Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • California

  Darbas anglų kalba. The story of Yosemite Park. Preserving the beauties of nature.
  Anglų kalba, konspektas(2 puslapiai)
  2006-11-23
 • Charakterio tipai

  Hipertiminis tipas. Cikloidinis tipas. Labilus tipas. Asteno-neurotinis tipas. Sensityvus tipas. Psichasteninis tipas. Šizoidinis tipas. Epileptoidinis tipas. Isterinis (histrioninis) tipas. Nestabilus tipas. Konformistinis tipas. Paranojinis tipas. Mišrūs tipai. Tarpiniai tipai. Amalgaminiai tipai. Paveldėjimo ir auklėjimo vaidmuo charakterio akcentuacijų tipų vystymesi.
  Asmenybės psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Cements

  Classification of cements according to the use. Classification of dental cements according to bonding mechanism. Bonding mechanizm. Phosphate-based cements. Phenolate-based cements. Polycarboxylate( caroxylate) based cements. Glass-ionomer cements. Resin modified glass-ionomer cements. Polymer-based cements.
  Medicina, konspektas(9 puslapiai)
  2007-01-18
 • Chemija (15)

  Druskos, jonai, reakcijos, oksidai. Metalai, kitos medžiagos. Metalų gavimas. Metalai gamtoje. Rūgštys ir bazės. Druskos.
  Chemija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Chemija (17)

  Etileno gavimas ir savybės. Darbo eiga. Teorija: Nesotieji angliavandeniliai. Nesočiųjų junginių nustatymas benzine. Terpenų dvigubųjų jungčių nustatymas. Terpenų oksidacija oro deguonimi. Toluolo nitrinimas. Aromatinių angliavandenilių sulfoninimas. Aromatinių angliavandenilių halogeninimas. Aldehidų oksidacija. Kanicaro reakcija. Dismutacijos reakcija. Heksametilentetramino gavimas. Acetono gavimas ir reakcija. Acto rūgšties gavimas iš natrio acetato. Rūgščių tirpumas vandenyje. Rūgščių disociacija vandeniniuose tirpaluose. Druskų susidarymas ir tirpumas. Muilo ir sintetinės plovimo medžiagos savybė emulsinti riebalus. Nesočiųjų rūgščių nustatymas riebaluose. Peroksidų nustatymas aliejuje. Oksalo rūgšties skilimas. Oksalo rūgšties kalcio druskos gavimas ir tirpumas. Organinių rūgščių oksidacija. Vyno rūgšties struktūros nustatymas- karboksilo ir hidroksilo grupių reakcijos. Citrinų rūgšties oksidacija ir dekarboksilinimas. Silicio rūgšties funkcinių grupių nustatymas. Esterių gavimas.
  Chemija, konspektas(13 puslapių)
  2006-02-07
 • Chemija (23)

  Tirpalai. Apsauga nuo korozijos. Makromolekulės ir biopolimerai. Fotozintezė. Anglies ir deguonies apytaka biosferoje. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai. Elektrochemija. Elektrolitai, jų skirstymas. Silpni elektrolitai, jų disociacijos konstanta. Disociacijos rodiklis p. Ryšys tarp disociacijos laipsnio (Ostvaldo dėsnis). Elektrolitinė disociacija. Disociacijos konstanta. Joninių pusiausvyrų poslinkiai. Rūgščių, bazių ir druskų disociacija. Reakcijos elektrolitų tirpaluose. Koloidiniai tirpalai. Oksidacijos laipsnis.
  Chemija, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-14
 • Chemija (30)

  Pagrindinės chemijos sąvokos. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Cheminių reakcijų energetiniai reiškiniai. Vidinė, išorinė ir pilnutinė energijos. Entalpija. Cheminių reakcijų šiluma.Pagrindinis termochemijos arba Heso dėsnis. Cheminė pusiausvyra bei įtaka jai. Le Šatelje principas. Cheminių reakcijų greitis. Cheminių reakcijų mechanizmas. Grandininės reakcijos. Kinetinė cheminių reakcijų klasifikacija. Katalizė. Medžiagų tirpimas, tirpalų klasifikacija. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai. Neelektrolitų tirpalų savybės. Elektrolitų tirpalai. Rūgščių, bazių ir druskų disociacija. Masių reakcijos elektrolitų tirpaluose. Vandens disociacija ir vandenilinis rodiklis pH. Druskų hidrolizė. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. (Metalų reakcijos su rūgštimis, šarmais ir druskomis). Elektrodo potencialų matavimas. Galvaninių elementų tipai. Galvaninių elementų pavyzdžiai: Voltos, Jakobo-Danielio, mangano cinko-cinko (sausasis). Elektroninių potencialų poliarizacija. Elektrolizė. Procesai prie katodo. Procesai prie anodo. Elektrolizės dėsniai. Elektrolizės taikymas. Rūgštinis akumuliatorius. Šarminis akumuliatorius. Metalų korozija. Cheminė metalų korozija. Elektrocheminė metalų korozija. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Atomo sudėtinės dalys. Atomo branduolio krūvis ir sudėtis. Elektroninis atomo apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Paulio ir mažiausios energijos principas. Cheminės jungties prigimtis. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Donorinė-akceptorinė jungtis. Jungtis dėl Van Der Valso traukos jėgų. Vandenilinė jungtis. Metališkoji jungtis.
  Chemija, konspektas(19 puslapių)
  2006-05-16
 • Chemija (34)

  Rūgščių ir druskų pavadinimai. Neorganinių junginių klasės. Formulės: tankis, masės dalis, molis, elemento masės dalis, molinė koncentracija, reakcijos išeiga. Konspektas: Rūgštiniai oksidai. Dujų tūris. Baziniai oksidai. Hidroksidai. Rūgštys. Druskos. Metalai. I A grupės metalai (natris ir kalis). II A grupės metalai (magnis, kalcis, baris). Vandens kietumas. Aliuminis. Nemetalai. Inertinės dujos. Vandenilis. VII A grupės elementai – halogenai. VIA grupės elementai. Deguonis. Siera. VA grupės elementai. Azotas. Fosforas. Trąšos. IV A grupės elementai. Anglis. Silicis.
  Chemija, konspektas(35 puslapiai)
  2006-09-19
 • Chemija (39)

  Sistemos parametrų (p,T,c) įtaka cheminių reakcijų greičiui ir cheminei pusiausvyrai. Medžiagų tirpimas ir tirpumas. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai. Tirpalų garų slėgis, osmosinis slėgis. Tvir., Tsting. Raulio dėsniai. Elektrolitų tirpalai. Izotoninis koeficientas. Elektrolitinė disocijacija. Jonų reakcijos elektrolitų tirpaluose. Ph, buferiniai tirpalai. Koloidiniai tirpalai, jų gavimas, savybės. Elementų oksidacijos laipsnis. Oksidacijos – redukcijos reakcijų tipai, stechiometrinių koeficientų radimas. Elektrodiniai potencialai. Jų matavimas. Galvaniniai elementai. Elektrolizė, jos dėsniai, praktinis elektrolizės taikymas. Metalų korozija. Jos tipai. Korozijos produktai. Apsaugos nuo korozijos būdai.
  Chemija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-16
 • Chemija (40)

  Pavojingos medžiagos. Vandens kietumo nustatymas. Cheminė termodinamika ir termochemija. Pagrindinis termodinamikos dėsnis. Lavuazje Laplaso dėsnis. Pagrindinis termodinamikos arba Heso dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis arba pagrindinė termodinamikos lygtis. Trečiasis termodinamikos dėsnis. Kuras ir jo rūšys. Kietasis iškastinis kuras. Dujinis kuras. Orinių dujų gavimas. Garų-oro dujų gavimas. Branduolinis kuras. Biokuras. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Cheminė pusiausvyra. Katalizatorių įtaka. Temperatūros įtaka. Koncentracijos įtaka reakcijos greičiui. Koncentracijos įtaka. Slėgio ir koncentracijos ryšys. Medžiagų prigimties įtaka. Dispersinės sistemos. Tikrieji tirpalai. Henrio dėsnis. Henrio ir Daltono dėsnis. Neelektrolitų tipai. I Raulio dėsnis. Osmosinis slėgis. Van't Hofo dėsnis. II Raulio dėsnis. Elektrolitų tirpalai. Reakcijos elektrolitų tirpaluose. Vandens disociacija. Heterogeninės dispersijos sistemos. Metalai. Oksidacijos ir redukcijos tipai. Metalų savybės. Metalų rūdos. Metalų cheminės savybės. Metalų lydiniai. Lydinių tipai. Metalų lydiniai. Elektroniniai potencialai. Galvaniniai elementai. Oksidacijos redukcijos galvaniniai elementai. Elektrolizė. Taradėjaus dėsnis. Akumuliatoriai. Korozija. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Metalų apsauga nuo korozijos būdai. Apsauginės dangos-metalinės. Apsauginės dangos – cheminės. Apsauginės dangos-nemetalinės. Korozinės aplinkos aktyvumo mažinimas. Metalų legiravimas. Elektrocheminė apsauga. Trąšų skirstymas. Trąšų (chemijos) pramonė Lietuvoje. Pagrindinės trąšos.
  Chemija, konspektas(37 puslapiai)
  2007-04-18
 • Chemija (42)

  Medžiagos sandara. Atomo sandara. Atomo masė. Elektronai atome. Atomo sudėtis, sandara. Periodinis dėsnis. Cheminis ryšys. Kaip susidaro medžiagos. Kaip ir kodėl susidaro jonai? Kaip ir kodėl susidaro molekulės? Metališkasis ryšys. Tarpmolekuliniai ryšiai. Cheminė formulė, jos skaitymas. Ką pasako cheminė formulė?
  Chemija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-04-25
 • Chemija (49)

  Atomo sandara. Periodinė elementų sistema. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Dvigubos druskos. Kompleksinių junginių disociacija. Termochemija. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Ekvivalentas. Tirpalų koncentracijos. Neelektrolitų tirpalų savybės. Elektrolitinė disociacija. Rūgščių, bazių ir druskų disociacija. Vandenilio rodiklis. Vandens kietis. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Oksidacija-redukcija. Oksidacijos-redukcijos reakcijų lygčių sudarymas ir lyginimas. Elektroninis būdas. Elektrodų potencialai ir galvaniniai elementai. Elektrolizė. Srovinė išeiga. Elektrocheminė korozija. Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos. Hidraulinės rišamosios medžiagos.
  Chemija, konspektas(76 puslapiai)
  2008-01-22
 • Chemijos pramonė

  Chemijos pramonė. Atšakos. Chemijos pramonės pradininkė. Mineralinių trąšų gamyba. Chemijos pramonė Lietuvoje. Trąšos. AB "Achema". AB "Lifosa". Nafta. Naftos perdirbimo procesas. AB "Mažeikių nafta".
  Chemija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-05-22
 • Cheminė inžinerija

  Šilumos pernašos procesai. Šiluminių procesų charakteristika. Šilumos laidumas. Konvekcinė šilumos pernaša. Šilumos pernaša spinduliuote. Šilumos pernašos procesų varos jėga ir fluidų tarpusavio judėjimo schemos. Šildymas, aušinimas, kondensacija. Šildymas. Šildymo būdai. Šilumokaičiai. Aušinimas. Kondensacija. Kondensatoriai. Šaldymas. Saikingasis šaldymas. Garinimas. Garinimo proceso teoriniai pagrindai. Garinimo būdai. Garinimo proceso principinės schemos. Garintuvai su šiluminiu siurbliu. Garintuvų konstrukcija. Masės mainų procesai ir aparatai. Molekulinė difuzija. Konvekcija ir masės atidavimas. Masės mainų procesų varos jėga. Absorbcija. Dujų-skysčio sistemos fazių pusiausvyra. Absorberių konstrukcija ir veikimo principas. Plėveliniai absorberiai. Įkrautiniai absorberiai. Lėkštiniai absorberiai. Purkštuviniai absorberiai. Desorbcija. Absorbcijos schemos. Distiliacija ir rektifikacija. Distiliacija. Nuolatinė rektifikacija. Rektifikacijos įrenginiai. Periodinė rektifikacija. Ekstrakcija. Ekstrakcijos proceso fizikiniai pagrindai. Pagrindiniai ekstrakcijos būdai. Ekstraktorių konstrukcija ir veikimo principas. Ekstrakcijos technologinės schemos. Masės pernaša kietojoje fazėje. Adsorbcija ir jonų mainai. Adsorbcija. Pagrindiniai pramoniniai adsorbentai ir jų savybės. Adsorberių konstrukcija ir veikimo principas. Tirpimas ir ekstrahavimas iš kietųjų kūnų. Tirpimas ištirpusios medžiagos ekstrakcija. Kietosios medžiagos ekstrakcija. Ekstrakcijos ir tirpimo metodai. Ekstraktorių ir tirpinimo aparatų konstrukcija ir veikimo principas. Kristalizacija. Kristalizacijos proceso fizikiniai pagrindai. Kristalizatorių konstrukcija ir veikimo principas. Membraniniai procesai. Membranos. Kietos struktūros membranos. Skystosios membranos. Fizikiniai cheminiai membraninių procesų pagrindai. Baromembraniniai procesai. Difuziniai membraniniai procesai. Membraniniai aparatai. Membranų valymo būdai. Džiovinimas. Džiovinimo proceso teorijos pagrindai. Džiovinamos medžiagos pusiausvyros būsenos charakteristikos. Drėgno oro parametrai. Drėgno oro h–x diagrama. Džiovinimo proceso vaizdavimas h–x diagramoje. Džiovinimo schemos. Džiovyklos. Konvekcinės džiovyklos. Kontaktinės džiovyklos.
  Chemija, konspektas(168 puslapiai)
  2010-03-03
 • Cheminė kinetika (2)

  Cheminė kinetika. Reakcijos greitis. Faktoriai veikiantys reakcijos greitį. Reagentų būsena. Reagentų koncentracijos. Temperatūros įtaka reakcijos greičiui. Katalizė. Reakcijos laipsnis. Reakcijos mechanizmas. Susidūrimų teorija. Aktyvacijos energija. Elementarios reakcijos. Reakcijų klasifikacija. Kinetinė reakcijų klasifikacija. Klasifikacija pagal reaguojančias daleles.
  Chemija, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-23
 • Cheminė termodinamika (2)

  Termodinamikos dėsniai. Sąvokos. Vidinė energija ir Entalpija. Heso dėsnis. Entropija. Sistemos laisvosios energijos pasikeitimas.
  Termodinamika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-01-16
 • Cheminės dezinfekuojančios medžiagos

  Rankų dezinfekcijos priemonės. Sterillium. Kimberly – Clark. Skystas rankų muilas. Sterisol. Paviršių valymo ir dezinfekavimo priemonės. DECONEX 50 AF. Orbis, Flachendesinfektion. Bacillol AF. Ka Vo SPRAY ORBIS. Metasys. Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonės. MedDis.
  Chemija, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-24
 • Cheminiai lazeriai

  Cheminiai lazeriai. Lazerio šviesa. Šviesos sąveikos su medžiaga būdai. Lazerio komponentai. Cheminio lazerio veika.
  Chemija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-13
 • Cheminis ryšys

  Valentingumas. Cheminės jungtys skirstomos. Cheminio ryšio charakteristikos. Ryšio ilgis. Ryšio energija. Valentiniai kampai. Valentinių elektronų vaizdavimas (Lewis diagrama). Aštuoneto taisyklė (Octet Rule). Cheminių jungčių tipai. Metalinis ryšys. Joninė jungtis. Kovalentinė jungtis. Vandenilinė jungtis ir vandens anomalios savybės. Valentinių atomų būsenos. Molekulių susidarymas. Valentinių jungčių metodas. Donorinis-akceptorinis cheminis jungties susidarymo mechanizmas. Cheminės jungties kryptingumas. Atominių orbitalių hibridizacija. Poliškumas arba geba poliarizuotis. Molekulinių orbitalių metodas.
  Chemija, konspektas(19 puslapių)
  2006-12-14
 • Chemoterapija

  Sulfonamidai (jų FD, nepageidaujamas veikimas, dozavimo principai). Sulfonamidų veikimo spektras. Sudėtiniai preparatai su trimetoprinu. Antibiotikų klasifikacija, nepageidaujamas veikimas. Beta-laktaminų antibiotikų klasifikacija, bendra grupių charakteristika. Penicilinai. Klasifikacija. Farmakokinetika. Veikimo mechanizmas ir atsparumas. Klinikinis panaudojimas. Toksiškumas. Cefalosporinai. Klasifikacija. Farmakokinetika. Veikimo mechanizmas ir atsparumas. Klinikinis panaudojimas. Toksiškumas. Makrolidai. Linkozamidai. Vankomicinas. Tetraciklinų grupės antibiotikai. Aminoglikozidai. Antimikotiniai antibiotikai ir sisteminiai vaistai. Prieštuberkulioziniai antibiotikai, sintetiniai prieštuberkulioziniai vaistai. Antihelmintiniai vaistai. Prieš pirmuonis veikiantys vaistai (antiprotozoiškai veikiantys). Antinavikiniai vaistai. Dezinfekuojančios medžiagos ir antiseptikai. Fenolas ir jo dariniai. Formaldehido dariniai. Antimikrobiniai dažų preparatai. Formaldehido dariniai. Antimikrobiniai dažų preparatai. Halogenus ir deguonį išskiriantys preparatai. Sunkiųjų metalų druskos. Uroantiseptikai. Chinolonai, fluorchinolonai.
  Farmakologija, konspektas(36 puslapiai)
  2007-01-24
Puslapyje rodyti po