Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antidepresantai

  Depresija. Klasifikacija ir farmakokinetika. Pagrindinės antidepresantų klasės. Tricikliniai. Heterocikliniai. Selektyvūs serotonino pasisavinimo inhibitoriai (SSRIs). MAO inhibitoriai. Antidepresantų veikimo mechanizmai. Farmakologiniai efektai. Populiarių triciklinių, heterociklinių ir selektyvių serotonino pasisavinimo inhibitorių farmakodinamika. Panaudojimas klinikoj. Toksiškumas.
  Medicina, konspektas(6 puslapiai)
  2007-01-22
 • Antidepresantai. Vaistų chemija

  Antidepresantai. MAO inhibitoriai. Moklobemidas. Tricikliniai junginiai. Amitriptilinas. Nortriptilinas. Imipraminas. Klomipramidas. Doksepinas. Tianeptinas. Tam tikri junginiai. Mirtazapinas. Citalopramas. Paroksetinas. Sertralinas. Venlafaksinas. Nefazodonas. Trazodonas. Fluoksetinas. Reboksetinas. Fluvoksaminas. Duloksetinas.
  Farmakologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-03-22
 • Antika (3)

  Filosofijos istorijos tyrimo metodas. Graikų visuomenė. Ankstyvosios antikos filosofijos tekstai ir jų tyrimas. Ankstyvosios antikos filosofijos tyrimo metodas ir stilius. Graikų filosofijos šaltiniai: religija, mitai, praktiniai mokėjimai, gyvenimo taisyklės. Talis. Anaksimandras. Anaksimenas. Pitagorikai: orfikų įtaka, sielos samprata (koncepcija), moksliniai pasiekimai, skaičių filosofija. Heraklitas: stilius, dialektika, logas, siela, pažinimas, etika ir politinis pažinimas. Ksenofanas. Parmenidas: metodas, būties teorija. Melisas. Zenonas Elėjietis: metodas ir konceptualinės priemonės, judėjimo aporijos, daugio aporijos, šiuolaikinis aporijų tyrimas, pažiūra į aporijas. Empedoklis: gamtos teorija, psichologija. Anaksagoras: materijos koncepcija, dvasios koncepcija, psichologija. Filosofinės pažiūros graikų medicinoje. Atomistika: atomų teorija, kosmologija, biologija, pažinimas, etika ir politinės pažiūros.
  Senovės filosofija, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-11
 • Antika (4)

  Antika. Ankstyvoji graikų filosofija. Materialistinės filosofijos formavimasis. Materialistinė graikų filosofija. Antikos skepticizmas. Heleninė filosofija. Antikos mistika ir neoplatonizmas.
  Senovės filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-17
 • Antikinė dailė (2)

  Senovės Graikijos dailė. Archajinio laikotarpio dailė. Klasikinio laikotarpio dailė. Helenistinio laikotarpio dailė. Apranga. Senovės Romos dailė. Apvalioji skulptūra. Reljefai. Tapyba. Mozaikos. Stiklas. Kostiumas.
  Dailė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-02
 • Antikinė filosofija

  Herakleitas. Elėjos mokykla. Parmenidas. Pitagoriečių sąjunga. Atomizmas. Sofistai ir Sokratas. Sofistai – antikiniai švietėjai. Sokratas. Platonas. Idėjų teorija. Sielos samprata. Pasaulio samprata. Pažinimas. Moralės teorija. Politinė teorija. Platono Akademija. Aristotelis. Teorinė filosofija. Sielos samprata. Praktinė filosofija. Etika. Politinė teorija. Helenistinė filosofija. Senosios mokyklos. Naujosios mokyklos. Helenistinio laikotarpio filosofiniai judėjimai. Kinikai. Pironistai (skeptikai). Antikinės filosofijos pabaiga: eklektizmo laikotarpis.
  Senovės filosofija, konspektas(17 puslapių)
  2008-05-23
 • Antikinė literatūra

  Hesiodas. Didaktinio epo poetikos ypatumai. Istorinės – socialinės lyrikos suklestėjimo prielaidos: graikų visuomenė VII – VI amžius Pr. Kr. Lyrikos klasifikacija. Elegija, jos kūrėjai, tematika: pasaulietinė elegija (Solonas), karinė – patriotinė elegija (Teognidas). Monodinė lyrika, pagrindiniai Alkajo ir Sapfo lyrikos motyvai, stiliaus ypatybes. Anakreonas ir anakreontika. Chorines lyrikos pradininkai, ypatybes, pagrindines giesmių rūšys. Pindaro chorines lyrikos savitumas. Herodotas. "Istorijos" kompozicija, menines ypatybes. Pasakojimai apie skitus. IV knyga. Tukididas: istorinės pažiūros, novatoriškumas. "Peloponeso karo istorijos" stilius, kalba. Ksenofonto kūrinių žanrinė įvairovė ir originalumas. Retorinė proza. Susiformavimas. Pagrindinės iškalbos rūšys ir jų žymiausių atstovų stiliaus ypatybės (Gorgijas, Isokratas, Lisijas, Demostenas). Platonas. Meninės dialogų ypatybės. "Sokrato apologija" (arba "Puota", arba "Faidonas", arba "Faidras"). Aristotelis. Literatūros teorijos klausimai "Poetikoje". Helėnizmo epochos politiniai – kultūriniai aspektai. Helėnizmo literatūros ypatybės ir žanrai. Aleksandriškoji poezija: Teokritas, Kalimachas, Apolonijus Rodietis. Graikų romanas, tipiški jo bruožai, Charitonas, Longas. Romėnų ikiliteratūrinis laikotarpis. Literatūros periodizacija. Pirmieji autoriai (Livijus Andronikas, Nevijus, Enijus, Katonas, Liucilijus), jų priklausomybė nuo graikų literatūros ir originalumas. Romėnų komedija. Plautas. Komizmo principai, santykis su graikų dramos medžiaga. Komedija "Vergas apgavikas" (arba "Karys pagyrūnas, arba "Dvyniai", arba "Amfitrionas"). Terencijus. Humanizmo idėjos jo kūryboje. Literatūros kritikos užuomazgos jo komedijų prologuose. Komedija "Broliai". Ciceronas – teorinės ir praktinės romėnų retorikos kūrėjas. Jo iškalbos savitumas. Kalbos prieš Katiliną. Atikinio stiliaus atstovai: Cezaris ir Saliustijus. Grožinės Lukrecijaus filosofinio – didaktinio epo "Apie daiktų prigimtį" savybės. I knyga. Principato laikų visuomenė ir kultūra. "Aukso amžiaus" literatūros charakteristika. Romėnų meilės elegija: personažai, situacijos, bendros vietos. Tibulas, Propercijus. Ovidijus. Pagrindiniai kūrybos etapai. Kūriniai meilės tema. Ovidijaus tremties poezija. Ovidijaus mitologinis epas "Metamorfozės". Tematika ir kompozicija. Filosofinės ir politinės poemos idėjos. Livijus. Grožiniai veikalo "Nuo miesto įkūrimo" bruožai. Senekos tragedijų santykis su graikų drama. Senekos "epinio teatro" principai. "Trojietės". Senekos "Laiškai Liucijui" – tematika, kompozicijos bruožai, stiliaus bruožai. Petronijus. "Satyrikonas". Autorystės klausimas. Veikalo struktūra, satyrinės nuostatos ir santykis su romano tradicija. Fedro pasakėčių idėjų ir formos originalumas. Marcialis – satyrinės epigramos žanro kūrėjas. Jo epigramų poetika. Juvenalis. Satyrų objektas bei kritikos pobūdis. Tacitas. Grožiniai istorinių veikėjų bruožai. Aisčių paminėjimas etnografiniame traktate "Germanija". Apulėjus. Filosofinio romano "Aukso asilas" koncepcija. Kompozicijos savitumas. Kalba ir stilius.
  Visuotinė literatūra, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-23
 • Antikinė literatūra (4)

  Graikų iškalbos raida. Pagrindinės graikų iškalbos rūšys ir jų žymiausi atstovai. Ovidijaus kūrybinė biografija. Metamorfozės: idėjos, kompozicija, stilius, novatoriškumas. Filosofinė graikų proza ir žymiausi jos atstovai. Literatūros teorijos problemos Aristotelio bei Horacijaus Poetikose. Horacijaus lyrikos rinkinių ypatybės. Seneka - "Sidabro amžiaus" rašytojas. Senekos gyvenimo bei kūrybos apžvalga. Naujoji atikinė komedija. Menandro kūryba. Romėnų romanas (Petronijaus Satyrikono bei Apulėjaus Aukso asilo ypatybės). Tacito istoriniai veikalai, jų idėjinės bei grožinės ypatybės. Graikų romano specifika ir žymiausi kūriniai. Marcialio, Juvenalio, Fedro kūryba. Helenizmo kultūros ir literatūros ypatybės, pagrindiniai žanrai, žymiausi kūrėjai. Žymiausi graikų monodinės lyrikos kūrėjai. Chorinės lyrikos ypatybės. Žymiausi poetai. Aleksandriškoji poezija (Teokritas, Kalimachas, Apolonijas Rodietis).
  Visuotinė literatūra, konspektas(18 puslapių)
  2008-10-13
 • Antikinė literatūra (5)

  Plauto kūryba: komizmo principai, kūrybinis metodas, komedijų originalumas. Helenizmo kultūros ir literatūros ypatybės. Plauto komedijų ypatybės. Chorinės lyrikos ypatybės. Žymiausi poetai. Terencijaus komedijų ypatybės. Literatūros teorijos problemos Aristotelio Poetikoje bei Horacijaus Poezijos mene. Romėnų literatūros periodai. Menandro kūrinių ypatybės. Cezario gyvenimas ir kūryba. Filosofinė graikų proza ir žymiausi jos atstovai. Vergilijaus gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Graikų romano specifika ir žymiausi kūriniai. Graikų literatūros periodai. Eneida –romėnų nacionalinis epas. Bukolikų bei Georgikų žanras, idėjos, struktūra, meninės ypatybės. Pagrindinės graikų iškalbos rūšys ir jų žymiausi atstovai. Romėnų istoriografija (ištakos, specifika, pagrindiniai atstovai ir jų kūrinių ypatybės). Sofoklis – norminės tragedijos kūrėjas. Romos "Sidabro amžiaus" kultūros ir literatūros apžvalga. Naujosios antikinės komedijos ypatybės. Ovidijaus kūrybinė biografija. Herodoto Istorijos tematika, idėjinės bei meninės ypatybės. Ovidijaus Metamorfozės: idėjos, kompozicija, stilius, novatoriškumas. Platonas – filosofinio dialogo kūrėjas. Antikinės civilizacijos ypatumai. Horacijaus lyrikos rinkinių ypatybės. Graikų prozos susiformavimas; pagrindinės jos rūšys ir žymiausi jų atstovai. Seneka - " Sidabro amžiaus" rašytojas. Didaktinio epo poetikos ypatumai. Senekos gyvenimo bei kūrybos apžvalga. Homero epų stilius, kompozicija. Romėnų romanas (palyginti Petronijaus Satyrikono bei Apulėjaus Aukso asilo ypatybes). Aristofano komedijų stilistinės ypatybės. Tacito istoriniai veikalai, jų idėjinės bei grožinės ypatybės. Žymiausi graikų monodinės lyrikos kūrėjai. Romėnų kultūros ir literatūros savitumas. Tukidido bei Ksenofonto kūryba, istoriografinio pasakojimo modeliai, meninės ypatybės. Romėnų literatūros periodizacija. Antikinės literatūros specifika ir reikšmė. Lukrecijaus epas Apie daiktų prigimtį (tradicija, tema, idėjos, meniškumas). Hesiodo kūryba. Romos "Aukso amžiaus" literatūros ir kultūros charakteristika. Graikų teatro susiformavimas ir raida. Petronijaus "Satyrikono" savitumas (palyginti su graikų romano tradicija). Senoji antikinė komedija: susiformavimas, stilistinės ir tematinės ypatybės. Katulo lyrikos ypatybės. Euripido kūrybos novatoriškumas. Cicerono biografija ir kūrybinis palikimas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(23 puslapiai)
  2011-05-04
 • Antikinio pasaulio istorija

  Senovės Graikijos ekonomika V - IV amžius pr. Kr. Bendrosios pastabos. Žemdirbystė. Amatai Graikijoje. Prekyba Graikijoje. Romos istorijos štrichai. Romos miestas karalių laikais. Romos respublikos laikų karinių žygių charakteristika. Romos imperijos periodas. Romėnų visuomenė ir jos valdžia. Romėnų teisinės minties pasiekimai. Lotynų kalbos istorija. Prenesto sagties įrašas.
  Visuotinė istorija, konspektas(14 puslapių)
  2008-05-24
 • Antrasis pasaulinis karas (5)

  Fašistinių diktatūrų susikūrimas Europoje. Fašizmas Italijoje. Fašizmas Vokietijoje. Dviejų karo židinių susidarymas. Tarptautiniai santykiai iki II Pasaulinio karo. Europa II Pasaulinio karo išvakarėse. II Pasaulinio karo priežastys. Didžiųjų valstybių santykiai su SSRS. Antrojo Pasaulinio karo pradžia. Vokietijos–SSRS karas. Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. II Pasaulinio karo pasekmės. Tarptautiniai pokyčiai po II Pasaulinio karo.
  Visuotinė istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-09-30
 • Antrasis pasaulinis karas (9)

  Tarptautiniai santykiai. Tarptautinių santykių aštrėjimas. Karo pradžia. Karo eiga 1941-1943. Vokietijos ir SSRS karas. Italijos pralaimėjimas. Antihitlerinės koalicijos susidarymas. Karo pabaiga. II pasaulinis karas baigiasi. SSRS okupuoja Lietuvą. Lietuvos I sovietizacija 1940 06 15 – 1941 06 22. Vokiečių okupacija 1941 06 22 – 1944(45). Rezistencija nacių okupacijai. II Lietuvos sovietizacija. Partizanų kova. SSRS 1945 – 1953 m. Ekonomika. Valdymas. SSRS atšilimo ir sąstingio metais. Atšilimo požymiai. SSRS vadovaujant Leonidui Brežnevui.
  Visuotinė istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Antrinė arterinė hipertenzija; sąvoka, priežastys, pasekmės

  Inkstų veiklos sutrikimai. Endokrininės sistemos sutrikimai. Kraujagyslių pažeidimai. Neurologiniai sutrikimai. Egzogeninių veiksnių įtaka. Nėštumo sukelta hipertenzija. Pagreitinta (piktybinė) hipertenzija. Arterinės hipertenzijos pasekmės.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-25
 • Antroji Lietuvos sovietinė okupacija 1944-1990

  Sąvokos. Valdymo sistema. Krašto sovietizacija. Laisvės kovos (1944-1953). Organizacijos. Katalikiškas pasipriešinimas.
  Lietuvos istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-10
 • Antroji Lietuvos sovietizacija

  Pokarinis pasipriešinimas. Rezistencija. Disidentas. Deportacija. Socialistinės Europos šalys 1953 – 1980 metais. Atšilimo politikos atgarsiai Vidurio ir Pietryčių Europos valstybėse. Socialistinių šalių bendradarbiavimas. Kaip pasireiškė ekonominis vadovavimas. SSRS atšilimo ir sąstingio metais. Chruščiovo atėjimas į valdžią. Destalinizacija ir atšilimas. N. Chruščiovo pertvarkymai. Vadovaujant Leonidui Iljičiui Brežnevui.
  Lietuvos istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Antropologija (2)

  Antropologijos rūšys. Biologinė antropologija. Archeologija. Kultūrinė antropologija. Antropologinė lingvistika. Taikomoji antropologija. Kultūrinė antropologija šiandien. Antropologijos siekiai. Dvasinė perspektyva. Lyginamoji perspektyva. Reliatyvinė perspektyva. Antropologijos reikšmė.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-02-01
 • Antropologija (3)

  Didžioji savaitė. Kuo skiriasi šventė ir šiokiadienis sakraline prasme. Kalendorinės šventės, ką reiškia kalendorinės šventės, papročiai krikščioniškame kontekste. Gimines ir gentis nusakantys terminai. Šeima. Kuo skiriasi šiuolaikinės ir buvusios šeimos gyvenimas? Kokie kaimų tipai ir kada jie susiformavo? Tradicinis lietuvių liaudies menas: kryžiai, stogastulpiai, koplytėlės, krikštas. Vienkiemis. Nurodykite kuo skiriasi aukštaičių ir žemaičių sodybos? Gatviniai kaimai. Gyvenamieji namai. Kuo skiriasi žemaičių troba nuo aukštaičių pirkios? Užnemunės stuba. Ūkiniai pastatai. Sodybų aptvėrimas. Žmogaus gyvenimo etapai. Gimtuvių papročiai. Santuoka. Laidotuvės. Kaimo bendruomenės papročiai. Bandžiulystė ir bičiulystė. Apie tautinius kostiumus. Liaudies medicina. Verslai ir amatai. Tradiciniai produktai ir patiekalai.
  Etninė kultūra, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Antropologija (4)

  Žmogaus adaptacijos. Žmogaus kūno proporcijos ir matmenys. Konstitucijos. Žmogaus kūno proporcijos ir matmenys. Žmogaus konstitucijos. Šiuolaikinio žmogaus biologinė įvairovė. Kiekybinių požymių pasaulinė įvairovė. Rasės koncepcija. Trumpa ekvatorinės (australo-negridų) didžiosios rasės charakteristika. Pereinamosios rasės.
  Visuotinė istorija, konspektas(25 puslapiai)
  2007-04-25
 • Antropologija (5)

  Kas yra antropologija. Ką tyrinėja kultūrinė antropologija. Antropologinis kultūros apibrėžimas. Kultūrinės antropologijos sritys. Ką tyrinėja etnografija ir etnologija. Ką tyrinėja archeologija. Kuo skiriasi sociologija nuo kultūrinės antropologijos. Ką tyrinėja fizinė antropologija. Kas yra filogenezė. Kokie mokslinio metodo etapai. Kas yra empiriniai stebėjimai. Kas yra mokslinė hipotezė ir kokie jos reikalavimai. Kas yra mokslinis eksperimentas ir kokie reikalavimai jam keliami. Kas yra teorija ir dėsnis. Kokie specifiniai antropologijos tyrimo metodai. Kokių mokslų empiriniai duomenys paremia evoliucinį požiūrį. Biologinis rūšies apibrėžimas. Kas yra biologinė evoliucija. Kas yra biologinė populiacija. Kas yra demografinė populiacija. Kas vadinama genu, o kas aleliu. Kas yra mutacija. Kokios gali būti pasirinktinės santuokos. Ką reiškia sąvoka vienodas vaisingumas. Kas yra genų dreifas. Nuo ko priklauso genų dreifas. Kokia natūralios atrankos esmė. Kokios gali būti natūralios atrankos. Kam adaptuotos primatų galūnės. Kuo ypatingos primatų galūnės. Kuo ypatingi primatų jutimai. Kokios primatų adaptacijos susijusios su mokymusi ir socializacija. Apibūdinkite pusbeždžionių pobūrį. Apibūdinkite plačianosių beždžionių antšeimę. Kas sudaro plačianosių beždžionių antšeimę. Kas sudaro žmoginių beždžionių šeimą. Kokios būna primatų grupės. Kaip primatų rūšys užtikrina hierarchiją. Kaip primatai rūpinasi jaunikliais. Kas yra aloparentinis rūpinimasis. Kuo ypatinga primatų komunikacijos sistema. Kaip primatai mokosi. Ką tyrinėja paleoantropologija. Kas yra paleorūšis. Kokie primatai gyveno paleoceno epochoje. Kaip vyko primatų evoliucija eoceno epochoje. Kokios beždžionių šeimos žinomos iš oligeceno epochos. Kokios beždžionių šeimos žinomos iš mioceno epochos. Kada ir kur gyveno australopitekai. Apibūdinti australopitekų ekologiją. Kuo maitinosi australopitekai. Seniausias australopitekų protėvis. Kokias žinote masyviųjų australopitekų formas. Kokias žinote graciliųjų australopitekų formas. Kas buvo seniausias Homo atstovas. Kaip datuojamas seniausias Homo atstovas. Kokia buvo seniausia žmogaus kultūra. Kaip datuojami seniausi Homo erectus radiniai. Kas yra "pirmoji žmonių plitimo iš Afrikos banga". Kaip vadinama Homo erectus kultūra. Kas ir kada pradėjo naudoti ugnį. Kas yra archajinis homo. Kur randamas archajinis homo. Kokia vėlyviausia archajinio homo forma randama Europoje. Kaip vadinama neandartaliečio kultūra. Kaip datuojamas neandartalietis. Kas ir kada pradėjo laidoti mirusius. Kada ir kur atsirado šiuolaikiniai žmonės. Kas yra antroji žmonių iš Afrikos plitimo banga. Kuo remiantis sukurta mitochondrinės ievos hipotezė. Kada ir kodėl šiuolaikiniai žmonės įsitvirtino Europoje. Kokia antropologijos mokykla sukūrė F. Boas. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas vėlyvajame paleolite. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas neolite. Kodėl žemdirbių bendruomenės didesnis gimstamumas. Higienos ir sveikatos problemos neolite. Koks buvo gimstamumas, mirštamumas ir gyventojų tankumas ankstyvoje civilizacijos fazėje. Higienos ir sveikatos problemos ankstyvojoje civilizacijos fazėje. Kas yra ontogenezė. Ką apima žmogaus ontogenezė. Kaip suprantate heterochroniją. Kokiais būdais tiriama žmogaus ontogenezė. Kiek trunka naujagimystė, koks išnešioto kūdikio svoris ir kūno ilgis. Kokie pakitimai vyksta naujagimystės periodu. Kiek vaikai užauga per pirmuosius gyvenimo metus. Kada dygsta pieniniai dantys. Kuo svarbūs antrieji gyvenimo metai. Kada dygsta nuolatiniai dantys. Kokie svarbiausi endokrininiai pokyčiai vyksta antrojoje vaikystėje. Kas yra adrenarche. Kas yra gonadarche. Koks testosterono poveikis organizmui. Koks estrogenų poveikis organizmui. Kokie mergaičių lytinio brendimo požymiai. Kokie berniukų lytinio brendimo požymiai. Kas yra menarche. Kas yra anoreksija ir bulimija. Kaip pasireiškia jungiamojo audinio senėjimas. Kaip senėjimas įtakoja moterų lytinę sistemą. Kaip senėjimas įtakoja NS. Kokie intelektualinio vystymosi ypatumai brandžiame ir pagyvenusiame amžiuje. Kas yra epochinė tendencija? Kaip ji pasireiškia Lietuvoje. Koks vidutinis Lietuvos moterų ir vyrų ūgis. Kokiais indeksais galime vertinti žmogaus kūno sudėtį. Kokiais statistiniais metodais vertinamas fizinis išsivystymas. Kaip vadinama tendencija į lieknumą. Kiek procentų kūno masės sudaro vyrų ir moterų kūno raumenys. Kaip vadinama tendencija į kresnumą. Kas sudaro aktyvią ir pasyvią kūno masę.
  Istorija, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-22
 • Antropologija (6)

  Kultūros antropologija, jos objektas, tyrimo metodai. Kultūros samprata, kas būdinga. Lietuvių etninio tapatumo bruožai, etninio tapatumo ištakos. Kultūros dimensijos, individualistinė ir kolektyvistinė kultūros dimensijos, horizontalumas ir vertikalumas kultūroje. Seniausios lietuvių kilmės teorijos. Indoeuropiečių šakos, šiuolaikinės tautos skiriamos indoeuropiečiams. Indoeuropiečių protėvynės problema. Indoeuropiečių kultūros ypatumai. Senosios Europos samprata. Senosios Europos kultūros ypatumai, su kokiu laiku, kokiais kraštais siejama. Matrilinijinė ir patrilinijinė, patrilokalinė, matrilokalinė, matricentrinė ir patriarchalinė. Senieji gyventojai Lietuvos teritorijoje. Baltai, baltų vardo problema, baltams skiriamos tautos. Lietuvių kalbos ir tautybės susiformavimas. Lietuvių kalbos tarmės. Didžioji savaitė. Adventas. Gavėnia. Šventė. Pagrindiniai pereinamieji žmogaus gyvenimo etapai. Pagrindinės liaudies pedagogikos vertybės. Pagrindiniai gimtuvių, vestuvių, laidotuvių papročiai. Senosios kaimynų bendravimo tradicijos. Tradiciniai gyvenamieji pastatai. Regioniniai skirtumai. Svarbiausi valstiečių gyvenamieji namai. Pagrindiniai tradiciniai ūkiniai pastatai. Kupetiniai kaimai. Gatviniai kaimai. Vienkiemiai. Senosios aukštaičių ir žemaičių sodybos. Stogastulpiai. Koplytstulpiai. Koplytėlės. Krikštas. Tradicinis liaudies kostiumas ir tautinis kostiumas. Lietuvių liaudies medicina.
  Etninė kultūra, konspektas(13 puslapių)
  2008-01-22
Puslapyje rodyti po