Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Virusiniai encefalitai

  Virusiniai encefalitai ir encefalomielitai. Etiologija. Epidemiologija. Patogenezė ir patologija. Klinika. Ūmūs virusiniai encefalitai ir mielitai. Poinfekciniai encefalitai ir encefalomielitai. Laboratoriniai tyrimai. Etiologinė diagnostika. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Arbovirusiniai ir herpes simplex encefalitai. Erkinis encefalitas. Etiologija. Epidemiologija. Klinika. Laboratoriniai tyrimai. Etiologinė diagnostika. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Profilaktika. Bendros profilaktikos priemonės. Specifinė profilaktika. Herpetinis encefalitas. Laboratoriniai tyrimai. Diferencinė diagnostika. Gydymas. Prognozė. Naujagimių herpetinis encefalitas.
  Ligos ir traumos, konspektas(29 puslapiai)
  2007-05-17
 • Visual Basic

  Pratarmė. Objektai. Valdymas įvykiais. Pirmoji programa. Darbo su VB pradžia. Formų projektavimo langas. Įrankių dėžutė - blokų sandėlis. Savybių, projekto, programos teksto ir formų išdėstymo langai. Programos kūrimo žingsniai. Paprasčiausias pavyzdys. Paprasčiausi reguliatoriai. Teksto rašymas ir įvedimas. Teksto rašymas ir įvedimas. Geometrinės savybės. Spalvinės savybės. Keletas dažniau naudojamų savybių. VB programavimo pagrindai. VB programų struktūra. Sukurto VB projekto įdiegimas. Projekto pradžia ir pabaiga. Kintamieji. Kintamųjų prieinamumas ir egzistavimo laikas. Procedūros ir funkcijos. End Sub. Standartinės VB funkcijos. Komentarai. Programos eilutės. Sudėtingesni reguliatoriai. Reguliatorių masyvai. Chronometras. Reguliatorių masyvo elementų kūrimas vykdant programą. Pasirinkimo reguliatoriai. Jungikliai. Pasirinkimo mygtukai. Forma. Grafiniai reguliatoriai ir metodai. Grafiniai reguliatoriai. Piktograma. Paveikslas. Tiesė. Figūra. Vaizdų įterpimas. Paveikslų dydžio keitimas. Pavyzdys - "Blokų" žaidimas. Paprasta animacija. Grafiniai metodai. Piešimo savybės. Savybė AutoRedraw. Grafikos sluoksniai. Pelės įvykiai. Pavienių pelės įvykių naudojimas. Kelių pelės įvykių naudojimas kartu. Vilkimas ir numetimas. Objekto numetimas. Rankinio vilkimo režimo valdymas. Velkamo reguliatoriaus tikslus numetimas. Klaviatūros įvykiai. Meniu. Dialogo dėžutės. Formos. Meniu projektavimo langas. Dialogo dėžutės. Dialogo dėžučių ir formų įkėlimo bei iškėlimas. Daugiadokumentinis interfeisas (MDI). MDI formų kūrimas. Meniu MDI programose. Duomenų bazės. Paprasčiausių duomenų bazių struktūra. Duomenų tvarkytojas. Duomenų reguliatorius. Naujų įrašų pridėjimas. Įrašų šalinimas. Spausdinimas. Teksto spausdinimas formose ir paveiksluose. Spausdinimo valdymas. Spausdinimas su spausdintuvu. VB projekto spausdinimas.
  Programos, konspektas(85 puslapiai)
  2006-09-29
 • Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Klasikinis požiūris į visuminę paklausą ir visuminę pasiūlą

  Įvadas į visuminę pasiūlą ir visuminę paklausą. Visuminė paklausa ir jos kreivė. Visuminė pasiūla ir jos kreivė. Klasikų požiūris. Visuminė paklausa: klasikų požiūriu. Visuminė pasiūla: klasikų požiūriu. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Klasikinė santaupų ir investicijų teorija. Klasikinis Didžiosios depresijos aiškinimas. Darbas iliustruotas grafikais (13).
  Makroekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2007-12-28
 • Visuomenės pagrindai

  Kultūra. Kultūros sąvokos atsiradimas. Kultūra ir visuomenė. Kultūra ir socializacija. Kultūrinė atranka. Kultūros elementai. Simboliai. Kalba. Vertybės. Normos. Sankcijos. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Kultūrinės universalijos. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūros vidinė įvairovė. Kontrkultūra. Socializacija. Socializacija. Biologinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas. Socialinio gyvenimo šaltiniai. Asmenybės tapsmo teorijos. George’as Herbertas Meadas. Charlesas Hortonas Cooley. Jeanas Piaget. Socializacijos tipai. Pirminė socializacija. Socializacijos slopinant bruožai.Antrinė socializacija. Socialinė struktūra. Socialinė struktūra. Socialinė padėtis. Gauta padėtis. Įgyta padėtis. Pagrindinė padėtis. Socialinis vaidmuo. Lūkesčiai ir elgesys. Vaidmenų rinkinys. Vaidmens įtampa. Vaidmens apibūdinimas. Socialinė grupė. Socialiniai institutai. Šeimos institucijos paskirtis. Politikos instituto paskirtis. Visuomenė. Grupės ir organizacijos. Grupės elementai. Grupė. Vienijantys veiksniai. Pirminės ir antrinės grupės. Mažos ir didelės grupės. Grupės vidiniai procesai. Organizacija. Organizacijos klasifikuojamos. Biurokratinės organizacijos. Darbo pasidalijimas. Valdžios hierarchija. Taisyklės. Beasmeniskumas. Deviacija. Deviacija ir konformizmas. Deviacijos tipologizavimas. Konformizmas. Deviacijos pasekmės. Deviacijos priežasčių aiškinimai. Sociologiniai aiškinimai.
  Sociologija, konspektas(16 puslapių)
  2010-02-04
 • Visuomenės psichikos sveikata

  Tarptautinė ligų klasifikacija TLK-10. Visuomenės psichikos sveikatos ryšys su kitomis sritimis. Proto sveikata. Psichikos sveikatą bloginantys faktoriai. Proto sveikatos sutrikimai. 5 žvaigždučių sveikatos priežiūros specialistas. Prevencijos samprata ir lygiai. Rizikos faktoriai. Apsauginiai faktoriai. Šiuolaikinis požiūris į psichikos sveikatą. Socializacijos sutrikimų prevencija. Priklausomybių prevencija. Savižudybių prevencija. Prievarta (smurtas) kaip visuomenes sveikatos problema. Stigma ir psichikos sveikata.
  Medicina, konspektas(11 puslapių)
  2005-12-17
 • Visuomenės stratifikacijos teorijų analizė

  Visuomenės struktūra (visuomenės struktūros istorinė apžvalga). Visuomenės stratifikacijos teorijos. Klasikinės stratifikacijos teorijos. Šiuolaikinė visuomenės stratifikacijos teorijos. Socialinis struktūrinimasis pokyčių metu. Socialinių sluoksnių mobilumo aspektai. Visuomenės stratifikacijos loginių schemų analizė. Socialinės nelygybės įtaka socialiniam statusui. Galia stratifikacijos požiūriu. Pajamos socialinėje stratifikacijoje. Stratifikacijos lygmenys pagal lytį. Stratifikacijos lygmenys pagal amžių.
  Sociologija, konspektas(26 puslapiai)
  2006-11-23
 • Visuomenės sveikata (2)

  Visuomenės sveikatos samprata, koncepcijos ir jų raida. Holistinis požiūris į visuomenės sveikatą. Visuomenės sveikatos veiksniai. Sveikatos vertinimas ir matavimas Testas. Visuomenės sveikata Lietuvoje ir užsienyje. Visuomenės sveikatos strategija. Visuomenės sveikatos ugdymas. Sveika gyvensena ir aktyvus darbas.
  Medicina, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-02
 • Visuomenės sveikata (5)

  Visuomenės sveikatos dalyko egzamino klausymų atsakymai. Kas tai yra visuomenės sveikata, kokia jos misija ir pagrindinės funkcijos? Kokia sveikatos apibrėžimų biomedicininės, sociologinės, psichologinės kategorijų esmė? Kokia yra holistinės sveikatos koncepcijos esmė? Kokia neprofesionalių sveikatos koncepcijų esmė? Kas tai yra sveikatos balansas ir sveikatos potencialas? Kaip skirstomi sveikatos netolygumai pasaulyje ir Lietuvoje? Kokie veiksniai sąlygoja sveikatos netolygumus? Kokiomis dimensijomis suprantamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas? Apibūdinkite kiekvieną iš jų. Kokios sveikatos netolygumų pasekmės? Kokios žmonių grupės yra nepalankiausios sveikatos požiūriu? Išvardinkite sveikatos netolygumų priežastis pagal M. Whitehead. Kokius žinote sveikatą veikiančius veiksnius? Apibūdinkite jų poveikį sveikatai. Kokius žinote sveikatos politikos formavimo principus? Kokius išskirtumėte Nacionalinės sveikatos koncepcijos (1991) teiginius, liudijančius apie naują sveikatos politiką? Kokie buvo iškelti pagrindiniai Lietuvos sveikatos programos (1998) tikslai? Kokias žinote šalyje vykdomas prevencines programas? Apibūdinkite jas. Kokius žinote "Sveikata visiems XXI amžiuje" siekinius? Kas tai yra Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema (LNSS)? Kas tai yra sveikatinimo veikla? Kokie sveikatinimo veiklos tikslai? Kas tai yra asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra? Kokia LNSS struktūra? Kas tai yra LNSS vykdomieji subjektai? Kas tai yra LNSS ištekliai? Kokie yra sveikatos priežiūros lygiai? Kaip suprantate sveikatos stiprinimo sąvoką? Kokie pagrindiniai sveikatos stiprinimo principai pagal Pasaulio sveikatos organizaciją? Kokios pagrindinės sveikatos stiprinimo strategijos yra suformuluotos Otavos chartijoje (1986)? Kokios sveikatos stiprinimo veiklos sritys išskiriamos pagal A. Tannahill sveikatos stiprinimo modelį? Ką apima profesinės sveikatos priežiūros sistema? Kokie profesinės sveikatos priežiūros sistemos tikslai? Kas tai yra profesinė rizika? Kokie gali būti profesinės rizikos laipsniai ir kuo jie skiriasi? Kas tai yra kenksmingas darbo aplinkos veiksnys? Kokie gali būti kenksmingi darbo aplinkos veiksniai? Kas tai yra kosmetikos gaminys? Kas tai yra priminė pakuotė? Kas tai yra antrinė pakuotė? Kas tai yra kosmetikos gaminio notifikavimas? Paaiškinkite procedūrą plačiau. Kas tai yra kosmetikos gaminių ženklinimas? Paaiškinkite plačiau. Apibūdinkite A ir B kategorijos paslaugas. Kokie reikalavimai keliami asmenims, teikiantiems grožio paslaugas? Kokie reikalavimai keliami patalpoms teikiant grožio paslaugas? Kas tai yra leidimas-higienos pasas? Kokiu tikslu jis išduodamas.
  Sveika gyvensena ir higiena, konspektas(5 puslapiai)
  2011-03-24
 • Visuomeninė nuomonė ir politinių institucijų kitimas Rusijoje ir Vakaruose

  Visuomeninės nuomonės vaidmuo politinių institucijų vystyme: problemos formulavimas. Visuomeninė nuomonė ir politinių institutų pasikeitimai Vakaruose. Visuomeninė nuomonė ir naujų politinių institutų kūrimas Rusijoje. Rinkimų procesas JAV kaip politinis institutas: problemos ir evoliucijos charakteris XX amžiaus pabaigoje. Noras ir labdara JAV. Politiniai Prancūzijos institutai visuomeninio-politinio gyvenimo pasikeitimų fone. Pagrindiniai politiniai blokai kovoje ir ieškant kompromisų. Pasikeitimai politinėje sąmonėje ir rinkėjų elgesyje. Naujos politinio dalyvavimo formos. Pagrindinės politinių institutų reformų kryptys.
  Politologija, konspektas(47 puslapiai)
  2007-10-10
 • Visuomeninės gėrybės ir visuomeninis pasirinkimas

  Visuomeninių gėrybių samprata. Visuomeninių gėrybių teikiamos naudos įvertinimas. Visuomenės pasirinkimo problemos.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Visuotinė istorija

  Feodalinis susiskaldymas. Karolio Didžiojo užkariavimai. Feodalinis dvaras IX – XI amžiuje. Kijevo Rusia X – XII amžiuje. Romos katalikų bažnyčia XI – XIII amžiuje. Kryžiaus karai. Centralizacijos procesai XII amžiuje. Prancūzijos suvienijimas. Anglijos suvienijimas. Mongolų–totorių jungas Rusijoje. Maskvos iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesansas. Reformacija. Kontrreformacija. Kapitalistinių santykių formavimasis. Nyderlandų revoliucija. Rusija Ivano IV valdymo laikai. Livonijos karas. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje XVII – XVIII amžiuje. Anglijos revoliucija XVII amžiuje. Monarchijos restauravimas Anglijoje. Rusija XVII amžiaus pabaigoje – XVIII amžiaus pradžioje. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas. Prancūzija Napoleono Bonaparto valdymo metais. Didžioji 1789 metų prancūzų revoliucija. 1848 metų revoliucijos Vakarų Europoje. Karinių blokų formavimasis Europoje. 1905–1907 metų revoliucija Rusijoje. Pirmasis pasaulinis karas. Europos perdalijimas po Versalio taikos. Pilietinis karas Rusijoje. SSRS industrializacija. SSRS kolektyvizacija. Reparacijų klausimas po Versalio taikos. Lokarno susitarimai. Tautų Sąjunga. Didžiųjų valstybių santykiai su SSRS. Fašistinių diktatūrų susikūrimas Europoje. Dviejų karo židinių susidarymas. Tarptautiniai santykiai iki II Pasaulinio karo. Antrasis pasaulinis karas. Tarptautiniai pokyčiai po II Pasaulinio karo. Komunistinių valstybių sukūrimas. Jungtinių tautų organizacija. Šaltasis karas. Karinių blokų įkūrimas. JAV po II Pasaulinio karo. JAV po II Pasaulinio karo. SSRS: atšilimas ir sąstingis. Vakarų Europa po II Pasaulinio karo. Socialistinė Europa 1953–1985 metais. Kinija po II Pasaulinio karo. Japonija po II Pasaulinio karo. Trečiasis pasaulis po II Pasaulinio karo. Kolonijinės sistemos pabaiga. Korėjos karas. Arabų ir Izraelio konfliktas. 1956 m. sukilimas Vengrijoje. Kubos revoliucija. Berlyno krizė. Karibų krizė. Lotynų Amerikos ir Afrikos diktatūros. Vietnamo karas. Karas Afganistane. Helsinkio taikos konferencija. Europos sąjunga. Pertvarka SSRS. SSRS suirimas. Socialistinės sistemos Europoje žlugimas. Vokietijos suvienijimas. Postsocialistinės šalys XX amžiaus pabaigoje. Jugoslavijos suirimas. Persijos įlankos konfliktas. Mokslo ir technikos revoliucija. Kultūros tendencijos.
  Visuotinė istorija, konspektas(63 puslapiai)
  2005-06-02
 • Visuotinė istorija (2)

  Europos ekonomikos raida XIX amžiaus II pusėje. Imperializmas ir jo priežastys. Kolonijinė ekspansija ir priešinimasis jai. Kolonializmo padariniai. Prieštaravimų pasaulyje stiprėjimas. Karinių sąjungų kūrimasis Europoje. Trilypė sąjunga. Antantė. Kultūra. Menas. Architektūra. Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789–1794). Napoleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Modernios politinės sistemos formavimasis. XIX amžiaus revoliuciniai sąjūdžiai. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Kolonializmas XIX amžiaus II pusėje. Jo poveikis Afrikos ir Azijos žemynams. Baudžiavos panaikinimas Rusijoje. 1905 metų revoliucija Rusijoje. Pasaulis po pirmojo pasaulinio karo. Totalitarinė sistema Tarybų Sąjungoje. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašizmo gimimas. Tarptautinių santykių paaštrėjimas IV dešimtmetį. II pasaulinis karas. Sąjungininkų konferencijos II pasaulinio karo metu. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Komunistinis pasaulis 1945 – 1985 metais. Vakarų šalys po II pasaulinio karo. Tarptautiniai santykiai 1955 – 1985 metais (Šaltojo karo laikotarpis). Pagrindiniai šaltojo karo laikotarpio konfliktai ir krizės. Pasaulis po 1985 metų. Pasaulinė socializmo sistema. Jos žlugimas 1985 – 1991 metais. Revoliuciniai XIX amžiaus sąjūdžiai. Imperializmo epocha.
  Visuotinė istorija, konspektas(82 puslapiai)
  2006-04-26
 • Visuotinė istorija (3)

  Graikų ir romėnų įtaka Vakarų Europos kultūrai. Frankų valstybės susiformavimas ir raida. Nelygybės atsiradimas tarp germanų. Frankų imperija valdant Karoliui Didžiajam. Kijevo Rusija. Krikščionybės įvedimas. Federalinių santykių įsigalėjimas. Kijevo Rusijos kultūra. Krikščionybės išplitimas. Bažnyčios vaidmuo viduramžiais. Kryžiaus žygiai ir jų padariniai. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių susidarymas XI-XV amžiuje. Centralizacijos reikšmė ir pasekmės. Didieji geografiniai atradimai. Prielaidos. Amerikos ir jūrų kelio į Indiją atradimas. Pirma kelionė aplink pasaulį. Geografinių atradimų reikšmė. Renesanso kultūra. Prielaidos. Humanizmas. Naujų vertybių iškėlimas kultūroje ir mene. Nyderlandų nepriklausomybės karas (buržuazinė revoliucija). Absoliutizmas. Priežastys. Centrinės valdžios stiprėjimas. Absoliutinės monarchijos Prancūzijoje ir Anglijoje. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karo priežastys. D. Vašingtonas. "Nepriklausomybės deklaracija". Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Anglijos ir Amerikos kolonistų priežastys. Didžioji prancūzų XVIII amžiaus revoliucija. Revoliucijos priežastys. Buržuaziniai pertvarkymai XVIII amžiuje. Švietėjų mintys. Napoleono Bonaparto diktatūra. Prancūzijos grobiamieji karai. Kapitalizmo raida XIX amžiaus antroje pusėje. Socializmo idėjų plitimas Europoje. Vokietijos susivienijimas. Pirmojo pasaulinio karo priežastys. Jo rezultatai. Fašistinių diktatūrų Europoje atsiradimas po pirmojo pasaulinio karo. Priežastys. Stalininės socializmo stovyklos susikūrimas Europoje.
  Visuotinė istorija, konspektas(13 puslapių)
  2007-02-23
 • Visuotinė istorija (3)

  Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Lietuvos nepriklausomybė. Steigiamasis seimas, Lietuvos valstybės pagrindų susikūrimas. Stalinė diktatūra. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašistinė Italija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Vokietija (Veimaro respublika).
  Visuotinė istorija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-10-22
 • Visuotinė literatūra (4)

  Rusų romantizmas. Puškinas. Lermontovas. Rusų realizmas. Gogolis. Dostojevskis. Rusų literatūros suklestėjimo epocha.
  Visuotinė literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Visuotinė literatūra (5)

  Viduramžių literatūros kryptys, žymiausi rašytojai, jų kūrinių apžvalga ir lingvistinė bei literatūrologinė analizė. Švietimas ir mokslo raida. XVIII amžiaus filosofija. Natūralaus (prigimtinio) žmogaus idėja. Švietimo epochos literatūros nacionaliniai savitumai. Prancūzų švietimo periodai. Filosofinės apysakos. Filosofinės Didro pažiūros. Estetinės Didro pažiūros. Goethe. Romantizmas.
  Visuotinė literatūra, konspektas(63 puslapiai)
  2006-01-05
 • Visuotinė literatūra (7)

  M. Meterlinkas "Nekviestoji viešnia". Senolio portretas. O. Vaildas "Doriano Grėjaus portretas". Kalbantysis ir veikiantysis herojus: Henrio filosofija ir Doriano veikla. G. Floberas "Ponia Bovari". Romantizmo ir realizmo sandūra romane "Ponia Bovari". V. Hugo "Paryžiaus katedra". Esmeraldos portretas. Dž. Baironas "Kainas". Kainas ir Liuciferis. E.T.A. Hofmanas "Mažasis Cachesas, pasivadinęs Cinoberiu". Cacheso paveikslas. T. Manas "Tonio Kregeris". Moterų paveikslai. Lizavetos Ivanovos portretas. Dž. Džoisas "Mirusieji". Muzika – veiksmo vystymo elementas. Gretos paveikslas. F. Kafka "Metamorfozės". Muzikos samprata ir jos vaidmuo. A. Kamiu "Svetimas" ir "Sizifo mitas". Absurdo teorija ir praktika: "Sizifo mitas" ir "Svetimas".
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-02-11
 • Visuotinė literatūra (8)

  Moljero (Molière) jo kelias į sceną. Papročių ir charakterių komedijos. Juoko specifika. Satyra, tipizavimas. Moljero (Molière) Tartiufas. Veidmainystės tema. Tartiufo paveikslas. Kaukės ir veido, išorės ir esmės santykis. Tartiufizmo samprata. Apvilto pasitikėjimo tema Molière’o Tartiufe. Orgono, ponios Pernel paveikslai. Karaliaus vaidmuo. Molière’o Don Žuanas. Žanro problema. Tikėjimo, moralės, meilės temos. Don Žuano ir Sganarelio paveikslai. Don Žuano mito įprasminimas. Švietimo epocha. Prielaidos Švietimo susiformavimui XVII amžiuje Anglijoje. Bendrieji Švietimo ideologijos bruožai. Švietimo literatūros temos, motyvai, žanrai. Santykis su klasicizmu. Anglų Švietimo romanas, jo raidos periodizacija. Ankstyvojo Švietimo romano ypatumai. J. Swifto (Svifto) Guliverio kelionės. Fantastikos pobūdis, parodija, groteskas. Mokslo, civilizacijos, gamtos, politikos temos.
  Visuotinė literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-02-11
 • Visuotinė literatūra: XX amžius

  Literatūros samprata, pagrindinės Vakarų raidos tendencijos. Naujos meninio mąstymo, vaizdavimo bei pasakojimo formos romane, dramaturgijoje, lyrikoje. Tradicijų ir novatoriškumo santykis. Dėmesys individualiai psichikai intelektinėje ir psichologinėje prozoje. T. Mano kūrybos problematika. Meno ir menininko iki Šiaurietiška pasaulėjauta. Intelekto ir vitališkumo priešprieša. Menininko asmenybės dvilypumas H. Hesės romanistikoje. Utopinė harmoningos būties vizija, rytų kultūros reikšmė. Naujosios modernizmo srovės XX amžiaus pradžioje. Kubizmas dailėje ir literatūroje. G. Apollinaire ir "Naujoji dvasia" futurizmo doktrina. Ekspresionizmo etika ir estetika; apraiškos dramaturgijoje, prozoje ir poezijoje. (Georgas Traklis). Futurizmas. Ekspresionizmas. Georgas Traklis. Literatūra ir pirmasis pasaulinis karas. "Prarastoji karta". Hemingvėjus, Remarkas ir Oldingtonas. Dadaizmas ir siurrealizmas. Automatinis rašymas ir objekto revoliucija. Siurrealizmas. Psichologinis romanas ir modernizmas. Vidinis monologas "sąmonės srautas". Nauja erdvės ir laiko samprata, psichologinės. Analizės savitumas, menų sintezė romanų cikle ,"Prarasto laiko beieškant". Naujosios poezijos raida. Milašius, Rilke. Pasaulėjautos bruožai, Dieviškos savitumas, poetika. Egzistencializmas ir literatūra. J. Sartre, A. Camus. Herojiškumas absurdo pasaulyje. XX amžiaus dramaturgijos raida. Egzistencializmo reikšmė absurdo dramai: E. Jonesco, S. Beckettas. Postmodernizmo sąvoka, pagrindiniai bruožai. Prancūzų "Naujasis romanas" kaip postmodernizmo pirmoji fazė. Vakarų romano raida XX amžiaus antroje pusėje: G. Green, J. Fowles, G. Grass. W. Faulkner, J. Cortazar. Šiuolaikinės Europos literatūros tendencijos.
  Visuotinė literatūra, konspektas(18 puslapių)
  2009-02-11
 • Visuotinė muzika

  Senųjų civilizacijų muzikinė kultūra. F. Šubertas. Europos viduramžių muzika. Grigališkasis choralas. R. Šumanas. Renesanso epochos muzikinė kultūra. F. Mendelsonas. Baroko epochos orkestriniai muzikos žanrai: senovinė siuita, didysis koncertas, solinis koncertas, uvertiūra. H. Berliozas – prancūzų programinės simfoninės muzikos kūrėjas. Opera- scenos veikalas sintetinis žanras. F. Šopenas. J.S. Bachas. F. Listas. J.S. Bacho (1659-1750) vargoninė kūryba. N. Paganinio (1782 – 1840) virtuozinio stiliaus ypatybės. G.F. Hendelio gyvenimo ir kūrybos kelias. Švietimo epocha ir muzikinis klasicizmas. K.V. Gliukas (1714- 1787) - operos reformatorius. J.Haidnas (1732- 1809) - klasikinės Vienos mokyklos pagrindėjas. K.M. fon Veberis (1786- 1826) – vokiečių nacionalinės romantinės operos pradininkas. V.A. Mocarto (1756- 1791m.) operinė kūryba. Trys laikotarpiai romantizmo epochoje. V.M. Mocarto (1756- 1791m.) instrumentinė muzika. R.Vagneris (1813- 1883m.) – muzikinės dramos kūrėjas. L.V. Bethoveno gyvenimo ir kūrybos kelias. L.V. Bethoveno fortepioninė kūryba. D.Verdi operinė kūryba. Viduramžiuose suklestėjo 2 skirtingi dainų tipai. Grigališkasis choralas.
  Muzika, konspektas(16 puslapių)
  2008-01-28
Puslapyje rodyti po