Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos patentų sistema. Europos patentų reforma

  Europos patentų konvencija (EPK). Bendrijų patentų konvencija (BPK). Europos patentų reforma.
  Komercinė teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-17
 • Europos Sąjunga (ES) (11)

  Integracija. Ekonominė integracija. Europos integracijos motyvai. Europos Sąjungos (ES) išskirtiniai bruožai. Tikslai. Kompetencijos sritys. Institucijos. Svarbiausios parlamento funkcijos. Tarybos įgaliojimai. Komisijos funkcijos. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga.
  Politologija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-01-24
 • Europos Sąjunga (ES) (19)

  Trijų ramsčių sistemos ypatumai Europos sąjungoje. Europos Sąjungos ir Europos bendrijų teisės sąvoka ir santykis. Proporcingumo principo turinys. Valstybių atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl Europos bendrijų teisės pažeidimo. Parlamentinės kontrolės vykdymo būdai. Kompetencijos pasidalijimo tarp Europos bendrijų ir valstybių narių problemos. Subsidiarumo ir proporcingumo principų esmė. Bendradarbiavimo procedūros ir bendro sprendimo priėmimo procedūros panašumai ir skirtumai. Preliminarus nutarimas ir jo poveikis. Ieškiniai Europos Teisingumo Teismas (ETT). Ieškiniai dėl pažeidimo. Antrinės(išvestinės) teisės šaltiniai ir jų ypatumai. Pirminės teisės aktų tiesioginis veikimas ir jo sąlygos. Antrinės teisės aktų tiesioginis veikimas. Direktyvos tiesioginio veikimo sąlygos. Vertikalus ir horizontalus tiesioginis veikimas.
  Teisė, konspektas(10 puslapių)
  2006-08-03
 • Europos Sąjunga (ES) (25)

  Europos Sąjungos (ES) susikūrimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) steigimosi sutartys (pirminė Europos Sąjungos teisė). Europos Sąjungos steigimosi sutarčių pakeitimo bei papildymo sutartys (pirminė Europos Sąjungos teisė). Europos Sąjungos plėtra. Europos Sąjungos simboliai. Europos Sąjungos teisė. Bendrijos teisės viršenybė. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai. Valstybės narės atsakomybė už Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Europos Sąjungos institucijos. Europos vadovų (viršūnių) taryba. Europos Sąjungos (ministrų) taryba. Pirmininkavimas Tarybai. Europos Sąjungos komisija. Europos Sąjungos parlamentas. Europos Sąjungos teisingumo teismas ir pirmos instancijos teismas. Europos Sąjungos audito rūmai.
  Politologija, konspektas(26 puslapiai)
  2007-02-26
 • Europos Sąjunga (ES) (3)

  Europos parlamentas (1962). Europos Sąjungos taryba (ministrų taryba) (1952, Briuselis, Liuksemburgas). Europos Sąjungos taryba (viršūnių taryba) (1974). Europos komisija (1958, Briuselis, Liuksemburgas). Europos teisingumo teismas (1952, Liuksemburgas). Audito rūmai (1977, Liuksemburgas). Europos centrinis bankas (1998). Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (1958, Briuselis). Regionų komitetas (1994, Briuselis). Europos Sąjungos ombudsmenas (1995, Strasbūras). Sprendimų priėmimas Europos sąjungoje. Vėliava. Himnas. Istoriniai žingsniai. Bendrieji Europos integracijos principai.
  Politologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-08
 • Europos Sąjunga (ES) (6)

  Europos Sąjungos (ES) institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos Sąjungos institucijos: Europos viršūnių taryba; Taryba; Komisija; Europos Parlamentas (EP); Teisingumo teismas; Audito rūmai; Ombudsmenas; Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas; Europos investicijų bankas; Europos centrinis bankas (ESB); Pirmos instancijos teismas; Bendrųjų reikalų taryba.
  Politologija, konspektas(24 puslapiai)
  2005-09-24
 • Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva

  Integracija ir regionalizacija globalėjančiame pasaulyje (sąvokų esmė, tendencijų charakteristika). Ekonominės integracijos esmė, prielaidos ir etapai. GATT įkūrimo tikslai ir principai. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir GATT panašumai ir skirtumai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) (raida, buvę trukdžiai, privalumai ir problemos). Europos sąjungos (ES) ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) tarpusavio santykių problemos. Europos vienijimosi šalininkų motyvai po Antrojo pasaulinio karo. Politinė ir gynybinė integracija. Maršalo planas ir OECD užuomazga (trumpa veiklos charakteristika). Europos bendrijų steigimas, tikslai ir uždaviniai. Europos sąjungos (ES) plėtros etapai. Europos sąjunga (ES) ir kitos tarptautinės organizacijos (panašumai ir skirtumai). Mastrichto sutarties esmė. Europos sąjungos ramsčiai (jais remiasi Mastrichto sutartis). Europos sąjungos ir VES santykių raida. Europos sąjunga ir EFTA; EEE sukūrimas. Amsterdamo ir Nicos Sutarčių esmė.
  Politologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-03
 • Europos Sąjungos (ES) bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) (5)

  Įžanga. XX amžiaus žemės ūkis: maisto perteklius ir badas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios Žemės ūkio politikos raida. Kaimo plėtros politika. Organinis ir tausojantis ūkininkavimas. Grūdų rinka. Mėsos rinka. Kiaušinių ir paukštienos rinka. Pieno rinka. Vaisių ir daržovių rinka. Cukraus rinka. Plėtra ir parama naujoms valstybėms-narėms. Javai. Bulvių krakmolas. Sausi pašarai. Cukrus. Augalinis pluoštas. Pieno sektorius. Galvijai. Aviena ir ožkiena. SAPARD tikslai ir finansavimas. Europos sąjungos Žemės ūkio administravimas.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(68 puslapiai)
  2007-08-29
 • Europos Sąjungos (ES) ekonomika

  Europos Sąjungos (ES) pinigų integracija. Europos Sąjunga: struktūriniai fondai ir regioninė politika. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Europos Sąjungos (ES) technologijų plėtros ir inovacijų politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencinė politika. Europos sąjungos socialinė ir švietimo politika Socialinė politika. Užimtumo politikos veiksmų koordinavimas. Europos socialinio modelio modernizavimas. Švietimo politika. Kultūros politika. Struktūrinė ir regionų politika.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2005-09-29
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (9)

  Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisės aktų leidyba. Biudžetiniai įgaliojimai. Vykdomosios valdžios institucijų kontrolė. Europos Parlamentas ir Komisija. Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba. Europos Sąjungos taryba. Sprendimų priėmimas. Pirmininkavimas. Europos Komisija (EK). Europos bendrijų teisingumo teismas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos audito rūmai. Europos ombudsmenas. Europos centrinis bankas (ECB) ir Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Europos investicijų bankas (EIB). Struktūrinė politika.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Europos Sąjungos (ES) integracijos prototeorijos

  Europos integracijos teorijų prototeorijos. Federalizmas. Federalizmas ir Europos Sąjungos (ES) konstitucinė evoliucija. Federalizmas ir Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Transakcionalizmas. Funkcionalizmas. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, konspektas(7 puslapiai)
  2009-04-15
 • Europos Sąjungos (ES) materialinė teisė

  Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Europos Sąjungos teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Europos Sąjungos teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. "Konstitucinės" sutartys. Antrinės teisės aktų rūšys – reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės. Šių aktų paskelbimas, įsigaliojimas, aiškinimas. Tiesioginis Europos Sąjungos (ES) teisės taikymas. Veiksmingumo principas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos (ES) teisės pažeidimus. Europos Teisingumo teismo bei pirmosios instancijos teismo sprendimai, jų įtaka Europos Sąjungos teisės formavimuisi. Bendrieji teisės principai. Laisvas prekių judėjimas. Muitų sąjungos įkūrimas. Diskriminaciniai ir techniniai prekybos barjerai. Išimtys laisvam prekių judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Darbuotojo apibrėžimas. Darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų) judėjimas. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Įsisteigimo laisvės sąvoka ir atskyrimas nuo laisvės teikti paslaugas ir laisvo asmenų judėjimo. Įsisteigimo teisės apribojimai. Išimtys, taikomos įsisteigimo teisei ir išimčių pateisinamumo kriterijai. Diplomų pripažinimas. Paslaugų teikimo laisvės sąvoka: laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Laisvės teikti paslaugas ribojimai. Reikalavimai profesinei kvalifikacijai, profesinio elgesio taisyklės. Diskriminacijos draudimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas tarp valstybių narių. Konkurencijos teisė. Bendrijos konkurencijos teisės tikslai. Konkurenciją ribojantys susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susijungimų kontrolė. Komisijos teisės, užtikrinančios konkurencijos taisyklių laikymąsi. Valstybės pagalba. Valstybės pagalbos sąvoka. Reglamentas 69/2001 ir "de minimis" taisyklė. Valstybės pagalba, kuri yra suderina arba gali būti suderinama su bendrąja rinka. Europos Bendrijos (EB) darbo teisė. Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų sveikatą ir saugumą. Teisės aktai, įtvirtinantys lyčių nediskriminavimo principą. Savarankiškai dirbančių asmenų lygybė. Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinių santykių istorija bei pagrindiniai Asociacijos sutarties bruožai. Europos Bendrijos (EB) ekonominės sutartys su Lietuvos Respublika (LR). Nuostatos dėl laisvo prekių, paslaugų, kapitalo ir dirbančiųjų judėjimo.
  Teisė, konspektas(18 puslapių)
  2006-12-07
 • Europos Sąjungos (ES) materialinė teisė (2)

  Europos Sąjungos teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai jos šaltiniai. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Antrinės teisės aktų rūšys. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Europos Sąjungos šaltiniai Konstitucijos projekte. Išvados. ETT įtaka teisės sistemai. Teisės teorijos (TT) kompetencija ir priimamų sprendimų įtaka. Tiesioginiai ieškiniai. Netiesioginiai ieškiniai. Teisės teorijos (TT) kompetencija Antro ir Trečio ramsčio ribose. Teisės teorijos (TT) padėtis Europos konstitucijos projekte. Išvados. ES bendrieji teisės principai. Bendrijos preferencija. Nediskriminacija. Proporcingumas. Teisėti lūkesčiai ir teisinis tikrumas. Procesinės teisės ir privatumas. NUOSAVYBĖS TEISĖS. Gero administravimo principai. Bendrųjų bendrijos principų naudojimas. Išvados. ES teisės viršenybė ir tiesioginis veikimas. Tiesioginis veikimas ir tiesioginis taikymas. Tiesioginio veikimo sąvoka ir sąlygos. Tiesioginio veikimo raida. Europos sąjungos teisės viršenybės įtvirtinimas. Viršenybės principo raida. Išvados. Valstybių narių atsakomybė. Žalos atlyginimo sąlygos ir būdai. Išvados. Teismų praktika. Variola byla. Laisvas prekių judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Ekonominės integracijos formos. Romos sutarties nuostatos dėl laisvo prekių judėjimo. Muitų sąjunga. Išvados. Prekės samprata ir jos atskyrimas nuo paslaugų. Fiskaliniai laisvo prekių judėjimo apribojimai. Muitai. Rinkliavos lygiavertės muitams. Išvados. Kiekybiniai apribojimai bei jų draudimas. Išimtys iš kiekybinių apribojimų draudimo. Diskriminaciniai prekybos barjerai. Diskriminacinių prekybos barjerų pateisinimas pagal Europos Bendrijos (EB) Sutarties 30 straipsnį. Bendrieji apribojimai ir jų išimtys. Eksporto kiekybiniai apribojimai ir priemonės, turinčios lygiavertį poveikį. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Bendroji prekybos politika. Europos Bendrijos vidaus teisės normos. Apsauginės priemonės importo atveju. Dvišaliai bei daugiašaliai susitarimai su trečiosiomis šalimis. Teismo praktika. Bylos faktai. Teismo sprendimas ir argumentacija. Laisvas asmenų judėjimas. ES Pilietybė. Diskriminacijos draudimas pilietybes atžvilgiu. Europos Sąjungos (ES) pilietybės skirtumas nuo nacionalinės pilietybės. Trečiųjų valstybių piliečių ar apatridų statusas. Išvados. Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojų judėjimo laisvė įsisteigimo laisvė. Išimtys iš laisvo asmenų judėjimo. Apribojimai dėl visuomeninių interesų, visuomenės saugumo ir sveikatos apribojimai dėl sveikatos. apribojimai dėl viešosios tvarkos. Apribojimai dėl visuomenės saugumo išimtys dėl valstybės tarnybos. Draudžiami laisvo asmenų judėjimo apribojimai. Išvados. Laisvas darbuotojų judėjimas. Teisė į tam tikras įsidarbinimo sąlygas. Kitos teisės. Darbuotojo šeimos narių teisės. Kitų asmenų (ne dirbančiųjų) laisvas judėjimas. Teismų sprendimai.
  Teisė, konspektas(86 puslapiai)
  2010-11-12
 • Europos Sąjungos (ES) materialinė teisė (3)

  Įsisteigimo laisvė. Laisvė teikti paslaugas. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Pirminis ir antrinis įsisteigimas. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimai ir išimčių pateisinimo kriterijai. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Bandymai pateisinti įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimus. Išimčių pateisinimo pagrindai, susiję su viešuoju interesu. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimų pateisinimo pagrindų iškėlimas ir jų įvertinimas ETT. Išvados. Laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės. Laisvė teikti paslaugas. Laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės. Laisvas paslaugų judėjimas ES Konstitucijoje. Išvados. Teisingumo Teismo sprendimai bylose. Teisiniai klausimai. Bylos esmė. Bylos faktai. Klausimai pateikti teismui. ES konkurencijos teisė. Pagrindinės ES konkurencijos teisės sąvokos (ūkio subjektas, atitinkama prekių ar geografinė rinka, rinkos galia). Atitinkama prekės rinka. Atitinkama geografinė rinka. Rinkos galia. Išvados. Konkurenciją ribojantys susitarimai (susitarimai, asociacijų sprendimai, suderinti veiksmai). Sąlygos, kurioms esant susitarimai draudžiami. De minimis taisyklė. Draudžiamų susitarimų tipai. Įtakos prekybai sąlyga. Įtaka. Prekyba. Įtakos konkurencijai sąlyga. Konkurencijos sąvoka. Įtakos konkurencijai sąlygos analizė. Žymi įtaka. De minimis taisyklė. Draudžiamų susitarimų tipai. Susitarimai dėl kainų. Susitarimai dėl gamybos ribojimo. Diskriminaciniai susitarimai Kiti susitarimai, ribojantys konkurencija per save. Išvados. Pozityvios ir negatyvios išimčių iš draudžiamų susitarimų sąlygos. Išimčių iš draudžiamų susitarimų bendra charakteristika ir suteikimo tvarka. Pozityviosios sąlygos. Susitarimo duodama nauda turi būti svarbi vartotojams. Negatyviosios išimtys iš draudžiamų susitarimų. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąvoka, nustatymo etapai (užimamos rinkos dalies nustatymas; konkurencinių sąlygų rinkoje įvertinimas). Kelių įmonių dominuojanti padėtis. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi samprata. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rūšys. Kelių įmonių dominuojanti padėtis. Teisminė praktika susijusi su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Rinkos struktūrų koncentracija. Reglamento santykis su EB Steigimo sutarties 81 bei 82 straipsniais. Teisingumo Teismo sprendimai. ETT Sprendimas byloje. Teismo sprendimas ir argumentacija. Valstybės pagalbos reglamentavimas. Valstybės pagalbos sąvoka ir formos (tiesioginė ir netiesioginė). Valstybės pagalbos draudžiamumo kriterijai. Valstybės pagalba. Jos apibrėžimas sutartyje. Išraiškos formos. Teisėta valstybės pagalba. Valstybės pagalbos draudžiamumo kriterijai. Komisijos kompetencija vykdyti valstybės pagalbos kontrolę. Išvados. Valstybės pagalbos kontrolės procedūra (reglamentas 659/1999). Pareiga pranešti apie numatomą valstybės pagalbą ir nepranešimo pasekmės. Neteisėtos pagalbos atveju taikomos sankcijos. Išimtines teises turinčios įmonės. Bendram interesui tarnaujančios įmonės. Įmonės sąvoka. Išimtines teises turinčios įmonės. Bendrajam interesui tarnaujančios įmonės. Išvados. Teisės steigti įmones ar suteikti išmintines teises apribojimas. Draudimas valstybėms narėms. Ribotos išimties suteikimas įmonėms. Komisijos galios prižiūrint ir priimant įstatymines priemones. Teisingumo Teismo sprendimai bylose. Bylos faktai. Teisiniai klausimai. Teismo sprendimas.
  Teisė, konspektas(59 puslapiai)
  2010-11-12
 • Europos Sąjungos (ES) pirminė ir antrinė teisė

  Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės aktų rūšys. Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės galiojimas laike ir erdvėje. Europos Sąjungos (ES) antrinės teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) institucijų priimamų teisės aktų rūšys. Antrinė teisė. Sprendimai. Privalomų teisės aktų paskelbimo tvarka. Teisės aktų vykdymas. Neprivalomi teisės aktai (rekomendacijos ir nuomonės). Iš Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos sutarties projekto.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-24
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra (2)

  Europos vienijimosi idėja. Valstybių bendradarbiavimo veiksniai pokario Europoje. Pokario integracijos sritys. Ekonominė. Paryžiaus sutartis Europos anglių ir plieno bendrija. Romos sutartis Europos ekonominė bendrija, Europos atominės energijos bendrija. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) sukūrimas ir jos santykiai su Europos Ekonomine Bendrija (EEB). EFTA likimas. Europos Sąjungos (ES) plėtros etapai ir patirtis. I etapo plėtros trumpa charakteristika ir jo patirtis. Ekonominės ir politinės sąlygos I plėtrai. Jungtinės Karalystės stojimas į Europos Ekonominę Bendriją (EEB). I plėtros rezultatai. II plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. II plėtros rezultatai. III plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. Ekonominės ir politinės sąlygos plėtrai. III plėtros rezultatai. IV plėtros etapo charakteristika ir jo patirtis. Ekonominės ir politinės sąlygos plėtrai. 1992 metų Mastrichto sutartis. IV plėtros rezultatai: išvados. Europos Bendrijos (EB) integracija ir I plėtros etapas. Europos Bendrijos (EB) integracija 1958–1973. I etapo plėtros trumpa charakteristika ir jo patirtis. Jungtinės Karalystės derybos dėl narystės Europos Bendrijoje (EB). I plėtros rezultatai. Danija. Airija. Europos Bendrijos (EB) integracija ir II–III plėtros etapai. Europos bendrijos integracija. Ekonominio nuosmukio laikotarpis. "Eurosklerozės" laikotarpis. Europos Bendrijos (EB) vidaus konfliktų laikotarpis. II plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. II plėtra: Graikija. III plėtros etapo plėtros charakteristika ir jo patirtis. III plėtra: Ispanija ir Portugalija. Europos Bendrijos (EB) integracija ir IV plėtros etapas. 1986 metai. Suvestinis Europos aktas. 1992 metų sutartis dėl Europos ekonominės erdvės (EEE) tarp EFTA ir Europos Bendrijos (EB). IV plėtros etapo charakteristika ir jo patirtis. Mastrichtas – Europos integracijos pagrindas. Apibrėžė Europos Sąjungos (ES) bendros politikos veiklos sritis. Pokyčiai po Mastrichto sutarties. Europos Sąjungos (ES) plėtra: Vidurio ir Rytų Europos valstybės.
  Politologija, konspektas(15 puslapių)
  2007-10-15
 • Europos Sąjungos (ES) politikos sritys. Euras

  Įvadas. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Pagrindiniai klausimai apie Ekonominę ir pinigų sąjungą. Ar euro įvedimas turės įtakos Europos Sąjungos (ES) valstybių, nedalyvaujančių EPS nuo pat pradžių, valiutoms? Ar bus galima grįžti prie reguliuojamo valiutos kurso, jeigu valstybės narės patirs sunkumų po to, kai įstos į Ekonominę ir pinigų sąjungą? Ar valstybė, dalyvaujanti Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, gali iš jos pasitraukti? Ar euras atsilaikys spekuliaciniam spaudimui? Kaip bus užtikrintas euro stabilumas? Kokios pinigų politikos priemonės naudojamos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje? Kas atsitiks, jeigu Ekonominė ir pinigų sąjunga žlugs? Kas sumokės euro įvedimo išlaidas? Koks didžiausias valstybių narių, dalyvaujančių Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, laimėjimas? Kokią įtaką Ekonominė ir pinigų sąjunga darys turizmui? Kuo valstybės narės, dalyvaujančios EPS, pranašesnės už joje nedalyvaujančias? Su kokiais neigiamais veiksniais gali susidurti valstybės, kuriose neįvestas euras? Ar įvedus eurą nepakils kainos? Ar nekyla grėsmė, kad įvedus eurą sunyks Europos Sąjungos kultūros įvairovė? Koks yra euro simbolis? Verslas euro zonoje. Ką daryti su kelionės čekiais, išduotais nacionaline valiuta, kurią pakeitė euras? Ką daryti turint grynųjų nacionaline valiuta, kurią pakeitė euras? Kas atsitiks su banko sąskaitose laikomais pinigais, jei jie sąskaitoje laikomi valiuta, kurią pakeitė euras? Kas nutiko buvusioms nacionalinėms valiutoms? Kuriose šalyse įvedamas euras? Apie Lietuvos derybas Europos Sąjungoje. 11 derybinis skyrius "Ekonominė ir pinigų sąjunga". Bendrosios nuostatos. Pagrindimas. Ekonominės politikos koordinavimas ir fiskalinė politika. Pinigų ir valiutos kurso politika. Gebėjimai įgyvendinti acquis. Europos Komisijos ataskaita Dėl Lietuvos pažangos rengiantis narystei Europos Sąjungoje. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Išvados.
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2007-10-07
 • Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (3)

  Europos Sąjungos (ES) socialinė dimensija. Europos Sąjungos (ES) socialinės dimensijos susidarymo poreikis, prielaidos, principai. Europos socialinės politikos koncepcija. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos turinys ir struktūra. Socialinės politikos teisinis pagrindas. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) socialinę politiką reglamentuojantys teisiniai dokumentai: sutartys (Romos sutartis, Suvestinis Europos Aktas, Mastrichto sutartis, Amsterdamo sutartis), chartijos (Europos Socialinė chartija, Bendrijos darbininkų pagrindinių socialinių teisių chartija, Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartija). Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos administravimas ir priemonių finansavimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) administravimo institucijos: Europos Parlamentas (EP), Europos Sąjungos (ES) Taryba, Europos Komisija (EK), Europos Teisingumo Teismas, Europos Viršūnių Taryba, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas. Europos Sąjungos (ES) administravimo institucijų įnašas į socialinę politiką. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai: Europos Socialinis fondas, Europos Regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų vaidmuo didinant Europos Sąjungos (ES) valstybių narių sanglaudą. Europos Sąjungos (ES) šalių narių socialinės politikos modeliai ir jų harmonizavimas. Socialinės apsaugos struktūra: socialinis draudimas, socialinė parama, socialinės paslaugos. Socialinės gerovės valstybių tipai: liberalusis, socialdemokratinis, konservatyvusis. Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse veikiantys socialinės politikos modeliai. Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Skandinavijos šalių socialinės politikos patirtis. Bendro Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos modelio paieška. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politika. Užimtumo problema. Apsaugos nuo nedarbo principai bei priemonės. Europos Sąjungos (ES) užimtumo politikos derinimas su švietimo ir profesinio orientavimo politika. Europos Sąjungos (ES) švietimo ir profesinio orientavimo politikos harmonizavimas su valstybių narių politika. Darbo sąlygos Europos Sąjungos) valstybėse narėse. Socialinė apsauga ligos bei sužeidimų darbe atveju. Gyvenimo lygis ir užimtumo politika Europos Sąjungoje (ES). Užimtumo ir gyvenimo sąlygų ryšys. Darbo apmokėjimo problema. Nepriteklius, skurdas. Bendruomenės įtaka užimtumui ir gyvenimo sąlygoms. Gyvenimo sąlygos valstybėse narėse. Lyčių dimensija Europos Sąjungos (ES) socialinėje politikoje. Lyties poveikis socialinei integracijai. Moterų socialinės teisės ir jų garantijos. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos lyčių atžvilgiu įtaka valstybių narių socialinėms politikoms. Šeimos politika Europos Sąjungoje. Šeimos politikos tikslai. Kintantys šeimos modeliai. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių šeimos politikos. Parama šeimai, auginančiai vaikus. Vaiko teisių apsauga. Institucinė ir neinstitucinė vaikų globa. Europos Sąjungos (ES) socialinė politika senatvės ir neįgalumo atžvilgiu. Pensijų sistemos. Socialinė parama ir socialinės paslaugos seniems žmonėms. Europos Sąjungos (ES) ir valstybių narių socialinė politika senatvės atžvilgiu. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos Europos Sąjungoje (ES). Socialinė parama ir socialinės paslaugos neįgaliesiems Europos Sąjungoje (ES) ir valstybėse narėse. Europos Sąjungos (ES) socialinės erdvės plėtra. Specialiosios socialinės integracijos programos. Vidinės migracijos ir imigracijos poveikis Europos Sąjungos (ES) socialinei politikai. Specialiosios pabėgėlių integracijos programos. Europos socialinės politikos perspektyvos. Socialinės politikos modernizavimas Centro ir Rytų Europoje. Lietuvos socialinė politikos harmonizavimas su Europos Sąjungos (ES) socialine politika. Lietuvos socialinės politikos reformos, integruojantis į Europos Sąjungą (ES): tikslai, principai, kryptys, etapai.
  Viešasis administravimas, konspektas(33 puslapiai)
  2008-11-20
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (5)

  Principas. Bendrieji principai. Subsidiarumo (pavaldumo) principas.. Koordinavimo principas. Elastingumo principas. Regioninės politikos organizavimo principai. Programavimo principas. Partnerystės principas. Suderinamumo principas. Sanglaudos principas. Regioninės politikos finansavimo principai. Koncentracijos principas. Papildomumo principas. Vertinimo principai. Stebėsenos (monitoringo) principas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Bendrosios pastabos. Bendrasis reglamentas. Europos regioninės plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas. Finansinis instrumentas žuvininkystei remti. Struktūrinės politikos įgyvendinimas. Struktūrinių fondų programavimas. NUTS. Paramos tikslai ir regionai bei atitinkamos programavimo procedūros pasirinkimas. Nacionalinių ir regioninių plėtros planų funkcija ir turinys. Bendrijos Paramos Matmenų funkcija ir turinys. Veiklos programų funkcija ir turinys. Programos papildymo funkcija ir turinys. BPD funkcija ir turinys. Struktūrinių fondų valdymas. Instituciniai sprendimai. Vadovaujančioji institucija. Tarpinės institucijos. Įgyvendinančios agentūros. Mokėjimo institucija. Finansinės taisyklės. Institucinė problematika. Stebėsenos ir vertinimo samprata ir tikslai. Vertinimas. ES struktūrinės paramos programų vertinimas Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2010-06-11
 • Europos Sąjungos (ES) Taryba (3)

  Istorija. Nustatytos funkcijos. Teisės aktai. Valstybių narių politikos sričių koordinavimas. Tarptautinių susitarimų sudarymas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Laisvė, saugumas ir teisingumas. Posėdžių (susitikimų) dalyviai. Posėdžių organizavimas. Kaip organizuojamas Tarybos darbas? Pirmininkavimas Tarybai. Tarybos posėdžių atvirumas ir skaidrumas. Vieši svarstymai ir debatai. Europos Sąjungos Tarybos susitikimų tvarka.
  Politologija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-02-05
Puslapyje rodyti po