Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hodegetika (4)

  Rodomieji metodai, jų taikymas. Santykiniai metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliaciniai auklėjimo metodai, reikalavimai jiems. Auklėjamųjų renginių pasirinkimų kriterijai. Renginio struktūra. Žaidimai. Mugės, labirintai. Konkursai ir viktorinos, jų vedimas. Televizijos, filmų, spektaklių, parodų lankymas ir aptarimas. Ekskursijos, turistiniai žygiai, išvykos, kelionės. Disputas. Klasės susirinkimas. Radijas, mokinių spauda. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Vaiko auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Auklėjimo šeimoje metodai. Tėvo ir motinos vaidmuo auklėjant vaikus. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Vaikų auklėjimas nepilnoje šeimoje. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Vadovavimas mokinių saviauklai. Saviauklos samprata. Saviauklos būdai. Saviauklos sąlygos. Saviauklos turinys. Klasės auklėtojo asmenybės savybės. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Vadovavimas mokinių saviauklai. Saviauklos samprata. Saviauklos būdai. Saviauklos sąlygos. Saviauklos turinys. Klasės auklėtojo asmenybės savybės. Auklėtojo veiklos tikslai, uždaviniai ir ypatumai. Klasės charakteristika.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Holistinė gamtos reiškinių samprata

  Egzamino bilietai. Vidinė Žemės sandara. Pagrindiniai augalų sistematikos uždaviniai. Samanos. Žmogus ir biosfera. Žemės drebėjimai ir jų padariniai. Sporiniai induočiai (plikasėkliai). Ekologinės sistemos. Šiltnamio efektas (klimato šiltėjimas). Sėkliniai induočiai (gaubtasėkliai). Lietuvos ekosistemų įvairovė. Dviskilčiai augalai. Vandens apytaka. Energijos šaltiniai. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Deguonies apytaka. Ekologijos samprata. Anglies apytaka. Abiotiniai veiksniai. Azoto apytaka. Trumpa botanikos istorija. Biotiniai veiksniai. Fosforo apytaka. Botanikos raida Lietuvoje. Antropogeniniai veiksniai. Ekosferos evoliucija. Botanikos šakos. Gyvųjų organizmų reakcija į besikeičiančią aplinką. Žmogaus evoliucija. Augalijos reikšmė. Populiacijų samprata. Svarbiausios Lietuvos ekologinės problemos. Augalų sandara. Populiacijų vidinė struktūra. Saugomos teritorijos. Augalo organai. Skirtingų populiacijų tarpusavio santykiai. Lytinis augalų dauginimasis. Augalijos pasaulio įvairovė. Vegetatyvinis augalų dauginimasis. Augalų augimo periodai. Augalų sistematika.
  Biologija, konspektas(12 puslapių)
  2008-01-15
 • Holografija

  Įvadas. Holografijos principas. Skaitmeninė holografija. Holografijos technologijos. Holografinės fotoplokštelės. Lazeriai. Cheminiai sprendimai. Hologramos ryškinimo procesas. Holografijos taikymai. Vaizduojamoji holografija. Greitai vykstančių procesų tyrimas. Holografinė interferometrija.
  Fotografija, konspektas(14 puslapių)
  2010-11-15
 • Homeras "Iliada" (2)

  Homero dramos "Iliada" siužetas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(2 puslapiai)
  2008-04-16
 • Homoseksualizmas

  Homoseksualių tėvų įtaka vaiko seksualinei orientacijai ir psichologinei raidai. Požiūrių į homoseksualizmą raida. Homoseksualūs tėvai – homoseksualūs vaikai? Veiksniai, lemiantys vaikų reakciją į homoseksualius tėvus. Kuo skiriasi homoseksuali šeima nuo heteroseksualios? Homoseksualių porų vedybos. Išvados. Homoseksualumas ir istorija. Lesbianizmas. Homofobija. Biseksualumas. Apklausa internete.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-31
 • Hormoninis organizmų funkcijų reguliavimas

  Dėstytojo tikslai. Studento tikslas. Dėstymas. Hormoninis signalas. Hormono receptoriaus kompleksas. Pagumburio ir pasmegeninės liaukos. Kortikotropinas. Tirotropinas. Somatotropinas. Gondotropiniai hormonai. Tarpinės dalies hormonai. Užpakalinės hipofizės dalies hormonai. Antinksčių hormonai. Mineralkortikoidai. Gliukokortikoidai. Gliukokortikoidai. Insulinas. Tirodinai. Paratiroidinas. Čiobralaukė. Melatoninas. Adrogenai ir testosteronas. Moteriški lytiniai hormonai. Estrogenai. Neuroendokrininė moters organizmo lytinio ciklo reguliacija. Lytinio vystymosi fiziologija.
  Medicina, konspektas(9 puslapiai)
  2008-09-01
 • HTML kalbos aprašymas

  HTML kalbos struktūra, pagrindinės komandos, vaizdavimo ekrane ypatumai. HTML kalbos struktūra. Hipertekstinių dokumentų rengimas (dokumento parametrų nustatymas, pastraipos, antraštės, šriftai, teksto lygiavimas, tvarkymas hipertekste). Kaip įterpti nuorodą? Lentelių kūrimas. Sąrašų kūrimas. Paveikslėlių įkėlimas. Tinklapio fono nustatymas. Hipertekstinių dokumentų rengimas rėmeliais (frames), informacijos vaizdavimas juose. Formos.
  Programos, konspektas(22 puslapiai)
  2007-10-30
 • Ikebana

  Įvadas. Ikebanos stiliai. Rika. Seka (seika). Nageirė. Moribana. Sogecu mokykla. Pagrindinės mokymo formos ir jų variantai. Pagrindinė vertikali forma. Pagrindinė pasvirusi forma. Pagrindinių formų variantai. Pirmas variantas pagrindinės vertikalios formos. Pirmas variantas pagrindinės pasvirimo formos. Antras variantas pagrindinės vertikalios formos. Antras variantas pagrindinės pasvirusios formos. Trečias pagrindinės vertikalios formos variantas. Trečiasis pagrindinės pasvirusios formos variantas. Ketvirtas pagrindinės vertikalios formos variantas. Ketvirtas pagrindinės pasvirusios formos variantas. Penktas pagrindinės vertikalios formos variantas. Penktas pagrindinės pasvirusios formos variantas. Šeštas pagrindinės vertikalios formos variantas. Šeštas pagrindinės pasvirusios formos variantas. Septintas pagrindinės formos variantas. Aštuntas pagrindinės formos variantas. Techniniai ikebanos būdai. Šakų lenkimas. Šakų pjovimas ir fiksacija (moribanai). Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Dailė, konspektas(14 puslapių)
  2006-10-13
 • Ikikrikščioniška Lietuva

  Krašto apgyvendinimas. Baltų genčių susiformavimas ir raida. Seniausi Lietuvos gyventojai. Indoeuropiečių atėjimas. Pirmieji baltų paminėjimai. Išvados. Baltų religija. Lietuvos valstybės susiformavimas. Ikikrikščioniškos Lietuvos ir krikščioniškosios Europos susidūrimas. Lietuvos valstybės susidarymas. Karinės Lietuvos monarchijos susidarymas. Vytauto valdymas. Vytauto užsienio politika. Vytauto vidaus politika. Algirdo asmenybė. Kęstutis. Vytautas. Jogaila. Lietuvos valstybė Mindaugo Vytauto valdymo laikotarpyje. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika. Vidaus politika. Gedimino užsienio politika. Algirdo ir Kęstučio rytų politika. Vakarų politika. Vytauto nelaimės pas kryžiuočius. Vytauto užsienio politika. Rytų politika. Kovos dėl valdžios po Vytauto mirties. Santykiai su Maskva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) karai su Švedija ir Rusija XVI - XVII amžiuje. Kazimiero valdymas. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Lietuvos statutai.
  Lietuvos istorija, konspektas(19 puslapių)
  2006-05-11
 • Ilgalaikės atminties savybės

  Ilgalaikė atmintis. Ilgalaikės atminties rūšys. Laikymas. Užmiršimas – negalėjimas atkurti. Interferencija (trukdymas). Retroaktyvioji interferencija. Kaip pagerinti atmintį.
  Kognityvinė psichologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Ilgalaikio turto apyvartumas

  Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Rodikliai ilgalaikio turto apyvartumo veiksniams apskaičiuoti. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimo formulės. Veiklos efektyvumo rodiklių charakteristikos. Veiklos efektyvumo rodiklių analizės apibendrinimas. Kapitalo koncentravimas ir darbo našumas. Planavimas pagal pelningumo lūžio tašką.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Ilgalaikio turto auditas

  Ilgalaikio materialiojo turto auditas. Temos tikslas – paaiškinti ilgalaikio turto audito tikslus, pagrindinius uždavinius ir šio audito organizavimo ypatumus. Ilgalaikio materialiojo turto vidaus kontrolės įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos išsamumas. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tikslumas ir tvarkymas laiku. Kontroliniai klausimai. Pajamų ir sąnaudų registravimo auditas. Temos tikslas – paaiškinti pajamų ir sąnaudų registravimo audito tikslus, uždavinius ir šio audito organizavimo ypatumus. Skolų įmonei ir įmonės skolų auditas. Savininkų nuosavybės auditas.
  Auditas, konspektas(9 puslapiai)
  2010-10-11
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

  Įvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo ir jo remonto darbų apskaitos tvarka.
  Apskaita, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ilgalaikis materialusis turtas

  Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Įsigijimo savikaina. Perkainota vertė. Ilgalaikio materialiojo turto tobulinimo ir jo perkainojimo apskaitos principai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimų sąnaudų apskaita. Tiesiogiai proporcingas būdas. Produkcijos būdas. Metų skaičiaus būdas. Dvigubai mažėjančios vertės būdas. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo ypatumai. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas.
  Apskaita, konspektas(17 puslapių)
  2008-02-27
 • Ilgosios linijos

  Grandinės su paskirstytais parametrais. Ilgoji linija be nuostolių. Ilgosios linijos diferencialinės lygtys (telegrafinės lygtys). Telegrafinių lygčių sprendimas ir sprendinių analizė. Ilgosios linijos telegrafinės lygtys kompleksinėms amplitudėms. Telegrafinių lygčių kompleksinėms amplitudėms sprendimas. Koordinačių ašies pakeitimas sprendiniuose. Ilgosios linijos sprendinių analizė. Bėgančiųjų bangų rėžimas. Ilgoji linija su nuostoliais. Nuostolių įtaka ilgosios linijos antriniams parametrams.
  Elektronika, konspektas(24 puslapiai)
  2005-11-06
 • Imanuelis Kantas (2)

  Kanto moralinė filosofija. Racionalizmas ir "moters klausimas". Kantas apie piliečius, aktyvius ir pasyvius. Ruso (Rousseau) Redux. Socialiniai ir Politiniai Kūnai. Pradžioje... Kūnas.
  Naujųjų amžių filosofija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-06
 • Imčių sudarymo būdai. Matavimų skalės

  Kas yra statistika. Statistika, kaip praktika. Statistika, kaip mokslas. Populiacija. Pagrindiniai imties metodo privalumai. Ekspertinė imtis. Kvotinė imtis. Proginė imtis imtis. Atsitiktinės imties sudarymo būdai. Mechaninė imtis. Sluoksninė imtis. Lizdinė (klasterinė) imtis. Daugiaetapė imtis. Sistemingoji imtis. Intervalų ir santykių skalės.
  Statistika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-27
 • Įmonė kaip verslo sistema

  Keliami uždaviniai. Įmonė, verslo įmonė. Įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo tikslai. Finansiniai tikslai. Įmonės partneriai ir aplinka. Aplinka. Specifinė (arba konkurencinė) aplinka. Bendroji aplinka. Pagal veiklos rizikingumo laipsnį. Įmonių įvairovė. Įmonių registravimas. Ūkinė bendrija. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės (AB ir UAB). Žemės ūkio bendrove. Kooperatinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Europos bendrovė. Europos ekonominių interesų grupė. Viešoji įstaiga. Įmonių filialai ir atstovybės. Įmonės klasifikuojamos. Įmonių veiklos licencijavimas. Pagrindinės licencijuojamos ūkinės veiklos rūšys. Licencijų išdavimas. Bankroto procesas ir įmonės nemokumas. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Bankroto procesas teismo tvarka. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Supaprastintas. Įmonės restruktūrizavimo procesas.
  Vadyba, konspektas(13 puslapių)
  2009-12-22
 • Įmonės apskaitos organizavimas

  Įmonės veiklą reglamentuojantys aktai. Ilgalaikio turto apskaita. Piniginis turtas. Atsargų apskaita. Pardavimų – pirkimų apskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Finansinės atskaitomybės sudarymas.
  Apskaita, konspektas(9 puslapiai)
  2006-05-01
 • Įmonės asortimento analizė: AB "Gija"

  Įvairi asortimento klasifikacija, vertikalus asortimento pjūvis, asortimento kaitos formos, asortimento formavimas, drabužių klasifikacija, praktinė dalis: AB "Gija" gaminamos produkcijos asortimento analizė.
  Įmonių aprašymai, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-01
Puslapyje rodyti po