Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų teisė (8)

  Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąvoka. Pridėtinės vertės mokesčio objektas. Prekių tiekimas. Prekių pervežimas į kitą valstybę Europos sąjungos narę. Paslaugų teikimas. Tarptautinių sandorių apmokestinimas. Apmokestinamoji vertė (nuo ko skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis). Pridėtinės vertės mokesčio tarifai (0-5-18). Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinamos prekės ir paslaugos. Pridėtinės vertės mokesčio ataskaita. Pridėtinės vertės mokesčio registravimas ir mokėtojo prievolės. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaita-faktūra. Mokestinis laikotarpis. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimas į biudžetą. Prekių tiekimo į kitas valstybes Europos sąjungos šalis ataskaita (VIES). Pridėtinės vertės mokesčio kontrolė.
  Komercinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-02-28
 • Finansų teorija

  Finansų pagrindai. Įmonės finansinės būklės analizės metodai. Finansinis veiklos planavimas ir finansinių ataskaitų prognozavimas. Lūžio taško (momento) analizė. Gamybos svertas. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Gamybos svertas (gamybos sverto lygis). Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos matai. Rizika ir pelno norma.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2009-10-14
 • Firmos pusiausvyra monopolinėje rinkoje

  Monopolinės rinkos funkcionavimo sąlygos. Natūrali monopolija. Firmos pajamos monopolinėje rinkoje. Pelno maksimizavimas monopolinėje rinkoje pagal bendruosius ir ribinius ekonominius dydžius. Vyriausybinė monopolijų veiklos kontrolė.
  Mikroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2006-12-05
 • Firmos pusiausvyra oligopolinėje ir monopolinės konkurencijos rinkose

  Oligopolinės rinkos apibūdinimas. Laužta paklausos kreivė. Oligopolinės kainos nustatymas. Žaidimų teorija ir konkurencijos strategija duopolinėje rinkoje. Monopolinės konkurencijos rinkos funkcionavimo sąlygos. Pelno maksimizavimas monopolinės konkurencijos rinkoje. Rinkos tipų palyginimas pagal pelno maksimizavimo būdus.
  Mikroekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Firmos pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje

  Tobulos konkurencijos rinkos funkcionavimo sąlygos. Firmos ir šakos paklausa tobulos konkurencijos rinkoje. Firmos pajamos tobulos konkurencijos rinkoje. Pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Pavyzdys. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu pagal lyginamąjį ribinių pajamų ir ribinių kaštų modelį. Pelno maksimizavimo taisyklė. Firmos veiklos sustabdymo taškas. Firmos trumpojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos ilgojo laikotarpio pasiūlos kreivė. Firmos pelno maksimizavimas ilguoju laikotarpiu. Efektyvumo problema tobulos konkurencijos rinkoje.
  Mikroekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2006-12-05
 • Fiskalinės politikos ypatumai Lietuvoje

  Fiskalinės politikos ypatumai Lietuvoje. Biudžeto valdymo procesas Lietuvoje. Biudžeto sandaros reformos. Biudžeto valdymo principai. Biudžeto planavimo ir vykdymo procesas. Kontrolė. Biudžeto planavimo ir biudžeto projekto sudarymas (Vyriausybės etapas). Valstybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas Seime. Valstybės biudžeto vykdymas. Valstybės biudžeto įvykdymo kontrolė ir atskaitomybė. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje 1990 – 2004 metais. Fiskalinės politikos raidos etapai ir jų pagrindiniai bruožai. Bendrasis (konsoliduotas) šalies biudžetas: struktūra ir raidos tendencijos. Valstybės pajamos. Mokesčių sistemos pagrindiniai principai. Mokesčių sistemos reforma. Mokesčių reformos tobulinimo priemonės. Finansavimas. Ekonominis poveikis. Nacionalinio biudžeto pajamų struktūra ir dinamika. Biudžeto išlaidų struktūra ir pokyčiai. Valdžios sektoriaus biudžeto išlaidų politika. Tikslai. Numatomos priemonės. Nacionalinio biudžeto išlaidų struktūra. Nauji 2004 metų biudžeto bruožai ir 2005 metų biudžetas. 2004 metų valstybės biudžeto privalumai. Nauji šalies biudžeto bruožai – konsolidacija su Europos Sąjungos (ES) finansiniais srautais ir socialinė orientacija. 2004 metų valstybės biudžeto trūkumai. 2005 metų Lietuvos nacionalinis biudžetas. Valstybės skola ir biudžetas. Valstybės pajamų didinimo problema: strateginis požiūris. Valstybės biudžeto išlaidų struktūros genderiniai iškraipymai. Fiskalinės politikos gairės artimiausiu laikotarpiu. Lietuvos konvergencijos programa. Fiskalinės prognozės. Bendrojo šalies biudžeto pajamų jautrumas. Bendrojo šalies biudžeto fiskalinio deficito prognozių pokyčiai. Mokesčių reformos tikslai, priemonės bei jų įgyvendinimas. Finansavimas. Ekonominis poveikis. Išlaidų politika. Tikslai. Numatomos priemonės. Finansavimas. Finansiniai srautai tarp Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetų. Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą. Išmokos iš Europos Sąjungos biudžeto. Bendrafinansavimo poreikis. Valstybės skolos politika. Tikslas. Numatomos priemonės. Valstybės skolos prognozės. Ekonominis poveikis. Fiskalinės rizikos sritys. Indėlių draudimas. Nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimas. Valstybės įmonių skolos bankams. Santaupų atkūrimas. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Valstybės turto privatizavimas. Biudžetų kreditorinis įsiskolinimas. Kita fiskalinė rizika. Valstybės garantijos.
  Makroekonomika, konspektas(84 puslapiai)
  2006-10-27
 • Fitohormonų vaidmuo ir jų veiklos mechanizmas augale

  Auksinai. Auksinų kilmė. Auksinų istorija ir pirmieji eksperimentai. Kaip veikia auksinas. Auksinų biosintezė ir metabolizmas. Auksino atliekamos funkcijos. Giberelinai. Giberelinų istorija. Giberelinų poveikis. Citokininai. Citokininų kilmė. Citokininų istorija. Citokininų biosintezė ir metabolizmas. Citokininų funkcijos. Abscisino rūgštys. Abscizo rūgšties kilmė. Abscizo rūgšties istorija. Etilenas. Etileno kilmė. Etileno istorija. Biosintezė ir metabolizmas. Etileno atliekamos funkcijos.
  Botanika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-19
 • Fitoterapija (2)

  Augaluose yra šių veikliųjų medžiagų. Balinis ajeras. Paprastasis ąžuolas. Pipirmėtė. Eukaliptas. Ramunėlė. Kmynas. Medetka. Šalavijas. Miramedis. Rozmarinas. Gvazdikmedis. Ežiuolė. Sidabražolė. Ratanija.
  Biologija, konspektas(20 puslapių)
  2008-05-23
 • Fizika

  Elektros krūvis. Krūvio tankis. Krūvių sąveika. Kulono dėsnis. Elektrinė konstanta. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko vektoriaus cirkuliacija. Elektrostatinio lauko potencialas. Taškinio krūvio potencinė energija ir lauko potencialas. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrinis dipolis. Gauso teorema. Dielektrikai ir jų poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Segnetoelektrikai. Gauso teorema dielektrikui. Elektrinė slinktis. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Elektrinio lauko energija ir energijos tankis. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris ir tankis. Klasikinės elektroninės metalu laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnis. Nesavaiminis išlydis dujose. Rekombinacija. Savaiminis išlydis dujose. Dujų išlydžio tipai. Termoelektrinė emisija. Ričardsono ir Dasmano formulė. Dujų plazma. Magnetinis laukas ir magnetinė indukcija. Bio ir Savaro dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Magnetinis srautas. Gauso teorema magnetiniam laukui. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kuriuo teka srovė vienalyčiame magnetiniame lauke. Elektromagnetinė indukcija. Saviindukcija. Abipusė indukcija. Magnetinė lauko energija ir jos tankis. Medžiagos įmagnetėjimas. Diamagnetizmas ir paramagnetizmas. Feromagnetikai.
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-03-10
 • Fizika (100)

  Galilėjaus reliatyvumas. Dinamika. Pirmasis Niutono dėsnis. Masė ir kūno judesio kiekis (impulsas). Antrasis Niutono dėsnis. Trečiasis Niutono dėsnis. Jėgos. Trinties jėgos. Sunkio jėga (sunkis) ir svoris.
  Fizika, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (101)

  Tvermės dėsniai. Kinetinė energija ir darbas. Jėgų laukas. Konservatyviosios jėgos. Potencinis laukas. Centrinės jėgos. Neinercinės sistemos. Pagrindinė sukamojo judėjimo lygtis. Judesio kiekio (impulso) momento tvermės dėsnis. Koriolio jėga. Kietojo kūno dinamika. Sukimasis apie nejudamą ašį. Inercijos momentas.
  Fizika, konspektas(15 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (102)

  Molekulinė fizika ir termodinamika. Statistinė fizika ir termodinamika. Molekulių masė ir matmenys. Sistema. Sistemos būsena. Procesas. Vidinė sistemos energija. Šiluminė pusiausvyra. Nulinis termodinamikos principas. Šiluminis plėtimasis. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Temperatūra. Idealiųjų dujų būvio lygtis. Idealiųjų dujų vidinė energija ir šiluminė talpa. Idealiųjų dujų adiabatės lygtis. Politropinis procesas. Idealiųjų dujų atliekamas darbas. Vandervalso (Van der Waals) dujos. Barometrinė formulė.
  Fizika, konspektas(17 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (103)

  Statistinės fizikos elementai. Supaprastintas modelis. Slėgis į sienelę. Statistikos elementai. Molekulių šiluminis judėjimas. Molekulių smūgiai į sienelę. Maksvelo pasiskirstymas. Bolcmano pasiskirstymas.
  Fizika, konspektas(15 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (104)

  Mikro- ir makrobūsenos. Statistinis svoris. Entropija. Termodinamikos dėsniai. Cikliniai procesai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Termodinaminiai potencialai. Vidinė energija. Laisvoji energija. Entalpija. Termodinaminis Gibso potencialas. Paviršiaus įtempimas.
  Fizika, konspektas(18 puslapių)
  2007-01-19
 • Fizika (105)

  Konservatyviųjų jėgų darbas ir potencinė energija. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Sąveikos potencinė energija. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Impulso ir impulso momento tvermės dėsniai. Apibrėžkite ir apskaičiuokite kietojo kūno kinetinę energiją. Paaiškinkite, kokias mechaninės energijos formas ir rūšis žinote, kada ji išsilaiko ir kaip gali keisti. Paaiškinti, kada išsilaiko impulso (judėjimo kiekio) momentas ir aptarti bent vieną konkretų tokio išsilaikymo atvejį. Fizinės svyruoklės laisvųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Bangos lygtis. Aptarkite parametrus aplinkos, nuo kurių priklauso mechaninių bangų sklidimo greitis. Mechaninių bangų interferencija ir stovinčiųjų bangų lygtis. (Paaiškinkite sklindančiųjų ir stovinčiųjų bangų skirtumus). Akustinės bangos intensyvumas ir slėgis. Decibelas. Paaiškinkite, nuo ko priklauso akustinių bangų intensyvumas. Girdos ir skausmo ribos. Decibelas. Doplerio efektas. Aptarkite medžiagų molinių šilumų molekulinę kinetinę teoriją ir jos trūkumus. Molekulinės teorijos slėgio ir temperatūros supratimas. Pernešimo reiškiniai nepusiausvirose termodinaminėse sistemose. Adiabatinis procesas ir dujų darbas jo metu. Idealiosios šiluminės mašinos tiesioginis ir atvirkštinis Karno ciklai. I–asis termodinamikos dėsnis izoprocesams ir dujų darbas jų metu. Antrasis termodinamikos principas ir entropijos supratimas. Antrasis termodinamikos principas, Entropijos kitimas savaiminiuose procesuose. Molekulių greičių (Maksvelo) skirstinys ir jo eksperimentinis (Šterno bandymas) patvirtinimas. Aptarkite Bolcmano pasiskirstymo dėsnį dalelėms potenciniame lauke. Šiluminis kūnų plėtimasis. Šiluminiai įtempimai. Realiųjų dujų lygtis. Jos ir idealiųjų dujų lygties skirtumai.
  Fizika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-01-30
 • Fizika (106)

  Apibūdinkite šiluminį spinduliavimą. Kuo jis skiriasi nuo kitų spinduliavimo rūšių? Kas yra kūno spinduliuotės ir sugerties geba? Nusakykite absoliučiai juodo kūno savybes. Suformuluokite ir paaiškinkite Kirchhofo dėsnį. Suformuluokite ir paaiškinkite empirinius šiluminio spinduliavimo Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnius. Paaiškinkite Planko formulę ir gaukite iš jos Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsnių išraiškas. Kokiu principu veikia optiniai pirometrai ir koks jų praktinis taikymas? Kokie jų privalumai? Paaiškinkite išorinio fotoelektrinio reiškinio dėsnius ir pavaizduokite juos grafiškai. Kas yra antrinė elektronų emisija? Paaiškinkite fotodaugintuvo veikimo principą. Kokiu principu veikia televizijos kamera? Kokiu būdu optinis vaizdas paverčiamas elektriniu signalu? Paaiškinkite Komptono reiškinio esmę. Kokiu būdu reiškinio negalima stebėti su šviesos bangomis? Kokia de Broilio hipotezės esmė? Paaiškinkite Devisono ir Džermerio elektronų difrakcijos eksperimentą, patvirtinusį de Broilio hipotezę. Paaiškinkite Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšį koordinatėms ir impulsams. Kad šis ryšys esminis ir kada galima jo nepaisyti? Apibūdinkite Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšį energijai ir laikui. Paaiškinkite, kas lemia sužadintojo energetinio lygmens natūralųjį plotį. Kokiu tikslu įvedama mikrodalelės banginė funkcija? Suformuluokite banginės funkcijos modulio kvadrato (Borno) postulatą. Kokios yra banginės funkcijos standartinės sąlygos? Kodėl mikrodalelę aprašanti lygtis (Šredingerio ar Dirako) turi būti banginė? Kokios išvados seka iš stacionariosios vienmatės Šredingerio lygties taikymo laisvajai dalelei? Kaip pasikeičia dalelės elgesys apribojus jos judėjimą? Iliustruokite tai taikydami stacionariąją Šredingerio lygtį dalelei potencialo duobėje. Kurie dalelės parametrai tampa kvantuoti? Suformuluokite ir paaiškinkite Boro atotykio principą. Paaiškinkite tunelinį reiškinį ir pateikite šio reiškinio eksperimentinio patvirtinimo pavyzdžių. Kaip kvantuojama tiesinio osciliatoriaus energija? Ką vadiname kvantinio osciliatoriaus nuline energija? Koks atomas vadinamas vandeniliškuoju? Nuo ko priklauso jo pagrindinės būsenos banginė funkcija? Apibūdinkite pagrindinio, šalutinio ir magnetinio kvantinių skaičių fizikinę prasmę ir nurodykite jų kitimo ribas. Koks Šterno ir Gerlacho bandymo tikslas ir rezultatas? Apibūdinkite elektrono sukinį ir savąjį magnetinį momentą. Kaip apskaičiuojamas ir kam lygus elektrono sukinio kvantinis skaičius ir sukinio magnetinis kvantinis skaičius? Suformuluokite Paulio draudos principą. Paaiškinkite, kaip laikantis Paulio draudos ir energijos minimumo principų užpildomi atomo elektroniniai sluoksniai ir posluoksniai. Kas yra elektroninė konfigūracija? Paaiškinkite, kaip sudaroma periodinė elementų sistema. Kodėl joje periodiškai pasikartoja elementų fizinės ir cheminės savybės?
  Fizika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-02-08
 • Fizika (110)

  Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linijos. Franko ir Herco eksperimentas ir išvados. Rentgeno spinduliai. Rentgeno ištisinis stabdomasis spektras, jo kilmė (ir linijinis). Rentgeno spektro serijų formulė Mozlio dėsnis. Praktinis rentgeno spindulių taikymas. Atomų sąveikos rūšys molekulėje. Molekulinių spektrų kilmė. Rotacija, vibracija. Kvantinių šuolių tipai. Energijos lygmenų apgrąža. Kvantinio generatoriaus veikimo principas, jo panaudojimas. Bozės ir Einšteino skirstinys. Bozonai ir fermijonai. Pasiskirstymo funkcija. Fermio ir Dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Elektronines dujos, jų išsigimimas. Fermio energija ir lygmuo. Elektroninių dujų išsigimimas. Atomo branduolio charakteristikos. Branduolinės jėgos. Mezonai Pioninis modelis. Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyvumas, jo dėsningumai. Neutrinų savybės. Elektringų ir neutralių dalelių registravimas. Geigerio skaitiklis, Vilsono kamera. Branduolinės reakcijos. Jų efektinis skerspjūvis. Branduolinės reakcijos efektinis skerspjūvis. Branduolių dalinimosi reakcija. Branduolinė energija. Šiuolaikinių branduolinių energijos šaltinių problema. Branduolių sintezės reakcijos. Termobranduolinių reakcijų valdymo problema. Jonizuojančio (radioaktyvaus) spinduliavimo poveikis medžiagai. Dozimetrija. Dalelių ir antidalelių samprata. Subatominių dalelių skirstymas. Tvermės dėsniai dalelių virsmuose. Kvarkų samprata. Fundamentaliųjų sąveikų tipai: gravitacinė, silpnoji, elektromagnetinė ir stiprioji. Elementarių dalelių klasifikacija.
  Fizika, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Fizika (117)

  Šiluminis kūnų plėtimasis. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas. Medžiagos agregatinių būsenų kitimas. Šiluminiai varikliai. Elektros srovė. Srovės stipris, įtampa, varža. Laidininkų jungimo būdai. Elektros srovės darbas ir galia. Elektromagnetiniai reiškiniai. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-06-06
 • Fizika (122)

  Pagrindinės sąvokos ir dėsniai. Pagrindiniai grandinės elementai. Sąvokos susijusios su el. grandine. Sąvokos susijusios su el. grandinės schemos uždaviniais. Pagrindiniai elektriniai dydžiai. Pagrindiniai elektrinių grandinių analizės (skaičiavimų)metodai. Kirchofo dėsnių panaudojimas. Kontūrinių srovių metodas. Mazginių įtampų skaičiavimo metodas. Grandinių klasifikacija. Tiesiniai ir netiesiniai grandinės elementai Harmoniniai procesai tiesinėse elektrinėse grandinėse. Stacionarusis darbo režimas. Harmoniniai virpesiai, jų parametrai. Harmoninė įtampa ir srovė. Harmoninio virpesio vidutinė amplitudinė ir efektinė vertės. Harmoniniai virpesiai (HV) elektrinės grandinės elementuose. Harmoniniai virpesiai elementų junginiuose. Nuoseklusis elementų junginys. Galia harmoninio poveikio grandinėje. Harmoninio virpesio kompleksinė amplitudė. Pagrindinių dėsnių kompleksų išraiškos. Junginių analizė kompleksinėmis amplitudėmis. Dualūs elementai ir grandinės. Kompleksinė galia. Maksimaliosios aktyviosios galios ( p ) apkrovoje sąlyga. Naudingo koeficiento samprata. Potencialinė diagrama (topografinė). Pagrindinių dėsnių panaudojimas Kontūrinių srovių metodas kompleksinėms amplitudėms. Mazginių įtampų metodas kompleksinėms amplitudėms. Grandinių ekvivalentieji pakeitimai. Nuoseklusis grandinės elementų junginys. Lygiagretusis junginys. Žvaigždės schemos kitimas į trikampę & atvirkščiai. Ekvivalentieji šaltiniai (įtampos ir srovės. Kiti tiesinių elektros grandinių analizės metodai, principai, teoremos. Superpozicijos principas. Ekvivalenčiojo šaltinio metodas. Apgręžiamumo teorema. Kompensacijos teorema. Elektrinių grandinių. rezonansinės grandinės. Nuoseklusis rezonansinis kontūras. Pagrindiniai nuosekliojo kontūro parametrai. Dažninės charakteristikos nuosekliojo rezonansinio kontūro parametrai susiję su dažninėmis charakteristikom. Lygiagretusis kontūras. Lygiagretaus kontūro tiksli rezonansinio dažnio reikšmė. Srovių pasiskirstymas lygiagretaus kontūro dažninės charakteristikos. Surištieji kontūrai.
  Fizika, konspektas(19 puslapių)
  2008-05-20
 • Fizika (125)

  Materialaus taško kinematika. Greitis ir pagreitis. Normalinis ir tangentinis pagreičiai. Sukamojo judėjimo kinematika. Kampinis greitis ir pagreitis ir jų ryšys su linijiniu greičiu ir pagreičiu. Inercinės atskaitos sistemos. Dinamikos (Niutono) dėsniai. Jėgos momentas. Inercijos momentas. Besisukančio kūno kinetinė energija. Kietojo kūno pagrindinis sukamojo judėjimo dėsnis. Harmoniniai svyravimai, jų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Svyravimų energija. Siekio tvermės dėsnis. Slopinamieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Logaritminis slopinimo dekrementas. Priverstiniai svyravimai, jų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Mechaninis rezonansas. Vienos krypties svyravimų sudėtis. Mušimai. Statmenų svyravimų sudėtis. Lisažu figūros. Išilginės ir skersinės bangos. Bangos lygtis. Bangos ilgis. Bangų koherentiškumas. Bangų interferencija. Maksimumų ir minimumų sąlygos. Stovinčios bangos, jų lygtis ir lygties analizė. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Termodinaminiai parametrai. Pusiausvyrieji procesai. Izoprocesai ir jų atvaizdavimas. Idealiųjų dujų molekulinės-kinetinės teorijos pagrindinė lygtis ir jos palyginimas su Mendelejevo-Klapeirono lygtimi. Molekulių vidutinė kinetinė energija. Absoliutinė temperatūra. Molekulių greičių pasiskirstymas pagal Maksvelą. Šterno bandymas. Bolcmano pasiskirstymas. Barometrinė formulė. Molekulių vidutinis susidūrimų skaičius ir vidutinis laisvojo kelio ilgis. Pernešimo reiškiniai(difuzija, vidinė trintis, šiluminis laidumas termodinamiškai nepusiausvyrose sistemose). Sistemos vidinė energija. Pirmas termodinamikos principas. Darbas izoterminiame ir izobariniame procesuose. Adiabatinis procesas. Puasono lygtis. Molekulių laisvės laipsniai. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Šiluminė talpa. Šiluminių talpų molekulinė-kinetinė teorija. Cikliniai procesai. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Cikliniai procesai. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos principas, jo statinė prasmė. Entropija. Realios dujos. Tarpmolekulinės sąveikos jėgos. Van der Valso lygtis ir jos analizė. Realiųjų dujų izotermės. Kritinis būvis.
  Fizika, konspektas(9 puslapiai)
  2009-02-02
Puslapyje rodyti po