Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • J.D. Bransford "How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School"

  John D. Bransford knygos "How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School"(Part II Learners and Learning, Chapter 4 How Children Learn) vertimas į lietuvių kalbą.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-19
 • J.V. Gėtė "Faustas" (11)

  Konspektas analizei/interpretacijai. Šviečiamasis amžius. Filosofinis kūrinys. Faustas. Mefistofelis. Margarita. Vagneris. Pragaras.
  Visuotinė literatūra, konspektas(1 puslapis)
  2009-02-12
 • Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

  Darbas lenkų kalba. Jak efektywnie współpracować z rodzicami? o od nas nauczycieli zależy, jak ułoży się ta współpraca. Rozmowy z rodzicami i opiekunami. Warunki rozmowy. Rodzice trudni w kontakcie. Organizacja spotkań z rodzicami. Korespondencja z rodzicami.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Japonijos, Kinijos ir Lietuvos verslo etika

  Įvadas. Verslo kalba. Pirmasis kontaktas. Tarpusavio santykiai. Orientavimasis į laiką. Išorinė harmonija. Reputacija. Bendravimo stilius. Bendravimas. Sprendimų priėmimas. Verslo protokolas. Išvados.
  Etika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-11-23
 • Japonų bendravimo būdas

  Charakteringi japonų bendravimo bruožai. Rekomendacijos. Gestai ir išraiškingumas.
  Etika, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-06
 • Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės

  Jaunimo (bedarbių) konkurencijos darbo rinkoje galimybės.
  Makroekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-24
 • Jaunimo verslumo ir verslininkiškumo skatinimas

  Jaunimo verslumo ir verslininkiškumo skatinimas. Verslios asmenybės bruožai. Kultūros įtaka verslininkystei. Ryšys tarp kultūrinio šablono ir verslininkystės. Verslumo ugdymas. Verslumo programa ugdymo procese gali būti. Profesinis orientavimas ir darbo rinka. Europos Sąjungos užimtumo strategija. Veiklos programa.
  Makroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Jautinis kaspinuotis. Mažieji kaspinuočiai. Kiaulinis kaspinuotis. Žuvinis kaspinuotis

  Jautinis kaspinuotis. Požymiai, gydymas, etiologija, patogenezė. Kaip užsikrečiama. Parazito raida žmogaus organizme. Ligos požymiai. Ligos požymiai. Profilaktika. Mažieji kaspinuočiai. Kaip užsikrečiama. Parazito raida žmogaus organizme. Ligos požymiai. Profilaktika. Kiaulinis kaspinuotis. Kaip užsikrečiama. Ligos požymiai. Profilaktika. Žuvinis (platusis) kaspinuotis. Kaip užsikrečiama. Parazito raida žmogaus organizme. Ligos požymiai. Profilaktika. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ligos ir traumos, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-05
 • Javų kombaino kuliamoji

  Dantinio kūlimo būgno ypatumai. Kuliamosios dalys, jų paskirtis. Pobūgnio paskirtis. Skersinių ir išilginių juostų paskirtis ir gaubimo kampo įtaka darbui. Kaip veikia variatorius (abu skriemuliai)? Kaip jis valdomas? Pirštiniai ardeliai. Atmušimo būgnų tipai ir paskirtis. Klavišinių kratiklių paskirtis, pagrindiniai technologiniai ir konstrukciniai parametrai. Kaip veikia klavišiniai kratikliai? Kaip veikia rotoriniai šiaudų separatoriai? Klavišų laiptelių ir dantytų keterų paskirtis. Purentuvų paskirtis ir tipai. Kam reikalinga virš klavišų esanti užlaida ir kaip kombainui dirbant fiksuojami kratymo grūdų nuostoliai? Koks bus klavišinių kratiklių darbas jei: a) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus didesnis nei optimalus; b) alkūninių velenų sukimosi dažnis bus mažesnis nei optimalus; c) tiekiamų šiaudų kiekis bus didesnis nei optimalus; d) tiekiamų šiaudų kiekis bus mažesnis nei optimalus? Kratomosios lentos ir pirštinių ardelių konstrukcija bei paskirtis. Valytuvo paskirtis ir sandara. Sietų skaičius valytuve, jų paskirtis? Ilgintuvo paskirtis? Sietų ir ilgintuvo reguliavimai. Ventiliatorių tipai, paskirtis, reguliavimai. Koks bus valytuvo darbas jei: a) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) ventiliatoriaus sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) viršutinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus valytuvo darbas jei: a) apatinio sieto tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; b) apatinio sieto tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs; c) ilgintuvo tarpai tarp žvynų didesni nei optimalūs; d) ilgintuvo tarpai tarp žvynų mažesni nei optimalūs? Koks bus kūlimo aparato darbas jei: a) būgno sukimosi dažnis bus didesnis už optimalų; b) būgno sukimosi dažnis bus mažesnis už optimalų; c) tarpas tarp būgno ir pobūgnio didesnis nei optimalus; d) tarpas tarp būgno ir pobūgnio mažesnis nei optimalus? Sraigių ir elevatorių skaičius ir jų paskirtis kombaino kuliamojoje. Kur iš neiškultų varpų sraigės gali būti nukreipiamos varpos? Būdų privalumai ir trūkumai? Kūlimo aparato reguliavimai ir jų įtaka kuliamosios darbui. Ar keičiamas tarpas tarp javų masės greitintuvo (Claas Lexion) būgno ir pobūgnio? Jei keičiamas, tuomet kaip? Kaip gali būti pertvarkomas kombaino pobūgnis (John Deere) sunkiai iškuliamiems augalams nuimti? Šiaudų smulkintuvai, kapojų kreipikliai, jų reguliavimai? Kokios iš valytuvo išmetamų pelų judėjimo galimybės? Kaip ir kuomet keičiami susidėvėję spragilai? Kokia gretimų spragilų rievių padėtis? Kombainų darbo kokybės vertinimo rodikliai. Grūdų nuostolių klasifikacija. Akmenų gaudyklės įrengimo vieta. Veikimas. Priežiūra. Kaip valdomas valytuvo ventiliatoriaus variatorius? Kaip ir kodėl keičiama ventiliatoriaus tiekiamo oro kryptis? Kaip keičiamas ventiliatoriaus tiekiamo oro kiekis, kai nėra variatoriaus?
  Žemės ūkis, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-19
 • Johanas Henrikas Pestalocis ir Žanas Žakas Ruso

  Johano Henriko Pestalocio pedagoginė teorija. Pedagoginė Pestalocio veikla. Socialinės-pedagoginės ir filosofinės Pestalocio pažiūros. Auklėjimo tikslas ir esmė. Elementaraus lavinimo teorija. Fizinis ir darbinis auklėjimas. Dorovinis auklėjimas. Protinis lavinimas. Dalinių pradinio mokymo metodikų sukūrimas. Pestalocio pedagoginės teorijos ir praktikos reikšmė. Žanas Žakas Ruso. Žano Žako Ruso gyvenimas. Ruso pažiūros. Natūralusis ir laisvasis auklėjimas. Amžiaus periodizacija. Moters auklėjimas. Ruso pedagoginės teorijos reikšmė.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(8 puslapiai)
  2007-10-29
 • Johanas Volfgangas Gėtė

  J.W. Goethe. Biografija. Kūryba. Veimaro periodas. Gėtė Italijoje. Veimaro klasikos periodas. Vilhelmo Meisterio mokymosi metai". Filosofinė poema "Faustas".
  Visuotinė literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2005-11-13
 • Johanesas Bramsas

  Johanesas Bramsas (Johannes Brahms). Fortepijoninė kūryba. Simfoninė kūryba. Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur op.77. Operos "Faustas" turinys.
  Kompozitoriai, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-14
 • Johanesas Bramsas. Antonas Brukneris

  Johanesas Bramsas (Johannes Brahms). Neoklasicizmas. J.Bramso gyvenimo ir kūrybos raida. Vokietija. Viena. Simfoninė kūryba. Koncertai. Kamerinė muzika. Fortepijoninė kūryba. Vokalinė kūryba. Simfonija Nr. 4 e-moll op.98, 1885 metai. Antonas Brukneris (Anton Bruckner). Jaunystė. Viena.
  Kompozitoriai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-09
 • Jonas Biliūnas (9)

  Jono Biliūno gyvenimas. Anykščiuose. Liepojoje ir Dorpate. Leipcige ir Ciuriche. Lietuvoje ir Zakopanėje. Kūryba. Novelistikos bruožai. Pasakotojas, veikėjai. Srovės kontekstas. Epochos kontekstas. Biografinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas. Filosofinis kontekstas. Tautosakinis kontekstas. Biblinis kontekstas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2007-04-17
 • Jonas Jablonskis - bendrinės lietuvių kalbos tėvas

  Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas. Jonas Jablonskis yra bendrinės lietuvių kalbos gramatikos mokslo kūrėjas. Kalbos norminimo principai. Sintaksės norminimas. 1901 metų gramatika. 1911 metų Sintaksė. 1919 metų "Lietuvių kalbos gramatika". 1922 metų gramatika. 1925 metų "Lietuvių kalbos vadovėlis". "Linksniai ir prielinksniai". Žemaitės raštų redagavimas. Jono Jablonskio straipsniai.
  Lietuvių kalba, konspektas(7 puslapiai)
  2008-05-06
 • Jonizuojančioji spinduliuotė (5)

  Bendra charakteristika. Dozės. Panaudojimo sritys. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys. Biologinis poveikis. Higieniniai normatyvai. Apsaugos principai.
  Medicina, konspektas(9 puslapiai)
  2008-03-06
 • Judesių valdymo teorijos

  Refleksinė judesių valdymo teorija. Refleksinės teorijos prieštaravimai. Dinamiško veiksmo teorija. Saviorganizacija. "Saviorganizacija" judesyje. Hierarchinė judesių valdymo sistema. Šiuolaikinės idėjos susijusios su hierarchine kontrole. Trūkumai. Klinikinės išvados. Ekologinė judesių valdymo teorija.
  Kineziterapija, konspektas(5 puslapiai)
  2009-11-04
 • Judrieji žaidimai

  Judriųjų žaidimų esmė ir bruožai. Judriųjų žaidimų klasifikacija. Judriųjų žaidimų klasifikavimas pagal jų raidą ir apibendrinančius veiksmus. Meškerioti. Jutimų lavinimo žaidimas. Tikslus smūgis.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • Jungtinė Karalystė: ekonomika

  Jungtinės Karalystės (JK) ekonominė situacija. Verslo teisės formos. Individuali įmonė. Atviroji ribotos atsakomybės bendrovė. Uždaroji ribotos atsakomybės bendrovė. Neribotos atsakomybės bendrovė. Partnerystė. Užsienio įmonės atstovybės ir filialai. Įmonės steigimo tvarka. Ribotos atsakomybės bendrovės steigimas. Užsienio įmonės atstovybės ir filialo steigimas. Vidaus prekyba. Mokesčiai, finansinių atsiskaitymų reguliavimas. Vietiniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Dvigubo apmokestinimo išvengimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-31
 • Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) XIX amžiuje

  Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) XIX amžiaus istorija, pramonės perversmas. Dž. Adamsas. T. Džefersonas. Dž. Medisonas. Dž. Vašingtonas. Džeksonas. Zakari Teiloras. JAV ir Meksikos karas. Vergų sukilimas. A. Linkolnas.
  Visuotinė istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-04-21
Puslapyje rodyti po