Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Filosofijos struktūra

  Filosofijos struktūra. Kasdienybė. Kasdienio laiko problema. Kasdienio laiko ir kasdienės erdvės tema. Kasdienio laiko samprata. Kasdienės erdvės samprata.
  Filosofija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-08-21
 • Filosofinė estetika

  Estetikos mokslo objektas ir jo uždaviniai. Estetikos mokslo ryšys su giminiškais mokslais. Indų estetikos savitumai. Alamkarikų mokykla. Kašmyro simbolikos mokykla. Kinų estetikos savitumai. Konfucionizmo ir taoizmo estetika. Fengliu ("vėtros ir srauto") estetika. Peizažinės tapybos estetika. Intelektualų ("wenjenhua") estetika. Japonų estetikos savitumai. Zen estetikos tradicija. Heiano epochos estetika. Murasaki Shikibu ir Sei Shonagon. Islamo estetikos savitumai. Sufijų estetika. Antikos estetikos savitumai. Sokrato, Platono, Aristotelio estetika. Viduramžių estetikos savitumai. Ankstyvųjų viduramžių estetikos savitumai. Gotikos estetika. Renesanso estetika.
  Filosofija, konspektas(20 puslapių)
  2007-06-29
 • Filosofinė etika

  Sokrato, Platono ir Aristotelio etika. Sokratas (469 – 399 m. pr. Kr.). Platonas (428 – 348 m. pr. Kr.). Aristotelis (384 – 322 m. pr. Kr.). Klasikinės Antikos dorybės. Epikūrininkų etikos samprata. Stoikų etika (Seneka, Zenonas, Markas Aurelijus). Antikinės ir krikščioniškosios etikos skirtumai. Krikščioniškosios dorybės. I. Kanto etika. D. Hume‘o etika. Utilitaristinė etika. F. Nietzsche‘s moralės samprata.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-10-28
 • Filosofinės logikos teorija

  Logikos objektas. Loginė sintaksė. Loginė semantika. Loginė pragmatika. Loginė klaidos. Formali klaida. Ydingas ratas. Nenuoseklumas. Klaidinga ekvivalencija. Klaidinga analogija. Psichologizmai. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliacija į asmenį. Apeliacija į nežinojimą. Apeliacija į jėgą. Apeliacija į gailestingumą. Dažniausiai pasitaikančios loginės semantikos klaidos. Abejotina prielaida. Provincializmas. Klaidingas skirstymas. Dviprasmybė. Dažniausiai pasitaikančios loginės pragmatikos klaidos. Tezės pakeitimas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Kada atrodo, jog yra klaida, bet iš tikrųjų jos nėra.
  Logika, konspektas(6 puslapiai)
  2009-10-13
 • Filosofinės minties raida

  Filosofijos samprata. Žodžio "Filosofija" kilmė ir esmė. Filosofijos ištakos. Teorinis pasaulio ir žmogaus vietos jame aiškinimo būdas. Filosofijos raidos etapai. Filosofijos ir filosofavimo bruožai. Filosofijos struktūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos objektas. Filosofija ir religija. Būties samprata. Heraklitas iš Efeso. Elėjos mokykla (Ksenofanas, Parmenidas). Sokratas. Būties paieškos kelias. Sokrato metodas. Kinikų ir stoikų mokyklos. Viduramžių filosofijos pamatinė prielaida. Bažnyčios Tėvų vaidmuo. Šv. Augustinas. Amžinybės ir laiko koncepcija. Filosofinio pažinimo specifika. Racionalizmo ir empirizmo ginčas. Blezas Paskalis (Blaise Pascal): Mokslo, tikėjimo ir amžinybės sintezės paieškos. Frydricho Hėgelio (Friedrich Hegel) absoliutinės idėjos raidos etapai. Hermeneutika. Egzistencializmo filosofijos esmė. Tikrasis ir netikrasis žmogaus egzistavimo būdai. Martinas Heidegeris (Martin Heidegger). Būties užmarštis. "Būtis ir laikas". Žanas Polis Sartras (Jean-Paul Sartre). Būtis ir niekas. Alberas Kamiu (Albert Camus). Egzistencijos absurdas. Karlas Jaspersas (Karl Jaspers). Būties samprata. Globalizacija (filosofinis aspektas). Pasekmės žmogui.
  Filosofija, konspektas(21 puslapis)
  2008-05-10
 • Filosofų būties teorijos

  Būties termino reikšmės Aristotelio filosofijoje. Platono gnoseologija (žinojimas). Platono idėjų teorija. Parmenido filosofija. Dekarto būties teorija.
  Filosofija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-10
 • Finance

  Darbas anglų kalba apie tai kas finansų valdyme svarbu ir nauja. Arguments for hedging. Arguments against hedging. Warrants and convertibles. The market for corporate control. Swap. Raising equity capital. Several ways to go broke.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-07
 • Finansai (12)

  Finansai. Pinigai ir jų esmė. Pinigų atsiradimas ir jų raidos istorija. Pinigai Lietuvoje. Pagrindiniai dalykai apie pinigus, jų funkcijos. Pinigų rūšys ir jų apibūdinimas. Pinigų sistemos, elementai ir aukso demonetizacija. Pinigų kiekis, pasiūla ir paklausa. Infliacijos esmė, priežastys ir pasekmės. Finansų esmė, funkcijos ir svarba. Finansų esmė ir kilmė. Finansų mokslo raida. Finansų politika ir taktika. Finansų sistema. Finansų sistema ir jos grandys. Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos. Finansų ministerija, jos uždaviniai, struktūra ir funkcijos. Mokesčių inspekcija ir jos funkcijos. Valstybės biudžetas. Jo esmė. Kreditų sistema. Bankų atsiradimas ir Lietuvos bankų plėtros raida. Centrinis bankas. Kitos kredito institucijos. Tarptautiniai finansai. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, jo veikla.
  Finansai, konspektas(59 puslapiai)
  2006-02-15
 • Finansai (20)

  Globalizavimo tendencijos ir finansai. Reitingų rūšys. Reitingų nustatymas, jo svarba vyriausybėms, bankams. Šalių reitingai. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos infrastruktūra. Kapitalo rinkos reguliavimas ir priežiūra (Bazelio susitarimai). VP rinka. Finansinės institucijos Lietuvoje, jų poveikis ekonomikos augimui. Užsienio prekyba ir rizika. VP rinkos dalyviai, sandoriai, VP biržos veikla. Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Pinigų rinka. Paskolų rinka. Tarpbankinė rinka. Eurorinkos. Indeksai. Finansiniai rinkos indeksai. Tarptautinė prekyba. Aplinka. Ekonomikos atvirumo poveikis tarptautiniai prekybai. Valiutų rinkos sąvoka. Valiutų rinkų instrumentai. Sandorių tipai. Valiutos rizikos apibūdinimas. Rizikos apsidraudimo priemonės. Finansinio portfelio sudarymo pagrindai. TVF vaidmuo finansų rinkų stabilumui. Atskirų sandorių tipų apibūdinimas. Pinigų plovimo reiškinio apibūdinimas. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai. Kaip grupuojamos valiutų rinkos? Kokie pagrindiniai neatidėliotinų pirkimo/pardavimo sandorių rekvizitai? Kaip skiriasi sandorio sudarymo ir valiutos sumokėjimo momentai? Kuo reikšmingas spot sandorių kursas kitoms valiutos keitimo operacijoms? Kas lemia komercinių bankų aktyvų dalyvavimą valiutų rinkose? Kas lemia reitingavimo informacijos poreikio didėjimą? Kur atsirado pirmosios reitingavimo agentūros? Kuo svarbus reitingų suteikimas šalims? Kodėl forward sandoriuose kotiruojami tik skirtumai nuo spot kursų? Kaip premijos ar nuolaidos atsispindi išankstiniuose kursuose? Koks yra išankstinių sandorių kursų ir palūkanų normų ryšys? Kokie veiksniai lemia išankstinių kursų lygį? Kuo skiriasi tiesioginė ir netiesioginė valiutos rizika? Kokios svarbiausios valiutos kurso svyravimo analizė? Finansų tarpininkai depozitiniai ir nedepozitiniai? Vertybinių popierių rūšys, vyriausybės vertybiniai popieriai? Finansų sektorius ir jo priežiūra Lietuvoje ir Europoje. Bazelio susitarimai. Teigiamas ir neigiamas globalizacijos poveikis šalių vystymuisi. Finansų sistemos apibūdinimas. Institucinė struktūra. Finansų sektoriaus priežiūra. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė aplinka. Tarptautinė komercinė bankininkystė. Kokie pagrindiniai VP komisijos uždaviniai? Kas yra pirminė ir antrinė VP rinka? Kokios pagrindinės problemos būdingos VP rinkai? Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Finansiniai instrumentai. Finansų rinkos.
  Finansai, konspektas(65 puslapiai)
  2006-09-05
 • Finansai (23)

  Finansų esmė ir kilmė. Finansų funkcijos. Finansų politika ir taktika. Finansų sistema ir jos grandys. Ūkio subjektų(įmonių) finansų schema. Lietuvos finansų schema. Finansų valdymo įstaigos ir jų funkcijos. Finansų ministerija, jos uždaviniai, struktūra ir funkcijos. Mokesčių inspekcija ir jos funkcijos. Kreditavimas. Trumpalaikio kreditavimo principai. Paskolų grupavimas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-09-23
 • Finansai (25)

  Finansai ir finansų sistema. Finansų esmė ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudėtinės dalys. Finansų sistemos funkcionavimas. Pinigai, jų funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sistema. Nacionalinio biudžeto esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybės biudžeto esmė ir funkcijos. Valstybės biudžeto sudarymo ir vykdymo principai. Savivaldybių biudžetų esmė ir funkcijos. Savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo principai. Valstybinis draudimas. Valstybinio draudimo sudedamosios dalys. Valstybinis socialinis draudimas (VSD). Valstybinio socialinio draudimo (VSD) valdymas. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų formavimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidos. Informacijos teikimo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo valdybos teritoriniam skyriui tvarka. Sveikatos draudimo esmė, funkcijos ir valdymas. Privatus draudimas. Draudimo esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Draudimo objektas, formos, šakos ir grupės. Draudėjo ir draudimo įmonės santykiai. Perdraudimo veikla. Perdraudimo veiklos esmė ir reikšmė. Įmonių finansai. Įmonių finansų esmė ir finansiniai santykiai. Įmonių rūšys. Įmonių gamybos ir veiklos išlaidos. Įmonių pajamos. Įmonių finansinis rezultatas ir jo paskirstymas. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Komercinių bankų trumpalaikės paskolos. Ilgalaikis turtas ir jo finansavimas.
  Finansai, konspektas(51 puslapis)
  2006-09-26
 • Finansai (31)

  Finansai. Finansų kilmės teorijos. Finansų mokslas. Privatūs finansai. Viešieji finansai. Finansų funkcijos. Finansinė politika. Finansų teisė. Finansiniai ištekliai. Finansų sistema. Nacionalinis, vyriausybės, savivaldybių biudžetai. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų rinkos. Fondų tiekėjai. Finansiniai tarpininkai. Fondų vartotojai. Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Valiutų rinka. Namų ūkių finansai. Santaupos. Santaupų ir kredito ryšys. Santaupos ir investicijos. Teorijos apie santaupas. Finansų planavimas. Investicinės strategijos. Portfelio valdymas. Bankų indėliai. Akcijos. Obligacijos. Investiciniai fondai. Pagrindinės investicinių fondų rūšys. Nekilnojamasis turtas. Taurieji metalai ir meno kūriniai. Investicijos į valiutų rinką. Įmonių finansai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. AB ir UAB. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacija. Europos bendrovė.
  Finansai, konspektas(28 puslapiai)
  2007-01-25
 • Finansai (34)

  Faktoringas. Lietuvoje naudojamos faktoringo rūšys. Pagrindiniai faktoringo privalumai. Forfeitingas. Lizingas. Eurokreditas. Banko akceptas. Hipotekos kreditas ir rūšys. Lombardo kreditas. Valiutų kursas.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2007-04-07
 • Finansai (37)

  Finansai. Finansų funkcijos. Finansų sistema. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Finansų sistemos dalyviai. Finansų sistemos funkcionavimo mechanizmas. Namų ūkio finansų funkcijos. Namų ūkio pajamos. Pajamos pagal jų gavimo tolygumą. Pagal reguliarumo laipsnį namų ūkių išlaidos. Pagal naudojimo tikslą namų ūkių išlaidos yra. Gamybos ir veiklos išlaidos. Akcinės bendrovės pelno paskirstymo tvarka. Pagrindiniai trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Draudimas. Tiesioginės draudimo funkcijos. Netiesioginės draudimo funkcijos. Draudimo objektas. Draudimo formos. Draudimo šakos. Draudimo įmoka. Draudiminis įvykis. Draudikas. Perdraudimas. Pensijų išmokų būdai. Apibūdinkite nacionalinį biudžetą. Kokias žinote nacionalinio biudžeto funkcijas? Išvardykite ir apibūdinkite biudžeto sudarymo principus. Kas sudaro Lietuvos respublikos nacionalinį biudžetą? Kuo skiriasi nacionalinio biudžeto asignavimai nuo išlaidų? Apibūdinkite paprastąsias ir nepaprastąsias išlaidas. Kas sudaro valstybės biudžeto pajamas? Kam skiriami valstybės biudžeto asignavimai? Kokiu tikslu sudaromas Vyriausybės rezervas? Kas rengia, svarsto ir tvirtina Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto projektą? Kodėl biudžete sudaromos apyvartos lėšos? Kas organizuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas kontroliuoja valstybės biudžeto vykdymą? Kas rengia, svarsto ir tvirtina savivaldybių biudžetų projektus? Kas organizuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kas kontroliuoja savivaldybių biudžetų vykdymą? Kokia valstybinių nebiudžetinių fondų esmė? Kokias žinote Valstybinio socialinio draudimo (VSD) rūšis Lietuvoje? Kas lemia senatvės pensijos pagrindinės ir papildomos pensijos dydį? Kokios yra būtinos sąlygos senatvės pensijai gauti? Kokie kintamieji lemia ligos pašalpos ir motinystės pašalpos dydį? Kurios institucijos vykdo privalomąjį sveikatos draudimą (PSD)? Kurios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš privalomojo socialinio draudimo (PSD) fondo? Kokia yra Garantinio fondo paskirtis? Kokia yra Privatizavimo fondo paskirtis? Išvardykite mokesčių teorijas. Kokie jų esminiai skirtumai? Apibūdinkite mokesčius ir mokesčių sistemą. Kas tai yra mokesčių našta? Išvardykite ir apibūdinkite mokesčių elementus. Kokias žinote mokesčių lengvatas? Išvardykite ir apibūdinkite pagrindinius apmokestinimo principus. Kokius žinote mokesčių sistemos vertinimo rodiklius? Kokius žinote mokesčių klasifikavimo kriterijus? Kaip klasifikuojami mokesčiai pagal apmokestinimo objektą? Kokie buvo seniausi mokesčiai Lietuvoje? Kas yra pridėtinės vertės mokesčio objektas ir mokėtojai? Kaip apskaičiuojama mokėtina į iždą Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) suma? Kokius žinote Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus? Kokia yra apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka? Koks pelno mokesčio mokestinis laikotarpis? Kokie yra gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir kada jie taikomi? Kokia yra gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo tvarka? Išvardykite bent tris akcizų objektus. Kokias žinote muitų rūšis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus ir tarifų struktūrą? Koks yra įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas? Kas moka žemės mokestį ir koks jo tarifas? Kurios institucijos administruoja mokesčius? Kas sudaro Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prie Finansų ministerijos struktūrą? Kokius žinote piktybinius mokesčio įstatymo pažeidimus (išvardykite bent tris)? Kurios institucijos ir kokia tvarka nagrinėja mokestinius ginčus? Kaip suprantate mokesčių derinimą? Kam patikėtas valstybės finansų valdymas Lietuvoje? Kokia Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės kontrolės paskirtis finansų sistemoje? Apibūdinkite kredito sąvoką. Kas lemia kredito būtinumą? Kokias pagrindines funkcijas atlieka kreditas? Kokias žinote sudedamąsias kredito sistemos dalis? Kaip klasifikuojami kreditai pagal susitarimo būdą, apsidraudimo būdą, terminus, tikslą ir susidarymo vietą? Kuo skiriasi kreditinė linija nuo overdrafto? Kaip naudojami vekseliai kredito santykiuose? Kuo skiriasi faktoringas nuo forfeitingo? Kokias žinote faktoringo rūšis? Apibūdinkite finansinį, operatyvinį ir grįžtamąjį lizingą. Kokia valstybinio kredito esmė? Kredito principai. Palūkanos. Makroekonominiai veiksniai. Kredito grąžinimo būdai. Kredito kainos elementai. Pagrindinės kreditų apdraudimo priemonės. Hipoteka. Lietuvos Respublikoje nustatomos hipotekos. Kilnojamas turtas. Hipotekos lakšte arba kilnojamojo turto įkeitimo lakšte. Garantija. Kredito draudimas. Kredito įstaigos. Klasikinės bankų funkcijos. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas. Lietuvos bankas. Bankų riziką ribojantys normatyvai. Atsiskaitymai. Valiutos rizikų valdymo priemonės. Investicinės bankininkystės paslaugos. Finansų ir kredito rinka. Emitentai. Vekselio diskonto norma. Obligacijos pelningumas didėjant kainai. Niekuomet neišperkamos (nuolatinės) obligacijos dabartinė vertė. Nuosavybės vertybiniai popieriai. Kuo skiriasi vardinė akcija nuo pareikštinės? Nurodykite esminius paprastosios ir privilegijuotosios akcijos skirtumus. Kokias žinote privilegijuotąsias akcijas. Kas lemia paprastosios akcijos dabartinę vertę. Išvestinių vertybinių popierių paskirtis. Išvestiniai vertybiniai popieriai. Pasirašymo teisės vertė. Ateities sandoriai. Konvertavimo koeficientas. Konvertuojamų vertybinių popierių konversinė vertė. Materialioji vertybinių popierių forma. Vertybinių popierių portfeliai. Vertybinių popierių portfelių tipai. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės vertybinių popierių emitentas. Oficialiojo ir einamojo sąrašo vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Investuotojų grupės. Finansų maklerio įmonės teikiamos pagrindinės paslaugos. Vilniaus vertybinių popierių biržos paskirtis. Vertybinių popierių indeksai. Pagrindinė Centrinio depozitoriumo funkcija. Vertybinių popierių komisijos paskirtis. Atsiskaitymai už įsigytus vertybinius popierius. Globalinės ir regioninės tarptautinės finansinės organizacijos. Pasaulio banko paskirtis. Pagrindinis Europos investicijų banko tikslas. Tarptautinių finansinių organizacijų vaidmuo Lietuvos ekonomikai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų veikla vykdoma remiantis šiais principais. Struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo būdai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2007-05-02
 • Finansai (44)

  Finansų teorija. Sukauptoji paprastosios rentos suma. Metinė renta, kai palūkanos pridedamos m kartų per metus. Tolydžioji renta (tolydusis palūkanų priskaičiavimas). Metinė renta. Metinė renta, kai palūkanos priskaičiuojamos m kartų per metus. Rentų, kurioms palūkanos priskaičiuojamos tolydžiai dabartinės vertės. Paprastųjų metinių ir įvairaus tipo p kartinių rentų dabartinių verčių palyginimas. Sukauptos rentos sumos ir dabartinės rentos vertės tarpusavio priklausomumas. Rentos nario nustatymas. Rentos trukmės nustatymas. Linijinė interpoliacija. Nereguliarus mokėjimų srautas. Kintamoji renta su vienkartiniais rentos narių pasikeitimais. Rentos, kai yra santykinai pastovus mokėjimų pasikeitimas. Pastovioji tolydinė renta. Rentos termino nustatymas. Palūkanų normos nustatymas. Tolydieji kintami mokėjimų srautai. Tolydusis mokėjimų srautas, besikeičiantis pagal linijinį dėsnį. Draudimo finansinės rentos (sąlyginiai anuitetai). Rentos parametrų keitimas. Rentos trukmės ir skubos pakeitimas. Rentų sujungimas. Obligacijų kursas. Obligacijų pelningumas. Obligacijos be būtinojo apmokėjimo periodiškai išmokant palūkanas. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos, kai palūkanos išmokamos termino gale. Obligacijos su periodiškai išmokamomis palūkanomis padengiamomis termino gale. Obligacijos pelningumas, išreikštas paprastųjų palūkanų norma.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-26
 • Finansai (46)

  Finansinės priemonės ir jų klasifikacija. Finansų valdymo aspektu. Vertybiniams popieriams būdingos šios savybės. VP turi šias rizikos savybes. Išvada. Sisteminė rizika. Nesisteminė rizika. VP investuotojai (pirkėjai) siekia. VP emitentai (leidėjai) siekia. Išvada. Egzistuoja VP įvairovė. Verslo įmonių finansinės priemonės. Akcinės bendrovės ir jų akcijos. Akcija. Akcijų pasirašymas. Išvada. Paprastosios akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Išvada. Akcijų skirstymas pagal požymius. Skolos vertybiniai popieriai. Vekselis. Vekselių įstatymas numato tokius galimus mokėjimo terminus. Vekseliai gali būti dviejų rūšių. Atviros rinkos vekseliai. Bankų akceptuoti vekseliai. Obligacijos. Obligacijos palūkanų norma ir nominalioji vertė nekinta per visą obligacijos galiojimo terminą. Obligacijos pagal mokamų pajamų formas gali būti. Obligacijų tipai. Obligacijų charakteristikos. Obligacijos susijusios su tokiomis rizikomis. Svarbiausi požymiai skiriantys akcijas nuo obligacijų. Akcinių bendrovių leidžiamų obligacijų, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų palyginimas. Mišrieji vertybiniai popieriai. Užsienyje platinami skolos vertybiniai popieriai. Išvada. Valstybės skolos finansinės priemonės. Iždo skolos vertybiniai popieriai, jų paskirtis ir rūšys. Vietinių valdžios institucijų vertybiniai popieriai. Išvestinės finansinės priemonės ir jų vaidmuo šiuolaikinėse finansų rinkose. teises į emituojamas akcijas. Išvada. Ateities sandoriai. Pasirinkimo sandoris. Opciono vertę veikia 2 veiksniai. Tarpbankinės rinkos finansinės priemonės. Tarpbankiniai indėliai ir depozitai. Atpirkimo sandoriai (repai). Pervedamieji banko indėlių sertifikatai.
  Finansai, konspektas(31 puslapis)
  2007-11-30
 • Finansai (47)

  Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų organizavimas ir valdymas. Valstybės išlaidos. Valstybės pajamos. Valstybinis kreditas. Valstybės biudžetas. Finansų kontrolė.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-12-06
 • Finansai (5)

  Finansinės skaičiuotės, diskontavimas, sudėtiniai procentai, kapitalų srautai, paskolų konsolidavimas, įmonių finansiniai ypatumai (su uždavinių sprendimais). Rizikos apibūdinimas ir jos įvertinimas. Vertybinių popierių rizika ir diversifikacija. Vertės sąvokos. Akcinės bendrovės obligacijos ir jų vertės nustatymas.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2005-11-13
 • Finansai (52)

  Biržiniai ir užbiržiniai pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorių pagrindinės strategijos. Pasirinkimo sandoriai ir jų rūšys. Amerikietiškojo pasirinkimo sandorio šalių teisės ir įsipareigojimai. Opcionas. Varantų esmė. Vykdymo kursas. Varanto vertė. Ateities sandoriai ir jų rūšys. Fjučeris/būsimasis sandoris. Fjučerių privalumai ir trūkumai. Ateities sandorių rinkos pagrindiniai instrumentai. Pagrindiniai išankstinių ir ateities sandorių skirtumai. Ateities sandorių rinkos dalyviai. Finansinių ateities sandorių panaudojimo sritys. Ateities sandorių rizika. Pasirašymo teisės.
  Finansai, konspektas(16 puslapių)
  2008-02-25
 • Finansai ir apskaita

  Finansinė analizė. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji (struktūrinė) analizė. Santykinė analizė. Pelningumo analizė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelningumo rodikliai. Mokumo analizė. Mokumo rodikliai. Efektyvumo analizė. Efektyvumo rodikliai. Stabilumo analizė. Stabilumo rodikliai. Rinkos rodiklių analizė. Rinkos rodikliai.
  Apskaita, konspektas(11 puslapių)
  2011-05-09
Puslapyje rodyti po