Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sauga (23)

  Vietinė darbų saugos kontrolė. Darbdavio pareigos saugos atžvilgiu. Konkretūs darbo apsaugos pavyzdžiai. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Nesaugios darbo sąlygos. Medžiagų kėlimo ir transportavimo mechanizmai. Kopėčios, pastoliai, suolai, laiptai. Rankiniai ir kiti įvairūs įrankiai. Elektra. Gesintuvai. Nelaimingų atsitikimų veiksniai.
  Sauga, konspektas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Darbo sauga (4)

  Maitinimo įmonių klasifikavimo principai. Maitinimo įmonių veiklos struktūros analizė. Maitinimo įmonės pasirinkimo kriterijai. Maisto produktų tiekimo organizavimas į maitinimo įstaigas. Materialinės atsakomybės supratimas. Materialinis - techninis tiekimas. Maisto prekių priėmimas. Maitinimo įmonės patalpos. Ryšiai tarp patalpų. Taros ūkio organizavimas maitinimo įmonėje. Sandėlio ūkio organizavimas maitinimo įmonėje. Gamybos planavimo ir organizavimo supratimas. Darbo vietų organizavimas. Prekes lydintys dokumentai. Kita maitinimo įmonės dokumentacija. Naujų patiekalo receptūrų ruošimo ir tvirtinimo tvarka. Naujos maisto technologijos. Valgiaraščio sudarymas maitinimo įmonėje. Gamybos organizavimo ypatumai užsienio maitinimo įmonėse. Maisto produktų pirminio apdorojimo organizavimas bei patiekalų ruošimo organizavimas maitinimo įmonėje. Darbo laiko klasifikavimas. Maitinimo įmonės produkcijos kokybės ir darbo kontrolės organizavimas. Darbo grafikų sudarymas maitinimo įmonių darbuotojams.
  Sauga, konspektas(52 puslapiai)
  2005-10-03
 • Darbo sauga (7)

  Gaisrai ir sprogimai: jų priežastys, pasekmės. Degimas. Degimo procesas. Kietų, skystų medžiagų ir dujų degimas. Medžiagų savaiminis įkaitimas ir užsidegimas. Sprogimai. Gaisro gesinimo organizavimas. Statybinių medžiagų, statybinių konstrukcijų, pastatų atsparumas ugniai. Gaisro gesinimas vandeniu, putomis, dujomis, milteliais ir kt. Gesintuvai. Ugnies gesinimo būdai. Gaisro gesinimo medžiagos. Gaisrinio vandens tiekimas. Gaisrinio saugumo reikalavimai įmonės teritorijai, pastatams, patalpoms, įrengimams, sandėliams, technologiniams procesams, darbams. Teritorijos priežiūra. Pastatai ir patalpos. Technologiniai procesai ir įrengimai. Medžiagų sandėliavimas. Valstybinė priešgaisrinė priežiūra. Priešgaisrinė apsauga įmonėje. Gaisrinė signalizacija. Automatinės gesinimo sistemos. Darbo ir poilsio laikas. Privalomas dirbančiųjų sveikatos tikrinimas. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas ir bendradarbiavimas su darbdaviu saugos darbe klausimais. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Darbų saugos instrukcijų ruošimas, tvirtinimas, apskaita. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Apskaita. Darbdavių bei darbuotojų atestavimas saugos darbe klausimais. Jaunimo, moterų ir riboto darbingumo asmenų darbas. Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą bei iš darbo tyrimas, įforminimas, apskaita. Profesinės ligos, jų tyrimas ir apskaita. Privalomas asmenų (darbuotojų) higieninio ir pirmosios pagalbos mokymas. Įmonės DSS komitetas. Saugos darbe įmonėje organizavimas. Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, klasifikavimas. Mechaniniai virpesiai (vibracijos). Virpesius įvertinantys parametrai ir virpesių poveikis žmogui; virpesių darbo vietoje normavimus, įvertinimas, dirbančiųjų apsauga nuo kenksmingo virpesių poveikio. Triukšmas: triukšmą įvertinantys parametrai; poveikis žmogui; normavimas; įvertinimas, triukšmo mažinimu būdai ir priemonės; triukšmo poveikio dirbantiesiems mažinimas. Apšvietimas: darbo vietų apšvieta, poveikis dirbančiajam, normavimas, įvertinimas. Oro užterštumas dulkėmis; poveikis, įvertinimas, normavimas.
  Sauga, konspektas(64 puslapiai)
  2006-02-22
 • Darbo sauga chemijos laboratorijoje

  Darbo sauga. Instruktažai. Bendrieji reikalavimai. Laboratorijoje gali dirbti asmuo. Kad laboratorija oficialiai veiktų, joje turi būti... Reikalavimai prieš pradedant darbą. Reikalavimai darbo metu. Bendri reikalavimai atskirom laboratorijom. Bendros darbo taisyklės. Reikalavimai baigus darbą. Reikalavimai avarinėje situacijoje. Dirbant laboratorijoje. Darbo sauga, dirbant su stikliniais indais ir ampulėmis. Saugus darbas su ampulėmis. Stiklo indų termoatsparumas. Saugus darbas su vakuumo aparatais. Darbo saugumo taisyklės. Distiliavimas po vakuumu. Tirpiklių distiliavimas: taisyklės. Šildikliai, šilumokaičiai. Užpildant voneles degiais šildikliais, reikia. Saugumo technika su dujiniais degikliais. Saugus darbas su dujų balionais. Indų plovimas. Saugus darbas su agresyviomis medžiagomis. Nuodingos medžiagos. Priešnuodžiai (cheminiai antidotai). Nuodingų medžiagų nustatymo ore būdai. Nuodingų medžiagų įsigijimas, gabenimas ir laikymas. Saugus darbas su šarminias metalais. Organiniai peroksidai. Peroksidų nustatymas. Organinių peroksidų pašalinimas. Dabas su organiniais peroksidais. Pasekmės. Cheminių medžiagų neutralizavimas. Reagentų sandėliavimas. Atskirai laikomų reagentų grupės. Sandėliavimas fabriko sąlygomis. Saugus darbas su elektra. Terminiai nudegimai. Cheminiai nudegimai. Pirmoji pagalba. Bendriausios taisyklės dirbti su elektros prietaisais. Draudžiama.
  Sauga, konspektas(16 puslapių)
  2006-03-07
 • Darbo sauga ergoterapeuto darbo vietoje

  Įvadas. Kaip kiloti pacientą. Pacientų kilojimo principai. Pakėlimas ir pakėlimo būdai. Toksinės medžiagos. Radiacija. Mikrobiologinė tarša.
  Sauga, konspektas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Darbo sutartys (3)

  Darbo sutartis. Darbo sutarties forma ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbuotojo teisinis statusas. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis sudarant darbo sutartį. Darbdavys – jo darbinio teisinio subjektiškumo turinys. Įmonių darbinio subjektiškumo ypatumai. Įmonių filialai ir atstovybės – jų teisinio subjektiškumo turinys. Darbdavio teisnumo įgyvendinimo subjektai. Darbdavio atstovai (administracija, kiti vykdomieji organai), jų teisinė padėtis. Darbo sutarties turinys ir sudarymo tvarka. Išbandymo, sudarant darbo sutartį, aptarnavimas ir teisinės pasekmės. Dokumentai kuriuos būtina pateikti priimant į darbą. Darbo sutarties pavyzdinė forma.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Darbo sutartys (4)

  Darbo sutarties sąvoka ir reikšmė. Darbo sutarties ir civilinės sutarties atskyrimas. Darbuotojas – jo subjektiškumas. Darbdavys – jo subjektiškumas. Bendrieji reikalavimai. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Išbandymas. Darbo laikas. Profesijų jungimas. Kelionės į ir iš darbo kompensavimas. Materialinė atsakomybė. Poilsio laikas. Garantijos sudarant darbo sutartį. Apribojimai sudarant darbo sutartį. Dokumentai, pateikiami priimant į darbą. Darbo sutarties forma ir jos pildymas. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su švietimo įstaigų darbuotojais. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su mokslo ir studijų institucijų darbuotojais. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su sveikatos sistemos VšĮ darbuotojais. Jaunų asmenų iki 18 metų priėmimo į darbą ypatumai. Užsieniečių įdarbinimo ypatumai. Reikalavimai jūrininkams priimant į darbą laivuose. Automobilių vairuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Oro transporto darbuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Geležinkelių transporto darbuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarties rūšys. Ne viso darbo laiko darbo sutartis. Darbo sutartys su ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais. Darbo sutartys su gyvenančiais Lietuvoje užsieniečiais, kuriems nereikia leidimo dirbti. Darbo sutarties vykdymo užtikrinimas. Darbo sutarties sąlygų keitimas. Laikinas perkėlimas į kitą darbą ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarčių pasibaigimo sąvoka ir pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Svarbių priežasčių nustatymas. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių, technologinių priežasčių arba darbovietės struktūrinių pertvarkymų. Darbdavio teisė nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išeitinės išmokos. Ginčai dėl darbo sutarties – kaip individualių darbo ginčų kategorija. Ginčai dėl išbandymo sudarant darbo sutartį taikymo. Ginčai dėl darbo sąlygų keitimo ir nušalinimo nuo darbo. Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva Ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nesant darbuotojo kaltės. Ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nesant darbuotojo kaltės Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.
  Teisė, konspektas(72 puslapiai)
  2011-09-16
 • Darbo teisė

  Darbo teisės šaka. Darbo teisės uždaviniai. Darbo teisės reguliavimo objektas. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės funkcijos. Darbo teisės sistema. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės principai. Teisės principų reikšmė. Darbo principų taikymas. Darbo teisės subjektai.
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-30
 • Darbo teisė (11)

  Atsiskaitymas su išleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko apskaita. Viršvalandinis darbas. Poilsio laikas. Tikslinės atostogos. Darbo užmokestis. Darbo laiko apmokėjimo sistemos. Darbo drausmė.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-07
 • Darbo teisė (14)

  Darbo teisės samprata. Darbo teisės dalykas. Civiliniai teisiniai santykiai. Darbo teisiniai santykiai). Metodas. Sistema. Principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo tesės subjektas. Darbdavys. Darbuotojas. Darbuotojų kolektyvas. Darbo teisės subjektų atstovavimo pagrindai. Darbuotojų atstovais. Darbdavių atstovais. Darbuotojų atstovų teisės ir pareigos. Darbdavių atstovų teisės ir pareigos. Taikomi terminai darbo teisėje. Ieškinio senatis. Darbo stažo samprata. Stažo rūšys. Kolektyvinės sutarties sąvoka. Kolektyvinės sutarties sudarymo sritis. Kolektyvinės sutarties šalys. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir trukmė. Sutarties vykdymo kontrolė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Garantijos priimant į darbą. Priėmimo į darbą apribojimai. Nelegalus darbas. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Privalomi dokumentai priimant į darbą. Išbandymo terminas sudarant darbo sutartį. Išbandymo terminas. Išbandymo rezultatai. Darbo sutarties rūšys. Laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų darbo sutartis. Namudininkų darbo sutartis. Patarnavimo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Termino nustatymas. Sezoninė darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbuotojo gražinimo į darbą tvarka. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Darbo laiko režimas. Viršvalandiniai darbai leidžiami šiais išimtiniais atvejais. Viršvalandinių darbų apribojimas. Galima skirti turint raštišką sutikimą. Viršvalandinių darbų trukmė. Darbas naktį. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Švenčių dienos. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Tikslinių atostogų rūšys. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Mokėjimas už ne visą darbo laiką. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.
  Darbo teisė, konspektas(20 puslapių)
  2006-09-19
 • Darbo teisė (16)

  Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės principai. Darbo teisės subjektai. Darbdavio teisinis statusas. Darbo teisinio santykio sąvoka. Darbo teisiniai santykiai. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai.
  Darbo teisė, konspektas(29 puslapiai)
  2006-09-25
 • Darbo teisė (17)

  Teisės norma, struktūra ir rūšys. Hipozė. Dispozicija. Teisės normų sankcija. Baudžiamosios sankcijos. Administracinės sankcijos. Drausminės sankcijos. Turtinės sankcijos. Teisės normų rūšys. Teisės normų realizavimas ir teisiniai santykiai. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimai ir teisinės atsakomybės rūšys bei jų taikymo ypatybės. Teisinės atsakomybės rūšys bei taikymo ypatybės. Teisėtumo teisėtvarkos, teisinės sąmonės ir teisės kultūros sąmonės. Darbo teisės šaltiniai ir jų taikymas. Teisiniai precendentai ir doktrinos. Įstatymai ir teisės analogija. Privačių ir viešų interesų derinimas. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismų sudarymo tvarka. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių teisinis reguliavimas. Nelegalaus darbo kontrolė. Darbo sutarčių registravimo teisinis reguliavimas. Darbo sutarčių registracijos žurnalas. Įsidarbinimo garantijos ir kai kurie apribojimai. Kaip skirstomos sutartys, jų rūšys. Vairuotojų nušalinimo tvarka. Geležinkelių darbuotojų nušalinimo tvarka. Nušalinimo tvarka muitinių darbuotojams. Tardytojų nušalinimas nuo darbo. Medicinos darbuotojų nušalinimo tvarka. Darbo saugos darbuotojų nušalinimas darbo saugos tikslais. Administracinė nušalinimo tvarka. Valstybės tarnautojų nušalinimo tvarka. Kaip nagrinėjami darbo ginčai. Darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo tvarka. Darbuotojų skaičiaus mažinimo tvarka. Darbo santykių reguliavimas bankroto atvejais. Neteismo tvarka. Užsienio šalių darbo teisės charakteristika. Darbo teisės šaltiniai. Darbo sutarčių teisminis reguliavimas užsienio šalyse. Darbo sutarčių nutraukimo atvejai. Darbo ir poilsio laikas užsienio šalyse. Kolektyvinių sutarčių sąlygos. Kolektyviniai ginčai. Streikai ir lokautai kaip kolektyvinio poveikio priemonės. Užsienio šalių darbo santykių teisinis reguliavimas. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Darbuotojų apsauga esant verslo perėmimo sandėriams. Darbo užmokesčio formos ir sistemos užsienio šalyse. Tiesioginis vienetinis daro apmokėjimas. Laikinis darbo užmokestis ir jo rūšys. Laikinis darbo užmokestis su privaloma įvykdyti normuota užduotimi. Darbo užmokesčio organizavimas Prancūzijoje. Darbo apmokėjimas Vokietijoje. Darbo užmokesčio sistemos Italijoje. Darbo apmokėjimai Švedijoje. Darbuotojų finansiniai dalyvavimai firmos veikloje normos ir sistemos. Valstybinės darbo inspekcijos teisinis reguliavimas. Darbo inspektorių teisės ir pareigos. Inspektorių atsakomybė ir jų apskundimas. Darbo vietų kūrimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse.
  Darbo teisė, konspektas(37 puslapiai)
  2006-10-12
 • Darbo teisė (18)

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisinių santykių reguliavimo metodas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės norminių aktų klasifikacija. Teisės subjektai. Darbo teisės subjekto atstovavimas. Kolektyvinis atstovavimas. Darbuotojų atstovų teisės kolektyviniame atstovavime. Darbdavių atstovavimas. Kolektyvinė sutartis. Kolektyvinių sutarčių klasifikacija. Kolektyvinių sutarčių turinys. Įmonės kolektyvinės sutartys. Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymas ir keitimas. Ginčų tarp kolektyvinės sutarties šalių sprendimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančios institucijos. Streikas. Individualūs darbo santykiai. Bedarbiai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutartie sudarymas. Atvejai priimant į darbą. Išbandymas. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbo vietą.
  Darbo teisė, konspektas(29 puslapiai)
  2006-10-29
 • Darbo teisė (19)

  Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kas yra teisės pažeidimas? Apibūdinti teisinės atsakomybės rūšis: drausminę, materialinę, administracinę, civilinę ir baudžiamąją. Kas gali būti Seimo nariu? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Rinkimų rezultatų nustatymas. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokia pirmininko kompetencija? Kokius teisės aktus jis leidžia? Apibūdinti Seimo sesijas. Išvardinti Seimo įsigaliojimus. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentus? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimus. Kas ir kuriasi atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės įgaliojimus. Kas steigia ir panaikina ministerijas? Kas joms vadovauja? Administraciniai teritoriniai vienetai Lietuvos respublikoje: apskritys ir savivaldybės. Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinti rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Kokia jų kompetencija? Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Kokia kompetencija? Apibūdinti kolektyvinės sutarties sąvoką. Kas gali būti šalimis? Kas sudaro sutarties turinį? Kokie yra sutarties galiojimo terminai? Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Kas gali būti darbuotojų ir darbdavių atstovais? Kaip skaičiuojami terminai? Kokie yra ieškinio senaties terminai? Kas yra darbo sutartis? Kas sudaro darbo sutarties turinį? Kokios yra darbo sutarties sąlygos? Kokie yra darbo apribojimai priimant į darbą? Kokia yra darbo sutarties sudarymo tvarka? Kokius dokumentus turi pateikti darbdaviui asmuo priimant į darbą? Koks išbandymo tikslas? Kam netaikomas? Kokia jo trukmė? Koks laikas neįskaitomas? Kaip nustatomi išbandymo rezultatai? O jeigu darbdaviui netinka tas darbuotojas? O jeigu darbuotojui netinka tas darbas? Kokia terminuotos darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokia sezoninio darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokia laikinosios darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokia antraeilių pareigų darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka? Kokie papildomo darbo įforminimo ypatumai? Kokia yra daro sutarties sudarymo ir nutraukimo su namudininkai tvarka? Kokia darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka?Kokie laikino darbo sąlygų pakeitimo ypatumai? Kokia darbuotojo nušalinimo nuo darbo tvarka? Apibūdinti darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarką.
  Darbo teisė, konspektas(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Darbo teisė (20)

  Darbo teisė. Darbo teisės reguliavimo metodo požymiai. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Atstovavimas. Terminai. Ieškinio senatis. Darbo stažas. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Darbo sutarčių sąvoka, sąlygos, rūšys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Priimant į darbą būtini dokumentai. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Išbandymo rezultatai. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Darbo užmokestis. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo tvarka.
  Darbo teisė, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-21
 • Darbo teisė (27)

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės principai. Darbuotojai ir darbdaviai kaip darbo teisės subjektai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties forma ir sudarymo tvarka. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Poilsio laikas ir jo rūšys. Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Garantijos. Darbo drausmė. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo ginčai. Darbo drausmė. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka ir terminai. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos dydžio nustatymo tvarka.
  Darbo teisė, konspektas(13 puslapių)
  2009-04-15
 • Darbo teisė (28)

  Darbo teisės sąvoka, funkcijos ir sistema Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės funkcijos. Darbo teisės sistema. Darbo teisės atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Darbo teisės mokslas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės šaltinių samprata ir rūšys. Darbo teisės norminių teisės aktų galiojimas laiko, erdvės ir subjektų atžvilgiu.
  Darbo teisė, konspektas(12 puslapių)
  2009-10-22
 • Darbo teisė (29)

  Darbo teisės sąvoka, funkcijos ir sistema. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės metodas. Darbo teisės funkcijos. Darbo teisės sistema. Darbo teisės atskyrimas nuo kitų teisės šakų. Darbo teisės mokslas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės šaltinių samprata ir rūšys. Darbo teisės principai. Darbo teisės principų samprata. Darbo teisės principų turinys. Europos Sąjungos (es) šalių darbo teisė. Bendra charakteristika, atsiradimas ir raida. ES kompetencija darbo santykių ir socialinėje srityje. Atskirų ES kompetencijai prisikirtų darbo santykių ir socialinės srities klausimų reglamentavimas. Tarptautinė darbo teisė. Tarptautinės darbo teisės kilmė ir reikšmė. Tarptautinės darbo teisės reguliavimo šaltiniai. Tarptautiniai darbo teisės dokumentai, turintys sutartinį pobūdį. Tarptautiniai darbo teisės dokumentai, neturintys sutarties pobūdžio. Tarptautinė darbo organizacija (TDO). TDO standartų charakteristika ir jų efektyvumas. Tarptautinių darbo organizacijos konvencijų priėmimas. Standartų įgyvendinimas. TDO konvencijų vykdymo priežiūra ir kontrolė teisiniai darbo santykiai. Teisinių santykių sistemos bendras apibūdinimas. Darbo teisinio santykio samprata. Darbo teisinio santykio subjektai ir turinys. Darbo teisinio santykio sąveika su gretimomis teisės šakomis. Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Darbuotojai kaip darbo teisės subjektai. Darbdaviai kaip darbo teisės subjektai. Darbuotojų kolektyvai ir profesinės sąjungos kaip darbo teisės subjektai. Terminai darbo teisėje. Ieškinio senatis. Kolektyvinių darbo santykių teisinio reguliavimo teoriniai pagrindai. kolektyvinės sutartys. Kolektyvinės sutarties samprata ir rūšys. Nacionalinė, šakos ir teorinė kolektyvinė sutartis: šalys, turinys ir galiojimas. Įmonės kolektyvinė sutartis: šalys, turinys ir sudarymo tvarka. Kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė ir šalių atsakomybė už jos nevykdymą. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Streiko skelbimas, eiga ir teisinė streikuotojų padėtis. Įdarbinimo teisinis reguliavimas. Užimtumo teisinio reguliavimo pagrindai. Užimtumo teisinių santykių samprata. Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios institucijos ir jų kompetencija. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka ir reikšmė. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Darbo sutarties forma ir jos pildymas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Darbo laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Lankstus darbo laikas. poilsio laikas. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Darbo užmokestis. Atlyginimo už darbą samprata. Darbo užmokesčio funkcijos ir sistemos. Teisingas apmokėjimas už darbą. Apmokėjimo už darbą ypatumai nukrypus nuo normalių darbo sąlygų. Valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovaujančių darbuotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimas. Viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbo drausmė. Darbo drausmės samprata. Vidaus darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Drausminė atsakomybė ir jos rūšys. Darbuotojų skatinimas. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės samprata ir sąlygos jai atsirasti. Darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Žalos dydžio nustatymas ir išieškojimo tvarka. Darbo sauga. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Europos Sąjungos (ES) darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų derinimas. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė ir socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Privalomi sveikatos patikrinimai. Motinystės sauga. Darbo ginčai. Individualių darbo ginčų sąvoka ir požymiai Darbo ginčų rūšys. Darbo ginčų atsiradimo prielaidos ir priežastys. Bendroji individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė.
  Darbo teisė, konspektas(201 puslapis)
  2010-04-14
 • Darbo teisė (7)

  Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teisės objektas. darbo santykių teisinio reguliavimo metodas. Darbo teisė, įstatymai ir mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, jų reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, pagrindinės ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo teisėje. Poįstatyminiai aktai kaip darbo teisės šaltinis. Lokalinės darbo teisės normos. Darbo teisės norminių aktų veikimas laike, erdvėje ir subjektų atžvilgiu. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Bendrosios ir specialiosios darbo teisės normos. Kolizijų tarp Lietuvos ir užsienio valstybių darbo įstatyme. Sprendimas darbo teisėje. Įstatymo ir teisės analogijos taikymas darbo teisėje. TDO konvencijos ir rekomendacijos. Fiziniai asmenys kaip darbo teisinių santykių subjektai. Darbdavio samprata. Profesinių sąjungų steigimas ir registravimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profsąjungų teisės darbo įstatyme taikymo ir jų laikymosi priežiūros srityse. Darbuotojų kolektyvo teisinis statusas. Teisiniai santykiai pagal darbo teisę. Teisinio santykio sąvoka, turinys ir skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Juridiniai faktai darbo teisėje. Darbo teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Įdarbinimo sąvoka ir rūšys. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Įdarbinimo teisiniai santykiai. Nelegalaus darbo samprata. Bedarbio samprata. Kolektyviniai susitarimai. Sutarčių sudarymo sfera. Susitarimų šalys ir turinys. Ginčo samprata. Susitarimų vykdymo kontrolė ir šalių atsakomybė už jų pažeidimą. Garantijos, priimant į darbą. Priėmimo į darbą apribojimai. Darbuotojų atestavimas. Atestacijos rūšys, jos vedimo tvarka ir teisinės pasekmės. Darbo sąlygų pakeitimas. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Perkėlimo skirtumas nuo darbdavio vietos ir darbo sąlygų pakeitimo. Laikini perkėlimai į kitą darbą, jų rūšys. Nušalinimai nuo darbo. Darbo santykių pasibaigimas. Atleidimas iš darbo. Papildomos garantijos kai kurioms kategorijoms darbuotojų. Išeitinė pašalpa ir kompensacijos. Terminuoti ir sezoniniai darbai. Darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Poilsio laikas. Kasmetinės atostogos. Tarifinė sistema ir jos elementai. Streikas. Garantinės išmokos. Tarnybinė komandiruotė. Prastova. Kompensacinės išmokos. Drausminio nusižengimo samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Tikslinės atostogos. Darbo apsaugos sąvoka. Teisės ir pareigos. Darbo ginčai.
  Darbo teisė, konspektas(72 puslapiai)
  2006-01-30
 • Darbo teisė (8)

  Poilsio laikas. Darbo drausmė. Kolektyviniai susitarimai ir sutartys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo sutartis.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po