Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Istorija (33)

  Priešistorė. Babilonas. Babilono atgimimas. Egipto civilizacija. Indija ir Kinija. Indo civilizacija. Geltonosios upės civilizacija. Rytų tautos. Hetitai. Žydai. Finikiečiai. Persijos imperija. Graikų pasaulis. Tamsieji šimtmečiai. Nepriklausomi miestai- valstybės. Tautos susirinkimas. Atėnų polis V - IV amžius pr. Kr. Kalbantieji įrankiai. Karinė Spartos valstybė. Graikų – Persų karai. Atėnų iškilimas ir demokratija. Atėniečių gyvenimas ir buitis. Makedonijos iškilimas. Aleksandro Didžiojo žygiai. Aleksandras Didysis. Helenistinės valstybės ir jų kultūra. Romėnų pasaulis. Romos respublika. Respublikos žlugimas. Imperijos nuosmukis. Baltai II tūkstantmetis pr. Kr.- V amžius.
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Istorija (43)

  Mesopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos. Hetitai. Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta. Persijos imperija VI amžius pr. Kr. – 330 metai. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės Graikija. Senovės Roma. Krikščionybė. Bizantija. Viduramžiai. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Kijevo Rusija, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso kultūra. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Rusija XVI – XVIII amžius. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Anglijos revoliucija. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas. Švietimo epocha. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Kapitalizmo raida Europoje XIX amžiuje. Napoleono epocha Europoje. Pagrindinės politinės doktrinos. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pirmasis pasaulinis karas. 1905 – 1907 metų Rusijos revoliucija. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Komunistinės diktatūros raida. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02. Priežastys. I karo etapas 1939 09 01 – 1941 06 22 (iki tol, kol Vokietija užpuolė SSRS. Antrojo pasaulinio karo eiga 1941 vasara – 1944 m. pavasaris. Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Baigiamasis Antrojo pasaulinio karo etapas. Japonijos sutriuškinimas. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Sąvokos, pavardės. Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940-1941. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22 - 1944 metų pabaiga. Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose. Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 metais. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. SSRS 1945 – 1953 metais.
  Istorija, konspektas(68 puslapiai)
  2008-01-02
 • Istorija (49)

  Istorijos egzamino konspektas. Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Senosios Graikijos (XI – IV amžiaus pr. Kr.). Romos (VII amžius pr. Kr. – 476 metai po Kr.) Civilizacijos. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Europos viduramžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje. Lenkijos-Lietuvos valstybės raida XVI amžiaus antroje pusėje – XVIII amžiuje. Švietimo epocha, jos idėjų nulemti politiniai ir visuomeniniai pokyčiai. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio XIX amžiaus bruožai. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir lietuva tarp dviejų karų. Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(30 puslapių)
  2009-09-16
 • Istorijos datos bei asmenybės

  Lietuvos istorija. Svarbiausios datos nuo 1251 metų - Mindaugas priėmė krikštą iki 2004 metų - Lietuva tavo NATO nare ir taip pat tavo Europos Sąjungos nare. Lietuvos istorijos asmenybės. Mindaugas. Gediminas. Algirdas. Kęstutis. Jogaila. Vytautas. Martynas Mažvydas. Žygimantas Augustas. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Tadas Kosčiuška. Abraomas Kulvietis. Mikalojus Daukša. Simonas Daukantas. Motiejus Valančius. Jonas Basanavičius. Vincas Kudirka. Antanas Smetona. Kazys Grinius. Juozas Ambrazevičius. Jonas Žemaitis-Vytautas. Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Juozas Lukša-Daumantas. Antanas Sniečkus. Romas Kalanta. Vytautas Landsbergis. Visuotinės istorijos asmenybės. Periklis. Sokratas. Herodotas. Platonas. Aristotelis. Aleksandras Makedonietis. Gajus Julijus Cezaris. Oktavianas Augustas. Konstantinas I, Didysis. Kristupas Kolumbas. Fernandas Magelanas. Martynas Liuteris. Leonardas da Vinčis. Mikelandželas. Mikalojus Kopernikas. Šarlis Luji Monteskje. Džordžas Vašingtonas. Napoleonas Bonapartas. Abraomas Linkolnas. Otas fon Bismarkas. Vladimiras Leninas. Josifas Stalinas. Benito Musolinis. Adolfas Hitleris. Vinstonas Čerčilis. Franklinas Ruzveltas. Šarlis de Golis. Nikita Chrusčiovas. Leonidas Brežnevas. Michailas Gorbačiovas. Visuotinės istorijos datos nuo 476 metų - Vakarų Romos imperijos žlugimas iki 1945 metų rugsėjo 2d. - kapituliuoja Japonija.
  Istorija, konspektas(12 puslapių)
  2008-11-27
 • Istorijos didaktika

  Istorijos didaktika teorija. Istorijos didaktika. 1 uždavinys (kodėl mokyti?). 2 uždavinys (ko mokyti?). 3 uždavinys (kaip mokyti?). Mokinių kursų istorinės medžiagos ryšys su dabartiniu istorijos mokymu, ryšys su dabartiniu gyvenimu. Ryšys su gyvenimu. Žodiniai istorijos mokymo metodai. Pasakojimas ir pranešimas apie istorinius įvykius. Aprašymas ir apibūdinimas. Apibūdinimas. Aiškinimas. Samprotavimas. Apibendrinimas. Istorinių reiškinių pasakojimo ir aprašymo konkretinimo priemonės ir būdai. Konkretinimo priemones. Konkretinimo būdai. Pokalbis per istorijos pamokas. Įžanginis pokalbis. Kontrolinis pokalbis. Baigiamasis pokalbis. Darbo su tekstu metodai. Darbas su istoriniu dokumentu. Grožinės literatūros panaudojimas. Istorinių vaizdinių ir sąvokų formavimas. Istorinių vaizdinių reikšmė ir jų kūrimo būdai. Istorinių sąvokų formavimas. Istorinių sąvokų grupavimas. Istorijos sąvokų aiškinimo būdai ir priemonės. Korekciniai istorijos mokymo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Istorijos didaktika (2)

  Istorijos didaktikos praktika. Reikalavimai istorijos pamokai specialioje mokykloje. Istorijos pamokų tipai. Mišraus tipo pamoka. Struktūra. Organizacinė dalis. Praeitos istorinės medžiagos kartojimas. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo. Naujos medžiagos perteikimas. Pateiktos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, užbaigimas. Apibendrinamojo kartojimo pamoka. Struktūra. Pamoka su kino filmo demonstravimu. Mokytojo pasirengimas viso kurso dėstymui. Pamokos temos formulavimas.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-08
 • Istorijos pamokos planas konspektas: "Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje"

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo(si) priemonės. Mokymo(si) metodai. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Priedas (1).
  Istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-02-26
 • Istorinė fonetika

  Vokalizmas. Trumpųjų ir ilgųjų balsių kilmė. Dvibalsių kilmė. Uo ir ie kilmė. Kiekybiniai vokalizmo pakitimai. Balsių kaita. Balsių kaitos eilės. Iš indoeuropiečių paveldėta balsių kaita. Balsių kaitos rūšys ir laipsniai. Prabatiška balsių kaita. Analoginė balsių kaita.žodžio galo pakitimai. Fonetinis žodžio galo trumpėjimas. Morfologinis (sisteminis) žodžio galo trumpėjimas. Hiatas, kontrakcija, elizija. Leskyno dėsnis. Kirtis ir priegaidė. Akūtas ir cirkumfleksas. Morfemos kirtis ir priegaidė. Oksitoninis ir baritoninis kirčiavimas. Sosiūro-Fortunatovo dėsnis. Metatonija. Enklizė. Konsonatizmas. Lietuvių kalbos priebalsynas ir jo kilmė. Sprogstamieji priebalsiai. Afrikatos. Svetimos kilmės priebalsiai. Poziciniai priebalsių pakitimai asimiliacija. Disimiliacija. Priebalsių pridėjimai ir iškritimai. Jotinis minkštumas. Asimiliacinis minkštumas.
  Lietuvių kalba, konspektas(12 puslapių)
  2009-01-27
 • Išlaidos ir jų planavimas verslo įmonėje

  Samprata. Produkto ar paslaugos vienetas, iš kurio kyla išlaidos. Ar verta priimti užsakymą remiantis ribinėmis išlaidomis? Gaminti ar pirkti?
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Išlaidos ir sąnaudos

  Išlaidos ir sąnaudos. Sąnaudos. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai.
  Apskaita, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-05
 • Išorinės aplinkos analizė (2)

  Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė: PESTEL modelis, M. Porter deimanto modelis, scenarijai. Pramonės šakos ir verslo sektoriaus analizė. M. Porter penkių konkurencinių jėgų modelis ir jo taikymas. Konkurentai ir rinkos: strateginės grupės, rinkos segmentai, strateginio vartotojo identifikavimas, vartotojų poreikių nustatymas.
  Rinkodara, konspektas(8 puslapiai)
  2008-10-15
 • Išplėstinis pamokos planas

  Tema: Dviejų tiesių lygiagretumas. Pamokos tikslas, Mokymosi uždaviniai (rezultatai), Mokinių motyvacija, Mokytojos pasiruošimas darbui, Mokomoji veikla.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-04-12
 • Išvedimo sistemos įrenginiai

  Išvesties įrenginiai. Spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai. Terminiai spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai. Adatiniai spausdintuvai. Braižytuvai. Mikrofilmai. Displėjai. Garso kolonėlės. Ausinės. Kalbinės išvesties įtaisai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (8).
  Kompiuteriai, konspektas(15 puslapių)
  2008-06-16
 • Išvestinės

  Funkcijos f(x) išvestinė ir geometrinė prasmė. Išvestinės geometrinė prasmė. Kreivės normalė. Sudėtinės funkcijos diferiancijavimas. Diferencijuojamumo ir tolydumo ryšys. Atvirkštinių funkcijų išvestinės. y = arcsin x išvestinės formulė. Dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių išvestinės. Funkcijų apibrėžtų parametrinėmis lygtimis diferencijavimas. Funkcijos z = f (x;y) pilnasis diferencialas. Lopitalio taisyklė. Kreivių asimptotės. Pasvirosios asimptotės. Funkcijos y = f(x) monotoniškumas ir ekstremumai.
  Algebra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-08
 • Išvestinės. Integralai

  Išvestinė. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Neapibrėžtinis integralas. Elementariųjų funkcijų integralų lentelė. Integravimo taisyklės. Integravimo metodai. Kintamųjų pakeitimas neapibrėžtiniuose integraluose. Neapibrėžtinių integralų dalinis integravimas. Apibrėžtinis integralas. Integruojamųjų funkcijų savybės. Pagrindinė integralinio skaičiavimo formulė. Kintamųjų pakeitimas apibrėžtiniame integrale. Apibrėžtinio integralo dalinio integravimo metodas.
  Algebra, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-03
 • Išvestiniai vertybiniai popieriai (3)

  Išvestiniai vertybiniai popieriai. Varantai. Opcionai. Fjučeriai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2008-02-25
 • Italija (3)

  Istorija. Geografinė padėtis. Gyventojų skaičius. Vykdomoji valdžia. Leidžiamoji valdžia. Teismo valdžia. Politinės partijos ir lyderiai. Politinio spaudimo grupės ir lyderiai. Tarptautinis organizacijų dalyvavimas. Diplomatinis pristatymas į Jungtines Valstijas. Diplomatinis atstovavimas iš Jungtinėse Valstijose. Ekonomikos apžvalga. Pramonė. Žemės ūkis. Eksportas. Importas. Jūrinė prekyba.
  Regioninė geografija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-05
 • Įtvarai

  Įtvarai. Aprūpinimas kompensacine technika. Įstatymai. Ramentai, lazdelės, vaikštynės. Jų pritaikymas ir parinkimas. Vežimėlių konstrukcija. Kompensacinių priemonių naudojimas vandenyje. Priemonių taikymas. Keltuvai. Papildomos kompensacinės priemonės.
  Kineziterapija, konspektas(10 puslapių)
  2009-10-21
 • Įvykių tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir statistika

  Įvadas. Eksperimento baigmės. Įvykiai. Veiksmai su įvykiais. Įvykio tikimybė. Įvykio santykinis dažnis. Atsitiktiniai dydžiai. Skirstinys, vidurkis, dispersija. Binominis atsitiktinis dydis. Generalinė aibė ir imtis. Imties skaitinės charakteristikos. Požymių koreliacija. Stebėjimo duomenų grupavimas.
  Kombinatorika, konspektas(12 puslapių)
  2006-11-20
 • Izaokas Niutonas (2)

  Izaoko Niutono biografijos faktai. Niutono mokslinė veikla. Niutono mechanikos dėsniai. Švietimas ir mokslo raida.
  Fizika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-01
Puslapyje rodyti po