Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kompiuterių architektūra (5)

  Mikroprocesorių sistemos sandara ir funkcionavimo principai. Mikroprocesorių paskirtis, klasifikacija, taikymo sferos. Pagrindinės mikroprocesorių charakteristikos (bazinės ir naujausios). Vienkristalio CISC architektūros mikroprocesoriaus operacinis ir valdymo įtaisai, registrų blokai, jų tarpusavio sąveika. Komandų sistema. Pagrindinės komandų grupės. Duomenų apdorojimo komandų ypatumai. Adresacijos rėžimai. Asemblerio sintaksė. Pertraukčių posistemės paskirtis ir funkcionavimo principai. Tiesioginių mainų posistemės paskirtis ir funkcionavimo principai. Atminties segmentacija. Konvejerinis duomenų išrinkimo ir apdorojimo principas. X86 komandų sistemos bruožai. Slankaus kablelio procesorius. Atminties apsauga ir virtuali atminties adresacija. Multiprograminis darbo principas. RISC procesorių architektūros skiriamieji bruožai. Superskaliarinis duomenų apdorojimo principas. Spekuliatyvinis komandų vykdymo principas. Duomenų ir vaizdų apdorojimo efektyvumą didinančios technologijos. Šiuolaikiniai INTEL procesoriai, parametrai. Šiuolaikiniai AMD procesoriai, parametrai. Kompiuterių sandara, charakteristikos, klasifikavimas. Magistralės. Sąsajos. Sisteminės magistralės. PCI magistralė. AGP magistralė.
  Kompiuteriai, konspektas(13 puslapių)
  2008-04-21
 • Kompiuterių istorija

  Bendros žinios apie kompiuterius. Kompiuterių raida. Kompiuterio įranga. Techninė įranga. Programinė įranga. Kompiuterių rūšys. Pagrindinės informacijos technologijos sąvokos.
  Kompiuteriai, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-27
 • Kompiuterių kontrolė ir diagnostika

  Elektroninių sistemų gedimai ir paieškos metodai. Pasyvinių ir aktyvinių elektronikos komponentų gedimai. Kompiuterių kontrolė ir diagnostika. Elektroninių sistemų gedimai ir paieškos metodai. Pasyvinių ir aktyvinių elektronikos komponentų gedimai. Varžos (rezistoriai) ir jų gedimai. Kondensatoriai (talpumai) ir jų gedimai. Induktyvumai ir jų gedimai. Elektronikos įtaisų gedimų paieškos metodai. Personalinių kompiuterių aparatūriniai gedimai. Dažniausiai pasitaikantys aparatūriniai gedimai. Kietasis diskas ir jo gedimai. Kompiuterio bazinė įvedimo – išvedimo sistema. POST testai. BIOS optimizavimas. BIOS parametrų nustatymai. Išorinės BIOS valdymo priemonės. BIOS atnaujinimas. Operacinių sistemų darbo kontrolė, optimizavimas ir aptarnavimas. Kompiuterių darbo stabilumas. Virtualios atminties valdymas. Atminties paskirstymo kontrolė. Darbo aplinkos valdymas. Kieto disko parametrų optimizavimas. Windows OS rejestras. Operacinės sistemos atstatymas. Vidinės ir išorinės kompiuterio darbo testavimo priemonės. Įrangos diagnostikos ir testavimo priemonės. Klaidos (faults) ir trūkumai (failures). Vidinės OS testavimo programos. Windows XP testavimo priemonės. Išoriniai testai. Registrų tvarkymas. Sistemos našumo testai. Kompiuterių našumas. MIPS ir MFLOPS. Tinklų įrangos gedimų diagnostika. Tinklų testavimas operacinių sistemų vidinėmis priemonėmis. Tinklo komandos. Išorinės tinklų testavimo ir monitoringo programos. Programinė tinklų diagnostika. Techninė tinklų diagnostika. Informacijos apsauga kompiuteriuose ir tinkluose. Teisiniai informacijos apsaugos pagrindai. Saugumas. Kriptografiniai informacijos apsaugos metodai. Viešo rakto kodavimo būdas. Saugūs duomenų perdavimo protokolai. Virusai ir antivirusinės programos. Virusų klasifikacija. Viruso kenksmingumas. Kompiuteriniai kirminai. Programos – agentai. Antivirusinė apsauga. Informacijos apsauga kompiuterių tinkluose Įsilaužimas per linijinius įrenginius. Saugumas bevieliuose tinkluose. Įsilaužimo nustatymas. Kompiuterių tinklų apsaugos priemonės. Ugniasienės. Duomenų atstatymas kompiuteriuose. Duomenų atstatymas kietame diske. Duomenų atstatymo programos. Išorinių įrenginių gedimų diagnostika. Monitoriai ir jų gedimai. Kai kurie monitorių gedimai. Spausdintuvų gedimų nustatymas. Spausdintuvų gedimai ir diagnostika.
  Kompiuteriai, konspektas(91 puslapis)
  2007-12-03
 • Kompiuterių tinklai (11)

  Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų vartotojai. Kompiuterių tinklai organizacijoms, įmonėms, firmoms. Kompiuterių tinklai žmonėms. Kompiuterių tinklų savybės. Kompiuterių tinklų aparatinė dalis. Vietiniai kompiuterių tinklai. Teritorinis kompiuterių tinklas. Bevieliai kompiuterių tinklai.
  Kompiuteriai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-26
 • Kompiuterių tinklai (18)

  Perdavimo terpės. Dvilaidės linijos. Koaksialiniai kabeliai. Optiniai kabeliai. Palydovinis ryšys. Radijo ryšys. Informacijos perdavimo greitis (sparta) ryšio kanalu. Signalų perdavimas dvilaide linija. Signalų perdavimas koaksialiniu kabeliu. Signalų perdavimas optinėmis skaidulomis. Skaitmeninės informacijos perdavimas analoginėmis linijomis. Analoginių signalų perdavimas skaitmeniniais telefonų tinklais. Duomenų perdavimas. Klaidų kontrolė ryšio kanaluose. Sąsukos kodai. Duomenų suspaudimas. Informacijos apsauga. Praktiniai uždaviniai ir jų sprendimo būdai. Informaciją reikia perduoti greičiu R = 32 kbps; perdavimo terpė – telefoninis tinklas. Triukšmo leistina galia 0.02 mW; Linijos slopinimas 10 dB pagal galią. Perdavimo dažnis dF = 1 MHz; Perdavimo greitis R= 10 Mbps; imtuvo jautrumas Uim= 10 mV; įėjimo varža imtuve Rim = 1 kiloomas; naudojama dvilaidė linija kurios slopinimas 20 dB/km; Siųstuvo įtampa Us = 12 V; Rasti suderinimo varžą ir linijos maksimalų ilgį.
  Kompiuteriai, konspektas(43 puslapiai)
  2009-08-03
 • Kompiuterių tinklai (3)

  Tinklų klasifikacija pagal dydį ir perdavimo technologiją. Transliacinio tipo tinklai. Taškas - taškas tipo tinklai. Vietiniai tinklai (LAN). Miesto tipo tinklai (MAN). Globalieji tinklai (WAN). Sąsajos tarp lygių, protokolo ir paslaugos sąvokos. Lygių kūrimo ypatumai. Paslaugų primityvai. OSI bazinis modelis TCP/IP bazinis modelis. OSI ir TCP/IP bazinių modelių palyginimas. ATM bazinis modelis. ARPANET. Internet. Gigabitiniai tinklai. Tarptautiniai standartai. Paslaugos, teikiamos tinkliniam lygiui. Kadrų ribų nustatymas. Srauto valdymas. Klaidų detekcija ir korekcija. Kanalinio lygio protokolų pavyzdžiai. Slankiojančiojo lango protokolai. Grįžimas atgal per n ir selektyvusis pakartojimas. Protokolas HDLC. Kanalinis lygis Internete. Tinklinio lygio organizavimo principai. Deitagramų potinklio ir virtualiųjų grandinių potinklio palyginimas. Maršrutizacijos algoritmai. Užtvindymas. Maršrutizavimas, įvertinant tinklo topologiją ir apkrovą. Maršrutizavimas pagal atstumo vektorių. Maršrutizavimas pagal kanalo būseną. Hierarchinis maršrutizavimas. Tinklinis lygis Internete. IP protokolas. IP adresai. Interneto valdymo protokolai ICMP. Adreso nustatymo protokolas (ARP). Atgalinis adreso nustatymo protokolas (RARP). Transliacija Internete. CIDR -beklasis tarpdomeninis maršrutizavimas. IPv6. Paslaugos, teikiamos aukštesniesiems lygiams, paslaugų kokybė. Adresavimas. Serveriai. Susijungimo ir atsijungimo problemos transportiniame lygyje. Transportiniai protokolai Internete (TCP, UDP)TCP (Transmission Control Protocol). TCP protokolas. TCP segmento antraštė. TCP sujungimų valdymas. Nagle algoritmas. Kvailo lango sindromas. Tinklo perkrovų valdymas. TCP taimerių valdymas. UDP (User Data Protocol). DNS - (Domenų vardų sistema). DNS vardų erdvė. Įrašai apie resursus. Vardų serveriai. Elektroninis paštas (email). Vartotojo agentas. Pranešimo struktūra. Adresai, adresų sąrašai. Pagrindinės antraštės laukai. MIME - (daugiatiksliai Internet pašto plėtiniai). Netekstinių duomenų kodavimo būdai. SMTP. El. pašto šliuzai. Galutinis pristatymas. Elektroninio pašto slaptumas (privatumas, konfidencialumas). USENET naujienos. NNTP. Pasaulinis voratinklis. Telnet protokolas. Paprastas failų perdavimo protokolas TFTP. Failų perdavimo protokolas FTP. Operacijų seka FTP sesijos metu.
  Kompiuteriai, konspektas(16 puslapių)
  2005-12-12
 • Kompiuterių tinklai (8)

  Vienaadresio maršrutinazavimo protokolai. Maršrutizavimas mobiliomis stotimis. Daugiaadresio perdavimo būdai. Daugiaadresės grupės formavimas. IGMP protokolas. IGMP protokolo pranešimų tipai. Daugiaadresio siuntimo būdai. Maršruto medžio formavimo būdai. Grupei paskirto medžio formavimo algoritmai. Siuntėjui (šaltiniui) orientuoto medžio formavimo algoritmai. Daugiaadresio maršrutizavimo protokolai. Fragmentavimo strategijos. IP protokolas ir fragmentavimas. IP adresų klasės. Potinklių išskyrimas. ICMP pranešimai. IPv6 pagrindinės savybės. Perėjimas nuo IP prie IPv6. Perpildymo atsiradimo priežastys. Bendri perpildymo valdymo principai. Kiauro kibiro algoritmas. Žymėto kibiro algoritmas. Srauto specifikacija. Stabdantys paketai. Eilių formavimo principai. Apkrovos mažinimo būdai. Transporto lygio funkcijos. Pagrindiniai transporto lygio protokolai. Aptarnavimo kokybės parametrai. Informacijos perdavimas tarp procesų. TCP ir UDP taikymas. UDP protokolo savybės. TCP eilės ir patvirtinimo numeriai. TCP laikmačiai. TCP patikimo duomenų perdavimo užtikrinimas. Laiko limito pasibaigimo priežastys. TCP srauto valdymas. TCP perpildymo valdymas. Patikimo duomenų perdavimo principai. TCP ryšio nustatymo etapai. TCP ryšio nutraukimo etapai. TCP perdavimo trukmė. Tinklo našumo įvertinimas. Našių sistemų projektavimas. Ką nusako taikomojo lygio protokolai? HTTP užklausos metodai. Užklausų ir atsakymų antraštės. Failų persiuntimo protokolas (FTP). Elektroninio pašto sistemos komponentės. SMTP protokolo veikimas. MIME plėtinio Content Type tipai/potipiai. Palyginti POP3 ir IMAP protokolus. DNS (Domain Name System) organizavimo principai. Realaus laiko taikomieji procesai. RTP (Real-time Transport Protocol). Perduodamos informacijos saugumo aspektai. Simetrinio rakto algoritmai. Viešo rakto algoritmų taikymo schema. Autentifikavimas taikant simetrinį algoritmą, pažeidimo galimybės. Autentifikavimas taikant viešo rakto algoritmą, pažeidimo galimybės. Žinučių reziumė formavimas. Skaitmeninio parašo formavimas. Slaptos pasirašytos žinutės perdavimas. Raktų paskirstymo algoritmas. Komunikavimo saugumo užtikrinimas. Tarptinklinė apsauga. Tinklo valdymo uždavinių klasifikavimas. Pagrindinės valdymo sistemos dalys. Tinklo valdymo architektūros. Klaidų ir gedimų valdymas. Konfigūracijos valdymas. Saugumo (apsaugos) valdymas. Veikimo valdymas. Apskaitos, resursų valdymas. SNMP protokolas. Tinklų operacinių sistemų modeliai. Tinklų operacinės sistemos. Mobilios technologijos. WAP protokolas. Bevielių LAN standartai ir taikymo sritys. Bevielių MAN standartai ir taikymo sritys.
  Kompiuteriai, konspektas(14 puslapių)
  2006-03-30
 • Kompiuterių tinklai ir jų informacinės paslaugos

  Informacijos paslaugų organizavimas. Informacijos technologijų organizavimo būdai. Centralizuotas duomenų apdorojimas. Paskirstytas duomenų apdorojimas. Kliento - tarnybinės stoties (serverio) architektūros sistemos. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų pagrindiniai protokolai. Kompiuterių į tinklą sujungimas. Bevielis ryšys. Visuotinis ( globalusis ) kompiuterių tinklas. Visuotiniai kompiuterių tinklai. Kompiuterių ryšio kanalai. Grupinio darbo programinė įranga. Kompiuterizuotos informacijos sistemos. Vietinių tinklų paslaugos. Visuotinis (globalus) kompiuterių tinklas. Prisijungimo prie interneto būdai. Interneto ryšio paslaugos. Elektroninis paštas. Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. Elektroninė prekyba. Bankininkystės telepaslaugų naudojimas. Interneto telefonija. Prisijungimas prie interneto. Interneto informacijos paslaugos. Interneto ateitis.
  Internetas, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-25
 • Kompiuterių virusai (9)

  Virusas. Viruso apibrėžimas. Virusų klasifikacija. Tikrasis virusas. Kirminas. Loginė bomba. Laiko bomba. Trojos arklys. Virusai palydovai. Polimorfinis virusas. Nematomi virusai. Viruso parašas. Virusų evoliucija. Antivirusinė programinė įranga. Programos - detektoriai (skeneriai). Programos - daktarai (fagai). Programos - revizoriai. Programos - filtrai. Kovos su virusais priemonės. Specializuotos kovos su virusais priemonės. Profilaktinės priemonės. Veiksmai apsikrėtus.
  Internetas, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-16
 • Kompleksiniai junginiai (2)

  Kompleksiniai junginiai. Terminai. KJ klasifikacija. Kompleksinių junginių pavadinimų sudarymo taisyklės. Kompleksų jonizacija. Kompleksų struktūra. Kompleksinių junginių izomerija. Struktūriniai izomerai. Hidratinė izomerija. Koordinatinė izomerija. Ryšio (jungties) izomerija. Stereoizomerai. Geometrinė izomerija. Optiniai izomerai. Kompleksiniai junginiai gyvose sistemose. Ryšių KJ teorijos. Valentinių ryšių teorija. Ligandų lauko teorija. Ligandų lauko stabilizacijos energija (LLSE). Oktaedrinių kompleksų ligandų lauko stabilizavimo energijos. Kompleksinių junginių spalvos. Molekulinių orbitalių teorija.
  Chemija, konspektas(16 puslapių)
  2006-12-14
 • Kompleksiniai skaičiai

  Apibrėžimai. Operacijų savybės. Atimties ir dalybos operacijos. Geometrinis vaizdavimas. Trigonometrinis ir eksponentinis pavidalas. Laipsnis. Šaknies traukimas. Pdf formatas.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2005-08-14
 • Kompleksiniai skaičiai (4)

  Kompleksiniai skaičiai. Kompleksinių skaičių geometrinis vaizdavimas. Pavyzdžiai. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Veiksmai su trigonometrinės formos kompleksiniais skaičiais. Kompleksinio skaičiaus rodiklinė forma. Veiksmai su rodiklinės formos kompleksiniais skaičiais.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-05
 • Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija

  Kompleksiniai skaičiai, jų algebrinė, trigonometrinė ir rodyklinė formos. Kompleksinių skaičių geometrinis vaizdavimas ir jų išplėstinė aibė. Kompleksinių skaičių sudėtis, daugyba, dalyba reiškiami skirtingomis formomis. Kompleksinio skaičiaus pakėlimas laipsniu. Kompleksinio skaičiaus šaknis. Oilerio formulė. Kompleksinių skaičių sekos jų konvergavimas. Kompleksinių skaičių eilutės ir šių eilučių sumos. Kompleksinių skaičių eilučių pakankamos konvergavimo sąlygos. Kompleksinio kintamojo funkcijos jų algebrinė bei rodyklinė formos. Kompleksinio kintamojo elementariosios funkcijos. Kompleksinio kintamojo išvestinė. Koši ir Rymano sąlygos (algebrinė ir rodyklinė formos). Kompleksinio kintamojo analizinės funkcijos. Kompleksinio kintamojo išvestinės argumento ir modulio geometrinės interpretacijos. Konforminiai atvaizdžiai. Teorema apie analizinių funkcijų atvaizdžius. Harmoninės funkcijos. Rodyklinės ir jai atvirkščiosios funkcijos atvaizdžiai. Rymano paviršius. Inversijos atvaizdis. Kompleksinio kintamojo funkcijos integralas it jo paprasčiausios savybės. Koši teoremos apie analizinės funkcijos integralą ir integralą kai analizinė funkcija turi baigtinį skaičių ypatingųjų taškų. Apibendrintoji Koši teorema. Neapibrėžtasis kompleksinio kintamojo funkcijos integralas. Koši formulė. Analizinės funkcijos išvestinės. Analizinių funkcijų eilutės. Teiloro eilutės. Elementariųjų funkcijų Teiloro eilutės. Lorano eilutės ir jų konvergavimas. Vienareikšmės analizinės funkcijos ypatingųjų taškų klasifikacija.
  Algebra, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-20
 • Kompozitoriai: A. Dvorak, B. Smetana, E. Grygas

  Amtonin Dvorak. Gyvenimo ir kūrybos kelias. Simfonija e-moll "Iš naujojo pasaulio". Bedržichas Smetana. Opera "Parduotoji nuotaka". Simfoninis ciklas "Mano tėvynė". Edvardas Grygas (Edvard Grieg). Koncertas fortepijonui ir orkestrui a-moll, "Lyrinės pjesės". Muzika Ibseno dramai "Peras Giuntas". Vokalinė kūryba.
  Kompozitoriai, konspektas(23 puslapiai)
  2008-04-28
 • Kompozitoriai: G. Rosinis, F. Mendelsonas, H. Berliozas

  Džoakino Rosinis (Gioachino Rossini). Biografija. Opera "Sevilijos kirpėjas". Feliksas Mendelsonas - Bartoldi (Felix Mendelssohn - Bartholdy). Biografija. Fortepijoninė kūryba. Simfoninė kūryba. Uvertiūra "Vasarvidžio nakties sapnas". Koncertas smuikui ir simfoniniam orkestrui e-moll. Svarbiausi Mendelsono kūriniai. Hektoras Berliozas (Hektor Berlioz). Biografija. Simfoninė kūryba. Fantastinė simfonija. Svarbiausi H. Berliozo kūriniai.
  Kompozitoriai, konspektas(21 puslapis)
  2008-04-28
 • Komunikacija (2)

  Komunikacinio elgesio apibūdinimas; komunikacijos proceso rūšys ir funkcijos. Komunikacinio proceso modelis; jo struktūrinės dalys ir etapai. Grįžtamasis ryšys ir komunikaciniai triukšmai. Vienpusė, dvipusė komunikacija. Komunikaciniai barjerai: suvokimo, semantiniai, neverbalinių ženklų. Komunikaciniai barjerai: blogojo grįžtamojo ryšio, nemokėjimo klausytis, asmeninių savybių, neigiamų emocijų, psichologinės gynybos. Neverbalinė komunikacija: apibūdinimas, funkcijos. Neverbalinių ženklų suvokimas, jo ypatumai, santykis su verbaline komunikacija. Neverbalinė komunikacija: priemonės ir būdai. Žvilgsnis ir mimika, kaip komunikacinė priemonė. Pantomimika, kaip komunikacinė priemonė. Gestų rūšys. Pagrindinės gestų ir pozų reikšmės ir rūšys. Erdvė ir laikas, kaip komunikacijos priemonė. Komunikacinis pastabumas, jo treniravimo galimybės. Dalykinio pokalbio etapai. Psichologinis kontaktas: jo esmė, faktoriai, dinamika, jo suformavimo priemonės ir būdas. Aktyvus klausymasis: apibūdinimas, svarba, barjerai. Efektyvaus klausymosi praktiniai patarimai. Empatinis klausymasis. Žmogaus suvokimas ir supratimas. Jį lemiantys faktoriai ir suvokimo efektai. Buitiniai vertinimai. Kauzalinė atribucija bendravimo, elgesio priežasčių priskyrimas. Neįsisąmonintas "aš" kaip tarpasmeninio pažinimo ir supratimo barjeras. "Aš" gynyba tarpasmeniniame pažinime. Dogmatizmas tarpasmeniniame pažinime. Keitimosi privalumai. Atvirumo-uždarumo santykiai tarpasmeniniame pažinime. Johari "langų" modelis. Transakcinė bendravimo analizė: ego būsenos, transakcijos; jų rūšys ir transakciniai žaidimai. Socialinės ir grupinės normos bendravime. Socialiniai ir grupiniai vaidmenys bendravime. Grįžtamasis ryšys bendravime. Kritikos motyvai; kritikos konstruktyvumas, destruktyvumas. Praktiniai patarimai duodant ir priimant kritiką. Pritarimas; jo motyvai. Praktiniai patarimai duodant ir priimant pritarimą. Motyvavimas kaip komunikacinio proceso funkcija. Apibūdinimas ir motyvavimo būdas. Motyvavimas kaip partnerio poreikių įvertinimas. A. Maslow tyrimai. Savimonės struktūros elementai ir jų įtaka elgesio motyvavimui. Asmeninis patrauklumas, kaip motyvavimo veiksnys. Patrauklumą lemiantys faktoriai, jį sukeliantys veiksmai ir jų veikimo mechanizmai. Argumentavimo technika ir taktika. Tarpasmeniniai konfliktai: apibūdinimas, funkcijos, tipai ir priežastys. Tarpasmeninio konflikto struktūra ir dinamika. Elgesio reakcijų tipai tarpasmeniniuose konfliktuose, konfliktų sprendimo būdai. Komunikabilumas, jo struktūra ir formavimo būdas.
  Socialinė psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Komunikacija (3)

  Kas yra komunikacija? Komunikacija – daugiadisciplininė studijų sritis. Komunikacijos studijų mokyklos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kodai. Komunikacijos lygmenys. Komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos samprata.
  Komunikacija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-25
 • Komunikacija (4)

  Komunikacija. Komunikacijos proceso modelis. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacijos proceso barjerai. Sprendimo priėmimo būdai. Sprendimo priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo aplinka. Socialinių programų įvertinimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, stilius. Informacinės bazės kūrimas ir panaudojimas socialiniame darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos. Personalo vadyba. Socialinių darbuotojų atestacija.
  Organizacinė psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-11-28
 • Komunikacija ir informacija

  Komunikacija ir informacija. Ženklų ir signalų amžius. Kalbos amžius. Rašto amžius. Spaudos amžius. Laikraščių istorija. Masinės komunikacijos amžius. Fotografija. Kinas. Radijas. Televizija. Masinės komunikacijos funkcijos. Kompiuteriai. Internetas. Teoriniai požiūriai į komunikacijos istoriją. Lietuvos žiniasklaidos istorija.
  Žiniasklaida, konspektas(32 puslapiai)
  2007-01-04
 • Komunikacija ir informacija (2)

  Komunikacijos problema. Komunikacija po antrojo pasaulinio karo. Komunikacija pagal Weaver. Dialogas. Skleidimas sinoptinese evangelijose. Šv. Augustinas ir ženklai. Mesmerizmas. Spiritizmas: Mesmerizmas ir telegrafas rėmėsi bendru kultūriniu projektu. Parapsichologija. Hegelis apie pripažinimą. Charles Sanders Peirce. Marksas apie pinigus. Komunikacija pagal Kierkegaard. Įrašymas ir perdavimas. Komunikacija su mirusiaisiais. Komunikacija su mirusiaisiais. Telefoniniai slėpiniai. Radijas. Nekomunikabilumas. Komunikacijos mokyklos. Grįžtamasis ryšys. Horizontalus lygmuo. Vertikalusis matmuo. Trečiasis etapas. Kodas. Denotacija. Informacijos apibrėžimas ir koncepcijos. Fordistinė era. Pagrindiniai informacijos aspektai. Eriksen Informacijos amžius. Interneto sukomercinimas. Informacinė visuomenė. Informacijos gausos poveikis. Informacinės visuomenės samprata pagal Webster. Technnologinis. Ar yra informacinė visuomenė. Bellas Poindustrinės visuomenės atsiradimas. Castells Informacinis kapitalizmas. Giddens. Schiller. Medija bendrais bruožais. Medijų raida. Karštos medijos. Vėsi medija. McLuhano medijos. Knuto Hickethierio grupavimas. Medijų apibrezimai. Postmedijų estetika. Medijų ekologija Michelkevičius. Medijų poveikis. Medijų menas. Internetiniai eksperimentai. Archeologiniai analitiniai tyrimai. Tinklaraščiai.
  Žiniasklaida, konspektas(17 puslapių)
  2009-09-15
Puslapyje rodyti po