Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Zoologija

  Varliagyvių klasė. Roplių klasė. Paukščių klasė. Žinduolių ir žvėrių tipas.
  Zoologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-17
 • Zoologija (2)

  Tipas chordata (chordiniai). Potipis akrania (bekaukuoliai). Klaė galvachordziai. Iešmutis. Potipis vertebrata (stuburiniai). Antklasis pisces (žuvys). Klasė kremzlinės žuvys (chondrichthyes). Priklauso. Kūno danga. Skeletas. Jutimo organai. Virškinimo organai. Kvėpavimo organai. Kraujotakos sistema. Šalinimo organai. Lytiniai organai. Klasė kaulinės žuvys (osteichthyes). Kūno danga. Skeletas. Pelekai. Jutimas ir nervai. Klausos ir pusiausvyros. Uoslė. Skonio. Regėjimo organai. Virškinimas. Kvėpavimas. Kraujotaka. Šalinimas. Lytiniai organai. Sausumos stuburiniai – keturkojai – tetrapoda. Klasė varliagyviai amphibia. Skeletas. Jutimas. Žarnynas.Kvėpavimas. Kraujotaka. Šalinimas. Lytiniai organai. Beuodegės amfibijos. Vystymasis. Tikrieji sausumos stuburiniai amniotai (ropliai, paukščiai, žinduoliai). Klasė reptilia (ropliai). Kūno danga. Skeletas. Jutimas ir nervų sistema. Virškinimas. Kvėpavimas. Kraujotaka. Šalinimas. Hipertoninis kraujas. Lytiniai organai. Kiaušinio sandara ir vystymasis. Klasė aves (paukščiai). Oda. Skeletas. Jutimas. Virškinimas. Kvėpavimas. Kraujotaka. Šalinimas. Lytiniai organai. Lytinis dimorfizmas. Klasė mamalia (žinduoliai). Skeletas. Jutimas. Nervai. Virškinimas. Kvėpavimas. Kraujotaka. Šalinimas. Lytiniai organai. Žemesnieji žinduoliai. Būrys: kloakiniai. Būrys: sterbliniai. Aukštesnieji žinduoliai.
  Zoologija, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-30
 • Ž. Pečiulis "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną"

  Darbas pavadinimu "Žyginto Pečiulio knygos "Iki ir po televizijos: žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną" referatyvinis konspektas". Įvadas. Televizijos priešistorė. Kol televizija dar net nekvepėjo. Televizijos prototipai. Televizijos amžius. Televizijai - penkiasdešimt. Televizijos struktūra. Pasiūla-paklausa. Kur veda televizija. Ar tikėti tuo, ką matome. Ar egzistuoja cenzūra. Realybės televizija. Išvados.
  Žiniasklaida, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-21
 • Žaidimas - vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla

  Tradiciniai vaikų žaidimai. Kūrybiniai vaikų žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis (judrieji, didaktiniai).
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-23
 • Žalingi įpročiai: paplitimas tarp gyventojų grupių, ligos ir jų profilaktika

  Rūkymas. Rūkymo pasekmės sveikatai. Paplitimas. Studentai medikai 1993m. Studentų medikų nerūkymo priežastys. Profilaktika: 1988m Madrido chartija ir dešimt nuostatų "Europa be rūkymo". Vyresniems nei 50m žmonėms rūkymo nutraukimas duoda tokius rezultatus. Alkoholis. Narkomanija. Priklausomybės stadijos. Narkomanų ir toksikomanų pasiskirstymas.
  Ligos ir traumos, konspektas(9 puslapiai)
  2006-06-01
 • Želdinių įtaka aplinkai

  Želdiniai ir jų įtaka aplinkai. Augalų geba gryninti aplinkos orą. Patalpų oro taršos šaltiniai ir jų poveikis žmogui. Sąlygos, lemiančios gyvenimo kokybę. Patalpų mikroklimatą lemiantys veiksniai. Atskiros patalpos ir augalai jose.
  Ekologija, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-19
 • Žemaičiai. Fonetika, kirčiavimas, morfologija

  Skiriamoji pietų žemaičių ypatybė. Skiriamoji raseiniškių ypatybė. Skiriamoji varniškių ypatybė. Skiriamoji vakarų žemaičių ypatybė. Skiriamoji šiaurės žemaičių ypatybė. Skiriamoji telšiškių ypatybė. Skiriamoji kretingiškių ypatybė.
  Kalbų studijos, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-25
 • Žemaitė (2)

  Biografija. Kūrybos bruožai. Moters asmenybės klausimas. Kunigija. Dvarininkija. Valstietija. Inteligentija. Karas. Revoliucija. Moterų teisės. Savitumas ir reikšmė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-21
 • Žemdirbystės pagrindai

  Žemės ūkio gamybos savitumai, apimtys, reikšmė. Augalų augimo sąlygos. Šviesa. Šiluma. Vanduo. Dirvožemio oras. Augalų maisto medžiagos. Augalų vegetacijos faktorių reguliavimas ir Debeneko kubilėlis. Žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindinė (rudeninė) žemės dirbimo sistema. Pagrindinės (rudeninės) žemės dirbimo sistemos darbai. Ražienų skutimas. Rudeninis arimas. Velėninių dirvų (dobilienų, dirvonų) dirbimas rudenį. Dirvų dirbimas rudenį po kaupiamųjų. Priešsėjinė žemės dirbimo sistema. Pavasarinė žemės dirbimo sistema. Pūdymų žemės dirbimo sistema. Žemės dirbimo būdai. Gilusis žemės dirbimas (arimas). Arimo greitis, gylis. Armens gilinimas. Arimo būdai. Arimo laikas. Paviršinis žemės dirbimas. Paviršinio žemės dirbimo darbai. Ražienų skutimas. Kultivavimas. Akėjimas. Volavimas. Dirvų lyginimas. Lėkščiavimas. Sėjomainų supratimas. Pasėlių struktūra. Kultūrinio kaitaliojimo priežastys. Cheminio pobūdžio priežastys. Fizinio pobūdžio priežastys. Biologinio pobūdžio priežastys. Sėjomainų klasifikacija ir rotacijų pavyzdžiai. Sėjomainų grandys. Priešsėlių parinkimas. Sėjomainų skaičius ūkyje, medelyne ir pan. Sėjomainos laukai. Sėjomainų projektavimas ir įgyvendinimas. Bendros žinios apie piktžolių kilmę ir jų paplitimą. Piktžolių žala. Piktžolių dauginimasis ir jų paplitimas. Piktžolių klasifikacija. Trumpaamžės piktžolės. Daugiametės piktžolės. Priemonės piktžoles naikinti. Apsauginės priemonės. Stelbimo priemonės. Naikinimo priemonės. Herbicidų klasifikacija ir naudojimas. Trąšų reikšmė. Augalų mitybos elementai. Augalų maitinimasis per šaknis ir lapus. Augalų mineralinės mitybos sąlygos. Maisto medžiagų poreikiai įvairiuose augalų augimo ir vystymosi stadijoje. Mineralinio augalų maitinimosi diagnostika ir tręšimo reikalingumo nustatymas. Humuso, reakcijos ir aprūpinimo pagrindinėmis maisto medžiagomis kartogramos, jų sudarymo metodika. Organinės ir žaliosios trąšos. Mineralinės trąšos. Azoto trąšos. Kalio trąšos. Fosforo trąšos. Sudėtinės trąšos. Kompleksinės trąšos. Mikroelementų trąšos. Bakterinės trąšos. Kalkinės medžiagos. Pagrindinis, papildomas ir vietinis (dalinis) trąšų panaudojimo būdai. Mineralinio trąšų kiekio apskaičiavimas. Trąšų laikymas ir paruošimas.
  Žemės ūkis, konspektas(39 puslapiai)
  2005-10-17
 • Žemė (3)

  Žemės amžius. Atradimų istorija. Žemės sandara. Geografinės ypatybės. "Binarinė sistema". Žemė kaip magnetas.
  Astronomija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-02
 • Žemės administravimas

  Žemės tvarkymo departamento funkcijos. Apskričių Žemės tvarkytojų funkcijos. Matininkų funkcijos. Skundų tyrimų institucijos. Privatūs matininkai. Kaimų skirstymo į vienkiemius darbai. Valstybinės ir nusavintos žemės išdalijimas. Servitutų likvidavimas ir kiti žemėtvarkos darbai. Pagrindiniai teisės aktai įsigijimo ir nuomos sąlygos. Miestų žemės tvarkymas. Žemėtvarkos darbai socialistiniu laikotarpiu. Žemės ūkio paskirties suteikimo ypatumai. Žemės naudotojų teisės. Žemės naudotojų pareigos. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Valstybinės žemės kadastras. Žemėtvarkos projektavimo darbai. Žemės reformos darbai nuo 1989-2008 metų. Žemės administravimo institucijos. Reikalavimai valstybinių įstaigų darbuotojams. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos etikos principai Teritorijų planavimo pagrindai. Bendrasis planavimas. Lietuvos Respublikos (LR) teritorijos bendrasis planas. Apskričių teritorijų bendrieji planai. Savivaldybių teritorijų bendrieji planai. Rekreacinės zonos ir arealai. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ir valstybės paramos priemonės. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Pagrindiniai aktai. PK numatantys atsakomybę už įstatymo pažeidimus. Biologinės įvairovės apsaugos administravimas. Miškų administravimas. Aplinkos monitoringo organizavimas. Žemės išteklių naudojimo stebėsena (monitoringas). Teritorijų planavimas ir darni plėtra.
  Žemės ūkis, konspektas(19 puslapių)
  2009-01-28
 • Žemės atsiradimas. Mitai

  Lietuvos mitai. Egipto mitai. Indų mitai. Žemės atsiradimas. Žemės pluta, arba litosfera. Atmosfera ir hidrosfera. Mėnulis. Paslaptingoji Žemė. Katastrofos.
  Geografija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-18
 • Žemės dirbimas

  Žemės dirbimo uždaviniai. Žemės dirbimo technologiniai procesai. Žemės dirbimo būdai. Rudeninio ir pavasarinio žemės dirbimo uždaviniai. Pagrindinis žemės dirbimas. Arimas ir trumpa ariamosios žemdirbystės apžvalga. Verstuviniai plūgai. Arimo būdai. Agrotechniniai reikalavimai arimui. Arimo sumetimų ir išmetimų darymas. Arimo gylis ir ariamojo sluoksnio storinimas. Artojų varžybos. Arimo varžybų taisyklės. Beplūgė žemdirbystė. Paviršinis žemės dirbimas. Paviršinio žemės dirbimo vertinimas. Žemės dirbimo agregatai. Žemės dirbimo agregatų judėjimo būdai. Žemės dirbimo tvarka (sistema). Pagrindinio žemės dirbimo tvarka. Žemės dirbimas žiemkenčiams. Žemės dirbimas vasariniams augalams. Prieš sėją. Po sėjos.
  Žemės ūkis, konspektas(13 puslapių)
  2007-01-15
 • Žemės fizikos pagrindai

  Įvadas. Geofizika. Geofizikos vieta mokslų apie Žemę tarpe. Uolienų fizinės savybės fizinių laukų ryšys su Žemės sandara ir litosfera. Žemės fiziniai laukai ir jų parametrai. Pagrindiniai Žemės fizikos skyriai. Svarbiausi Žemės fizikos uždaviniai ir jų sprendimų būdai. Žemės fizikos sudedamosios dalys. Šiuolaikinių geofizinių tyrimų būklė pasaulyje ir Lietuvoje. Gravimetrija. Magnetometrija. Magnetometrijos apibrėžimas ir esmė. Svarbiausi magnetizmo dėsniai. Žemės magnetizmo elementai ir jų pasiskirstymas Žemės paviršiuje. Norminis ir anomalus geomagnetinis laukas, jo variacijos. Geomagnetinio lauko anomalijų sąryšis su Žemės gelmių sandara. Seismologija. Seismologijos apibrėžimas ir esmė. Žemės drebėjimai, jų charakteristikos ir mechanizmas. Žemės drebėjimų priežastys. Seisminės bangos ir jų plitimas Žemės sluoksniuose. Seismogramos ir jų skaitymas. Seisminių bangų greičių pasiskirstymas Žemės viduje.
  Gamtinė geografija, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-19
 • Žemės sandara

  Žemės sandara. Vidinė Žemės sandara. Žemės paviršius. Žemynų raida. Žemynai. Vandenynai. Salos.
  Geografija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-25
 • Žemės teisė (2)

  Žemė kaip nuosavybės, naudojimo ir apsaugos objektas. Žemės teisės samprata. Žemės teisės dalykas ir objektas. Žemės teisės sistema. Žemės teisės šaltiniai. Žemės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo vertinimas teisiniu aspektu (kodėl reikėjo jį priimti, kokius santykius jis reglamentuoja, kaip jis įtakojo nuosavybės į žemę įsigijimą). Žemės teisė viduramžių Lietuvoje. Žemės teisė Lietuvoje 1918-1940. Žemės teisė Sovietų sąjungos laikotarpiu. Žemės nuosavybės ir žemės nuosavybės teisės samprata. Žemės nuosavybės rūšys: privati, viešoji (valstybės ir savivaldybės), bendroji žemės nuosavybė. Žemės nuosavybės teisės subjektai. Žemės nuosavybės teisės turinys. Žemės nuosavybės įgijimo būdai. Žemės naudojimo teisės samprata. Žemės naudojimo teisės subjektai ir objektai. Žemės naudojimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Žemės naudotojų teisės ir pareigos. Žemės naudojimo ir naudojimo teisės apsaugos priemonės. Žemės sandorių sąvoka. Žemės sandorių turinys. Žemės sandorių rūšys: pirkimas – pardavimas, nuoma, įkeitimas, panauda, dovanojimas, mainai, susitarimai dėl servitutų. Valstybės institucijų, dalyvaujančių reguliuojant žemės santykius, sistema ir kompetencija. Valstybės žemės valdymas. Žemės pagrindinės tikslinės paskirties nustatymas ir keitimas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Valstybinė žemėtvarka. Specialios žemės naudojimo sąlygos. Žemės servitutų nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Miškų ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Konservacinės paskirties žemės teisinis režimas. Kitas paskirties žemės teisinis režimas. Teisinės žemės apsaugos esmė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. Žemės naudojimo ir apsaugos kontrolė. Teisinės atsakomybės, taikomos už žemės įstatymų pažeidimą, atsiradimo pagrindas. Teisinės atsakomybės rūšys: administracinė atsakomybė, materialinė atsakomybė. Ginčai dėl privačios žemės nuosavybės teisės įgijimo. Ginčai dėl žemės servitutų nustatymo ir pakeitimo. Ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. Ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Ginčai dėl žemės sklypo padalinimo. Ginčai dėl žemės sandorio pripažinimo negaliojančiu. Žemės ginčų nagrinėjimo ypatumai. Žemės gelmių nuosavybė, žemės gelmės kaip naudojimo ir apsaugos objektas.
  Teisė, konspektas(15 puslapių)
  2006-09-13
 • Žemės teisė (3)

  Žemės teisė – savarankiška teisės šaka. Žemės teisinių santykių reguliavimo objektai ir subjektai. Žemės naudmenos. Žemės teisinių santykių subjektai. Privačios žemės savininkais. Užsienio subjektams. Žemės teisinių santykių reguliavimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Apskričių viršininkai (apskrities teritorijoje). Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys žemės santykius. Civilinis kodeksas. Žemės nuosavybės teisė. Nuosavybės apibūdinimas. Valstybinė žemės nuosavybė. Savivaldybių žemė. Privati žemė. Bendroji žemės nuosavybė. Žemės servitutai ir kiti nuosavybės teisių ribojimai. Žemės servitutai. Apskrities viršininko sprendimu. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės naudojimo teisė. Bendrosios nuostatos. Žemės naudotojų bendrosios teisės. Žemės naudotojų bendrosios pareigos. Žemės naudotojų teisės ir pareigos, priklausomai nuo žemės naudojimo paskirties. Žemės nuoma. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Žemės nuomos sutartis baigiasi. Žemės sandoriai. Bendrosios nuostatos. Nekilnojamojo turto perleidimo sutartys. Privačios žemės įkeitimas ir hipoteka. Privačios žemės paveldėjimas. Žemės valstybinis valdymas ir tvarkymas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės tvarkymas ir administravimas. Žemės sklypų tvarkymą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūra . Specialiojo planavimo organizatoriai. Žemėtvarkos planavimo dokumentai. Žemės reformos žemėtvarkos projektai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Žemės konsolidacijos projektai. Žemėtvarkos schemų. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Žemės teisės pažeidimai, atsakomybė ir ginčų nagrinėjimas. Atsakomybė už įstatymų pažeidimus. Valstybinės arba privačios nuosavybės teisės pažeidimas. Reikalavimų saugoti derlingąjį dirvožemį pažeidimas. Reikalavimų tinkamai naudoti žemės ūkio naudmenas pažeidimas. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimas. Žemės ginčų nagrinėjimas ir skundų tyrimas.
  Teisė, konspektas(41 puslapis)
  2009-11-16
 • Žemės teisė. Teirtorijų planavimas ir statinio projektavimas

  Žemės teisė. Žemės teisės samprata. Žemės teisės objektas ir subjektai. Žemės fondas. Jo skirstymas pagal tikslinę paskirtį. Žemės nuosavybė. Žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo teisės. Privati ir valstybinė žemė. Žemės sandoriai, jų sudarymo tvarka. Žemės ūkio paskirties žemė. Ne žemės ūkio paskirties žemė. Teisinis teritorijų planavimo reguliavimas. Teritorijų planavimo, kraštotvarkos sąvokos. Teritorijų planavimo tikslas. Teritorijų planavimo lygmenys. Teritorijų planavimo rūšys: bendrasis, specialusis, detalusis teritorijų planavimas. Šių teritorijų planavimo rūšių pagrindiniai bruožai: objektas, subjektai, išimtys, kai tokie planai nerengiami. Planavimo dokumentų derinimo, teikimo tvirtinti tvarka. Viešasis planavimo dokumentų registras. Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros esmė ir ją atliekantys subjektai. Statinio projektas. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai, jų turinys. Statinio projekto derinimas ir tvirtinimas. Statinio projekto rengimo tvarka ir etapai. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis. Statinio projekto ekspertizė. Leidimas statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinį. Leidimų išdavimo tvarka. Atvejai, kai leidimas nereikalingas. Leidimo galiojimo terminai. Statinio priežiūra. Valstybinės statinio priežiūros esmė ir ją atliekantys subjektai. Techninė statinio priežiūra, jos organizavimas ir tvarka. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Tinkamas naudoti statinys. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tikslas ir tvarka.
  Statyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-25
 • Žemės ūkio mašinos

  Žemės dirbimo mašinos: Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Plūgo darbinės dalys. Kultivatoriai. Volai. Sėjamosios ir sodinimo mašinos: Sėjos būdai ir agrotechniniai reikalavimai. Sėjamųjų mašinų pagrindinės dalys. Eilinės sėjamosios. Bulvių sodinamosios. Daigų sodinamosios. Žolinių pašarų ruošimo mašinos: Žolinių pašarų paruošimo būdai. Šienapjovės. Grėbliai. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos. Smulkintuvai. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Presai. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos: Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės technologinis darbo procesas. Srutų laistytuvai. Purkštuvų dalys. Hidraulinio vamzdinio purkštuvo ventiliatorinio purkštuvo, beicavimo mašinos technologiniai darbo procesai. Darbas iliustruotas paveikslėliais, schemomis.
  Žemės ūkis, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-16
 • Žemės ūkio mašinos (2)

  Dirvos dirbimo mašinos ir padargai. Plūgų klasifikacija. Plūgo korpuso dalys ir jų funkcijos. Sudėtiniai dirvos dirbimo agregatai. Sunkieji kultivatoriai. Pagrindinės sunkiųjų kultivatorių panaudojimo sritys. Dirvos dirbimo mašinos su sukamosiomis darbinėmis dalimis. Kultivatoriai. Piktžolių naikinimo būdai. Akėčios. Volai. Lygintuvai. Kombinuotieji dirvos dirbimo padargai. Sodmenų kasimo mašinos. Tręšiamosios mašinos. Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės. Srutvežiai. Skystų organinių trąšų paskleidimo būdai. Laistikliai paprastam srutų išlaistymui. Plyšintuvai. Sėjamosios ir sodinamosios. Augalų apsaugos mašinos. Žolinių augalų derliaus dorojimo mašinos. Javų derliaus dorojimo mašinos. Bulvių, cukrinių runkelių ir linų derliaus dorojimo mašinos. Grūdų bei sėklų valymo ir džiovinimo mašinos.
  Žemės ūkis, konspektas(14 puslapių)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po