Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Leukocitai

  Granulocitai. Agranulocitai. Leukocitų formulė. Bendrosios savybės. Neutrofilai. Bazofilai. Acidofilai. Monocitai. Limfocitai. T limfocitai. B limfocitai. NK ląstelės.
  Anatomija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Lexicology

  Anglų kalbos leksikologijos konspektas. The primary object of lexicology. Langue. The definition of the word. Semasiology. The meaning of the word and the concept. Functional approach. Types of word meaning. The denotational component. The smallest language unit. The cause of the change of meaning. Results of semantic change in denotational component of word meaning. Results of semantic change in the connotational component of the word meaning. Sense relations. Synonymy. The dominant synonym. Antonyms. Sense relations. Phraseology. There are two major classes of ME phraseological units. Phraseological borrowings. English literature. Classification of ph. Vinogradov. Idioms. Gibbs divides idioms into four classes. Words are made up of morphemes. Morphemic analysis. Word-building is that branch of lexicology. Semantics of affixes. Classification of prefixes. Conversion. Semantic relations between conversion pairs. Partial conversion. Composition. Motivation in compounds. Semantic aspects of compounds. Distinguishing between a compound word and word combination. Distinguishing between a compound word and word combination. Shortenings. Blending. Back-formation. The etymological structure. Words of native origin. The growth of the national literary language. Assimilation of borrowings. The degree of assimilation of borrowings. International words. Standard English. American English. Types of Americanism. The language spoken in the U.S.A.
  Gramatika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Lexicology (2)

  Darbas anglų kalba. Leksikologija. The morpheme. The word vs morpheme. Morphemic analysis of word. Derivational analysis of word. Affixation. Derivational valency and patterns. Derivational affixes, their classification; semiaffixes. Morphological properties of the base. Derivational structure of the base. Semantic properties of the base. Affixes. Prefixes. Composition; criteria and classification of compounds. Compound derivatives, patterns and criteria. Conversion. Adjectivization. Substantivization. Shortening of words. The theory of word meaning. Types of word meaning. Polysemy. Change of meaning. Componential and contextual analyses. Synonymy. Antonymy. Homonymy. Phraseology. Varieties of English. The etymological structure of the English vocabulary. The theory of the word.
  Gramatika, konspektas(17 puslapių)
  2008-01-08
 • Liberalizmas

  Liberalizmas. Liberalizmo idėjos iki Naujųjų amžių. Naujųjų laikų liberalizmas. Prancūzų liberalizmas XVIII amžiaus antroje pusėje. XIX amžiaus liberalizmas. XX amžiaus liberalizmas.
  Politologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-05-01
 • Liberalizmas (3)

  Liberalizmas. Klasikinis liberalizmas. Liberalizmo ideologijos. Šiuolaikinis liberalizmas. Socialinio liberalizmo idėjos. Išvados.
  Politologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-05
 • Liberalizmas (5)

  Liberalizmas. Naujųjų laikų liberalizmas. Prancūzų liberalizmas XVIII amžiaus II pusėje. XIX amžiaus liberalizmas. XX amžiaus liberalizmas.
  Politologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-12-28
 • Lyčių lygybė viešajame sektoriuje Lietuvoje

  Viešojo administravimo kursinis projektas.. Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti, ar egzistuoja lyčių lygybė viešajame sektoriuje Lietuvoje. Lyčių lygybės samprata. Moteriškumo samprata. Vyriškumo samprata. Teisinis lyčių lygybės reglamentavimas Lietuvoje. Lyčių lygių galimybių modelis Europos sąjungoje. Lyčių (ne)lygybė darbo rinkoje viešajame sektoriuje Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Moterų dalyvavimas politikoje. Lyčių (ne)lygybė savivaldybėse. Lyčių (ne)lygybė lietuvos respublikos parlamente. Lyčių (ne)lygybė vyriausybėje. Lyčių (ne)lygybė prezidento institucijoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, konspektas(38 puslapiai)
  2010-10-19
 • Lyčių studijos

  Lyties sąvoka. Biologinis lyties skirtumų pagrindimas ir jo kritika. Lyties sąvoka socialiniuose moksluose. Biologinės ir kultūrinės lyties sąvokų raida Vakarų Europoje. Panašumo (vienos lyties) modelis. Priešingumo (dviejų lyčių) modelis. Trys požiūriai į lyčių skirtumų prigimtį. Biologinis lyties skirtumų pagrindimas ir jo kritika. Sociobiologinės lyties teorijos ir jų kritika. Genetinės lyties teorijos. Socialinis lyties skirtumų apibrėžimas. Psichologinės lyties identiteto formavimosi teorijos. Sigmundo Freudo lyčių raidos teorija. Nancy Chodorow lyčių raidos teorija. Chodorow darbas buvo visaip kritikuojamas. Sociologinės lyties socializacijos teorijos. Funkcionalistinė lyčių socializacijos teorija: T. Parsons. Instrumentinis vyras. Funkcionalistinės teorijos kritika. Socialinis biologinės ir socialinės lyties konstravimas. Pastaraisiais metais vis daugiau sociologų ima kritikuoti socializacijos bei lyčių vaidmenų teorijas. Šeima. Šeimos kaita vakarų Europoje. Vaidmenys šeimoje. Šeimos gyvenimo ciklo modelis. Pokyčiai šeimoje (pasaulinės tendencijos). Kraitis ir išpirka tradicinėje visuomenėje. Santuokinės laimės lyčių skirtumai. Šeimos situacija iki modernioje Lietuvoje. Darbo rinkos stratifikacija pagal lytį. Moterų ir vyrų karjeros pobūdis. Ekonominės moterų padėties darbo rinkoje ypatumai bei pasekmės. Skurdo feminizacija. Moterų karjeros ypatumai. Kodėl moterys dirba? Moterų karjerų įvairovė ir sudėtingumas. Darbo rinkos segregacija lyties pagrindu. Segregacijos funkcijos ir pasekmės. Siekis išsaugoti tradicinį lyčių dualizmą ir atskyrimą. Atskyrimas. Dvigubi reikalavimai. Lyčių hierarchijos įtvirtinimas: seksualinis priekabiavimas. Socialinio statuso perskirstymas. Darbo užmokestis. Nevienodas vyrų ir moterų darbinės veiklos atlyginimas. Stiklo lubos. Žmogiškojo kapitalo teorija. Žmogiškojo kapitalo teorijos kritika. Darbų pasiskirstymas namuose. Moterų padėtis darbo rinkoje. Istorinė apžvalga. Patriarchija. Patriarchijos apžvalga. Pirmieji bandymai moksliškai analizuoti lyties skirtumus. H. Maine: pavaldumas sutarties pagrindu. F. Engelsas: moteris kaip nuosavybė. Sociologiniai požiūriai į patriarchinę sistemą. Vertinimas. Moteris socialinės stratifikacijos sistemoje. Feministinių judėjimų istorija. Feministinių ratelių kurimasis Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu. XVIII a. feministinės teorijos Didžiojoje Britanijoje: "Moterų teisų apgynimas". Mary Wollstonecraft (1759–1797). Didžioji Britanija XIX a. pb. – XX a. pr. Millio ir Tailor teorijos. Sufražistės. Millio ryšys su sufražistėmis. Šiuolaikinis akademinis feminizmas. Homoseksualizmas. Seksualumas. Homoseksualumą toleruojančios visuomenės. Auksinio lotoso žydėjimas.Pėdų istorija Kinijoje. Auksinio lotoso legenda. Auksinio lotoso kūrimas. Auksinis lotosas – laimingas bilietas. Auksinio lotose erotika. Smurtas ir lytis.
  Sociologija, konspektas(35 puslapiai)
  2011-04-29
 • Lyderiavimas (2)

  Lyderiavimo esmė. Lyderiavimo samprata. Lyderius skiriantys bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Charizmatinis lyderiavimas. Charizmatiškumo samprata. Aiški vizija, tikslai, sugebėjimas įkvėpti. Oratorystė. Bendravimo įgūdžiai. Lyderiavimo teorija. "Didžiojo žmogaus" teorijos požiūris į vadovavimą. Elgesio teorijų požiūris į vadovavimą. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Elgesio teorijų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Situacinis požiūris į vadovavimą. Motyvacijos teorijos. Lyderiavimo individualus namų darbas.
  Personalo vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2006-04-12
 • Lietuva

  Lietuvos geografai ir žemėlapiai. Lietuvos vardo kilmė. Geografinė Lietuvos padėtis. Naudingosios iškasenos. Dabartinis Lietuvos paviršius. Klimatą formuojantys veiksniai. Klimatą apibūdinantys meteorologiniai elementai. Lietuvos upės, ežerai, tvenkiniai, pelkės ir požeminiai vandenys. Miškai. Saugomos teritorijos.
  Lietuvos geografija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Lietuva 1918 - 1940 metais

  Kovos dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Lietuvos tarybos sudarymas ir Vasario 16-osios aktas. Kovos su bolševikais ir bermontininkais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Steigiamasis seimas. Valstybės reformos ir Lietuvos vidaus politinis gyvenimas. Seimų laikotarpis. Krikščionių demokratų valdymo laikotarpis. Trečiasis seimas. Gruodžio 17 d. perversmas. Prezidento Antano Smetonos autoritarinis režimas. Autoritarinio režimo kūrimo bruožai. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940 m. tarptautinės krizės metu. 1938 m. Lenkijos ultimatumas. Klaipėdos karšto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybės" laikotarpis. Ribentropo-Molotovo paktų reikšmė. Lietuvos nepriklausomybės praradimas. SSRS įtakos sferoje. Nepriklausomybės netekimas. Lietuvos inkorporacija į SSRS ir sovietizacija. Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941- 1945). Tarp dviejų okupacijų. 1941 m. birželio sukilimas. Lietuvos valdymas Vokietijos okupacijos metais (1941- 1944). Lietuvos tautinių bendrijų naikinimas. Lietuviškosios antifašistinės rezistencijos bruožai. Stalininis režimas Lietuvoje ir partizaninis pasipriešinimas 1944- 1945 metais. Lietuva okupantų ir rezistentų priešpriešoje. J. Stalino valdymo metai Lietuvoje. Partizaninis karas Lietuvoje. Lietuvių išeivijos politinė veikla. Sovietinė Lietuva 6- 9 dešimtmečiais. Sovietinės sistemos permainos: nuo stalinizmo prie institucinio nacionalizmo. Politinė raida po 1953 m. ir institucinio nacionalizmo atsiradimas. Lietuvos kultūrinė ir socialinė raida stalininės okupacijos metais. Priešinimasis sovietiniam režimui. Masinio pasipriešinimo apraiškos. Neginkluota rezistencija Lietuvoje. Katalikiškasis pasipriešinimas. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atkūrimas. Nepriklausomybės atkūrimas. Sąjūdžio įkūrimas ir veikla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos respublikos raidos bruožai.
  Lietuvos istorija, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Lietuva 1939 – 1944 metais

  Chronologiniai įvykiai. Priešinimasis sovietizacijai. Vakarų šalių reakcija į Lietuvos aneksiją. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941-1944 m.
  Lietuvos istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-18
 • Lietuva ir Europa XIV – XVIII amžiuje

  Lietuvos istorija XIV – XVIII amžiuje. Melniko aktas. Liublino unija. Unitų bažnyčios reforma. Salaspilio kautynės. Kėdainių sutartis. Olyvos sutartis. Valkininkų konfederacija. Šiaurės karas. Augustas III. Edukacinė komisija. Europa XIV-XVIII amžiuje. Renesanso kultūra. Reformacija Europoje. Kontrreformacija. Nyderlandų revoliucija. Anglijos revoliucija. Nepriklausomybės karas Šiaurės Amerikoje 1775-1783. Prancūzijos revoliucija. Absoliutizmas. Švietėjai.
  Istorija, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-20
 • Lietuva ir Europos Sąjunga (ES): ekonomikos augimo prielaidos strateginėje perspektyvoje

  Lietuva ir Europos Sąjunga: ekonomikos augimo prielaidos strateginėje perspektyvoje. Lietuvos nacionalinės ekonomikos potencialas narystės Europos Sąjungos (ES) kontekste. Lietuvos nacionalinio konkurencingumo veiksniai. Europos Sąjungos konkurencinga, dinamiška, žiniomis grįsta ekonomika 2010 metais. Informacinės visuomenės kūrimas. Europos mokslinių tyrimų zonos steigimas. Efektyviai funkcionuojanti Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka. Makroekonominės politikos koordinavimas. Švietimo ir mokymo tobulinimas. Aktyvios užimtumo politikos plėtojimas. Socialinės apsaugos modernizavimas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) pasekmės.
  Makroekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuva po Liublino unijos

  Visuomenės raida. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkija - Abiejų Tautų Respublikos (ATR) atsiradimo priežastys ir raida.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-04-24
 • Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje

  Lietuvos įjungimas į Rusijos imperijos sudėtį (1795 metai). Užnemunės likimas. Lietuvos bajorijos politiniai siekiai Prancūzijos-Rusijos karo metu. Lietuva Prancūzijos–Rusijos karo metu (1812 metai). Rusijos carų politika ir priešinimasis jai. 1831 metų sukilimas. 1863 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (1861 m.) poveikis visuomenės raidai. Caro politika po 1863 metų sukilimo. Tautinis atgimimas. Lietuvos visuomenės priešinimasis: knygnešystė, slaptosios mokyklos, lietuviška spauda ("Aušra" ir "Varpas"). XX amžiaus pradžios pasikeitimai Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 metai). Politinių partijų kūrimasis. Didysis Vilniaus seimas (1905 metai) ir jo reikšmė. Mažosios Lietuvos tautinis ir kultūrinis judėjimas. Užduotys.
  Lietuvos istorija, konspektas(20 puslapių)
  2006-03-22
 • Lietuva tarpukario metais

  Lietuvos Respublikos paskelbimas 1918 metais. Lietuvos valstybė 1918-1920 metais. Steigiamasis seimas (1920-1922 metais). Parlamentizmo laikotarpis (1922-1926 metais). Lietuva autoritarinio valdymo metais (1926-1940 metais).
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-29
 • Lietuva tarpukariu

  Steigiamasis seimas. Klaipėdos kraštas grąžinamas Lietuvai. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pažanga. Kultūra. Religija. Tautinės mažumos. Nepriklausomos Lietuvos prezidentai.
  Lietuvos istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-14
 • Lietuva viduramžiais

  Lietuvos politinis gyvenimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos visuomenė XIV-XVII amžiuje. Lietuvos ūkis XIV–XVII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) švietimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos religinis gyvenimas XIV–XVII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra ir menas XIV XVII amžiuje.
  Lietuvos istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-17
 • Lietuva XIX amžiuje

  Lietuva XIX (19) amžiuje Rusijos imperijos sudėtyje. Slaptieji judėjimai 1817-1823 metais. 1830-1831 metų sukilimas. Slaptosios draugijos Nikalojaus I valdymo laikotarpiu. 1863 metų sukilimas. Katalikų bažnyčia ir jos politinis vaidmuo XIX amžiaus I -oje pusėje. Lietuvos ekonomika XIX amžiaus I -oje pusėje. Bajorija. Miestų luomai. Inteligentija. Valstiečiai. Baudžiavos panaikinimas. Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. Literatūra ir menas. Rusinimo politika 1864-1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuviška spauda. Švietimo raida po 1863 metų. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Klaipėdos kraštas XIX amžiuje. Lietuvos ūkis XIX amžiaus II pusėje - XX amžiaus pradžioje. Demografiniai ir socialiniai pokyčiai po 1863 metų.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-04-21
Puslapyje rodyti po