Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinis turtas

  Finansinis turtas. Finansinio turto įvertinimas. Finansinio turto nurašymas. Finansinio turto tikroji vertė. Pelnas ar nuostoliai dėl finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. Ilgalaikio finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei...
  Apskaita, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Finansinių investicijų sprendimų priėmimas

  Vertybinių popierių įvertinimo teorijos. Vertybinių popierių rizikos įvertinimo analizė. Vertybių popierių rizikai įvertinti dažniausiai naudojamos jautrumo ir investicijų portfelio analizės metodikos. Investavimo į A ir B įmonės jautrumo analizė. Investicijų grąža.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Finansinių rodiklių sistema (2)

  Finansinių rodiklių sistema. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Finansų analizė (3)

  Pelningumo koeficientai. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Išlaidų lygio. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto koeficientai.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-23
 • Finansų analizė (4)

  Įvadas. Veiklos efektyvumo analizė. Pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Pelno reikšmė ir pelno analizė. Pelningumo rodiklių reikšmė ir klasifikavimas. Pardavimų pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Išlaidų lygio rodikliai ir jų įtaka pelningumui. Turto pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo rodikliai ir veiksnių priklausomybė. Kapitalo pelningumo ir rinkos rodiklių analizė. Įmonių finansinės būklės įvertinimas. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Likvidumo ir mokumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių apibūdinimas. Pelningumo ir mokumo rodiklių ryšio analizė. Įmonių bankroto tikimybės analizė. Įmonės finansinės padėties įvertinimas. Įmonių bankrotai ir jų tyrimo būtinumas. Finansinių santykinių rodiklių sistemos (modelių) naudojimas bankrotui diagnozuoti. E. Altman modeliai. A. Blanko sunkiai realizuojamų aktyvų modelis.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2008-01-16
 • Finansų analizė (6)

  Rinkos vertės- įmonės ekonominis įvertinimas. Įmonės finansinės būklės diagnostinė analizė. E. Altmano krizinio pajėgumo indeksas. Blanko-sunkiai realizuotinų aktyvų modelis. Operatyvinis finansų stabilizavimo mechanizmas. Taktinis finansų stabilizavimo mechanizmas. Strateginis finansų stabilizavimo mechanizmas. Trumpalaikio turto (TT) analizė. Trumpalaikio turto (TT) panaudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto (TT) įsigijimo ir sunaudojimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimų analizė. Pagamintos produkcijos ir asortimento įvertinimas. Ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto vertinimo metodai. IT (informacinių technologijų) panaudojimo efektyvumo analizė. Pinigų srautų analizė.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2009-06-16
 • Finansų apskaita (2)

  Apskaitos informacijos formavimas. Finansinė informacija ir sprendimų priėmimas Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos esmė, rūšys. Reikalavimai apskaitos informacijai. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai ir neūkiniai faktai. Dvejybinė apskaitos sistema. Finansinės atskaitomybės esmė. Apskaitos sistemos elementai. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose. Ūkinių operacijų ir įvykių registravimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos, jų ryšys. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Bandomasis balansas. Apskaitos procedūros, atliekamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Neuždirbtų pajamų uždirbimo būsimaisiais laikotarpiais apskaita. Patirtų, bet neapmokėtų sąnaudų registravimas. Uždirbtų pajamų, už kurias dar negauti pinigai, registravimas. Darbinė atskaitomybės sudarymo lentelė. Ataskaitinio laikotarpio sąskaitų uždarymas.
  Finansai, konspektas(56 puslapiai)
  2008-10-07
 • Finansų esmė, rūšys ir funkcijos

  Finansų esmė, rūsys ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudedamosios dalys. Finansų sistemos funkcionavimas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Finansų rinka (3)

  Finansų rinkos svarba. Visos finansų sistemos funkcionavimo pagrindas. Pagrindinės finansų rinkos. Bankinė, draudimo ir vertybinių popierių (VP) rinkos. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinkos. Pinigų rinkos priemonės. Užsienio valiutų (FX) rinkos. Finansų institucijos. Finansų institucijų steigimas ES (Europos Sąjungoje). Finansų institucijų rūšys. Finansinio tarpininkavimo nauda. Europos Sąjungos (ES) vidinė rinka. Europos Sąjungos (ES) finansų institucijos, licencijuotos vienoje iš valstybių narių, turi teisę veikti visoje ES pasinaudodamos. Societas Europaea (SE) – ateities europinės įmonės. Finansų rinkos priežiūra. Barjerai teikti tarpvalstybines finansų paslaugas. Tarpvalstybinių paslaugų teikimo svarba. Tarpvalstybinės veiklos nauda vartotojams. Lietuvos draudimo sistema dabar. Draudėjas. Draudikas. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Neatšaukiamas naudos gavėjas. Nukentėjęs trečiasis asmuo. Draudimo tarpininkas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo taisyklės. Individualiai aptarta sąlyga. Draudiminis įvykis. Draudimo įmoka. Draudimo interesas. Draudimo išmoka. Draudimo laikotarpis. Draudimo objektas. Draudimo rizika. Draudimo suma. Išperkamoji suma. Pagrindiniai draudimo įmonės finansiniai tikslai. Komercinės rizikos pasireiškimo forma neturi konkrečios grafinės išraiškos. Subalansuotas draudimo portfelis. Svarbiausi principai. Draudimo įmonės finansinės veiklos stabilumas užtikrinamas per šiuos 3 reikalavimus. Draudimo techninių atidėjinių rūšys. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys (PITA). Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys (NITA). Draudimo įmokų grąžinimo TA (techninis atidėjinys). Nuostolių svyravimo išlyginimo TA (techninis atidėjinys). Matematinis techninis atidėjinys. Investicinis techninis atidėjinys (ITA). Investicinių lėšų šaltiniai. Priežastys reguliuoti investicijas. Draudimo įmonės investavimo principai. Draudimo įmonių investicijų reguliavimas. Investicijų apribojimas. Turto ir įsipareigojimų terminų derinimas. Valiutų suderinamumo taisyklės. Išvestiniai finansiniai instrumentai. Turto sąrašas. Turto sąrašas ir kreditorių eilė. Turima mokumo atsarga. Turima mokumo atsarga (TMA). "Mažiau patikimi" TMA elementai, didinantys mokumo atsargą (pripažinti Lietuvoje). Garantinis fondas (GF). Būtinoji mokumo atsarga (BMA). Gyvybės draudimas. Draudimo brokeris – fizinis asmuo. Draudimo brokerių įmonė.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2009-10-06
 • Finansų rinkos pagrindai

  Koks yra finansų sistemos tikslas? Kokios yra finansų sistemos sudedamosios dalys? Kuo skiriasi fizinės rinkos nuo finansinių rinkų? Kaip skirstomi ūkiniai vienetai? Koks yra ūkinio vieneto su subalansuotu biudžetu santykis su finansų sistema? Kaip skirstomi finansiniai tarpininkai? Kokios yra finansinių tarpininkų funkcijos? Kokie yra finansinių tarpininkų pranašumai? Kokios yra finansinių tarpininkų veiklos rizikos? Kaip skirstomos finansų rinkos? Ką reiškia "teisė į fiksuotą sumą"? Ką reiškia "teisė į kintamą sumą"? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų tipą? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų gyvavimo trukmę? Kaip skirstomos finansų rinkos pagal finansinių instrumentų atsiradimo trukmę? Kuo skiriasi pirminė ir antrinė rinkos? Kokios yra finansinių rinkų funkcijos. Išvardinti finansinių rinkų rūšis. Kokios yra finansinių rinkų funkcijos. Pateikti emitento apibrėžimą. Pateikti investuotojo apibrėžimą. Išvardinti įvairių rinkos dalyvių pajamas. Aprašyti investicijų valdymo procesą. Kokie yra informacijos apie įmonių veiklą ypatumai? Kodėl biržų taisyklės reikalauja, kad informacija apie įmones būtų viešai prieinama? Kodėl kontroliuojami stambūs sandoriai ir asmenys, turintys priėjimą prie vidinės įmonės informacijos? Kodėl rinkos dalyviai yra linkę į anonimiškumą? Kodėl įmonės renkasi tokias biržas, kuriose yra ne tokie griežti reikalavimai? Išvardinti informacijos atskleidimo apie įmones Lietuvoje reikalavimus. Koks yra fundamentaliosios analizės objektas? Išvardinti fundamentaliosios analizės pagrindines teorijas. Išvardinti veiksnių grupes kurios veikia rinką. Išvardinti ekonominius veiksnius,kurie veikia rinką. Išvardinti politinius veiksnius kurie veikia rinką. Koks yra techninės analizės objektas? Kokie yra pagrindiniai techninės analizės teiginiai? Kokie yra galimi rinkų tipai? Kokie metodai naudojami techninėje analizėje? Išvardinti grafikų tipus. Kaip sudaromas linijinis grafikas? Kaip skaityti juostelinio grafiko pateikiamą informaciją? Kaip skaityti japoniškų žvakių grafiko pateikiamą informaciją? Kaip sudaromas kryžiukų ir nuliukų grafikas? Apibūdinti trendo linijas Kas yra palaikymo linija? Kas yra pasipriešinimo linija? Kas yra prekybos kanalas? Kaip skirstomos techninėje analizėje figūros? Išvardinkite apsisukimo figūras. Išvardinkite tęstinumo figūras. Apibūdinkite galvos ir pečių figūrą. Apibūdinkite trigubos viršūnės figūrą. Apibūdinkite deimanto figūrą. Apibūdinkite vėliavos figūrą. Apibūdinkite vimpelo figūrą. Apibūdinkite trikampio figūrą. Apibūdinkite pleišto figūrą. Apibūdinkite stačiakampio figūrą. Kuri iš susidarančių figūrų neturi kainos tikslo? Išvardinti slenkančių vidurkių rūšis. Kokie yra stochastikų generuojami signalai? Kokie yra slenkančių vidurkių susikirtimo. indekso generuojami signalai? Kokie yra momento indikatoriaus generuojami signalai? Kokie yra santykinio stiprumo indekso generuojami signalai? Kokie yra kainų pasikeitimo indekso generuojami signalai? Kokie yra R. Lario Viljamso indikatoriaus generuojami signalai. Kokie yra prekybos kanalo indekso generuojami signalai? Kokie yra Bolingerio juostų generuojami signalai? Kokie yra kryptingo judėjimo indekso generuojami signalai? Išvardinti matematinius metodus, kurie yra atvaizduojami pačiame kainų grafike. Išvardinti 7 auksines prekybos taisykles. Kas tai yra pinigų rinka? Kokios yra pinigų rinkos funkcijos. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos dalyvius. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos bruožus. Išvardinti pagrindinius pinigų rinkos instrumentus. Apibūdinti iždo vekselius. Kaip vykdomas iždo vekselių pardavimas aukcionuose. Apibūdinti federalinių agentūrų VP. Apibūdinti depozitinius sertifikatus. Apibūdinkite komercinius popierius. Apibūdinti kreditinę liniją. Apibūdinti rezervinę kreditinę liniją. Apibūdinti bankinį akceptą. Pateikti akredityvo apibrėžimą. Pateikite akredityvo veikimo schemą. Apibūdinkite faktoringą. Pateikite faktoringo veikimo schemą. Apibūdinkite inkaso. Pateikti inkaso veikimo schemą. Apibūdinti federalinių rezervų fondus. Atpirkimo sandoriai. Kas yra kapitalo rinka. Kapitalo rinkos funkcijos. Išvardinkite pagrindinius kapitalo rinkos dalyvius. Išvardinkite pagrindinius kapitalo rinkos instrumentus. Išvardinkite korporacijų obligacijų emitentų tipus. Apibūdinkite šiukšlines obligacijas. Apibūdinkite vietinių valdžios organų obligacijas. Apibūdinkite euroobligacijas. Apibūdinkite konvertuojamas obligacijas. Išvardinkite konvertuojamų obligacijų parametrus. Apibūdinkite finansines garantijas.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-21
 • Finansų sistema (5)

  Finansų institucijų valdymo sprendimų sritys. Bankininkystė. Jėgų modelis TRICK. Komercinio banko konkurencinių jėgų charakteristika. Finansų tarpininkai. Banko veiklos efektyvumo analizė. Banko nemokumo prognozavimas. Bankinės rizikos charakteristikos. Priklausomybė tarp bankinės rizikos ir pelningumo. Likvidumo analizė. Kredito rizikos analizė. Kredito kokybės analizė. Uždarbio iš palūkanų analizė. Kapitalo rizikos analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Palūkanų normos pokyčių įtakos analizė. Balanso valdymas. Išplėstine banko pelningumo analizė. Išplėstine pelningumo analizė.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Finansų sistema (6)

  Finansai. Finansų sistema. Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai. Nebiudžetiniai fondai. Valstybės kreditas. Valstybinių įmonių finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos funkcionavimas. Finansinės sistemos reikšmė.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2009-04-15
 • Finansų teisė (10)

  Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos metodai. Valstybės finansų veiklos formos. Finansų teisės dalykas ir sąvoka. Finansų teisės normos. Finansų teisės sistema ir Finansiniai teisiniai institutai. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansų teisės santykių objektai. Finansų teisės santykių subjektai. Visuomeniniai - teritoriniai junginiai. Jiems priklauso pati Lietuvos valstybė ir savivaldybės. Jų dalyvavimas finansų santykiuose yra ribotas. Kolektyviniai subjektai. Jiems priklauso visos įstaigos, įmonės ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą. Pagal savo padėtį jie skirstomi. Finansų drausmė. Finansinės kontrolės uždaviniai ir sąvoka. Finansų kontrolės rūšys. Finansų kontrolės valstybės institucijos. Finansų kontrolės metodai. Lietuvos Respublikos (LR) biudžetinė sandara ir biudžeto sandara. Biudžetinių santykių teisinio reguliavimo mechanizmas. Biudžetinė sandara. Valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto struktūra (pajamos ir išlaidos). Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinis procesas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės ir savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo bendri pagrindai. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi (Valstybės kredito) esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų naudojimo priežiūra bei atsakomybė už pažeidimus. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Valstybės išlaidos ir finansavimas. Valstybės ir savivaldybių įmonių finansinė veikla. Bankininkystės santykių teisinis reguliavimas. Bankinio kredito sąvoka ir reikšmė. Bankinio kreditavimo principai. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Kreditinės veiklos licenzijavimas. Kredito įstaigų veiklos sąlygos. Kredito įstaigų veiklos priežiūra. Komercinių bankų bankrotas. Pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Pinigų sistema. Grynųjų pinigų apyvarta. Negrynųjų pinigų apyvarta. Banko sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Atsiskaitymo sąlygos. Kasos operacijos (jų vedimo tvarka). Užsienio valiutos teisinis režimas. Tikslinių fondų teisinis režimas. Sąvoka ir formavimo tikslai. Įstatyminiai fondai. Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Sveikatos fondas. Valstybinis švietimo fondas. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Kultūros ir fondo rėmimo fondas. Kelių fondas. Valstybinis socialinio draudimo fondas. Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Sveikatos fondas. Valstybinis švietimo fondas. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Kultūros ir fondo rėmimo fondas. Kelių fondas. Eksporto skatinimo fondas. Energijos taupymo fondas. Privatizavimo fondas.
  Komercinė teisė, konspektas(57 puslapiai)
  2007-09-03
 • Finansų teisė (14)

  Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės veikimo sfera - yra tik valstybės finansinė veikla. Finansų teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės valdžios institucijų leidžiami aktai. Finansiniai teisiniai santykiai jų sąvoka ir rūšys. Finansų teisės subjektų klasifikacija. Pagrindiniai finansų teisės objektai.
  Teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2008-03-20
 • Finansų teisė (15)

  Valstybės finansų veikla. Valstybės finansų veiklos (VFV) metodai. Valstybės finansų veiklos (VFV) formos. Finansų teisės (FT) dalykas ir sąvoka. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės šaltiniai. Konstituciniai finansų teisės pagrindai. Tarptautinės sutartys kaip Finansų teisės (FT) šaltinis. Finansų teisės (FT) normų sąvoka, požymiai, struktūra. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisiniai institutai ir Finansų teisės (FT) sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Finansinių teisinių santykių požymiai ir sąvoka. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansų teisės (FT) subjektai. Institucijos įgyvendinančios valstybės finansų veiklą. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir uždaviniai. Finansų kontrolė subjektyvia prasme. Finansų kontrolės rūšys. Audito (nepriklausoma finansų kontrolė). Finansų kontrolės institucijų sistema ir įgalinimai. Valstybės kontrolė. Valstybinės mokesčių inspekcija. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Muitinės departamentas. Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sandara bei sistema. Biudžeto sąvoka ir reikšmė. Biudžetinių santykių reguliavimo teisinis mechanizmas. Biudžeto teisės šaltiniai.Lietuvos biudžeto sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžeto pajamos ir asignavimai. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžeto procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto išankstinis svarstymas vykdomosios valdžios institucijose. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Valstybės biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo kontrolė ir įvykdymo apyskaitos sudarymo ir tvirtinimo tvarka. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondas. Pensijų socialinis draudimas. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijų skyrimo sąlygos. Našlių ir našlaičių pensijų skyrimo sąlygos. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas. Kiti valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Garantinis fondas. Pagrindinė Privatizavimo fondo paskirtis. Valstybinis-visuomeninis 1990 metų blokados fondas. Valstybės skolinimosi teisinis reguliavimas. Valstybės skolinimosi esmė. Valstybės skolinimosi principai. Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas. Paskolų valstybės vardu ėmimas ir naudojimas. Valstybės garantijų teikimas. Valstybės skolininkų veiklos priežiūra ir atsakomybės priemonių taikymas. LRV vertybiniai popieriai. Savivaldybės skolinimosi ypatumai. Mokesčių samprata, esmė ir rūšys. Valstybinės pajamos ir mokesčių samprata. Mokesčių rūšys.. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Mokesčių teisės samprata. Mokesčių teisės normos ir mokestiniai teisiniai santykiai. Mokesčių teisės šaltiniai. Apmokestinimo teisinis reglamentavimas. Apmokestinimo tvarka. Mokesčių mokėtojai, jų pareigos ir teisės. Apmokestinimo objektas ir mokesčio bazė. Mokesčio dydis (tarifas). Mokesčio mokėjimo taisyklės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančio institucijos ir jų kompetencija. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjami ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimas mokestinių ginčų komisijoje. Teisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas. Kai kurių mokesčių apibūdinimas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Žemės mokestis. Paveldimo turto mokestis. Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus ir jos pagrindas. Finansinės sankcijos. Bauda. Atleidimas nuo baudų. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė.
  Komercinė teisė, konspektas(66 puslapiai)
  2009-01-21
 • Finansų teisė (2)

  Mokesčio sąvoka. Mokesčio teisinis reguliavimas. Mokesčiai. Mokesčių administratoriai. Mokesčių administratoriaus funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisė. Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos. Trečiųjų asmenų teisės ir pareigos. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokestinė nepriemoka. Delspinigiai. Mokestinis patikrinimas. Mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymo pažeidimai ir atsakomybė. Mokestiniai ginčai.
  Komercinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-16
 • Finansų teisė (3)

  Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Viešųjų finansų sąvoką ir finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas ir uždaviniai. Valstybės Finansinės veiklos formos. Finansinės rinkos samprata ir jos dalykai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema (bendroji ir ypatingoji dalys). Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansų teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų samprata. Finansų teisės kontrolė, esmė. Finansų teisės kontrolės metodai. Finansų kontrolės įgyvendinančios institucijos. Biudžeto samprata ir reikšmė. Nacionalinės valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto formavimas (sandara), principai. Valstybės iždo sąvoka. Nebiudžetinė įstaiga. Valstybės biudžeto asignavimas, samprata ir paskirtis. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Mokesčių sąvoka ir rūšys. Valstybės skolos samprata. Lietuvos banko teisinis statusas Lietuvoje. Bankinio kredito samprata, principai ir rūšys. Pinigų sąvoka ir funkcija. Pinigų masės samprata. Pinigų apyvartos charakteristika.
  Komercinė teisė, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-16
 • Finansų teisė (5)

  Viešųjų finansų samprata. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybės finansinės veiklos formos. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Lietuvos Respublikos finansinės sistemos pokyčių apibūdinimas nuo 1990 m. Europos Sąjungos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių finansų teisės apžvalga. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Finansų sistema ir jos grandys. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Valstybės biudžeto projekto rengimas. Valstybės biudžeto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir biudžetinė kontrolė. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Biudžetinio proceso principai. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra. Mokesčių politikos samprata. Mokesčių sąvoka, požymiai, reikšmė ir funkcinė paskirtis. Mokesčių rūšys. Valstybės išlaidų sąvoka. Valstybės ir savivaldybių išlaidų sistema. Valstybinio finansavimo sąvoka ir principai. Biudžetinio finansavimo sąvoka ir objektai. Valstybės skolos (vidaus ir išorės) valstybės vardu ir su valstybės garantija sampratos. Valstybinio kredito /valstybės vidaus ir išorės skolos/ teisiniai pagrindai. Valstybinio kredito principai, formos. Valstybės skolos valdymas. Mokesčių administravimo pagrindai. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčio administratoriaus sąvoka, jo teisės ir pareigos. Mokesčių administratoriaus ir jo pareigūno veiksmų įforminimas. Mokesčio mokėtojo samprata ir jo teisių apsauga. Mokesčio mokėtojo apskaita. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paslaptis. Mokesčio deklaracijos samprata, reikalavimai ir jų rūšys. Mokesčio apskaičiavimo laikotarpis. Mokesčių lengvatų samprata ir reikšmė. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tikrinimas. Mokesčio sumokėjimo terminai ir tvarka. Mokestinės nepriemokos esmė. Mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindai ir tvarka. Mokestinės nepriemokos išieškojimo tvarka. Mokesčių išieškojimo užtikrinimo priemonės: raginimas mokestines prievoles įvykdyti geruoju, mokesčių mokėtojų teisės disponuoti jam priklausančiu turtu laikinas apribojimas, mokesčių mokėtojų turto areštas. Delspinigių sąvoka, jų skaičiavimo tvarka. Mokesčio grąžinimo pagrindai. Pelno mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šio mokesčio lengvatos. Gyventojų pajamų mokestis, paveldimo turto mokestis, žemės mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šių mokesčių lengvatos. Pridėtinės vertės mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Šio mokesčio lengvatos. Akcizas: objektas, mokėtojai, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą, atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą, įmokos į Garantinį fondą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Įmokos į Garantinį fondą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius, naftos ir dujų išteklių mokestis, mokestis už aplinkos teršimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Cukraus mokestis, kvotinio cukraus gamybos mokestis, papildomas cukraus gamybos mokestis, baltojo cukraus virškvočio mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Kvotinio cukraus gamybos mokestis, papildomas cukraus gamybos mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Valstybės rinkliava, konsulinis mokestis, žyminis mokestis, mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai. Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Atsakomybės už mokesčio įstatymų pažeidimus. Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus sąvoka ir rūšys. Mokesčių įstatymų pažeidimai, jų sąvoka ir rūšys. Asmenų, pažeidusių mokesčių įstatymus kaltės formos. Patraukimo atsakomybėn už mokesčių įstatymų pažeidimus senaties terminai. Mokestinių ginčų sąvoka. Mokesčio mokėtojo teisės skųsti mokesčių administratoriaus veiksmus realizavimo būdai, tvarka ir terminai. Institucijos, nagrinėjančios mokestinius ginčus: centrinis mokesčio administratorius, Mokestinių ginčų komisija ir teismas; jų teisės ir pareigos mokestinių ginčų procese. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas: ikiteisminė stadija ir jos dalys, teisminė stadija ir jos dalys. Bankų teisė. Lietuvos Bankas, jo funkcijos ir uždaviniai. Komerciniai bankai ir jų veikla. Centrinė kredito unija. Kredito unijos. Bankų samprata ir rūšys. Bankų steigimo būdai ir pagrindai. Bankų bankrotas ir likvidavimas. Europos Centrinis Bankas ir jo teisinis statusas. Bankinio kredito sąvoka, uždaviniai. Bankinio kredito principai. Bankinio kreditavimo rūšys. Bankininkystės teisiniai santykiai: sąvoka, ypatumai, subjektai. Pinigų teisė. Pinigų sąvoka ir funkcijos. Lietuvos Respublikos pinigų sistema: sąvoka ir elementai. Nacionalinio piniginio vieneto nustatymas. Piniginiai ženklai ir jų rūšys. Pinigų masės sąvoka. Pinigų emisija. Pinigų apyvarta. Grynųjų pinigų apyvartos teisinis reguliavimas. Kasos operacijų taisyklės. Negrynųjų pinigų apyvartos teisiniai pagrindai. Valiutos ir valiutinių vertybių sąvoka. Užsienio valiuta. Valiutinių operacijų rūšys. Valiutinio reguliavimo sąvoka. Užsienio valiutos naudojimo Lietuvos Respublikoje teisiniai pagrindai. Institucijos, atliekančios valiutinę kontrolę. Pasiruošimas Euro įvedimui. Privalomojo draudimo teisiniai santykiai. Draudimo samprata ir rūšys. Draudimo funkcijos. Draudimo teisiniai santykiai: sąvoka, turinys ir subjektai. Privalomasis draudimas ir savanoriškasis draudimas. Privalomojo draudimo veikimo sritis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas (paskirtis, pajamos ir išlaidos, jų klasifikacija, sudėtis ir struktūra). Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų ir išlaidų formavimas.( prie 8 punkto skaityt). Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymas, vykdymas ir kontrolė. Privatūs pensijų fondai: paskirtis, formavimo ypatumai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos: objektas, mokėtojai, įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai.
  Komercinė teisė, konspektas(150 puslapių)
  2006-03-15
 • Finansų teisė (6)

  Viešųjų finansų samprata. Finansų samprata, reikšmė ir funkcijos. Finansų sudėtis: viešieji ir privatieji finansai. Viešųjų finansų sąvoka. Finansų politikos samprata. Valstybės finansinės veiklos sąvoka, tikslas, uždaviniai. Valstybės finansinės veiklos formos. Lietuvos Respublikos finansų sistemos esmė ir struktūra. Valstybės ir savivaldybių finansų sistemos, jų reikšmė. Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Finansų rinkos samprata. Finansų rinkos dalyviai. Pagrindinės finansų institucijos ir jų funkcijos. Europos Sąjungos šalių finansų teisės apžvalga. Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Tarpukario Lietuvos finansų teisės raidos apžvalga. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Lietuvos Respublikos finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka, rūšys ir klasifikavimo pagrindai. Finansiniai teisiniai santykiai, jų specifika ir požymiai. Finansų teisės subjektų klasifikacija, jų teisės ir pareigos. Finansinių teisinių santykių dalyviai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, jų sąvoka ir rūšys. Finansų teisės subjektų klasifikacija. Finansų kontrolė Finansų kontrolės sąvoka ir esmė. Finansų kontrolės tikslas, uždaviniai, funkcijos. Finansų kontrolės sistema: kontrolės aplinka, rizikos įvertinimas, kontrolės procedūros, informacinė sistema, ryšiai, monitoringas. Valstybės ir savivaldybių finansų kontrolės sistemos. Vidaus ir išorės kontrolės rūšys. Valstybės kontrolė ir valstybinis auditas. Vidaus kontrolė ir vidaus auditas. Išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. Finansų kontrolę įgyvendinančių institucijų sistema: specializuotos ir nespecializuotos kontrolės institucijos. Finansų kontrolės sistemos raida nuo 1990 metų. Specializuotos kontrolės institucijos. Lietuvos Respublikos biudžeto teisė ir biudžetinis procesas. Biudžeto samprata ir reikšmė. Biudžeto politika. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės ir savivaldybių biudžetų teisinis reglamentavimas. Biudžetinių teisinių santykių subjektai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimo principai ir šaltiniai. Biudžeto deficitas. Biudžetinio proceso sąvoka ir struktūra. Valstybės iždo sąvoka. Valstybės rezervas. Biudžetinių įstaigų samprata. Nebiudžetinės įstaigų, išlaikomų iš biudžeto, lėšos. Valstybės ir savivaldybių biudžeto asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondas. Valstybės biudžeto tvirtinimo tvarka ir terminai. Savivaldybių biudžetų tvirtinimo tvarka ir terminai. Biudžetų vykdymas, kontrolė. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto santykis su Europos Sąjungos biudžetu. Europos Sąjungos regioninės politikos finansiniai instrumentai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo (administravimo) sistema. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas: tikslai, uždaviniai, lėšų administravimas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Orientavimo skyrius. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų kontrolės sistema. Sanglaudos fondas. Europos Sąjungos biudžetas, jo sandara, pajamų ir išlaidų struktūra.
  Komercinė teisė, konspektas(49 puslapiai)
  2006-05-14
 • Finansų teisė (7)

  Finansų teisės esmė. Įgyvendinant finansų veiklą siekiama šių tikslų. Finansų veikos metodai. Finansų veiklos formos. Finansų veiklą įgyvendinančios valstybės ir savivaldybės institucijos. Finansų teisės požymiai ir sąvoka. Finansų teisės normų rūšys. Finansų teisės institutai ir sistema. Finansų teisės šaltiniai. Finansiniai teisiniai santykiai. Požymiai ir samprata. Finansinių teisinių santykių objektai. Finansinių teisinių santykių subjektai. Tiksliniai valstybės fondai ir programos. Lietuvos biudžeto sandara ir sistema. Bankininkystės santykių reguliavimas. Banko bankrotas. Eiliškumas kreditorių reikalavimų tenkinimo. Pinigų apyvartos teisiniai pagrindai. Valstybės pinigų sistema. Pinigų sistemos turinį sudaro. Užsienio valiutos rezervą sudaro. Pinigų judėjimas grynųjų ir negrynųjų pinigų pavidalu. Negrynųjų pinigų apyvarta. Kasos operacijų teisinis reguliavimas.
  Komercinė teisė, konspektas(35 puslapiai)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po