Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žemės ūkio statistika

  7 temų klausimai ir atsakymai. Pateikite žemės ūkio statistikos apibrėžimą. Kuo aktuali žemės ūkio statistika ir kokia jos paskirtis. Kas yra žemės ūkio statistikos objektas. Apibūdinkite žemės ūkio statistikos metodus. Kokie yra žemės ūkio statistikos raidos etapai ir kas jiems būdinga. Kokie yra oficialiosios žemės ūkio statistikos uždaviniai. Kokie žemės ūkio statistikos darbai numatyti 2008-2012 metams. Apibūdinkite žemės ūkio statistikos surašomųjų vienetų kriterijus. Kokias temas apima žemės ūkio statistinių rodiklių sistema. Kas reglamentuoja oficialiosios žemės ūkio statistikos tvarkymą Lietuvoje. Kaip organizuojama oficialioji žemės ūkio statistika Lietuvoje. Kas yra statistinis klasifikatorius ir kokia jo paskirtis. Kokie pagrindiniai ekonominiai klasifikatoriai naudojami Lietuvoje. Kas yra prognozavimas ir koks jo tikslas. Kaip klasifikuojami prognozavimo metodai. Kada naudojami vidutinės trukmės prognozavimo metodai. Kada naudojami trumpalaikio prognozavimo metodai. Kokie yra oficialiosios ūkio statistikos duomenų šaltiniai? Kas yra respondentas, kokios jo teisės ir pareigos? Kaip vykdoma ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių statistinė atskaitomybė? Pagrįskite žemės ūkio surašymų aktualumą ir jį apibūdinkite. Kaip klasifikuojami žemės ūkio surašymai? Apibūdinkite žemė ūkio surašymo objektą. Koks yra WCA tikslas? Kas yra surašymo klausimynas ir kokie reikalavimai jam keliami? Kokius žinote žemės ūkio surašymų metodus? Apibūdinkite netiesioginius žemės ūkio surašymus. Koks yra bandomojo surašymo tikslas. Ką žinote apie 2003 metų Lietuvos visuotinį žemės ūkio surašymą. Apibūdinkite žemės ūkio struktūros tyrimus. Ir pagrįskite jų reikšmę. kas tai yra ŪADT ir kokia jo paskirtis. Koks yra turinys ir kas yra jo duomenų vartotojai. Apibūdinkite Europos Sąjungos (ES) ūkių tipologiją ir kriterijus. Ką žinote apie Lietuvos ŪADT formavimą. Apibūdinkite kas yra registras ir kaip jie klasifikuojami. Apibūdinkite ūkininkų ūkių registrą. Apibūdinkite žemės ūkio ir kaimo verslo registrą. Apibūdinkite ūkinės paskirties gyvūnų registrą. Apibūdinkite traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą. Kas yra regresinė analizė. Kas aprašoma regresiniais modeliais. Kas yra regresijos lygtis. Ką rodo Pirsono koreliacijos koeficientas. Ką rodo determinacijos koeficientas. Ką rodo tiesinės regresijos koeficientas. Kas rodo regresijos lygties statistinį reikšmingumą. Kas yra multikolinearumas. Ką vadiname laiko eilute. Kokios yra laiko eilučių rūšys. Ką rodo autokoreliacijos koeficientas. Kokios yra nestacionarios laiko eilutės. Kokius žinote nestacionarios laiko eilutės trumpalaikio prognozavimo metodus. Kokia yra žemės naudmenų statistikos paskirtis ir aktualumas. Pagal kokius požymius klasifikuojamas žemės fondas. Apibūdinkite žemės ūkio paskirties žemę. Kas sudaro žemės ūkio naudmenas. Kaip skirstomas žemės fondas pagal nuosavybę. Kaip skirstomas žemės fondas pagal naudotojus. Kas yra žemės naudmenų transformacija. Kaip vertinama žemė. Kaip vykdoma žemės apskaita. Kaip nagrinėjamas žemės fondas statistikos požiūriu – nuoseklumas, rodikliai, metodai. Kokie yra sodų ir uogynų statistikos uždaviniai. Kaip klasifikuojami daugiamečiai sodiniai. Kaip vykdoma sodų ir uogynų apskaita. Sodų ir uogynų statistinė apskaita. Kokiu nuoseklumu ir metodais rekomenduojam atlikti sodų ir uogynų statistinę analizę. Pagrįskite pasėlių klasifikavimo aktualumą. Kokiais tikslais naudojami duomenys apie pasėlių plotus. Kokias žinote pasėlių statistinės apskaitos kategorijas. Kaip rekomenduojama atlikti pasėlių statistinę analizę. Kokius žinote agrotechnikos priemonių statistinius rodiklius. Kaip nustatoma agrotechninių ir meteorologinių veiksnių įtaka derlingumui. Apibūdinkite kas yra derlius ir derlingumas. Kokius žinote derlius ir derlingumo rodiklius. Kaip apskaičiuojamas šienaujamų ir nuganomų plotų derlingumas. Kokios yra derliaus nuostolių priežastys ir kaip jie nustatomi. Kaip atliekama derliaus ir derlingumo statistinė analizė.
  Statistika, konspektas(8 puslapiai)
  2008-04-29
 • Žemėtvarka

  Žemėtvarkos teisiniai pagrindai. Žemė. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis vykdoma žemėtvarka ir tvarkomas žemes kadastras. Pagrindinės žemės naudmenų rūšys. Dokumentai privačiai žemei įsigyti. Žemėtvarkos darbų organizavimas. Pagrindiniai žemėtvarkos projektavimo darbai. Žemėtvarkos principai ir žemės apsauga. Žemės reformos esmė. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės tvarkymas.
  Teisė, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Žiedai. Žiedynai. Vaisiai

  Žiedai. Antrinės žiedo dalys. Apyžiedis. Apyžiedžio formos. Žiedynai. Žiedynų tipai. Vaisiai. Vaisių klasifikacija. Šeima: Našlaitiniai. Našlaitė.
  Botanika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-02-09
 • Žymiausi Lietuvos dailininkai realistai

  Žymiausi Lietuvos dailininkai realistai. Antanas Žmuidzinavičius. Petras Kalpokas. Jonas Šileika. Adomas Varnas. Petras Rimša. Juozas Zikaras. Vincas Grybas. Marcė Katiliūtė.
  Dailė, konspektas(6 puslapiai)
  2010-01-21
 • Žymiausi Lietuvos geologai

  Albertas Alminas. Valentinas Baltrūnas. Vytautas Bernatavičius. Kazimieras Bieliukas. Stanislovas Blinstrubas. Antanas Breivė. Juozas Butrimas. Valerija Čepulytė. Juozas Dalinkevičius. Danutė Dansevičienė-Lingytė. Mykolas Dobkevičius. Algirdas Domaševičius. Elvyra-Petronėlė Dvareckienė (Baščiulytė). Steponas Eitminavičius. Rimantas-Pranas Gailius. Vyda Elena Gasiūnienė–Šliogerytė. Petras Gedžiūnas. Virgilija Gregorauskienė–Jauniškytė. Algimantas Grigelis. Vytautas Gudelis. Konstantinas Algimantas Ignatavičius. Vytautas Juodkazis. Arūnas Jurevičius. Meilutė Kabailienė (Chomskytė). Valentinas Kadūnas. Mykolas Kaveckis. Jurgis Kisnėrius. Alfonsas Kondratas. Ona Kondratienė (Zinkevičiūtė). Vincentas Korkutis. Petras Lapinskas. Lidija Laškova (Ivanova). Jevlampijus Laškovas. Augustinas Linčius. Eugenijus Liutkevičius. Jonas Stasys Malinauskas. Zigmas Malinauskas. Vytautas Marcinkevičius. Romualda Mertinienė (Švažaitė). Liudas Micas. Virgilija Mičiudienė (Dabužinskaitė). Vincas Mikaila. Robertas Mokrikas. Vytautas Morkūnas. Vytautas Narbutas. Alfredas Radzevičius. Kęstutis Sakalauskas. Vytautas Saladžius. Povilas Suveizdis. Aleksandras Šliaupa. Rimvydas Tarvydas. Vincentas Vaitonis. Vincas Vienožinskis. Eduardas Vodzinskas. Gintautas Vosylius. Vytautas Žemaitis. Stasys Žeiba. Alfonsas Žukelis.
  Geografija, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-15
 • Žymiausi Lietuvos prozininkai

  Žinomiausi Lietuvos prozininkai: Jonas Avyžius, Vytautas Bubnys, Algirdas Pocius, Vytautas Petkevičius, Juozas Požėra, Vytautas Sirijos Gira, Romualdas Lankauskas, Mykolas Sluckis, Alfonsas Bieliauskas, Jonas Mikelinskas, Vytautė Žilinskaitė, Icchokas Meras, Grigorijus Kanovičius, Raimondas Kašauskas, Eugenijus Ignatavičius, Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė, Saulius Šaltenis, Romualdas Granauskas, Bronius Radzevičius, Povilas ir Petras Dirgėlos, Vidmantė Jasukaitytė, Leonidas Jacinevičius, Ramūnas Klimas, Vytautas Martinkus, Saulius Tomas Kondrotas, Ričardas Gavelis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(22 puslapiai)
  2007-01-15
 • Žymus ir labai žymus protinis vaikų atsilikimas, jų ugdymas

  Žymaus ir labai žymaus protinio atsilikimo samprata. Žymiai ir labai žymiai protiškai atsilikusių vaikų ugdymas. Istorijos ir pasaulio pažinimo mokymas.
  Specialioji pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2007-01-09
 • Žindymas

  Apie žindymą iš teorinės pusės. Kodėl mamos žindo? Žindymas saugo nuo ligų. Žmogaus piene yra visos kūdikiui reikalingos maisto medžiagos. Žindymas suartina mamą ir vaiką. Apie žindymą iš praktinės pusės. Ligoninė ir gimdymo palydovai. Gyvenimo stiliaus pasirinkimas. Žindymas po cezario pjūvio. Žindymo pozos po Cezario pjūvio. Vaistai ir komplikacijos.
  Medicina, konspektas(8 puslapiai)
  2005-06-27
 • Žinduolių kūno dangos histologija ir jos dariniai

  Žinduoliai. Oda. Epidermis. Tikroji oda. Poodis. Nagai. Plaukai. Odos liaukos. Pieno liauka. Odos formavimasis.
  Zoologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Žiniasklaida (10)

  Žiniasklaida. Žiniasklaidos rūšys. Žiniasklaidos turinys. Žiniasklaidos reikšmė demokratinei visuomenei. Žvilgsnis į nūdienos naująją žiniasklaidą ir jos užuomazgas. Naujoji žiniasklaida – tai moderni informacijos technologija. Kitokios informacijos tvarkymo taisyklės. Metaforinis vizijų aiškinimas. Naujų informacijos technologijų reikšmė. Naujosios žiniasklaidos ypatybės. Multimedijos apibrėžimas ir reikšmė. Multimedijos raštingumas kaip pirmas žingsnis kūrybinio darbo link. Apie socialines Interneto pasekmes. Multimedijos kūriniai "skverbiasi" į kasdienybę. Pavojaus ženklai? Multimedijos kūrimo problematika. Interaktyvumas ir jo kokybė. Komunikavimas per technologijos priemones. Trumpa skaitytojo charakteristika. Žmogiškieji veiksniai. Kokia informacijos apimtis? Informacijos vartotojo portretas. Elektroninių leidinių kokybės poreikis. Modernaus multimedijos dizaino siūlymai.
  Lietuvių kalba, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Žiniasklaida ir kaip ji vertinama

  Žiniasklaidos reguliavimas, lietuviškos žiniasklaidos vertinimas, žiniasklaida ir nusikaltimai, visuomenės pasitikėjimas žiniasklaida, šių dienų žiniasklaida.
  Žiniasklaida, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-21
 • Žiniasklaidos vaidmuo Lietuvos politinėje sistemoje

  Politinių naujienų perteikimas ir interpretacija. Poveikis visuomenės nuomonei. Politinės darbotvarkės planavimas. Politinė socializacija.
  Žiniasklaida, konspektas(3 puslapiai)
  2006-05-23
 • Žinios ir inovacijos

  ŽGO (žiniomis grindžiamos organizacijos). ŽGO veiklos sritys. Žinių kūrimas, pritaikymas, info saugojimas. Personalas ŽGO-se. Mokymasis. Fizinis kapitalas. ŽGO procedūros, taisyklės. ŽGO kultūra. Socialinis kapitalas. ŽGO strateginė raida. Problemos žinių valdyme. Žinių kūrimo ypatumai Japonijos kompanijose. Keletas sugebėjimo atsinaujinti ir veiklos sėkmės priežasčių. NANAKA žinių spiralė. Žinių kūrimo organizacijos etapai. Kolektyvinio proto koncepcija. KP išvystymo matrica. Organizavimas žinių – įmonės konkurencinio pranašumo pagrindas. Komandinis mokymasis. Kolektyvinės žinios ir jų pasekmės. Verslo konsultacinė veikla Lietuvoje. VK firmų specifika. VK įmonių tikslai, principai. LT VK įmonių rūšys. Verslo inkubatorių specifika LT-e. Žinių ekonomikos vertinimas Lietuvoje. Verslo pradžia. Žinių ekonomikos reguliacinis mechanizmas. Mokesčiai R&D veiklai bei mokymams. Intelektualinės nuosavybės teisė. Vartotojų teisių apsauga. Konkurencija. Elektroninės teisės. Jų diegimas (el. parašas). Finansinio sektoriaus pasiruošimas (bankai). Finansinio sektoriaus infrastruktūra: paslaugos, produktai. Mažmeninė bankininkystė. Rizikos kapitalo sritis. Požiūriai į mokymąsi. Mokymosi modeliai. Mokymosi visą gyvenimą sistema žinių ekonomikoje. Kompetencijų sritys žiniomis grindžiamose organizacijose. Profesinių standartų vystymas ir profesinių programų vertinimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-13
 • Žinių ekonomika (2)

  Žinių visuomenė ir žinių ekonomika. Žinių darbuotojai. Žinių gamybos šakos (pramonė). Žinių generavimo ir įgijimo opcijos. Intelektinės nuosavybės teisių (INT) vaidmuo žinių ekonomikoje. Tradicinių žinių ekonomika. Kas yra žinių varoma ekonomika? Poveikis industrinei struktūrai ir ekonominei veiklai. Valstybės politikos vaidmuo. Žinios. Kodėl žinios svarbesnės? Šalies vieta žinių varomoje ekonomikoje. Politikos klausimai. Bendradarbiavimas. Konkurencija. Augimas žinių ekonomikoje. Technologija ir augimo modeliai. Našumo paradoksas. Augimo prigimtis žinių ekonomikoje. Žinių produktų bruožai žinių ekonomikoje. Žinios ir žinių produktai. Verslo strategija žiniomis varomoje ekonomikoje. Įžanga. Poveikis strategijai žinių varomoje ekonomikoje. Žinios šiuolaikinėje ekonomikoje. Įžanga. Žinios ir vystymasis. Žinių kultūra. Mąstymo būdo kaita. Neišreikštos žinios ir vietinis pritaikymas. Aktyvus mokymasis ir vidinis motyvavimas. Žinių ekonomikos pagrindinė analitika. Idėjų ribotumu apibrėžiami bruožai. INT. Nepaprastosios nuosavybės teisės. Išoriniai poveikiai. Konkurencija. Žinių ir informacijos organizaciniai matavimai. Žinių transakcijos firmų viduje. Atvirumas ir žinių perdavimas. Eksperimentavimas. Netobulos žinios. Viešoji politika žinių ekonomikai. Gebėjimų ugdymas. Industrinė politika ir parama tyrimams. Konkurencija. Finansinės rinkos. Mokesčių politika. Išvada. Technologiniai pokyčiai ir TirP. Švietimas ir mokymas žinių ekonomikai. Įžanga. Įmonė, naujovės ir aukštų technologijų smulkaus ir vidutinis verslas (SVV). Įžanga. įmonių populiacijos pagrindinės tendencijos. Mažiausių įmonių veikla. Aukštųjų technologijų įmonės (ATĮ). Bendradarbiavimas. Išvados. Branduoliai ir tinklai. Kodėl atsiranda branduoliai ir tinklai? Aljansų didėjimas. Sėkmingų geografinių branduolių sąlygos. Tiesioginių užsienio investicijų vaidmuo. Išvados. Konkurencijos politika žinių ekonomikoje. Paklausa. Pasiūla. Kiti konkurencinės politikos klausimai.
  Ekonomika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-12-16
 • Žinių vadyba

  Bibliotekos ir informacijos bei žinių valdymas. Informacijos vadybos samprata ir pagrindiniai procesai, Žinių vadybos samprata (Michael Polanyi žinių teorija, Ijikuro Nonaka žinių kūrimo teorija, Peterio Senge moksliosios organizacijos teorija), Informacijos / žinių vadyba ir bibliotekininkystė, Chun Wei Choo protingos organizacijos žinių piramidė ir pan.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2005-07-22
 • Žinių vadyba (3)

  Valdymas žinių ir organizacijų visuomenėje. Perėjimas į žinių organizaciją. Žinių vadyba yra gana kontroversiška mokslinė disciplina. Žinios - svarbus organizacijos išteklius. Žinių sąvoka. Žinios ir informacija. Žinių vaidmuo visuomenėje. Žinių vaidmuo žmonijos raidoje. Išreikštos ir neišreikštos žinios. Žinių judėjimas organizacijoje. Michael Polanyi. Žinių kūrimas organizacijoje. Žinių vadybos atsiradimas ir raida. Istorinis aspektas. Intelektualinis /filosofinis aspektas. Ekonominiai aspektai. Technologinis aspektas. Kultūriniai aspektai. Organizacinės žinios ir jų tipologija. Pokyčiai tarp ankstesniojo ir dabartinio vadybinio mąstymo. Organizacijos žinių vadybą įtakojantys faktoriai. Pagrindinės organizacijos varomosios jėgos. Žinių aplinkos sukūrimas, žinojimo struktūrų organizavimas šiuolaikinėse organizacijose. Organizacijos žinių bazės formavimas. Žinojimas. Žinojimo sandara. Žinojimo struktūros. Besimokanti organizacija – šiuolaikinės organizacijos modelis. "Besimokančios organizacijos" koncepcijos vystymosi istorija. Biblioteka kaip "besimokanti organizacija". Pasaulio bibliotekų patirtis, įgyvendinant besimokančios organizacijos koncepciją. "Besimokanti organizacija" - Lietuvos bibliotekų modernizavimo strateginė galimybė. Politinis žinių vadybos modelis. Žinių darbuotojo samprata ir esminės kompetencijos. Žinių visuomenė ir bibliotekų uždaviniai. Bibliotekininkai kaip žinių darbuotojai.
  Vadyba, konspektas(55 puslapiai)
  2007-03-27
 • Žinių vadyba (6)

  Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius visuomenės raidos etapus. Kokie pokyčiai vyksta informacinėje visuomenėje? Išvardykite ir trumpai apibūdinkite tris, Jūsų nuomone svarbiausius poslinkius, susijusius su informacinės visuomenės plėtra. Kuo informacinė visuomenė skiriasi nuo žinių visuomenės? Kaip vertinate Lietuvos informacinės visuomenės lygį? Paaiškinkite besimokančios organizacijos sisteminį modelį pagal Senge. Kokie bruožai būdingi besimokančiai organizacijai? (užtektų išmokti tik tai , kas paryškintai). Paaiškinkite pažangių technologijų vaidmenį ekonomikai, verslo organizavimui, asmenybei ir panašiai. Kaip naujos technologijos įtakoja intelektualaus ir paprastojo darbo darbuotojų kompetencijos lygį (teigiamas ir neigiamas aspektas). Koks informacinės visuomenės ir globalizacijos procesų santykis? Kokią teigiamą ir neigiamą įtaką kultūrai turi informacinės visuomenės plėtra ir atvirkščiai? Kaip į žinias žiūri atskiri mokslai: filosofija, tikėjimas, psichologija, sociologija, informatika? Pateikite ir paaiškinkite ženklų-duomenų virtimo schemą žiniomis. Paaiškinkite žinių klasifikavimo kriterijus, pagal juos sudarytas schemas ir trumpai jas apibūdinkite. Kokios žmogiškos savybės apsprendžia individualių žinių ypatumus ir kuo jie pasireiškia? Apibūdinkite individualias žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip grupines žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip bendrijos žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip organizacines žinias. Kas įeina į įmonės duomenų bazę be kompiuterizuotos įmonės duomenų bazės? Apibūdinkite santykį tarp materialinės duomenų bazės ir žinojimo. Kokie veiksniai apsprendė susidomėjimą žinių vadyba šiuolaikiniame etape? Išvardykite pagrindinius žinių vadybos uždavinius ir paaiškinkite jų esmę. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines žinių vadybos varomąsias jėgas. Išvardinkite tris žinių vadybos mitus ir pakomentuokite jų priimtinumą jūsų požiūriu. Paaiškinkite kompleksinio žinių vadybos modelio elementinę ir procedūrinę pusę. Kokios, jūsų nuomone, svarbiausios žinių vadybos dalinės kryptys (bent vieną iš jų paaiškinkite detaliau)? Paaiškinkite behivioristinės mokymosi teorijos esmę. Paaiškinkite kognityvinės/pažinimo mokymosi teorijos esmę. Koks jūsų supratimas apie kolektyvinį mokymą? Kas jūsų manymu yra strateginė žinių vadybą? Pateikite, kaip jūs suprantate koncepciją - orientacija į išteklius (kokie pasireiškia pliusai ir minusai)? Kaip jūs žiūrite į žinias kaip į išteklius (kokie pasireiškia pliusai ir minusai, kuo jie skiriasi nuo kitų išteklių)? Kokie žinių vadybos ypatumai svarbūs strateginėje žinių vadyboje? Konkurencinio pranašumo formavimas žinių bazėje. Paaiškinkite žinių vadybos strategijų sistematiką. Apibūdinkite internacionalizavimo ir rinkos strategijos taikymą strateginėje žinių vadyboje. Kokios įmonės geriau renkasi kooperavimo strategijas. Apibūdinkite atmetimo ir deinvestavimo strategijos esmę. Kokius žinote įmonės ir žinių vadybos strategijos derinimo variantus?
  Vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2009-04-29
 • Žmogaus ekologija

  Žmogaus ekologijos mokslo samprata, tyrimų kryptys ir uždaviniai. Žmogaus ekologijos mokslo tyrimo metodai. Žmogaus ekologijos mokslo raida pasaulyje. Žmogaus ekologijos mokslo raida Lietuvoje. Žmonių populiacijos kitimo tendencijos. Ligų rizikos veiksniai. Lietuvos respublikos gyventojų sveikata ir jos problemos. Sveikatai pavojingi aplinkos veiksniai. Individualūs veiksniai, turintys įtakos sveikatai. Žmonių sveikatos būklės rodikliai. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Oro taršos poveikis sveikatai. Oro taršos prevencija. Vandens taršos šaltiniai. Vandens taršos klasifikacija. Užteršto vandens poveikis sveikatai. Vandens taršos prevencija. Dirvožemio taršos šaltiniai. Užteršto dirvožemio poveikis sveikatai. Dirvožemio taršos prevencija. Atliekų klasifikavimas ir tvarkymas. Darbo higienos uždaviniai. Darbo higienos sąvokos (darbo higiena, darbo medicina, darbo patalpa, darbo aplinka, darbo vieta). Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Darbo sąlygos, jų skirstymas ir vertinimas. Darbas ir fiziologinės organizmo funkcijos. Profesinės ligos ir jų nustatymas. Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos piramidės modelis. Pagrindinių maisto medžiagų reikšmė, paros normos. Pagrindiniai maisto produktai, jų energetinė vertė. Suaugusiųjų žmonių paros energijos poreikio (PEP) apskaičiavimas. Žmonių fizinis aktyvumas ir mityba. Infekcinių ligų plitimas. Infekcinio židinio išaiškinimas ir kontrolė. Cheminių teršalų klasifikacija, patekimo į organizmą keliai. Teršalų pasiskirstymas organizme ir metabolizmas. Sisteminis ir organospecifinis toksiškumas. Genotoksiškumas ir kancerogenezė. Toksinių medžiagų poveikio sveikatai tyrimas. Fizinės aplinkos taršos rūšys. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis sveikatai. Jonizuojantis užterštumas. Nejonizuojantis užterštumas. Kenksmingi psichosocialiniai aplinkos veiksniai. Nuovargis, pervargimas ir jų profilaktika. Aplinkos veiksnių sukeltas stresas ir organizmo reakcija į jį. Streso profilaktika. Biologinė aplinkos tarša. Biologiniai teršalai ir jų patekimo į organizmą keliai. Biologinės taršos keliamos sveikatos problemos.
  Ekologija, konspektas(49 puslapiai)
  2007-02-01
 • Žmogaus fiziologija. Dauginimasis

  Energijos virsmai. Kraujo apytaka. Kraujotakos organų sistemos ligos. Virškinimo trakto dalys. Virškinimo liaukos. Liga ir imunitetas. Šalinimas. Dauginimasis. Genetika.
  Biologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-04-01
 • Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte

  Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte. Darboviečių ir jų įrengimo reikalavimų bendroji charakteristika. Vadybiniai reikalavimai. Statybiniai reikalavimai. Higieniniai reikalavimai. Gamybinės buities reikalavimai. Technologiniai (gamybiniai) reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Priešgaisriniai reikalavimai. Darbo įrenginiai. Minimalūs reikalavimai mobiliesiems savaeigiams arba nesavaeigiams darbo įrenginiams. Minimalūs reikalavimai krovinių kėlimo darbo įrenginiams. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Subrangovai privalo užtikrinti. Tiekimas ir sandėliavimas. Darbo vieta ir valymas.
  Sauga, konspektas(12 puslapių)
  2006-10-20
Puslapyje rodyti po