Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuva XVIII amžiuje

  Lietuvos XVIII amžiaus datų konspektas.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-21
 • Lietuviška muzika sovietiniais laikais

  Lietuviška muzika nuo 1940 metų.
  Muzika, konspektas(3 puslapiai)
  2006-02-22
 • Lietuvių - lotynų medicininių terminų žodynėlis

  Lietuvių - lotynų medicininių terminų žodynėlis.
  Medicina, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-02
 • Lietuvių dievai ir deivės (2)

  Gamtos ir atmosferos deivės. Laumės. Raganos. Miško ir vėjo deivės. Bičių deivė Austėja. Vandenų deivės. Ugnies deivės. Dangaus deivės. Deivė Saulė. Žemės deivės. Deivė Žemyna. Javų Bobos. Deivė Pergubrė. Deivė Kaupolė. Deivė Vaisgamta. Gimimo ir mirties deivės. Gimimo deivė Laima. Mirties deivė Giltinė. Deivės gimdytojos Lada ir Lela. Kitos deivės.
  Etninė kultūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvių kalba (4)

  Šalutiniai sakiniai. Tarinių rūšys. Dalelytė. Jaustukas. Kirčiavimas. Būdvardžių laipsniai. Sudėtiniai sakiniai. Fonetinis žodžių nagrinėjimas. Įvardžių reikšmė ir gramatiniai požymiai. Skaitvardžio reikšmė ir skyriai. Datos rašymas. Matų, piniginių vienetų santrumpos. Prieveiksmis. Būdo ir kiekybės aplinkybės. Antrininkės sakinio dalys. Papildinys. Aplinkybių rūšys. Vietos ir laiko aplinkybės. Priežasties ir tikslo aplinkybės. Kreipinys ir jo skyryba. Įterpinys ir jo skyryba. Asmenuojamųjų veiksmažodžio formų kirčiavimas. Priesagų vediniai. Veiksmažodis sakinyje.
  Gramatika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-02-01
 • Lietuvių kalba (8)

  Lietuvių kalbos 8-9 klasės kurso konspektas. Žodžių junginys, jungimo būdai. Sakinių rūšys. Veiksnys. Tarinys. Aplinkybės. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinės dalyvinės, padalyvinės, pusdalyvinės aplinkybės. Derinamieji ir nederinamieji pažyminiai. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių būdvardinių ir dalyvinių pažyminių skyryba. Papildinys. Priedėlis. Priedėlių skyryba. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Vienarūšiai ir nevienarūšiai pažyminiai. Įterpiniai. Įterpinių skyryba. Pertarai (parazitiniai žodžiai). Teigimo ir neigimo žodžiai. Kreipiniai. Lyginamieji posakiai.
  Gramatika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Lietuvių kalbininkai

  Antanas Baranauskas (1835–1902). Kazimieras Jaunius (1848–1908). Jonas Jablonskis (slapyvardžiai Rygiškių Jonas ir Petras Kriaušaitis, 1860–1930). Kazimieras Būga (1879–1924). Pranas Skardžius (1899–1975). Antanas Salys (1902–1972).
  Kalbų studijos, konspektas(18 puslapių)
  2010-06-01
 • Lietuvių kalbos kultūra

  Valstybinė kalba ir kalbos politika. Pagrindinės kalbos institucijos. Kalbos funkciniai stiliai. Stiliaus požymiai. Specialybės kalba, jos santykis su bendrine kalba. Viešoji ir neviešoji kalba. Sakytinė ir rašytinė kalba. Kalbos normos, jų nustatymo principai. Kalbos norminimo kriterijai. Norminių variantų pavyzdžiai. Nenorminių variantų pavyzdžiai. Norminamieji leidiniai. Termino samprata. Reikalavimai terminui. Terminų daryba, skolinimasis. Terminų santrumpos. Terminijos klaidų šaltiniai ir pobūdis. Žodynų tipologija. Terminijos tvarkymas. Rašytinė kalba. Rašto darbų skiriamieji bruožai. Akademiniai darbai. Akademinio darbo rašymo etapai. Rašymo procesas. Rašto darbo schema. Rašymo proceso žingsniai. Darbo temos formulavimas. Darbo taisymas. Probleminiai žodžiai. Teksto taisymo pakopos. Darbo struktūra. Darbo dalys. Darbo kalbos reikalavimai. Darbo vertinimo kriterijai. Specialieji raštai. Motyvacinis laiškas. Sakytinė kalba. Viešųjų kalbų tipai. Viešoji monologinė specialisto kalba. Monologo turinio logika. Monologo turinio kompozicija. Pasirengimo formos. Sakymo formos. Vaizdinės medžiagos pateiktis. Klausymo ir kalbėjimo kultūra.
  Kalbos kultūra, konspektas(8 puslapiai)
  2008-01-21
 • Lietuvių kalbos leksika vartojimo sferų požiūriu

  Bendratautinė leksika. Tarminė leksika. Termininė leksika. Žargoninė leksika.
  Kalbos kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • Lietuvių kalbos pamokos konspektas: Vytauto V. Landsbergio, Sigutės Ach pasaka "Arklys Dominykas ir jo bičiuliai"

  Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Užduotis.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2008-01-08
 • Lietuvių kalbos pamokos planas: daiktavardis

  Lietuvių kalbos pamokos planas. 6 klasė, daiktavardis, skirta specialaus ugdymo vaikams. Tema. Tikslai. Uždaviniai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Lentelė: orientacinis laikas. Turinys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Mokomosios priemonės. Priedai (4 psl.).
  Specialioji pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2009-06-22
 • Lietuvių kalbos tarmės

  Žemaičių, dzūkų, suvalkų ir kitos tarmės. Skirstymai, žodžių sutrumpėjimai, asimiliacijos.
  Kalbų studijos, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-01
 • Lietuvių kalbos žinynas

  Kirtis ir priegaidė. Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Daiktavardžių kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Morfologija. Daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis, skaitvardis, įvardis, prieveiksmis, dalelytė, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, ištiktukas, dalyviai. Morfologinio nagrinėjimo pavyzdžiai. Žodžių daryba. Morfeminė analizė. Darybinė analizė. Kaitybinė analizė. Gramatinė kategorija. Gramatinių reikšmių realizavimo būdai.
  Gramatika, konspektas(95 puslapiai)
  2005-09-22
 • Lietuvių liaudies darbų papročiai

  Pirmasis arimas. Sėja. Pasėlių lankymas. Rugiapjūtės papročiai. Rugių pjovimo papročiai. Rugiapjūtės pabaigtuvės. Mėšlavežio papročiai. Linų rovimas ir mynimas.
  Etninė kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-09-18
 • Lietuvių liaudies kalendorinės šventės

  Įvadas. Dėstymas. Velykos. Kalėdos. Joninių papročiai, tradicijos ir žaidimai.
  Etninė kultūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-13
 • Lietuvių liaudies tautodailė (3)

  Senieji baltų simboliai liaudies mene. Tautodailė — tai žmogaus ir žemės ryšys, išreikštas simboliais. Liaudies architektūra. Lietuvių liaudies mažoji architektūra. Lietuvių liaudies skulptūra. Liaudies tapyba. Liaudies grafika. Taikomoji liaudies dailė.
  Etninė kultūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-23
 • Lietuvių literatūra (11)

  Senoji lietuvių literatūra XIII – XV amžiuje. Senoji lietuvių literatūra XVI – XVIII amžiuje. Tautosaka. Jonas Biliūnas. Maironis. Kristijonas Donelaitis. Vytautas Mačernis. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma. Balys Sruoga. Salomėja Nėris. Antanas Vaičiulaitis. Judita Vaičiūnaitė. Juozas Aputis. Justinas Marcinkevičius. Romualdas Granauskas. Aidas Marčėnas. Vincas Krėvė. Jurgis Savickis. Nijolė Miliauskaitė. Juozas Grušas. Juozas Baltrušaitis. Bronius Radzevičius. Renata Šerelytė. Analizės ir interpretacijos atmintinė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-12-28
 • Lietuvių literatūra (13)

  Kristijonas Donelaitis. Maironis. Jonas Biliūnas. Vincas Mykolaitis–Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma. Romualdas Granauskas. Juozas Aputis. Justinas Marcinkevičius. Judita Vaičiūnaitė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2008-03-30
 • Lietuvių literatūra (14)

  Lietuvių literatūros konspektas-lentelė: Kūrinio autorius ir pavadinimas. Pagrindiniai veikėjai. Trumpas turinys. Tekste keliamos problemos. Vydūnas (1868-1953). "Amžina Ugnis". Ignas Šeinius (1889-1959) "Kuprelis". Balys Sruoga (1896-1947) "Milžino paunksmė". Antanas Vaičiulaitis (1906-1992) "Valentina". Viljamas Goldingas (1911-1993) "Musių valdovas". Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987) "Atsiminimai". Balys Sruoga (1896-1947) "Dievų miškas" Algirdas Landsbergis (1924-2004) "Dangūs tuštėja, dangūs pildosi". Eduardas Cinzas (1924-1996) "Katė ir žmonės" Romualdas Granauskas (1939) "Gyvenimas po klevu" Juozas Aputis (1936) "Erčia, kur gaivus vanduo". Bronius Radzevičius (1940-1980) "Žmogus sniege" Saulius Šaltenis (19450) "Amžinai žaliuojantis klevas".
  Lietuvių literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2008-11-27
 • Lietuvių literatūra (15)

  Vincas Krėvė. Kūrybos bruožai. Įžanga. Jurgis Savickis. Kūrybos bruožai. Įžanga. A. Vaičiulaitis. Kūrybos bruožai. Įžanga. Romualdas Granauskas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Henrikas Radauskas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Antanas Škėma. Kūrybos bruožai. Justinas Marcinkevičius. Kūrybos bruožai. Juozas Aputis. Kūrybos bruožai. Įžanga. Bitė Vilimaitė. Kūrybos bruožai. Įžanga. Judita Vaičiūnaitė. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris. Kūrybos bruožai. Įžanga. V. Mykolaitis Putinas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Šatrijos Ragana. Kūrybos bruožai. Įžanga. Kristijonas Donelaitis. Įžanga. Jonas Biliūnas. Įžanga. Maironis. Įžanga. Marcelijus Martinaitis. Įžanga. Vanda Juknaitė. Įžanga. Saulius Šaltenis. Įžanga.
  Lietuvių literatūra, konspektas(15 puslapių)
  2009-01-26
Puslapyje rodyti po