Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • IP maršrutizacijos pagrindai

  IP maršrutizacijos pagrindai. Maršrutizacijos procesas. Tinkamo maršruto nustatymas. Siuntėjo IP modulio darbo algoritmas. Tarpinio maršrutizatoriaus IP modulio darbo algoritmas. Gavėjo IP modulio darbo algoritmas. Pdf formatas.
  Internetas, konspektas(7 puslapiai)
  2005-09-18
 • Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas

  Įstaigos rengiami dokumentai. Įstaigos rengiamų dokumentų struktūra. Įstaigos siunčiami dokumentai. Raštas. Dėl bendradarbiavimo. Raštas-prašymas. Raštas-paraiška. Raštas-paklausimas. Raštas-priminimas. Raštas-kviečiamasis pranešimas. Kvietimas. Pavyzdys. Garantiniu raštu. Pretenzinis raštas ar pretenzija. Atsakomasis raštas. Pavyzdys. Dėl kursų ir seminarų organizavimo. Raštas-pranešimas. Lydimasis raštas (lydraštis). Pavyzdys. Rašto teksto bendrieji reikalavimai. Pažyma. Pažyma apie vardo pavardaičio vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Charakteristika. Vardo pavardaičio charakteristika. Įgaliojimas. galiojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įstaigos vidaus dokumentai. Aktas. Įmonės sandėlio patikrinimo aktas. Buhalterinių dokumentų perėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas. Tarnybinis pranešimas dėl dalyvavimo seminare. Sąrašas. Tiekimo skyriaus darbuotojų sąrašas. Ataskaita. Ataskaita apie Krokuvos jaunimo dienas Vilniuje. Protokolas. Fakulteto tarybos posėdžio protokolas. Ekonomikos fakulteto tarybos posėdžio protokolas arba darbuotojų susirinkimo protokolas. Asmenų vardu rengiami dokumentai. Fizinio asmens pavyzdys. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Dokumento sudarytojas. Pasiaiškinimas. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Pastaba. Europaso CV. Įsivertinimo lentelės naudojimo instrukcija. Bendravimas žodžiu. Informacijos pateikimas žodžiu. Rašymas. Rašant Europaso gyvenimo aprašymą, reikėtų įsidėti šiuos reikalavimus. Motyvacinis laiškas. Dėl vadybininko darbo. Motyvacinio laiško dalys.
  Raštvedyba, konspektas(40 puslapių)
  2007-10-31
 • Įstaigų finansai

  Įvadas į verslo ir įstaigų finansus. Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansų sąvokos kilmė ir dabartinis apibūdinimas. Finansų sistema. Klausimai 1 temai įsisavinti. 1 temos galimi testai klausimai.
  Finansai, konspektas(31 puslapis)
  2006-09-28
 • Istorija

  Pagrindinės datos: Senosios Artimųjų Rytų civilizacijos, Antika, Baltai, Krikščionybė, Pasaulio istorija, Bažnyčia viduramžiais, Lietuvos valstybė, Mindaugas, Kovos su kryžiuočiais, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos, Naujųjų amžių pradžia, Mokslo išradimai, Didieji geografiniai atradimai, Reformacija ir kontrreformacija.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-03-07
 • Istorija (10)

  Bolševikai. Antantės sąjunga. Datos ir veikėjai. Žydai, carizmo politika. Komunistų judėjimas ir Kominternas. Fašizmas. Fašistinė Italija. Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais.
  Visuotinė istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Istorija (11)

  Kuršėnų bažnyčia. Lietuvos laimėjimai tarpukario metais. Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas. Pirmasis pasaulinis karas. Vokietija 1919 – 1932 m. Veimaro Respublika. Nacionalsocialistai ir jų atėjimas į valdžią. Trečiasis reichas. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros. Skandinavijos šalys tarpukario metais. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. 1926 m. gruodžio perversmas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Žydai, rusinimas ir kt.
  Lietuvos istorija, konspektas(12 puslapių)
  2006-02-01
 • Istorija (13)

  Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų atėjimas į valdžią. Sovietų Rusijos vidaus ir užsienio politika 1918-1920 metais. Industrializacija. Kolektyvizacija. Fašizmas XIX (19) amžiaus pabaigoje - XX (20) amžiaus pradžioje. Tarptautiniai santykiai prieš antrąjį pasaulinį karą. II pasaulinis karas 1939 metų rugsėjo 1 d.- 1945 metų rugsėjo 2 d.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Istorija (14)

  Lietuvos istorija. Valstybės iškilimas ir stiprėjimas 1200–1400 metais. Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Baltų materialinė ir dvasinė kultūra. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Mindaugo Lietuva. Dinastinės valdžios įsigalėjimas. Algirdo ir Kęstučio valdymas. Jogailos valdymo pradžia. Pagoniškoji Lietuvos kultūra. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Vytauto kelias į valdžią. Kovos po Vytauto mirties. Kazimiero atėjimas į valdžią. Aleksandro ir Žygimanto Senojo privilegijos. Pirmasis Lietuvos statutas. Karas su rusų valstybe ir totoriais XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra XV amžiuje – XVI amžiaus pradžia. Lietuva XVI amžiaus viduryje. Žygimantas Augustas. XVI amžiaus reformos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Livonijos karas. Liublino unija. Stepono Batoro politika. Trečias Lietuvos statutas. Lažinio ir palivarkinio ūkio įsigalėjimas. Karai su Rusija ir Švedija XVII amžiuje. Lietuvos ūkinis ir politinis nuosmukis. Rusijos ir Švedijos okupacija. Lietuva Šiaurės karo metu. Socialinė ekonominė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raida XVIII amžiuje. Pirmasis padalijimas. Ketverių metų seimas. Antrasis padalijimas. Trečiasis padalijimas. Kultūra XVII amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) prijungimas prie Rusijos. Lietuvos užnemunė 1795 – 1815 metais. Prancūzmetis. Politinė situacija po 1812 metų karo. 1830-1831 metų sukilimas. Lietuvos kultūra. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pirmoje pusėje. 1861 metų reforma ir 1863 – 1864 metų sukilimas. Kapitalizmo raida Lietuvoje XIX amžiaus antroje pusėje. Pramonė.
  Lietuvos istorija, konspektas(23 puslapiai)
  2006-03-22
 • Istorija (16)

  Civilizacijų susidarymas. Heleninė civilizacija. Nilo civilizacija. Pasaulio religijos. Krikščionybės plėtra. Naujausiųjų laikų istorija Europa po Pirmojo pasaulinio karo. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Lietuvos nepriklausomybės kovos. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922 m. Steigiamasis seimas. Stalininė diktatūra. Bolševikų judėjimas ir komiternas. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašizmas. Fašistinė Italija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) klestėjimas, krizė ir "naujasis kursas". Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Vokietija 1919-1932 m. Veimaro respublika. Nacionalsocialistai ir jų atėjimas į valdžią. Trečiasis Reichas. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros. Skandinavijos šalys tarpukario metais. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. 1926 m. gruodžio perversmas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Tarptautiniai santykiai karo išvakarėse. Pasaulis ant karo slenksčio. Karas. 1939 m. rugsėjis – 1941 m birželis. Sovietų sąjunga okupuoja Lietuvą. Karo eiga 1941-1943 m. Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas Europoje. Karas tolimuosiuose rytuose. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Lietuvos istorija. Lietuvių etnogenezė. Lietuvos priešistorė. Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje. Bažnyčios istorija Lietuvoje. Viduramžiai. Bizantija. Arabai ir islamas. Europa. Dvasininkija ir krikščionių bažnyčia. Feodalizmas Vakarų Europoje. Viduramžiai. Renesanso kultūra. Lietuvos laisvės armijos puoselėti valstybės atkūrimo planai.
  Visuotinė istorija, konspektas(57 puslapiai)
  2006-03-28
 • Istorija (17)

  Civilizacija. Civilizacijų raidos ypatybės. Civilizacijos požymiai. Egipto civilizacija. Civilizacijos pradžia. Politinė Egipto raida. Žmonių piramidė. Egipto civilizacijos yrimo pradžia. Šumero Akado civilizacija. Babilono civilizacija. Ankstyvosios Sirijos kultūros. Finikijos civilizacija. Senovės žydai. Hetitai. Iranas. Indo civilizacija. Arijai. Budizmas. Kinija. Legizmas. Egėjo civilizacija. Kretos kultūra. Mikėnų kultūra. Heziodas. Graikų dievai. Olimpinės žaidynės. Didžioji graikų kolonizacija. VII amžiaus pr. Kr. revoliucija. Kraikų-persų karai. Ką žmonijai davė heleninė civilizacija. Romėniškasis heleninės civilizacijos laikotarpis. Punų karai. Cezaris.
  Visuotinė istorija, konspektas(27 puslapiai)
  2006-03-28
 • Istorija (2)

  Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indų civilizacija. Senoji Kinijos civilizacija. Hetitų civilizacija. Finikiečiai. Senovės žydai. Persai. Graikijos civilizacija. Romėnai.
  Visuotinė istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-13
 • Istorija (21)

  Krikščionybės atsiradimas ir plitimas I tūkstantmetyje. Baltai ir Lietuva ikivalstybiniu laikotarpiu. Viduramžių civilizacijos bruožai. Bažnyčios įtaka politiniam viduramžių gyvenimui. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Pasaulis žengia į naujuosius laikus. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje. Šviečiamoji epocha ir jos idėjų nulemti politiniai pokyčiai. Pasaulis XIX amžiuje. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Pasaulis ir Lietuva antrojo pasaulinio karo metais. Šaltojo karo epocha. Lietuvos visuomenė sovietų okupacijos metais. Dabartinis pasaulis. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Visuotinė istorija. Įsimintinos datos. Lietuvos istorija. Įsimintinos datos.
  Lietuvos istorija, konspektas(36 puslapiai)
  2006-04-01
 • Istorija (23)

  Visuotinės istorijos periodizacija. Rytų civilizacijos. Egiptas. Mesopotamija. Šumerai – akadai. Babilonas. Asirija. Hetitai. Persija (Irano civilizacija). Sirijos civilizacijos. Hebrajai. Finikija. Indija. Protoindiškas laikotarpis. Arijų laikotarpis. Kinija. Antika. Egėjo civilizacija – Kretos ir Mikėnų kultūra. Senovės Graikija (Helada). Didžioji graikų kolonizacija. Helenizacija. Olimpinės žaidynės. Sinoikizmas. Atėnų demokratija. Sparta. Religija ir vergovė Graikijoje. Graikų persų karai. Peloponeso karai. Aleksandro Makedoniečio imperija. Senovės Roma. Karalių epocha. Respublikos epocha. Romos respublikos valdymo sistema. Romos užsienio politika. Romėnų – punų karai. Gajus Julijus Cezaris. Romos imperija. Oktavianas Augustas. Krikščionybė. Antikos paveldas.
  Visuotinė istorija, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-07
 • Istorija (24)

  Senosios civilizacijos. Bronzos amžius. Senovės Graikija. Spartos polis. Senovės Roma. Krikščionybė Romos imperijoje. Viduramžiai. Kryžiaus žygiai 1096 – 1270 metais. Naujieji amžiai XVI amžiuje. Didieji Geografiniai atradimai. Katalikų bažnyčia viduramžiais. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Renesansas ir humanizmas. Naujojo pasaulėvaizdžio formavimas. Kontrreformacija. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Švietimo amžius – Abšviestasis aboliutizmas. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karas. Nepriklausomybės karas 1775 – 1783.
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-19
 • Istorija (26)

  Senovės Rytų ir Vakarų visuomenių pagrindiniai skirtumai. Antikinės demokratijos raida ir jos vertinimai. Krikščionybė ir barbarai senovės pasaulio pabaigoje: istoriografinės problemos. Viduramžių visuomenės trilypio padalijimo teorija. Popiežius Grigalius VII ir imperatorius Henrikas IV: katalikų Bažnyčios ir šv. Romos imperijos konflikto priežastys, esmė ir pasekmės. Evoliucinė ir revoliucinė feodalizmo sampratos medievistikoje. Didieji geografiniai atradimai ir Vakarų Europos vystymosi raida. Reformacija Vakarų Europoje: konfesinės kryptys, įtaka socialiniams, politiniams, teritoriniams pokyčiams. Absoliutizmas (XV – XVIII amžius): tautos ir valstybės konsolidacija. Administravimo novatoriškumas, reikšmė. Prancūzijos buržuazinė revoliucija. Revoliucijos reikšmė pasaulinei demokratizacijos raidai. Vakarų Europos politinės – ekonominės raidos problemos po 1815m. Vienos kongreso. Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje. Politinių ideologijų bei partijų raidos ypatumai. Imperializmo epochos ypatumai kapitalizmo sistemoje. Versalio – Vašingtono sistemos sukūrimo problemos ir reikšmė. Vakarų Europos šalių politinio gyvenimo 1933-1939 metais ypatumai, lyginant su 1924-1929 metų laikotarpiu. Antrojo pasaulinio karo eigos Europoje problemos. Tarptautinių santykių problemos 1925–1939 metais. Svarbiausios tarptautinių santykių problemos po Antrojo pasaulinio karo. Vidurio ir Pietryčių Europos šalių sovietizacijos raida ir ypatumai. Vakarų šalių vidaus politinės padėties problemos 1945 metų 7 dešimtmečio viduryje. Vakarų šalių ekonominės raidos problemos 8-9 dešimtmetyje. Šiuolaikinis kolonializmas Azijoje ir Afrikoje: istorinė prigimtis ir istorinis vaidmuo. Dekolonizacijos procesas Azijoje ir Afrikoje. "Trečiojo pasaulio" šalių raida po dekolonizacijos. Rusų valstybės susidarymas XV – XVI amžiuje: prielaidos, priežastys ir problemos. Rusija 1900-1917 metais. Ekonominė raida ir visuomeninė-politinė mintis. Bolševikų kultūrinės politikos raidos pokyčiai. Bolševikinės valdžios santykiai su Rusijos pavergtomis tautomis ir ortodoksų Bažnyčia. Pramonės kūrimo pirmųjų bolševikų penkmečių metais tikslai, tempai ir priemonės.
  Visuotinė istorija, konspektas(25 puslapiai)
  2006-05-29
 • Istorija (29)

  Priešistorė. Senovė. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Naujausieji amžiai.
  Visuotinė istorija, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-09
 • Istorija (3)

  Istoriniai laikotarpiai. Viduramžiai. Kryžiaus žygiai. Islamas. Renesansas. Dailininkai. Mokslininkai. Knygų spausdinimo pradžia. Didieji geografiniai atradimai. Priežastys. Padariniai. Reformacija. Kontrreformacija. Anglija/Švietimo amžius. Švietėjai. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Prancūzija. Napoleono I epocha. Pramonės perversmas. Tautų pavasaris. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Pirmasis pasaulinis karas. Tarpukario ekonomikos raida. Antrasis pasaulinis karas. Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija. Lietuva. Lietuvių tautinis atgimimas.
  Istorija, konspektas(15 puslapių)
  2005-07-02
 • Istorija (30)

  Istorijos datos: Senovės istorija. Priešistorė. Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indijos civilizacija. Kinijos civilizacija. Hetitai, žydai, persai senovės pasaulyje. Graikijos civilizacija. Romos civilizacija. Lietuvos priešistorė. Pasaulio istorija. Bizantija. Islamas. Europa viduramžiais. Krikščionių bažnyčia viduramžiais. Geografiniai atradimai. Pasaulis absoliutizmo ir švietimo epochoje. Reformacija ir kontrreformacija. Rytų šalys 12-17a. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Naujausių laikų istorija. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Napoleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Politinių doktrinų formavimasis 19a. Darbininkų judėjimas. Revoliuciniai sąjūdžiai ir kt. Lietuva 18a.pab.-19a.pr.
  Visuotinė istorija, konspektas(11 puslapių)
  2006-06-16
 • Istorija (31)

  Senosios civilizacijos. Didžiųjų upių civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija), Indija, Kinija. IV tūkstantmetis pr. Kristų – I amžius pr. Kr. Artimųjų Rytų civilizacijos: hetitai, žydai, finikiečiai, persai. XX amžius – I amžius pr. Kr. Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės. Antika. Senovės Roma. 753 metai pr. Kr. – 476 metai Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Baltų gentys ir jų visuomeninės santvarkos bei kultūros bruožai iki valstybiniu laikotarpiu. Europos viduramžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Ankstyvieji viduramžiai. Kryžiaus žygiai 476-1204 metais. Brandieji ir vėlyvieji viduramžiai XII amžius – 1453 metai. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida XIII – XIV amžiuje. Kryžiaus žygiai į rytų Pabaltijį. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) dinastinės unijos laikotarpiu 1392 – 1569 metais. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje 1453 metais – XVII amžiuje. Pasaulio įvykiai. Lietuvos įvykiai. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) raida XVI - XVIII amžiuje. Švietimo epocha ir jos idėjų inspiruoti politiniai pokyčiai XVII amžiuje – 1815 metais. Lietuva Rusijos imperijoje. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiuje. Pirmas pasaulinis karas ir jo padariniai 1914 -1920 metais. Lietuvos valstybės kūrimasis 1919-1922 metais. Diktatūros ir demokratija tarpukario metais. 1917 -1939 metais. Lietuvos respublika tarpukario metais 1919-1939 metais. Antrasis Pasaulinis karas ir jo padariniai. Lietuva pirmuoju sovietmečiu ir nacių okupacijos metais 1939-1945 metai. Šaltasis karas. Lietuva antruoju sovietmečiu 1945-1989 metais. Mokslo ir technikos revoliucija XX amžiuje. SSRS ir pasaulines komunistinės sistemos žlugimas . Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1985 – 2002. Politologijos pagrindai.
  Istorija, konspektas(87 puslapiai)
  2006-09-21
 • Istorija (32)

  Krikščionybės atsiradimas ir plitimas I tūkstantmetyje. Kas lėmė krikščionybės atsiradimą? Kodėl krikščionybė tapo valstybine religija? Kokios yra pagrindinės krikščioniškosios vertybės? Baltai ir Lietuva iki valstybiniu laikotarpiu. Kokias žinote lietuvių kilmės teorijas? Ko jomis buvo siekiama? Kaip formavosi lietuvių tauta? Kaip mokslininkai aiškina baltų genčių susidarymą? Ar tiksliai žinoma baltų visuomenės socialinė struktūra? Kas sudarė baltų pasaulėžiūros pagrindą? Kuo vertėsi baltai III - I tūkstantmetyje pr. Kr.? Viduramžių civilizacijos bruožai. Kokią įtaką viduramžių civilizacijos formavimuisi turėjo frankų valstybė? Kaip šiandien suprantama viduramžių sąvoka? Kas lėmė krikščionybės plitimą Europoje? Nurodyti Didžiojo tautų kraustymosi priežastis. Kaip Frankų imperijos suirimas paveikė Vakarų Europos raidą? Kokias žinote islamo religijos nuostatas? Kokia tai religija- monoteistinė ar politeistinė? Koks buvo viduramžių grožio idealas? Koks politinis ir kultūrinis krikščionių bažnyčios vaidmuo viduramžių gyvenime? Kokį poveikį Azijai, Afrikai ir Europai turėjo Islamo civilizacija? Paaiškinti feodalinių santykių sąvoką. Apibūdinti viduramžių visuomenę. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Nurodyti vidines ir išorines Lietuvos valstybės susidarymo priežastis. Kokia svarbiausia lietuvių kovos su kryžiuočiais priežastis? Nurodyti 1385 metų sutarties su Lenkija padarinius LDK. Nurodyti 1387 metų krikšto reikšmę Lietuvai. Ar visa Lietuva buvo apkrikštyta? Kodėl Vytautas ėmėsi įgyvendinti valstybės centralizacijos politiką? Kodėl Vytautas siekė karūnuotis? Kokiame mūšyje ir kada buvo sutriuškintos pagrindinės Kalavijuočių ordino jėgos? Kokiam didžiajam kunigaikščiui valdant kova su vokiečių riteriais tapo pagrindiniu Lietuvos užsienio politikos uždaviniu? Kam valdant pradėjo formuotis diarchijos (dvivaldystės) užuomazgos? Koks buvo Žemaitijos statusas XIII – XIV amžiuje? Kokiam kunigaikščiui valdant Lietuvą pradėta vadinti Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste? Kodėl? Dėl kokių priežasčių kilo konfliktas tarp Jogailos ir Kęstučio? Kodėl 1384 metais tapo įmanomas kompromisas tarp Vytauto ir Jogailos? Koks šiandienos istorikų požiūris į 1385 metų Krėvos sutartį? Kokiose sutartyse XIV – XV amžiuje buvo sprendžiami Lenkijos ir LDK valdymo klausimai? Ar vienodos buvo katalikų ir stačiatikių teisės, siekiant dalyvauti valstybės valdyme XV – XVI amžiuje? Kada Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susiformavo luomai? Kokių tikybų žmonės gyveno XIV – XVI amžiaus Lietuvoje? Kas buvo pirmieji reformacijos idėjų skleidėjai LDK? Kokios reformacijos sąjūdžio Lietuvoje sėkmės priežastys? Koks dokumentas pateikia sutvarkytus, papildytus ir susistemintus visus LDK veikusius įstatymus? Pasaulis žengia į naujuosius laikus. Kada pradėjo formuotis centralizuotos valstybės? Kas yra parlamentas? Kada ir kur jis buvo sušauktas pirmą kartą? Apibūdinti Renesanso epochos idealus bei jų raišką mene, moksle, kasdieniame gyvenime. Nurodyti kapitalistinių santykių formavimosi prielaidas. Kur ir kada atsirado pirmosios manufaktūros? Išvardyti didžiuosius geografinius atradimus. Kada jie įvyko? Dėl kokių priežasčių prasidėjo Reformacija? Išvardyti reformacijos sąjūdžio idėjas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų respublikoje. Kada buvo pasirašyta Liublino unija? Kaip ji vertinama? Kodėl XVI amžius laikomas išskirtiniu laikotarpiu LDK istorijoje? Nurodyti Abiejų Tautų Respublikos padalijimų padarinius. Kokie požymiai bylojo apie XVII amžiaus antrojoje pusėje įvykusį Lenkijos – Lietuvos valstybės nuosmukį? Kuo reikšmingas Lietuvai Stepono Batoro valdymas? Išvardyti svarbiausias LDK tarptautines problemas po Liublino unijos (1569-1795). Kas turėjo įtakos polonizuojant Lietuvos visuomenę? Ar atsispindėjo humanizmo idėjos III Lietuvos Statute? Kokiame amžiuje Vilnius turėjo vandentiekį, kanalizaciją? Ką tai rodo? Kam priklausė mokyklos XVII amžiuje LDK? Kaip XVII amžiaus viduryje reiškėsi kultūros nuosmukis? Išvardinti, kokius žinome baroko architektūros paminklus Lietuvoje? Kokiam karaliui valdant ir kodėl Abiejų Tautų Respublikoje paplito nuomone, kad Respublika "laikosi netvarka"? Kas rodo, kad XVI amžiaus pabaigoje – XVII amžiuje LDK galutinai susiformavo stambiosios žemėvaldos sistema? Kas leidžia teigti, kad silpna Respublikos valdžia buvo nulemta iš anksto? Ar galima teigti, kad nuo XVII amžiaus pradžios svarbia Respublikos politinio gyvenimo forma tapo konfederacijos? Kokias reformas, 1764 – 1766 metais ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti Čartoryskių grupuotė, palaikoma S.A. Poniatovskio? Kokių tikslų buvo siekiama? Koks buvo tarptautinis Respublikos statusas po 1772 metų įvykdyto I valstybės padalijimo? Kodėl Baro konfederacija laikoma vienu sudėtingiausių politinių judėjimų Respublikos istorijoje? Kuriame amžiuje įvyko pirmasis visuotinis LDK gyventojų surašymas? Kokia konfederacija ir kodėl tapo valstybės žlugimo simboliu? Kokia jos vieta LDK istorijoje? Kokie buvo 1794 metų sukilimo rezultatai? Kokias reformas siekė įgyvendinti Ketverių metų Seimas? Ar jos padėjo išgelbėti valstybę?
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
Puslapyje rodyti po