Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematikos pamoka pradžios mokykloje

  Įvadas. Pradinės matematikos didaktikos objektas. Matematikos mokymo pradinėje mokykloje tikslai. Matematikos mokymo pradinėje mokykloje formos: pamoka; ekskursijos; popamokinė matematikos veikla. Pamokų rūšys: naujų žinių perteikimo pamokos; pratybų pamokos naujoms žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams įtvirtinti; kartojimo, apibendrinimo ir žinių sisteminimo pamokos; žinių, mokėjimų ir įgūdžių tikrinimo pamokos; grupinis darbas. Matematikos pamokos gamtoje. Integruotos pamokos. Skaičiuotuvai per matematikos pamokas. Statistikos ir kombinatorikos pradmenys pradžios mokykloje. Ruošimasis pamokoms. Tikslų ir metodų nustatymas ir pasirinkimas; savarankiška mokinių veikla; žinių vertinimas; kūrybinis darbas. Didaktiniai žaidimai per matematikos pamokas. Vestos pamokos pedagoginėje praktikoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-01
 • Matematiniai metodai vadyboje

  Koreliacinės regresinės analizės atlikimas. Tyrimo tikslų aprašymas. Koreliacinės analizės Y su kiekvienu X1,…n (n>=5) atlikimas. X1,...m (m>=3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinės regresinės analizės Y su kiekvienu X1,...m atlikimas. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės Y su kiekvienu X1,...m atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozės atlikimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Slenkančio vidurkio metodu. Eksponentinio išlyginimo metodas.
  Vadyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-10-06
 • Matematiniai metodai vadyboje (2)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Tikslai. Mano tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ..., X6. Porinė regresinė analizė Y su X1, X5, X6. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X1 ir X5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Planavimo uždavinys. Dualusis uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-02
 • Matematiniai metodai vadyboje (3)

  Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. Išteklių šešėlinės kainos. Transporto uždavinys.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-22
 • Matematinis modeliavimas: Nemuno potvynis

  Įvadas. Nemuno potvynio matematinis modeliavimas. Modeliavimo duomenų aprašymas. Potvynio hidrografo aproksimacija beta skirstiniu. Tikslumo įvertinimas. Modelio vystymas. Kitų skirstinių panaudojimas potvynio aproksimacijai. Nupjautojo normalinio skirstinio taikymas potvynio aproksimacijai. Gama skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Trikampio skirstinio taikymas potvynio aproksimavimui. Išvados.
  Matematika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-01-16
 • Materialinė atsakomybė (3)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Mazgo konstrukcijos skaičiavimas

  Mazgo konstrukcija. Nominaliniai matmenys. Lygių cilindrinių sujungimų skaičiavimas. Tarpo ir įvaržos tikimybės skaičiavimas. Kalibrų skaičiavimas. Kalibrų ribiniai ir pagaminimo matmenys. Universalių matavimo priemonių parinkimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Pleištinio sujungimo suleidimas. Matmenų grandinės skaičiavimas. Radialinio mušimo matavimo prietaisas.
  Mechanika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-15
 • Mažeikių miesto taksi paslaugų vartotojų poreikių tyrimas

  Įvadas. Paslaugų marketingas. Paslaugos teikimo sistema. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Vartotojų poreikių analizė. Vartotojo elgsenos įtaka. Vartotojo pasitenkinimas aptarnavimo sferoje. Mažeikių miesto taksi paslaugų tyrimo analizė. Rinkos segmento nustatymas. Vartotojų poreikių tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-23
 • Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mažeikių rajono biudžeto sudarymas ir vykdymas. Savivaldybės biudžeto sudarymas. Savivaldybės biudžeto vykdymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-01-23
 • Mažekių miesto gyventojų gyvenimo kokybė ir gyvenamoji aplinka

  Santrauka. Įvadas. Teiginiai ir statistiniai duomenys apie Mažeikių miestą ir jo gyventojus. Mažeikių miesto lankomiausi objektai. Gyventojų sveikata ir socialinė apsauga. Nedarbas ir užimtumas Mažeikiuose. Susisiekimo būdai mieste. Aplinkos apsaugos sistema. Vandentiekis ir kanalizacija. Nusikalstamumo duomenys. Organizacinė veikla. Dujotiekis. Miesto švara. Mažeikių miesto gyventojų vertinimai. Mažeikių miestas. Saugumas mieste. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklai. Vietovės patrauklumas turistams. Žmonių tarpusavio santykiai ir jų gyvenimas bendruomenėje. Aplinkos apsauga. Dujų tiekimas. Gyventojų gyvenimo kokybė. Sveikatos ir paslaugų pasiekiamumas. Išvados. Priedai (2).
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-17
 • Mažmeninė prekyba Rimi pavyzdžiu

  Mažmeninė prekyba Rimi Hyper Market pavyzdžiu. Įvadas. Mažmeninės prekybos reikšmė Lietuvoje. Mažmeninės prekybos įmonių analizė. Veiksniai turėję įtakos mažmeninės prekybos vystymui. Privatizacija. Šešėlinės ekonomikos įtaka mažmeninei prekybai. Monetarinė politika. Mokesčių sistema. Socialiniai veiksniai. Politinė ir teisiniai veiksniai. Veiksniai įtakojantys dabartinę mažmeninę prekybą. Politinė ir teisinė apžvalga. Konkurencija. Prekybos įmonių koncentravimo tendencijos. Prekių paskirstymo kanalai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Analizė. Prekybai toliau plėtotis turės įtakos šie veiksniai. Prekybos įmonių veiklos plėtojimo problemos. Trumpas Rimi hyper market pristatymas. Rimi nuolaidų kuponų įsigijimo tvarka. Naudojimosi dovanų kuponu atmintinė. Rimi dovanų kuponams taikomos nuolaidos. Nemokama kokybės linija. Jūsų tribūna. Prekybos centro mikroaplinka. Marketingo tyrimai. Bendra apžvalga. Apklausų rezultatai. Duomenys apie respondentus. Prekybos centro pasirinkimo motyvai. Aptarnavimo kultūra. Rėmimo politika. Kainų politika. Pasiūlymai. Rėmimo politika. Bendri tikslai. Prekybos centro marketingo aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Rėmimo kompleksas. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo naudojimas siekiant priversti vartotoją įsigyti prekę. Ryšių su visuomene įtaka įmonės įvaizdžiui. kūrimui. Reklamos pateikimas. Kainų politika. Prekybos centro paskirstymo politika. Pasiūlymai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(58 puslapiai)
  2008-01-03
 • Mažmeninės prekybos įmonių marketingo sprendimai

  Įvadas. Mažmeninės prekybos samprata. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Stacionarios prekybos įmonės. Kilnojamosios prekybos įmonės. Siunčiamosios prekybos įmonės. Mažmeninės prekybos objekto vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos įmonių rinkodaros sprendimai. Išvados. Išnašos.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-04-18
 • Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir pagrindiniai tipai

  Mažmeninės prekybos supratimas. Mažmeninės prekybos objekto supratimas. Mažmeninės prekybos objektų klasifikavimas ir tipizavimas. Stacionarūs prekybos objektai. Smulkūs mažmeninės prekybos objektai. Kilnojamoji prekyba. Kiti prekybos objektai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-07
 • Mažmeninės prekybos organizavimas Marijampolės mieste

  Įvadas. Darbo tikslai: Išsiaiškinti mažmeninės prekybos organizavimą Marijampolės mieste. Mažmeninės prekybos samprata. Prekybos objekto vieta. Prekybos objekto vietos samprata ir reikšmė. Mažmeninės prekybos objekto vietą lemiantys veiksniai. Mažmeninės prekybos objekto vietos pasirinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Prekių asortimentas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Priedai (10 psl.).
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-12-12
 • Mažmeninės prekybos paslaugų įvertinimas bei perspektyvos įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Mažmeninės prekybos paslaugų teoriniai aspektai. Mažmeninės prekybos paslaugų samprata, esmė, koncepcija. Mažmeninės prekybos paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys. Mažmeninės prekybos paslaugų teikimo schema. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos dalyviai: paslaugų teikėjai ir vartotojai. Metodinė dalis. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos tyrimo metodika. Mažmeninės prekybos tyrimo etapai. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos įvertinimas Lietuvoje. Mažmeninės prekybos sistemos konkurencijos vystymosi inovatyvūs pokyčiai Lietuvoje. Mažmeninės prekybos paslaugų rinkos 2005 metais. Įvertinimas. Mažmeninės prekybos paslaugų perspektyvos Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Mažo galingumo elektromechaninė pavara

  Užduotis: suprojektuoti mažo galingumo elektromechaninę pavarą. Pavarą sudaro elektros variklis ir dviejų pakopų uždaro tipo multiplikatorius. Darbo veleno galingumas P=120W sukimosi greitis n=40000 aps/min , darbo režimas- pastovi apkrova, darbo resursas H=20000h. Pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Kinematikos skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Eskizinė komponuotė. Velenų sujungimo su krumpliaračiais skaičiavimas. Velenų atramų parinkimas ir skaičiavimas. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Grafinė dalis. Pavaros vaizdai. Darbo brėžiniai.
  Mechanika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-10
 • Mažosios Lietuvos bažnyčios ir Šilutės liuteronų bažnyčios parapija

  Įvadas. Evangelikų bažnyčios mažojoje Lietuvoje. Verdainės parapija. Šilokarčemos parapija. Bažnyčios statyba. Bažnyčios statytojai ir aukotojai. Pašventinimo iškilmės. Hūgas Šojus (H. Scheu). Bažnyčios vidinis ir išorinis interjeras. Altoriaus freska. Evangelikų bažnyčios bokšto laikrodis. Profesorius Richardas Pfaiferis. Bažnyčios istorija. Šilutės evangelikų bažnyčios kunigai. Organizacija "Sandora". Išvados. Priedai (11 psl.) Iliustruota paveikslėliais.
  Religija, kursinis darbas(40 puslapių)
  2009-04-24
 • Mažų ir vidutinių įmonių vadyba: IĮ "Siuvimo salonas"

  IĮ "Siuvimo salonas" veiklos ekonominė analizė. IĮ "Siuvimo salonas" strategijos parengimas. IĮ "Siuvimo salonas" įkūrimo dokumentacijos parengimas. Pareiškimas įregistruoti individualią (personalinę įmonę). IĮ "Siuvimo salonas" valdymo struktūros parengimas. IĮ "Siuvimo salonas" paslaugų realizacija. IĮ "Siuvimo salonas" mokesčiai. IĮ "Siuvimo salonas" finansinės-buhalterinės apskaitos organizavimas.
  Verslo planai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-09
 • Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizė ir vaidmuo šalies ūkiui

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti mažų ir vidutinių įmonių veiklą ir vaidmenį šalies ūkiui. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Verslo įmonių steigimas. Įmonių tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos analizė. Įmonių stengimasis apsisaugoti nuo bankroto. Įmonių trūkumai. Įmonių tipai. Įmonių ūkinė veikla. Įmonių komercinė veikla. Įmonių individuali veikla. Individualios veiklos įregistravimas. Pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas. Išvados. Praktinė dalis. Įvadas. Svarbiausi verslo plano rengimo tikslai. Uždaviniai tikslams pasiekti. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Teisiniai aspektai. Paslaugų aprašymas. Darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų atsakomybė. Prognozuojami atlyginimai darbuotojams. Pardavimų prognozė. Reikalingos medžiagos. Įranga ir priemonės. Patalpos. Finansiniai šaltiniai. Finansavimo šaltiniai, jų panaudojimas. Sąnaudų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-01-14
 • Mechanika

  Pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Kinematikos skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Eskizinė komponuotė. Velenų sujungimo su krumpliaračiais skaičiavimas. Velenų atramų parinkimas ir skaičiavimas. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Grafinė dalis. Pavaros vaizdai. Darbo brėžiniai.
  Mechanika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-03-06
Puslapyje rodyti po