Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konstitucinė teisė (30)

  Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės (KT) normos. Konstitucinės teisės (KT) normų sąvoka. Konstitucinės teisės (KT) normų funkcijos. Konstitucinės teisės (KT) klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) normų struktūriniai ypatumai. KT normų realizavimas. KT normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai principai. Konstituciniai principai. Konstituciniai teisiniai santykiai (KTS). Konstitucinių teisinių santykių (KTS) sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) struktūra. Konstitucinės teisės subjektai. Konstitucinių teisinių santykių (KTS) klasifikavimo kriterijai. KTS atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. KTS būdingi tokie bendrieji požymiai. Konstitucinės teisės mokslas. KT mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinė teisė (KT) kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės KTM kryptys ir mokyklos. Klasikinė (liberalioji), modernioji (juridinė) mokykla ir jos metodologija. Sociologinė KT mokykla ir jos metodologija. Politinė sociologinė mokykla ir jos metodologija. Konstitucinės teisės (KT) mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)). Prancūzija, Vokietija. Lietuvos Konstitucinės teisės mokykla (KTM) raida. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės šaltiniai. KT (konstitucinės teisės) šaltinio sąvoka. KT (konstitucinės teisės) šaltinių klasifikavimo materialiniai ir teisiniai kriterijai. Konstitucinės teisės (KT) šaltinių sistema. Pasaulio KT šaltinių įvairovė. Lietuvos KT šaltinių sistemos ypatumai. Konstitucijos funkcijos. Pasaulio valstybių konstitucinės raidos pagrindiniai etapai. Konstitucijos turinys, jos teisinės, politinės ir ideologinės savybės. Konstitucijų rūšys. Pasaulio valstybių konstitucijų forma ir struktūra. Liberalusis, etatistinis, mišrusis konstitucijų modeliai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. Konstitucijos rengimo kelias. Konstitucijų priėmimo būdai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos ypatumai. Įstatymai, jų rūšys ir atribojimo kriterijai. Tarptautinės sutartys kaip konstitucinės teisės šaltinis. Konstitucinės priežiūros institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Lietuvos konstitucingumo raida. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Lietuvos okupacinis valdymas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Atstatytoji Lietuvos valstybė 1918-1940 m. Sovietinė okupacija. Vokiečių okupacija 1940-1944 m. Antroji sovietinė okupacija. Antrasis Lietuvos valstybingumo atgimimas. Konstitucinės teisės formavimasis. Pirmojo Lietuvos statuto. Antrajame Lietuvos statute. Trečiasis Lietuvos statutas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1928 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos rengimas. Atskirų Lietuvos konstitucijos projektų ypatumai. Lietuvos konstitucinių tradicijų perimamumas. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės priežiūros modeliai. Teisinė konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros funkcijos. Konstitucinės priežiūros būdai ir formos. Konstitucinės priežiūros formos ir būdai. Konstitucinės priežiūros raida pasaulyje. Amerikinis ir europinis konstitucinės priežiūros modeliai. Konstitucinės priežiūros institucijų formavimo tvarka. Konstitucinės priežiūros institucijų kompetencija. Teisės normų aktų konstitucingumo kontrolė įvairiose pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžių sistemoje. Konstitucinio teismo įgaliojimai. Konstitucinio Teismo aktai ir jų teisinė galia. Konstitucinio Teismo teisėjai ir jų statusas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių samprata. Tarptautinis žmogaus teisinis reguliavimas. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema. Pilietinė teisė ir laisvės. Politinės teisės ir laisvės. Ombudsmeno institucija europos valstybėse. Pilietybės institutas. Pilietybės sąvoka. Pilietybės instituto raida Lietuvoje. Pilietybės įgijimo būdai pasaulio šalyse. Pilietybės santykių pasibaigimo pagrindai. Dvigubos pilietybės problema. Užsieniečių teisinė padėtis. Užsieniečio sąvoka. Teisiniai rėžimai taikomi užsieniečiams. Migracijos procesų reguliavimo problemos. Prieglobsčio teisės (PT) sąvoka. Prieglobsčio teisės (PT) kaip tarptautinės teisės ir konstitucinės teisės institutas. Prieglobsčio teisės (PT) subjektai, jų teisinio statuso ypatumai. PT formos. PT įgyvendinimas. Pabėgėlio statuso suteikimo tvarka. Papildomos apsaugos suteikimas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos įtvirtinimas pagrindiniuose valstybės įstatymuose. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos elementai. Politinių partijų (PP) institucionalizavimas. Politinių partijų (PP) teisinio reguliavimo ypatumai. Politinių partijų (PP) veiklos konstituciniai pagrindai ir apribojimai Lietuvos Respublikoje (LR). Partinė sistema. Partinės sistemos pasaulio valstybėse. Lietuvos Respublikos partinė sistema. Bažnyčia – kaip konstitucinės teisės subjektas. Bažnyčios ir valstybės santykių teisinio reguliavimo ypatumai atskirose pasaulio valstybėse. Bažnyčios teisinis statusas LR. Visuomenės informavimo priemonių sistema. Valstybė kaip konstitucinės teisės subjektas. Valstybės samprata. Valstybės konstruktyviniai elementai. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valstybės samprata. Valstybės forma. Valstybės valdymo formų įvairovė pasaulyje. Lietuvos valstybės valdymo forma. Valstybių teritorinės santvarkos įvairovė. Autonomija šiuolaikinėse valstybėse. Konfederacijos, valstybių sąjungos, sandraugos ar kitokie susivienijimai. Europos Sąjunga (ES). Valstybės valdžios institucijų sistema. Valstybės institucijos sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Valstybės institucijų klasifikavimo problema. Valstybės valdžia kaip konstitucinės teisės institutas. Valstybės valdžios institucijų organizavimo ir jų veiklos konstituciniai principai. Valdžių padalijimo doktrina. Valdžių padalijimo doktrinos interpretavimo įvairovė. Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir jo realus įgyvendinimas. Rinkimų teisė. Rinkimų teisės sąvoka. Aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė. Rinkimų teisės šaltiniai. Rinkimų teisės principai. Rinkimų rūšys. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Rinkimų sistemų įvairovė. Lietuvos rinkimų sistemos ypatumai. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkimų teisės pažeidimai. Teisinės atsakomybės už rinkimų teisės pažeidimus rūšys. Referandumas-tiesioginės demokratijos institutas. referendumo samprata. Konstituciniai įstatymų leidžiamosios valdžios modeliai. Konstituciniai parlamentarizmo pagrindai. Istorinė evoliucija. Doktrina ir pozityviosios konstitucinės teisės tendencijos. Parlamento suvereniteto doktrina. Parlamentarizmo raida Lietuvoje. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje. Parlamento konstitucinė teisinė padėtis. Parlamento kompetencija. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos konstituciniai pagrindai ir principai. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai. Įstatymų leidybos stadijos. Įstatymų įsigaliojimo tvarka. Konstitucinių įstatymų priėmimo ypatumai. Parlamentinė vyriausybės kontrolė. Parlamento santykiai su vykdomosios valdžios institucijomis. Valstybės biudžeto formavimas. Tarptautinių sutarčių (TS) ratifikavimas ir denonsavimas. Parlamento narių teisinis statusas. Parlamento narių imunitetas ir indenitetas. Parlamentinė procedūra – apkalta. Konstituciniai vykdomosios valdžios modeliai. Vykdomosios valdžios samprata. Valstybės vadovo institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos (LR) prezidento institutas ir jo raida. Vyriausybės institutas šiuolaikinėse valstybėse. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV). Teisminės valdžios konstituciniai modeliai. Valdžių padalijimo principas ir teismų nepriklausomybė. Teisminė valdžia, jos ypatumai, Teisminės valdžios funkcijos, institucijos. Teismų sistema ir ypatumai atskirose valstybėse. Konstitucinis teisminės valdžios reguliavimas įvairiose pasaulio valstybėse. Teismų veiklos principai. Teisėjų konstitucinis teisinis. Lietuvos Respublikos (LR) teisminė valdžia, jos veiklos konstitucinės garantijos ir principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Prokuratūros konstitucinis statusas. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo modeliai pasaulio valstybėse. Vietos savivaldos ir vietinio valdymo samprata. Vietos savivaldos instituto atsiradimas ir jo raida. Savivaldos principai. Vietos savivaldos principai. Vietos savivaldos institucijos. Jų formavimo tvarka ir kompetencija. Vietos savivaldos santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Vietos savivalda Lietuvoje (VS). Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų administracinė priežiūra.
  Konstitucinė teisė, konspektas(215 puslapių)
  2010-01-19
 • Konstitucinė teisė (31)

  Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų sąvoka. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūriniai ypatumai. Konstitucinės teisės normų realizavimas. Konstitucinės teisės normų efektyvumas. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucija. Konstituciniai principai. Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas LR konstitucinėje teisėje. Žmogaus teisių klasifikacija. Žmogaus teisės LR (Lietuvos Respublikos) Konstitucijoje. Pilietinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Socialinės-ekonominės ir kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ribojimo problemos. Žmogaus teisių garantijos. Europos žmogaus teisių konvencija. Lietuvos Respublikos pilietybė. Užsieniečių teisinė padėtis. Konstitucijos apsauga. LR Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Valstybė. Valstybės forma. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Nevalstybinės organizacijos konstitucinėje teisėje. Rinkimai ir referendumai. Valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamentas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Parlamento formavimo tvarka. Parlamento struktūra. Parlamento funkcijos ir įgaliojimai. Parlamento reglamentas. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas. Respublikos Prezidento rinkimai. Lietuvos Respublikos Prezidento aktai, jų teisinė galia. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai, jų priėmimo tvarka. Teisminė valdžia, jos ypatumai, funkcijos. Vietos savivalda ir valdymas. Vietos savivaldybės institucijos. Savivaldybių funkcijos. Vietos valdymo organizavimas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(65 puslapiai)
  2010-01-29
 • Konstitucinė teisė (32)

  Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka (galima sampratų įvairovė), poveikio (reglamentavimo) dalykas (sritis), metodai(būdai) ir funkcijos Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinės teisės poveikio(reglamentavimo) dalykas ir objektas(sritis). Poveikio (reguliavimo) metodai(būdai). Konstitucinės teisės ir konstitucinio teismo funkcijos. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai (konkrečių konstitucijos nuostatų pavyzdžiai). "Teisės spraga" konstitucinėje teisėje. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Teisės spraga konstitucinėse normose. Jurisprudencija – konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės institutai ir jų samprata, susijusi su Konstitucinio teismo nutarimais (1998 02 18 ir 2003 12 30). Konstitucinės teisės institutai ir jų samprata. Konstitucinio Teismo nutarimai(1998-02-18 ir 2003 12 30). Konstitucinių teisinių santykių sąvoka, turinys, ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai (konkrečių konstitucijos nuostatų nuorodos). Konstitucinių teisinių santykių kvalifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai (atsižvelgiant į konstitucijos 63, 88, 115str.). Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Subjektas, objektas, turinys. Konstitucinių teisinių santykių turinys. Konstitucinių teisinių santykių ypatumai. Konstitucinių teisinių santykių subjektai. Pagrindinės valstybės institucijos: Seimas, Prezidentas, Vyriausybė, Konstitucinis Teismas (siaurąja prasme), Lietuvos bankas, VSD, valstybės kontrolė, vyriausioji rinkimų komisija, kiti teismai(plačiąja prasme). Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimas, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai (atsižvelgiant į Konstitucijos 63 str., 88 str. ir 115 str.). Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika (konkretūs pavyzdžiai). Konstitucionalizacijos samprata. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje ir konstitucionalizacijos samprata. Konstitucinės teisės ir kitų teisės šakų sąveika (konkretūs pavyzdžiai). Dabartinės konstitucijos ypatybės. Konstitucijos funkcijos. Konstitucijos struktūra ir forma. Konstitucijos apsauga. Konstitucinė priežiūra arba justicija, sistema, būdai ir formos. Konstitucinės justicijos būdai. Žmogaus teisės ir laisvės. Konkrečios teisių ir laisvių grupės. Pilietinės ir politinės teisės Pilietybė. LR valstybinės valdžios ir ją vykdančių institucijų sistema. Seimas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(60 puslapių)
  2011-03-31
 • Konstitucinė teisė (4)

  Pilietybė. Užsieniečių teisės. Prieglobsčio teisė. Konstitucijos apsauga. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis teismas. Valstybė. Politinės partijos ir visuomeninės organizacijos. Fiziniai ir juridiniai asmenys.
  Konstitucinė teisė, konspektas(41 puslapis)
  2005-06-17
 • Konstitucinė teisė (5)

  Parlamento konstitucinė teisinė padėtis: Parlamento samprata, paskirtis; Parlamento išorinė forma (išorinė struktūra); Parlamento formavimo tvarka; Parlamentaro statusas; Parlamento vidinė struktūra; Parlamento kompetencija. Valstybės vadovo konstitucinis teisinis statusas: Valstybės vadovo samprata ir vieta valdžių sistemoje; Monarchas. Monarcho teisinės padėties ypatumai; Prezidento teisinis statusas. Vyriausybės konstitucinis teisinis statusas: Vyriausybės samprata ir vyriausybės organizacinės formos; Vyriausybės sudarymo tvarka; Vyriausybės kompetencija. Teisminė valdžia: Teisingumo samprata. Teisminė valdžia; Teismų organizavimo ir veiklos konstituciniai principai; Teismų sistemos. Jų ypatumai. Vietos valdymas ir savivalda: Valstybės administracinė teritorinė struktūra; Vietos (vietinis) valdymas; Savivalda; Savivaldos organai ir jų sudarymo tvarka; Administracinė priežiūra.
  Konstitucinė teisė, konspektas(28 puslapiai)
  2005-06-30
 • Konstitucinė teisė (7)

  Konstitucinės teisės sąvoka. Konstitucinė teisė kai teisinis reiškinys. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų įgyvendinimas. Konstitucinės teisės institutai, jų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės pricipai. Konstitucinių teisinių santykių sąvoka. Konstitucinių teisinių santykių klasifikavimo kriterijai. Konstitucinių teisnių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Konstitucinės teisės vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šalutinių klasifikavimo kriterijai. Konstitucija – pagrindinis konstitucinės teisės šaltinis. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinių įstatymų sąvoka konstitucinės teisės doktrinoje. Tarptautinės sutartys ir kiti tarptautiniai dokumentai Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Konstitucinės kontrolės institucijų aktai kaip konstitucinės teisės šaltinis. Kiti konstitucinės teisės šaltiniai. Fakultatyviniai konstitucinės teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės šaltiniai ir Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstitucinio Teismo kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Prieglobsčio teisė kaip ypatinga tam tikros užsieniečių grupės subjektinė teisė. Prieglobsčio teisės reglamentavimas Lietuvoje. Pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos ir tvarka. Pabėgėlių socialinė integracija Lietuvoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Politinės partijos ir politinės organizacijos. Politinių partijų veiklos principai, teisinės garantijos ir apribojimai. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinių partijų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Politinių partijų finansinė kontrolė. Politinių partijų veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Religinės bendruomenės ir bendrijos.
  Konstitucinė teisė, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-03
 • Konstitucinė teisė (8)

  Apibūdinti konstitucinės teisės sąvoką, konstitucinės teisės dalyką ir metodą. Apibūdinti konstitucinės teisės normos sąvoką, elementus. Apibūdinti konstitucinių teisinių santykių sąvoką, elementus. Kokia konstitucinės teisės reikšmė ir jos vieta nacionalinėje teisės sistemoje. Išanalizuoti konstitucinės teisės šaltinius. Kas būdinga 1992 metų Lietuvos Respublikos konstitucijai? Kokia jos struktūra? Kokia Konstitucijos keitimo tvarka? Kokie yra konstitucinės kontrolės būdai ir formos? Kokia Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos valstybės valdžios institucijų sistemoje? Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir formavimo tvarka? Kas gali būti Konstitucinio Teismo teisėju? Kokia Konstitucinio Tesimo kompetencija? Kas ir kokiais atvejais turi teisę kreiptis į šį teismą? Kokie yra Konstitucinio Teismo aktai, jų rūšys ir jų teisinė galia? Išvardinti piliečių teises. Išvardinti piliečių laisves. Išvardinti piliečių pareigas. Kokie yra žmogaus teisių gynimo būdai Lietuvoje? Apibrėžti pilietybės sąvoką. Kokie yra Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės įgijimo būdai? Kokios yra Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės suteikimo sąlygos? Kas ir kokiais atvejais suteikia Lietuvos Respublikos (LR) pilietybę išimties tvarka? Kokiais atvejais Lietuvos Respublikos (LR) pilietybė neteikiama? Kokiais atvejais netenkama Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės? Apibūdinti vaikų pilietybės priklausymo nuo tėvų pilietybės ypatumus. Kokios pagrindinės užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, teisės, laisvės ir pareigos? Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibrėžti rinkimų teisės sampratą. Kas yra aktyvioji ir pasyvioji rinkimų teisė? Kokios yra rinkimų rūšys? Apibūdinti jas. Kokios yra rinkimų sistemos Lietuvos Respublikoje (LR)? Kokie pagrindiniai rinkimų teisės principai? Apibūdinti juos. Kas gali būti ir negali būti renkamas Seimo nariu? Kokios sudaromos rinkimų apygardos ir apylinkės? Apibūdinti Vyriausiąją rinkimų komisiją : sudarymo tvarka; sudėtis; kompetencija. Apibūdinti apygardų rinkimų komisiją; sudarymo tvarka; sudėtis; kompetencija. Apibūdinti apylinkių rinkimų komisiją: sudarymo tvarka, sudėtis; kompetencija. Kokia kandidatų į Seimo narius kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Kokiais atvejais rengiami pakartotiniai rinkimai? Apibrėžti referendumo sąvoką. Kokios yra pagrindinės referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo teisė? Kokia referendumo paskelbimo tvarka? Apibūdinti referendumo rezultatų nustatymo tvarką. Kokios pagrindinės Seimo narių teisės ir pareigos bei garantijos? Kokiais atvejais Seimo nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą? Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokia jų kompetencija? Kas pavaduoja Seimo pirmininką? Kokius jis leidžia teisės aktus? Kokia Seimo valdybos sudėtis ir kompetencija? Kokia tvarka priimami valdybos nutarimai? Kokia Seimo seniūnų sueigos sudėtis ir kompetencija? Kokiu principu formuojami Seimo komitetai? Kokia jų kompetencija? Išvardinti komitetus. Kokiu principu sudaromos frakcijos Seime? Kokia jų reikšmė? Išvardinti Seimo įgaliojimus. Apibūdinti Seimo sesiją: eilinių ir neeilinių sesijų šaukimo tvarka; kas šaukia pirmąjį posėdį; kas vadovauja pirmajam ir kitiems posėdžiams? Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Prezidentus? Apibūdinti Prezidento rinkimų rezultatų nustatymo tvarką. Išvardinti Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimus. Kada jie nutrūksta? Kas ir kokiais atvejais pavaduoja arba laikinai eina Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas? Kokios yra įstatymų leidybos proceso stadijos? Apibūdinti jas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2005-11-13
 • Konstitucinė teisė (9)

  Kokiam laikotarpiui skiriami Konstitucinio teismo teisėjai? Kas juos skiria? Kas teikia kandidatūras? Kokius klausimus sprendžia Konstitucinis teismas? Kas turi teisę kreiptis į Konstitucinį teismą? Kas skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos teisėjus? Kam galima apskųsti Apylinkės teismo priimtą sprendimą apeliacine tvarka? Kam apeliacine tvarka galima apskųsti Apygardos teismo priimtą sprendimą (byla išnagrinėta pirmąja instancija Apygardos teisme)? Kam galima apskųsti apylinkės teisme išnagrinėtą bylą kasacine tvarka? Kas į darbą priima ir atleidžia prokurorą? Kokias funkcijas vykdo prokuroras? Kas ir kaip gali nubausti prokurorą drausmine tvarka?
  Konstitucinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-13
 • Konstitucinės teisės mokslas

  Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucinės teisės mokslo sąvoka ir dalykas. Konstitucinės teisės mokslo šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinės teisės mokslo sistema. Konstitucinės teisės kaip savarankiško teisės mokslo atsiradimas ir raida. Pagrindinės konstitucinės teisės mokslo kryptys ir mokyklos. Sociologinė konstitucinės teisės mokykla ir jos metodologija. Politologinė-sociologinė mokykla ir jos metodologija. Konstitucinės teisės mokyklų ypatumai anglosaksų šalyse (Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)), Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vokiškoji konstitucinės teisės mokykla. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinės Teisės (KT) mokslo raida. Mykolo Romerio konstitucinės pažiūros.
  Konstitucinė teisė, konspektas(15 puslapių)
  2006-09-15
 • Konstrukcijų projektavimas

  Laikančios statybinės konstrukcijos apibrėžimas. Įvairių konstrukcinių sistemų (strypinių, plokštuminių, plokščių, erdvinių) pavyzdžiai. Strypinių ir plokštuminių konstrukcinių elementų darbas. Konstrukcinių sistemų iš tokių elementų sąveika. Stabili, nestabili konstrukcinė sistema. Laikančiųjų statybinių konstrukcijų pagrindiniai reikalavimai, projektavimo prielaidos. Pagrindinės sistemos ir skaičiavimo schemos parinkimo sąlygos. Pagrindinės sistemos ir skaičiavimo schemos parinkimo sąlygos. Tikimybių teorijos, matematinės statistikos nagrinėjimo objektai. Kai kurių statistinių parametrų (intervalas, dažnumas, vidurkis, vidutinė kvadratinė nuokrypa, variacija ir kt.) apibūdinimas. Teorinio ir eksperimentinio skirstinių pavyzdžiai. Kaip apsisprendžiama dėl medžiagų mechaninių savybių verčių projektavimo metu? Poveikiai, apkrovos, jų klasifikavimas, deriniai, pateikiant pavyzdžius. Norminė (charakteristinė) ir skaičiuotinė (projektinė) apkrovų reikšmės. Viena ir dviem kryptimis dirbančių lenkiamų konstrukcinių elementų pavyzdžiai. Vienos-trijų pakopų (lygių) apkrautų konstrukcinių sistemų pavyzdžiai. Konstrukcinių elementų dimensionavimo tikslai, metodai. Ribinių būvių metodo esmė, pagrindinės sąlygos. Eksploatavimo aplinkos įtakos laikančiosioms konstrukcijoms įvertinimas projektavimo metu. Laikančiųjų konstrukcijų priešprojektinės diagnostikos tikslai, metodai. Laikančiųjų konstrukcijų diagnostikos turinys.
  Statyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-06-22
 • Konsultavimas ir psichoterapija

  Konsultavimo ir psichoterapijos palyginimas Pagrindinės konsultavimo ir psichoterapijos skirtumai. Psichoanalitinės ir psichodinaminės terapijos ir konsultavimo teoriniai principai. Individualiosios psichologijos teoriniai principai. Taikomoji elgesio analizė. Racionalioji emocinė elgesio terapija(REET). Realybės terapija. Į klientą nukreiptas konsultavimas. Trumpalaikis sprendimo kryptimi orientuotas konsultavimas. Šeimos konsultavimas ir terapija. Technikos, padedančios pakeisti šeimos funkcionavimą. Vaikų ir paauglių psichologinės krizės ir traumos. Profesijos pasirinkimo konsultavimas. Pagal konsultavimo tikslus jis skiria šiuos konsultacijų tipus. Vaikų psichinės sveikatos stiprinimo bei sutrikimų prevencijos samprata, tikslai. Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas bei sutrikimų prevencija. Psichinis atsparumas. Pozityvioji psichologija ir vaikų psichinė sveikata. Vaikų konsultavimas ir pozityvioji psichologija. Darbas su tėvais. Švietimas psichinės sveikatos klausimais.
  Psichologija, konspektas(10 puslapių)
  2011-02-07
 • Konsultavimas socialiniame darbe

  Bendra konsultavimo dinamika ir pokyčiai, vykstantys konsultavimo procese. Po sėkmingo konsultavimo klientas. Suvokimo būdo kitimas. Atmesto patyrimo įsisąmoninimas. Vertinimo proceso pokyčiai. Kuo remtis sprendžiant apie tai, kas gera, o kas ne? Elgesio pasikeitimai. Konsultavimo pabaiga. Sėkmingas konsultavimas. Nesėkmingas konsultavimas. Konsultavimo rezultatams įvertinti gali būti taikomi konkretūs kriterijai. Vaikų konsultavimas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas. Socialiniai įgūdžiai. Bendri socialiniai įgūdžiai. Specifiški socialiniai įgūdžiai. Socialinių įgūdžių komponentai. Socialinius įgūdžius galima mokyti-ugdymo procedūros. Vaikų konsultavimas ne mokykloje. Rogers nurodė sąlygas, kurioms esant konsultuojami abu. Identifikuotas pacientas. Pirmas susitikimas. Kabinete. Tolimesnis procesas. Vaikų konsultavimo metodai. Agresyvūs ir pikti vaikai. Agresyvaus elgesio priežastys. Koks elgesys pykčio atžvilgiu yra nekonstruktyvus? Padariniai gali būti. 4fazės darbo su vaikų pykčiu (V. Oaklander). Grupinis konsultavimas. Grupių tipai. Grupinio konsultavimo privalumai. Grupinio konsultavimo ribotumai. Grupinis konsultavimas tinka. Grupinis konsultavimas netinka. Grupės tikslai. Grupės formavimas. Į ką atsižvelgia konsultantas formuodamas grupę? Grupės proceso stadijos. Veiksniai, sąlygojantys grupinio konsultavimo efektyvumą ir šiame procese vykstantys pokyčiai. Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, konsultavimas. Gairės profesionalui. Konsultavimo tipai. Pagalba sveikiems šeimos vaikams. Ankstyvos intervencijos rezultatai. Konsultavimas organizacijoje. Konsultavimas darbo vietoje praėjo 4 etapus. Darbe iškilusios problemos. Konsultavimas organizacijoje. Stiprios pusės. Silpnos pusės. Stipriosios pusės išorinio. Silpnos pusės. Paslaugų aptarimas. Kas konsultavimas yra organizacijoje? Kaip atsiduriama pas konsultantą? Į ką turi atsižvelgti konsultantas aptariant paslaugas? Vidinės konsultanto kliūtys, kūrybiškumo blokai. Konsultavimo spąstai. Gelbėjimas. Kaip išvengti gelbėjimo?
  Socialinis darbas, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Konsultavimas socialiniame darbe (2)

  Konsultavimas socialiniame darbe. Tikslai. Kuo skiriasi egzistencialistai ir humanistai pagal konsultavimo tikslus. Kas nėra konsultavimas? Kuo konsultavimo santykis skiriasi nuo įvairių kitų santykių ir kuo jis yra panašus. Kuo konsultavimas skiriasi nuo kitų artimų profesinių veiklų. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos. Konsultanto vaidmuo ir vieta. Psichoterapijos ir konsultavimo skirtumai ir panašumai. Konsultavimas socialinio darbo kontekste. Konsultavimo pamatiniai principai. Kontakto palaikymo įgūdžiai. Konsultanto ir kliento kontaktas. Konsultavimo aplinka. Konsultavimo erdvė. Konsultavimo laikas. Konsultavimo proceso struktūra. Pirmas susitikimas. Konsultavimo pabaiga. Pagrindiniai konsultavimo būdai ir procedūros. Patarimai pradedančiam konsultantui. Geštaltinės pakraipos metodai. Darbo specifika dirbant su nemotyvuotais klientais. Motyvacinis interviu. Etiniai psichologinio konsultavimo principai. Meno terapija. Taikymo sfera. Grupės sudarymo principai, darbo forma, trukmė. Fotografijos ir kino terapija. Kino terapija. Sapnai ir jų analizė.
  Socialinis darbas, konspektas(20 puslapių)
  2012-01-10
 • Konsultavimo metodologija

  Verslinė kūryba ir konsultavimas. Reikalavimai konsultantui. Reikalavimai ūkininkui. Įvairūs metodai. Minčių lietus. Proto šturmas / idėjų generavimas. Problemos struktūrizavimas. Alternatyvų paieška ir sprendimų suradimas. Alternatyvų įvertinimas. Priežastis ir pasekmė. Pareto balsavimas. Scenarijų metodas. Atvejo analizės modelis. Gebėjimų formavimo metodai.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2006-02-01
 • Konsultavimo psichologija (2)

  Psichologinio konsultavimo apibrėžimas. Konsultavimas kaip pagalbos santykis. Konsultavimas kaip poveikio priemonių rinkinys. Konsultavimas kaip psichologinis procesas. Psichologinio konsultavimo tikslai. Psichologinio konsultavimo teorijos funkcijos, šaltiniai ir ribotumas. Kita teorijos funkcija – specifinės profesinės kalbos kūrimas. Teorija, kaip tyrimo hipotezių rinkinys. Konsultavimo teorijų šaltiniai. Konsultavimo teorijų ribotumas. Konsultanto vaidmuo. Konsultanto vaidmenys pagal darbo pobūdį. Reikalavimai konsultanto asmenybei. Konsultanto vertybių sistema. Profesinės veiklos įtaka konsultanto asmenybei ir gyvenimo kokybei. Kliento ypatumai. Multikultūrinis konsultavimas. Klientų, priklausančių skirtingai etniniai, tautiniai ar rasinei grupei, konsultavimas. Pagyvenusių žmonių konsultavimas. Konsultavimas ir lytis. Moterų konsultavimas. Vyrų konsultavimas. Seksualinių mažumų konsultavimas. Asmenų su fizine negale konsultavimas. Nemotyvuotas klientas. Konsultavimas: procesas ir metodai. Terapinė atmosfera. Emociniai terapinės atmosferos komponentai. Pirmasis susitikimas. Struktūra. Kontraktas. Repeticija. Perkėlimas ir kontrperkėlimas konsultavime ir psichoterapijoje. Baigiamasi konsultavimo etapas. Kada derėtų pabaigti konsultacinį santykį? Konsultanto inicijuota pabaiga. Pozityvus konsultacijų užbaigimas. Problemos, kylančios baigiant konsultacijas. Kliento nukreipimas kitiems specialistams. Pakartotinis susitikimas (recirkuliacija). Konsultacijų efektyvumo vertinimas. Etika konsultavime. Konsultavimas ir etika. Profesinės etikos kodeksai ir praktinio darbo standartai. Etikos kodeksų ribotumas. Prieštaravimai etiniuose kodeksuose ir tarp jų. Etinių sprendimų priėmimas. Kiti etiniai principai. Teisinės normos ir konsultavimas. Informacija apie klientą ir teisinės normos.
  Psichologija, konspektas(57 puslapiai)
  2011-04-12
 • Konsultavimo teorija

  Konsultavimo samprata. Konsultavimas padeda klientams. Tam, kad veiklą būtų galima įvardinti konsultavimu, būtina, kad. Konsultavimas. Du požiūriai į konsultavimą. Konsultacijų kryptys. Konsultavimo procesas. Konsultavimo proceso stadijos. Universalus penkių stadijų konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo proceso modelių rūšys. Konsultavimo proceso modeliai skirstomi į. Ekspertinis konsultavimo proceso modelis. Procesinis konsultavimo proceso modelis. Procesinio konsultavimo darbo metodai. Mokomasis konsultavimo proceso modelis. Konsultavimo metodų samprata. Konsultavimo metodo samprata. Konsultavimo metodų funkcijos. Konsultantas, perduodamas sukauptas žinias bei patirtį, turi. Reikalavimai konsultantams (pagal L.M.Brammer). Konsultantui reikalingos savybės (F.Parson). Konsultavimo metodų klasifikacija. Konsultavimo metodų klasifikacija. Konsultavimo metodai parenkami atsižvelgiant į. Konsultavimo metodai pagal jų poveikį klientui. Konsultavimo metodai. Konsultavimo metodų klasifikacija. Individualūs konsultavimo metodai. Abipusė diskusija (dialogas). Abipusės diskusijos privalumai. Abipusės diskusijos trūkumai. Diskusijos modelis. Pasitarimo modelis (K. Rogers). Diagnozės ir recepto modelis. Dalyvavimo modelis. Diskusijų modelio etapai. Laiškai. Bendravimo raštu privalumai. Bendravimo raštu trūkumai. Laiškų grupavimas pagal verslo korespondencijos temas. Geras laiškas yra toks, kuris. Būtina atkreipti dėmesį į šiuos patarimus. Verslo planai. Pagrindinės verslo plano sudėtinės dalys. Užduočių demonstravimo priemonės. Užduočių demonstravime svarbu. Vaizdinių priemonių naudojimo privalumai. Grupiniai konsultavimo metodai. Grupinio konsultavimo metodų privalumai. Paskaitos privalumai. Paskaitos trūkumai. Būtina atkreipti dėmesį į šias paskaitos detales. Seminarai. Parodomieji bandymai. Parodomųjų bandymų metodikų skyriai. Grupinės diskusijos. Grupinės diskusijos privalumai ir trūkumai lyginant su paskaita. Masiniai konsultavimo metodai. Naujienų biuleteniai (informaciniai lapeliai). Knygos. Straipsniai spaudoje, laidos televizijoje ir radijuje. Atrankiniai procesai. Masinių konsultavimo metodų funkcijos. Reikalavimai tekstams. Elektroninės duomenų bazės. Konsultantų atranka, ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Konsultantų atrankos etapai. Darbuotojų paieška. Darbuotojų paieškos būdai. Personalo adaptavimas. Adaptacijos formos. Konsultanto asmeninės savybės (M. Kubr). Konsultanto asmeninės savybės (A. Schwass). Reikalavimai konsultantams Lietuvoje. Konsultantas privalo. Konsultantų darbo sėkmė priklauso nuo. Reikalingiausi konsultantų įgūdžiai. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo etapai. Kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizė. Kvalifikacijos tobulinimo strategijos (J. Bengston). Kvalifikacijos tobulinimo metodai. Kokybės būreliai. Mokymo būdai. Konsultavimo kultūra. Konsultavimo kultūrą formuojančios problemos. Organizacijos kultūros bruožai. Kultūros nauda organizacijos vadovams. Kultūros nauda organizacijos darbuotojams. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūra. Kultūra apibūdinama šiais aspektais. Konsultavimo organizacijų kultūros elementai. Organizacijos kultūros rūšys. Konsultavimo organizacijų vertybių rūšys. Konsultavimo organizacijų valdymo kultūros principai. Konsultanto darbo kultūros reikalavimai. Konsultantų ir klientų ryšių aspektai. Informacinių poreikių identifikavimas. Informacijos klasifikacija. Informacijos sklaidos priemonių klasifikacija. Informacija telefonu. Informaciniai biuleteniai. Elektroninis paštas. Knygų leidyba. Moksliniai tyrimai. Informacijos klasifikacija. Informacijos gavimo būdai. Informacijos pirkimas. Informacijos rinkimas. Informacinio apsirūpinimo proceso struktūra. Informacijos duomenų grupės. Pagrindinės organizacinės komunikacijos funkcijos. Prieš nustatant informacijos poreikį, būtina suvokti. Metodai informacijos poreikiui išsiaiškinti. Konsultantų darbo organizavimas. Organizavimo samprata. Veiklos efektyvumas didinamas parenkant. Organizavimo tikslas. Organizavimas apibūdinamas šiais aspektais. Delegavimas. Atsakomybė. Organizacinis projektavimas. Veiklos organizavimo žingsniai. Konsultacinės paslaugos. Profesionalių paslaugų charakteristikos. Konsultanto kompetencijos sferos. Konsultavimo kompetencija. Valdymo metodų pažinimas. Specializacija. Bendrasis verslo aplinkos klausimų supratimas. Bendrieji asmeniniai įgūdžiai. Konsultavimo grupinis darbo organizavimas. Požiūriai į organizaciją. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo privalumai. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo formos. Padalinių veiklos tobulinimo grupės. Kokybės rateliai. Kokybės ratelių privalumai. Procesų tobulinimo grupės. Procesų tobulinimo grupės privalumai. Konsultavimo darbo grupių klasifikacija. Problemų sprendimo grupės. Specialios grupės. Savivaldos grupės. Auditorijos išdėstymas. Teatro principas. Atviras keturkampis (puslankis). Aplink stalą. Konsultavimo grupinio darbo organizavimo principai. Grupinio darbo C5 modelio lygiai. Konsultantų grupinio darbo struktūros sudėtinės dalys. Pirmoji stadija – formavimasis. Antroji stadija – diferenciacija. Trečioji stadija – integracija. Ketvirtoji stadija – branda. Grupės vaidmenys. Išteklių tyrinėtojas. Koordinatorius. Formuotojas. Vertintojas. Komandos veikėjas. Įgyvendintojas. Užbaigėjas. Specialistas. Konsultavimo organizacijos. Konsultavimo tarnybų aplinkos pokyčiai. Skirtingos konsultavimo organizacijų nuostatos. Žinių ir informacijos šaltiniai. Konsultavimo paslaugų grupės. Konsultavimo tarnybų tipai. Projektuojant konsultavimo tarnybos struktūrą reikia žinoti. Konsultavimo organizacijų struktūros tipai. Žemės ūkio konsultavimo funkcijos. Žemės ūkio konsultavimo tarnybų veiklos tipai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. LŽŪKT įdarbinimo procedūra apima. LŽŪKT veiklos prioritetai. Konsultavimo paslaugų vartotojų interesams atstovauja. Nacionalinė priežiūros taryba. Rajono biuro priežiūros taryba. Smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas. Požiūriai į smulkų ir vidutinį verslą (SVV). Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) kūrimo priežastys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės. Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) užsienyje. Europos Sąjungos (ES) parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimas nevyksta efektyviai, nes. SVV subjektų klasifikavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių klasifikacija pagal turimas reputacijas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių reputacija. Rekomendacijos pardavimą skatinančioms priemonėms. Įmonės įvaizdis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimo reikalavimai. Įmonės stiliaus rekvizitai. Įmonės stiliaus rekvizitai. Klientų psichologiniai tipai. Verslo konsultavimas. Verslo konsultavimo paslaugos.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-12-04
 • Koreliacijos ir regresijos samprata

  Faktoriniai ir rezultatiniai požymiai. Stochastinis ryšys. Koreliacinis (priežastinis) ryšys. Regresija. Ekonominių-socialinių reiškinių tarpusavio ryšys. Koreliacinė analizė. Regresinė analizė. Pavyzdys: parinkti du tarpusavyje susijusius rodiklius - faktorinį ir rezultatinį.
  Statistika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-02-29
 • Korporacijos valdymas

  Korporacijos valdymas: valdymo institucijų vaidmuo, kreditorių teisės, ryšiai su vartotojais, nuosavybės formos. Įtakos grupių lūkesčiai: įtakos grupių žemėlapis; galios identifikavimas. Verslo etika ir socialinė atsakomybė: etikos pozicija, korporacijos socialinė atsakomybė, individų ir vadovų vaidmuo. Kultūra: nacionalinė ir regioninė kultūra, organizacinė kultūra. Organizaciniai tikslai: korporacijos vertybės, misijos formulavimas, finansiniai ir nefinansiniai tikslai.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-10-17
 • Korupcija

  Mokėjimai, išlyginantys pasiūlą ir paklausą. Kyšiai kaip paskatinantys mokėjimai biurokratams. Kyšiai išlaidoms mažinti.
  Finansai, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-19
 • Korupcija (2)

  Korupcija. Korupcija Lietuvoje. Kyšis. Kyšių suma Lietuvoje. Dovana. Kovos su korupcija. Efektyvi kova su korupcija. Išvados.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2005-10-10
Puslapyje rodyti po