Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etikos objektas

  Sąvoka "etika". Etika – moralės teorijos ir dorovinės praktikos filosofinė refleksija. Etikos mokslo rūšys. Normatyvinė etika. Išankstinis moralinis dalykų supratimas. Moralinių normų ir moralinių vertinimų struktūra. Pagrindiniai moralinių normų pagrindimo būdai. Trys pagrindinės normų argumentacijos formos. Etikos santykis su kai kuriais kitais socialiniais mokslais. Dorovė ir teisė. Pagrindiniai etinių teorijų tipai. Sąvokos.
  Etika, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-21
 • Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos

  Etikos objektas. Ką reiškia būti žmogumi? Žmogaus veiklos kryptys. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. Atsakomybė. Dorybė, dorovė. Moralumas, teisė, tikėjimas.
  Etika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-16
 • Etniniai konfliktai

  Airija. Konfliktai ir tarptautinė sistema. Tarptautinių konfliktų ypatumai.
  Politologija, konspektas(12 puslapių)
  2006-02-21
 • Etniškumas ir rasė

  Etninės (tautinės) mažumos samprata. Tautinio tapatumo problema. Etninių santykių raidos galimybės. Religija. Socialinė kaita.
  Sociologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-05-29
 • Etnokultūra

  Ethos - tauta. Kuo lietuviai įdomūs Europai. Anot Rimanto Vėbros tauta turi keletą svarbių požymių. Baltų religijos ir mitologijos rašytinių šaltinių pobūdis. Ikikrikščioniškoji (pagonybės) baltų (lietuvių) religija. Sluoksniai. Mitinis pasaulis, medis, kaip pasaulio modelis, senovės baltų (lietuvių) pasaulėžiūroje. Pagrindiniai baltų pagonybės bruožai krikšto išvakarėse. Svarbiausi mitinės pasaulėžiūros bruožai. Šventės. Baltiškojo kalendoriaus raidos etapai. Gotika Lietuvos architektūroje. Renesansas Lietuvos architektūroje. Barokas Lietuvos architektūroje. Klasicizmas Lietuvos architektūroje. Lietuvos krikšto reikšmė kultūros raidai. Švietimas 14-16 amžiuje. Gotikos paminklai. Renesanso manierizmo paminklai. Baroko paminklai. Klasicizmo paminklai.
  Etninė kultūra, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-30
 • Etnologija (2)

  Mėnulio kalendorius. Saulės kalendorius. Pastovios ir kilnojamos kalendorinės šventės. Žiemos solsticija: Adventas (nuo XII.01 iki Kalėdų). Šv. Kalėdos (XII.25). Prasideda išvakarėse - Kūčiomis. Naujieji metai. Trys Karaliai. Šv. Pauliaus atsivertimas (Pusiaužiemis). Užgavėnės. Pelenų diena (Kita diena po Užgavėnių). Gavėnia. Grabnyčios. Šv. Agota. Vasario 16. Šv. Kazimieras. Keturiasdešimt kankinių. Šv. Juozapas. Gandrinė (blovieščiai). Metų diena. Lygiadienis. Verbų sekmadienis. Didžioji savaitė. Šv. Velykos. Atvelykis. Jurginės. Motinos diena. Šeštinės - kryžiaunos dienos. Sekminės. Tėvo diena. Joninės. Petrinės, šv. Petro ir Povilo diena. Šv. Ona – rugiapjūtės pradžia. Žolinė. Lygiadienis. Vėlinės (visų šventųjų diena). Ilgės. Ožio šventė. Apie vėlių pagerbimą. Raudos.
  Etninė kultūra, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Etnologija (3)

  Etnologijos mokslas. Tyrimo objektas ir metodai. Kultūros esmė. Etnologijos mokslas Lietuvoje. Senoji lietuvių religija ir mitologija. Mitinė pasaulėžiūra. Dievybės ir mitinės būtybės. Kulto tarnai. Tautinės mažumos. Materialinė kultūra. Sodyba. Gyvenamasis namas. Regioniniai rūbai. Dvasinė kultūra.
  Etninė kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2009-07-08
 • Etnologija: verslai, amatai

  Žemdirbystė. Arimas. Sėja. Derliaus nuėmimo. Kūlimas. Vėtymas. Gyvulininkystė. Ganymas. Bitininkystės pradžia. Bitininkystės produktai. Žvejyba. Žvejybos įrankių. Amatai. Puodininkystė. Kailių ir odos dirbinai. Kaulo ir rago. Žalvario ir geležies dirbiniai. Avalynė. Verpimas ir audimas.
  Etninė kultūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-05-11
 • Etologija

  Mokslas apie gyvenančių laisvėje gyvūnų elgesį: taikomoji etologija, aplinkos įtaka gyvūnų elgesiui ir sveikatai, Edinburgo kiaulių futbolas.
  Zoologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-03-01
 • Eukariotai

  Mitochondrijos ir plastidės0tinė sistema. Mitochondijų vystymasis. Plastidžių genetinė sistema. Plastidžių vystymasis. Mitochondrijų ir plastidžių filogenezė. Endomembranų sistema. Endoplazminis tinklas. Goldžio kompleksas. Pūslelės. Vakuolės. Mikrofilamentai ir ląstelės turinio judėjimas. Vamzdelinės (tubulinės) sistemos. Mikrovamzdeliai (mikrotubulės). Centriolės ir baziniai kūneliai. Žiuželiai ir blakstienėlės. Dalojimosi verpstės. Paraplazminiai (ergastiniai) intarpai. Eukariotinių ląstelių paraplazminiai intarpai. Prokariotinių ląstelių granulės. Ląstelių sienelė.
  Biologija, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-28
 • Eukariotų RNR biosintezė

  Eukariotų RNR biosintezė. Promotorių struktūra. Prokariotų ir eukariotų transkripcijų skirtumai. Autosplaisingas. Genetinis kodas ir jo savybės. Genetinis kodas ir jo savybės. Virusai. Bakteriofagų dauginimasis. Gripo virusas.
  Biologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-02
 • Europasas

  Dokumentai, apibrėžiantys Europos piliečio statusą, kvalifikacijas, kompetencijas. Europaso aplanko sudarymas.
  Politologija, konspektas(15 puslapių)
  2005-06-30
 • Europos anglies ir plieno bendrija

  Europos anglies ir plieno bendrija (EAPB). Šiaurės Amerika. Rusija ir nepriklausomybę atgavusios valstybės. Pietryčių Europa. Artimieji Rytai. Europos ir Viduržemio jūros regionų partnerystė. Regionų šalių grupės. Daugiašaliai santykiai. Aplinkos apsauga. Humanitarinė pagalba.
  Tarptautinė ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-03
 • Europos Bendrijos (EB) bendrosios rinkos teisė

  Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka. Europos Sąjungos (ES) ekonominė integracija. Muitų sąjunga. Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka. Visų laisvių tikslas. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Ekonominė politika. Pinigų politika. Institucinė pinigų sąjungos sistema. Verslo steigimas. Europos Sąjungos (ES)teisinis reguliavimas. Įsisteigimo laisvės principo esmė. Europos Bendrijos (EB) įmonių teisės derinimas. Reglamentai ir direktyvos. Akcinių kompanijų bendrieji privalumai. Atvirtųjų akcinių kompanijų bendrovių steigimas, valdymas, veikla. Kompanijų organizacinė struktūra. Akcininkų teisė ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Europos bendrovės steigimas, organai, buveinės perkėlimas, veikla. Teisinis reglamentavimas. Uždarosios ribotos atsakomybės kompanijos bendrovės. Europos bendrovės organai. Buveinės pakeitimas. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG). Samprata ir teisinis reguliavimas. Grupės steigimas. Kontrakto sutarčių teisinis reguliavimas. Kontrakto rūšys. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) likvidavimas. Europos kooperatinės bendrovės (EKB) buveines perkėlimas. Ūkinių bendrijų likvidavimas.
  Tarptautinė teisė, konspektas(19 puslapių)
  2009-05-19
 • Europos Bendrijos (EB) konkurencinė politika

  Europos Bendrijos (EB) konkurencijos politika. Europos ekonominės bendrijos (EEB) sutarties konkurencijos taisyklės. Konkurencijos kontrolė ir kiti Ekonominės Bendrijos (EB) konkurencijos politikos elementai. Susiliejimų tarp įmonių kontrolė. Valstybės pagalbos reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Valstybės pagalbos formos ir rūšys. Europos Bendrijos nesąžiningos konkurencijos politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencinės politikos raida.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2005-12-20
 • Europos Bendrijos darbo teisė

  Teisės aktai darbuotojų sveikatos ir saugumo klausimais. Teisės aktai lyčių diskriminacijos klausimais. Sąvokos "atlyginimas" reikšmė. Sąvokos "vienodas darbas" reikšmė. Reikalavimai dėl vienodos vertės. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Direktyva dėl vienodo atlyginimo. Sąvokos "vienoda vertė" reikšmė Direktyvos 1 straipsnyje. Darbų klasifikavimo sistemos. Įrodinėjimo našta. Direktyva dėl lyčių lygybės. 3 straipsnis. Galimybė įsidarbinti. 4 straipsnis. Profesinis mokymas. 5 straipsnis. Atleidimo iš darbo sąlygos. 6 straipsnis. Pareiga numatyti teisinės gynybos priemones. Savarankiškai dirbančių asmenų lygybė. Direktyva dėl nėštumo ir motinystės.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-13
 • Europos gyventojai

  Europos gyventojai. Gyventojų statistikos užuomazgos. Vietiniai surašymai. Asmeniniai ir visuomeniniai poreikiai. Poreikių struktūra. Maisto produktai. Būsto evoliucija. Svarbiausi technikos pasiekimai. Prekybos sritys, keliai, transportas. Miestai.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-28
 • Europos integracijos procesai

  Paskaitų konspektas. Integracijos esmė, principai, formos. Europos integracija: nuo idėjos iki politinės koncepcijos. Europos sąjungos kūrimas ir plėtotė. Europos sąjungos santykiai su Vidurio ir Rytų Europa. Europos sąjunga ir Lietuva. Europos sąjungos institucijos. Pagrindinės Europos sąjungos institucijos. Kitos institucijos ir organai. Patariamieji sąjungos organai. Europos sąjungos ekonominė integracija. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Europos sąjungos bendroji politika. Europos sąjungos regioninė politika ir struktūriniai fondai. Europos sąjungos socialinė politika. Europos sąjungos bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Bendra užsienio ir saugumo politika.
  Politologija, konspektas(51 puslapis)
  2005-11-30
 • Europos monetarinė sąjunga

  Europos monetarinės sąjungos (EMU - European Monetary Union) kryptys: Ekonominė kryptis, Monetarinė kryptis. Susidomėjimo EMU didėjimas. Deloro pranešimas. Politinė EMU reikšmė. Centrinio banko nepriklausomybės svarba. EMU reikšmė visuomenės finansams. Politinės nepriklausomybės lygis (lentelė). Ekonominės nepriklausomybės lygis (lentelė). Pinigų kalimo pajamos procentais nuo Bendro nacionalinio produkto (lentelė). Mastrichto sutartis. Mini EMU modelis.
  Makroekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2005-05-16
 • Europos monetarinė sąjunga (2)

  Europos monetarinė sąjunga. EMU didėjimas. Deloro pranešimas. Politinė EMU reikšmė. Centrinio banko nepriklausomybės svarba. EMU reikšmė visuomenės finansams. Politinės nepriklausomybės lygis. Ekonominės nepriklausomybės lygis. Pinigų kalimo pajamos procentais nuo Bendro nacionalinio produkto. Mastrichto sutartis. Mini EMU modelis.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-20
Puslapyje rodyti po