Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacijos ieška ir tvarkymas

  Dokumentų klasifikacijų ypatybės. Dokumentinių klasifikacijų raida iki 18a. C. Gesnerio ir G. Leibnico KS. Klasifikavimo sistema: nuo G. Naude iki J. Bruneto. Ikireforminių klasifikavimo sistemų pagrindiniai bruožai. Dokumentinių ir mokslo klasifikacijų tarpusavio priklausomybė. Antikos ir viduramžių mokslų klasifikacijos. 17 ir 18a. mokslų kvalifikacijos: F. Baconas ir prancūzų enciklopedistai. Tipinės 19a. mokslo klasifikavimo sistemos. Pagrindiniai mokslo klasifikavimo principai ir sistemos. Klasifikavimas: samprata ir pagrindiniai terminai. Pagrindiniai klasifikavimo principai. Klasifikavimo taikymas. Dokumentų klasifikavimas – antrinis klasifikavimo būdas. Klasifikavimo sistemų tipai. Nuosekliosios KS. Kombinacinės KS. Fasetinės klasifikacijos, kaip analitinių-sintetinių klasifikavimo sistemos rūšis. Indeksacija ir jos rūšys. Indeksacijos savybės ir funkcijos. Struktūrinės ir nestruktūrinės indeksacijos: privalumai ir trūkumai. Indeksacijų savybės: lankstumas. Indeksacijų savybės: mnemoniškas, trumpas, paprastas, išraiškingumas. M. Dewey dešimtainė klasifikacija. A. Cutterio "Ištęsiamoji klasifikacija". Kongreso bibliotekos klasifikacija. S. R Ranganathano (1892-1972) klasifikacija dvitaškiu. H. E. Bliss (1870-1955). Bibliografinė klasifikacija. UDK Lietuvoje. UDK raida ir ypatybės. UDK konsorciumas ir etalonas. UDK sandara. UDK ženklai ir sudėtinių indeksų sudarymas. DDK ir KIK įtaka tolesnei klasifikavimo sistemų raidai. LNB kompiuterinė UDK versija. Klasifikatoriai ir registrai: apibrėžimas ir samprata. Integruota valstybės registrų sistema ir registruojamos informacijos pobūdis. Valstybės registrų sąrašas. UDK raida ir jos tobulinimas.
  Informatika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-25
 • Informacijos ir komunikacijos istorija

  Informacijos ir komunikacijos istorijos konspektas egzaminui. Raštas ir jo raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga mesopotamijoje. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas ir jo paplitimas. Raštas ir knyga Kinijoje. Popieriaus išradimas. Knyga antikinėje visuomenėje. Vakarų Europos rankraštinė knyga. Tekstinės ir vaizdinės informacijos būdai Rytų Azijoje ir Vakarų Europoje iki J. Gutenbergo laikų (estampavimas ir ksilografija). Poligrafinės spaudos išradėjas J. Gutenbergas. Jo leidiniai. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir plitimas centrinėje Europoje ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavijos šalys). Poligrafinė spauda Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai I. Fiodorovas ir P. Mstislavecas. Žymiausios leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. XVI–XVIII amžiaus spaustuviniai šriftai, leidėjai, cenzūra ir skaitančioji visuomenė. XVI–XVIII amžiaus periodinė spauda. Spaudos techninė ir leidybinė pažanga. XIX amžiaus (19 amžiaus) spaustuvės, skaitančioji visuomenė ir populiariosios leidinių serijos. Knygos istorijos kaip mokslo atsiradimas ir raida. Prancūzų knygos istorijos mokykla, jos atstovų svarbiausi darbai. Anglų, Amerikiečių knygos istorijos mokykla, jos atstovų svarbiausi darbai. R. Dartonas ir jo knygos istorijos samprata. Knygos istorinis objektas, struktūra ir tyrimo metodai. Šiuolaikinio knygos istorijos mokslo institucinė būklė. Rašomosios medžiagos (apie visas raidos pakopas). Popieriaus išradimas ir jo plitimas. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai, jų tyrinėjimai. Cenzūra.Draudžiamų knygų sąrašai. Knygos forma ir jos raida. Rankraštinės knygos menas. Spausdintos knygos menas. Spausdintos knygos menas. Svarbiausi spausdinimo būdai: iškiliaspaudė giliaspaudė, plokščiaspaudė. Periodinės spaudos užuomazgos, jos atsiradimas ir raida.
  Komunikacija, konspektas(17 puslapių)
  2011-01-11
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos

  Informacinių ir komunikacinių technologijų konspektai: technologijų klasifikacija, informacijos skirstymas, trūkumai organizuojant duomenis failuose, duomenų bazių privalumai ir trūkumai, paieškos mechanizmai, duomenų pavidalai, duomenų saugyklos.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(12 puslapių)
  2005-09-12
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos (2)

  Informatika. Informacija. Informacijos sąvoka. Informacijos savybės. Informaciniai procesai. Informacijos ir ekonomikos santykis. Informacija – ketvirtasis ekonominis išteklius, informacija – prekė. Informacijos kaip ištekliaus ypatybės. Informacijos produktai ir paslaugos. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacija ir valdymas. Ekonominė informacija. Ekonominės informacijos matavimo vienetai. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacijos ir komunikacijos technologijos ir informacinės sistemos. Informacijos ir komunikacijos technologijos. IKT raida. Informacinės sistemos, jų tipai. Informacijos technologijos ir jų klasifikacija. Informacinės technologijos pagal technologinio proceso etapus (atliekamas funkcijas). Duomenų rinkimo, įvedimo ir registravimo technologijos. Duomenų kaupimo ir saugojimo technologijos. Duomenų apdorojimo technologijos. Duomenų perdavimo technologijos. Informacijos pateikimo technologijos. Informacinės technologijos pagal valdymo uždavinius. Sprendimų priėmimas ir IT/S. Operacijų (transakcijų) apdorojimo sistemos (TPS). Duomenų saugyklos (Data Warehouse). Valdymo informacinės sistemos (MIS – Management Information System). Įmonės išteklių planavimo sistema (ERP). Santykių su klientu valdymo sistema (CRM). Intelektualios informacinės technologijos ir sistemos. Sprendimų paramos sistemos (DSS). Grupinės sprendimų paramos sistemos (GDSS). Ekspertinės sistemos (ES). Neuroninių tinklų sistemos ir genetiniai algoritmai. Programiniai agentai ir multiagentinės sistemos. Natūralios kalbos apdorojimo ir balso technologijos. Duomenų analizės priemonės. OLAP – operatyvus (interaktyvus, on-line) apdorojimas. KDD ir DM – duomenų ir žinių gavyba.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(131 puslapis)
  2006-04-19
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos raida

  Informatika. Informatikos technologija. Informacijos technologija. Komunikacija. Informacijos ir komunikacijos technologija. Informacijos ir komunikacijos technologijos raida. Informacinės technologijos poveikis visuomenės raidai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-17
 • Informacijos ir komunikacijos technologijos. Informacinių sistemų klasifikavimas

  Ekonominė informacija. Ekonominės informacijos matavimo vienetai. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacijos ir komunikacijos technologijos ir informacinės sistemos. Informacijos ir komunikacijos technologijos. IKT raida. Informacinės sistemos, jų tipai. Informacijos technologijos ir jų klasifikacija.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Informacijos ištekliai

  Informacijos išteklių teorija. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo principai, kriterijai ir fondo branduolio. formavimas. Bibliotekos dokumentų fondas kaip sistema. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo planavimas. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo metodai. Bibliotekos dokumentų fondo komplektavimo šaltiniai. Bibliotekos dokumentų apskaita. Dokumentų išdėstymo būdai: pagal turinį. Bibliotekos fondų sauga - bibliotekos fondo kaita. Bibliotekos fondų patikimumas. Vieningų bibliotekų fondų ir informacijos išteklių kūrimas. Bibliotekų fondų komplektavimo koordinavimas. Įvairių tipų (viešųjų, akademinių, mokslinių, vaikų ir mokyklų, specialiųjų, valstybinės reikšmės) bibliotekų fondai, jų turinys ir formavimo ypatumai. Atviri ir uždari fondai. Sovietmečio specfondai, jų likimas. Bibliotekų dokumentų fondų senėjimo dėsningumai Skaitmeninių bibliotekų kūrimas. Lietuvos bibliotekų fondų nuostatai ir standartai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(8 puslapiai)
  2009-06-04
 • Informacijos kodavimas

  Informacijos kodavimas. Kodas. Dvejetainiai kodai. Kompiuterių kodų lentelės. Unikodas.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-19
 • Informacijos paieška ir patentotyra

  Patentų teisės normos vystymasis. Patentų teisių vystymasis Lietuvoje. Išradimų apsauga. Mokslinė techninė informacija (MTI). Universalioji dešimtainė klasifikacija. Patentiniai dokumentai. Patentinės klasifikacijos. Techninės dokumentacijos paraiška. Patentų tyrimai. Techninio lygio tyrimas. Išradimai. Išradybinis lygis. Išradimų apsauga. Išradimų tipai. Išradimo išaiškinimas. Patentinės paraiškos padavimas. Prašymas išduoti patentą. Išradimų aprašymas. Išradimų apibrėžtis. Apibrėžties struktūra. Grafinė dalis. Pareiškimas dėl autorystės. Įgaliojimas atstovui. Bendri reikalavimai paraiškos dokumentams. Ekspertizės sistemos. Ekspertizė Lietuvoje. Ginčių nagrinėjimas. Patentinės paraiškos skelbimas. Patento išdavimas. Patento savininko teisės. Patento pakeitimas ir atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Licencinės sutartys. Teisių gynimas. "Know how" inžineringas. Pramoninis dizainas. Pramoninio dizaino apsauga. Pramoninio dizaino paraiškos padavimas. Prašymas išduoti pramoninio dizaino liudijimą. Pramoninio dizaino pavyzdžio, jo maketo ar piešinio fotografijos ar grafiniai vaizdai. Pramoninio dizaino aprašymas. Ekspertizė. Pramoninio dizaino registracija, skelbimas ir užprotestavimas. Pramoninio dizaino liudijimo išdavimas, jo galiojimas. Pramoninio dizaino savininko teisės. Pramoninio dizaino registracijos panaikinimas. Prekių ir paslaugų ženklai. Reikalavimai ženklui. Ženklo registracija. Paraiškos padavimas. Paraiška. Ekspertizė. Paraiškos ir registracijos padalijimas. Ženklo registravimas. Ženklo užprotestavimas. Ženklo liudijimo išdavimas ir jo galiojimas. Registravimo suteikiamos teisės. Ženklo apsaugos apimtis. Ženklo perdavimas ir licencijos suteikimas. Kolektyviniai ženklai. Pakeitimas Lietuvos Respublikos (LR) PPŽ registre ir registracijos liudijime. Registracijos pripažinimas negaliojančia. Registracijos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas, teisių gynimas. Firmų vardai. Reikalavimai firmos vardui. Firmos vardo registravimas. Paraiškos padavimas. Leidimas vartoti firmos varde Lietuvos Respublikos (LR) pavadinimą. Paraiškos ir firmos vardo ekspertizė. Firmos vardo įregistravimas ir firmos vardo liudijimo išdavimas. Išimtinė teisė į firmos vardą. Firmos vardo išregistravimas. Firmos vardo dalies pakeitimo registravimas. Firmos vardų darymo taisyklės ir pavadinimų gimininių vardų vartojimas ir rašymas. Konkurencija. Draudžiami susitarimai ribojantys konkurenciją. Išimtys. Bendroji išimtis. Atskiroji išimtis. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Konkurencijos kontrolė. Pranešimų nagrinėjimas. Nesąžininga konkurencija. Teisių gynimas dėl nesąžiningos konkurencijos. Tiriami pažeidimai. Iniciatyvos teisė pradėti tyrimą. Įgaliotų pareigūnų teisės atliekant tyrimą. Laikinojo pobūdžio priemonės. Bylų nagrinėjimas. Atsakomybė už konkurencijos įstatymo pažeidimus. Baudos. Atleidimas nuo baudos. Baudų išieškojimas. Žalos atlyginimas. Valstybės valdymo institucijos pareiga užtikrinanti sąžiningos konkurencijos laisvę. Lietuvos Respublikos (LR) puslaidininkių gaminių teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinė apsauga. Teisinės apsaugos objektai ir subjektai. Autorių teisių pripažinimo sąlygos. Teisių perdavimas. Autoriaus teisės. Autoriaus teisių galiojimo laikas. Programos naudotojo teisės. Teisių pažeidimai ir gynimo būdai. Techninės kūrybos metodai.
  Inžinerija, konspektas(35 puslapiai)
  2007-04-14
 • Informacijos perdavimo būdai

  Magistralės užvaldymas "Valdantysis-Pavaldusis" būdu. Teigiamos ir neigiamos savybės. Magistralės užvaldymas "Požymio žiedo" būdu. Teigiamos ir neigiamos savybės. Magistralės užvaldymas CSMA būdu. Teigiamos ir neigiamos savybės. Perduodamų duomenų apsaugos būdai. Asinchroninis baito arba simbolio perdavimo būdas (UART formatas). Telegrama su kontroline CRC suma. RS323 sąsaja. Kvitavimų signalų reikšmės ir naudojimas. RS485 sąsaja. HLDC protokolas. Modbus protokolas. Telegramos sandara. Modbus Plus magistralė. Adresavimas, tiltas BP85, multipleksorius BM85. PROFIBUS magistralė. Fizinis lygmuo, topologija, taikymo sritys. INTERBUS magistralė. Fizinis lygmuo, magistralės užvaldymo būdas, topologija, taikymo sritys. FIP magistralė. Fizinis lygmuo, topologija, taikymo sritys. Foundation Fieldbus magistralė. Fizinis lygmuo, taikymo sritys. Ethernet taikymas valdymo komunikacijoms. Modbus magistralės taikymas duomenų surinkimui (XMIT funkcinis blokas). Modbus Plus magistralės taikymas duomenų mainams tarp valdiklių (MSTR funkcinis blokas).
  Kompiuteriai, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-12
 • Informacijos sistemos ir paieška

  Paradigminiai santykiai, jų nustatymas ir išraiškos būdai. Koordinatinio indeksavimo loginės operacijos. Tezaurai, jų funkcijos, rūšys. Reikalavimai IPK, jų elementai. Tezauras kaip ideografinis žodynas. Koordinuojamos ir postkoordinuojamos IPK. Deskriptorinės IPK ir koordinatinis indeksavimas. Tezaurų struktūra ir fiksuojami santykiai. Tezaurų rengimo kompiuterizavimas. Sintagminiai santykiniai, fiksavimas, sintagminės kalbos. Kontroliuojamos leksikos naudojimo privalumai, trūkumai. Nekontroliuojamos leksikos naudojimo privalumai, trūkumai. Tezauras kaip paieškos priemonė: privalumai ir trūkumai. Dalykinimas. Dalyko samprata ir dalykinimo metodo naudojimas. Bendros dokumentų dalykinimo taisyklės. Dokumento dalyko nustatymas. Abėcėlinių dalykų klasifikacijų privalumai ir trūkumai. Dalykinių rubrikų ir rubrikėlių rūšys. Indeksavimo kokybė ir ją įtakojantys faktoriai. Cituotos literatūros rodyklės. Nuorodų sistema, nuorodų rūšys. Dalykinės rubrikos sudarymas. Dalykinimo metodai, jų raida. Č.A. Keteris ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongreso bibliotekos dalykinių rubrikų sąrašai. Netradicinės rodyklės ir sąvokų postkoordinavimas. Kategorinis dalykinimo metodas, jo raida. Metaduomenys, jų rūšys. Tezauras/rubrikynas, kaip paieškos priemonė. Taksonomijos. Ontologijos. Tarptautinės metaduomenų iniciatyvos. Natūralios ir kontroliuojamos kalbos. Kontroliuojamų kalbų žodynai. Indeksavimo etapai, jų esmė. Konceptualioji analizė. Specifinė indeksavimo problema – nuoseklumas. Natūralios kalbos kompiuterinis apdorojimas: problemos ir galimybės. Analitiniai kodai ir semantinių kodų IPK.
  Informatika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-25
 • Informacijos vadyba

  Informacijos vadybos raida. Informacijos vadybos samprata, apibrėžimai, tikslai. Informacijos vadybos žinių sistema. Informacijos vadybos struktūra. Informacijos vadybos ir klasikinės vadybos santykis.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-07
 • Informacijos vadyba (2)

  Fritz Machlup ir informacijos svarba. Alan Tofler ir trečioji banga. Alain Touraine ir programuota visuomenė. Manuel Castell ir informacinis miestas. Andre Gorz ir darbininkų klasės žlugimas. Informacijos vadyba. Apibendrinta informacinės visuomenės samprata.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-16
 • Informacijos valdymas

  Apibrėžimai. Komunikavimo funkcijos. Klasifikavimas. Komunikavimo procesas bei komunikavimo kryptys. Komunikavimas, panaudojant kompiuterius. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. URL standartas. Elektroninis paštas. Elektroninio pašto adreso formavimas. Kitos priemonės. FTP servisas. Atsiliepimai ir svečių knygos. Forumai ir pokalbiai. Virtualioji mokymosi aplinka. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. Virtualiųjų mokymosi aplinkų klasifikavimas bei funkcijos. VMA naudojamos Lietuvoje. Studijų aplinka. Slaptažodžio keitimas. Prisijungimas prie moodle. Diskusijos (Forumas). Žinutės. Teorinė medžiaga (resursai). Savikontrolės/kontrolinės užduotys. Seminarai, dialogai, užduotys, Flash Actyvities. Turinio formavimas, kai dokumente naudojami stiliai. Skaidrių trafareto elementai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(26 puslapiai)
  2008-02-17
 • Informacinė žurnalistika

  Stebėjimas. Žurnalisto profesinio meistriškumo ypatumai informacinėje žurnalistikoje. Informacinė žurnalistika: esmė, skirtumai ir vystymosi tendencijos. Įvykiai ir jų klasifikacija. Informacijos pateikimo formos. Naujienų procesas ir jo ypatumai. Įvykinė ir neįvykinė informacija. Informacijos šaltiniai ir jų įtaka rašiniui. Informacijos šaltinių klasifikacija. Pagrindiniai informacijos rinkimo būdai. Dokumentų studijavimas. Interviu, kaip informacijos rinkimo būdas. Interviu pasirengimo procesas. Interviu klausimynas. Neverbalinė komunikacija – kaip informacijos rinkimo būdas. Pagrindiniai apverstos piramidės principai. Stereotipai ir jų įtaka informacijos rinkimui bei apdorojimui. Informacijos rinkimas, apdorojimas ir nešališkumas.
  Žiniasklaida, konspektas(5 puslapiai)
  2005-08-19
 • Informacinės komunikacinės technologijos

  Duomenų kaupimo įrangos raida. Ryšių įrangos raida. Informacinių technologijų (IT) klasifikacija. Išskirstytų sistemų architektūra. Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros samprata. Duomenų ir informacijos organizavimas. Duomenų struktūrų vienetai. Rekvizitai, įrašai, rinkmenos, bazės. Duomenų santykiai ir struktūros. Duomenų registravimo ir įvedimo technologijos. Neautomatizuotas būdas. Automatizuoti būdai. Automatiniai būdai. Duomenų kontrolės metodai. Automatiniai būdai. Duomenų kontrolės metodai. Duomenų saugojimas. Duomenų bazių sandara ir veikimas. Duomenų perdavimo ir komunikacijos technologijos. Duomenų perdavimo proceso savybės. Skaitmeniniai ir analoginiai signalai. Moduliacija. Duomenų paketai, komutavimas, siaurajuostis ir plačiajuostis ryšys. Duomenų srautų sutankinimas. Asinchroninis ir sinchroninis perdavimas. Simpleksinis, pusiau dupleksinis ir dupleksinis perdavimo metodai. Prieigos prie tinklo metodai. Kabeliai. Duomenų perdavimo techninė įranga. Tinklai ir tinklų technologijos. Kompiuterių tinklų klasifikavimas teritoriniu požiūriu. Kompiuteri tinklų klasifikavimas pagal topologiją. Kompiuterių tinklų modeliai ir standartai. Vietinių tinklų technologijos. Ethernet tinklai. Token Ring. FDDI tinklai. Bevieliai vietiniai tinklai. Globalių tinklų technologijos. Globalinių tinklų technologijos. Kanalų komutacijos tinklai. PSTN. Skirtosios skaitmeninės linijos. ISDN. xDSL. Paketų komutacijos tinklai. X.25 standartas. Kadrų retransliavimas(Frame Relay). Asinchroninis duomenų perdavimas. Naujos globalių tinklų technologijos. SONET. Plačiajuostis ISDN. SMDS. Kabelinė televizija. Vietinių ir globalių tinklų sujungimo būdai. Mobiliosios technologijos. Radijo duomenų sistema. Pranešimų gavikliai. Radialinis ryšys. Korinio ryšio sistemos. Bevielis telefonas. Palydovinio ryšio technologijos. Interneto technologija. Informacijos perdavimas internetu. Interneto teikiamos paslaugos. Elektroninis paštas. Naujienų grupės. Rinkmenų persiuntimas (FTP). Prisijungimas prie tolimos sistemos (Telnet). Pokalbiai (IRC). Garso ir vaizdo konferencijos. Garso ir vaizdo duomenys internete. Interneto telefonija. Virtualūs privatūs tinklai. Biuro sistemų technologijos. Dokumentų rengimo ir valdymo technologijos. Informacijos sklaidos ir grupių darbo technologijos. Procesų valdymo sistemų technologijos. Integruojančių informacinių sistemų technologijos. Informacijos pateikimo technologijos. Pateikiamos informacijos išraiškos formos. Vartotojo interfeisas. Vartotojo kompetencijos lygiai. Intelektualios technologijos ir sistemos. Situacijos ir sprendimai. Internetinės sprendimų paramos sistemos. Grupių paramos sistemos. GSPS technologija. GSPS Programinė įranga. Duomenų gavyba (DG) ir jos architektūra. Žinių išgavimo iš duomenų (ŽID) sistemos. Programiniai agentai. MAS organizacijos struktūra. Ekspertinės sistemos (ES). Ekspertinių sistemų apvalkalai (angl. shells). Išvadų generatoriaus (IG) charakteristikos. Ekspertinių sistemų (ES) klasifikacija. Ekspertinių sistemų (ES) pranašumai ir trūkumai. Neuronų tinklai. Elektroninio verslo ir elektroninės veiklos technologijos. Elektroninio verslo sąvokos, raida, būklė. Elektroninio verslo raida. Elektroninio verslo būklė. Elektroninio verslo infrastruktūra. Tinklinės ekonomikos pagrindai. Marketingas elektroniniame versle. Mobilaus marketingo technologijos. Socialiniai elektroninio verslo aspektai. Visuomenės įtaka elektroniniam verslui. Visuomenės pažangos įtaka. Tarptautinių skirtumų įtaka. Politinės situacijos įtaka. Privati kliento informacija. Naujienos pranešimai spaudai. Viktorinos, konkursai, loterijos. Paieškos sistemų naudojimas ir optimizavimas. Prekės ženklo valdymas. Elektroninio verslo įtaka visuomenės grupėms. Darbo vietos kvalifikacija. Šakos, kuriose prarandamos darbo vietos. Kvalifikaciniai poreikiai.
  Informatika, konspektas(56 puslapiai)
  2006-09-21
 • Informacinės sistemos (2)

  Įvadas. Vadyba, valdymo sprendimai ir informacinė sistema. Vadybos funkcijos ir informacija. Valdymo objektai ir informacija. Valdymo situacijos ir sprendimai. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Projektavimo metodai ir etapai. Informacinių sistemų struktūros formavimas. Informacijos poreikių nustatymas. Duomenų bazių kūrimas. Taikomųjų kompleksų projektavimas. Turto ir atsargų valdymas. Darbo ir darbo apmokėjimo taikomasis kompleksas. Apskaitos programų paketų naudojimas. Sprendimų parama ir jų derinimas. Valdymo sprendimų modelių parengimas. Informacinė sprendimų parama. Sprendimų derinimas. Informacijos vartotojų sąveika. Sąveikos lygiai ir formos. Informacijos apsauga. Sąveikos racionalizavimas. Bendrieji klausimai apmąstymams. Užduotys.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(198 puslapiai)
  2006-04-07
 • Informacinės sistemos kūrimas

  Informacinės sistemos gyvavimo procesai ir projektavimas. Sistemos gyvavimo ciklas. Sistemos kūrimas. Projektinių sprendimų rengimas. Projekto dokumentų rengimas. Projektavimo proceso valdymas. Projekto realizavimas. Projektavimo strategijos ir požiūriai. Projektavimo metodai. Tradiciniai (klasikinis) informacinės sistemos projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Prototipinio projektavimo metodai. Objektiniai projektavimo metodai. Struktūrinės diagramos. Subjektinio projektavimo metodai. Apibendrintas projektavimo procesas ir dokumentai. Sistemos inicijavimas. Sistemos specifikavimas. Bendrasis projektavimas. Detalus projektavimas. Projekto realizavimas.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2008-05-29
 • Informacinės technologijos

  Informacinių technologijų dalyko esmė ir pagrindiniai uždaviniai, ūkio valdymo informacinis aspektas, kompiuterizuotų duomenų projektavimas- apdorojimas (KDA), duomenų bankų organizavimo pagrindai, informacinių technologijų taikomieji paketai.
  Informatika, konspektas(13 puslapių)
  2004-03-05
 • Informacinės technologijos (15)

  Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos. Interneto etiketas. Informacijos apsauga. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos aktai. Asmens duomenų apsauga Lietuvoje. Kompiuteris ir sveikata. Kompiuteris kasdieniniame gyvenime. Kompiuteriai, mokymasis bei mokslas. Bibliotekos ir muziejai. Kompiuterizuotoji raštvedyba ir buhalterinė apskaita. Kompiuterinė leidyba ir elektroninė spauda. Kompiuteriai ir muzika. Elektroninė bankininkystė. Robotai. Kompiuteriai neįgaliesiems.
  Informatika, konspektas(10 puslapių)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po