Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos eksportas ir jo problemos

  Įvadas. Eksporto operacijų organizacinės formos ir metodai. Eksporto operacijų vykdymo metodai. Eksporto paskirstymo kanalų parinkimas. Eksporto įmonių tipai ir jų organizavimo teisiniai bruožai. Eksporto įmonės struktūra ir jos funkcijos. Eksporto rinkos tyrimo ypatumai. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto plėtros skatinimo strategija. Lietuvos ekonomikos augimo veiksniai. Lietuvos užsienio prekybos plėtros strateginiai tikslai. Lietuvos eksporto dinamika. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-30
 • Lietuvos eksportas ir jo problemos (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos eksportą ir jo problemas. Eksportas. Eksporto esmė. Eksporto būtinumas. Eksporto rūšys. Tiesioginis eksportas. Netiesioginis eksportas. Eksporto reguliavimo priemonės. Lietuvos eksporto problemos. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos eksporto būklė iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai. Produkcija eksportuojama iš Lietuvos. Lietuvos eksporto būklė po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai. Eksportas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją (BEC). Dabartinė Lietuvos eksporto būklė (2009 metais). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-05-04
 • Lietuvos eksporto galimybės

  Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Lietuvos eksporto analizė. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir perspektyvos. Lietuvos komercijos atašė plėtra. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-07
 • Lietuvos eksporto ir importo analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Užsienio prekybos esmė. Užsienio prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Praktinė dalis. Importo ir eksporto statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Importo ir eksporto rodiklių apskaičiavimas. Importo ir eksporto variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-02
 • Lietuvos eksporto ir importo dinamika 1995-2003 metais

  Tarptautinės prekybos reikšmė ir priežastys. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekyba su Europos sąjunga (ES). Klasifikavimas pagal makroekonomikos kategorijas. Eksporto motyvai. Lietuvos eksporto raida. Lietuvos eksporto struktūros dinamika. Importo motyvai. Lietuvos importo reguliavimas. Lietuvos importo struktūra. Lietuvos importo struktūros dinamika. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-12-13
 • Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis

  Įvadas. Eksporto motyvai. Dabartinė Lietuvos situacija. Problemos su kuriom susiduria eksportuotojai. Naujos eksporto skatinimo formos. Orientuotos į eksportą ekonomikos plėtros modelis. Lietuvos eksporto plėtra. Eksporto strategijos parengimas. Lietuvos pramonės eksporto konkurencingumas Baltijos šalių atžvilgiu. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-19
 • Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra dabartinėmis sąlygomis (2)

  Įvadas. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos eksporto dinamika. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos ekonominės politikos poveikis eksportui. Lietuvos eksporto plėtros ir skatinimo veiklos apžvalga. Veiksniai trukdantys vystyti eksporto veiklą. Eksporto plėtros ir skatinimo priemonių svarba. Priemonių, skatinančių eksporto plėtrą naudingumo vertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-14
 • Lietuvos eksporto struktūra

  Įvadas. Eksporto motyvai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos prekybiniai santykiai su Europos Sąjunga. Lietuvos eksporto būklės analizė. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos vystymosi aspektai. Lietuvos eksporto partneriai 1998-2003 m. Lietuvos eksporto struktūra. Lietuvos eksporto struktūra pagal įmonių eksporto apimtis. Įmonių problemos bei priemonės vystant eksporto veiklą. Užsienio prekyba 2004 m. Lietuvos užsienio prekyba 2005 m. sausio-gruodžio mėn. Lietuvos užsienio prekyba 2006 m. sausio mėn. Europos Sąjungos išoriniai ekonominiai santykiai. Europos komisijos užgaulios pastabos dėl Lietuvos euro siekimo. Europos Sąjungos restruktūrizavimo galimybė (ateities Europa). Lietuvos eksporto plėtros ir skatinimo veiklos apžvalga. Eksporto plėtros skatinimo šaltiniai. Rekomendacijos eksporto plėtrai įgyvendinti. Netarifinių barjerų įeiti į užsienio rinkas mažinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-08-16
 • Lietuvos energetikos sektoriaus dinamika

  Sąvokos. Įvadas. Lietuvos energetikos ūkio struktūrinė schema. Strateginiai tikslai. Elektros energetika. Lietuvos elektros balansas. Šilumos tiekimo sektorius. Naftos sektorius. Gamtinių dujų sektorius. Energijos balansas. Pagrindinių kuro ir energijos rūšių bendrasis sunaudojimas. Pagrindinių energijos rūšių galutinis sunaudojimas. Pagrindinių kuro ir energijos rūšių bendrasis sunaudojimas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energetika. Žemės energijos panaudojimas. Augalinės biomasės kuras. Kirtimai. Šiaudai. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-27
 • Lietuvos finansų rinka: problemos, pokyčiai ir tendencijos

  Finansų rinkų teorijų kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo tema – Lietuvos finansų rinka: problemos, pokyčiai ir tendencijos. Teorinė dalis. Kas yra finansų rinka. Kuo prekiaujama finansų rinkose. Finansų rinkų klasifikavimas. Pagrindinės finansų rinkų funkcijos. Veiksniai jungiantys finansų rinkas. Kreditas kaip bendras produktas. Spekuliacija ir arbitražas. Tobulos ir efektyvios rinkos. Finansų rinkų svarba šalies ekonomikai. Finansų tarpininkas — rinkos tarpininkas. Kas prekiauja biržoje? Finansų makleriai. Kas yra komisinis mokestis? Kas sukelia rinkos svyravimus? Kodėl kursai svyruoja? Kas yra biržos smukimas? "Buliai" ir "lokiai". Finansų rinkos reguliavimas. Finansinės institucijos. Bankų sistema. Lietuvos centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos banko pagrindiniai uždaviniai, funkcijos ir teisės. Finansų sistemos funkcionavimas. Tiriamoji dalis. Informacija apie kredito įstaigų veiklą Lietuvoje. Bankų veikla. Bankų paskolų portfelis. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų pelnas. Lietuvos banko vidutinio laikotarpio prognozės. Bendrųjų investicijų augimas. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2008-2009 m. Bendras finansinio stabilumo vertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-02-18
 • Lietuvos finansų sistemos būsena ir plėtros galimybės

  Įvadas. Lietuvos finansų sistemos sudėtis, struktūra. Finansų sistemos dabarties analizė. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Dabartinė finansų tarpininkų ir finansų rinkos būklė. Finansų sistemos priežiūros tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansų sektoriaus plėtra. Struktūrinių reformų poveikis finansų sistemai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Lietuvos firmų skverbimosi į užsienio rinkas marketingo priemonės ir patirtis

  Įvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Įmonės veiklos užsienio rinkose galimybės ir tikslingumo įvertinimas. Užsienio rinkų parinkimo kriterijai. Prognozuojamos užsienio rinkose apimties formavimo veiksniai. Užsienio rinkos konjunktūros analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės marketingo galimybių analizė. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimo sistemoje. Užsienio rinkų parinkimo metodai. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Ekonominė aplinka. Lietuvos teisinė – juridinė aplinka. Politinė aplinka. Užsienio rinkos segmentavimas. Užsienio rinkos užvaldymas. Bendros veiklos sutartis. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas formos. Įmonės įėjimo į užsienio rinkas parinkimas. Trumpa įmonės įėjimo į užsienio rinkas formų charakteristika. Įmonės aprašas. Įmonės produkcija. Įmonės eksportas. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Eksportas per prekybos atstovybę užsienyje. Išvados ir pasiūlymai. Siūlymai. Išvados. Priedai (4).
  Rinkodara, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos geopolitinės padėties bruožai

  Įvadas. Geopolitikos samprata. Lietuvos geopolitinės padėties raida. Lietuvos geopolitinės padėties bruožai. Baltijos valstybių geostrateginė padėtis. Lietuvos gamtinė aplinka. Lietuvos bendradarbiavimo su artimiausiomis valstybėmis perspektyva. Lietuvos ir Šiaurės šalių santykiai. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-11-06
 • Lietuvos gyventojų emigracijos raida

  Įvadas. Tikslas ištirti gyventojų požiūrį į emigraciją ir išaiškinti jos priežastis. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pokyčiai atgavus nepriklausomybę. Gyventojų skaičiaus ir sudėties kitimo tendencijos per 1996 – 2005 metais. Išvykimo šalys, bendruomenės. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. PowerPoint pristatymas (10 psl.). Priedas (Anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-03-17
 • Lietuvos gyventojų pajamų ir išlaidų analizė

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti nuo ko priklauso Lietuvos gyventojų pajamos ir išlaidos. Kuo skiriasi miesto ir kaimo gyventojų namų ūkių pragyvenimo lygis. Gyventojų pajamų struktūra ir samprata. Lietuvos gyventojų pajamų dinamika ir struktūra. Gyventojų išlaidų struktūra ir samprata. Lietuvos gyventojų išlaidų dinamika ir struktūra. Lietuvos gyventojų pajamos ir išlaidos Europos Sąjungos (ES) kontekste. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-18
 • Lietuvos gyventojų skaičius ir sudėtis

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus ir sudėties kitimo tendencijos per 1990 – 2002 m. Gimstamumas ir šeima. Gimstamumo lygis pagal motinos amžių. Vaikai pagal gimimo seką. Nesantuokiniai vaikai. Santuokos, ištuokos. Mirtingumas. Vidutinė gyvenimo trukmė. Mirties priežastys. Mirtingumas atskirose amžiaus grupėse. Mirtingumas ir socialinė žmonių padėtis. Migracija. Vidinė ir tarptautinė migracija. Migracijos priežastys ir pasekmės. Bendrų Lietuvos raidos bruožų prognozės per ateinančius 25 metus. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-09-27
 • Lietuvos grėsmės ir saugumas

  Įvadas. Nacionalinio saugumo samprata. Nacionalinio saugumo sąvokos aiškinimas. Realistų ir idealistų nacionalinio saugumo koncepcijos. B. Buzano nacionalinio saugumo samprata. Grėsmės nacionaliniam saugumui. Grėsmių klasifikacija. Karinės grėsmės. Politinės grėsmės. Socialinės grėsmės. Ekonominės grėsmės. Ekologinės grėsmės. B. Buzano sektorinio saugumo skirstymo tobulinimas. Komunikacinis saugumas. Svarbiausios nacionalinio saugumo užtikrinimo priemonės. Saugumo identitetas ir saugumo problemos. Identiteto samprata. "Mes" ir "kiti" samprata nacionalinio saugumo pagrinduose. Kada problema tampa saugumo problema? Lietuvos saugumo ir gynybos politika: raida ir perspektyvos. Saugumo politikos kryptys ir raida. Europos gynybos politikos perspektyvos. Lisabonos sutartis. Lietuvos indėlis į Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP). ESGP ir NATO politikos derinimas. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-12-06
 • Lietuvos įmonių eksporto plėtros galimybių įvertinimas

  Įvadas. Eksporto situacija Lietuvoje. Įmonių eksporto motyvai. Įėjimas į užsienio rinkas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose. Interneto galimybių įvertinimas. Investicija į projektus. Užsienio partnerių paieška. Kainodaros politika. Įmonių konkurencingumo didinimas. Inovacijų skatinimas. Technologinio lygio kėlimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-04
 • Lietuvos importo bei eksporto apimtys

  Stebiniai. Įvadas. Probleminės srities aprašas. Lietuvos importo bei eksporto rodiklių analizė. Aprašomoji statistika. Ekonometrinė analizė ir prognozavimas. Porinė regresija (vienmatė). Daugiamatė regresija. Prognozavimas su trendu. Koreliacija. Regresijos lygties prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Trendas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-06-03
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (2)

  Ekonominė integracija į Europos Sąjungą (ES). Ekonominė integracija ir jos pakopos. Ekonominės integracijos nauda. ES kaip vienas iš ekonominės integracijos pavyzdžių. Lietuvos integracijos raida į Europos Sąjungą (ES). Integracijos į Europos Sąjungą (ES) priežastys ir tikslai. Politinių, teisinių ir ekonominių santykių plėtojimo eiga. Lietuvos perspektyvos kelyje į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą ekonominio aspekto analizė. Lietuvos ir Europos Sąjungos prekybos eiga įsigaliojus laisvosios prekybos sutarčiai. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Ekonomikos konkurencingumas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-02
Puslapyje rodyti po