Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo rėmimo programa

  Įvadas. Rėmimas komunikaciniame marketingo komplekse. Komunikacinis procesas. Rėmimo veiksmai ir jų planavimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Rėmimo veiksmų planavimas. Rėmimo tikslai ir strategijos. Nauja turizmo agentūra Lietuvos rinkoje: įvedimas ir rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-15
 • Marketingo rinkos analizė

  Įvadas. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgsenos rinkoje tyrimas. Anketos sudarymas. Gautų duomenų analizė. Rinkos analizė. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurentų analizė. Esamų ir potencialių konkurentų išsiaiškinimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių išaiškinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-08-20
 • Marketingo sprendimai: UAB "Naujasis Nevėžis" sausi pusryčiai "Trys draugai"

  Įvadas. Darbe nagrinėjama: UAB "Naujojo Nevėžio" produkto marketingo sprendimai. Įmonės ir prekės aprašymas. Situacijos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partnerių (tiekėjų) analizė. Pardavimo pagalbininkų ir tarpininkų analizė. Rinkos segmentavimas. Marketingo sprendimai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-05-27
 • Marketingo strategija (2)

  Temos aktualumas ir naujumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Marketingo strategijų klasifikavimas. Marketingo tikslai. Vietinės rinkos strategija. Regioninės rinkos strategijos. Šalies rinkos strategija. Tarptautinės rinkos strategija. Pasaulinės rinkos strategija. Didelio aktyvumo strategija. Vidutinio aktyvumo strategija. Mažo aktyvumo strategija. Marketingo strategijos formavimo procesas. Marketingo strategijų pritaikymas įmonėje. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-02-28
 • Marketingo strategija skirta eksportui

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti įvairias marketingo strategijas, pasiūlyti tinkamą strategiją eksportui. Marketingas pagal pirminius šaltinius. Tarptautinis marketingas. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos segmentavimas. Marketingo strategija. Tarptautinės marketingo strategijos rengimas. Marketingo strategija pagal tiksline rinka. Pozicionavimo marketingo strategijos. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Tarptautinio marketingo strategijos skirtingu autorių palyginimas. Sintezė.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-03-03
 • Marketingo strategija: AB "Lietuvos telekomas"

  Įvadas. Santrauka. Summary. AB "Lietuvos telekomas" makro ir mikro aplinka: Politinė – teisinė aplinka; Ekonominė aplinka; Konkurencinė aplinka; Technologinė aplinka; Mikroaplinka. AB "Lietuvos telekomas" marketingo planas: Paslaugos; Kainos; Pateikimas; Rėmimas. AB "Lietuvos telekomas" marketingo strategija: Strategijos esmė; Marketingo plano biudžetas, jo vykdymo kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-07-19
 • Marketingo strategija: azotinių trąšų ir chemijos produktų gamyba AB "Achema"

  Įvadas. AB "Achema" veikla. AB "Achema" misija ir tikslai. Esamosios marketingo strategijos analizė. Konkuravimo būdo strategijos analizė. Rinkos aprėpimo strategijos analizė. Pozicionavimo strategijos analizė. AB "Achema" marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekių ir kainų strategijos. Prekių paskirstymo strategija. Prekių rėmimo strategija. SWOT analizė. AB "Achema" marketingo tikslai ir uždaviniai. Siūlomoji AB "Achema" marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus. Prekės ženklo strategija. Rėmimo strategija. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-08-25
 • Marketingo strategija: dienraštis UAB "Verslo žinios"

  Marketingo strategija (teorija). UAB "Verslo žinių" charakteristika, misija, tikslai. Prekės ir paslaugos. Produktų asortimento politika. Kainų politika. Įmonės perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Marketingo strateginiai tikslai. Marketingo tikslinės rinkos. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo kompleksas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Marketingo tyrimo metodas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Darbo anotacija.
  Rinkodara, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-08-29
 • Marketingo strategija: prekyba žuvies produktais UAB "Žuvis"

  Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo tyrimo kryptys. Rinkos tyrimas. Prekės padėties rinkoje nustatymas. Firmos vidinių duomenų analizė. Rėmimo veiksmai. Verslo apžvalga. Produktų portfelio apžvalga. Pardavimų ir rinkos dalių apžvalga. Žinomumas. Perkamumo rodikliai bei pirkimo įpročiai. Kainodara. Paklausos analizė. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Padengimo – pardavimo kanalų įvertinimas. Marketingo strateginiai sprendimai ir jų įgyvendinimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Tikslinės rinkos. Marketingo kompleksas. Produktas. Kainodara. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(40 puslapių)
  2008-03-03
 • Marketingo strategijos (2)

  Įvadas. Įmonės marketingo orientacija. Marketingo komplekso strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Marketingo strategija įvedimo stadijoje. Marketingo strategijos augimo stadijoje. Marketingo strategijos brandos stadijoje. Marketingo strategijos smukimo stadijoje. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-03
 • Marketingo strategijos parengimas prekybos paslaugų įmonėje "Iki"

  Įvadas. Marketingo strategijos parengimas. Situacijos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Konkurentai. Pirkėjai. Tiekėjai. Išorinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir tikslinės rinkos strategijos parinkimas. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos parinkimas. Marketingo tikslai. Konkurencinio pranašumo įgijimas ir konkuravimo strategijos. Konkurencinio pranašumo įgijimo ir konkuravimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijos. "Iki" prekybos centro prekių charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymas. Rėmimo veiksmai. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Iki vizija ir vertybės. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-27
 • Marketingo strategijos parengimas: AB "Pieno žvaigždės"

  Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. AB "Pieno žvaigždės" marketingo komplekso analizė. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-10-14
 • Marketingo strategijos parengimas: AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Organizacijos charakteristika. Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Tarptautinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. 4 Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė – mokslinė aplinka.Vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentų vertinimas. Įmonės SSGG analizė. Segmentavimas, tikslins rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijų parinkimas. Marketingo strategija. Konkuravimo strategijos parinkimas. AB SEB Vilniaus banko marketingo komplekso formavimas. Paslaugų ir kainų analizė. Paslaugų paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-04
 • Marketingo strategijos parengimas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Pozicionavimas ir pozicionavimo strategijos parinkimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijų parinkimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos parinkimas. Marketingo komplekso formavimas. Prekės strategijos. Skatinimas ar rėmimas. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. PowerPoint pristatymas (9 skaidrės).
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-02-04
 • Marketingo strategijos parengimas: avalynės parduotuvė "Žygio batai"

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis "Žygio batų" parduotuvių tinklo perspektyvų tyrimo išvadomis, numatyti marketingo strategijas ir parengti jų įgyvendinimo rekomendacijas. Trumpa įmonės charakteristika. "Žygio batų" tinklo perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai ir rinkos. Partneriai. Konkurentai. UAB Žaibiškas greitis marketingo komplekso analizė. Parduotuvių tinklo SWOT analizė. "Žygio batai" marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-11-04
 • Marketingo strategijos parengimas: baldų gamybos Z. Jakubynienės IĮ

  Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Z. Jakubynienės IĮ situacijos analizė.Rinkos analizė. Minkštų baldų rinkos dydis ir augimas. Rinkos pelningumo analizė. Mikroaplinkos analizė. Z. Jakubynienės IĮ charakteristika. Prekių asortimentas ir kainos. Įmonės paskirstymo kanalai. Z. Jakubynienės IĮ vartotojai. Z. Jakubynienės iį tiekėjai. Baldų rėmimo organizavimas. Konkurentų analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai – kultūriniai veiksniai. Politiniai – teisiniai veiksniai. Moksliniai – technologiniai veiksniai. Gamtiniai veiksniai. Aplinkos vystymosi alternatyvų suderinimo (SWOT) analizė. Z. Jakubynienės IĮ marketingo tikslai. Z. Jakubynienės IĮ marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Marketingo kompleksu elementų strategijos. Prekės strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-11-22
 • Marketingo strategijos parengimas: statinių inžinerinės sistemos UAB "Duventa"

  Įvadas. Marketingo strategijos parengimas. Situacijos analizė. UAB "Duventa" veiklos aprašymas. UAB "Duventa" išorinės aplinkos analizė. UAB "Duventa" vidinės aplinkos analizė. UAB "Duventa" SWOT analizė. UAB "Duventa" segmentavimas, tikslinės rinkos nustatymas ir pozicionavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Pozicionavimas. Konkuravimo strategijos parinkimas. UAB "Duventa" marketingo tikslai. UAB "Duventa" marketingo komplekso formavimas. UAB "Duventa" marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-11-25
 • Marketingo strategijos parengimas: šaldytuvų gamyba AB "Snaigė"

  Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Konkurentai. Tiekėjų analizė. įmonės vidinės aplinkos analizė (arba įmonės portfelio analizė). Įmonės marketingo tikslai. Ab "Snaigė" marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Pozicionavimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Marketingo komplekso elementų strategija vidaus ir globalioje rinkoje. Prekės strategija. Kainų strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategijos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-12-21
 • Marketingo strategijos parengimas: taksi firma UAB "Žaibiškas greitis"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Žaibiškas greitis" veiklos analizę ir suformuoti galimos marketingo strategijos modelį. UAB "Žaibiškas greitis" – pirmoji Kaune įsteigta radiofonizuota privati taksi firma. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Žaibiškas greitis" perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė-mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai ir rinkos. Partneriai. Konkurentai. UAB Žaibiškas greitis marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir kainos analizė. Paslaugų paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Įmonės SWOT analizė. UAB "Žaibiškas greitis" marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką. Marketingo strategija pagal pozicionavimą. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Paslaugų strategijos. Kainų strategijos. Paskirstymo strategijos. Rėmimo strategijos. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-04
 • Marketingo strategijos planas: AB "SEB Vilniaus bankas" Panevėžio filialas

  Įvadas. Trumpa organizacijos charakteristika. AB SEB Vilniaus banko perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė – mokslinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai ir rinkos. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentų vertinimas. AB SEB Vilniaus banko marketingo komplekso analizė. Paslaugų ir kainų analizė. Paslaugų paskirstymo analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Įmonės SSGG analizė. Įmonės marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategija. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po