Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kinijos, Indijos ir Japonijos viduramžiai

  Feodalinis ūkis Indijoje (V - XV amžius). Indijos kultūra. Filosofija. Literatūra. Menas. Architektūra. Japonija. Valstybės valdymas ir imperijos. Feodalinis ūkis. Kultūra. Literatūra. Menas. Tapyba. Skulptūra. Šokiai. Kinija. Valstybės valdymas ir imperijos. Feodalinis ūkis. Kultūra. Kinų menas skirstomas į dvi grupes: tapyba bei kaligrafija ir skulptūra. Literatūra. Tapyba ir kaligrafija. Skulptūra.
  Visuotinė istorija, konspektas(15 puslapių)
  2007-02-12
 • Kino istorija

  Kinas. P. M. Rogetas. "Phenakistoscope". Kinetograph. Kinetoscope. Liumiere'ai. G. Melies. D. W. Griffithas. Eizenšteinas. Chaplinas. B. Keatonas. R. Flaherty. D. Vertovas. Ištakos. Kinematografo pradžia. Tolesnis vystymasis. Kino rodymas. Kinas Lietuvoje. Kino filmų rūšys. Meninių vaidybinių filmų žanrai.
  Kinas, konspektas(7 puslapiai)
  2007-02-20
 • Kintamieji

  Kintamieji ir jų tipai. Kintamųjų apibrėžtis. Vardų sudarymo taisyklės. Kintamųjų inicijavimas. Simboliai. Konstantos. Platesni simboliai ir kelių simbolių konstantos. Vardinis tipas.
  Programos, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-11
 • Kintamieji ir kintamųjų tipai

  Skriptai. Kintamieji ir kintamųjų tipai. Veiksmai su kintamaisiais. Duomenų (kintamųjų) perdavimas iš formos skriptui. Plačiau apie funkciją. php.ini konfigūravimas. Pradmenys. Antraštės (headeriai). Apibendrinimas. Duomenų (kintamųjų), gautų iš formos patikrinimas. Darbas su data ir laiku. Veiksmai su failais. Informacijos perskaitymas iš tekstinio failo. Naujas įrašymas ištrinant visus senus duomenis. Įrašymas neištrinant senų duomenų, o tęsiant sąrašą toliau. Tekstinė duomenų bazė. Pilnos duomenų bazės struktūra. Ciklai. Sąlygos, operatoriai. Sesijos. Objektinis programavimas. Pranešimai apie klaidas. Kas yra PHP?
  Programavimas, konspektas(36 puslapiai)
  2006-04-27
 • Kintanti personalo valdymo aplinka ir vaidmuo

  Darbo pobūdis ir aplinka. Darbo jėgos įvairovė. Globalizacija. Darbo prigimties tendencijos. Politinės ir teisinės tendencijos. Personalo tarnybos paskirtis, uždaviniai ir funkcijos. Personalas ir našumo didinimas. Personalo tarnyba ir gebėjimas reaguoti. Personalas ir aptarnavimas. Personalo tarnybos ir darbuotojų pritarimas. Personalo tarnyba ir korporacinė strategija. Strateginis planavimas ir jo reikšmė personalo valdyme. Strateginio planavimo esme. Konkurencinio pranašumo kūrimas. Strateginis personalo valdymas. Svarbiausi personalo strategijos modelio komponentai. Suderinti personalo funkciją ir pagrindinius žmonių valdymo būdus. Sukurti reikiamą kompetenciją bei elgseną. Verslo strategijų įgyvendinimas ir rezultatai. Įvertinimas ir tobulinimas. Personalo, kaip strateginio partnerio, valdymo vaidmuo. Personalo vadovų vaidmuo formuluojant strategiją. Personalo vaidmuo įgyvendinant strategiją.
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-08-18
 • Kirčiavimas

  Trumpųjų skiemenų kirčiavimas. Ilgųjų skiemenų kirčiavimas. Skaitvardžių ir įvardžių kirčiavimas. Įvardžiai. Būdvardžių su priesaga – nis, - ė kirčiavimas. Būdvardžių kirčiavimas. Paskutinio skiemens kirčiavimas. Priešpaskutinio skiemens kirčiavimas. Kai kurių daiktavardžių galūnės. Pagrindinės veiksmažodžio formos. Bendraties kirčiavimas. Esamasis ir būtasis kartinis laikas. Veiksmažodžio išvestinės asmenuojamosios formos. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas. Dalyvių kirčiavimas. Būtasis kartinis, būtasis dažninis ir būsimasis laikas. Neveikiamieji dalyviai. Įvardžiuotiniai veikiamieji dalyviai. Įvardžiuotiniai neveikiamieji dalyviai. Pusdalyvių, padalyvių ir būdinių kirčiavimas. Prieveiksmių kirčiavimas. Jaustukų ir ištiktukų kirčiavimas.
  Gramatika, konspektas(5 puslapiai)
  2007-04-20
 • Kirčiavimas (2)

  Kirčiavimas. Kirčiuotės. Pirmoji kirčiuotė. Antroji kirčiuotė. Trečioji kirčiuotė. Ketvirtoji kirčiuotė. Priešpaskutinio skiemens taisyklė. Būdvardžių su priesaga –inis, -ė kirčiavimas. Būdo prieveiksmiai su formatu -ai. Tarptautinių žodžių kirčiavimas.
  Lietuvių kalba, konspektas(9 puslapiai)
  2009-03-18
 • Kirmėlės (2)

  Suskirstymas ir įvairovė. Užduotis. Suskirstome kirmėlių tipus ir juos apibūdiname, nurodome atstovus. Nurodome kirmėlėms būdingas bendras savybes. Kirmėles galima suskirstyti pagal paplitimą įvairioje aplinkoje. Sandara. Palyginame laisvai gyvenančias ir parazituojančias kirmėles. Pagal nurodytus kirmėlių atstovus galime apibūdinti kirmėlių reikšmę gamtoje ir žmogaus gyvenime. Nurodome būdus, apsaugančius nuo užsikrėtimo šiomis kirmėlėmis. Mityba. Skirtingų kirmėlių mitybą galima apibūdinti šiais teiginiais. Nurodome kaip užsikrečiama šiomis parazitinėmis kirmėlėmis. Plokščiųjų kirmėlių tipas. Suskirstymas, įvairovė. Plokščiųjų kirmėlių tipą skirstome į klases, nurodome atstovus. Nurodome plokščiųjų kirmėlių sandaros ypatybes. Kvėpavimas. Mityba. Šalinimas. Nervų sistema. Judėjimas. Dauginimasis. Kepeninės siurbikės vystymosi stadijos. Jautinio kaspinuočio vystymasis. Apvaliosios kirmėlės. Suskirstymas ir įvairovė. Užduotis. Apvaliosios kirmėlės gyvena įvairioje aplinkoje. Sandara. Užduotis. Išskiriame pagrindines sandaros dalis, matomas askaridės patelės skersiniame pjūvyje. Kvėpavimas. Mityba. Dauginimasis. Apibūdiname žmoginės askaridės dauginimosi ciklą. Nurodome kokios apvaliosios kirmėlės sukelia šias ligas ir kaip jomis užsikrečiama. Žieduotosios kirmėlės. Suskirstymas ir įvairovė. Sandara. Užduotis. Išskiriame žieduotųjų kirmėlių savybes. Užduotis. Palyginame daugiašerių ir mažašerių žieduotųjų kirmėlių savybes. Kvėpavimas. Mityba. Šalinimas. Nervų sistema. Judėjimas. Kraujotaka. Dauginimasis. Reikšmė. Nurodome skirtingai besimaitinančių žieduotųjų kirmėlių atstovus.
  Biologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-12-20
 • Klaidas taisantys kodai

  Kanalų pavyzdžiai. Pakartojimo kodas. Apibrėžimas. Teorema. Pakartojimo n kartų kodas. Kontrolinio simbolio kodas. Knygų numeracijos sistema ISBN. Lietuvos piliečių asmens kodas. Hemingo kodas.
  Programos, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-03
 • Klasės valandėlės planas-konspektas: prostitucija

  Tema: "Prostitucija". Skirta : 8-10 klasės moksleiviams. Tikslas: Apibrėžti moksleiviams kas yra prostitucija, jos problemas, priežastys. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Lentelė: Struktūrinės pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla, Pastabos. "Ledų pralaužimo" pratimas. Kas yra prostitucija. Prostitucijos tapimo priežastys. Pratimas. "Užbaik pradėtą sakinį". Prostitucijos pasekmės.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2009-05-15
 • Klasicizmas Europoje

  Klasicizmas apibūdina architektūros kryptį. Klasicizmas Prancūzijoje. Vokietijos klasicizmas. Klasicizmo laikotarpis. Skulptūra klasicizme. Taikomoji dailė ir baldų gamyba.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(4 puslapiai)
  2010-06-30
 • Klasikinė mechanika

  Formulės. Materialusis taškas. Absoliučiai kietasis kūnas. Materialiojo taško judėjimo trajektorija. Nueitas kelias, poslinkis. Greitis, pagreitis. Normalusis, tangentinis ir pilnutinis pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematika. Masė, jėga, impulsas (judėjimo kiekis). Niutono dėsniai. Inercinės koordinačių sistemos. Galilėjaus transformacijų formulės. Mechaninis reliatyvumo principas. Masės (inercijos) centras. Masės centro judėjimo lygtis. Vidinės ir išorinės jėgos. Impulso tvermės dėsnis. Specialiosios Einšteino reliatyvumo teorijos postulatai. Specialiosios Einšteino reliatyvumo teorijos išvados – reiškinių vienlaikumas, reiškinio trukmė, kūno ilgis, masė, energija, impulsas. Energija, darbas, galia. Kinetinė ir potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis. Konservatyviosios ir disipatyviosios sistemos. Jėgos, impulso ir inercijos momentai. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Neinercinės koordinačių sistemos. Inercijos jėgos. Impulso momento tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis. Laisvasis kūnų kritimas. Harmoniniai svyravimai. Grafinis harmoningo svyravimo vaizdavimas. Harmoningai svyruojančios dalelės greitis ir pagreitis. Harmoningai svyruojančios dalelės energija. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Tampriosios bangos. Bangos lygtis. Bangos energija.
  Klasikinė mechanika, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-26
 • Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcija

  Pagrindinės klasikų mokymo idėjos. A.Smitas – ekonomikos teorijos klasikas. "Nematomos rankos" idėja. D. Rikardo ekonominė teorija. Klasikų teorijos išplitimas. Neoklasicizmas.
  Ekonominės teorijos, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-01
 • Klasikinės orgvadybinės teorijos

  Darbo mokslinio organizavimo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Administracinės veiklos organizavimo teorija.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Klasikinės vokiečių filosofijos koncepcijos

  Imanuelis Kantas. Pirmtakai. Raida. Ikikritinė filosofija. Kritinė filosofija. Kanto pažiūros. Filosofijos problematika ir metodas.
  Naujųjų amžių filosofija, konspektas(3 puslapiai)
  2007-04-19
 • Klasikinio modernizmo kryptys

  Pagrindiniai modernistinio meno bruožai. Ekspresionizmas. Fovizmas. Pablo Picasso. Georges Braque. Futurizmas. Abstrakcionizmas. Dada/Dadaizmas. Siurrealizmas. Salvadoras Dali. Vėlyvasis modernizmas. Abstraktus ekspresionizmas. Potapybinė abstrakcija. Popmenas (popartas). Optinis menas (Opartas). Minimalizmas (minimal-art). Environmentas.
  Dailė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-23
 • Klasikinio šokio pamokos aprašymas

  Įvadas. Judesiai prie atramos. Plie. Battement Tendu Simple. Battement Tendu Jete. Ronds de Jambe par Terre. Battemant Fondu. Battement frappe. Battement developpe. Grand battement jete. Pratimai salės viduryje. Battement tendu simple. Rond de jambe par terre en tournant. Temps leve saute. Pas eschappe. Pas assemble.
  Sportas, konspektas(36 puslapiai)
  2010-11-24
 • Klasikos laikai: Atėnų Aukso amžius

  Periklio aukso amžius. Atėnų topografija ir kultūrinis gyvenimas. Periklis. Optimistinė pasaulėžiūra. Kalokagatija. Sportas (gimnazionai, palestros). Simpoziumai. Filosofija. Istorija. Medicina. Drama. Ritualinė apeiginė kilmė, žanro sinkretiškumas, mitologinė tema. Teatrinių renginių organizavimas. Teatrai ir jų statyba. Tragedija: Aischilas. Sofoklis. Euripidas. Architektūra. Akropolis. Skulptūra. Mironas. Polikletas. Feidijas. Terminai ir sąvokos. Chrisoelefantinė. Gimnazionai. Kalokagatija. Kosmosas. Logografas. Simpoziumas.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-08-12
 • Klasikų nedarbo ir infliacijos modelis: rinkų susibalansavimas ir kiekybinė pinigų teorija

  Klasikų nedarbo ir infliacijos modelis: rinkų susibalansavimas ir kiekybinė pinigų teorija. Klasikų modelis. Konkurencinė darbo rinka.
  Ekonominės teorijos, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-06
 • Klimato atšilimas (2)

  Klimato šiltėjimas paskatino kurti naujas hipotezes. Pastarieji metai pateikia vis naujų globaliosios temperatūros rekordų. Oro temperatūros kaitos tendencijos įvairiuose kontinentuose. Koks klimatas Lietuvoje? Kokio klimato tikėtis ateityje? Oro temperatūra. Krituliai.
  Gamtinė geografija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-06
Puslapyje rodyti po