Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pieno supirkimo kiekių prognozavimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" pieno supirkimo kiekių prognozavimas 2005-2007 metams. Pieno supirkimo kiekių prognozavimas pagal tiesinio Trendo funkciją. Tiesinės trendo funkcijos paskaičiavimas. Prognozavimas 2005 -2007 m. naudojant logaritminę Trendo funkciją. Centruoto slenkamojo vidurkio prognozavimas 2005 -2007 m. Prognozinių reikšmių 2005 - 2007 m., gautų taikant tiesinio Trendo, logaritminio Trendo ir Centruoto slenkamojo vidurkio palyginamoji analizė. Išvados. Hamiltono ciklų sudarymas. Sprendimas. Pigiausios jungties algoritmas. Artimiausio kaimyno algoritmas. Ciklas, gautas artimiausio kaimyno algoritmu. Kartotinis artimiausio kaimyno algoritmas. Jėgos algoritmas. Išvados. Priedai (3).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-15
 • Piktnaudžiavimas seksualumu komunikacijoje ir tendencijos

  Įvadas. Reklamos sąvoka, funkcijos, tikslai, įtaka visuomenei. Reklamos sąvoka ir samprata. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos vartotojas. Reklamos poveikis visuomenei. Seksualumas reklamoje. Seksualumo išraiškos. Įvaizdžio sąvoka. Stereotipai. Moters įvaizdis reklamoje. Išvados. Summary.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-02-25
 • Pilietinės visuomenės veiklos teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės raiška Lietuvos respublikoje. Pilietinės visuomenės subjektai. Sąvokų pasirinkimas. Lietuvos visuomeninių organizacijų teisinio reglamentavimo ypatumai. Visuomeninių organizacijų įstatymas. Įstatymų derinimas su civiliniu kodeksu. Lietuvos respublikos asociacijų įstatymo ir Lietuvos respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo sujungimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Pilietinio ugdymo filosofiniai pagrindai

  Įvadas. Pilietinio ugdymo poreikis mokykloje. Pilietinio ugdymo filosofiniai metodai. Istorinis metodas. Refleksijos metodas. Lingvistinės analizės metodas. Loginių išvadų metodas. Dialektinis metodas. Ugdymo tikslų filosofinis pagrindas. Žmogaus esmė. Žmogaus būtis. Žmogaus individualumas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-01
 • Pilietinio ugdymo metodai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Pilietinio ugdymo samprata. Teisės aktų, reglamentuojančių pilietinį ugdymą vidurinėje mokykloje apžvalga. Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo sąvokos. Dokumentai, reglamentuojantys pilietinį ugdymą. Pilietinio ugdymo metodai ir jų taikymo ypatybės. Žodiniai dėstymo metodai. Aktyvieji mokymosi metodai. Debatai kaip vienas iš būdų mokyti pilietiškumo. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-06-27
 • Pilietinio ugdymo reikšmė bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Antikinės pilietinio ugdymo tradicijos. Trumpa pilietiškumo ugdymo istorijos Lietuvoje apžvalga. Patriotizmo ir patriotinio ugdymo samprata prieškario filosofų darbuose. Pilietiškumas ir patriotizmas. Patriotinio auklėjimo uždaviniai. Neformalusis pilietinis ugdymas. Integruotas pilietinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-09-25
 • Piligriminės kelionės

  Įvadas. Gamtinės šventos vietos ikikrikščioniškoje Lietuvoje. Piligrimystės vietų raida XVI–XIX amžiuje. Vilniaus kalvarijos (Kryžiaus kelias). Piligrimystės vietos XX a. amžiuje. Šventų vietų naikinimas sovietmečiu. Piligrimystės vietos atkūrus nepriklausomybę. Piligrimystė Europos krikščioniškoje kultūroje: geografiniai aspektai. Šventos erdvės ir piligrimystės samprata piligriminių vietų išsidėstymas. Islamo šventos vietos. Piligrymistės reikšmė krikščioniškai Europai. piligriminės kelionės aprašymai. M. K. Radvilos Našlaitėlio kelionė į Jeruzalę. Piligrimystė ir turizmas. Sekuliari ir virtuali piligrimystė. Piligriminės kelionės. Antikos piligrimai. Santjago de Kompostela. Piligriminės kelionės pasiūlymas 2010 metais. Piligrimai ir Reformacija. Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje. Naujųjų laikų piligrimai. Keliavimo būdai, jų privalūmai ir trūkumai. Piligriminės kelionės senovėje ir šiandien. Apie piligrimystę šiandien. Išvados.
  Geografija, kursinis darbas(41 puslapis)
  2012-03-30
 • Pinigai ir ekonomika

  Įvadas. Pinigų samprata. Pinigai ir jų savybės. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai ir bankų veikla. Šiuolaikinių bankų veikla ir pinigai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir jos reguliavimas. Paklausa pinigams. Pinigų valdymas ir kontrolė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų rinka ir jos kitimai. Monetarinė pinigų politika. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2006-03-07
 • Pinigai ir jų cirkuliacija (2)

  Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų reformos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Banko pinigų sukūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Anglijoje. Bendros čekinių sąskaitų savybės. NOW ir ATS sąskaitos. Pinigų rinkos depozitinės sąskaitos (MMDA) ir bendrieji pinigų rinkos fondai (MMMF). Biudžeto sąskaitos. Depozitinės sąskaitos. Aukštas palūkanas uždirbančios čekinės sąskaitos. Terminuoti ir taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Perduodami depozitų sertifikatai. Atviros terminuotos sąskaitos. Kreditinės ir debetinės kortelės. Lietuvos Banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Bendrosios nuostatos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos Banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Baigiamosios nuostatos. Požiūrio į šiuolaikines valiutų valdybas raida per dešimtį šio modelio gyvavimo metų Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-12-11
 • Pinigai ir jų raida

  Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių kilmė ir raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Mokėjimo priemonės pasirinkimas. Mokėjimo poreikio nustatymas. Pagrindinės mokėjimo priemonių charakteristikos. Mokėjimo priemonės. Mokėjimai grynaisiais. Čekiai. Kreditiniai pervedimai. Tiesioginis debetas (direct debit). Mokėjimo kortelės. Mokėjimas paštu. Kitos mokėjimo priemonės. Elektroniniai pinigai. Elektroninių pinigų rūšys. Elektroninių pinigų paplitimas šiai dienai. Veiksniai, trukdantys elektroninių pinigų difuzijai. Veiksniai, skatinantys elektroninių pinigų paplitimą. Elektroninių pinigų ateitis.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-25
 • Pinigai ir jų vaidmuo ekonomikoje

  Įžanga. Kas yra pinigai? Monetos. Valstybiniai ir bankiniai popieriai. Notos. Čekiai. Vekseliai. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija. Apskaitos vieneto arba apskaitos mato funkcija. Teisėtos mokėjimo priemonės funkcija. Vertybių laikymo funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūla pagal pinigų kiekybės teoriją. Pinigų pasiūlos ir pinigų paklausos rezultatas – pinigų vertė. Pinigų reikšmė ekonomikoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-01-10
 • Pinigai Lietuvoje

  Įvadas. Bendrai apie pinigus. Barteriniai mainai. Pinigai – brangieji metalai ir popieriniai pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų savybės. Pinigų perkamoji galia. Pinigų paklausa ir pasiūla. Šiuolaikiniai pinigai. Lietuvos pinigai iki 1988 metų. Grivinos. Sidabro lazdelės, kapa. Grašiai. Monetos. Popieriniai pinigai. Pinigai nuo 1915 metų iki 1922 metų. Pinigų reformos. Osto pinigų cirkuliacijos įteisinimas. Kitų pinigų cirkuliacija. Pinigai nuo 1922 metų iki 1988 metų Savų pinigų sistemos kūrimas, euras. Lito idėja. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Euras – bendroji Europos Sąjungos (ES) valstybių valiuta. Lietuva ir euras. Išvados. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-03-24
 • Piniginių lėšų apskaita

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Piniginių lėšų apskaita verslo įmonėse. Kasos operacijų apskaita. Sąskaitų bankuose operacijų apskaita. Piniginių lėšų registravimas sąskaitose. Piniginių lėšų apskaita biudžetinėse įstaigose. Kasos operacijos ir jų apskaita. Biudžetinių lėšų ir kitų lėšų sąskaitos banke. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. Piniginių lėšų registravimas sąskaitose. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Piniginių lėšų apskaita (2)

  Įvadas. Piniginis turtas, jo reikšmė įmonėje. Lėšų apskaitos kasoje ir banko sąskaitoje ypatumai. Kasos operacijos ir jų dokumentavimas. Banko operacijų dokumentavimas. Valiutinės operacijos ir jų apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-07-04
 • Piniginių lėšų auditas: UAB "Mažylis"

  Įvadas. Piniginių lėšų auditas, jo reikšmė ir uždaviniai. Grynųjų pinigų vidaus auditas. Pinigų bankiniuose sąskaitose vidaus auditas. Įmonės "Mažylis" piniginių lėšų vidaus audito organizavimas. Įmonės aprašymas. Piniginių lėšų apskaita įmonėje. Vidaus audito planas. Vidaus audito programa. Piniginių lėšų vidaus audito darbo dokumentai. Procedūrų, kurios bus vykdomos piniginių lėšų vidaus audito metu, aprašymas. Procedūros, reikalingos grynųjų pinigų kasoje auditui atlikti. Procedūros, reikalingos pinigų bankiniuose sąskaitose audito metu. Ataskaitos ir išvados parengimas. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-03-23
 • Piniginių lėšų vidaus auditas įmonėje "Ąžuolas"

  Įvadas. Literatūrinė apžvalga. Įmonė ir jos veiklos istorija. Reprezentaciniai duomenys. Gamybinė ir prekybinė veikla. Verslo partneriai. Piniginių lėšų vidaus auditas įmonėje. Dokumentų tikrinimas. Pinigų judėjimas. Grynųjų pinigų kasoje auditas. Pinigų bankų sąskaitose auditas. Audito ataskaita. Balansas. Pelno nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-05
 • Pinigų ir jų ekvivalentų bankuose judėjimo dokumentavimas

  Įvadas. Banko procesų charakteristika. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Komercinių bankų aktyvinių operacijų charakteristika. Užbalansinės ir trastinės operacijos. Sąskaitų atidarymas ir disponavimas. Operacinio darbo ir dokumentų apyvartos organizavimas. Vekselių naudojimo tvarka. Čekių naudojimo tvarka. Kreditavimo operacijos. Valiutinių operacijų organizavimas. Investicijos į vertybinius popierius. Praktinė dalis. Nepriklausomo auditoriaus išvada. Konsoliduotos balansinės ataskaitos. Konsoliduotos pelno ir nuostolio ataskaitos. Konsoliduotos akcininkų nuosavybės ataskaitos. Banko akcininkų nuosavybės ataskaitos. Konsoliduotos finansinės ataskaitos pastabos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-03
 • Pinigų ir paskolų apskaita AB "Hansabankas"

  Įvadas. Banko apibūdinimas. Banko įstaigos steigimas. Banko valdymo organas, padaliniai ir jų funkcijos. Banko veiklos rodikliai. Pagrindiniai banko veiklos rodikliai. Banko teikiamų paskolų rodikliai. Pinigų apskaita. Pajamų ir išlaidų apskaita kasoje. Sąskaitos banke ir jų operacijų apskaita. Valiutos pirkimo, pardavimo apskaita. Mokėjimo kortelės, jų apskaita. Pinigų judėjimas banko viduje. Periodinė atskaitomybė. Paskolų apskaita. Paskolų rūšys, bei jų suteikimo etapai. Paskolos išdavimo apskaita. Pajamų (palūkanų) už paskolą pripažinimas. Paskolos grąžinimo apskaita. Nuostolingų paskolų perkėlimas į nesisteminę apskaitą. Paskolos dokumentų apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-10-04
 • Pinigų ir piniginių operacijų apskaita

  Įvadas. Pinigai. Kas yra pinigai. Atsiradimas ir istorija. Kokie turi būti pinigai. Pinigų rūšys. Pagrindinės pinigų funkcijos. Piniginio turto esmė. Piniginio turto rūšys. Piniginių operacijų apskaita. Piniginių operacijų apskaita verslo įmonėse. Kasos operacijų apskaita. Sąskaitų bankuose operacijų apskaita. Piniginių operacijų apskaita biudžetinėse įmonėse. Kasos operacijos ir jų apskaita. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-28
 • Pinigų laikymas ir atsiskaitymų organizavimas

  Įvadas. Pinigų laikymas kasoje ir bankų sąskaitose. Atsiskaitymų organizavimas. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais formos. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai (akredityvų dokumentai). Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Elektroninės mokėjimo priemonės. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po