Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų valdymas (14)

  Dokumento sąvoka, dokumento istorinė raida. Dokumentų atsiradimo ir vystymosi schema. Dokumentų valdymas. Dokumentai ir valdymas. Teisės aktų įforminimas. privalomų rekvizitų išdėstymas. Įsakymas. Dėl darbo grafiko pakeitimo. Teisės aktai. Teisės aktais patvirtinami dokumentai. Įstaigoje rengiami dokumentai. Pažyma apie studijas. Pažyma dėl studijų. Rekomendacija. Dėl pirmininko pareigų. Kolegialaus organo protokolas. Dokumentų apyvarta ir kontrolė, dokumentų registravimas. Asmeniniai dokumentai.
  Raštvedyba, konspektas(20 puslapių)
  2009-12-11
 • Dokumentų valdymas (2)

  Iš kokių dokumentų formuojamos darbuotojų asmens bylos? Apibūdinkite dalykinį susirašinėjimą Lietuvoje? Apibūdinkite dalykinį susirašinėjimą užsienio valstybėse? Kokius žinote dalykinių laiškų rašymo stilius užsienio šalyse? Nurodykite elektroninio susirašinėjimo privalumus ir trūkumus. Kokias žinote įsakymų rūšis? Trumpai jas apibūdinkite. Nurodykite pagrindinius įsakymų rašymo reikalavimus. Ką vadiname dokumentų registravimu? Nurodykite dokumentų registravimo tikslą ir principą. Kokie dokumentai turi būti būtinai registruojami įstaigose? Apibūdinkite galimas dokumentų registravimo formas. Ką reikia pažymėti registruojant vidaus dokumentą? Pateikite vidaus dokumentų pavyzdžių. Ką reikia pažymėti registruojant siunčiamą dokumentą? Pateikite siunčiamų dokumentų pavyzdžių. Ką reikia pažymėti registruojant gaunamą dokumentą? Pateikite gaunamų dokumentų pavyzdžių. Ką vadiname dokumentų užduočių vykdymu, kokias žinote vykdymo rūšis? Nurodykite ir apibūdinkite dokumentų užduočių vykdymo terminų rūšis. Apibūdinkite dokumentų užduočių vykdymo kontrolės tikslą, rūšis ir reikšmę. Kaip ir kokiais dokumentais vadovaujantis formuojamos bylos struktūriniuose padaliniuose? Kokios bylos saugomos struktūriniuose padaliniuose? Nurodykite dokumentus, kurie užtikrina operatyvią dokumentų paiešką. Ką vadiname dokumentacijos planu? Kokias žinote dokumentacijos planų rūšis? Trumpai jas apibūdinkite. Paaiškinkite pagrindinius institucijos dokumentacijos plano parengimo principus. Parašykite personalo, atostogų , komandiruotės ar pagrindinės įstaigos veiklos įsakymą. Parašykite nutarimą. Parašykite sprendimą. Parašykite potvarkį. Parašykite struktūrinio padalinio nuostatų trafaretą. Parašykite administratoriaus pareiginės instrukcijos trafaretą. Parašykite dalykinį laišką absoliučiai blokiniu, standartinių blokų, pusiau blokiniu, dantyto įrašo ar AMS stiliumi. Parašykite sveikinimo laišką.
  Raštvedyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-19
 • Dopingas (2)

  Dopingo apibrėžimas. Kodėl dopingas draudžiamas? Etinės priežastys. Medicininės priežastys. Dopingo preparatai. Stimuliatoriai. Kas tai yra? Kodėl sportininkai juos vartoja? Galima stimuliatorių žala. Kiti galimi žalingi poveikiai. Dar turėtumėte žinoti! Amfetaminas. Kokainas. Kofeinas. Efedrinas, propanolaminas. Narkotiniai analgetikai. Kas tai yra? Kodėl sportininkai juos vartoja? Potenciali sveikatai pavojų kelianti žala. Anaboliniai preparatai - androgeniniai anaboliniai steroidai. Kas tai yra? Kodėl sportininkai juos vartoja? Pagrindiniai žalingi poveikiai. Žalingi poveikiai vyrai. Žalingi poveikiai moterims. Išvaizda ir forma.
  Sportas, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Draudimas (12)

  Draudimo veiklos skirstymas. Savanoriško draudimo principai. Privalomo draudimo principai. Draudikas. Draudėjas. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Tretysis asmuo. Franšizė. Sąlyginė ir besąlyginė frančizės. Regresas. Šprinkleris. Draudimo fondas ir jo sudarymo formos. Draudimo rūšies taisyklių esminiai dalykai. Draudimo poliso svarbiausi įrašai. Draudimo šalių teisės ir pareigos sudarant sutartį ir sutarties galiojimo metu. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos atsitikus draudiminiam įvykiui. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų variantai. Gyvybės kaupiamasis. Gyvybės draudimo ypatumai. Išperkamoji suma. Transporto priemonių draudimo ypatumai. Turto draudimo objektas ir draudimo ypatumai. Draudimas likutine ir atstatomąja verte. Turto pirmosios rizikos ir proporcinis draudimas. Esminiai skirtumai. Draudimo priežiūros komisija: jos funkcijos ir teisės. Draudimo priežiūros komisijos funkcijos. Perdraudimas. Perdraudimo rūšys. Vartotojų ginčų su draudiku nagrinėjimas. Draudimo brokerio įmonė, draudimo brokeris. Centralizuotos ekonomikos laikotarpio draudimo trūkumai ir privalumai. Draudimo veiklos požymiai. Draudimo esmė, istorija. Pajamų mokesčių lengvatų taikymas. Atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo. Socialinio draudimo svarba ir pagrindiniai ypatumai.
  Draudimas, konspektas(16 puslapių)
  2008-06-12
 • Draudimas (4)

  Draudimo sutarties samprata, jos ypatumai pagal Civilinį kodeksą. Draudimo sutarties sudarymo tvarka, draudimo liudijimo (poliso) turinys pagal Civilinį kodeksą. Pareiga atskleisti informaciją, informacijos konfidencialumas pagal Civilinį kodeksą. Draudimo suma, nevisiškas draudimas. Naudos gavėjas, jo statusas pagal Civilinį kodeksą. Draudiko, draudėjo pasikeitimas. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal civilinį kodeksą. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas pagal CK. Pagrindinės draudimo įstatyme numatytos sąvokos. Draudimo, perdraudimo veikla, atstovybės pagal DĮ. Draudimo veiklos licencijos gavimo, išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarka. Draudimo įmonės valdymo struktūra. Užsienio valstybių draudimo įmonių veikla Lietuvos respublikoje. Civilinės atsakomybės draudimo ypatumai. Gyvybės draudimo ypatumai. Draudimo brokeris, jo vaidmuo pagal draudimo įstatymą. Draudimo tarpininkai. Draudimo priežiūros komisija, jos vaidmuo. Draudimo priežiūros komisijos kompetencija.
  Draudimas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-10
 • Draudimas nuo veiklos pertraukimo

  Draudimo nuo veiklos pertraukimo objektas. Draudimo laikotarpis ir įmokos. Draudiko ir draudėjo pareigos sutarties galiojimo metu. Draudimo išmokos gavimui draudėjas privalo pateikti. Draudikas įsipareigoja. Nuostolių nustatymas. Draudimas nuo ugnies. Draudimas nuo gamtinių jėgų. Draudimas nuo vagystės. Draudimas nuo vandens rizikų. Draudimo sumos.
  Draudimas, konspektas(7 puslapiai)
  2008-02-28
 • Draudimas: kiekybinė, finansinė analizė

  Įvadas. Draudimo samprata. Draudimo rūšių formavimas. Rizikos samprata. Draudimo esmė, turinys ir rūšys. Svarbiausios sąvokos. Draudimo funkcijos. Draudimo objektai ir draudimo formos. Draudimo klasifikavimas. Draudimo šakos ir grupės. Draudimo rūšies taisyklės. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo išmoka. Pinigų srautų diskontavimas. Palūkanos. Sąvokos ir apibrėžimai. Kaupiamosios palūkanos. Logistinis kaupimas. Diskontavimas pagal sudėtinius procentus. Ekvivalentumo lygtis. Tarifinių įkainių skaičiavimas. Solidarioji draudėjų atsakomybė ir įsipareigojimų ekvivalentas. Mirtingumo lentelės ir komutaciniai skaičiai. Gyvybės draudimas. Pensijų draudimas. Renta iki gyvos galvos. Atidėtoji renta. Treminė renta. Draudimas mirties atveju. Uždaviniai: Pinigų srautų diskontavimas. Ekvivalento lygtis. Mirtingumo lentelės ir komutaciniai skaičiai. Priedas.
  Draudimas, konspektas(70 puslapių)
  2005-11-07
 • Draudimo paslaugų marketingo samprata ir funkcijos

  Draudimo verslo ypatumai. Marketingo reikšmė draudimo versle. Draudimo paslaugų marketingo taikymo galimybės ir kliuviniai Lietuvoje. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir jo aplinka. Draudimo paslaugų marketingo kompleksas ir sudedamieji jo elementai. Draudimo įmonės marketingo komplekso aplinkos samprata. Makroaplinka ir jos elementai. Draudimo paslaugų marketingo veikla. Draudimo paslaugų marketingo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Draudimo paslaugų rinkos esmė, struktūra ir ypatumai. Draudimo paslaugų paklausa ir pasiūla. Draudimo paslaugų rinkos tyrimo esmė. Draudimo paslaugų tikslinė rinka ir jos tyrimo etapai. Draudimo paslaugų rinkos segmentavimas. Draudimo paslaugų produkto ypatumai. Draudimo paslaugų produkto samprata. Draudimo paslaugų produkto struktūra. Draudimo paslaugų produkto kokybė. Draudimo paslaugų produkto gyvavimo ciklas ir jo etapai. Naujo draudimo paslaugų produkto kūrimo etapai. Draudimo paslaugų produkto kainos esmė ir struktūra. Draudimo paslaugų kainos nustatymo politika. Draudimo paslaugų kainos nustatymo metodai. Draudimo paslaugų kainų valdymas. Draudimo paslaugų paskirstymas (pardavimas). Draudimo paslaugų paskirstymo kanalai. Draudimo paslaugų paskirstymo kanalų įvertinimas ir pasirinkimas. Tiesioginis draudimo paslaugų pardavimas. Brokeriai kaip draudimo paslaugų pardavimo kanalas. Draudimo agentai it jų veikla parduodant paslaugas vartotojams. Draudimo paslaugų marketingo komunikacija. Marketingo komunikacijos sistema ir svarbiausieji elementai. Draudimo paslaugų teikėjų bendravimas su klientais ir pardavimų skatinimas. Draudimo paslaugų reklama. Draudikų komunikavimas su draudėjais paslaugų pardavimo vietose. Draudikų ryšiai su visuomene. Draudimo įmonės vidaus marketingo samprata. Bendrieji reikalavimai draudimo įmonės tarnautojui. Draudimo įmonės vidaus marketingo elementai. Draudimo paslaugų fizinis akivaizdumas ir aplinka. Draudikų ir draudėjų sąveikos problema. Draudimo įmonių marketingo strategijos.
  Rinkodara, konspektas(123 puslapiai)
  2005-11-25
 • Draudimo rizika

  Rizika ir netikrumas. Klasifikavimas. Rizikos klasifikavimas. Tikros ir spekuliatyvinės rizikos. Bendros ir ypatingos rizikos. Finansinės ir nefinansinės rizikos. draudimo rizikų klasifikavimas. Asmens rizikos. Sveikatos praradimo rizika. Prieš išankstinės mirties rizika. Darbo netekimo rizika. Turto rizikos. Atsakomybės rizikos. Investicinės veiklos rizika. Verslo rizika. Finansinė rizika. Rizikos valdymas. Rizikos valdymo istorija. Rizikos valdymo sąvoka. Rizikos identifikavimas. Fizinė inspekcija (physical inspection). Klausimynai (check lists). Įmonės ciklų schemos (flow charts). Klaidų medis (fault trees). Organizacinės schemos (organisational charts). Pavojų ir operatyvinių veiksmų analizė (hazard and operability studies). Rizikos analizė. Rizikos kontrolė. Rizikos kontrolės ir rizikos identifikavimo sąryšis. Rizikos kontrolės ir rizikos finansavimo sąryšis. Rizikos kontrolės įrankiai ir metodai. Rizikos šalinimas. Nuostolių prevencija ir nuostolių mažinimas. Informacijos valdymas. Rizikos perdavimas. Bendros rizikos finansavimo metodų charakteristikos. Rizikos finansavimo metodų tipai. Išlaikymas. Draudiminis rizikos perdavimas. Nedraudiminis rizikos perdavimas. Rizikos perdavimas pagal sutartį. Hedžingas. Įstatyminis apribojimas. Specifinės rizikos finansavimo programos. Garantuotas išlaidų draudimas. Draudimas atsižvelgiant į patirtį. Retrospektyvus nuostolių vertinimas. Perdavimo/išlaikymo technikos. Vartotojų kooperatyvai. Išlaikymo fondai. Rizikų išlaikymo grupės. Nuostolių sustabdymo planai arba minimalios įmokos planai. Fondų sudarymas per mokesčių sistemą. Rizikos išlaikymo metodai. Uždaros draudimo bendrovės. Rizikos ribojimo planai. Problemos praktikoje. Rizikos valdymo problemų bendri elementai. Laiko horizontai. Pajamų ir išlaidų įvertinimas. Netikrumo atpažinimas. Duomenų patikimumas. Išorinių pasekmių atpažinimas. Tarpusavyje susijusių galimų nuostolių atskleidimas.
  Draudimas, konspektas(38 puslapiai)
  2009-01-29
 • Draudimo sutarties sudarymas

  Draudimo sutarties apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Draudimo sutarčių skirstymas ir joms taikytina teisė. Draudimo sutarties turinys ir sudarymo sąlygos. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarčių galiojimo laikas. Draudimo sutarčių ypatumai.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Drėgnieji pusiaujo miškai

  Drėgnieji pusiaujo miškai. Gyvūnija. Beždžionės. Augalija. Epifitai ir vijokliniai augalai. Nykstantys pusiaujo miškai. Geografinė padėtis. Afrikos drėgnųjų miškų gyventojai. Bantai. Klimatas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Gamtinė geografija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-11-17
 • Druskos, indikatoriai, metalai, chemijos terminai, oksidai

  Druskos. Druskų gavimo būdai. Indikatoriai. Rūgštys. Rūgščių gavimas. Metalai. Oksidai. Sąvokos.
  Cheminiai junginiai, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-07
 • Dubens organų: inkstų ir šlapimo pūslės funkcijų sutrikimai

  Įvadas. Inkstų apibūdinimas. Iš ko galime spręsti, kad inkstai nusilpę? Pagrindinės inkstų funkcijos. Psichologinės ligų priežastys. Ligos priežastys. Epidemiologija. Dažniausiai pasireiškia šie nelaikymo tipai. Diagnostika. Tyrimai. Specialūs tyrimai. Komplikacijos. Gydymas. Nesigydykite patys. Vaistai skirti šlapimo nelaikymo gydymui. Vaistų apžvalga. Patarimai sergantiems dubens organų funkcijos ligomis. Moterų šlapimo nelaikymas. Šlapimo nelaikymo priežastys. Moterų šlapimo pūslės uždaromasis aparatas. Moterų šlapimo pūslės uždaromojo aparato pakitimų priežastys. Trys sutrikimo tipai. Moterų tyrimas. Gydymas. Gydymas vaistais. Chirurginis gydymas. Fizioterapija. Elektrostimuliacija. Gydomoji mankšta. Vyrų šlapimo nelaikymas. Vyrų šlapimo nelaikymą sukelia keletas priežasčių. Sėkmingas gydymas - tik žinant priežastis. Šlapimo nelaikymas- socialinė problema.
  Anatomija, konspektas(14 puslapių)
  2008-11-11
 • Dumbliai (2)

  Dumbliai. Dumblių sandara. Dumblių paplitimas gamtoje. Dumblių pigmentai. Dumbliai ir aplinka. Dumblių reikšmė. Dumblių naudojimas. Žiuželiniai. Melsvadumbliai. Žaliadumbliai. Menturdumbliai. Gelsvadumbliai. Titnagdumbliai. Rudadumbliai. Raudondumbliai.
  Botanika, konspektas(14 puslapių)
  2005-10-26
 • Dumbliai (4)

  Euglenophyta (euglendumbliai), vienalaščiai dumbliai, euglenophyta (euglendumbliai), oscillatoriales (vybūriniečiai), mityba, gniužulai, chloroplastai.
  Botanika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-26
 • Duomenys ir programinė įranga

  Duomenys ir programos. Bendros žinios apie duomenis ir programas. Duomenų ir programų saugojimas. Fizinis ir loginis saugojimo lygiai. Duomenų kodavimas. Loginės duomenų struktūros. Byla. Aplankai ir loginė disko struktūra. Kelias į bylos saugojimo vietą. Programinė įranga. Programinės įrangos klasifikacija. Operacinės sistemos lygiai. Pagrindinės operacinių sistemų funkcijos. Bendros žinios. Procesų valdymas ir išteklių planavimas. Bylų (rinkmenų) sistemos valdymas. Pagrindinės atmintinės valdymas. Išorinės atmintinės bei įvesties ir išvesties valdymas. Kitos sistemos funkcijos. Asmeninių kompiuterių OS. Įvadas. Vartotojo terpė, grafinė vartotojo sąsaja. Microsoft operacinės sistemos. Kitos asmeninių kompiuterių OS. Taikomoji programinė įranga. Paskirtis. Tekstų apdorojimo įranga. Skaičiuoklės. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Leidybinės sistemos. Grupinio darbo sistemos. Įvairialypės terpės (multimedia) sistemos. Integruota programinė įranga. Kompiuterių programinių sistemų kūrimas. Bendros žinios. Programinės įrangos kūrimo etapai. Tyrimas ir analizė. Uždavinio specifikavimas. Programinės įrangos projektavimas. Programų kodavimas. Programų testavimas. Programinės įrangos priežiūra. Programinės įrangos dokumentavimas. Kodų lentelių standartai. Pagalbinės programos. Antivirusinės programos.
  Programos, konspektas(18 puslapių)
  2006-12-19
 • Duomenų apdorojimas statistiniais metodais

  Statistiniai duomenų apdorojimai. Duomenų apdorojimas statistiniais metodais. Statistikos metodas. Statistinės analizės tikslas. Aprašomoji statistika. Anketos klausimo duomenų pristatymas. Dažniausiai pasitaikančios reikšmės (vertės) pristatymas. Vidurinės reikšmės (vertės) pristatymas. Koreliacinė ir regresinė analizė faktorinė analizė. Faktorinė subjektyvių kliūčių siekiant profesinės karjeros vertinimo analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-05-13
 • Duomenų bazės (2)

  Trijų lygių DB architektūra. Kas yra loginė ir fizinė duomenų bazės struktūra? Ką reiškia išorinis lygmuo? Kas jame atliekama? Kokių klausimų analizė atliekama išoriniame lygmenyje (šeši)? Kas yra sinergetinis efektas? Kas yra dalykinė ir probleminė sritis? Apibūdinti. Kokie veiksniai nulemia išorinio lygmens sėkmę (penki)? Ką reiškia koncepcinis lygmuo? Kas jame atliekama? Kas yra duomenų bazių administracija? Kokias funkcijas atlieka? Pateikite apibendrintą dalykinės srities koncepcinį modelį? Kokia modelio paskirtis? Ką reiškia vidinis lygmuo ? Kas jame atliekama? Apibūdinkite duomenų bazės administracijos vaidmenį vidiniame lygmenyje. Kaip jūs suprantate standartizavimą? Kas yra metaduomenys? Ko reikalaujama iš duomenų bazės administracijos naudojant trijų lygių architektūrą? Ką reiškia duomenų bazės rikiavimas? Tiksliai apibūdinti. Kokia indeksų ir indeksinių failų paskirtis? Motyvuokite, kodėl verta naudoti indeksus? Kas yra indeksų seka? Kur ji saugoma? Apibūdinti? Paieškos priemonės. Kas yra paieška duomenų bazių sampratoje ir kokia jos paskirtis? Tiksliai apibūdinti. Kokiais būdais organizuojama paieška (du)? Apibūdinti. Kokias žinote paieškos rūšis (dvi)? Apibūdinti. Kokios galimos paieškos formos? Pateikite bent tris. Kokiais būdais galima pateikti paieškos rezultatus? Pateikite bent tris. Kas yra filtras ir duomenų filtravimas? Ką tai reiškia? Ataskaitų kūrimas. SQL kalba. DBVS ryšys su kitomis programomis. DB taikymas. DBVS palyginimas. Trijų lygių duomenų bazės architektūra. Įvadas. Išorinis lygis. Koncepcinis lygis. Vidinis lygis. Duomenų bazės rikiavimas ir indeksiniai failai. Paieškos priemonės. Ataskaitų kūrimas. Taikomųjų programų kūrimas, užklausų kalba SQL. SQL. Pagrindinės komandos. Įvadas. SQL vaidmuo. SQL operatoriai. SQL sintaksė pagal ANSI / ISO standartą. Ryšys su kitomis programomis. Duomenų bazių taikymas. Populiarių duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas.
  Programos, konspektas(19 puslapių)
  2006-01-27
 • Duomenų bazės (4)

  Duomenų bazių valdymo sistema Access. Paprasčiausios duomenų bazės sudarymas. "Kompiuterijos" būrelio narių sąrašo lentelė. Laukų duomenų tipai. Lentelės laukų duomenų tipų sąrašas. Lauko Field charakteristikos. Skaitmeninių laukų savybės Field Size galimos reikšmės. Formos. Įrašų paieška ir filtravimas. Įrašų rūšiavimas. Duomenų redagavimas. Užklausos. Užklausos vedlys. Rūšiavimas užklausoje. Ataskaitos. Duomenų bazės su dviem lentelėm. Pirminių raktų kūrimas ir lentelių susiejimas.
  Informatika, konspektas(20 puslapių)
  2006-10-12
 • Duomenų bazės (9)

  Duomenų bazių tipai, jų projektavimas ir keliami reikalavimai. Kategorijų vientisumas. Nuorodų vientisumas. Duomenų normalizavimas. Funkcinės priklausomybės. 1NF - pirma normalinė forma. 2NF - antra normalinė funkcija. Normalizavimo pavyzdys. Informacinės sistemos (IS). Informacinių sistemų kūrimo gyvavimo ciklo modeliai. Tradicinis informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Objektiškai orientuotas informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas Spiralinio modelio informacinių sistemų (IS) kūrimo gyvavimo ciklas. Informacinių sistemų kūrimas veiklos modelio pagrindu. Duomenų srautų diagramos. Pagrindinės organizacijos veiklos modeliavimas. Dalykinės srities koncepcinio modelio kūrimas. Sistemos projektavimas ir realizacija. Repozitorius - specializuota projekto duomenų bazė. Modeliavimas, analizė ir dalykinės srities reorganizacija. Koncepcinis dalykinės srities aprašymas. Priedų projektavimas. Priedų generatoriai.
  Programos, konspektas(26 puslapiai)
  2008-04-28
Puslapyje rodyti po