Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaip reikia klausytis

  Kaip reikia mokėti klausytis. Empatija. Mokėti iki galo išklausyti. Nereflektyvus klausymasis. Reflektyvus klausymasis.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-11
 • Kaip spręsti problemas?

  Problemų sprendimų komandos. Kaip spręsti problemas. Kaip spręsti problemas komandų pagalba. Komandos formavimas. Kaip sudaryti efektyvią komandą. Kaip, naudojantis formavimo principais, suburti efektyviai dirbančią komandą. Komandos narių vaidmuo. Kaip suburti kuo efektyviau dirbančią komandą. Bendravimo įtaka. Kaip plėtoti gerus tarpusavio santykius. Kaip remiantis įvairiais bendravimo santykiais skatinti gerus tarpusavio ryšius. Konfliktų sprendimas. Kaip valdyti konfliktą.Kaip vengiant aistrų valdyti konfliktą. Johari langas. Kaip nustatyti, ką geriausias draugas nuslėpė nuo jūsų. Kaip naudojantis Johari langu nustatyti, ką geriausias draugas nuslėpė nuo jūsų. Problemų sprendimas. Kaip valdyti problemos paieškos, įvertinimo, sprendimo ir pritaikymo procesus praktikoje. Kaip valdyti problemų paieškos, įvertinimo, sprendimo ir įgyvendinimo praktikoje procesus. Kaip pašalinti barjerus, trukdančius bendradarbiauti skirtingiems organizacijos padaliniams.
  Personalo vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2011-02-15
 • Kalba (9)

  Kas tai yra kalba? Kalba — tai ženklų sistema. Natūrali kalba. Dirbtinė kalba. Pagrindinės kalbos funkcijos: pranešimas ir paskatinimas veikti. Kalbos sritys. Fonema. Aktyvusis žodynas. Pasyvusis žodynas. Kalbos jausmas. Kalbos poveikis. Kalbos rūšys. Šnekamoji kalba. Dialogas. Rašomoji kalba. Išorinė ir vidinė kalbos.
  Lietuvių kalba, konspektas(6 puslapiai)
  2008-10-27
 • Kalbos dalys (3)

  Įvardis. Įvardžių skyriai. Pagrindiniai įvardžių skyriai. Įvardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Skaitvardis. Kiekinių skaitvardžių poskyriai. Įvardžiuotiniai skaitvardžiai. Skaitvardžiai. Skaitvardžio gramatinio nagrinėjimo planas. Prieveiksmis. Būdvardinių prieveiksmių kirčiavimas. Prieveiksmių laipsniavimas. Prieveiksmio vartojimo ypatumai. Prieveiksmio gramatinio nagrinėjimo planas. Prielinksnis. Sintaksė. Žodžių junginys. Sakinys. Sakinio rūšys. Asmeniniai, beasmeniai ir nepilnieji sakiniai. Tarinys. Tarinių rūšys. Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Gramatika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-03-27
 • Kalbos filosofija

  Frege’s loginiai kalbos tyrinėjimai. Loginės mokslo kalbos samprata Russello filosofijoje. Unifikuoto mokslo universali kalba (Carnap‘as). Filosofinė kalbos problemų analizė Wittgenstein`o kūryboje. Kalba kaip pasaulio atvaizdas (Wittgenstein‘as). Universalios mokslo kalbos kritika (Popper’is, vėlyvasis Wittgenstein’as). Wittgenstein‘o kalbos žaidimų teorija. Kalbos vartojimo ir supratimo "Filosofiniai tyrinėjimai". Mokslo raidos ir sąvokų turinio kaitos filosofiniai tyrimai (Toulmin‘as, Feyerabend‘as). Skirtingų teorijų "susišnekėjimo" problema (Feyerabendas). Reikšmės ir prasmės atskyrimas Frege‘s teorijoje. Empiristinė kalbos prasmingumo analizė (R. Carnapas ir kt.). Kalbos prasmingumo samprata Wittgensteino filosofijoje ir jos pokyčiai. Metaforos samprata filosofijoje. Metaforų vaidmuo moksliniame pažinime. Supratimas ir interpretacija. Kalbinis pasaulio matymo būdas. Kalba kaip visuminės patirties išraiška. Kalba — žmogaus buvimo istorijoje būklė.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-01
 • Kalbos filosofija (2)

  Kalbos filosofijos samprata. Kalbos filosofijos problemos. Kalbos filosofijos šiuolaikinė sklaida (įvairovė). Kalba kaip filosofijos objektas. Kalbos tyrinėjimai Antikoje. Kalbos vaidmuo Platono filosofijoje. Kalbos tyrimas Aristotelio filosofijoje. Mokslinio mąstymo formavimas sen. Graikijoje ypatumai/skaičiaus samprata Senovės Graikų filosofijoje. Loginiai kalbos tyrinėjimai Viduramžiais. Matematikos kaip universalaus mokslų metodo ir universalios kalbos samprata naujaisiais laikais. Natūralios kalbos kritika naujaisiais laikais. Universalios kalbos idėja ir jos realizacija Leibnico "characteristica universalis".
  Filosofija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-01
 • Kalbos klaidos

  Didžiosios kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Neteiktini sudurtiniai žodžiai. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas nevartotinas. Kilmininkas nevartotinas. Naudininkas nevartotinas. Galininkas nevartotinas. Įnagininkas nevartotinas. Vietininkas nevartotinas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Įvairių formų vartojimo klaidos.
  Gramatika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-19
 • Kalbos kultūra (14)

  Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūros objektas. Santykis su kitomis kalbotyros disciplinomis. Bendrinė kalba ir jos kalbos kultūra. Kalbos normos. Dinaminė normos teorija. Kalbos normos. Diferencinė normos teorija. Bendrinės kalbos normų kodifikavimas. Bendrinės kalbos normų kodifikavimo principai ir kriterijai. Kalbos klaidos, jų klasifikavimas, jų šaltiniai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Jo paskirtis ugdant visuomenės kalbą. Kalbos klaidų taisymas. Kalbos kultūros ugdymo formos. Tarties ir kirčiavimo variantai. Jų skirstymas. Balsių tarties klaidos ir trūkumai. Priebalsių tarties variantai (klaidos ir trūkumai). Fonetinė prozodija. Kirčio atitraukimas, nukėlimas ir perkėlimas. Su tuo susijusios klaidos. Leksikos variantai. Nenorminių variantų klasifikavimas. Barbarizmai. Jų požymiai. Klasifikavimas. Pakaitai. Nuolatinė jų priežiūra. Hibridai. Jų samprata. Atmainos. Taisymas. Vertalai. Jų samprata. Atmainos. Pakaitai. Semantizmai. Jų samprata. Atmainos. Pakaitai. Žodžių darybos variantai. Nenorminių variantų skirstymas. Galūnių vediniai. Priesagų vediniai. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Priešdėlių vediniai. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Dūriniai. Jų sudarymo problemos. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Morfologijos variantai. Jų skirstymas. Linksnių ir asmenų formos. Skaičių ir laipsnių formos. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Sangrąžos raiška. Jos problemos. Raiškos klaidos ir trūkumai. Rūšies kategorija. Jos vartosenos klaidos ir trūkumai. Dalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Pusdalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Padalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Įvardžiuotinų ir neįvardžiuotinių formų priešprieša. Normos pažeidimai. Sintaksės variantai. Jų skirstymas. Junginiai su derinamaisiais dėmenimis. Vardininko, šauksmininko ir kilmininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Naudininko ir galininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Įnagininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Jų ryšys su dvejybiniais linksniais. Dvejybinių linksnių vartosenos normų pažeidimai. Vietininko vartosenos klaidos ir trūkumai ir klaidos. Prielinksnių ant, apart, apie, aplink vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių dėl, į, iš vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių pagal, palei, nuo, pas vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių prie, po, prieš vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių per, pro, su vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių už, virš, ties, tarp vartojimo klaidos ir trūkumai. Kreipinių vartosenos normų pažeidimai. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai. Lietuvių kalbos etiketas.
  Kalbos kultūra, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kalbos kultūra (17)

  Kalbos etiketas. Viešasis kalbėjimas (retorika). Klausymas. Dialogas. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos rengimas. Terminai. Nevartotinos svetimybės. Tarptautiniai žodžiai. Netaisyklingi vertiniai. Stiprinamosios konstrukcijos. Žodžio reikšmės klaidos. Semantizmai. Nevartotini hibridai. Padalyviai. Didžiųjų raidžių trumpiniai. Įstrižinis brūkšniukas. Rašytinės specialybės tekstas.
  Kalbos kultūra, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-01
 • Kalbos kultūra (28)

  Kalbos kultūra. Leksika. Barbarizmai. Hibridai su svetima šaknimi. Hibridai su svetimu priešdėliu da-. Hibridai su svetima priesaga. Vertalai. Daliniai vertalai. Daliniai priesagos vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Kalbos dalys ir jų formos. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Senybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Naujybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimo klaidos. Sudėtinio sakinio vartojimo klaidos. Bendraties ir padalyvio vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Būdingesnės nuolaidos, laiko, pažyminio šalutinių sakinių klaidos. Netinkami sudėtinių sakinių jungtukai ir jungiamieji žodeliai.
  Kalbos kultūra, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-04
 • Kalbos kultūra (36)

  Kalbos kultūra. Leksika. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Kalbos dalys ir jų formos. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Senybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Naujybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimo klaidos. Sudėtinio sakinio vartojimo klaidos
  Kalbos kultūra, konspektas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Kalbos kultūra (39)

  Kalbos funkcijos. Semantika ir kalbotyra. Šeimos grupės. Kalbos kultūra. Lietuvių kalbos leksika. Tikrieji skoliniai. Paprastieji žodžiai. Leksika vartojimo sferų požiūriu skirstoma. Lietuvių kalbos normos samprata. Kalbos ir mastymo kategorija. Funkcinių stilių klasifikacija. Administracinis stilius. Mokslinis stilius. Rašytiniai mokslinio stiliaus žanrai. Ypatybės. Terminija. Terminijos šaltiniai. Daiktavardžių darybos kategorijos. Daiktavardžiai, išvesti iš vardažodžių. Priešdėliniai vediniai. Daugiskaitiniai daiktavardžiai. Vienaskaitiniai daiktavardžiai. Giminės kategorija. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Struktūrinė mokslinio teksto charakteristika. Sintaksė. Prijungimo ryšys gali būti trejopas. Žodžių tvarka sakinyje. Baigiamojo darbo sandara. Antraštinis lapas. Anotacija. Turinys. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrumpų sąrašas. Analitinė-metodinė dalis. Projektinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Formulių rašymas. Literatūros sąrašas. Elektrinių dokumentų pateikimas. Veiksmažodžiai.
  Kalbos kultūra, konspektas(15 puslapių)
  2007-09-24
 • Kalbos kultūra ir stilistika

  Nenorminių žodžių darybos variantų klasifikavimas. Priesagų, priešdėlių vediniai. Dūriniai. Sisteminiai jų pažeidimai. Priesagų vediniai. Priešdėlių vediniai. Sudurtiniai žodžiai. Sintaksės variantai. Linksnių ir prielinksnių konstrukcijos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių konstrukcijos. Sudėtinių sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai Linksnių reikšmės. Linksnių vartosenos klaidos. Vardininko klaidos. Kilmininkas. Kilmininko klaidos. Naudininkas. Naudininko klaidos. Galininkas. Galininko klaidos. Įnagininkas. Įnagininko klaidos. Vietininkas. Vietininko klaidos. Šauksminkas. Prielinksnių ir polinksnių vartojimo klaidos. Pusiau predikatinių konstrukcijų klaidos. Dalyvių klaidos. Pusdalyvio klaidos. Padalyvio klaidos. Morfologijos variantai. Giminė. Skaičius. Įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės formos. Laipsniai. Laikai ir nuosakos. Sangrąžinės ir nesangrąžinės formos. Rūšis. Veikslas. Ilgosios ir trumposios formos. Galūnės. Fonetiniai šaknies variantai. Pusiau predikatinių konstrukcijų klaidos. Dalyvių klaidos. Pusdalyvio klaidos. Padalyvio klaidos. Kitos klaidos.
  Gramatika, konspektas(32 puslapiai)
  2009-06-04
 • Kalbos kultūros klaidos

  Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Nevartotinos naujosios svetimybės. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių klaidos. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai.
  Kalbos kultūra, konspektas(79 puslapiai)
  2005-07-19
 • Kalbotyra (2)

  Ką tiria kalbotyra. Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai. Lietuvių kalbos tarmės. Lietuvių kalbos tyrimai.
  Kalbų studijos, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Kalbotyra (3)

  Kalbos prigimtis ir funkcijos. Kalba ir šneka. Kalbos struktūra. Kalba kaip ženklų sistema. Kalbos tipai. Kalbos funkciniai stiliai. Kalba ir mąstymas. Kalbos kitimai. Kalbotyra ir jos uždaviniai. Kalbotyros pagrindinės šakos. Garsų klasifikacija. Kirtis ir jo tipai. Intonacija ir jos rūšys. Fonema ir su ja susijusios sąvokos. Fonemų (fonologinė) sistema. Morfema ir jos rūšys. Semantiniai žodžių tipai. Žodžio supratimas. Žodžio morfeminės sandaros kitimai. Žodžio morfeminė ir darybinė analizė. Žodžių darybos būdai. Gramatinių reikšmių reiškimas. Gramatinės kategorijos ir jų tipai. Žodis ir sąvoka. Žodžio leksinė reikšmė. Žodžio leksinių reikšmių rūšys. Leksikos sudėtis. Leksikos sudėtis. Leksika kilmės atžvilgiu. Žodžio etimologija. Leksika raidos atžvilgiu. Frazeologizmai. Frazeologizmų klasifikacija. Leksikografija ir žodynų tipai. Tipologinė kalbų klasifikacija.
  Kalbų studijos, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-06
 • Kalbotyra (4)

  Kalbotyros užuomazgos. Kalbotyros objektas. Kalbos funkcijos. Vidinė kalbos struktūra. Kalbotyros mokslo metodai. Kalba, kaip ženklų sistema. Kalba ir mąstymas. Mokslai nagrinėjantys kalbas. Kalbotyros šakos. Kalbotyra. Diachroninės ir sinchroninės kalbotyros priešprieša. Fonetinis fonologinis lygmuo. Šnekos garsas ir jo akustinės ypatybės. Kalbos padargai ir garsų artikuliacija. Garsų klasifikacija. Prozodijos elementai. Garsų pridėjimas ir įterpimas. Fonema ir su ja susijusios sąvokos. Pagrindinės morfologijos sąvokos. Laisvosios ir sietinės morfos.
  Kalbų studijos, konspektas(10 puslapių)
  2005-11-17
 • Kalbotyra (6)

  Kalba – svarbiausia komunikacijos priemonė. Leksikologijos, morfologijos ir žodžių darybos objektai. Santykis su kitais gramatikos skyriais. Žodis kaip leksinė ir gramatinė kategorija. Leksinė, gramatinė ir darybinė žodžio reikšmės. Žodžio dalys. Žodžio daugiareikšmiškumas. Sinonimai. Antonimai. Homonimai. Vertalai. Semantizmai. Lietuvių kalbos leksika kilmės požiūriu. Veldiniai. Skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Barbarizmai. Hibridai. Lietuvių kalbos leksika vartojimo sferų požiūriu. Frazeologizmai, jų klasifikavimo pagrindai, vertimo problematika. Kalbos dalis – gramatinė superkategorija. Daiktavardžio kaip gramatinės kategorijos samprata. Būdvardžio kaip gramatinės kategorijos samprata. Įvardžio kaip gramatinės kategorijos samprata. Veiksmažodžio kaip gramatinės kategorijos samprata, formų sistema. Asmenuojamieji veiksmažodžiai. Dalyvio reikšmė, vartosena, gramatiniai požymiai. Sudurtinės laikų ir nuosakų formos. Bendratis, padalyvis, pusdalyvis, būdinys, siekinys, reikiamybės dalyvis - reikšmė, vartosena, gramatiniai požymiai. Prieveiksmio kaip gramatinės kategorijos samprata. Prielinksnio kaip gramatinės kategorijos samprata. Dalelytė kaip gramatinė kategorija. Jungtukas kaip gramatinė kategorija. Jaustuko kaip gramatinės kategorijos samprata. Ištiktuko kaip gramatinės kategorijos samprata. Giminė kaip gramatinė kategorija. Skaičius kaip gramatinė kategorija. Linksnis kaip gramatinė kategorija. Linksniuotės. Asmuo kaip gramatinė kategorija. Asmenuotės. Rūšis kaip gramatinė kategorija. Veikslas. Nuosaka kaip gramatinė kategorija. Įvardžiavimas kaip gramatinė kategorija. Laipsnis kaip gramatinė kategorija. Laikas kaip gramatinė kategorija. Laiko paradigma. Morfologinė žodžių daryba. Darybos būdai. Svarbiausios darybos sąvokos. Priešdėliniai daiktavardžiai. Priesaginiai daiktavardžiai. Priesagų vediniai. Daiktavardžiai dūriniai ir galūnių vediniai. Priešdėliniai būdvardžiai. Priesaginiai būdvardžiai. Būdvardžiai dūriniai ir galūnių vediniai. Prieveiksmių daryba. Priešdėliniai veiksmažodžiai. Priesaginiai veiksmažodžiai.
  Kalbų studijos, konspektas(96 puslapiai)
  2006-04-18
 • Kalbotyra (9)

  Kalbotyra. Objektas. Morfologija. Diachroninė ir sinchroninė kalbotyra. Kalba. Funkcijos. Mąstymas. Semantika. Genealoginė kalbų klasifikacija. Kalbų grupės. Tipologinė kalbų klasifikacija. Agliutacinės kalbos. Šnekos garsas. Žmogaus šneka. Fonetika. Kirtis. Morfologija. Žodžio morfeminė analizė.
  Kalbų studijos, konspektas(13 puslapių)
  2006-05-30
 • Kalvio įrankiai, įrenginiai ir darbai

  Kalvio įrankiai. Metalo arba liejinio paruošimas liejimui.
  Kita, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-04
Puslapyje rodyti po