Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ekonomika

  Įvadas į darbo ekonomikos discipliną. Objektas. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo ekonomikos mokslo tyrimai ir tyrėjai. Darbas ir darbo santykiai. Darbas kaip gamybos veiksnys. Žmonių tarpusavio santykiai gamyboje. Darbo ypatybės ir problemos žemės ūkyje. Gyventojai ir darbo jėga. Gyventojai ir jų kiekybinė bei kokybinė charakteristika. Gyventojų darbinis aktyvumas. Gyventojų migracija. Lietuvos gyventojų judėjimo ir užimtumo pokyčių priežastys bei perspektyvos. Darbo rinka ir darbo santykiai. Darbo rinkos esmė. Socialinės garantijos bedarbiams. Darbdavių ir samdomų darbuotojų organizacijos. Kooperacijos kaip gamybinės ir socialinės partnerystės formos plėtojimas. Kolektyviniai ginčai ir jų sprendimas. Darbo efektyvumas. Darbo našumo esmė, rodikliai ir tendencijos. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai. Darbo išteklių valdymas. Darbo išteklių valdymo mechanizmas ir metodai. Darbo išteklių valdymo institucijos. Tarptautinė darbo organizacija (TDO)(International Labour Organization, ILO). Darbo išteklių rengimo ir kokybės gerinimo sistema. Gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybės ir gyvenimo lygio samprata. Gyvenimo lygio makroekonominiai rodikliai. Skurdo problema, jos veiksniai ir mažinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(76 puslapiai)
  2005-10-03
 • Darbo ginčai

  Darbo ginčai kaip socialiniai konfliktai. Darbo ginčų samprata. Darbo ginčų klasifikavimo pagrindai. Darbo ginčų instituto ypatybės. Individualių darbo ginčų samprata ir požymiai. Individualių darbo ginčų sąvoka. Individualių darbo ginčų požymiai. Individualių darbo ginčų šalys. Subjektiškumo problema. Bendroji individualių darbo ginčų nagrinėjimo charakteristika. Darbo ginčų nagrinėjimo principai. Individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos Europos Sąjungos (ES) šalyse apžvalga. Ispanija. Švedija. Suomija. Danija. Austrija. Izraelis. Vokietija. Darbo ginčo bylų žinybingumas teismui. Darbo ginčų nagrinėjimo teisme procesinės ypatybės. Terminai. Sprendimų dėl darbo ginčų vykdymas. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas.
  Darbo teisė, konspektas(18 puslapių)
  2006-01-30
 • Darbo higiena (4)

  Darbo higiena. Pagrindiniai darbo aplinkos parametrai. Ventiliacija, ventiliacinės sistemos. Oro kondicionavimas. Triukšmas ir vibracijos darbo vietoje. Triukšmo mažinimo būdai. Individualios apsaugos priemonės. Saugumo technika. Saugumo reikalavimai naudojantis ar dirbant su elektros įranga. Apsauga nuo statinės elektros. Saugos ženklai.
  Sauga, konspektas(10 puslapių)
  2009-06-08
 • Darbo ir civilinė sauga

  Darbo ir civilinė sauga. Mokomoji medžiaga neakivaizdininkams. Įvadas. Darbo sauga. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Nelaimingi atsitikimai darbe, tyrimas ir apskaita. Saugių darbo metodų mokymas ir įforminimas. Darbų saugos instrukcijos, jų parengimas ir apskaita. Elektrosaugos pagrindai. Higienos reikalavimai patalpoms ir darbo vietoms. Saugaus darbo psichologija ir ergonomika. Gaisrų kilimo priežastys. Priešgaisrinė profilaktika, gesinimo priemonės. Antropogeninis žmogaus veiklos poveikis gamtai. Oro ir vandens tarša ir apsaugos būdai. Civilinė sauga. Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Civilinės saugos struktūra. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Naikinamieji veiksniai ir apsauga nuo jų. Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Apsauga nuo nuodingų medžiagų. Apsaugos priemonės. Radiacinės ir cheminės situacijos vertinimas. Gyventojų turto apsauga, jos organizavimas ekstremaliose situacijose. Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai, vadovavimas jiems.
  Sauga, konspektas(96 puslapiai)
  2005-10-31
 • Darbo ir šeimos vaidmenų susikirtimas

  Darbo ir šeimos konflikto modelis. Požiūris į šeimą ir į darbą kaip į visumą. Dviejų karjeristų šeima. Riboti karjeros laimėjimai. Karjeros valdymas ir gyvenimo kokybė. Tyrinėjimas. Tikslų iškėlimas. Karjeros strategijos. Karjeros įvertinimas.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-05-16
 • Darbo ištekliai

  Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio skaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas). Darbo normavimas ir apmokėjimas. Darbo normavimo esmė. Darbo normos, jų rūšys. Darbo užmokestis ir jo dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma dalijama į sistemas. Laikinė darbo užmokesčio forma. Naujos darbo apmokėjimo tendencijos.
  Personalo vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-06-02
 • Darbo laikas Lietuvoje ir užsienyje

  Darbo laikas Lietuvoje ir užsienyje. Darbo laiko reikalavimai. Viršvalandinis darbas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Darbo laikas Europos Sąjungoje.
  Darbo teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-28
 • Darbo laikas, poilsis, atostogos

  Poilsio laikas. Poilsio laiko rūšys. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-19
 • Darbo laiko organizavimo pagrindai

  Įmonės darbo laikas. Darbuotojo darbo laikas. Darbo savaitės trukmė. Darbo dienos (pamainos) trukmė. Sutrumpinta darbo trukmė. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo pradžios, pabaigos pertraukų nustatymas. Standartinis darbo ir poilsio režimas. Suminė darbo laiko apskaita. Darbas naktį ir jo ribojimas. Ne visas darbo laikas. Budėjimas įmonėje, budėjimas namuose. Viršvalandinis darbas. Viršvalandinio darbo apribojimas. Poilsio dienos nepertraukiamai dirbančiose įmonėse ir esant suminei darbo laiko apskaitai. Efektyvus darbo laiko fondas.
  Personalo vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Darbo normavimas

  Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo laiko norma. Kuo skiriasi Lietuvos ir Vakarų šalių darbo laiko klasifikacijos. Kuo skiriasi vienetinio kalkuliacinio laiko norma nuo vienetinės laiko normos, kaip ji naudojama. Išsiaiškinti pagalbinio ir paruošiamo bei baigiamojo laiko esminį skirtumą. Darbo proceso tyrimų metodai, laiko normų nustatymas (kokia technika naudojama). Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas pagal sustambintus normatyvus. Mikroelementiniai normatyvai. Išdirbio normos ir jų nustatymas. Normuotos užduotys ir jų nustatymas. Įrengimų aptarnavimo normos. Kaip apskaičiuojamas įrengimų aptarnaujančių darbininkų skaičius. Darbo normavimo brigadose ypatumai. Mikroelementinių sistemų patirtis normavime vakarų šalyse. Priedas (1).
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Darbo normavimas pramonėje

  Konspektas pagal P. Vanago "Darbo normavimas pramonėje". Darbo normavimas. Uždaviniai keliami darbo normavimo teorijai ir praktikai dabartiniu pramonės vystymo etapu. Darbo matas, jo reikšmė ir funkcijos. Darbo normavimo ryšys su kitomis DMO kryptimis. Darbo normavimo ir darbo užmokesčio organizavimo ryšys. Gamybos procesai ir jų klasifikavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas gamybos proceso atžvilgiu. Laiko normos sudėtis. Darbo laiko naudojimo tyrimas. Darbo laiko naudojimo tyrimo tikslas ir metodai. Darbo laiko fotografijos. Chronometražas. Kiti darbo laiko tyrimo metodai. Fotochronometražas. Oscilografija. Filmavimas. Įrengimų naudojimo tyrimas. Normatyvų rūšys ir jų sudarymas. Normatyvų rūšys. Darbininkų darbo normų nustatymas ir jų kokybės įvertinimas. Darbo normos ir jų nustatymo metodai. Darbo normavimo metodai. ITD ir tarnautojų darbo normavimo ypatybės. Laiko ir išdirbio normų nustatymas. Aptarnavimo, valdymo ir darbuotojų skaičiaus normų nustatymas. Darbuotojų skaičiaus santykio normų nustatymas.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-22
 • Darbo organizavimas (5)

  Informacinio ir fizinio darbo pobūdžio elementai ir jų ryšys. Pagrindiniai darbo etapai. Fizinis ir protinis darbas ir šiuolaikinio jų santykio kitimo tendencija. Darbo organizacija ir darbo organizavimas. Pagrindiniai darbo organizavimo uždaviniai Paties darbo organizavimo ryšys su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika. Darbo pasidalijimas ir jo formos. Darbo pasidalijimo įtaka darbo našumui Kokiomis sąlygomis, darbo pasidalijimas efektyvus? Darbo pasidalijimo ribos. Darbo kooperavimas. Kuo remiantis pramonės įmonėse paskirstomas personalas (kadrai)? Darbo metodai ir jų samprata. Operacijų sudedamosios dalys. Pagrindiniai principai, kurių laikomasi projektuojant optimalius darbo metodus. Darbo organizavimo būdai. Darbo vietų organizavimas.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbo organizavimas ir normavimas

  Darbo organizavimas ir normavimas. Darbas kaip informacinė sistema. Darbo normos. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Pagrindiniai darbo normos nustatymo metodai. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Rinkų tipai. Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Prekyba. Vadyba. Valdymo funkcijų grupė. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas.
  Personalo vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2006-09-04
 • Darbo organizavimo pagrindai

  Darbo mokslinio organizavimo teorijos ir praktikos raida. Darbo organizavimas. Gamybos procesas. Darbo organizavimas. Techniniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Žmogiškasis veiksnys.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Darbo paieškos organizavimas. Asmeninė dokumentacija

  Asmeniniai skelbimai (reziumė). Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Kaip pasirengti įdarbinimo pokalbiui. Įdarbinimo pokalbio metu dažniausiai pasitaikantys klausimai.
  Raštvedyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-15
 • Darbo procesų valdymas

  Darbo procesų valdymo esmė. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Darbo normavimas. Darbo skaidymas į elementus. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo procesų ir laiko sąnaudų tyrimo metodai. Darbo vieta. Darbo metodų projektavimas. Darbo sąlygos. Darbo ir poilsio režimas.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2010-02-26
 • Darbo rinka

  Darbo sociologijos konspektas. Darbo paklausa ir pasiūla. Darbo rinkos informacija. Vilniaus apskritis. Kauno apskritis. Darbo jėgos paklausa ir pasiūla. Galimybės įsidarbinti Lietuvoje 2005 m. Darbo rinkos politika: aktyvios bei pasyvios darbo rinkos priemonės.
  Sociologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-04-01
 • Darbo rinkos problemos (2)

  Darbo rinkos specifika. Darbo paklausa ir pasiūla. Darbo užmokesčio skirtumai ir jų susidarymo priežastys.
  Mikroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Darbo santykių valdymas

  Socialinė partnerystė. Socialinės partnerystės sąvoka ir principai. Lietuvos Respublikos trišalė taryba. Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai). Profesinės sąjungos Profesinių sąjungų veiklos laisvė. Profesinių sąjungų santykiai su darbdaviais. Profesinės sąjungos ir darbdavys. Profesinių sąjungų ir jų narių veiklos garantijos. Kolektyvinės derybos. Kolektyvinių sutarčių rūšys. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Streikas. Streiko teisėtumas.
  Personalo vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-08-18
 • Darbo sauga (2)

  Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; Darbuotojų saugos ir sveikatos uždavinys; Saugaus darbo organizavimas Lietuvos įmonėse; Rizikos vertinimo etapai; Darbo-poilsio laiko organizavimas; Nelaimingas atsitikimas darbe; Nelaimingų atsitikimų klasifikacija; Nelaimingų atsitikimų priežastys; Nelaimingų atsitikimų tyrimas; Profesinė liga; Kenksmingi veiksniai darbo vietoje; Rizikos vertinimas; Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui; Apsaugos nuo elektros būdai; Pagrindinės saugos priemonės, naudojamos žemos įtampos elektros įrenginiuose; Gaisrų priežastys; Gaisrų gesinimo būdai; Pagrindinės gesinimo priemonės; Žmonių evakuacija iš patalpų; Apsauga nuo statinės elektros.
  Sauga, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-01
Puslapyje rodyti po