Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo planas: kelionės organizatorius UAB "Neoturas"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės marketingo strategijos kūrimo nuoseklumą ir pateikti "Neoturo" marketingo veiksmų ir priemonių planą. Marketingo aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė–kultūrinė aplinka. Politinė–teisinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kelionių organizatoriaus "Neoturas" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Marketingo komplekso SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas ir marketingo biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-26
 • Marketingo planas: kelionių organizavimas UAB "Kauno grūda"

  Įvadas. Bendra įmonės UAB "Kauno grūda" charakteristika. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė ir technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Kauno grūda" įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Konkurentų analizė. tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Išvados. Priedai (3).
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-02-06
 • Marketingo planas: sanatorija AB "Eglė"

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti turizmo įmonės marketingo veiksmų ir priemonių planą 2007 metams. Makroaplinkos darančios įtaką AB "Eglės" sanatorijos veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Eglės" sanatorijos marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Paskirstymas. Tyrimas ir jo rezultatų vertinimas. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas 2006 metams. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų, priemonių planas ir biudžetas 2007 metams. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-02-26
 • Marketingo planas: stogų dengimas ir remontas UAB "Stogda"

  Įmonė veiklos sritis: statybinių medžiagų pardavimo paslaugos, stogų dengimas ir remontas, konsultavimo paslaugos. Santrauka. Marketingo apžvalga. Įmonės misija ir vizija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Įmonės prekių asortimentas. Rinkos dalyviai ir konkurencinė analizė. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės veiklos rezultatai. Marketingo tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Marketingo strategija. Strategijos planavimas. Rėmimo strategija. Kainos strategija. Marketingo veiksmų programa. Pelno nuostolio prognozė. Marketingo kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-03-28
 • Marketingo planas: svečių namai "Audenis"

  Įvadas. Svečių namų "Audenis" dabartinės situacijos analizė. Strateginio marketingo plano paslaugų įmonei schema. Svečių namų "Audenis" vizija, misija ir tikslai. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė. Teisinė - politinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė (7P). Naujo svečių namų "Audenis" marketingo plano formavimas. Marketingo tikslai. Marketingo strategijos. Konkuravimo būdo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso formavimas. Veiksmų planas 2011 metams. Marketingo plano 2011 metams preliminarus biudžetas. Marketingo plano kontrolė. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2011-11-10
 • Marketingo planas: turizmo agentūra "Maitrė"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Turizmo agentūros "Maitrė" veiklos charakteristika. Marketingo makro ir mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Turizmo agentūros "Maitrė" marketingo komplekto elementai. Rinka ir vartotojai. Paslaugos. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Turizmo agentūros "Maitrė " PTGG analizė. Marketingo strateginiai sprendimai turizmo agentūroje "Maitrė". Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Rinkodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-09-13
 • Marketingo planas: turizmo agentūra "Mūsų odisėja"

  Įvadas. Makroaplinkos apžvalga. Turizmo agentūros "Mūsų odisėja" situacijos analizė. Teikiamų paslaugų įvertinimas. Vartotojų analizė. Rėmimas. Kaina. Konkurentų analizė. Tyrimas ir jo rezultatų apibendrinimas. Tyrimo organizavimas. Anketinės apklausos rezultatų analizė ir interpretacija. Turizmo agentūros "Mūsų odisėja" SWOT analizė. Marketingo plano rengimas. Marketingo strategijų parinkimas. Veiksmų planas. Marketingo biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-05
 • Marketingo planas: UAB "Guliverio kelionės"

  Įvadas. Esamos situacijos analizė. Įmonės misija. Konkurencinė analizė. Aplinkos analizė. Klientų analizė. SWOT analizė. UAB "Guliverio kelionės" marketingo tikslai. UAB "Guliverio kelionės" marketingo komplekso elementų analizė. Turizmo agentūros "Guliverio kelionės" kainų politika. Rėmimo strategija. Siūlomas UAB "Guliverio kelionės" marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-01-19
 • Marketingo planas: UAB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Trumpa įmonės apžvalga. UAB "Vilniaus duona" marketingo apžvalga. Prekių analizė. Prekių kainų analizė. Prekių kainodaros strategija. Kainų koregavimas. Kokybės ir kainos santykis. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Vilniaus duona" aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Teisinė – politinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Perspektyvų (SSGG) analizė. Tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategija. Nauji marketingo komplekso elementų sprendimai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-03-22
 • Marketingo planas: viešbutis "Apple Economy Hotel"

  Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Viešbučio SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-12-08
 • Marketingo planas: viešbutis "Babilonas"

  Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučio veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. "Babilono" apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-02-01
 • Marketingo planas: viešbutis "Best Western Santaka"

  Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką "Best western santaka" apgyvendinimo įmonės veiklai vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. "Best western santaka" apgyvendinimo įmonės marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-02
 • Marketingo planas: viešbutis "Širvinta"

  Įvadas. Darbo tikslas - parengti viešbučio "Širvinta" marketingo veiksmų ir priemonių planą. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučiui "Širvintos" veiklai, analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio "Širvinta" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedai (8 psl.)
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-10-24
 • Marketingo planas: viešbutis "Vanagupė"

  Įvadas. Verslo įmonės statusas, teikiamos paslaugos, įkūrimo motyvai. Rinkodaros reikšmė ir vieta įmonėje. Įmonės rinkodaros vadybos koncepcijos. Viešbučio "Vanagupė" rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės paslaugų vartotojų elgsena. Viešbučio rinkodaros informacijos gavimo šaltiniai, rinkimo ir kaupimo būdai. Rinkos segmentavimas. Paslaugų pozicionavimo tikslai ir strategijos. Viešbučio "Vanagupė" teikiamos paslaugos. Įmonės kainodara. Paslaugų rėmimo organizavimas. Paslaugų paskirstymo kanalų valdymas įmonėje. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-11-23
 • Marketingo planavimas ir valdymas

  Marketingo planavimas. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo sprendimai. Marketingo padalinys įmonėje. Praktinė dalis: UAB "Dzūtra". Santrauka. Marketingo apžvalga. Perspektyvų analizė. Tikslai. Marketingo strategija. Marketingo veiksmų programa. Pelno ir nuostolių prognozė. Kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-26
 • Marketingo plano parengimas: AB "Klaipėdos kartonas" litlaineris

  AB "Klaipėdos kartonas" litlainerio marketingo plano parengimas. Rėmimo strategijos. AB "Klaipėdos kartonas" ir jos prekių esamos situacijos analizė. Produkcijos charakteristika. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimo veiksmai. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalo parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-08
 • Marketingo priemonių įvertinimas: "Pieno žvaigždės"

  Marketingo sistemos proceso elementai. Gamyba, pardavimas ir suvartojimas. Mikro ir makro aplinkos veiksnių analizė. Įmonės "Pieno žvaigždės". parduotuvės "Pienė" išorinės ir vidaus aplinkos įvertinimas. Marketingo komplekso elementų įvertinimas. Prekių kainos ir jų skirtumų analizė. Prekių tiekėjai ir jų pasirinkimo motyvai. Prekių rėmimas ir jo būdai. Pardavimų skatinimas. Reklama ir paklausos skatinimas. Tiriamos įmonės pranašumų ir trūkumų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-12
 • Marketingo programos kūrimas: UAB "Lietuvos Studentų ir jaunimo kelionių biuras"

  Įvadas. Marketingas? Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekės kompleksas. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Prekybos įmonės marketingo kompleksas. Šalies turizmo rinkos apžvalga. UAB "Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras" pristatymas. Šalies kelionių rinkos tendencijos. Rinką įtakojantys veiksniai. Verslo plėtros tendencijos. LSJKB marketingo kompleksas. Paslaugų plėtros galimybės. Kainodaros procesas. Paskirstymo kanalai. Rėmimo kompleksas. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-10-05
 • Marketingo programos tobulinimas: IĮ "JODRĖ"

  Semestro darbo užduotis. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės marketingo tikslai ir strategijos. Įmonės marketingo aplinkų analzė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. IĮ "Jodrė" marketingo programos tobulinimas. Pirkėjų nuomonės tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Marketingo programos formavimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2012-03-16
 • Marketingo rėmimo priemonės: UAB "Lizėja"

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti rėmimo priemones UAB "Lizėja" vartotojų požiūriu. Marketingo rėmimo samprata. Marketingo komunikacija. Rėmimo kompleksas. Rėmimo priemonės marketinge. Rėmimo procesas įmonėje UAB "Lizėja". UAB "Lizėja" veiklos pristatymas. Įmonės rėmimo veiksmai. Tyrimo metodologija. Tyrimo projekto rengimas. Atrankos modelio pasirinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Šiame etape tikrinamos anketos. Išvadų ir ataskaitų rengimas. Apklausos rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Priedas (Anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2010-10-28
Puslapyje rodyti po