Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo komplekso studija: bankas DnB NORD

  Įvadas. DnB NORD banko marketingo komplekso analizė. DnB NORD banko marketingo komplekso elementų charakteristikos. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. DnB NORD banko marketingo komplekso elementų palyginimas. Paslaugų produkto įvertinimas. Paslaugų kainos palyginimas. Paslaugų teikimo vietos apibūdinimas. Paslaugų rėmimo apibrėžimas. Paslaugų fizinio akivaizdumo nustatymas. Paslaugų teikimo proceso apibrėžimas. Paslaugų veiklos efektyvumo ir kokybės palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-29
 • Marketingo komplekso vertinimas: krovinių pervežimas UAB "Sinėjas"

  UAB "Sinėjas" tarptautinių krovinių gabenimo paslaugų marketingo komplekso vertinimas. Paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Paslaugų apžvalga. Paslaugų savybės. Paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimo principai ir tyrimo metodai. UAB "Sinėjas" paslaugų marketingo komplekso analizė. Paslaugų klasifikacija. Pasiūlos analizė. Dalyviai: personalas ir vartotojai. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų fizinė aplinka. Paslaugų prieinamumo ir vietos veiksniai. Paslaugų kainų ir nuolaidų analizė. Komunikacijos priemonių analizė ir vertinimas. UAB "Sinėjas paslaugų marketingo komplekso tobulinimo metmenys. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-04-09
 • Marketingo komplekso vertinimo metodika: jaunimo darbo centro paslaugos

  Jaunimo darbo centro atviro informavimo ir konsultavimo paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Jaunimo darbo centro paslaugų marketingo kompleksą ir pateikti paslaugų marketingo komplekso tobulinimo gaires. Paslaugų marketingo komplekso vertinimo metodika. Paslaugų apžvalga. Paslaugų savybės. Paslaugų marketingo komplekso elementų vertinimo principai ir tyrimo metodai. Jaunimo darbo centro paslaugų marketingo komplekso analizė. Klasifikacija. Pasiūlos analizė. Paslaugų dalyviai. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų fizinė aplinka. Paslaugų prieinamumas ir vietos veiksniai. Finansavimo šaltiniai. Komunikacijos priemonių analizė ir vertinimas. Jaunimo darbo centro teikiamų paslaugų. Marketingo komplekso gerinimo matmenys. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Rinkodara, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-04-27
 • Marketingo komunikacija įmonėje

  Reziume. Įžanga. Marketingo komunikacijos kompanijos "X" aprašymas. UAB "X" veikla. 2 UAB "X" vidinė struktūra. Komunikacijos procesas, jo ypatumai. Tarptautinės kompanijos naujo prekės ženklo įvedimas į Lietuvos rinką, komunikacija su vartotoju. Strateginiai prekinio ženklo įvedimo sprendimai. Vartotojas, siekiamas segmentas. Komunikacija su vartotoju. Marketingo, komunikacijos tikslai, žiniasklaidos priemonių parinkimas, biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-10-17
 • Marketingo koncepcija: AB "Geonafta"

  Marketingo idėjos suformulavimas. Marketingo tikslo suformulavimas. Įmonės aplinkos apibūdinimas. Marketingo koncepcija ir tipo pasirinkimas. Marketingo elementų apibūdinimas. Rinkos apibūdinimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Prekių gyvavimo ciklo apibūdinimas. SWOT ir konkurentų apibūdinimas. Marketingo programa ir jos pagrindimas. Marketingo biudžeto pagrindimas. Marketingo plano struktūros pagrindimas. Marketingo tarnybos organizacinės struktūros pagrindimas. Realizavimo kanalų parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-16
 • Marketingo kultūra kaip konkurencinio pranašumo šaltinis

  Įvadas. Kultūros samprata. Kultūros įtaka vartotojų elgsenai. Marketingo kultūros elementas – parduotuvės įrengimas. Parduotuvės įrengimo reikšmė. Parduotuvės patalpų įrengimo sprendimai. Parduotuvės išplanavimas. Parduotuvės interjeras. Parduotuvės išorinė aplinka. Tinkama aptarnaujančio personalo išvaizda. Prekių identifikavimo samprata, pakuotės reikšmė. Prekės ženklas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-30
 • Marketingo planas ir jo analizė: UAB "MAXIMA LT"

  Santrauka. Summary. Maxima LT, UAB ir informacijos šaltinių apžvalga. Apie įmonę. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Marketingo komplekso analizė. Produkto analizė: Maxima prekės. Kainodaros analizė. Kainų nustatymo tikslai. Kainų nustatymo metodika ir strategija. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Informacinis leidinys. Radijo reklama. Televizijos reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Rinkos tyrimas. Marketingo veiklos plėtra ir perspektyva. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-21
 • Marketingo planas tarptautinei rinkai: "Chappi" dešros šunims

  UAB "Masterfoods" gamybinis padalinys LIetuvoje: "Chappi" dešra šunims. Įvadas. Danijos istorijos santrumpa. Geopolitinė ir kultūrinė situacija. Geografija. Socialinės institucijos. Religija ir estetika. Gyvenimo sąlygos. Ekonominė ir finansinė situacija. Gyventojai. Ekonominiai duomenys. Mokslo pažangos ir technologijos lygis. Paskirstymo kanalai (makroanalizė). Rinkos ir konkurentų analizė. Produktas. Rinka. Detalus marketingo planas konkrečiam laikotarpiui. Marketingo tikslai. Produktas. Paskirstymas. Kaina. Promocija. Atsiskaitymo būdai. Reikalingi ištekliai.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-01
 • Marketingo planas viešbučiui "Middleaged paradise"

  Santrauka. Marketingo aplinkos situacija. Galimybių ir problemų analizė. SWOT analizė. Tikslai. Misija. Tikslai. Marketingo strategija. Tikslinės rinkos. Pozicionavimas. Paslaugų asortimentas ir papildomos paslaugos. Kainodara. Paskirstymas. Reklama. Pardavimų rėmimas. Veiksmų programa. Planuojamos pajamos ir išlaidos. Įgyvendinimo kontrolė. Priedas.
  Rinkodara, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-04-06
 • Marketingo planas: alaus gamyba "Švyturio" alus

  Įvadas. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo aplinkos analizė. PEST analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinė rinka. Marketingo veiksmų planas. Kaina. Vieta. Produktas. Skatinimas. Reklamos priemonės. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-23
 • Marketingo planas: aliuminio-stiklo konstrukcijos UAB "Svelita"

  Įvadas. UAB "Svelita" įmonės politikos tikslai ir įsipareigojimai. Esamos situacijos analizė. UAB "Svelita" prekės ir paslaugos. UAB "Svelita" veikla. Personalas ir veiklos organizavimas. Įmonės ištekliai. Šakos struktūra, konkurencija ir paklausa. Marketingas. Tikslinės rinkos atranka ir įvertinimas. Produktų, paslaugų kainų nustatymas. Paskirstymo-realizavimo metodai. Pristatymo sąlygos ir terminai. Pardavimų įvertinimas: Pelno ir nuostolių ataskaitos prognozavimas. Taktika: Veiklos etapai. Svarbiausios tikslinės rinkos. Antrinės tikslinės rinkos. Įmonės biudžetas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-06-08
 • Marketingo planas: batų parduotuvė "Batų pasaulis"

  G.Kviekausko individuali įmonė. Verslo pasirinkimas ir aprašymas. Verslo pasirinkimas. Įmonės aprašymas. Įmonės steigimo tvarka. Tikslai. Produkto aprašymas. rinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkos segmentas. SWOT analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Produkto politika. Kainų politika. Produkto paskirstymo politika. Rėmimo politika. Marketingo sprendimų vykdymo išlaidos. Pardavimo prognozė. Produkto pardavimo apimčių ir įplaukų prognozės ateinantiems 3 metams.
  Rinkodara, kursinis darbas(11 puslapių)
  2005-10-05
 • Marketingo planas: drabužių nuomos salonas

  Įvadas. Šio projekto esmė – įkurti proginių drabužių nuomos saloną, kuris aptarnautų Alytaus miesto ir apskrities gyventojus gaunančius aukštas bei vidutines pajamas, miesto svečius iš kitų miestų ar užsienio. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Aplinkos analizė. Galimybės ir pavojai. Rinkos analizė. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo kompleksas. Prekės planas. Kainodara. Paskirstymas. Rėmimas. Rėmimo biudžetas. Pajamų prognozė. Pajamų prognozė. Pesimistinė prognozė. Optimistinė prognozė. Labiausiai tikėtina prognozė.
  Rinkodara, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-05-19
 • Marketingo planas: finansinės paslaugos AB "Šiaulių bankas"

  Įvadas. Paslaugos. Kainodaros samprata. Paslaugų klasifikavimas jų kainodaros tikslams. Paslaugų kainodara. Kainodaros metodai. Kainų strategija. Sudėtinių paslaugų kainų nustatymas. Taktiniai paslaugų kainodaros sprendimai. Paskirstymas. Paskirstymo strategijos. Rėmimas. Įmonės marketingo funkcijos. Marketingo padalinys įmonėje. AB "Šiaulių banko" aprašymas. Marketingo skyrius AB "Šiaulių bankas". AB "Šiaulių banko" marketingo aplinka. AB "Šiaulių banko" teikiamos paslaugos. AB "Šiaulių banko" paslaugų kainodara. AB "Šiaulių banko" rėmimas. AB "Šiaulių banko" paslaugų paskirstymas. AB "Šiaulių banko" finansiniai rodikliai. Išvados. Rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-04-24
 • Marketingo planas: interneto kavinė PĮ "Arena"

  Personalinė įmonė "Arena" – kompiuterinis salonas, teikiantis kompiuterinio laiko pardavimo paslaugas. Verslo idėja, įmonės produkto pasirinkimas. Marketingo tikslų formulavimas. Veiklos aplinkos apibūdinimas. Mikroaplinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Partneriai. Personalas. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Demografinė aplinka. Rizikos įvertinimas. Statistikos rodikliai. Marketingo koncepcija ir tipai. Marketingo elementų apibūdinimas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Marketingo išlaidos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-10-23
 • Marketingo planas: Jonavos viešbutis "Svečių namai"

  Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką viešbučiui "Svečių namai" veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Viešbučio "Svečių namai" marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Viešbučio "Svečių namų" SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių plano rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo biudžetas. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-10-10
 • Marketingo planas: kavinė "Arena Pizza"

  Įvadas. Verslo idėja. Vizija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Aplinkos analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Technologinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurencinė aplinka. Marketingo strategija. Produktas (paslauga). Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Marketingo biudžetas. Patalpos ir įrengimai. Personalas. Bendros išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-10-06
 • Marketingo planas: kavinė "Briedžio ragas"

  UAB "Gil" įmonės vizitinė kortelė. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Misija. Tikslai. Rizika. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas (reklama). Marketingo biudžetas. Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Finansinė informacija. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-21
 • Marketingo planas: kavinė "Coliukė"

  Maitinimo verslo organizavimo įmonė: kavinė UAB "Edita". Verslo idėja. Misija. Verslo ir marketingo tikslai. Tikslų medis. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Teisinė aplinka. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Ekologinė aplinka. Pirkėjų (vartotojų) analizė. Įmonės vieta. Konkurencinė aplinka. Tiekėjų analizė. Marketingo strategija. Vieta (pateikimas). Prekė. Kaina. Rėmimas (reklama). Funkcijos ir operacijos. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Personalo darbo grafikas. Organizacinė firmos struktūra. Finansinė informacija. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per pirmus metus. Prekių pardavimo ir įplaukų prognozės per antruosius ir trečiuosius metus. Ilgalaikis turtas (pagrindinės priemonės). Pradinės išlaidos. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Ūkinės veiklos (gamybos) išlaidos. Pirmųjų veiklos metų sąmata (pinigų srautai). Antrųjų ir trečiųjų veiklos metų pinigų srautų prognozė. Pelningumo lūžio taškas. Projekto pelningumo svyravimų (rizikos) įvertinimas. Balansas 2005 m. Projekto įgyvendinimo grafikas. Išvada.
  Rinkodara, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-01-13
 • Marketingo planas: kelionės organizatorius UAB "Kauno piligrimas"

  Kelionės organizatoriaus UAB "Kauno piligrimas" marketingo planas 2007 metams. Įvadas. Makroaplinkos, darančios įtaką UAB "Kauno piligrimas" veiklai, vertinimas. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kelionės organizatoriaus UAB "Kauno piligrimas" marketingo komplekso vertinimas. UAB "Kauno piligrimas" teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodara. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Klientų analizė. Konkurentų vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. SWOT analizė. Marketingo veiksmų ir priemonių planas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių planas 2007 metams. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-01-22
Puslapyje rodyti po