Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacinės technologijos (20)

  Informacinių technologijų dalyko objektas ir pagrindinės funkcijos. Informacija, jos matavimo vienetai ir kodavimas. Simbolių ir signalų kodavimo principai. Kompiuterių raidos apžvalga ir vystymosi tendencijos. Kompiuterinės sistemos samprata. Pagrindinės komponentės ir jų paskirtis. Programinio valdymo kompiuterio sandara (architektūra). Asmeninio kompiuterio sisteminio bloko ir pagrindinės plokštės struktūra. CPU (central processing unit). Jo paskirtis, įtaisai ir svarbiausios charakteristikos. Operatyviosios (RAM), pastoviosios (ROM), spartinančios (CACHE) ir vaizdo (VRAM )atmintinių paskirtis, veikimo principas ir charakteristikos. Kompiuterio sąsajos, jų tipai ir paskirtis. Lėtos, vidutinės ir didelės spartos sąsajos. Kompiuterio įvedimo įrenginiai. Klaviatūros ir pelės tipai, jų konstrukcijos. Skeneriai. Veikimo principas, tipai, panaudojimai. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, jų savybės, charakteristikos ir panaudojimas. Spalvoto vaizdo formavimas spausdintuvuose. Monitoriai, jų tipai, charakteristikos ir ypatumai (CRT, LDC). Grafinė plokštė ir jos paskirtis. Informacijos saugojimo įrenginiai. Diskelinių kaupiklių (FD) konstrukcija, charakteristikos ir formavimas. Diskinių (HD) kaupiklių konstrukcija ir pagrindiniai parametrai. Duomenų adresavimas diskiniuose kaupikliuose (FAT/NTFS). Failų tvarkymo ir išdėstymo diskuose optimizavimas. Optiniai kaupikliai. Kompaktinio (CD-R/RW) disko bei įrenginio konstrukcijos, charakteristikos ir panaudojimas. DVD-R/RW optiniai kaupikliai, pagrindinės jų charakteristikos bei panaudojimas. PC sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Jos klasifikavimas ir paskirtis. Programinės įrangos apsauga. Operacinių sistemų šeimos Windows vystymosi raidos apžvalga (MS-DOS, Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista), jų ypatumai ir palyginimas. Duomenų suglaudinimas (archyvavimas) ir jo paskirtis. Suglaudinimo objektai. Suglaudinimo programos WINZIP ir WINRAR, jų panaudojimas ir galimybės. Kompiuterių virusų apibrėžimas ir klasifikavimas. Antivirusinė programinė įranga ir jos panaudojimo būdai. Svarbiausios profilaktinės kovos su virusais priemonės. Taikomųjų programų paketai. Integruota programinė įranga ir jos privalumai. MS Office 2000/XP paketo struktūra. Tekstų redaktorių paskirtis ir pagrindinės funkcijos. Tekstų redaktoriaus MS Word 2000 darbo aplinka. Pagrindiniai tekstinių dokumentų elementai. Teksto įvedimas ir tvarkymas (MS Word 2000/XP). Dokumentų teksto redagavimo ir darbo su lentelėmis principai. Dokumentų simbolių ir pastraipų formavimo MS Word 2000/XP būdai. Tekstų redaktoriaus (MS Word 2000/XP) stiliai, jų taikymas ir panaudojimas. Dokumentų šablonai (MS Word 2000/XP), jų sukūrimas ir naudojimas. Makrokomandos, jų paskirtis, kūrimas ir vykdymas. Elektroninės lentelės ir jų paskirtis. Excel pagrindinės sąvokos ir ir darbo aplinka. Dokumento kūrimo ciklas. MS Excel 2000/XP darbo lapų formatų tvarkymas ir redagavimas. Duomenų vaizdavimo formatai.
  Informatika, konspektas(20 puslapių)
  2008-11-19
 • Informacinės technologijos (3)

  Informacinių technologijų samprata. Informacijos technologijų naudojimas. Kompiuteriai namuose. Kompiuteriai darbe. Kompiuteriai mokyme. Kompiuteriai kasdieniniame gyvenime. Ar kompiuteris pakeičia žmogų? Informacijos kodavimo principas ir jos matavimo vienetai. Personalinių kompiuterių raidos apžvalga. Personalinių kompiuterių tipai ir charakteristikos. Personalinių kompiuterių pagrindinis procesorius. Svarbiausios charakteristikos. Personalinių kompiuterių operatyvioji, pastovioji ir spartinančioji atmintys. Jų paskirtis ir charakteristikos. Informacijos išvedimo įrenginiai. Spausdintuvų tipai, konstrukcijos ir veikimo principai. Displėjų (CRT, LCD) struktūra ir pagrindinės charakteristikos. Personalinių kompiuterių sisteminė ir taikomoji programinė įranga.
  Informatika, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-14
 • Informacinės technologojos ir sistemos

  XXI a. informacinės problemos ir jų sprendimo galimybės. Informacinės visuomenės samprata ir kūrimo bruožai. Lietuvos informacinė politika ir informacinės visuomenės kūrimo strategija. Informacinė teorija. Informacinių technologijų objektas, samprata ir tipizacija. Mikrografija – informacinė technologija: samprata, raida mikroformų rūšys, gamybos technologija. Mikrografija: spręstos bibliotekose problemos, neintensyvaus panaudojimo faktoriai. Mikrografija: mikroformų bibliotekose ištekliai, darbo su mikroformomis techninės priemonės, panaudojimas. Mikrografija: darbo su mikroformomis sistemos, mikroformų panaudojimo bibliotekoje perspektyva. Videografija informaciniame darbe. Fonografija informaciniame darbe. Optografija informaciniame darbe: samprata, raida, CD rušys, gamybos technologija. Optografija: CD ištekliai bibliotekose, panaudojimas, techninė įranga, integracija su kitomis informacinėmis technologijomis, perspektyva. Kompiuterinės technologijos informaciniame darbe (kopiuteriografija): samprata,raida, rūšys. Skaitmeninės bibliotekos – informacinių technologijų darinys:sampratų įvairovė, skaitmeninių bibliotekų tipai. Skaitmeninių bibliotekos: Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Nanografija informaciniame darbe. Informavimo eteriu technologijos (eteriologija). Holografija. Multimediją informacinė technologija. Kriptografija. Informacinės sistemos, jų tipai, projektavimas ir vadyba. Informacinių technologijų ir sistemų negatyvus veiksniai. Informacinės tarnybos ir tinklai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(14 puslapių)
  2009-08-18
 • Informacinės valdymo sistemos (2)

  Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika.
  Informatika, konspektas(37 puslapiai)
  2005-09-27
 • Informacinės visuomenės kūrimas ir plėtra

  Informacinės visuomenės kūrimo ištakos. Visuomenės raida pagal A. Tofflerį. Savikontrolės klausimai. Informacinės visuomenės samprata. Technologinė informacinės visuomenės samprata. Ekonominė informacinės visuomenės samprata. Profesinė informacinės visuomenės samprata. Erdvinė informacinės visuomenės samprata. Kultūrinė informacinės visuomenės samprata. Savikontrolės klausimai. Tarptautiniai informacinės visuomenės kūrimo dokumentai. Savikontrolės klausimai. Lietuvos nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija. Savikontrolės klausimai.
  Sociologija, konspektas(17 puslapių)
  2006-04-21
 • Informaciniai ištekliai

  Informacijos išteklių samprata, informacijos vertė. Bibliotekų informacijos ištekliai. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai. Viešosios bibliotekos fondo informacijos ištekliai. Bibliotekos fondo savybės. Bibliotekos fondo funkcijos ir vertė. Lietuvos bibliotekų fondo struktūra. Lietuvos bibliotekų fondus reglamentuojantys dokumentai. Lietuvos bibliotekų fondai iki Nepriklausomybės atkūrimo. Bibliotekų fondų klasifikavimas. Išteklių fondų formavimo principai, jų esmė. Išteklių fondų formavimo principai: ideologinis neutralumas, selektyvumas. Išteklių fondų formavimo principai: profiliavimas ir koordinavimas. Bibliotekų katalogų sistema. Kompiuteriniai ir suvestiniai katalogai. Sisteminiai ir dalykiniai katalogai. Komplektavimo metodai. Komplektavimo būdai. Komplektavimo būdai: privalomas egzempliorius. Komplektavimo būdai: mainai ir dovanos. Komplektavimo šaltiniai. Komplektavimo šaltiniai: prekybos ir platinimo organizacijos. Elektroninių išteklių atrankos kriterijai. Elektroniniai ištekliai Lietuvos bibliotekose. Elektroninių išteklių įsigijimas. Konsorciumai. Išteklių atrankos principai. Išteklių atrankos kriterijai. Išteklių atrankos šaltiniai (priemonės). Efektyvi atranka: pagrindiniai reikalavimai. Išteklių apskaitos procesai. Išteklių apskaitos vienetai. Vienetinė ir bendroji dokumentų apskaita. Dokumentų nurašymas. Dokumentų atranka nurašymui. Fondo kaita. Atviri ir uždari fondai. Fondo išdėstymas. Dokumentų išdėstymo būdai: formalusis. Dokumentų išdėstymo būdai: pagal turinį. Išteklių apsauga. Išteklių formavimo politikos esmė ir tikslai. Išteklių formavimo politikos funkcijos. Išteklių formavimo politikos turinys ir forma. Išteklių formavimo politika Lietuvoje. Išteklių fondo vertinimo tikslai. Išteklių fondo vertinimo metodai. Išteklių fondo vertinimo kriterijai. Išteklių fondo vertinimo metodai: statistinis ir analitinis. Išteklių fondo vertinimo metodai: bibliografinis ir sociologinis. Komplektavimo teorijos: fondų komplektavimo išsamumas. Komplektavimo teorijos: fondo branduolys. Komplektavimo teorijos: dokumentų atranka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-06
 • Informaciniai resursai

  Duomenų bazė. Duomenų bazės valdymo sistema. Reliacinė duomenų bazė. Įrašas. Laukas. Raktas. Pirminis raktas. Išorinis raktas. Sąryšių tipai. Duomenų bazės kūrimo etapai. Reliacinės duomenų bazės objektai. Duomenų normalizacija. Normalinės formos. Microsoft Access. Lentelės struktūros sudarymas. Laukų aprašymas. Laukų tipai. Laukų ilgiai. Duomenų formatai. Duomenų įvedimo šablonai. Duomenų įvedimo kontrolės sąlygą. Užklausos. Atrankos užklausos kūrimas projekto rodinyje Design. Funkcijos. Skaičiuojamieji laukai. Suvestinių duomenų užklausos. Kryžminės suvestinės užklausos. Ataskaitos. Formos. Kodų išrinkimas iš sąrašo. Darbas su lentelėmis. Lotus Notes. Lotus Notes struktūra ir pagrindiniai elementai. Lotus Notes sauga. Darbas su duomenų baze.
  Informatika, konspektas(17 puslapių)
  2005-12-13
 • Informacinių sistemų planavimas, kūrimo strategija ir metodologija

  Sistemų išvystymo metodologija, jos komponentai. Informacinių sistemų (IS) kūrimo etapai (sistemos gyvavimo ciklas). Informacinių sistemų (IS) kūrimo eiga.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-06-10
 • Informacinių sistemų tyrimas ir analizė

  Sistemų tyrimas. Sistemų analizės dalyviai. Tinkamumo ir įvykdomumo analizė. Sistemų tyrimo ataskaita. Sistemų analizė. Komandos formavimas. Duomenų surinkimas. Informacijos šaltiniai. Informacijos rinkimas. Duomenų analizė. Reikalavimų analizė. Tikslinga sistemų analizė. Sistemų analizės ataskaita. Detalesnė analizės fazės apžvalga. Analizės fazė detaliau. Informacijos rinkimas. Sistemų reikalavimų apibrėžimas. Įgyvendinimo ir pateikimo prototipas (angl. Prototype for feasibility and discovery). Alternatyvų kūrimas ir įvertinimas. Projektų vadovų rekomendacijos.
  Programos, konspektas(9 puslapiai)
  2008-04-14
 • Informacinių technologijų teisė

  Informacinių technologijų teisės samprata ir sistema. Informacinių technologijų teisės šaltiniai. Informacinių technologijų teisės santykiai, jų subjektai. Žmogaus teisės ir informacinės technologijos. Elektroninis parašas. Elektroninės komercijos teisė ir elektroninės sutartys. Domenų vardai. Kompiuteriniai nusikaltimai (arba nusikaltimai elektroninėje erdvėje).
  Teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Informatika (14)

  Informatikos klausimai ir atsakymai. Sisteminė programinė įranga. Operacinė sistema. Transliatoriai. Operacinių sistemų apžvalga. Taikomoji programinė įranga. Tekstinis procesorius (TP). Stalinė leidybos sistema (SLS). Skaičiuoklės. Duomenų bazės. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Pranešimų rengimo programinė įranga. Integruota programinė įranga. Paslaugų programos. Failų archyvavimo programos. Kompiuterių virusai. Programavimo kalbų kartos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Objektinės programavimo kalbos. Ketvirtoji ir penktoji kartos. Duomenų perdavimo įrenginiai. Duomenų ryšių linijos. Duomenų perdavimo būdai. Duomenų perdavimo kryptys. Ryšių linijų tipai. Duomenų perdavimo įrenginiai. Ryšių programinė įranga. Tinklai. Tinklų konfigūracija. Internetas.
  Informatika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-05-05
 • Informatika (16)

  Kas yra informacija. Medžiaga, energija, informacija. Informatikos atsiradimas. Informacijos klasifikavimas. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Informacijos procesai. Pranešimai ir signalai. Ženklai ir abėcėlės. Informacijos kodavimas. Diskretinimas. Informatikos terminų aiškinamasis žodynėlis.
  Informatika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-24
 • Informatika (17)

  Kompiuterio techninė įranga. Programinė kompiuterio įranga. Kompiuterių tinklai. Rinkmenos ir aplankai jų tvarkymas ir pakavimas. Kompiuterio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje. Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Veiksmų seka. Veiksmų pasirinkimas programavime. Veiksmų kartojimas. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikavimas. Informacijos procesai. Informacijos šaltiniai ir saugyklos. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas. Informacijos apdorojimas kompiuteriu. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Teksto rengimo kompiuteriu pranašumai. Pagrindiniai teksto elementai. Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi. Lentelių kūrimas. Teksto maketavimo pradmenys. Dokumento spausdinimas. Dokumentų saugojimas. Skaitmeninės informacijos tvarkymas skaičiuokle. Pagrindinės darbo su skaičiuokle galimybės. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto samprata. Įvairialypė terpė.
  Informatika, konspektas(56 puslapiai)
  2006-05-31
 • Informatika (19)

  Informatikos konspektai anglų kalba. Purpose and main features of MathCAD package. The MathCAD main screen and objects. Built-in string functions. Calculation of expressions in MathCAD. Creating vectors and matrices. Solving of equations in MathCAD. Solving and optimizing overview. MathCAD graphs. Symbolic calculations in MathCAD. DB main features. DB models. Access main features. Creating & changing DB. Sorting DB. DB table editing. Access expresions and functions. Related databases. Access queries. Access reports. Access forms. Simple types of data: in Pascal. Arithmetic operations in Pascal. Arithmetic standard functions in Pascal. Logical operations in Pascal. Complex expressions in Pascal. Assignment statement in Pascal. Input and output in Pascal. While statement in Pascal. For statement in Pascal. IF statement in Pascal. CASE statement in Pascal. Array type in Pascal. String type. Typed files. Text files. Pascal procedures. Pascal functions. Characteristics of data transmissions. Data transmission media. Data coomunication hardware. Communication networks. Internet services. World Wide Web. WWW Browsers.
  Informatika, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-15
 • Informatika (2)

  Vidurinės mokyklos informatikos egzamino pagrindinės teorinės medžiagos konspektas. Informacijos ir informatikos samprata, Pranešimai ir signalai, Diskretieji ir tolydieji dydžiai, Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės, Informacijos matavimas, matavimo vienetai, Informacijos kiekis, Informacijos kodavimas, Informacinio modeliavimo samprata, Informacinės technologijos raida, Kompiuteris ir informacinė visuomenė, Kompiuterio atmintinė, jos talpa ir matavimo vienetai, Kompiuterio programinė įranga, Jos paskirtis, klasifikacija, Operacinės sistemos ir jų paskirtis, Taikomoji programinė įranga, Algoritmo sąvoka ir savybės, Uždavinių sprendimo kompiuteriu etapai, Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai.
  Informatika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-03-10
 • Informatika (20)

  Teoriniai klausimai. Techninė kompiuterio įranga (procesorius, atmintinė, klaviatūra, pelė, vaizduoklis, spausdintuvas). Programinė kompiuterio įranga (OS samprata, grafinė terpė, piktogramos, programos atvėrimas, veiksmai su langais, taikomoji programinė įranga, mokomosios programos, transliatoriaus samprata). Kompiuterių tinklai (vietiniai, visuotiniai). Bylos ir aplankai (katalogai), jų tvarkymas, pakavimas. Kompiuterinio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje (kompiuterių virusai ir antivirusinės programos, duomenų apsauga, įsilaužimai). Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Pagrindinės valdymo komandos: veiksmų seka, veiksmų pasirinkimas, veiksmų kartojimas. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikacija (pagal apdorojimo pobūdį, pagal perdavimo šaltinį ir kt.). Informacijos procesai (kaupimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas, paieška). Informacijos saugyklos ir šaltiniai. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas: ženklai, abėcėlės, kodų lentelės, dvejetainė skaičiavimo sistema. Informacijos (tekstinės, skaitmeninės, grafinės, garsinės) apdorojimas kompiuteriu. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai (autorių teisės, jų apsauga, piratavimas, darbo su informacijos ir komunikacijos technologija etika). Informacinės visuomenės samprata. Teksto rengimo kompiuteriu pranašumai. Pagrindiniai teksto elementai (simbolis, pastraipa, įtrauka, antraštė, puslapis). Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi (teksto fragmento įterpimas, kopijavimas, perkėlimas, šalinimas, paieška, pakeitimas). Lentelių kūrimas. Teksto maketavimo pradmenys (puslapio dydžio ir paraščių nustatymas, šriftų parinkimas, teksto formatų tvarkymas, iliustracijų įterpimas). Dokumento spausdinimas. Dokumentų saugojimas. Skaitmeninės informacijos tvarkymas skaičiuokle. Pagrindinės darbo su skaičiuokle galimybės: lentelių kūrimas, grafinis rezultatų vaizdavimas. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto ir įvairialypės terpės (multimedijos) samprata.
  Informatika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-09-13
 • Informatika (21)

  Informatikos termino kilmė ir apibrėžimai. Informacija, duomenys, žinios. Informacijos klasifikavimas. Informacijos savybės. Ekonominės informacijos ypatybės, kiekio (apimties) vienetai. Visuomenės raida. Informacinės visuomenės samprata. Pagrindiniai gyvenimo informacinėje visuomenėje bruožai. Informacinės technologijos. Svarbiausių informacijos technologijų priemonių raida. Bendra IT apžvalga (iš vartotojo pozicijų). Informacijos procesai. Informacijos ir informatikos raidos etapai. Kompiuterių kartos. Informacijos mainai. Tolydžioji ir diskrečioji informacija (signalai). Bendrieji šiuolaikinių kompiuterių kūrimo principai. Funkcinė ir struktūrinė kompiuterio organizacija. Programinis kompiuterio veikimo principas. Kompiuterinės sistemos. Techninė asmeninio kompiuterio įranga. Centriniai įrenginiai. Duomenų kaupikliai. Išoriniai įrenginiai ir jų valdymas. Daugialypės terpės įrenginiai. Asmeninių kompiuterių techniniai duomenys ir jų klasifikavimas. Kompiuterių įtaka vartotojui ir aplinkai. Sauga kompiuterizuotoje darbo vietoje. Kompiuterių programinė įranga ir programavimas. Sisteminė ir taikomoji programinė įranga. Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga. Atvirojo kodo programos. Operacinės sistemos, jų paskirtis ir struktūra. Vartotojo aplinka. Grafinės vartotojo sąsajos. Duomenų saugojimas diskuose. Fizinės ir loginės duomenų struktūros. Failai. Failų sistemos. Duomenų sauga. Duomenų suspaudimas (suglaudinimas) bei rezervinis kopijavimas, tai atliekančios programos. Kompiuteriniai virusai. Antivirusinės programos. Informacijos apsauga nuo nesankcionuoto jos naudojimo.
  Informatika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-11-25
 • Informatika (25)

  Informacijos samprata. Bendrosios žinios apie kompiuterius. Skaičiuoklės. Pateiktys. Pateikčių ruošimo programos. Archyvatoriai. Kompiuteriniai virusai ir antivirusinės programos. Kompiuterių tinklai. Internetas.
  Informatika, konspektas(13 puslapių)
  2007-04-03
 • Informatika (27)

  Algoritmai ir objektinis programavimas. Visual Basic. Uždavinio paruošimas sprendimui kompiuteriu. Kompiuteris yra sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Algoritmų schemos. Algoritmų tipai. Tiesūs algoritmai. Šakoti algoritmai. Cikliniai algoritmai. Funkcijos reikšmių skaičiavimas su paprastais kintamaisiais. Ciklo darbinė dalis susidės iš dviejų veiksmų. Funkcijos reikšmių skaičiavimas su indeksuotais kintamaisiais. Programos paleidimas. Meniu komanda Format. Meniu komanda Edit. Meniu komanda View. Meniu komanda Debug. Meniu komanda Project. Meniu komanda Run. Programos pultas Form. Mygtukų rinkinys ToolBox. Objekto parametrų langas Properties. Projekto langas Project. Programos kodo langas. Kaip Visual Basic rengti programą. Objektinis programavimas – kas tai.Visual Basic pagrindinės sąvokos. Visual Basic kintamieji ir pagrindinės instrukcijos. Kintamasis Variable. Kintamųjų įvedimas. Duomenų tipai. Konstantos. VB išraiškos ir operatoriai. Operatorių vykdymo tvarka. Standartinių Visual Basic objektų savybės. Bendros valdymo elementų savybės. Bendri valdymo elementų metodai. Bendri valdymo elementų įvykiai. Valdymo elementas "Įvedimo laukas". Valdymo elementas Label - Užrašas. Valdymo elementas CommandButton - Mygtukas. Dažniausiai vartojamos Mygtuko (CommandButton) savybės. Valdymo elementas OptionButton – Parametrų jungiklis. Valdymo elementas CheckBox – Vėlevėlė, Žymės laukas. Valdymo elementas ListBox – Sąrašo laukas. Dažniausiai vartojamos sąrašo lauko (ListBox) savybės. Valdymo elementas ComboBox – Kombinuotas laukas. Valdymo elementas ScrollBar – Šliaužiklis. Šliaužiklio (ScrollBar) savybės. Valdymo elementas Frame – Rėmelis. Valdymo elementas Image – Paveikslėlio laukas. Valdymo elementas Shape – Geometrinė figūra. Geometrinės figūros (Shape) savybės. Valdymo elementas PictureBox – Grafikos laukas. Grafikos lauko (PictureBox) savybės. Valdymo elementas Timer – Taimeris, Laikmatis. Dažniausiai vartojamos Failų sąrašo (FileListBox) savybės.
  Informatika, konspektas(27 puslapiai)
  2007-10-31
 • Informatika (28)

  Skaičiuoklių (išskleidžiamų lentelių) technologija. Skaičiuoklių technologijos pagrindai. Dokumento redagavimas, spausdinimas ir išsaugojimas. Duomenų analizės priemonės. Scenarijai. Sąrašai ir duomenų bazių technologijos elementai. Suminių ir suvestinių ataskaitų sudarymas. Diagramos ir statistinės analizės priemonės. Multimedia. Multimedia technologijos ypatumai. Multimedia techninė ir programinė įranga. Hipertekstas ir hipermedia. Integruoti dokumentai ir pristatymai (prezentacijos). Integruotų dokumentų kūrimas. Pristatymų kūrimo programos. Pristatymų kūrimas programa Microsoft PowerPoint. Duomenų bazės. Didelių informacijos srautų struktūrizavimas. Duomenų bazių valdymo sistemos Microsoft Access ypatumai. Interneto įvadas. Interneto mazgai ir adresai. Prisijungimo prie Interneto būdai. Interneto ryšio paslaugos. Interneto informacijos paslaugos. Asmeninio kompiuterio techninė įranga. Duomenys ir programos. Informacijos paslaugų organizavimas. Tekstų tvarkymas. Specialios dokumentų redagavimo ir tvarkymo priemonės.
  Informatika, konspektas(50 puslapių)
  2008-01-17
Puslapyje rodyti po