Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dirvotyra (4)

  Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemis ir žmogus. Dirvožemio tyrimo metodai, dirvotyra ir kiti mokslai. Trumpa dirvotyros raida. Dirvožemio sudėtis, savybės ir režimai. Dirvožemio morfologija. Dirvožemio fazinė sudėtis. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio genetiniai horizontai ir jų indeksai. Dirvožemio profilis ir jo sandara. Dirvožemio spalva. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir intarpai. Dirvožemio mikrosandara. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų kilmė ir klasifikacija. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos ir jų raiškos būdai. Granuliometrinės dirvožemio sudėties reikšmė. Cheminė dirvožemio mineralinės dalies sudėtis. Įvairių mechaninių elementų frakcijų cheminė sudėtis. Dirvožemio profilio cheminė sudėtis. Dirvožemio cheminiai elementai ir jų kiekio raiškos būdai. Dirvožemio mikroelementai. Dirvožemio radioaktyvumas. Organinė dirvožemio dalis. Organinės dirvožemio dalies šaltiniai ir humuso frakcinė sudėtis. Humuso susidarymas ir sudėtis. Dirvožemio humuso būklės vertinimas. Dirvožemio humuso reikšmė.
  Geologija, konspektas(50 puslapių)
  2006-12-20
 • Dirvožemio biologija

  Dirvožemio fermentai. Fermentų savybės ir jų veikimo mechanizmas. Fermentų klasifikacija ir nomenklatūra (oksidoreduktazės, transferazės, hidrolazės, liazės, izomerazės, ligazės). Mikroorganizmų fermentų panaudojimas. Biogeocheminė apytaka. Mikroorganizmų reikšmė medžiagų apytakai gamtoje. Vandens apytaka. Anglies junginių apytaka. Aerobinis anglies junginių skaidymas (angliavandenių oksidacija). Anaerobinis anglies junginių skaidymas (rūgimas). Azoto junginių apytaka. Atmosferinio azoto fiksavimas, amonifikavimas, nitrifikavimas, denitrifikavimas. Mineralinių elementų apytaka. Fosforo apytaka. Sieros junginių apytaka. Dirvožemio biologinis aktyvumas. Dirvožemio biologinio aktyvumo nustatymo metodai. Dirvožemio fermentų nustatymas. Dirvožemio savybių (granuliometrinės sudėties, agrocheminių ir fizikinių savybių) įtaka biologiniam aktyvumui. Skirtingos kilmės ir granuliometrinės sudėties dirvožemių biologinis aktyvumas. Dirvožemio savybių įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui. Antropogeninis poveikis dirvožemio biologiniam aktyvumui. Tręšimo ir kalkinimo įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui. Žemės ūkio augalų reikšmė dirvožemio biologiniam aktyvumui. Pesticidų ir sunkiųjų metalų jonų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui. Dirvožemio biologinio aktyvumo palyginimas intensyvioje, tausojančioje ir ekologinėje žemdirbystės sistemose.
  Žemės ūkis, konspektas(30 puslapių)
  2006-12-20
 • Dirvožemio biologija (2)

  Įvadas. Dirvožemio biota. Gyvieji organizmai, jų sistematika. Gyvųjų organizmų veikla dirvožemio susidarymo procesuose. Dirvožemio mikrofauna. Pirmuonys. Verpetės. Nematodai. Erkės. Oribatidinės erkės. Akaridinės erkės. Gamazidinės erkės. Tarsoneminės erkės. Vabzdžiai. Sparnuotieji vabzdžiai. Šimtakojai. Vėžiagyviai. Dirvožemio makrofauna. Enchitrėjai. Sliekai. Augalai. Stuomeniniai augalai. Gniužuliniai (žemesnieji) augalai. Dumbliai. Kerpės. Grybai, prokoriotai. Grybai. Prokariotai. Bakterijos Biologiniai dirvožemio formavimosi procesai. Antropogeninis poveikis dirvožemiui ir biologinio aktyvumo nustatymo metodai. Antropogeninis poveikis dirvožemio biotai. Biologinio dirvožemio aktyvumo nustatymo metodai.
  Žemės ūkis, konspektas(62 puslapiai)
  2006-12-20
 • Dirvožemio geografija

  Lietuvos dirvožemio dangos ypatumai. Klimatas. Žiemos laikotarpis. Reljefas. Augalijos dangos pokyčiai poledynmetyje ir įtaka dirvožemių dangos formavimuisi. Supratimas apie skirstymą į tipus, potipius, rūšis, atmainas. Lietuvos dirvožemio rajonai. Ankstesnieji dirvožemio dangos rajonavimai (pagal J. Garmų ir J. Vaitiekūną, J. Juodeikį). Dabartinis rajonavimas (2001 metais). Vakarų zona (6 rajonai). Vidurio Lietuvos žemumos zona (5 rajonai). Baltijos aukštumų zona (8 rajonai). Dirvožemių klasifikacijos. Lietuvos dirvožemiai (tipai, potipiai, rūšys ir skirtumai tarp jų).
  Gamtinė geografija, konspektas(30 puslapių)
  2009-03-30
 • Dirvožemio ir žemės gelmių apsauga

  Dirvožemio susidarymas. Dirvožemio savybės. Lietuvos dirvožemių klasifikacija. Dirvožemio derlingumas. Tarptautiniai dokumentai dirvožemių racionalaus naudojimo ir apsaugos klausimais. Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindinės nuostatos žemės su derlinguoju dirvožemių apsaugos klausimais. Praktinis dirvožemių apsaugos priemonių taikymas. Pažeistų žemių rekultivavimas. Žemės gelmių išteklių naudojimas. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo projektai. Naudingųjų iškasenų mažųjų karjerų eksploatavimas. Eksploatuojamos naudingosios iškasenos. Neeksploatuojamų naudingųjų iškasenų ištekliai. Žemės gelmių išteklių įsavinimo pagrindimas.
  Ekologija, konspektas(27 puslapiai)
  2007-03-08
 • Dirvožemis

  Kas kuria dirvožemio derlingumą? Kuo minta augalai? Keturios derlingumo sąlygos. Drėgmė ir oras. Vėsi dirva. Anglies dioksidas. Dirvožemio tarša.
  Geografija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-03
 • Dirvožemis (7)

  Dirvožemis. Dirvožemio teršimas sunkiaisiais metalais. Pesticidų likučiai dirvožemyje. Miško dirvožemių būklė. Dabartinė būklė. Lietuvos miško dirvožemių rūgštingumas. Judrios sieros kiekiai miško paklotėje. Dirvožemio fauna ir jos antropogeniniai pokyčiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2).
  Ekologija, konspektas(4 puslapiai)
  2008-05-08
 • Dirvožemis (9)

  Dirvožemio mokslas agronomijoje, miškininkystėje, melioracijoje, kelių statyboje ir sanitarijoje. Bakterijų , grybų, aktinomicetų ir dumblių vaidmuo dirvoje. Bakterijos. Grybai. Aktinomicetai. Dumbliai. Dirvožemio sorbcijos galia, pasotinimas, buferingumas. Dirvožemio savybės vandens atžvilgiu:laidumas vandeniui, vandens pakėlimo ir palaikymo savybės. Dirvodaros veiksniai. Geologinis laikas. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika.
  Žemės ūkis, konspektas(6 puslapiai)
  2009-02-12
 • Diseminuotos intravaskulinės koaguliacijos (DIK) sindromas

  DIK sindromas. Hemostazės etapai. Pagrindinis požymis. Hemostazė. Istoriniai aspektai. Sinonimai. Etiologija. Bakterinė infekcija. Bakteriemija ir toksemija. Trauma. Piktybinės ligos. Nėštumo patologija. Kraujagyslių ligos. Metabolinė acidozė. Pagal eigą DIK sindromas. Lėtinis (poūmis) DIK sindromas. DIK sindromo patofiziologija. Įvairių klinikinių situacijų patofiziologiniai mechanizmai. Įvairios kilmės hemolizė. Septicemijos. Viremijos. Sunkus virusinis hepatitas / ūminis kepenų nepakankamumas. Rūgščių ir šarmų balanso sutrikimas. Nudegimas. Audinių sutraiškymas / suspaudimas. Piktybinis procesas. Širdies ir kraujagyslių ligos. Klinika.
  Ligos ir traumos, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-30
 • Diskrečioji matematika (2)

  Algoritmų sudėtingumas. Algoritmo sąvoka. Algoritmų sudėtingumo analizės pradmenys. Rūšiavimo algoritmų sudėtingumas. Polinomiškai ir eksponentiškai augančios funkcijos. Grafų algoritmų sudėtingumo tyrimas. Algoritmų sudėtingumo klasės, P, NP, "NP-complete". Abstraktieji uždaviniai. NP-pilnosios klasės uždavinių pavyzdžiai.
  Algebra, konspektas(14 puslapių)
  2005-12-12
 • Diskrečioji matematika (4)

  Aibės nusakymo būdai. Poaibis. Aibių lygybė. Operacijos su aibėmis. Aibės išskaidymas. Aibės galia. Funkcija: surjekcija, injekcija, bijekcija, kompozicija. Teiginio sąvoka. Sudėtinis teiginys. Loginė operacija. Teiginių loginės operacijos. Teiginių klasifikacija. Sunorminti teiginiai. Ekvivalentūs teiginiai. Teiginių algebros funkcijos. Teiginių algebros funkcijų normaliosios formos. Teiginių algebros funkcijų minimizavimas. Ekvivalentūs pertvarkiai. Veičo diagramos. Predikato sąvoka. Kvantoriai. Laisvieji ir surištieji kintamieji. Ekvivalentūs predikatai.
  Matematika, konspektas(24 puslapiai)
  2007-03-05
 • Diskrečiųjų procesų valdymas

  Diskrečiųjų procesų valdymas. Įvykinis nuoseklusis procesas. Laikinis – įvykinis nuoseklusis procesas. Laikinis nuoseklusis procesas.
  Elektronika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-22
 • Dispersinė analizė

  Dispersinė analizė. Vienfaktorinė dispersinė analizė. Sheffe metodas. Dvifaktorinė dispersinė analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Distocija

  Distocijos apibrėžimas. Kur priežastis, kur pasekmė. Gimdymo progresavimo požymiai. Friedman gimdymo kreivė. Jun Zhang koreguota gimdymo kreivė. Gimdymo jėgų anomalijos. Hipotoninė disfunkcija. Hipertoninė disfunkcija. Gimdymo takų anomalijos. Šiuolaikinė siauro dubens samprata. Kaulinio dubens klasifikacija. Problemos dėl siauro dubens. Siaura įėjimo plokštuma. Siaura vidurio plokštuma. Problemos dėl nepakankamos vidurio plokštumos. Siaura išėjimo plokštuma. Distocija dėl vaisiaus padėties ir raidos anomalijų. Pakaušio užpakalinė padėtis. Dėl distocijos kylančios gimdymo komplikacijos. Klinikinės distocijos rūšys. Ilga latentinė fazė. Užsitęsusi aktyvioji fazė. Sustojusi aktyvioji fazė. Užsitęsusi deceleracijos fazė. Sutrikęs galvos nusileidimas. Pečių distocija. Pečių distocijos priežastys. Pečių išlaisvinimo veiksmai.
  Ligos ir traumos, konspektas(10 puslapių)
  2007-02-15
 • Dizainas

  Kompozicijos meninės raiškos priemonės. Spalva. Spalvų simbolika. Simboliai. Formos. Dangaus simboliai. Šriftas.
  Architektūra ir dizainas, konspektas(7 puslapiai)
  2008-02-17
 • Dogminė teologija

  Gimtoji nuodėmė ir nuopuolis. Piktosios dvasios galios. Pirmųjų Tėvų nuodėmė. Pirmųjų tėvų nuodėmės pasekmės. Gimtosios nuodėmės pasekmės Adomo palikuonyse. Bažnyčia apie nuodėmę. Gimtosios nuodėmės prigimtis. Gimtosios nuodėmės perdavimas. Mariologija. Marija - Dievo motina. Marijos malonių pilnatvės ribos. Nekaltas prasidėjimas. Marija laisva nuo visų asmeninių nuodėmių. Marijos paėmimas į dangų. Marijos tarpininkavimas. Marijos kulto vystymasis. Kristologija. Apie Dievo Sūnų (Kristologija). Kas yra Kristologija? Kristaus istoriškumas. Pagonių liudijimai. Žydų liudijimai. Kristaus dievystė. Kristaus dievystė sinoptinėse evangelijose. Kristaus dievystė Jono ir Pauliaus raštuose. Hipostatinės vienybės pradžia ir trukmė. Hipostatinės vienybės trukmė. Jėzus Kristus kaip žmogus yra natūralus Dievo Sūnus, vertas dieviškos pagarbos ir dieviško kulto. Žmogiškų ir dieviškų savybių priskyrimas. Kristologinė perichorezė (buvimas vienas kitame). Kristaus įsikūnijimo tikslas. Tomo Akviniečio ir Dunso Škoto požiūriai į įsikūnijimą. Išganymo būtinumas. Išganymas yra absoliučiai laisvas dievo aktas. Kristaus prisikėlimas –centrinis krikščionybės įvykis. Bažnyčios susirinkimai. Terminai.
  Krikščionybė, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-27
 • Dogminė teologija (2)

  Kas yra pneumatologija? Daugiareikšmis ruah žodžio naudojimo galimybės Senajame Testamente. Jahvės ruah istorinėje išganymo sampratoje. Senojo testamento pneumatologijos charakteristika. Naujojo Testamento šventoji dvasia. Evangelijų redakcija. Jėzaus krikštas. Viešas Jėzaus gyvenimas. Jėzaus Šv. Dvasios dovana. Mirtis – prisikėlimas kaip šv. Dvasios perdavimas. Šv. Dvasia - Bažnyčios pagrindas ir gyvenimas. Dvasia Pauliaus perspektyvoje. Dvasia Šv. Jono raštuose. Šv. Dvasia Bažnyčios tikėjime. Dogmatizuotas tikėjimas. Kirilas. Atanazijus. Modernioji ir šiandienos epocha: Reformacija. Tridento susirinkimas. Vatikano I susirinkimas. Vatikano II susirinkimas.
  Krikščionybė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-27
 • Dokumentotyra

  Dokumentotyros raida. Dokumentotyros objektas. Dokumentotyros ryšiai su kitais mokslais. Dokumentų klasifikavimas. Pirminiai ir antriniai dokumentai. Dokumentavimas ir dokumentų kaupimas. Dokumentų apdorojimas. Dokumentų platinimas. Dokumentų paieška. Knygotyros raida. Knygotyros struktūra. Knygotyros ryšiai su kitomis disciplinomis. Knygotyros tyrimų metodologija. Knygos apibrėžimai. Knygos socialinės funkcijos. Knyga kaip dokumento tipas. Knygos elementai. Iškiliaspaudė. Plokščiaspaudė grafika. Spaustuvinis šriftas. Knygų prekyba. Knygų reklama. Knyga ir masinės komunikacijos priemonės. Leidiniai Brailio raštu. Skaitmeninės/elektroninės/virtualios knygos. Optiniai dokumentai. Norminiai techniniai dokumentai. Patentinė dokumentacija. Kartografiniai leidiniai. Gaidų leidiniai. Izografiniai dokumentai. Nepublikuoti dokumentai. Archyviniai dokumentai. Raštvedybos dokumentai. Garsiniai(nekompiuteriniai) dokumentai, jų rūšys. Vizualiniai (nekompiuteriniai) dokumentai. Skaidrės. Mikroformos, jų rūšys. Garsiniai ir vaizdiniai (nekompiuteriniai) dokumentai. Vaizdajuostės. Holografija.
  Bibliotekininkystė, konspektas(22 puslapiai)
  2009-08-19
 • Dokumentų inkasavimas

  Inkaso. Dokumentų inkasavime paprastai dalyvauja. Atsiskaitymų inkasine mokėjimų forma schema. Schemos paaiškinimas. Inkaso rūšys. Dokumentų išdavimo formos. Dokumentų išdavimas po sąskaitos apmokėjimo. Dokumentų išdavimas tik po akcepto. Vieningo dokumentų inkasavimo taisyklių struktūra.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-09
 • Dokumentų valdymas (10)

  Pagrindiniai dokumentų valdymą reglamentuojantys dokumentai. Dokumentų sistema. Teisės aktų rekvizitų išdėstymo schema. Įstaigos rengiamų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Įsakymas dėl ilgalaikio turto inventorizacijos. Vadybininko pareiginė instrukcija (rekvizitai). Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Dėl darbuotojų sąrašo patikslinimo. Dėl darbuotojų sąrašo. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Pasiaiškinimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Tarnybinis pranešimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Įgaliojimas dėl atstovavimo teismo posėdyje.
  Raštvedyba, konspektas(17 puslapių)
  2009-03-19
Puslapyje rodyti po