Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos strategija (4)

  Įžanga. Darbo tikslas – atskleisti organizacijos. strategijos formavimo esmę, išsiaiškinti. strategijos lygius bei rengimo eigą. Strategijos samprata. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos valdymo lygiai. Strategijos lygiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-04-14
 • Organizacijos strategija. Jos kūrimo modeliai

  Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos raidos etapai. Strategijos formavimo procesas. Strategijos kūrimo modeliai. Strateginio planavimo modelis. Strateginio projektavimo modelis. Analitinis modelis ir kūrybinis modelis. Analitinis modelis. Kūrybinis modelis. Analitinio ir kūrybinio modelių palyginimas. Mokyklos strategijos ir jų rengimo modeliai. Mokyklos strategijų rūšys (tipai). Mokyklos vystymo strategija. Mokyklos veiklos strategija. Mokyklos organizacinio vystymo strategija. Mokyklos strategijos rengimo modeliai. Analitinis modelis. Kūrybinis modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-05-08
 • Organizacijos strategijos kūrimas ir organizavimas: viešbutis "Velga"

  Įvadas. Įmonės marketingo strategijos samprata bei kūrimas. Viešbučio "Velga" marketingo strategijos kūrimas. Įmonės klientų elgsena. Įmonės kainų politika. Įmonės marketingo politika. Įmonės strategijos rėmimo politika. Viešbučio "Velga" marketingo organizavimas. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės perspektyvos rinkoje. Rinkos tyrimo ataskaitos. Įmonės strategijos tikslinė rinka bei strateginių sprendimų alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Įmonės strategijos tikslinė rinka. Strateginių sprendimų alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-13
 • Organizacijos vadyba: ryšio kompanija AB "Ryšys"

  Įvadas. Šio darbo objektas – AB "RYŠYS" – tai Lietuvoje sėkmingai veikiančių ryšio monopolijų: Omnitel, Bitė ir Tele2 samplaika. Darbo tikslas – susipažinti su organizacijos "gimimo" bei "gyvavimo" esme. Įmonės "ryšys" idėja. Įmonės charakteristika. Įmonės įregistravimo tvarka. Trumpas aprašas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka, Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-09-26
 • Organizacijos valdymo analizė

  Santrauka. Įvadas. Valdymo metodai. Organizacijos valdymas. Planavimo ypatumai. Organizavimo samprata. Vadovavimas organizacijose. Kontrolės reikalingumas. Pasirinktos įmonės aprašymas. Valdymas ir vadovų darbas. Valdymo lygiai. Vadovų sugebėjimai. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Tikslai ir planai. Organizavimas. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Koordinavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-07-02
 • Organizacijos valdymo analizė: pervežimų kompanija UAB "Toks"

  Įvadas. Organizacijos valdymo teoriniai aspektai. UAB "Toks" valdymo analizė. UAB "Toks" veikla ir aplinka. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės valdymo funkcijos. Darbo pasidalijimas. Darbo specializacija. Kooperavimasis. Darbo projektavimas. Valdomumo norma. Valdymo lygiai. Hierarchija. Galia ir valdžia. Delegavimas ir centralizacijos lygis. Koordinavimo mechanizmai. Formalizacija. Formalios ir neformalios organizacijos santykis. Pokyčių valdymas. Išvados. Priedai (1 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-02-18
 • Organizacijos valdymo analizė: UAB "Vindruva"

  Įvadas. Vadybos mokslo literatūros teorinė analizė. Vadybos samprata. Organizacijos samprata ir valdymas. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Vindruva" organizacijos valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Valdymo organai. UAB "Vindruva" vidinė aplinka. UAB "Vindruva" išorinė aplinka. Vadybos funkcijų analizė UAB "Vindruva". UAB "Vindruva" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-29
 • Organizacijos valdymo sistemos modeliavimas: UAB "A. Jakšto spaustuvė"

  Įvadas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" charakteristika. UAB "A. Jakšto spaustuvė" esamos organizacinės struktūros įvertinimas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" organizacinės struktūros tobulinimas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" strategija ir taktika. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (4).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-02
 • Organizacijos valdymo struktūra: vainikėlių, krepšelių, kryželių gamyba UAB "Jansora"

  "Jansora" - gamina rankų darbo vainikėlius krepšelius, kryželius. Įvadas. UAB "Jansora" apžvalga ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo struktūros teorijos analizė. Organizacijos struktūros samprata, organizavimo tikslai bei objektas. Organizacijų struktūros. Vertikalusis darbo pasidalijimas. Horizontalusis darbo pasidalijimas. Uab "Jansora" valdymo struktūros formavimo analizė. UAB "Jansora" valdymo struktūros analizė. Valdymo struktūros atitikimo UAB "Jansora" įmonės tikslams analizė. Darbo pasidalijimo vertikaliuoju aspektu analizė. Darbo pasidalijimo horizontaliuoju aspektu analizė. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-13
 • Organizacijos veiklos ir informacinių poreikių analizė: UAB "Merko statyba"

  Kursinio darbo užduotis. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Veiklos analizė struktūriniu metodu. Veiklos analizė objektiniu metodu. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-26
 • Organizacijos veiklos įvertinimas pagal 14 E.W. Demingo kokybės vadybos programos punktų

  "Kokybės revoliucija" Japonijoje. Edvardas Demingas (Edwards Deming) (1900–1993). Keturiolika E. Demingo principų. Organizacijos įvertinimas šalies ir regiono mastu. Demingo prizas. Darbas iliustruotas lentelėmis ir paveikslėliais.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas

  Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų klasifikacija. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidinių nuostolių kaštai. Išorinių nuostolių kaštai. Kokybės kaštų optimizavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-10
 • Organizacijos veiklos visuotinės kokybės vadybos atžvilgiu įvertinimas

  Įžanga. Visuotinės kokybės vadybos susiformavimas ir vystymasis. Visuotinės kokybės vadybos pradininkai. Visuotinės kokybės vadybos atstovai ir jų mokyklos. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos. Visuotinės kokybės vadyba ir tradicinė vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijų apžvalga. Visuotinės kokybės vadybos modelio pritaikymas "N" įmonėje, remiantis nacionalinio kokybės prizo reikalavimais. Įmonės "N" charakteristika. Vadovų veikla. Politika ir strategija. Personalo vadyba. Išteklių valdymas. Procesų valdymas. Klientų poreikių patenkinimas. Darbuotojų poreikių patenkinimas. Poveikis visuomenei. Verslo rezultatai. Apibendrinimai. Išvados. Priedai (3).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-03
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos sąvokos, elementai, tikslai. Organizacijos charakteristikos. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos vidinės aplinkos sudedamieji veiksniai. Organizacijos vidinių veiksnių tarpusavio ryšys. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos išorinės aplinkos apibūdinimas. Organizacijos išorinės aplinkos bruožai. Organizacijos išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos rūšys. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-26
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka (2)

  Įvadas. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Centralizavimas ir decentralizavimas. Personalas. Grupės organizacijose. Kultūra. Vidinių veiksnių sąryšingumas. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos apibūdinimas ir jos įtaka organizacijos vadybai. Tiesioginio poveikio aplinka. Šalutinio poveikio aplinka. Išorinės aplinkos charakteristika. Išorinės aplinkos neapibrėžtumas ir organizacijos reakcija į jį.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-11-13
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka (3)

  Įvadas. Organizacijos aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Vartotojai. Konkurentai. Darbo ištekliai. Tiekėjai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Šalutiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Užduotys. Struktūra. "Aukšta" ir "plokščia" organizacinė hierarchija. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Organizacijų struktūrų tipai. Technologija. Žmonės. Organizacijos vadovas. Kultūra. Kultūros savybės. Kultūros funkcijos. Pagrindiniai kultūros elementai. Organizacijos kultūros aspektai. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Priedai (9).
  Vadyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-11-15
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka: siuvykla AB "Lelija"

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti kokią įtaką daro vidinė ir išorinė aplinkos organizacijai. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos samprata. Išorinės aplinkos charakteristika. AB "Lelija" charakteristika. "Lelija" - didžiausias ir moderniausias siuvimo fabrikas. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Netiesioginio poveikio aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Struktūra. Technologija. Žmonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-11
 • Organizacijų kultūra

  Įvadas. Organizacijos kultūros sampratos įvairovė. Vertybės – organizacijos kultūros pagrindas. Organizacijos kultūros formavimosi procesas. Ką daro kultūra organizacijoje? Organizacijos kultūros kitimas. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos klimatas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-02-21
 • Organizacijų socialinė atsakomybė

  Įvadas. Etika ir socialinė atsakomybė šiandien. Socialinė atsakomybė kaip vadybos fenomenas. Andrew Carnegie korporacinės socialinės atsakomybės principai. Miltono Friedmano argumentas. Kintanti socialinės atsakomybės koncepsija. Korporacinis socialinis atsiliepimas ir veiklumas. Korporacinis socialinis ir ekologinis veiklumas. Kaip verslas įgyvendina socialinę atsakomybę. Socialinės atsakomybės atsispindėjimas korporacijų strategijose. Ekologinė socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės vertybės ir etika. Vidaus socialinis auditas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-17
 • Organizacinė kultūra

  Įvadas. Organizacinės kultūros samprata. Organizacijos struktūra ir kultūros elementai. Organizacijos kultūra. Organizacijos klimatas. Organizacinės kultūros dimensijos, lygiai, klasifikacija. Dvi organizacinės kultūros dimensijos. Organizacinės kultūros lygiai. Stipri ir silpna kultūra. Klasifikacija pagal G. Hofstede. Deal ir Kennedy klasifikavimas. Charles Handy. Cammeron modelis. Kotter ir Haskett tyrimai. "Kenksmingos" ir "sveikos" organizacinės kultūros. Vadovavimas organizacinei kultūrai ir jos keitimas. Vadovavimas organizacinei kultūrai. Organizacinės kultūros įvertinimas. Organizacinės kultūros keitimas. Multikultūra – skirtumų valdymas. Lyčių skirtumai. Amžiaus skirtumai. Mažumų problemos. Organizacinės kultūros pavyzdžiai. Japonijos organizacinė kultūra. "Google". "Coca cola". "Hewlet packard". Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-09-24
Puslapyje rodyti po