Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Intelektas (14)

  Kas yra intelektas. Kaip matuojamas intelektas. Intelekto formos. Skaičiavimo intelektas. Kalbinis intelektas. Optinis intelektas. Praktinis intelektas. Jausminis ir socialinis intelektas. Muzikinis intelektas. Ar intelektas priklauso nuo kultūros. Ar intelektas pastovus ar kintantis. Intelekto kraštutinumai. Kūrybingumas ir intelektas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-10
 • Intelektas (7)

  Intelektas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui. Ar intelektas kinta? Intelekto kraštutinumai.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-10-04
 • Intelektinė nuosavybė

  Konspektai pagal paskaitas ir V. Žilinsko knygą "Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga". Intelektinė veikla ir jos rezultatai. Techninė kūryba, jos motyvacija ir metodai. Bandymų ir klaidų metodas. Laimingo atvejo metodas. Kontrolinių klausimų metodas. Gamtos sprendimų kopijavimo metodas. Fokalinių objektų metodas. Minties (proto) Šturmo metodas. Agregavimo metodas. Morfologinės analizės ir sintezės metodas. Formaliosios logikos dėsnių taikymo metodas. Sinektika. Funkcinė vertinė analizė. Išradimo algoritmas. Kiti techninės kūrybos metodai. Techninės kūrybos sprendimo priėmimas. Autorinė ir patentų teisė. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje. Teisinė pramonės nuosavybės objektų apsauga. Išradimo apibrėžtis. Išradimo brėžiniai. Išradimo ekspertizė. Išradimų registravimas ir skelbimas. Išradimo apsaugos dokumentai. Išradimų naudojimas. Teisinė apsauga atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Juridinių asmenų pavadinimų apsauga. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Puslaidininkinių gaminių topografijų apsauga. Augalų naujų veislių apsauga. Tarptautinės patentinės sutartys. Pramonės nuosavybės objektų apsauga užsienyje. Licencijų prekyba. Patentinė informacija. Intelektinės nuosavybės naudojimo organizavimas ir planavimas. Tiesioginio ir netiesioginio intelektinės nuosavybės mokymo sistema.
  Civilinė teisė, konspektas(65 puslapiai)
  2005-09-26
 • Intelektinė nuosavybė (3)

  Intelektinė nuosavybė. Autorių teisė. Autorių teisės objektas. Autorių teisių subjektai. Autorių teisės. Autoriaus turtinių teisių ribojimas. Gretutinės teisės. Duomenų bazių gamintojų teisės. Autorių teisių, gretutinių teisių ir duomenų bazių gamintojų teisių apsauga. Apsauga techninėmis priemonėmis. Autorių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimai. Atsakomybė už autoriaus, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimus. Pramoninė nuosavybė. Prekių (paslaugų) ženklai.
  Civilinė teisė, konspektas(41 puslapis)
  2007-01-04
 • Intelekto išteklių vadyba

  Intelekto išteklių vadybos evoliucija XX amžiaus pradžia. Žmogiškieji santykiai. XX amžiaus 3-4 dešimtmečiai. Žmogiškųjų santykių įvertinimas. Žmogiškųjų santykių požiūris penktame ir šeštame XX amžiaus dešimtmečiuose. Gyvenimo darbe kokybė. Intelekto išteklių vadyba (žmogiškųjų resursų vadyba). Strateginis intelekto išteklių valdymas. Šiuolaikiniai personalo valdymo ypatumai. Intelekto išteklių valdymo perspektyva. Pasikeitimai rinkose. Demografiniai pasikeitimai. Pasikeitimai socialinėje sferoje. Pasikeitimai valdyme ir vadyboje. Strateginis požiūris į intelekto išteklių vadybą. Standartizacija. Intelekto išteklių vadyba žinių ekonomikoje. Intelekto ištekliai ir žinių vadyba. Darbuotojai. Įmonės. Valstybė. Šiuolaikinis personalo departamentas ir jo organizacinė raida. Problemos šaknys. Misijos suvokimas. Personalo departamento reorganizavimas. Personalo departamento funkcijos. Išvados. Praktiniai intelekto išteklių valdymo aspektai. Intelekto išteklių planavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Ilgalaikis intelekto išteklių planavimas. Trumpalaikis intelekto išteklių planavimas. Intelekto išteklių planavimą sunkinantys faktoriai. Darbo vietos pakeitimas ir darbuotojų problemų sprendimas. Darbuotojų kaitos apskaita. Darbuotojų paieška ir atranka. Aprašant būsimą pareigybę. Atliekant kandidatų parinkimo galimybių analizę. Apibendrinama ir analizuojama informacija apie darbo rinką ir potencialius kandidatus pareigoms užimti. Galimi personalo paieškos būdai. Kiti paieškos būdai ir šaltiniai. Permainos įmonėje ir intelekto išteklių ugdymas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo vieta įmonių vadybos procese. Karjeros inkarai. Asmeninės karjeros planavimas. Karjeros planavimo prigimtis. Kodėl reikia planuoti karjerą įmonėje. Karjeros keliai. Karjeros planavimas bei ugdymas. Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas bei ugdymas. Kam reikalingas mokymas. Faktoriai įtakojantys darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Mokymo ir ugdymo procesas. Tikslų nustatymas. Mokymo ir ugdymo metodai. Vadybos ugdymas. Biznio žaidimai. Atvejų studija. Konferencijų metodas. Elgsenos modeliavimas. Krepšio mokymai (in-basket training). Stažuotės. Vadyba. Darbų rotacija. Darbuotojo veiklos įvertinimas: atlyginimas, kompensacijos, paskatos. Faktoriai įtakojantys darbuotojo atlygį už darbą. Darbo įvertinimas. Klasifikacinis metodas. Faktorių palyginimo metodas. Esmės metodas.
  Personalo vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2008-01-22
 • Intelektualios sistemos

  Informacinės intelektualios sistemos veikimas ir planavimas. Planavimas pagal būsenas. Planavimas pagal būsenas. Planavimas loginio išvedimo pagalba. Programiniai agentai ir jų taikymas informacinėje sistemoje. Agentų tipai, savybės ir architektūrų variantai. Agentų savybės. Bendradarbiaujantys agentai. Aplinkos agentai. Mobilūs agentai. Informaciniai/Internetiniai agentai. Reaguojantys agentai. Mišrūs agentai. Inžineriniai programavimo uždaviniai.
  Informatika, konspektas(14 puslapių)
  2008-02-25
 • Intelektualizuotos transporto sistemos

  Kas yra intelektualizuotos transporto sistemos? Intelektualizuotų transporto sistemų pavyzdžiai. Intelektualizuotos kelių transporto valdymo sistemos. Unikali kelių apmokestinimo sistema Švedijoje. Intelektualizuotas geležinkelių transporto eismo valdymas. Iešmų ir signalų centralizacijos sistemos. Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė. Eismo valdymo centralizacijos sistemos (valdymo postai). Pervažų signalizacijos įrenginiai. Lokomotyvų valdymo automatizavimo sistemos. Automatinės riedmenų būklės kontrolės sistemos. Elektrinis iešmų šildymas. Trys ETKS "lygiai". Navigacinės sistemos. GPS navigacinė sistema. GALILEO navigacinė sistema. Transporto kontrolės sistemos. Intelektualizuoto transporto plėtros politika Europos sąjungoje.
  Informatika, konspektas(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Intelektualusis namas

  Kompanijos NORDX/CDT gyvenamojo namo tinklas. Skaitmeninių paslaugų instaliacija. Video įrangos instaliacija. Siemon kompanijos kabelinė sistema. Intelektualiojo namo filosofinė esmė. Sampratos "intelektualusis namas" turinys. Intelektualumo matas. Intelekto nauda. Visi už intelektualųjį namą. Atsirandantys sunkumai. Kelias į intelektualųjį namą. Intelektualaus namo kabelinės sistemos realizacijos principai. Praktiniai patarimai struktūrizuotos kabelinės sistemos įrengimui.
  Informatika, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-21
 • International management

  Konspektas anglų kalba. Tarptautinė vadyba. How attractive is the business/market environment in which the company has chosen to operate. Marketing mix. Porters 5 forces. The new entrants. A threat of substitutes depends on. The substitutes. A threat of substitutes depends on. The suppliers. The power of the suppliers depends on. The buyers. The price sensibility depends on. The rivalry in the market. Life cycle. How well is the company doing. Key metrics. More Details. P/E considerations. 7S. Generic Strategy (Porters Generic Competitive positioning strategy). Core competes. What directions of development is the company currently pursuing. Ansoff Matrix. Future strategies. Scale ability. Repeatable Adjacencies.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Interpretacijų įžangos

  Kristijonas Donelaitis. Maironis. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis – Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Antanas Škėma. Nijolė Miliauskaitė. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Judita Vaičiūnaitė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2009-06-03
 • Interpretacijų įžangos (2)

  Kristijonas Donelaitis. Maironis. Maironis. Šatrijos Ragana. Vaižgantas. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis – Putinas ("Altorių šešėly"). Vincas Mykolaitis – Putinas ("Tarp dviejų aušrų"). Jurgis Savickis. Salomėja Nėris ("Prie didelio kelio"). Henrikas Radauskas estetizmo atstovas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Justinas Marčinkevičius. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Judita Vaičiūnaitė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2010-04-01
 • Intuityvizmo estetika

  Intuityvistinė A. Bergsono meno filosofija. A. Bergsono meno ištakos. A. Bergsono romantinė ir iracionalistinė tradicija. Intuityvistinė A. Bergsono meno filosofija. B. Kročės meno filosofija. B. Kročės meno filosofijos kontūrai. B. Kročės veikalas: "Grynoji intuicija ir lyrinis meno pobūdis" intuityvistinėje B. Kročės meno filosofijoje "intuicijos" sąvoka. A. Bergsono ir Kročės koncepcijų individualumas.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2009-01-05
 • Investavimas ir finansų terpė

  Investicijų terpė. Investicinė rinka. Investavimo paklausa. Investavimo pasiūla. DB investicijų terpė. Finansų terpė. Ką veikia finansinės firmos? Finansinių rinkų vaidmuo ir tarpininkų vaidmuo didinant verslo augimą.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Investicijos (2)

  Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Investicijų analizė ir planavimas

  Kapitalo rinkos rodikliai ir jų analizė. Kapitalo rinkos apibūdinimas ir reikšmė. Kapitalo rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Investicijų valdymas

  Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investiciniai projektai ir jų valdymas. Investiciniai sprendimai. Investicijų vertinimo metodų praktinis taikymas.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2006-09-19
 • Inžinerija (5)

  Traktorių ir automobilių kūrimo istorija. Automobilių klasifikacija pagal paskirtį, kėbulo tipą, variklio darbinį turį. Krovininių automobilių klasifikacija pagal paskirtį, talpą, krovinių dėžės tipą. Traktorių klasifikacija pagal paskirtį, važiuoklės tipą ir liemens tipą. Traktoriaus traukos jėgos samprata. Traktorių klasifikavimas pagal traukos jėgą. Pagrindinės automobilių. Variklių klasifikacija pagal paskirtį, naudojamus degalus ir darbinio mišinio uždegimo būdą. Variklių klasifikacija pagal darbo ciklo taktus, jų išsidėstymą. Variklio darbo parametrai: cilindro darbinis tūris, variklio litražas. Jų apskaičiavimas. Variklio suslėgimo laipsnis. Jo apskaičiavimas ir jo reikšmės įvairių tipų varikliams. Karbiuratorinio variklio darbo taktai. Atskirų taktų paaiškinimas. Taktų techninės charakteristikos. Dyzelinio variklio darbo taktai, atskirų taktų paaiškinimas, taktų techninės charakteristikos. Oto ir dyzelinių variklių privalumai ir trūkumai. Variklio indikatorinė ir efektyvioji galia, jų apskaičiavimas-variklio valandinės ir lyginamosios degalų sąnaudos ir jų apskaičiavimas. Variklių eksploataciniai darbo rėžimai. Traktoriaus dyzelinio variklio max, min ir nominalūs sūkiai. Traktorinį agregatą veikiančios jėgos. Traktoriaus riedėjimo pasipriešinimo jėgos apskaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos įkalnei nugalėti apskaičiavimas. Traktoriaus traukos jėga. Traktorinių agregatų važiavimo greitis. Traktoriaus buksavimas ir jo mažinimas. Traktoriaus galios balansas. Vidaus degimo variklio sandara. Mazgai ir agregatai. Jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo sandara, pagrindinės detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo nejudamos detalės, jų paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo judamos detalės, jų paskirtis. Dujų skirstymo mechanizmo paskirtis, tipai ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmo pagrindinės detalės. Jų paskirtis. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir sandara. Variklio tepimo sistemos veikimas. Variklio tepimo sistemos priežiūra. Variklio aušinimo sistemos paskirtis ir tipai. Skysčiu aušinamo variklio pagrindiniai aušinimo sistemos elementai ir veikimas. Oru aušinamo variklio elementai ir veikimas. Aušinimo sistemų techninė priežiūra. Variklių maitinimo sistemos paskirtis ir naudojami degalai. Įsiurbiamo oro į variklio cilindro valymo būtinumas, būdai ir naudojimo priemonės. Karbiuratorinių variklių maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos sandara ir veikimas. Mašinų transmisijų paskirtis ir sandara. Sankabų paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Pavarų ir skirstymo dėžių paskirtis, tipai, sandara ir veikimas. Kardaninių pavarų paskirtis, tipai ir sandara. Varančiųjų tiltų paskirtis ir sandara ratinių mašinų važiuoklės paskirtis ir sandara. Ratų ir padangų paskirtis. Padangų tipai. Ratai. Vairavimo sistemų paskirtis ir tipai. Stabdžių sistemos paskirtis ir klasifikacija, sandara ir veikimas. Traktorių ir automobilių darbiniai ir papildomi įrenginiai, jų paskirtis, klasifikacija ir veikimas. Darbo įrenginiai.
  Inžinerija, konspektas(9 puslapiai)
  2009-12-04
 • Inžinerinė ekonomika

  Verslo finansavimas. Šaltiniai. Finansavimas. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Lengvatiniai kreditai. Faktoringas. Lizingas. Kredito unijos. Finansavimas didinant akcininkų nuosavybę. Rizikos kapitalas. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas" (LIPF). Verslo angelai. Verslo inkubatoriai. Projektų finansavimo galimybės. Nacionalinės ir vietinės programos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Inovacijos ir konkurencingumo didinimo programa. Europos Sąjungos programos. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų administravimas Lietuvoje.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Inžinerinė grafika

  Įžanga. Brėžinių apipavidalinimas. Braižybos formatai. Brėžinių masteliai. Brėžinių linijos. Grafinis medžiagų žymėjimas. Braižybos šriftai. Matmenų žymėjimas. Geometrinė braižyba. Tiesių ir apskritimo dalijimas. Sujungimai. Nuolydis ir kūgiškumas. Skriestuvinės ir lekalinės kreivės. Braižomoji geometrija. Braižomosios geometrijos pagrindai. Simboliniai ženklai. Taškas ir tiesė. Aksonometrinės projekcijos, jų rūšys. Savikontrolės klausimai. Projekcinė braižyba. Kūnų projektavimas į tris projekcijų plokštumas. Vaizdai ir jų vieta brėžiniuose. Pjūviai. Kirtiniai. Iškeltiniai elementai. Sąlygotumai ir suprastinimai.
  Kita, konspektas(82 puslapiai)
  2005-10-16
 • Inžinerinės medžiagos (2)

  Plieno cheminė sudėtis. Angliniai plienai. Legiruotieji plienai. Legiruojantys elementai ir jų įtaka plienų savybėms. Legiruotų plienų klasifikacija. Aliuminis ir jo lydiniai. Korozija, jos esmė ir rūšys. Kovos su metalų korozija priemonės. Nemetalinės dangos. Polimerai. Užpildai ir plastifikatoriai. Grandininė polimerizacija. Nesočių angliavandenilių polimerai ir kitos polimerinės plastmasės. Guma ir jos gaminiai. Lakai, tepalai, dažai. Miltelinė metalurgija. Miltelių gamyba. Metalų ir lydinių milteliai. Miltelių mišinio paruošimas. Įkrovos dozavimas ir ruošinių gamyba. Ruošinių sukepinimas ir miltelinių gaminių išbaigimas. Įrankinės miltelinės medžiagos. Antifrikcinės medžiagos. Miltelinės konstrukcinės medžiagos. Miltelinės elektrokontaktinės ir elektromagnetinės medžiagos.
  Statyba, konspektas(13 puslapių)
  2006-11-15
Puslapyje rodyti po