Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai ir investicijos

  Vertybinių popierių rūšys. Vertybiniai popieriai ir jų formos. Verslo įmonių vertybiniai popieriai. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Akcijos ir obligacijos. Akcijų vertės nustatymas. Obligacijų samprata, jas įtakojantys veiksniai. Investicijos į akcijas. Akcijų rinkos indeksai. Rinkos indeksai. Techninė analizė. Fundamentali analizė. Investicinių bendrovių tipai, jų klasifikacija. Investicinės bendrovės samprata. Investicinių bendrovių klasifikacija. Bendrieji reikalavimai investicinėms bendrovėms. Valdymo įmonės. Depozitoriumai. Investitorių interesų apsauga. Vertybinių popierių kaina ir pajamos. Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių (VP) rinka Lietuvoje. VP rinkos dalyviai. Rinkos efektyvumo sąvoka. Efektyvių rinkų hipotezė. Trys rinkos efektyvumo formos. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Vertybinių popierių emisija. Tarpininkavimas vertybinių popierių emisijoje. Viešasis ir neviešasis Vertybinių Popierių (VP) platinimas. Emisijos laikas ir kaina. Vertybinių popierių biržos veikla. Vertybinių popierių birža Lietuvoje. Biržos raida Lietuvoje. Biržos organizacija. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) biržų skirtumai. Biržos prekybos sistema. Investuotojo vadovas. Vertybinių popierių rūšys biržoje.
  Finansai, konspektas(85 puslapiai)
  2007-01-30
 • Finansinė analizė

  Paskaitų konspektas. Finansinės analizės esmė, reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis bei uždaviniai. Finansinės analizės metodas ir techniniai būdai. Ūkinės veiklos analizės šaltiniai. Finansinės analizės organizavimas ir analizės rūšių klasifikavimas. Finansinės analizės turinio nuoseklumas. Įmonės santykinių rodiklių analizė.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2005-08-26
 • Finansinė analizė (10)

  Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų įvykdymo analizė. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų įvykdymo analizės tikslai ir procedūros. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės šaltiniai. Analitinės procedūros bei finansinės analizės techniniai būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės ryšys su apskaita. Analitiko vaidmuo atliekant finansinę analizę. Finansinės analizės rūšys. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų įforminimas. Biudžetinės įstaigos atskirų sričių analizė. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (IMNT).
  Apskaita, konspektas(17 puslapių)
  2008-03-15
 • Finansinė analizė (2)

  Finansinės analizės reikšmė. uždaviniai ir analitinio darbo organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Įžanginė analizė. Finansinės analizės rūšys. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2005-12-07
 • Finansinė analizė (4)

  Finansinės analizės esmė, reikšmė ir vieta ekonominių ekonominėje analizėje. Finansinės analizės samprata, reikšmė ir tyrimo objektas. Finansinės analizės turinys tikslai.ir uždaviniai. Finansinės analizės raida ir ryšys su kitais mokslais. Finansinės analizės metodas ir techniniai būdai. Finansinės analizės metodas. Finansinės analizės tradiciniai techniniai būdai. Matematiniai - statistiniai būdai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės šaltinių klasifikavimas ir jų rūšys. Finansinės analizės šaltinių patikimumo įvertinimas. Finansinės analizės rūšių klasifikavimas ir analitinio darbo organizavimas. Ekonominės analizės rūšys ir jų panaudojimas finansinėje analizėje. Finansinės analizės organizavimo reikšmė, uždaviniai ir pagrindiniai analitinio darbo etapai. Santykinių rodiklių reikšmė atliekant įmonės finansinės būklės analizę. Santykinių rodiklių analizės privalumai ir trūkumai. Santykinių rodiklių sistema ir klasifikavimas. Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Turto pelningumo. Kapitalo pelningumo. Pardavimų pelningumo. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo (įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė. Kapitalo rinką atspindinčių rodiklių analizė.
  Finansai, konspektas(75 puslapiai)
  2006-10-02
 • Finansinė analizė (6)

  Finansinės analizės esmė. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės informacijos šaltiniai, jų klasifikavimas. Pagrindinių finansinių ataskaitų apibūdinimas. Įmonės stipriosios ir silpnosios pusės. Pagrindiniai analizės metodai. Gamybos veiksnių rezultatyvumas. Finansinės analizės organizavimas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Santykinių rodiklių reikšmė. Santykinių rodiklių grupavimas. Pelningumo analizė. Finansavimo šaltinių įvertinimas. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio turto dinamikos analizė. Trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Apsirūpinimo materialiniais ištekliais rodikliai. Medžiagų sunaudojimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Produkcijos struktūros ir asortimento analizė. Produkcijos gamybos ritmingumo analizė. Gamybos veiksnių, turinčių įtakos produkcijos apimčiai, analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai ir jų analizė. Veiklos efektyvumo esmė. Lėšų apytaka gamybos, prekybos ir paslaugų sferoje. Išlaidų lygio rodikliai. Pardavimai. Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Išlaidų – apimties – pelno ryšio analizė. Nulinio pelningumo taško nustatymas.
  Finansai, konspektas(43 puslapiai)
  2007-02-20
 • Finansinė analizė (7)

  Finansinės analizės objektas, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės duomenų taikymo sritys. Analizės ir buhalterinės apskaitos reikšmė. Analizės duomenų taikymas įmonės valdyme. Pagrindiniai finansinės analizės duomenų vartotojai. Finansinės analizės informaciniai šaltiniai. Informacijos šaltinių klasifikavimas. Įmonės finansinė atskaitomybė. Pagrindinių finansinių ataskaitų apibūdinimas. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių rodiklių sistema. Finansinių rodiklių samprata. Rodiklių klasifikavimas. Finansinės analizės atlikimo eiga. Pagrindiniai analizės etapai. Finansinės analizės darbo organizavimas įmonėje. Finansinės analizės metodai. Absoliutiniai rodikliai. Duomenų palyginimas; grupavimas, grandininių pakeitimų metodas; balansinis metodas. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Įmonės finansinės būklės nustatymas. Finansinių rodiklių analizė. Balanso struktūros įvertinimas pagal "auksinės" balanso taisyklės. Įmonės veiklos pelningumo rodiklių analizė. Įmonės (mokumo) likvidumo analizė. Apyvartumo rodikliai. Bankroto diagnostika.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-02-20
 • Finansinė analizė (8)

  Biudžeto programų įvykdymo analizė. Finansinės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės analizės vieta ir funkcijos. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės techniniai būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės ryšys su apskaita. Analitiko vaidmuo atliekant finansinę analizę. Finansinės analizės rūšys. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų atvaizdavimas. Biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo analizė.
  Apskaita, konspektas(27 puslapiai)
  2007-03-14
 • Finansinė apskaita (2)

  Išlaidos ir jų klasifikavimas. Gamybos aptarnavimo išlaidų apskaita. Aptarnaujančių gamybų ypatumai, rūšys ir apskaitos uždaviniai. Remonto dirbtuvių išlaidų apskaita. Autotransporto išlaidų apskaita. Mašinų traktorių parko naudojimo apskaita. Arklių transporto išlaidų apskaita. Elektros ir vandens tiekimo apskaita. Kombainų darbo apskaita. Augalininkystės gamybos išlaidų ir produkcijos gavimo apskaita bei savikainos kalkuliavimas. Augalininkystės gamybos išlaidų apskaitos ypatumai ir apskaitos objektai. Analitinė ir sintetinė išlaidų ir produkcijos gavimo apskaita. Produkcijos savikainos kalkuliavimas, kalkuliacinių skirtumų paskirstymas. Grūdinių kultūrų produktų savikainos apskaičiavimas. Techninių kultūrų produkcijos savikainos apskaičiavimas. Bulvių, daržovių, arbūzinių kultūrų produktų savikainos apskaičiavimas. Augalininkystės paskirstomųjų išlaidų apskaita. Augalininkystės nebaigtos gamybos išlaidų apskaita. Gyvulininkystės gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas. Gyvulininkystės gamybos išlaidų ekonominis turinys ir apskaitos uždaviniai. Apskaitos objektai gyvulininkystėje Analitinė ir sintetinė išlaidų bei gautos produkcijos apskaita. Gyvulininkystės produkcijos savikainos kalkuliavimas pramoninės gamybos apskaita. Pramoninės gamybos pobūdis ir jos apskaitos uždaviniai. Pramoninės gamybos apskaitos bendrieji bruožai. Atskirų pramonės gamybų produkcijos savikainos apskaičiavimas. Bendrųjų ir administracinių išlaidų apskaita. Pardavimo savikaina ir veiklos. Pajamos ir jų apskaita. Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Sąnaudos. Pardavimų pajamų apskaita. Kitų pajamų apskaita. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų apskaita. Ateinančių laikotarpių pajamų apskaita.
  Apskaita, konspektas(26 puslapiai)
  2006-02-10
 • Finansinė apskaita (5)

  Apskaitos reglamentai. Finansinės atskaitomybės (FA) sudėtis. Buhalterinės apskaitos principai. Balansas. Finansinės atskaitomybės elementai ir jų vertinimas. Dokumentacija ir inventorizacija. Sąskaitos ir dvejybinis įrašas. Sąskaitų planas. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaita. Nematerialiojo turto (NT) apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Atsargų apskaita. Pinigų apskaita. Kapitalo apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Pinigų srautų ataskaita.
  Apskaita, konspektas(44 puslapiai)
  2007-08-23
 • Finansinė apskaita (6)

  Įvadas. Įmonių finansinės apskaitos politika. Apskaitos politikos reglamentavimas. Reikalavimai ūkio subjekto apskaitos politikai. Apskaitos politikos nustatymo būdai. Vadinasi, įmonės turėdamos daug įvairių veiklos rūšių, gali pasitvirtinti kelias skirtingas. Apskaitos politikos diegimo praktika. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pirkimų-pardavimų esmė ir teisinis reguliavimas. Bendros žinios apie pirkimus - pardavimus. Prekybinės įmonės atsargų – prekių įkainojimo metodai. Prekių atsargų pardavimo ( sunaudojimo) apskaitos būdai. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir apskaita. Pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. Prekybos įmonių pelno apskaičiavimas ir finansinė atskaitomybė. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga ir sąskaitų uždarymas. Perdirbimo įmonės veiklos apskaitos ypatumai. Bendra gamybos įmonių charakteristika. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas perdirbimo įmonėse. Gamybos išlaidų apskaita perdirbimo įmonėse. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas ir registravimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Atsargų apskaitos modeliai. Atsargų įkainojimo metodai ir registravimo būdai. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Piniginio turto apskaita.
  Finansai, konspektas(54 puslapiai)
  2008-05-14
 • Finansinė ataskaita

  Finansinė ataskaita. Finansinių ataskaitų rengimo dokumentai. Atskaitomybės klasifikavimas. Vieningos formos ataskaitos.
  Apskaita, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Finansinė įmonės veikla

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai finansų tvarkymo uždaviniai. Finansavimo rūšys. Finansavimo šaltiniai skirstomi pagal lėšų kilmę. Įdėjimas (investavimas). Pinigų (kapitalo) panaudojimas. Praktinis sąnaudų palyginimo būdas. Praktinis pelno palyginimo būdas. Praktinis pelningumo palyginimo būdas. Atsipirkimo laiko būdas. Kapitalo (diskontuotos arba nuvertėjusių pinigų) vertės būdas. Vidinės rentabilumo normos būdas.
  Finansai, konspektas(28 skaidrės)
  2007-03-15
 • Finansinė rizika ir jos valdymo pagrindai

  Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Rizikos tipai pagal klasifikavimo požymius. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės.
  Finansai, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-31
 • Finansinės apskaitos pagrindai

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos ir finansų samprata. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistema. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas apskaitoje. Ilgalaikio materialiojo turto sintetinė ir analitinė apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaita. Piniginio turto apskaita. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų uždirbimo ir sąnaudų patyrimo esmė. Pardavimų pajamų pripažinimas ir jų apskaita. Pardavimų apskaita. Parduoti skirtų atsargų apskaita. Su pardavimais susijusių sąnaudų pripažinimas ir jų apskaita. Pirkimų apskaita. Gamybos išlaidų apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas perdirbimo veiklos apskaitoje. Nuolat apskaitomų atsargų būdas perdirbimo įmonių veiklos apskaitoje. Darbo apmokėjimo apskaita. Darbo laiko sąnaudos. Darbo apmokėjimo dydį lemiantys veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Darbo apmokėjimo apskaita. Kiti darbo apmokėjimo ypatumai. Kreditų apskaita. Kredito esmė. Paskolų tipai. Kitos kreditavimo institucijos. Kredito sutartis. Mokesčių sistema. Mokesčių samprata ir funkcijos. Valstybinė mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų kelių ir priežiūros plėtros programai finansuoti. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Nekilnojamojo turto mokestis. Žemės mokestis ir nuompinigiai už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės esmė ir klasifikacija. Finansinės atskaitomybė formos. Balanso esmė ir sudėtis.
  Apskaita, konspektas(60 puslapių)
  2005-08-19
 • Finansinės investicijos

  Investicijos, jų finansavimo šaltiniai ir vaidmuo. Investicijų esmė. Investicijų šaltiniai ir jų apibūdinimas. Investicijų rūšys. Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą. Finansinės investicijos. Finansiniai tarpininkai. Tiesioginės ir netiesioginės finansinės investicijos. Tiesioginės ir netiesioginės finansinės investicijos. Finansinių tarpininkų grupės ir rūšys.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai

  Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Klausimai testai temos medžiagai įsisavinti.
  Finansai, konspektas(50 puslapių)
  2006-03-29
 • Finansiniai sprendimai (3)

  Finansavimo sąvoka ir tikslai. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Ilgalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Trumpalaikiai pinigų (finansavimo) šaltiniai. Turto finansavimo politikos. Trumpalaikio turto valdymas. Pinigų valdymo esmė. Pinigų valdymo tikslas. Pinigų laiko vertė. Pinigų gavimų paspartinimas. Pinigų išleidimų kontrolė. Pardavimų prognozės. Pinigų srautų prognozavimo principai. Pirkėjų ( klientų ) įsiskolinimų valdymas. Atsargų valdymas. Kontroliniai klausimai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-12-04
 • Finansinio turto apskaita

  Finansinio turto apskaita. Kasos darbo organizavimo ir operacijų vykdymo taisyklės. Grynųjų pinigų priėmimas ir išdavimas. Pinigų priėmimas ir išmokėjimas iš kasos. Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnalas. Kasos knyga. Grynųjų pinigų saugojimas. Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas. Elektroninis kasos aparato žurnalas. Pinigų apskaita. Pinigų, laikomų kasoje sintetinė ir analitinė apskaita. Pinigų, laikomų banko sąskaitose apskaita. Banko operacijų pirminiai dokumentai. Tarptautiniai mokėjimo nurodymai. Kelioniniai čekiai. Banko išrašas. Debeto pavedimas. Kiti banko operacijų dokumentai. Banko operacijų pirminių dokumentų judėjimo schema. Užsienio valiutos apskaita. Nedokumentuoto pinigų judėjimo apskaita. Tipiniai finansinės apskaitos registrai. Pinigų gavimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas chronologinis - sisteminis. Pinigų inventorizacija. Terminuoti indėliai. Vyriausybės išleistų vertybinių popierių (trumpalaikių paskolos obligacijų) pirkimas – pardavimas. Obligacijų pirkimas ir pardavimas tais pačiais metais. Obligacijų pirkimas ir pardavimas skirtingais metais. Vekselių apskaita. Vekselio su sukauptomis palūkanomis apskaita. Vekselių su kaupiamosiomis palūkanomis apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Dokumentai, naudojami atsiskaitymams su atskaitingais asmenimis. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos žiniaraštis. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė. Valiutos pirkimo bei pardavimo apskaita.
  Apskaita, konspektas(23 puslapiai)
  2007-12-16
 • Finansinis (nuosavybės) įmonės veiklos tyrimo aspektas

  Nuosavas ir skolintas kapitalas. Savininkų nuosavybė. Savininkų įsipareigojimai. Įmonės finansų struktūra. Kapitalo santykis ir sverto aspektas. Detalesnis sverto efekto aiškinimas. Sverto efekto dalys.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-04-14
Puslapyje rodyti po