Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaukolė ir galvos griaučiai

  Kaukolė. Pakauškaulis (Os occipitale). Pleištakaulis (os sphenoidale). Smilkinkaulis. Kaktikaulis, os frontale. Momenkaulis, os parietale.Veido kaulai. Akytkaulis. Apatinė nosies kriauklė. Viršutinis žandikaulis, maxilla. Gomurikaulis, os palatinum. Nosikaulis, os nosale. Ašarikaulis, os lacrimale. Noragas, vomer. Skraustakaulis, os zygomaticum. Apatinis žandikaulis, mandibula. Paliežuvinis kaulas, os hyoideum. Kaukolės kaulų jungtys. Kaukolės raiščiai, ligamenta crani. Kaukolės siūlės, suturae cranii. Siūlų kaulai, ossa suturarum. Kaukolės momenėliai, fonticuli cranii. Kaukolės kremzlinės jungtys, juncturae cartilagineae. Smilkininis apatinio žandikaulio sąnarys. Smegeninė. Išorinis kaukolės pamatas, basis cranii externa. Vidinis kaukolės pamatas, basis cranii interna. Smilkininė duobė, fossa temporalis. Pasmilkininė duobė, fossa infratemporalis. Sparninė gomurio duobė, fossa pterygopalatina. Akiduobė, orbita. Nosies ertmė, cavum nasi. Kaukolės architektūra. Kaukolės lytiniai ypatumai. Amžiniai kaukolės ypatumai.
  Anatomija, konspektas(18 puslapių)
  2009-01-26
 • Kaulai

  Liemens kaulai (ossa trunci), viršutinės galūnės kaulai (ossa membri superioris), apatinės galūnės kaulai (ossa membri inferioris) - paveikslėliai ir detalus aprašymas.
  Anatomija, konspektas(11 puslapių)
  2005-02-25
 • Kaulinis audinys

  Kaulinis audinys. Osteogeninės ląstelės. Osteoblastocitai. Osteocitai. Osteoklastocitai. Kaulų formavimasis. Kalcifikacija. Osifikacija.
  Biologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-11
 • Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia

  Kauno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Gotikinė bažnyčia. Bažnyčios planas, fasadas, interjeras. Žodynėlis.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(6 puslapiai)
  2010-06-02
 • Kelių kintamųjų funkcijos

  Aibės plokštumoje ir erdvėje. Dviejų kintamųjų dydžių funkcijos apibrėžimo sritis ir geometrinis interpretavimas. Geometrinis interpretavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų grafikas. Taško plokštumoje S - aplinka. Dviejų kintamųjų funkcijos ribos samprata. Dviejų kintamųjų funkcijų dalinės išvestinės ir funkcijų diferencijavimas. Dalinių išvestinių geometrinis interpretavimas. Pilnasis funkcijos pokytis. Diferencijavimo taisyklė. Dviejų kintamųjų pilnasis funkcijos pokytis. Pilnojo funkcijos pokyčio reikšmė per argumento pokytį. Dviejų kintamųjų funkcijų pilnasis diferencialas ir jo pagrindinės savybės. Pilnojo diferencialo taikymas apytiksliams skaičiavimams. Sudėtinės dviejų kintamųjų dydžių funkcijos diferencijavimas. Pirmojo diferencialo formos invariantiškumas. Neišreikštinės funkcijos diferencijavimas. Aukštesniųjų eilių išvestinės. Aukštesniųjų eilių diferencialai.
  Algebra, konspektas(27 puslapiai)
  2006-10-17
 • Keraminės medžiagos ir dirbiniai

  Statybinės keramikos panaudojimas statyboje. Statybinė keramika. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai apibūdinantys statybinę keramiką. Keramikos žaliavos. Moliai. Cheminė molio sudėtis. Technologinės molio savybės. Fizikiniai ir cheminiai kaitinamo molio pokyčiai. Priedai, reguliuojantys molio savybes. Keraminių dirbinių gamybos technologija. Molio ruošimas pusgaminiams formuoti. Fizinis ir cheminis formavimo masės apdorojimas prieš pusgaminių formavimą. Pusgaminių formavimas. Pusgaminių džiovinimas. Degimas. Statybinės keramikos gaminiai. Keraminių gaminių klasifikavimas. Mūro gaminiai. Keraminės plytos. Keraminių plytų stipris. Plytos stiprumo gniuždant nustatymas. Plytų stiprumo lenkiant nustatymas. Plytų markės parinkimas. Mūre esančių plytų įtempimų susidarymas. Keraminiai blokai. Apdailos keramika. Santechninė keramika. Čerpės. Sukepusioji statybinė keramika. Rūgštims atspari keramika. Biriosios porėtos keraminės medžiagos. Ugniai atsparios medžiagos ir gaminiai.
  Statyba, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-09
 • Kerpės (2)

  Kas yra kerpės? Kerpių rūšys. Drebutinės (gleivingosios) kerpės. Dauginimasis.
  Botanika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-11
 • Kerpių testas oro užterštumui nustatyti

  Kerpių (Lichenes) testas oro užterštumui nustatyti Įvadinė dalis. Kerpių testo taikymas. Kerpių zonos.
  Ekologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-25
 • Keturių tarpukario Lietuvos Konstitucijų palyginimas

  Keturių tarpukario Lietuvos konstitucijų palyginimas.
  Konstitucinė teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2007-03-07
 • Keturkampiai

  Apibrėžimai ir žymėjimas. Keturkampio sąvokos ir žymėjimas. Keturkampių rūšiavimas pagal jų simetrijos savybes. Ypatingųjų keturkampių apibrėžimai ir savybės.
  Geometrija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Kiaulių fermų technologinis projektavimas

  Įvadas. Sąvokos. Teisiniai (privalomi) reikalavimai. Gyvulių gerovė. Aplinkos sauga. Laikymas. Kiaulių laikymo būdai ir fermos. Kiaulių vietų skaičiaus apskaičiavimas. Bendrosios kiaulių laikymo nuostatos. Žindamų paršavedžių su paršeliais laikymas. Nesukergtų (kergiamų) ir paršingų paršavedžių laikymas. Nujunkytų paršelių laikymas. Penimų kiaulių laikymas. Kuilių laikymas. Ekologinis kiaulių laikymas. Šėrimas. Šėrimo strategija. Šėrimo būdai. Pašarų transportavimo ir skirstymo technika. Nesukergtų ir paršingų paršavedžių šėrimo technika. Žindamų paršavedžių ir paršelių šėrimo technika. Nujunkytų paršelių šėrimo technika. Penimų kiaulių šėrimo technika. Girdymas. Kreikimas ir mėšlo šalinimas. Kraiko reikmė ir mėšlo kiekis. Kreikimas. Kraikinio mėšlo šalinimas. Skystojo mėšlo šalinimas. Mikroklimatas. Mikroklimato sąvoka ir jį formuojantys veiksniai. Terminiai mikroklimato rodikliai. Patalpos oro švaros rodikliai. Kiaulių šilumos srautas, vandens garų ir anglies dioksido emisijos intensyvumas. Vėdinimo intensyvumas. Reikalingas ventiliatorių našumas. Natūralaus vėdinimo sistemos matmenys. Avarinės natūralaus vėdinimo sistemos matmenys. Reikiamas nešildomo tvarto apšiltinimas. Ekonomiškas šildomo pastato apšiltinimas. Reikalinga šildytuvų galia. Mechaninio vėdinimo sistemos. Natūralaus vėdinimo sistemos. Šildymo būdai ir sistemos. Vėdinimo ir šildymo automatinis reguliavimas. Aliarminė (pavojaus) signalizacija. Apšvietimas. Triukšmas. Priedai (6).
  Inžinerija, konspektas(95 puslapiai)
  2009-12-31
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (8)

  Trendas su sezonine komponente. Apibendrinimas. Tiesinis programavimas. Dualumo teorija. Gamybinio planavimo uždavinys. Dualumo teorema. Transporto uždaviniai. Simplekso metodas. Žordano-Gauso metodas tiesinių lygčių sistemom spręsti. Tiesinio programavimo uždavinių formos. Sveikaskaitinis programavimas. Sukirpimo uždaviniai. Pasirinkimas iš alternatyvių. Netolydi tikslo funkcija. Apibendrintas transporto uždavinys.
  Statistika, konspektas(30 puslapių)
  2007-03-23
 • Kiekybiniai sprendimo metodai (9)

  Porinė koreliacinė analizė. Porinė regresijos analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Prognozavimo metodai. Laiko eilučių prognozavimas, jų sudėtinės dalys. Prognozė įvertinant sezoninius svyravimus. Tiesinis programavimas. Gamybos planavimo uždaviniai. Mišinių sudarymo (dietos) uždaviniai. Transporto uždaviniai ir transporto tipo uždaviniai. Sveikaskaitinis programavimas. Dualus uždavinys ir jo ekonominė prasmė. Dualaus uždavinio sudarymo taisyklės. Baziniai kintamieji ir baziniai sprendiniai. Simplekso metodo esmė. Prognozavimo metodai.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Kietieji kūnai

  Kietieji kūnai. Kristalų rūšys. Monokristalų savybės. Kristalinių kūnų struktūra. Skirtingos rikiuotės. Klaidos. Kristalų auginimas. Kristalų inkubatoriai. Skystieji kristalai. Deformacijos. Deformacijų rūšys.
  Cheminiai junginiai, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-07
 • Kijevo Rusios valstybė

  Kijevo Rusios valstybė. Feodalizmo formavimasis Rytų Europoje. Rytų slavų gentys. Kijevo Rusios valstybės susikūrimas. Kijevo Rusios valstybės santvarka ir socialinė ekonominė raida. Rusios krikštas. Krikšto padariniai ir reikšmė. Kijevo Rusios suklestėjimas. Kijevo Rusios suirimas. Svarbiausios žemės, iškilusios po Kijevo Rusios susiskaldymo. Išėję pasaulio užkariauti.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-20
 • Kilometrinių ir hektometrinių bangų priėmimo antenos

  Hektometrinės ir kilometrinės bangos. Hektometrinių ir kilometrinių bangų priėmimo antenos. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Klasikinė mechanika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Kinas

  Įvadas. Kinematografininko kalba. Kino kritiko kalba. Mokslininko/filosofo kalba. Esminių kino filosofijos temų apžvalga. Menininkas – kino kūrinys - žiūrovas. Klasikinė menininko, jo sukurto kūrinio ir kūrinio suvokėjo (žiūrovo/klausytojo) santykio samprata. Kino vieta kitų meno formų gretoje. Kinematografinio vaizdinio statusas. Kino vaizdinio struktūra. Kasdienybė ir kinas: Kinas kasdieniame pasaulyje ir kasdienybė kine. Kinas kaip nacionalinės tapatybės konstravimo būdas. Teatras/Kinas ir gyvenimas. Pasakotojas kine. Žiūrovas kine. Kinas ir ideologija. Kinas ir religija. Gėrio ir blogio problema kine). Tiesos problema kine. Postmodernizmas kaip kultūros būvis.
  Kinas, konspektas(14 puslapių)
  2008-02-01
 • Kineziterapija (2)

  Kineziterapijos tikslai, uždaviniai, principai. Raumenų ištvermė ir nuovargis. Fizinių pratimų klasifikacija. Fizinių pratimų klasifikacija. Fiziniai pratimai dar skirstomi pagal anatominį skirstymą. Skirstomi pagal charakterį. Refleksiniai pratimai Koordinacijos ir pusiausvyros testai ir vertinimo metodika. Koordinacijos testai. Judėjimo rėžimai. Fizinio krūvio dozavimo principai. Apibūdinkite, kas yra raumenų rigidiškumas, spastiškumas, spazmas. Fizinio krūvio mėginiai. Pagrindiniai fiziniai mėginiai. Orientaciniai mėginiai. Raumenų tonuso įvertinimas. Kritimo testas. Manualinis raumenų testavimas. Modifikuota Ašfordo skalė. Tolerancijos fiziniam krūviui įvertinimas. Kaip duoti fizinį krūvį? Kokį krūvį reikia pasiekti? Aerobinės ir anaerobinės treniruotės principai. Kineziterapijos plano sudarymo principai. Kineziterapeutas turi įvertinti. Aktyvios ir pasyvios kineziterapijos metodai. Kineziterapijos metodai. Pasyvios kineziterapijos metodai. Gydomasis masažas. Gydomojo masažo poveikis gali būti trejopas. Masažo funkcija. Manualinė terapija. Trakcinė terapija. Mechano terapija. Vibracinė terapija. Medicininė kontrolė kineziterapijos procedūrų metu, objektyvūs ir subjektyvūs krūvio nutraukimo požymiai.
  Kineziterapija, konspektas(19 puslapių)
  2006-05-25
 • Kineziterapijos pagrindiniai tyrimai

  Širdies ir kraujagyslių sistema. Apklausa. Apžiūra. Auskultacija. Širdies funkciniai tyrimai. Kineziterapija, esant reumatinės kilmės susirgimams. Kineziterapija, esant širdies raumens infarktui. Kineziterapija, esant aterosklerozei. Kineziterapija, sergant hipertenzija. Kineziterapija, sergant krūtinės angina. Kineziterapija, sergant miokarditu. Kineziterapija, esant įgimtoms širdies ydoms. Masažo principai, sergant hipotonine širdies liga. Masažo principai, sergant hipertonine liga. Masažo principai, sergant širdies išemine liga ir miokardo infarktu. Kineziterapija, esant širdies nepakankamumui. Kvėpavimo sistemos ligos. Apklausa. Apžiūra. Apčiuopa. Kineziterapijos priemonės, sergant kvėpavimo sistemos ligomis. Kineziterapijos tikslai, sergant kvėpavimo sistemos ligomis. Kineziterapija, sergant pneumonija. Kineziterapija, sergant lėtine pneumonija. Pleuros sąaugų profilaktinė mankšta. Kineziterapija, esant lėtiniam bronchitui. Kineziterapija, sergant bronchine astma. Kineziterapija, sergant virškinimo sistemos ligomis. Kraujo ligos. Kineziterapija, sergant anemija. Kineziterapija, sergant hemofilija. Kineziterapija, sergant hemoraginiu vaskulitu. Medžiagų apykaitos ligos. Apklausa. Apžiūra. Apčiuopa. Fizinio krūvio įtaka, sergant MA ligomis. Kineziterapija, esant nutukimui. Kineziterapija, sergant podagra. Kineziterapija, sergant cukriniu diabetu. Inkstų nepakankamumas. Kineziterapija ginekologijoje. Kineziterapija akušerijoje. Fiziniai pratimai nėščiosioms, Sergančioms širdies – kraujagyslių sistemos ligomis. Kineziterapija gimdymo eigoje. Kineziterapija pogimdyviniu laikotarpiu. Kineziterapija vandenyje. Nušalimai. Nudegimai.
  Kineziterapija, konspektas(30 puslapių)
  2009-10-21
 • Kinija ir Japonija

  Kinijos civilizacijos raidos apžvalga. Šan Inio dinastijos. Vakarų Čžou. Rytų Čžou, Čunciu periodas. Rytų Čžou, Čžango ("kovojančių karalysčių") periodas. Cinio imperija. Hanių imperija. U-di. Nan-bei Čao periodas. Kinijos konfucianistinės imperijos klestėjimas. Sui dinastija. Tanų dinastija. Sunų dinastija. Kinijos konfucianistinės imperijos stagnacija. Mongoliškoji Juanių dinastija. Minių dinastija. Mandžūriškoji Cinų dinastija. Japonijos civilizacijos raidos apžvalga. Ar Japonija – atskira civilizacija? Ar Japonija – Rytai? Siogūnato valdymo sistemos laikotarpis. Japonijos fenomeno priežastys.
  Visuotinė istorija, konspektas(16 puslapių)
  2006-12-20
Puslapyje rodyti po