Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidraulika (13)

  Skysčių tankis, tamprumas ir dujų tirpimas skystyje. Skysčio klampa ir jos koeficientai. Hidrostatinio slėgio savybės. Slėgio tipai. Slėgio ir slėgio jėgos matavimo vienetai. Slėgio matavimo prietaisai. Parašykite ir paaiškinkite formulę skysčio slėgiui taške skaičiuoti. Kaip skaičiuojama slėgio jėga į plokščią paviršių? Slėgio jėgos į kreivą paviršių skaičiavimo metodika? Tėkmių klasifikacija. Skysčio tėkmės režimai. Reinoldso skaičius, jo kritinės ribos. Kas yra šlapiasis perimetras ir hidraulinis spindulys? Tėkmės greičiai. Tėkmės greičiai. Skysčių debitas ir jo pastovumo lygtis. Bernulio lygtis skysčio tėkmei, jos narių geometrinė ir energetinė prasmė. Paviršiaus šiurkštumo sąvokos. Kokie paviršiai vadinami hidrauliškai lygiais ir hidrauliškai šiurkščiais? Hidraulinių nuostolių tipai ir jų priežastys. Kaip skaičiuojami kelio hidrauliniai nuostoliai? Hidraulinės trinties koeficientas. Tėkmės zonos Kolbruko ir Vaito monogramoje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vamzdžių klasifikacija. Trumpų vamzdžių skaičiavimas. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia rasti slėgį ar hidraulinius nuostolius. Debito apskaičiavimas. Uždavinių sprendimo eiga, kai reikia parinkti vamzdžio skersmenį. Hidraulinio smūgio esmė ir jo tipai. Slėgio padidėjimo hidraulinio smūgio metu skaičiavimas. Hidraulinio smūgio sumažinimo būdai. Kavitacijos reiškinio esmė. Kavitacijos pasekmės ir kova su ja. Nuo ko priklauso ištekančio pro angą arba antgalį skysčio greitis ir debitas? Ištekančios pro angą čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Kodėl antgaliai yra pralaidesni už angas? Antgalių tipai. Šezi formulė. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu tekantį vandens debitą. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu dugno nuolydį. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalo dugno plotį. Siurblių paskirtis ir klasifikacija. Siurblio parametrai. Krumpliaratiniai siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Išcentrinių siurblių sandara ir veikimas. Išcentrinio siurblio išsiurbimo aukštis. Išcentrinio siurblio charakteristikos. Išcentrinio siurblio darbo taškas. Išcentrinio siurblio optimalus rėžimas. Išcentrinio siurblio darbo taško keitimas. Tūrinių ir dinaminių siurblių palyginimas. Tūriniai siurbliai. Dinaminiai siurbliai. Vandens apytakos ratai. Upės ruožo hidraulinė energija ir galia. Vandens slėgio aukščio formos. Hidroenergetiniai ištekliai. Hidrelektrinės galia ir išdirbis. Paros elektros energijos pareikalavimo grafikas ir jo dalys. Išdirbio kreivė. Kaip surandama ir nuo ko priklauso HE darbo vieta paros elektros energijos pareikalavimo grafike? Hidraulinių turbinų klasifikacija. Reaktyvinės turbinos agregato sandara ir veikimas. Reaktyvinių turbinų klasifikacija. Aktyvinės turbinos schema ir veikimas. Turbinų siurbimo aukštis ir charakteristikos. Išvardinkite hidroelektrinių tipus. Palyginkite užtvankines ir derivacines HE. Kaip veikia hidroakumulaicinė elektrinė? Kauno HE. Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė. Ką žinote apie Lietuvos mažąsias hidroelektrines? Hidroelektrinių statybos Lietuvoje perspektyvos.
  Mechanika, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-10
 • Hidraulika (8)

  Klampa. Pagrindinis hidrodinamikos dėsnis. Slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Eulerio lygtis. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio sąvoka. Šezy formulė. Angos ir antgalio sąvokos. Skysčio tėkmė, jos parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmės. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Paskalio dėsnis. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Šezy formulės taikymas atviroms tėkmėms skaičiuoti. Ramios ir audringos tėkmės sąvoka.
  Mechanika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-03-06
 • Hidraulika ir pneumatika

  Pneumatinių automatikos sistemų sąvokos, dėsniai ir panaudojimo sritys. Pneumatinių sistemų vykdymo įtaisai. Pneumatinių cilindrų jėgos ir greičio reguliavimo priemonės. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Loginių pneumoautomatikos sistemų sintezė. Tolydinė pneumatika. Oro paruošimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, konspektas(52 puslapiai)
  2005-07-20
 • Hidraulika ir pneumatika (6)

  Įvadas. Pneumatinių automatikos sistemų sąvokos, dėsniai ir panaudojimo sritys. Sutartiniai žymėjimai. Pneumatinių sistemų vykdymo įtaisai. Pneumatiniai cilindrai. Statinės cilindrų charakteristikos ir jų parinkimas. Pneumatinių cilindrų jėgos ir greičio reguliavimo priemonės. Slėgio reguliavimo vožtuvai. Slėgio reguliatoriai. Trijų kanalų pneumatinis slėgio reguliatorius. Apsauginiai vožtuvai. Oro srauto komutavimo įtaisai. Skirstytuvų parinkimas. Debito reguliavimo įtaisai. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Pneumatiniai loginės automatikos elementai. Kartotuvai ir inverteriai. Loginiai ARBA elementai. Atminties realizavimas. Pneumatiniai poslinkio jutikliai. Pneumatinių signalų stiprintuvai. Kombinuoti pneumoautomatikos įtaisai. Slėgio relės. Nuoseklumo vožtuvai. Nuoseklieji programuojamieji valdymo moduliai. Elektropneumatikos elementai. Elektropneumatiniai skirstytuvai. Loginių pneumoautomatikos sistemų sintezė. Loginės valdymo schemos sintezė. Elektropneumatinės valdymo sistemos. Tolydinė pneumatika. Pneumatinės pozicionavimo sistemos. Kompiuterinės pneumatinės pozicionavimo sistemos (pneumatinės ašys). Pneumatinė ašis su proporciniu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė ašis su proporciniu – integruojančiu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė ašis su proporciniu – integruojančiu padėties reguliatoriumi. Pneumatinė pozicionavimo sistema su specializuotu SPC 200 valdikliu. "Temposonics" padėties matuoklis. Oro paruošimas. Oro džiovinimas. Oro paskirstymas. Oro paruošimo moduliai.
  Mechanika, konspektas(57 puslapiai)
  2006-05-17
 • Hidrochemija

  Mikrobinė kilpa. Kas tada atlieka reducentų vaidmenį, t.y. atpalaiduoja N ir P? Kas suvaldo bakterijas, kurios laisvai besidalindamos per keletą dienų užpildytų Žemės rutulį? T.y. kokie bakterijas ribojantys veiksniais? Kas reguliuoja rūšinę bakterijų įvairovę? Ar tie patys bakterijų tipai dominuoja skirtinguose vandens telkiniuose? Kaip keičiasi populiacijos bėgant metams? Organinės medžiagos (om) GV. Kaip tai atrodo praktiškai? Vandens įsotinimo CaCO3 laipsnis. Oksidacijos laipsnis. Eh svarba. Valentingumų palyginimo metodas koeficientams rasti oksidacijos–redukcijos reakcijų lygtyse. Elektroninis–joninis metodas koeficientams rasti oksidacijos–redukcijos reakcijų lygtyse. Biogeninės medžiagos (biogenai). Silicis. Mikroelementai. Augalija. Ištirpusios dujos. Pagrindiniai jonai.
  Chemija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-03
 • Hidrologija

  Hidrologijos objektas, uždaviniai ir pritaikymas. Vandens reikšmė Žemėje vykstantiems procesams ir jo panaudojimas. Hidrologijos objektas, jos ryšys su kitais mokslais. Sausumos vandens režimo sąvoka ir nuotėkio matavimas. Hidrologijos praktinis pritaikymas vandens ūkio statybose. Vandens išteklių tyrimo metodai. Vandens pasiskirstymas ir apykaita Žemėje. Sausumos ir Pasaulinio vandenyno vandens paviršius. Vandens apytaka. Drėgmės apytaka žemynuose. Vandens apytakos tūriai Žemės rutulyje. Hidrologinių reiškinių ir procesų fizinė charakteristika. Vandens, sniego ir ledo fizinės savybės. Bendrosios žinios. Vandens sudėtis. Tankis ir specifinis tūris. Specifinė vandens garavimo ir ledo bei sniego lydymosi šiluma. Šilumos talpa ir šilumos laidumas. Molekulinis klampis. Paviršiaus įtampa. Saulės energijos sorbcija ir išsklaidymas vandenyje, sniege ir lede. Sniego fizinių savybių rodikliai. Geba sulaikyti vandenį. Sniego drėgnis. Vandengrąža. Laminarinė ir turbulentinė skysčio tėkmė. Vandens objektų šilumos balansas. Vandens balansas. Meteorologinių sąlygų poveikis sausumos vandens režimui. Oro ir dirvožemio temperatūra. Atmosferos krituliai. Kritulių susidarymas. Įvairių veiksnių įtaka kritulių kiekiui. Reljefo įtaka. Miško ir vandens paviršiaus įtaka. Sniego dangos kaupimasis. Lietaus rodikliai. Garavimas. Vandens paviršiaus garavimo apibūdinimas. Sniego ir ledo paviršiaus garavimas. Suminis dirvožemio paviršiaus ir augalų garavimas. Paviršinio ir požeminio vandens sąveika. Dirvožemio ir grunto fizinės-hidrologinės savybės. Vandens būklė. Fizinės ir hidrologinės savybės. Dirvožemio konstantos. Vandens sunkimasis į gruntą. Požeminio vandens slūgsojimas. Dirvožemio drėgmė. Gruntinio vandens režimas bei jo sąveika su paviršiumi. Upių vanduo. Hidrografinis tinklas ir upyno elementai. Upynų struktūra, upių tinklas ir baseinas. Fiziniai-geografiniai baseino rodikliai. Upių slėnių formavimosi procesai, vandens tėkmės dėsningumai ir nuotėkio režimas. Cirkuliacinės srauto tėkmės. Išcentrinės jėgos ir jų įtaka upės srautui. Upės nuotėkio režimas. Paklotinio paviršiaus ir ūkinės veiklos poveikis režimui. Baseino sandara. Dirvožemio ir geologinės sąlygos. Ežeringumas ir vaginis reguliavimas. Augalija ir pelkėtumas. Ūkinės veiklos poveikis vandens režimui ir kokybei. Vandens lygio režimas. Terminis upių režimas. Upių ledo režimas. Upių nešmenų formavimasis. Suspensijos. Velkamieji nešmenys. Nešmenų nuotėkio režimas. Silės. Upės vagos deformacijos. Druskų nuotėkis upėse. Ežerų ir vandens talpyklų vanduo. Ežero dubens ir priekrantės elementai bei meteorologinių sąlygų ir sedimentacijos įtaka dubens formavimuisi. Ežerų užžėlimas (entrofikacija). Vandens balansas, lygis ir dinamika. Terminis ir ledo režimai. Cheminė vandens sudėtis, šviesos režimas ir biologiniai procesai.
  Hidrologija ir meteorologija, konspektas(55 puslapiai)
  2006-01-20
 • Hipertekstas

  Hiperteksto samprata. Hipertekstinė teksto struktūra. Hiperteksto savybės. Hiperteksto privalumai. Daugialypė terpė (multimedija). Hiperterpė. Elektroninė knyga. Hipertekstinė programinė įranga.
  Programavimas, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-04
 • Hipertekstinės technologijos

  Kaip sukurti savo internetinę svetainę, kad ji būtų kuo patrauklesnė. Kaip elgtis po to, kai Jūsų puslapis jau atsidurs Internete. WWW puslapių kūrimas. HTML redaktoriai. HTML pagrindai. HTML dokumento struktūra.
  Programavimas, konspektas(14 puslapių)
  2005-10-03
 • Hipertekstinių sistemų kūrimas

  Hipertekstinių sistemų kūrimas. Tinklapio planavimas. HTML dokumento struktūra. Teksto stiliai. Teksto formatavimas. Šriftai. Antraštės. Šrifto stiliai. Kitos teksto stiliaus komandos. Komentarai HTML dokumente. Šrifto keitimas. Spalvų kodai. Pastraipų valdymas. Teksto atitraukimas. Eilučių valdymas. Teksto lygiavimas. Viso tinklapio fono ir teksto spalva. Komandos <BODY> atributai. Nuorodos. Nuorodų spalvos. Sąrašai. Komandos <OL> atributas TYPE. Sąrašai. Komandos <UL> atributas TYP. Lentelės. Lentelės pavyzdys. Komandos <TABLE> atributai. Lentelės. Eilutės komandos <TR> atributai. Ląstelės komandos <TD> atributai. Grafiniai vaizdai. Linijos. Komandos <HR> atributai. Paveikslėliai. Komandos <IMG> atributai Paveikslėliai. Paveikslėlis kaip nuoroda. Grafiniai žemėlapiai. Komandos <AREA> atributai. Atributo SHAPE naudojimas. Grafiniai žemėlapiai. Vienos žemėlapio srities išskyrimo ir susiejimo su nuoroda pavyzdys. Rėmeliai.
  Programos, konspektas(17 puslapių)
  2006-10-12
 • Hipnosedaciniai vaistai

  Hipnosedaciniai vaistai (benzodiazepinai, barbitūratai ir kt.). Sedatyviai-hipnotiškai veikiančios medžiagos (migdomieji). Klasifikacija ir farmakokinetika. Veikimo mechanizmas. Farmakodinamika. Klinikinis panaudojimas. Toksiškumas. Trumpasis variantas. Kai kurių benzodiazepinų savybės. Benzodiazepinai. Zolpidemas. Barbitūratai. Chloralio hidratas. Bromidai.
  Farmakologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-28
 • Hipofizės hormonų preparatai

  Hipofizės hormonų preparatai. Augimo hormonas (STH). Thireostimulioujantis hormonas (thirotroponas, TTH). Adrenokortikotropinis hormona (kortikotropinas, AKTH). Folikulostimuliuojantis hormonas (FSH). Liuteinizuojantis hormonas (LH). Gonadotropinai (menotropinai ir urofollitropinai). Prolaktinas. Hipofizės užpakalinės dalies hormonai. Oksitocinas. Vazoprescinas (antidiuretinis hormonas, ADH).
  Medicina, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-05
 • Hipoteka (4)

  Hipotekos palūkanos. Hipotekos paskolų tipai. Hipotekos paskolų elementai. Kasmetinis skolos aptarnavimas ir paskolos konstanta. Apmokėta skola. Apmokėtos paskolos procentas. Skolintojo pajamingumas. Nuosavybės dalies akcijų palūkanos. Nuosavybės dalies bendrovėje paprastosiomis ir privilegijuotomis akcijomis turėjimo nauda. Nuosavybės dalies bendrovėje paprastomis ir privilegijuotomis akcijomis pajamų norma. Nuosavybės dalies bendrovėje paprastomis ir privilegijuotomis akcijomis pajamų normos išvedimas. Svertai. Svertų tipai. Pagrindinės sąvokos.
  Teisė, konspektas(13 puslapių)
  2008-04-03
 • Hipotezių tikrinimas. I ir II rūšies klaidos. Hipotezių apie vidurkius ir dispersijas tikrinimas

  Bendra hipotezių tikrinimo schema. Hipotezė apie normalinės generalinės aibės vidurkio reikšmę. Hipotezės apie normalinės generalinės aibės dispersijos reikšmę. Stjudento kriterijus, taikomas dviem nepriklausomoms imtims. Stjudento kriterijus, taikomas dviem priklausomoms imtims. Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę nepriklausomoms imtims. Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę priklausomoms imtims.
  Statistika, konspektas(12 puslapių)
  2005-12-07
 • Histamino apykaitą veikiantys vaistai

  H1 antagonistai. Etanolamino dariniai. Difenhidraminas. Klemastinas. Etilendiaminai. Chlorpromazinas. Alkilaminai. Dimetindenas. Chlorfenaminas. Triprolidinas. Piperazino dariniai. Cetirizinas. Fenotiazinai. Tam tikri junginiai. Kvifenadinas. Feksofenodinas. Ebastinas. Azelastinas. Loratadinas. Desloratadinas. Ketotifenas. H2 antagonistai. Struktūros ir aktyvumo ryšys.
  Farmakologija, konspektas(14 puslapių)
  2008-03-04
 • Histologija

  Histologijos istorijos apžvalga. Vystymasis Lietuvoje. Embriologijos mokslo vystymasis. Citologija. Audiniai. Epitelinis audinys. Vienasluoksniai epiteliai. Daugiasluoksniai paviršiniai epiteliai. Liaukų sandara ir sekrecijos būdai. Bestuburių gyvūnų epiteliniai audiniai.
  Biologija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Histologija (2)

  Jungiamasis audinys. Mezenchima. Skaidulinis jungiamasis audinys. Skaidulinis jungiamasis audinys. Elastinės skaidulos. Retikulinės skaidulos. Pagrindinė medžiaga. Purusis skaidulinis jungiamasis audinys. Glaudusis skaidulinis jungiamasis audinys. Skeleto jungiamasis audinys. Kremzlinis audinys. Kremzlės tarpląstelinė medžiaga. Antkremzlis. Skeleto jungiamasis audinys. Kaulinis audinys. Tarpląstelinė medžiaga. Specialusis jungiamasis audinys. Riebalinis audinys. Retikulinis jungiamasis audinys. Drebutinis audinys. Pigmentinis jungiamasis audinys. Kraujas ir limfa. Eritrocitai (Raudonosios kraujo ląstelės). Trombocitai (Kraujo plokštelės). Leukocitai (Baltieji kraujo kūneliai). Granulocitai. Agranulocitai. Limfa. Hemopoezė. Eritropoezė. Granulocitopoezė. Monocitopoezė. Trombocitopoezė. Limfocitopoezė. Gemalo hemopoezė. Spermatozoidas. Spermatogenezė. Kiaušinėlis. Oogenezė. Ovuliacija. Pirminių lytinių ląstelių kilmė. Cikliniai kiaušidžių ir gimdos gleivinės kitimai. Menstruacinis ciklas. Moters lytinio ciklo hormoninė reguliacija. Apvaisinimas.
  Anatomija, konspektas(16 puslapių)
  2007-01-19
 • Histologija (3)

  Lentelė: Audinio pavadinimas; Audinio rūšys; Audinio struktūra; Vieta organizme; Audinio funkcijos.
  Anatomija, konspektas(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Histologija (4)

  Histologija. Citologija. Ląstelė. Mineralinės medžiagos. Organiniai junginiai. Ląstelės struktūra. Citoplazma. Membranos. Citolema. Vidinės membranos. Citoplazmos organoidai, organoidae cytoplasmaticae. Endoplazminis tinklas. Goldžio kompleksas. Mitochondrijos. Lizosomos. Liekamieji kūneliai. Mikrosomos. Pūslelės. Žiedinės plokštelės. Ribosomos. Centriolės. Mikrotubulės. Blakstienėlės. Mikrofilamentai. Ląstelės intarpai. Trofiniai intarpai. Sekreciniai intarpai. Pigmentiniai intarpai. Kristalai. Hialoplazma. Branduolys, nucleus. Branduolio apvalkalas. Branduolio sultys. Chromatinas. Chromosomos. Ląstelių fiziologija. Fagocitozė. Pinocitozė. Ląstelių judėjimas. Ląstelių dirglumas. Sekrecija. Augimas. Ląstelių dalijimasis. Mitozė. Amitozė. Endomitozė. Mejozė. Ląstelių diferenciacija ir senėjimas. Citologiniai ir histologiniai tyrimo metodai. Histologinė technika. Histologinės medžiagos fiksavimas. Sukietinimas ir vandens pašalinimas. Įmirkimas standinančiomis medžiagomis. Audinių pjaustymas. Pjūvių dažymas. Pjūvių priklijavimas.
  Anatomija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Histologija (5)

  Inkstų žievinės ir šerdinės dalies histologinė struktūra. Nefrono histologinė struktūra. Baumano kapsulę sudarančių ląstelių ir nefroną sudarančių vamzdelių histologinė charakteristika. Pakalmuolinio aparato histologinė struktūra ir reikšmė. Šlapimo filtracinio barjero struktūra. Prostatos histofiziologija. Šlapimo pūslės, šlapimtakių ir šlaplės histologinė charakteristika. Kvėpavimo sistema. Histologija ir embriologija. Bronchų ir bronchiolių sienos struktūra. Kvėpavimo takų gleivinės histofiziologija. Išvardykite bronchų epitelio ląsteles ir apibūdinkite jų funkcijas. Apibūdinkite broncho ir bronchiolės struktūros skirtumus. Struktūros ir ląstelės, dalyvaujančios gynyboje prieš svetimas organizmui medžiagas, kvėpavimo takuose ir alveolėse. Alveolių pertvaros struktūra. Oro-kraujo užtvaro struktūra. Pleuros struktūra ir funkcija. Kvėpavimo sistemos raidos šaltinis ir dažniausiai sutinkamos formavimosi ydos. Kasos egzokrininės ir endokrininės dalies struktūra. Pogumburio, posmegenines liaukos hormonų reikšmė reprodukcinės funkcijos reguliacijai. Vyriška ir moteriška lytinė sistema. Kiaušidės struktūra. Ovogenezė. Folikulogenezė. Geltonasis kūnas bei jo reikšmė. Gimdos sienelės histologinė struktūra ir gleivinės. Kiaušintakio struktūra bei jo reikšmė apvaisinimo procesui. Apsėklinimo ir apvaisinimo samprata. Apvaisinimo fazės ir jų mechanizmai. Apvaisinimas. Akrosominė reakcija ir denudacija. Spermatozoido prasiskverbimas pro skaidriąją zoną. Spermatozoido prasiskverbimas pro plazmolemą. Probranduolių susidarymas ir jų susiliejimas. Lytinės vyro sistemos histofiziologija. Lytinės vyro ir moters sistemos formavimasis ir formavimosi anomalijos. Sėklidės struktūra. Generatyvinė ir endokrininė sėklidės funkcija.
  Medicina, konspektas(23 puslapiai)
  2009-11-13
 • Hodegetika (2)

  Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo paskirtis. Sampratos (asmeninės auklėjimo sampratos, auklėjimo aktualumas). Auklėjimo proceso struktūra: išorinė ir vidinė: kokie komponentai sudaro šias struktūras ir kaip jie tarpusavy susiję, kurie svarbiausi? Auklėjimo tikslai ir uždaviniai kaip esminis auklėjimo komponentas: jų esmė, rūšys ir kokie auklėjimo tikslai itin aktualūs šiame laikmetyje. Auklėjimo turinys: vertybių vieta jame ir kokios vertybių sistemos gali sudaryti auklėjimą. Vertybių internacionalizacija: jos reikšmė bei esmė, rūšys, lygiai, raiška. Auklėjimo principai: esmė, paskirtis, sistema (mūsų sistema). Pasirinkite 2 – 3 principus, apibūdinkite jų esmę ir paaiškinkite, kaip jie taikomi socialiniame darbe. Auklėjimo metodai: esmė, paskirtis (kam?), rūšys. Pasirinkite 2-3 dialogo ir 2-3 monologo metodus ir paaiškinkite, kaip jie taikomi socialiniame darbe. Kokius metodus laikytume itin aktyviais. Dorinis auklėjimas: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, principai, problemos. Socialinis auklėjimas: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, principai, problemos. Tautiškas, tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas Jovaišos požiūriu: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, problemos. Pedagoginis bendravimas: jo esmė ir reikšmė, pedagoginis bendravimas ir santykiai. Konfliktiški santykiai ir konfliktų sprendimo būdai.
  Pedagogika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-11-05
Puslapyje rodyti po