Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Frühneuhochdeutsch

  Konspektai vokiečių kalba apie vokiečių kalbos istorijos etapą Frühneuhochdeutsch: Lautwandel. Monophthongierung. Diphthongierung. Weitere lautliche Veränderungen. Vereinheitlichung der Flexion.
  Vokiečių kalba, konspektas(2 puslapiai)
  2005-06-08
 • Funkcija ir jos grafikas. Lygčių sistemų ekvivalentumas

  Atstumas tarp dviejų taškų. Atkarpos vidurio taško koordinatės. Funkcija ir jos grafikas. Aritmetinė progresija. Kvadratinė funkcija. Kvadratinės funkcijos apibrėžimas. Grafinis uždavinių sprendimas. Tiesinių lygčių sistemos. Tiesinė lygtis su dviem nežinomaisiais. Tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemos. Grafinis sprendimo būdas. Lygčių ekvivalentumas. Lygčių sistemų ekvivalentumas. Trikampių panašumas. Proporcingos atkarpos. Talio teorema. Trikampio ir trapecijos vidurinė linija. Trikampių panašumas. Trikampių panašumo požymiai. Daugiakampių panašumas. Kvadratinių lygčių sprendimas. Pilnosios kvadratinės lygties sprendimas. Kvadratinės lygties sprendimas. Diskriminantas. Vijeto teorema. Kvadratinių trinarių skaidymas dauginamaisiais. Bikvadratinės lygtys.
  Matematika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Funkcijos (2)

  Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtis. Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė. Funkcijos diferencijuojamumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės funkcijos išvestinė.Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Logaritminio diferencijavimo metodas. Parametrinėmis lygtimis duotų funkcijų diferencijavimas. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lopitalio taisyklė. Diferencialas ir jo savybės. Diferenciavimo pritaikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Bendroji funkcijų tyrimų schema. Ekstremumai. Kreivės asimptotės. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijų dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos diferencijavimas. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas dalinių išvestinių pagalba.
  Algebra, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-20
 • Funkcijos ribos išvestinės

  Funkcijos. Ribos. Tolydumas. Skaitinė funkcija. Funkcijos apibrėžimo ir kitimo sritys. Funkcijos reiškimo būdai. Pagrindinės skaitinių funkcijų charakteristikos. Funkcijų reiškimo būdai. Monotoninės funkcijos. Aprėžtos ir neaprėžtos funkcijos. Lyginės ir nelyginės funkcijos. Atvirkštinės funkcijos. Funkcijos riba. Pagrindinės ribų teoremos. Pagrindinės ribų teoremos. Skaičius e. Funkcijos riba, kai x→0. Funkcijos tolydumas. Funkcijos išvestinė. Išvestinės sąvoka, jos geometrinė ir mechaninė prasmė. Išvestinės apibrėžimas. Išvestinės geometrinė prasmė. Mechaninė išvestinės prasmė. Pagrindinės diferencijavimo taisyklės ir formulės. Sudėtinių funkcijų išvestinės. Aukštesnių eilių išvestinės. Funkcijos diferencialas. Išvestinių taikymas. Funkcijos didėjimas ir mažėjimas. Funkcijos ekstremumai. Didžiausia ir mažiausia funkcijos reikšmė duotame intervale. Funkcijų tyrimas ir grafikų braižymas.
  Algebra, konspektas(17 puslapių)
  2007-12-05
 • Funkcijų eilutės

  Funkcijų eilutės. Funkcijų eilutės konvergavimo sritis. Tolygusis funkcijų sekų ir eilučių konvergavimas. Tolygiai konverguojančių funkcijų eilučių savybės. Abelio teorema. Laipsninės eilutės konvergavimo intervalas ir spindulys. Laipsninių eilučių savybės. Teiloro eilutė. Kai kurių elementariųjų funkcijų reiškimas Makloreno eilute. Eilučių taikymai. Skaičių ir funkcijų eilučių taikymas apskaičiuojant ribą. Funkcijos bei apibrėžtinio integralo artinių skaičiavimas. Eilučių taikymas sprendžiant diferencialines lygtis.
  Algebra, konspektas(32 puslapiai)
  2008-04-24
 • Funkcionalinė analizė

  Aibių galia. Aibių atvaizdis. Ekvivalenčios aibės. Aibės galia. Baigtinės ir skaičiosios aibės. Kontinuumo galios aibės. Metrinės ir topologinės erdvės. Hiolderio ir Minkovskio nelygybės. Metrinės erdvės. Metrinės erdvės poaibių klasifikacija. Kompaktinės aibės. Konvergavimas metrinėse erdvėse. Sutraukiantys atvaizdžiai. Banacho teorema apie nejudamąjį tašką. Pavyzdžiai. Taškų aibės skaičių tiesėje. Uždarųjų ir atvirųjų aibių struktūra. Mačios aibės. Aibių algebra. Aibės matas. Matas skaičių tiesėje. Mačiosios funkcijos. Pagrindinės sąvokos. Mačiųjų funkcijų savybės. Mačių funkcijų konvergavimas. Lebego integralas. Paprastųjų funkcijų savybės. Lebego integralo apibrėžimas. Lebego integralo savybės. Lebego ir Rymano integralų ryšys skaičių tiesėje. Tiesinės normuotos erdvės. Tiesinės erdvės sąvoka. Iškilos aibės ir pusnormės. Normuotos erdvės. Euklido ir unitariosios erdvės. Charakteringoji euklidinių erdvių savybė. Hilberto erdvės. Tiesiniai operatoriai. Tiesinių operatorių erdvė. Tiesiniai aprėžti operatoriai Banacho erdvėse. Operatorių Banacho erdvės. Jungtinė erdvė. Tiesiniai funkcionalai Hilberto erdvėje. Hano – Banacho teoremos apie tiesinių funkcionalų tęsinius. Jungtiniai operatoriai. Banacho erdvės jungtiniai operatoriai. Hilberto erdvių jungtiniai ir savijungiai operatoriai. Funkcinės analizės kontrolinis darbas.
  Matematika, konspektas(65 puslapiai)
  2006-11-24
 • Galaktikos (6)

  Kas yra Galaktika? Galaktikų formos. Galaktikų dydžiai. Kas yra sąveikaujančios galaktikos? Kas vyksta galaktikų branduoliuose? Galaktikų išsidėstymas erdvėje. Paukščių Takas. Galaktikos sandara. Paukščių Tako deformacija. Andromedos galaktika. Radijo galaktika. Kvazarai.
  Astronomija, konspektas(13 puslapių)
  2009-06-16
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje

  Ekstremalios situacijos, jų skirstymas. Avarijos ir katastrofos. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Civilinės saugos sistemoje naudojami perspėjimo ženklai. Civilinės saugos ženklai. Gyventojų perspėjimo sistema. Kenksmingos medžiagos, vartojamos pramonėje ir žemės ūkyje. Apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų savybės ir skirstymas. Pavojingų medžiagų ženklinimas. Rizikos frazės. Rizikos frazių deriniai. Rizikos frazių deriniai. Kenksmingos medžiagos poveikis žmogaus organizmui. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. Biologinis aplinkos teršimas. Pagrindinės užkrečiamosios ligos. Kolektyvinės ir individualiosios gyventojų apsaugos priemonės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Slėptuvių naudojimas. Individualiosios apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Civilinės dujokaukės. Vaikiškos individualiosios (dujokaukės) apsaugos priemonės. Pramoninės filtruojamosios individualiosios apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojamieji kvėpavimo aparatai IP-4 ir IP-4M. Pramoniniai izoliuojamieji kvėpavimo aparatai. Individualiosios odos apsaugos priemonės. Izoliuojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės. Filtruojamosios individualiosios odos apsaugos priemonės. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija. Žmonių sanitarinis švarinimas. Gyvulių švarinimas. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai nelaimės židiniuose. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai. Svarbiausi gelbėjimo darbai nelaimės židiniuose. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais. Svarbiausi gelbėjimo darbai radiacinės ir cheminės taršos vietose. Svarbiausios aplinkos apsaugos uždaviniai. Atmosferos oro užterštumas ir apsauga. Vanduo ir jo apsauga. Priedai(3).
  Sauga, konspektas(47 puslapiai)
  2007-10-15
 • Galinės smegenys

  Apsiaustas. Apsiausto viršutinis šoninis paviršius. Apsiausto medialinis ir apatinis paviršiai. Uodžiamosios smegenys. Žievės sandara ir svarbesniųjų funkcijų lokalizacija. Motorinė projekcinė zona. Bendro jutimo projekcinė zona. Regos projekcinė zona. Klausos projekcinė zona. Uoslės ir skonio projekcinės zonos. Pusrutulių pamato mazgai. Dryžuotasis kūnas. Užtvara. Migdolinis kūnas. Pusrutulių baltoji medžiaga.
  Fiziologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Galvos griaučiai

  Galvos griaučiai. Kaukolė. Smegeninės kaulai. Veido kaulai. Galvos raumenys ir fascijos. Kaklo raumenys ir fascijos.
  Anatomija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-09
 • Galvos ir veido kraujotakos ir limfotakos schema

  Įvadas. Arterinė sistema kaklo bei veido srityje. Veninė sistema kaklo bei veido srityje. Limfinė sistema kaklo bei veido srityje. Išvados.
  Anatomija, konspektas(5 puslapiai)
  2007-01-09
 • Galvos smegenų traumos

  Neurochirurgijos ciklo paskaitos. Galvos smegenų sužalojimas. Klasifikacijos. Lengva galvos smegenų trauma. Vidutinio sunkumo galvos smegenų trauma. Sunki galvos smegenų trauma. Kaukolės sužalojimai. Galvos smegenų sužalojimai. Epidemiologija. Galvos smegenų pažeidimo priežastys ir jų profilaktika. Galvos smegenų sužalojimų rizikos grupės. Išorinių galvos sužalojimų įvertinimas. Kaukolės pamato lūžiai. Galvos smegenų sužalojimų klinikinė diagnostika. Intrakraujinių hematomų klasifikacija. Galvos smegenų sužalojimų gydimo principai. Ankstyvosios galvos smegenų sužalojimo komplikacijos. Vėlyvosios galvos smegenų sužalojimo komplikacijos.
  Ligos ir traumos, konspektas(15 puslapių)
  2008-04-24
 • Gamybos ir technologijos procesai

  Gamybos procesas. Technologijos procesas. Technologijos operacija. Technologijos kelias. Technologijos pakopa. Technologijos procesų klasifikavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Inžinerija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-03-15
 • Gamybos kaštai

  Kaštų esmė. Kaštai trumpu laikotarpiu. Kaštai ilgu laikotarpiu. Ilgo ir trumpo laikotarpių kaštų kreivės. Asortimento ekonomija. Kaštų dinaminiai pokyčiai - mokymosi kreivė. Kaštų įvertinimas ir prognozė.
  Mikroekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-10-02
 • Gamybos logistika (2)

  Pagrindinė gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos strategija. Skiriamos tokios gamybos strategijos rūšys. Gamybos logistikos įtaka. Produkto plėtra. Produkto struktūra. Gamybos principai. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Gamybos planavimas ir valdymas. Organizavimo koncepcija.
  Transportas ir logistika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-02-27
 • Gamybos procesas (2)

  Gamybos procesas. Gamybos procesų rūšys. Gamybos specializavimas. Gamybos tipai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Įmonės gamybinės struktūros samprata. Įmonės gamybos struktūros tipai. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos proceso organizavimas laike. Proceso organizavimo išplėstinė charakteristika. Gamybos ciklas ir jo vaidmuo. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Vienetinės gamybos organizavimas.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-15
 • Gamybos procesas ir su juo susiję veiksniai

  Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Srovinės gamybos organizavimas. Nepertraukiamos srovinės linijos. Pertraukiamos srovinės linijos. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas (RŪ). Energetikos ūkio organizavimas (EŪ). Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Techninės kontrolės organizavimas. Apskaita. Mokesčiai.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(31 puslapis)
  2006-10-27
 • Gamybos proceso organizavimas

  Gamybos tipai. Gamybos proceso aptarnavimas. Gamybos aptarnavimo tikslai. Transporto organizavimas. Tiekimo organizavimas. Sandėlių organizavimas.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(13 puslapių)
  2005-12-09
 • Gamybos technologija

  Gamybos proceso kūrimas. Procesų strategija. Dizainas gamybos organizavimo procese. Prekių ir paslaugų dizainas. Tinklo operacijų dizainas. Gamybos proceso planavimas. Procesų technologijos. Metodų inžinerija. Mokslinė, sisteminė vadyba. Gamybos pajėgumų išdėstymas – vietos parinkimas. Produktyvumo planavimas ir kontrolė. gamybinis aptarnavimas (priežiūra). Darbų atlikimas "tiksliai laiku".
  Pramonė ir gamyba, konspektas(8 puslapiai)
  2007-02-07
 • Gamybos technologija ir organizavimas (2)

  Procesų valdymas ir pasiūlos grandinė. Procesų valdymo ir pasiūlos grandinės apibrėžimas. Procesų sistemų klasifikavimas. Tarptautinės operacijos. Gamybos pramonės darbo rinka. Procesų modeliai. Produktyvumas. Procesų valdymo turinys. Organizacinė schema. Sisteminis požiūris gamybos organizavime. Technologijų evoliucijos įtaka procesams. Organizacijų strategija. Rinkos įtakojamos organizacijos. Ne pelno siekiančios organizacijos. Strateginis planas. Strategijų ir procesų sinergija. Gamybos vietos pasirinkimas. Gamybos vietos pasirinkimo apibrėžimas. Personalo pasirinkimas. Būdingos vietos sąlygos. Infrastruktūra. Statybos kaštų įtaka vietos pasirinkimui. Veiksniai, turintys įtakos grynųjų pinigų cirkuliacijai. Finansinė parama renkantis vietą. Kiekybiniai vertinimai renkantis vietą verslui. Kokybės vadyba gamyboje. Kokybės turinys. Kokybės apibrėžimas. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės ir broko kaštai. Kokybės kontrolė. Priemonės ir technikos, susijusios su kokybe. Tarptautinė standartų organizacija ir ISO-9000. Europos kokybės vadybos fondas. Etika ir kokybė. Produkto kūrimas. Produkto apibrėžimas. Projektas kaip produktas. Produkto gyvavimo ciklas. Technologijos produkto projektavime. Produktų tobulinimas ir naujų produktų kūrimas. Produkto dizaino lankstumas. Procesų projektavimas ir operacijų tinklas. Procesų sistemos projektavimas. Gamybos procesų apimtis. Vertikali integracija. Automatizavimo svarba modeliuojant gamybos procesus. Informacinės technologijos procesų sistemose. Elektroninis verslas. Dirbtinis intelektas. Struktūrinė proceso schema. Verslo procesų reinžinerija. Gamybos įrenginių išdėstymo projektavimas. Įrenginių išdėstymo apibrėžimas. Išdėstymas gamyboje. Prekybos įrenginių išdėstymas. Restoranų išplanavimas. Oro uostų išplanavimas. Inžinerijos, konsultavimo ir projektavimo biurai. Patalpų išplanavimo metodai. Darbų atlikimas "kaip tik laiku" (KTL). KTL sąvoka ir kilmė. Tradicinės ir KTL sistemos palyginimas. KTL elementai. Traukimo sistema gamyboje. Kanban sistema. Kanban procesas. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. KTL sistemos tikslai ir diegimas. KTL sistemos privalumai. KTL įdiegimo sunkumai. KTL įdiegimo loginis pagrindas. Būtinos sąlygos KTL programai įdiegti.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(36 puslapiai)
  2009-02-26
Puslapyje rodyti po