Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Braižybos pamokos konspektas

  Tema: Sukinių projektavimas. Tikslai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Branduolys

  Branduolys. Branduolėlis. Chromatinas. Branduolio apvalkalelis.
  Biologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-06-13
 • Brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įranga

  Bendra brošiūravimo įrišimo mašinų elektroninė įrangos charakteristika. Popieriaus pjovimo įrenginių elektroninė įranga. Vienpeilės popieriaus pjovimo mašinos BR-139 elektroninė įranga. Tripeilės pjovimo mašinos 3brt-125/450 elektros įrenginiai. Lankstymo ir parinkimo mašinų elektros įrenginiai. Siuvimo (siūlais) mašinų elektros įrenginiai. Klijavimo automato TP-420-1 elektriniai įrenginiai.
  Elektronika, konspektas(15 puslapių)
  2008-03-06
 • Budizmas (2)

  Buda. Šventi raštai. Mokymas. Šventyklos. Vedų pasaulio sandara. Nirvana.
  Budizmas, konspektas(3 puslapiai)
  2005-09-17
 • Budizmo filosofija ir religija

  Budologijos istorija. Ankstyvoji budologija. Budologinės mokyklos. Naujoji budologija. Budizmo hermeneutika. Tekstų tipologizavimo būdai. Ankstyvasis pali kanonas. Mantrinis giedojimas. Kanono struktūra. Buda. Budos gyvenimas kaip budistinių vertybių modelis. Pirmasis Budos pamokslas (Mokymo rato įsukimo pamokslas). Keturios tauriosios tiesos. Aštuonialinkis kelias. Filosofiniai budizmo aspektai. Budistinė kosmologija. Budistinės bendruomenės raida.
  Budizmas, konspektas(22 puslapiai)
  2006-02-17
 • Budos gyvenimo istorija

  Smulkus Budos gyvenimo aprašymas. Budos ištakos. Kaip Buda tapo Buda. Budos mokymas.
  Budizmas, konspektas(10 puslapių)
  2005-11-07
 • Buhalterija (2)

  Apskaitinės informacijos formavimo procesas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaita ir informacija įmonės valdymo sistemoje. Apskaitos rūšys. Apskaitoje naudojami matai. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitos reglamentavimas ir modeliai. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitinei informacijai. Apskaitininko profesijos samprata. Auditas. Ūkinės veiklos ciklas ir ataskaitinis laikotarpis. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Turto sąvoka apskaitoje. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės esmė apskaitoje. Ūkiniai faktai ir įvykiai. Įmonės finansinės atskaitomybės sudėtis. Metinė turto inventorizacija. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Finansinės būklės pasikeitimų fiksavimas apskaitoje. Apskaitos proceso organizavimas. Ūkinių operacijų fiksavimas dokumentuose. Dokumentų klasifikavimas. Apskaitos registrai. Dokumentų saugojimas. Operacijų fiksavimas sąskaitose. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Jų ryšys. Užbalansinės sąskaitos. Sąskaitų planas. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas. Klaidų taisymas. Bandomasis balansas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo užbaigimas. Duomenų kaupimo ir palyginimo principų esmė. Koreguojantys įrašai apskaitoje. Darbinė atskaitomybės lentelė. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Prekybinės veiklos esmė. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Pirkimų diskontai BRUTO būdas. Pirkimų diskontai NETO būdas. Pirktų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pardavimų diskontų įvertinimas. Pardavimų diskontai. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Ypatingi pardavimo atvejai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaita. Prekių kainų kalkuliavimas. Atsargų inventorizavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Atsargų apskaita. Atsargų įvertinimo metodai. Atsargų apskaitos dokumentai. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Perdirbimo įmonių apskaita. Gamybos išlaidų klasifikavimas. Produkcijos savikainos apskaičiavimas. Pagamintos produkcijos savikainos ir pajamų ataskaitų rengimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas. Pagrindinės korespondencijos. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nematerialaus ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio turto remonto apskaita. Išperkamosios nuomos (lizingo) operacijų apskaita. Lizingo operacijų apskaita nuomotojo ir nuomininko įmonėje. Operacijų su vekseliais apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Pinigų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų apskaita. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinių operacijų apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys.Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai.Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimas nepagrindinėje darbovietėje. Vidutinio atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių skaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apmokestinimas įmokomis į garantinį fondą. Atidėjimai atostogoms. Ligos, motinystės pašalpos. Tarnybinių komandiruočių apskaita. Darbuotojų materialinis skatinimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita. Kai kurių terminų paaiškinimai. Rezervai ir jų apskaita. Pelno paskirstymo fiksavimas apskaitoje. Sąskaitų uždarymas. Dovanotosios nuosavybės apskaita. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita. Kontroliniai klausimai. Finansinės atskaitomybės parengimas. Pagrindiniai reikalavimai finansinės atskaitomybės sudarymui. Metinės finansinės atskaitomybės teikimas ir skelbimas. Kontroliniai klausimai. Mokesčių sistema apskaitoje. Mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas. Mokesčių rūšys ir klasifikavimas. Kontroliniai klausimai. Praktinės užduotys.
  Apskaita, konspektas(218 puslapių)
  2005-11-17
 • Buhalterijos teorija

  Prekių ir paslaugų pirkimo dokumentavimas. Sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitos - faktūros rekvizitai. Privalomieji rekvizitai. Papildomi privalomieji rekvizitai. PVM sąskaitos - faktūros rekvizitai. Privalomieji rekvizitai. Papildomi privalomieji rekvizitai. Kasos operacijų dokumentavimas. Kasos knygos rekvizitai. Kasos dokumentai. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Kasos pajamų orderio rekvizitai. Kasos pajamų orderio pildymas. Kasos išlaidų orderio rekvizitai. Kasos išlaidų orderio pildymas. Pinigų išmokėjimas iš kasos įforminamas kasos išlaidų orderiais. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Likutinė, likvidacinė ir atmintinė ilgalaikio turto vertė. Finansinės atskaitomybės parengimas. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, operacijų dokumentavimas. Buhalterinės pažymos surašymo atvejai.
  Apskaita, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Buhalterinė apskaita (10)

  Buhalterinės apskaitos esmė, paskirtis ir informacijos vartotojai. Apskaitos darbuotojai. Apskaitos reglamentas. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos turinys. Buhalterinis balansas. Sąskaitų sistema.
  Apskaita, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-01
 • Buhalterinė apskaita (15)

  Bendrieji buhalterinės apskaitos bruožai. Buhalterinės apskaitos esmė, paskirtis ir informacijos vartotojai. Apskaitos darbuotojai. Apskaitos reglamentavimas. Apskaitos rūšys. Bendrieji apskaitos principai. Pagrindinė apskaitos lygybė ir jos turinys. Pagrindinės apskaitos lygybės esmė ir paskirtis. Įmonės turto klasifikavimas. Turto šaltinių klasifikavimas. Ūkinių operacijų poveikis pagrindinei apskaitos lygybei. Buhalterinis balansas. Balanso esmė, sandara ir rūšys. Balanso rodiklių prasmė. Balanso informacijos naudojimas. Sąskaitų sistema. Buhalterinių sąskaitų esmė ir sandara. Sąskaitų debeto ir kredito turinys. Dvejybinis įrašas, jo esmė ir pagrindimas. Sąskaitų korespondencija, buhalteriniai įrašai ir jų naudojimas. Nuolatinės ir laikinosios sąskaitos. Sintetinės ir analitinės sąskaitos. Subsąskaitos. Sąskaitų planai. Sąskaitų suvestinės. Klaidų taisymas sąskaitose. Sąskaitybos sistemos. Apskaitos dokumentai ir registrai. Apskaitos dokumentai. Apskaitos registrų esmė ir klasifikavimas. Šiuolaikinės rankinės apskaitos registrų sistemos. Apskaitos registrų formavimas naudojant kompiuterius. Įmonės veiklos rezultatų apskaitos priemonės. Bendrieji finansinių rezultatų apskaitos bruožai. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Suteiktų paslaugų savikainos apskaita. Perparduotų prekių savikainos apskaita. Produkcijos gamybos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Pelno ir nuostolio ataskaita. Gamybinės savikainos apskaičiavimas pagal produkcijos rūšis. Finansinės atskaitomybės sudarymo principai. Atskaitomybės esmė ir rūšys. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės rengimas ir teikimas. Apskaitos tarnybos ir jos darbo organizavimo principai. Apskaitos tarnybos formavimas. Apskaitos tarnybos darbuotojų funkcijos. Racionalaus apskaitos tarnybos darbo organizavimo bruožai.
  Apskaita, konspektas(50 puslapių)
  2007-10-12
 • Buhalterinė apskaita (6)

  Buhalterinės apskaitos vieta informacijos sistemoje. Buhalterinės apskaitos informacija ir jos vartotojai. Buhalterinės apskaitos tvarkymas ir organizavimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymo bendrosios nuostatos.
  Apskaita, konspektas(6 puslapiai)
  2005-12-12
 • Buhalterinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai

  Buhalterinės apskaitos sistemos svarbiausieji elementai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Sąskaitų planas. Apskaitos pagrindų įstatymas.
  Apskaita, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-31
 • Buhalterinės informacijos esmė ir uždaviniai

  Buhalterinės informacijos esmė ir uždaviniai. Apskaita kaip informacinė sistema. Apskaitos organizavimo principai. Informacijos esmė. Pagrindiniai apskaitos uždaviniai. Apskaitos rūšys.
  Apskaita, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-31
 • Buhalterinių dokumentų pildymo klaidos

  Kasos pajamų orderio rekvizitai bei svarbiausios jo pildymo klaidos. Kasos išlaidų orderio rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Kasos knygos rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos. Mokėjimo pavedimo rekvizitai. Pinigų gavimo žurnalo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitos kortelė. Kortelės pildymo klaidų taisymas. Avanso apyskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis kortelės rekvizitai ir svarbiausios jos pildymo klaidos. Avansinės apyskaitos pildymo klaidų taisymas. Komandiruotės pažymėjimo rekvizitai ir svarbiausios jo pildymo klaidos.
  Apskaita, konspektas(13 puslapių)
  2006-05-01
 • Building materials

  Darbas anglų kalba. Statybinės medžiagos. Main properties of building materials. Common physical properties, Porosity, Void content (tuštumėtumas), The properties of material with respect of affection of water, Moisture content (drėgmės), Hydroscopisity, Water permeability, Frost resistant (atsparumas šalčiui), Thermal resistance, Spalling resistance , Fire resistance (patvarumas ugnyje), Special properties of Building material.
  Statyba, konspektas(68 puslapiai)
  2005-04-24
 • Business

  Verslo pagrindų konspektas (anglų kalba). Fundamentals of economics (Observing and explaining the economy). Processes of making economic decisions. Basic economic concepts. Interpreting the observations. Household and organization. A circular flow diagram. Economic models. Prediction and Ceteris Paribus assumption. Types of economic policy of government. Positive and normative economy. Economic goals and market economy. Economic goals: A high level of employment. Price stability. Efficiency. Equitable distribution of income. Growth of the economy. Production and pollution. Economic freedom. Interrelationship among economic goals. Key elements of market economy. The supply and demand model. Demand. Supply model. Market equilibrium. Interference with market prices. Forms of business ownership. Legal forms of business ownership. Price takers and price makers. Marketing. Marketing concept and marketing. Marketing mix. Product. Price. Distribution / placement of the product. Promotion. Developing marketing strategy. Accounting fundamentals. What is accounting. The accounting equation. Financial statements (ataskaitos). Financial analysis. Fundamentals of management. What is management? A variety of objectives. Management functions. Core management roles and skills. Organizational structures of business. International management. Development patterns in international business. Managerial orientation of international executives. Risk types. Legal risk. Financial risk. Business risk. Process of risk management.
  Ekonomika, konspektas(35 puslapiai)
  2007-03-19
 • Būties teorija (ontologija)

  Būties teorijos tapsmas. Talis. Anaksimandras. Anaksimenas. Pitagoras. Demokritas. Herakleitas. Ksenofanas. Parmenidas. Zenonas. Empedoklis. Anaksagoras. Sokrato filosofavimo specifika. Platono idėjų teorija ir kosmologijos mitas. Aristotelio metafizikos ypatumai. Medžiaga apie Aristotelį iš A.Jasmonto knygos. Viduramžių metafizikos specifika. Dekarto, Spinozos ir Leibnico substancionalizmas. Berklio ir Hiumo idealizmas. G. Hėgelio Absoliučios dvasios filosofijos esmė: dialektika ir jos pakopos, principai, dėsniai, koreliuojančios kategorijos. Naujųjų laikų metafizikos ypatumai. Naujausių laikų būties teorijos. Marksistinė visuomenės būties filosofija. Egzistencializmo esmė ir būties aiškinimas. Kritinė (naujoji) Nikolajaus Hartmano ontologija.
  Filosofija, konspektas(14 puslapių)
  2005-10-17
 • Ch. Dickens "Oliver Twist" (2)

  Charles'o Dickens'o knygos "Oliver Twist" santrauka anglų kalba.
  Visuotinė literatūra, konspektas(1 puslapis)
  2005-11-18
 • C++ programavimo įvedimo ir išvedimo srautai

  C++ programavimo įvedimo ir išvedimo srautai. Duomenų srautų valdymas programose. Pavyzdžiai.
  Programos, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • C++ programavimo kalba (8)

  Simbolių eilutės išvedimas. Panagrinėkime nesudėtingą C++ programėlės pavyzdį. Šiuo pavyzdžiu bandysime išvesti į ekraną nedidelį pranešimą. Simbolių eilutės įvedimas ir išvedimas. Panagrinėsime dar vieną alternatyvų C++ programėlės pavyzdį. Šiuo pavyzdžiu bandysime išvesti į ekraną pranešimą, kurį jūs įvedėte klaviatūra. Šį kartą pakomentuosime tik tas vietas, kurios skiriasi nuo pirmojo pavyzdžio, o tų kurios sutampa nebekomentuosime. Veiksmai su skaičiais. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiuo pavyzdžiu bandysime sudėti du skaičius, kuriuos jūs įvedėte klaviatūra. Komentuosime tik tas vietas, kurios skiriasi nuo pirmųjų pavyzdžių, o tų kurios sutampa nebekomentuosime. If... else... panaudojimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje bandysime parodyti if ... else ... struktūros veikimą. Ciklo for... veikimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje bandysime pvaizduoti for... struktūros veikimą. Ciklo while... panaudojimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje pakartosime prieš tai buvusio pavyzdžio uždavinį (t.y. išvesti į ekraną kintamojo reikšmę, kol ji yra mažesnė už 100), tik panaudodami ciklo while... struktūrą. Ciklo do... while... panaudojimas. Panagrinėsime dar vieną C++ programėlės pavyzdį. Šiame pavyzdyje taipogi pakartosime prieš tai buvusio pavyzdžio uždavinį , tik šįkart panaudodami ciklo do... while.
  Programos, konspektas(6 puslapiai)
  2007-09-19
Puslapyje rodyti po