Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės dividendų politika

  Dividendų politika. Dividendų politikos pasirinkimo aspektas.
  Makroekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-28
 • Įmonės finansai

  Įmonės finansiniai sprendimai. Įmonės finansų valdymo pagrindinės sritys. Kapitalo struktūra. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo funkcijos. Finansų analizės esmė. Finansų analizės uždaviniai. Finansų analizės informacijos vartotojai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės finansų analizės būdai: Loginiai; Ekonometriniai; Euristiniai (psichologiniai); Grafiniai; Specifiniai.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2005-10-20
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija" (2)

  Pratarmė. Finansinės analizės metodika. Ūkio subjekto verslo finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės esmė, jos reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ekonominės informacijos svarba ūkio subjekto veikloje ir kontroliuojant jo veiklą. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ūkio subjekto veiklos rezultatų analizė. Ūkio subjekto veiklos rezultatų dinamikos ir struktūros analizė. Svarbiausių veiksnių, sąlygojančių finansinius rezultatus analizė. Veiklos rezultatų analizė naudojant santykinius rodiklius. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Ūkio subjekto finansinės būklės analizė. Mokumo ir likvidumo sąvokos. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė naudojant santykinius rodiklius. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Kapitalo formavimo šaltinių analizė. Ūkio subjekto įsipareigojimų laipsnio analizė. Ūkio subjekto veiklos efektyvumo analizė. Veiklos efektyvumo analizės kryptys. Sąnaudų lygio analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Viso turto apyvartumo analizė. Atsargų apyvartumo analizė. Gautinių sumų apyvartumo analizė. Mokėtinų sumų apyvartumo analizė. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, pasiūlymų rengimas ir ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas. Išvadų ir pasiūlymų pateikimas. Finansinės analizės rezultatai. AB "Gubernija" 2000-2002 metų finansinių ataskaitų analizė, išvados ir pasiūlymai. Finansinės analizės rezultatai. Analizės rezultatų aiškinimas, vertinimas ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Finansai, konspektas(75 puslapiai)
  2008-01-16
 • Įmonės išlaidų valdymas

  Išlaidų skaičiavimo reikšmė. Išlaidų klasifikavimas, produkto gamybinių išlaidų valdymas. Tiesioginių gamybinių išlaidų valdymas. Netiesioginių išlaidų vertinimas ir metodika. Veikla pagrįstas išlaidų skaičiavimas (ABC - Activity Based Costing). Išlaidų nustatymo /skaičiavimo/ metodai. Išlaidų planavimas, kontrolė ir išlaidų elgesys. Sąmatų sudarymo tikslai, objektai ir sąmatų sistema. Lanksčios sąmatos.
  Finansai, konspektas(29 puslapiai)
  2008-08-26
 • Įmonės personalo valdymas (2)

  Personalo planavimas. Verbavimas. Kandidatų verbavimas. Vidiniai šaltiniai. Išoriniai šaltiniai. Atranka. Kandidatų vertinimas. Įdarbinimas ir adaptacija. Darbo įvertinimas. Atlyginimas už darbą. Mokymas ir ugdymas. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą.
  Personalo vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės strategijos kūrimas (3)

  Pirminis planavimas. Kas yra strategija? Koncepcinis projektavimas. Rizikos valdymas. Pakartotinio panaudojimo strategija. Strategijos Scenarijai (The Strategy Scripts). Strategijos kriterijai. Koncepcinio projekto kūrimas. Kūrimo strategijos pasirinkimas. Sudaryti pradinę dydžio ir laiko prognozę. Rizikos valdymas. Strategijos dokumentavimas. Strategijos atnaujinimas. Konfigūracijos valdymo planas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-30
 • Įmonės strateginis planavimas

  Strateginio planavimo procesas. Sąvokos Organizacijos kultūra. Organizacijos (įmonės) politika. Organizacijos filosofija. Strategija. Integruota strategija. Dalinė–funkcinė strategija. Sustambinta integruotos strategijos schema. Strateginio planavimo esmė ir procesas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje. Išorės veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis įvertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Konkurencingumo veiksniai. Strateginė konkurentų grupė ir jų veiksmų analizė. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizės procesas. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Vidaus aplinkos analizės metodika. PTGG (SWOT) analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos planavimas ir tikslų formulavimas. Įmonės (verslo) tikslinės orientacijos samprata. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Paskirties formuluotės elementai. Paskirties (misijos) formuluotės reikšmė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijos planavimas. Strategijų lygiai. Atskirų verslo vienetų (rūšių) įvertinimas ir derinimas. Funkcinių strategijų formavimas. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas ir struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo procesas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, konspektas(44 puslapiai)
  2008-01-15
 • Įmonės strateginis valdymas (2)

  Strateginio valdymo samprata. Valdymo ciklo funkcijų turinys. Strateginio valdymo stadijos, tikslai ir rezultatai. Strateginė analizė. Vidinių ir išorinių veiksnių sujungimas. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Strategijos rengimas. Įmonės misijos formulavimas. Įmonės vizijos formulavimas. Įmonės strateginių tikslų nustatymas. Uždaviniai. Uždavinių sprendimo priemonės. Strategijos įgyvendinimas. Darbų suskirstymo schemos ir organizacijos suskirstymo schemos sąsajos.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės veiklos apskaita

  Apskaitos administravimas. Buhalterinė apskaita. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Apskaitos laikotarpis. Pagrindiniai bendrieji apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Apskaitos dokumentas. Ūkinių operacijų fiksavimas. Dokumentų juridinė galia. Apskaitos registrų normos. Dvejybinis įrašas kaip sąskaitų korespondencijos taisyklė. Turtas ir nuosavybė. Ilgalaikis turtas. Finansinis turtas. Nematerialus turtas. Daiktinės darbo priemonės. Negamybinės paskirties priemonės. Amortizacija. Nusidėvėjimo (amortizacijos) nustatymas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybė. Išlaidos ir sąnaudos. Veiklos išlaidos. Individualios išlaidos. Sąnaudos. Sąnaudų pripažinimo samprata. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Atskaitomybė. Atskaitomybės sudėtis ir teikimas. Įmonių finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Finansinės informacijos vartotojai. Atskaitomybės klasifikavimas. Balanso apibūdinimas. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas. Balanso politika. Vertikalaus finansavimo taisyklės. Horizontalaus finansavimo taisyklės. Bandomojo balanso panaudojimo galimybės.
  Apskaita, konspektas(44 puslapiai)
  2005-10-27
 • Įmonės veiklos apskaita (2)

  Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai. Apskaitos rūšys. Apskaitos principai. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms. Sąskaitų planas: klasės ir jų sudėtis. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai. Išlaidos ir sąnaudos: pagrindinės sąvokos, tapatumai ir skirtumai, klasifikavimo ypatumai. Atskaitomybė: rūšys, klasifikavimas ir sudėtis. Atskaitomybės pasirinkimo formos kriterijai. Ataskaitų turinys. Balanso politikos įgyvendinimo ypatumai. Vertikalioji ir horizontalioji balanso vertinimo taisyklės. Bandomojo balanso panaudojimas. Bankroto tikimybės nustatymas.
  Apskaita, konspektas(46 puslapiai)
  2006-05-03
 • Įmonių ekonomika (10)

  Kokie yra pagrindiniai ekonominės politikos tikslai? Kokia įmonės vidinė struktūra? Įmonė ir ekonominė sistema. Kokie yra rinkos ekonomikos pliusai ir minusai? Kokius žinote juridinius įmonės tipus? Kaip klasifikuojami įmonės cechai priklausomai nuo paskirties? Kokios yra gamybos struktūros tobulinimo kryptys? Kokie svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai? Kokie yra ekonominiai įmonės tikslai? Ką žinote apie įmonės tikslų formavimą? Kokios yra vyriausybės vykdomos ekonominės funkcijos? Įmonės samprata. Kokie išoriniai įmonės ryšiai? Kokiais efektyvumo kriterijais vadovaujasi įmonė, organizuodama savo veiklą? Kaip grupuojamos įmonės pagal vieną kriterijų? Įmonės gamybinės struktūros samprata. Kaip klasifikuojamos darbo vietos? Kokie yra įmonės tikslai? Kokie yra socialiniai įmonės tikslai? Į kokius klausimus būtina atsakyti, nustatant įmonės tikslus?
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Įmonių ekonomika (12)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Skirtumai tarp įmonių ekonomikos ir mikroekonomikos. Kas yra firma, firmų rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės (korporacijos). Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Juridiniai įmonių tipai. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ir komandinė ūkinės bendrijos. Akcinė bendrovė. Akcijų rūšys, obligacijos (vertybiniai popieriai). Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamo turto mokestis. Palūkanos už valstybės ir savivaldybės kapitalo naudojimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nepaskirstyto pelno ataskaita. Šiuolaikinės įmonės veiklos analizė. Santykiniai rodikliai. Du Ponto analizė. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Akcinės bendrovės finansavimo problemos. Akcinės bendrovės finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Biržos spekuliantai, jų rūšys. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-07-02
 • Įmonių ekonomika (14)

  Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Kas yra įmonė, įmonių rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Multinacionalinė korporacija. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Šiuolaikinės įmonės sąjungos ir jų susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Fizino ir juridinio asmens sąvokos. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Savivaldybės įmonės. Patentai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mokesčių subjektas /mokėtojas. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinio asmens pelno mokestis. PVM – pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Nekilnojamo turto mokestis. Kelių mokestis. Lėšos ir jų judėjimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Du Ponto analizė. Akcinių bendrovių finansavimo problemos. Finansavimo rūšys. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Trumpalaikio kreditavimo rūšys. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-10-01
 • Įmonių ekonomika (6)

  Įmonių ekonomikos objektas. Rinkos dalyvių tikslai. Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Ūkio subjekto aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinės firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės MNC. Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Juridiniai įmonių tipai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Mokesčiai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis, mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių ribotumas. Sverto efektas. Amortizacija. Vertybinių popierių birža. Rizika. Draudimas. Investicijų vertinimo būdai.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Įmonių finansai (4)

  Kas yra įmonių aplinka? Vidinė, išorinė? Kaip ta aplinka įtakoja transporto įmones? Įmonių rūšys Lietuvoje. Steigėjų atsakomybė – ribota ir neribota. Pagrindiniai įmonės rekvizitai. Kas yra vizija, misija, taktiniai, operatyviniai, strateginiai planai? Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Kas apsprendžia verslo dydį? Kas yra akcijos? Jų rūšys? Kokias teises jos suteikia? Kokias teises suteikia 50%+1, 2/3, 75% akcijų? Licencijavimo sritys. Kokios veiklos sritys licencijuojamos? Įmonės pabaiga, kaip užbaigiama įmonės veikla? Filialo ir dukterinės įmonės samprata ir skirtumai. Prioriteto samprata. Kada svarbūs prioritetai? SWOT analizė, sudėtinės dalys. Delegavimo samprata. Įgaliojimo samprata. Galios samprata ir jos rūšys. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata. Komisijos įmonėse ir jų veiklos sritys. Etato samprata. Darbo apmokestinimas Lietuvoje (darbo užmokestis, autoriniai honorarai, dividendai, kokie procentai?). Dienpinigių samprata. Darbo sutarties elementai. Iš ko ji sudaryta? Veiksniai, lemiantys darbo užmokestį. Išoriniai, vidiniai. Pagrindiniai AETR konvencijos ribojimai. Darbuotojų atrankos proceso etapai. Darbuotojo socializacija (supažindinimas su įmone). Kam to reikia? Poreikių teorija. A. Maslow poreikių piramidė. Trijų poreikių teorija. Vilčių (lūkesčių) teorija. Kompromiso ir konsensuso samprata. Pagrindiniai derybų elementai. Kaip derėtis?
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2010-06-21
 • Įmonių finansinė analizė

  Įmonių finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės tyrimo būdai. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. Mokumo reikšmė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Sąnaudų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai ir jų vertinimas. Pelningumo analizė. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, pasiūlymų rengimas ir ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Ūkio subjekto veiklos prognozavimas. Finansinės analizės rezultatų apibendrinimas, išvadų ir pasiūlymų rengimas. Pagrindinės sąvokos. Įmonių finansinę būklę apibūdinantys koeficientai. Įžanginė analizė.
  Finansai, konspektas(54 puslapiai)
  2006-12-28
 • Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai

  Mokesčio objektas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčio mokėjimo tvarka.
  Mokesčiai, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-26
 • Įmonių organizacinės formos

  Įmonių organizacinės formos (pasaulio ir Lietuvos pavyzdžiu). Pagrindinė verslo organizavimo forma. Įmonė. Smulkiojo verslo privalumai. Fizinis asmuo. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Juridinis asmuo. Bendrovė. Akcinė bendrovė. Specialios paskirties bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Frančizės (lengvatų) įmonės. Ne pelno organizacijos (įmonės). Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Čekija. Slovakija. Turkija. Kipras. Malta. Bulgarija. Rumunija. Vengrija.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-14
 • Įmonių ūkinės veiklos analizės organizavimas ir metodika

  Įmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas. Veiklos plano rodiklių sistema. Ūkinės veiklos analizės būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Analizės darbo organizavimas ir atskaitomybės kokybės tikrinimas. Analizės rezultatų įforminimas.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2005-12-18
 • Įmonių valdymas ir organizavimas

  Įmonių sandara, jų rūšys, teisinė bazė, kūrimosi technologija, registravimas. Įmonių rūšys. Ūkio subjekto teisinė bazė. Įmonės kūrimo technologija. Įmonių registravimas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-22
Puslapyje rodyti po