Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apskaita biudžetinėse įmonėse

  Biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos vykdymo buhalterinės apskaitos darbo organizavimas. Biudžetinės įstaigos ir jų steigimo tvarka. Apskaitos politika. Apskaitos dokumentai. Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas. Biudžetinėse įstaigose taikomos apskaitos formos. Memorialinė orderinė apskaitos forma. Didžioji knyga, jos pildymo tvarka. Išlaidų sąmatų vykdymo balansas. Biudžetinių įstaigų pavyzdinis sąskaitų planas. Finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita. Biudžetinių įstaigų programų sąmata. Biudžetinių įstaigų išlaikomų iš valstybės. Biudžeto finansavimo tvarka. Tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto. Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Piniginių lėšų ir išlaidų apskaita. Kasos operacijos ir jų apskaita. Kitos piniginės lėšos ir jų apskaita. Kasinės ir faktinės išlaidos ir jų apskaita. Biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita. Atlyginimų nustatymo tvarka. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atlyginimas už atostogas. Ligos pašalpų apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų registravimas sąskaitose ir apskaitos registruose. Atsiskaitymai su stipendininkais. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Atsiskaitymai už trūkumus. Tiksliniai atsiskaitymai. Kiti atsiskaitymai. Ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Ilgalaikis turtas ir jo apskaitos uždaviniai. Ilgalaikio turto analitinė apskaita. Ilgalaikio turto įsigijimas ir jo apskaita. Išperkamosios nuomos būdu įsigytas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Trumpalaikis turtas ir jo apskaita. Finansinis turtas. Atsargos ir jų apskaita. Gaminiai ir produkcija. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Materialinių vertybių inventorizacija. Ne biudžeto lėšos. Gaminiai ir produkcija. Medžiagų ir maisto produktų apskaita. Biudžetinių įstaigų atskaitomybė. Sąskaitų uždarymas metų pabaigoje. Atskaitomybės sudėtis.
  Apskaita, konspektas(98 puslapiai)
  2005-11-25
 • Apskaita ir auditas (2)

  Piniginių vertybių apskaitos ypatumai. Piniginių operacijų dokumentavimas. Piniginių vertybių likučių nustatymas apskaitoje. Inventorizacija. Darbo užmokesčio išmokėjimo apskaita. Įmonių organizacinių struktūrų bei ekonominių ryšių įtaka apskaitai. Vidinės (valdymo) apskaitos ypatumai ir papildomi privalumai. Valdymo apskaitos funkcijos. Svarbiausios sritys valdymo apskaitos informacijai pritaikyti. Valdymo apskaitos tikslai. Valdymo apskaitos uždaviniai. Valdymo apskaitos ataskaitų informuotumas. Savikainos kalkuliavimas ir duomenų paskirstymas bei informacijos panaudojimas. Auditas, jo atsiradimas ir išplitimas. Audito atsiradimo priežastys, tikslai. Audito teorija, jos sudėtis, rūšys. Auditorių profesiniai reikalavimai. Audito procesas ir jo rezultatai. Audito stadijos, etapai. Audito planavimas. Audito programos. Audito operacijos. Audito dokumentai. Audito išvada.
  Auditas, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-23
 • Apskaitos esmė. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse

  Finansinės apskaitos techninis ir technologinis aprūpinimas. Metodinis finansinės apskaitos politikos aspektas. Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse. Svarbiausi ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bruožai. Individualios nuosavybės formos įmonių pranašumai. Individualios įmonės trūkumai. Tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų pranašumai. Didžiausi ūkinių bendrijų trūkumai. Uždarųjų ir atvirųjų akcinių bendrovių didžiausi privalumai yra tokie. Akcinės bendrovės turi ir tam tikrų trūkumų. Išvados.
  Apskaita, konspektas(18 puslapių)
  2008-12-08
 • Apskaitos informacija ir jos vartotojai

  Apskaitos informacija, jos vartotojai ir jos tikslai. Apskaitos sistemos teikiamos informacijos tikslai.
  Apskaita, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-31
 • Apskaitos ypatumai prekybinėse įmonėse

  Prekybinės įmonės samprata. Pardavimų ir pirkimų fiksavimas apskaitos dokumentuose. Pardavimų pajamų pripažinimas finansinėje apskaitoje. Prekių pardavimo ir pinigų už jas sumokėjimo momentai sutampa. Pirkėjas už prekes sumoka ne iš karto jas gavęs, bet vėliau. Pirkėjas už prekes sumoka iš anksto, dar jų negavęs. Parduoti skirtų prekių apskaitos modeliai. Grynuosius pardavimus koreguojančių veiksnių apskaita. Pardavimas suteikiant prekybines nuolaidas. Pardavimo diskontų apskaita. Parduotų prekių grąžinimas ir nukainojimas.
  Apskaita, konspektas(10 puslapių)
  2007-08-09
 • Apskaitos objektai ir sąskaitų sistema

  Apskaitos objektai. Buhalterinių sąskaitų esmė ir paskirtis. Sąskaitos dalys: debetas ir kreditas. Sąskaitų klasifikavimas. Trumpalaikės bankų paskolos. Dvejybinis įrašas ir jo esmė. Sąskaitų korespondencija ir buhalterinių įrašų rūšys. Sąskaitų klasifikavimas.
  Apskaita, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-20
 • Apskaitos organizavimas

  Apskaitos uždaviniai. Buhalterinė apskaita. Mokėjimai. Išlaidų ir bendrosios produkcijos apimties apskaita.
  Apskaita, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-10
 • Apskaitos teorija

  Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto esmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Nematerialiojo ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Piniginio turto apskaita. Savininkų nuosavybės ir įmonės įsipareigojimų apskaita. Įmonės savininkų nuosavybės apskaita.
  Apskaita, konspektas(20 puslapių)
  2005-08-16
 • Apskritimas. Skritulys

  Apskritimas. Apskritimo ilgis. Apkritimo ir tiesės tarpusavio padėtys. Dviejų kirstinių savybė. Kirstinės ir liestinės savybė. Apskritimo ir kampo tarpusavio padėtys. Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimai. Skritulys. Išpjova. Nuopjova. Uždaviniai.
  Geometrija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-05
 • Apskritimų geometrija

  Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai. Taisyklingieji daugiakampiai. Užduotys ir sprendimai.
  Geometrija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-22
 • Apšvieta (apšvietos amžius)

  Apšvietos terminas. Apšvietos ištakos. Apšvietos tėvynė. Žmogaus idealas. Politiniai įvykiai. Švietimas. Leidyba. Apšvietos menas. Klasicizmas. Barokas. Renesansas. Meno idėjos ir teorijos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-24
 • Ar egzistuoja gyvūnų intelektas? Dirbtinis intelektas

  Ar egzistuoja gyvūnų intelektas? Protingos gyvūnų pažintinės veiklos apraiškos. Pavyzdžiai ir mokslininkų tyrinėjimai. Dirbtinis intelektas. Protingos mašinos idėja. Dirbtinio intelekto kriterijus.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-02-21
 • Ar išskirtina budistinė civilizacija?

  S. Huntingtono teiginiai. Budizmo istorija (atsiradimas–pradininkas, plitimas ir pozicijų praradimas bei jų priežastys, doktrinos kaita, krypčių išsiskyrimas, reformos ir kt.). Pagrindinės budizmo doktrinos sąvokos ir teiginiai (dharma, karma, nirvana, samsara, bodhisatva, ahimsa, dhjana ir kt.); šventraštis. Budizmo kryptys (mahajana, hinajana, vadžrajana, lamaizmas, dzen ir kt.). Santykis su hinduizmu: panašumai ir skirtumai, genetinis artimumas. Budizmo geografija (dabartinis pjūvis ir diachroninė kaita). Budistinių šalių raidos tendencijos ir ypatybės (kiek ir kaip budizmas įtakojo jų raidą?).
  Budizmas, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-02
 • Arabai ir islamas

  Musulmonų priedermės. Datos. Kokią įtaką arabų veiklai turėjo gamtinės sąlygos? Palyginkite Mahometo ir Jėzaus Kristaus gyvenimus. Kuo panašūs ir kuo skiriasi musulmonų ir krikščionių pasninkai? Kokios kalifato suirimo priežastys? Mahometo išdėstyti elgesio su kitatikiais principai. Kokios mokslo šakos buvo labiausiai išvystytos arabų šalyse?
  Visuotinė istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-23
 • Arabai ir islamas (3)

  PowerPoint pristatymas. Arabai ir jų verslai. Pranašas Mahometas ir jo mokymas. Kaip musulmonai rengiasi Ramadano mėnesiui. Arabų užkariavimai. Kalifato valdymas. Kalifato visuomenė. Kalifato suirimas. Ramadanas.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 skaidrės)
  2008-03-04
 • Aranžuotėje naudojami augalai

  Gėlių laikymo sąlygos. Nuo pristatymo iki pirkėjo. Pateikiame rekomendacijas dėl labiausiai aranžuotėje naudojamų rūšių. Adiantumas. Azalija. Akacija sidabrinė (mimoza). Alstremerija. Amarilis (gipeastrumas). Plukė (anemonė). Anturiumas. Astras. Begonija. Buvardija. Patarimai mažmeninės prekybos pardavėjams. Žibuoklė. Gvazdikas. Jurginas. Snaputis (gandražolė). Herbera. Hiacintas. Hibiskusas (kinijos rožė). Kardeliai (gladiolės). Glicinija. Hortenzija. Dicentra (diklitra). Kvapnieji žirneliai. Vilkdalgis. Medetkos. Kalija. Anturis. Klematis. Kosmėja. Krokas. Pakalnutė. Leukonija. Liziantas. Lelija. Lubinas. Aguona. Saulutė. Muskaris. Narcizas. Nasturtė. Orchidėja. Bijūnas. Sanpaulija. Rezeda. Puansetija. Rožė. Alyvos. Tulpės. Flioksas. Frezija. Ciklamenas. Cinerarija. Cinija. Karpažolė. Chrizantema. Aranžuotė. Visžalių ir gražiai žydinčių medžių šakos ir krūmynai. Augalinės medžiagos apdorojimas. Stiebų, šakų ir lapų apdorojimas
  Dailė, konspektas(21 puslapis)
  2006-10-31
 • Arbitražas

  Teisinė arbitražo prigimtis. Arbitražas ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Arbitražo samprata. Arbitražo rūšys. Pagrindinės arbitražo teisinės prigimties aiškinimo teorijos. Arbitražo teisė. Arbitražo teisės šaltiniai Valstybės nustatytos taisyklės – nacionaliniai šaltiniai. Tarptautiniai šaltiniai. Privatūs arbitražo teisės šaltiniai. Taikytina teisė. Arbitražinis susitarimas. Arbitražinio susitarimo esmė ir rūšys. Arbitražinio susitarimo turinys. Arbitražinio susitarimo forma. Arbitražinio susitarimo negaliojimas. Arbitražiniam susitarimui taikytina teisė. Arbitražo teismo formavimas. Arbitražo procesas. Arbitražo proceso principai. Arbitražo proceso stadijos. Įrodymai arbitražo procese. Proceso dalyviai. Arbitražo išlaidos. Arbitražo sprendimas. Arbitražo sprendimas. Sprendimo priėmimo tvarka. Sprendimų rūšys. Dėl sprendimo klaidų taisymo. Papildomo sprendimo priėmimas. Sprendimo įsiteisėjimas. Atsisakymas vykdyti arbitražo sprendimą . Bylos pabaiga nepriimant sprendimo. Užsienio arbitražo sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Pripažinimo procedūra.
  Teisė, konspektas(27 puslapiai)
  2005-10-28
 • Archajinė Graikija

  I dalis. Archajinė Graikija VIII-VI amžius pr.Kr. Ekonominis, politinis ir socialinis vystymasis (chronologija, ekonominiai ir socialiniai pakitimai, kolonizacija, pinigų radimasis, tironija). Terminas ir chronologija. Didžioji graikų kolonizacija. Kolonizacijos kryptys. Prekyba ir amatai. Naujų luomų atsiradimas. Politinių santvarkų įvairovė. Teorinės politinės minties užuomazgos. Tironija. II dalis. Archajinė Graikija: septyni senojo pasaulio išminčiai, pirmosios filosofinės mokyklos, religinė reforma ir misterijos, literatūra, architektūra: šventyklų tipai ir orderiai, skulptūra, keramika. Septyni senojo pasaulio išminčiai. Pirmosios graikų filosofinės mokyklos.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-05
 • Archyvai Naujausiais laikais

  Archyvai XIX amžiuje. Archyvų centralizacija ir jos būdai. Nuo XX amžius pradžios iki XX amžiaus antrosios pusės išskirtume šiuos svarbesnius pokyčius. Archyvai konkrečiose šalyse – Prancūzija. Archyvai Lietuvoje nurodytu laikotarpiu. Pirmasis archyvo vedėjas, archyvaras, buvo Nikita I. Gorbačevskis. Kitas archyvo vedėjas buvo I. Sprogis. Kauno gubernijos archyvas. M. Muravjovo muziejaus archyvas. Lietuvos archyvai 1918–1940 metais. Asmenys, nusipelnę Lietuvos archyvams. Konstantinas Jablonskis (1860–1930 metai). Valstybės archeologijos komisija. Valstybės archyvai. Kiti archyvai. Lietuvos archyvai sovietmečiu. Archyvų ir jų valdymo pertvarkymas. Valstybės archyvų veiklos teisinis reguliavimas. 1995 12 05 archyvų įstatymas. Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatai (1993, 1996 metais). Raštvedybą (vėliau dokumentų valdymą) reglamentavę teisės aktai. Lietuvos valstybinė archyvų sistema. Valstybės archyvai. Archyvų funkcijos.
  Bibliotekininkystė, konspektas(19 puslapių)
  2008-10-20
 • Archyvai Naujųjų laikų laikotarpiu

  Archyvai Naujųjų laikų laikotarpiu. Aptariamu laikotarpiu susidarė dvi archyvų grupės: Karūnų archyvai. Įstaigų archyvai. Valstybės archyvų steigimas. Notariniai archyvai. Labdaros organizacijų archyvai. Popiežiaus archyvas. Kolonijiniai archyvai. Publikacijos archyvų. Specialūs archyvų pastatai. Dokumentų autentiškumo reikšmė. Prancūzijos revoliucijos metu. Archyvai naujųjų laikų laikotarpiu Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) archyvų teisiniai pagrindai. Lietuvos Metrika. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) institucijų ir kitų organizacijų (luomų) archyvai (iki 1795 m.). Religinės institucijos. Švietimo institucijos. Miestų savivaldos institucijos. Bajorų archyvai. Cechų archyvai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-10-20
Puslapyje rodyti po