Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešasis administravimas (3)

  Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Viešojo administravimo politinė aplinka. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo reforma Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Viešojo administravimo įstatymo analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės tarnybos įstatymo (2002 metų) analizė. Viešojo administravimo istorinė raida. Max’o Weberio biurokratijos ir valdymo teorijų apžvalga, idealiosios biurokratijos teorija. Liutherio Gulicko indėlis į viešojo administravimo teorijos raidą, organizacijų sudarymo ir veiklos teorijas (POSDCORB). Herberto Simono indėlis į viešojo administravimo raidą, administracinio žmogaus, riboto racionalumo teorijas. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Personalo valdymas viešajame administravime. Vadovavimas ir vadovas viešojoje organizacijoje. Viešojo administravimo etika. Etikos kodeksai viešajame administravime. Sprendimų priėmimo metodai viešajame administravime. Efektyvumas viešajame administravime, viešųjų programų vertinimas. Strateginis planavimas viešajame administravime. Administracinė teisė ir viešasis administravimas. Administracinės teisenos reforma ir sistema Lietuvoje. Administracinė – teritorinė reforma Lietuvoje ir viešasis administravimas. Ryšiai tarp įvairių viešojo administravimo lygmenų ir institucijų. Biudžetas ir viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas.
  Vadyba, konspektas(50 puslapių)
  2005-09-30
 • Viešasis administravimas (5)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Viešojo administravimo objektas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo sistema. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Kiti viešojo administravimo apibrėžimai. Viešasis interesas. Viešasis sektorius. Rinkos problemos. Gėrybių skirstymas. Viešųjų gėrybių savybės. Viešojo sektoriaus funkcijos. Valdžios įrankiai. Trys požiūriai viešajame administravime. Vadybinis požiūris viešajame administravime. Politinis požiūris viešajame administravime. Teisinis požiūris viešajame administravime. Viešojo administravimo istorinė raida. Valdymo praktika ir idėjos nuo seniausių laikų iki Renesanso. Idėjos apie valdymą Platono "Valstybėje". Kameralizmo idėjos XVII – XVIII amžius. Vokiečių – austrų administravimo mokyklos raida XIX – XX amžius. Prancūzų administravimo mokyklos raida. Viešojo administravimo raida Jungtinėse Valstijose XVIII – XIX amžius. Viešojo administravimo paradigmos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Woodrowas Wilsonas. Frankas Goodnowas. Williamas F. Willoughby. Leonardas D. White’as. A. Hamiltono ir T. Jeffersono paveldas. Frederickas W. Tayloras. Henry Fayolis. J. Mooney ir A.C. Reiley administracinės struktūros principai. Niujorko (New York) municipalinių tyrimų biuras. Lutheris Halsey Gulickas. Maxas Weberis. Weberio biurokratijos principai. Weberio biurokratijos modelio kritika. Herbertas A. Simonas. Administravimo principų kritika H. Simono "Administravimo priežodžiuose". Chesteris Bernardas. Dwightas Waldo. Viešasis administravimas demokratinėje valstybėje. Politinės ideologijos demokratinėje valstybėje. Valstybės teorijos. Marksizmas. Klasikinė elito teorija. Weberis. Pliuralizmas. Pliuralizmo trumpas apibūdinimas. Biurokratija pliuralistinėje teorijoje. Šiuolaikinė elito teorija. Neomarksizmas. Trumpas neomarksizmo apibūdinimas. Biurokratija neomarksizme. Korporatizmas. "Gerovės valstybės" raidos etapai. Trys "gerovės valstybės" modeliai. Viešasis administravimas politikos formavimo procese. Viešosios politikos analizės raida. "Viešosios politikos" apibrėžimai. "Politikos analizės" apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos problemų sampratos. Kaip apibrėžiamos viešosios politikos problemos? Politikos adresatai. Sprendimų priėmimo modeliai. Racionalaus modelio bruožai. Inkrementinio modelio bruožai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Politikos vertinimo požiūriai.
  Vadyba, konspektas(85 skaidrės)
  2006-01-26
 • Viešasis administravimas (9)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo klasikai? Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo, socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvistinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus. Skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų — švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto teikimas ir administravimas Lietuvoje. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Kokios yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai. Teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1990 metais. Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Vadovo vaidmuo. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės teorijų ypatybės. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. Naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" samprata.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-21
 • Viešoji politika

  Viešosios politikos tyrimų istorinė raida. Politikos analizė. Politikos procesas. Stadijos. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos procesas. Stadijos. Politikos formulavimas. Politikos procesas. Stadijos. Politikos įgyvendinimas. Politikos procesas. Stadijos. Vertinimas. Viešosios politikos dalyviai. Interesų grupės viešojoje politikoje. Lyginamoji politikos analizė. Politinis vadovavimas – lyginamieji aspektai. Biurokratija - lyginamieji aspektai.
  Politologija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-04-14
 • Viešoji politika (3)

  Pliuralizmo, naujosios dešinės, elitizmo, marksizmo ir neopliuralizmo požiūris į politikos formavimo procesą bei rinkėjų vaidmenį jame. Pliuralizmas. Pliuralistinės socialinių mokslų teorijos skiriamieji bruožai. Interesų grupės. Naujoji dešinė. Elito teorija. Weberio terija. Valdymas ir pavaldumas. Vertybės. Įeigos politika. Partijų konkurencijos ribotumas. Žiniasklaidos konkurencijos ribotumas. Kolektyvinio veiksmo ribotumas. Valstybės organizacija. Politiniu lyderių vaidmuo liberaliojoje demokratijoje. Valstybe ir ekonominė politika. Liberalios demokratinės valstybės įvaizdžiai elito teorijoje. Išvada.
  Politologija, konspektas(10 puslapių)
  2007-05-02
 • Viešoji politika ir jos formavimas

  Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politinis procesas: sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas: politinio proceso etapai. Viešosios politikos analizė.
  Politologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-06-10
 • Viešojo administravimo efektyvumas

  Viešojo administravimo efektyvumas. Strateginis planavimas. Efektyvumas ir biurokratija. Visuotinė kokybės vadyba ir sprendimų priėmimas.
  Viešasis administravimas, konspektas(11 puslapių)
  2008-08-08
 • Viešojo administravimo lyginamoji analizė

  Viešojo administravimo lyginamoji analizė. Viešojo administravimo (va) genezė – mokslo formavimasis, 2 požiūriai. VA mokyklos skirtingai suvokė. Kontinentinės Europos VA savo ištakose rėmėsi. Kontinentinės Europos VA ištakos. Kameralizmo doktrina. Kameralizmo ideologijos pradininkai. Kameralizmo doktrinos postulatai. Kameralistikos periodai. Vokiečių – austrų va mokykla. M.Weberio indėlis. Prancūzų administravimo mokykla. VA disciplinos statuso problema. Amerikietiškoji VA mokykla. Amerikietiškosios VA mokyklos ištakos. Viešojo valdymo principai. VA samprata. Administravimo metodikos elementai. Administravimo metodikos taikymas. VA metodų rūšys. Viešųjų institucijų ir privataus verslo administravimo skirtumai. Tradicinis VA modelis. Vėberio biurokratijos teorija. Modelio loginė struktūra. Wilsono indėlis. Modelio analizė. Modelio Kritika. Informacinis pranašumas. Viešojo pasirinkimo teorija. Pagrindiniai teiginiai. Išvados. V.Ostromo biurokratijos kritika. Organizacijos finansavimas. Naujoji viešoji vadyba. Pagrindiniai teiginiai. G. Allisono tezės. A. Massey tezės. Ch. Hoodo tezės. Tikslai. Viešoji vadyba. Personalo valdymas. Atsakomybė. Valstybės tarnyba. Lyginamoji analizė. Išvados. Visuomenės (viešasis) interesas. Subjekto ir vykdytojo problema. Viešojo pasirinkimo mokykla. Tradicinio VA modelio šalininkai. Viešojo intereso sąvoka VA modelyje. Agreguoti interesai vs vertybės. Racionalumas. Visuomenės vs valstybės interesai. Naujasis institucionalizmas. Naujoji informacijos ekonomika. Informacijos viešajame sektoriuje problema. Asimetrinė informacija. Racionalaus pasirinkimo teorija. VA efektyvumo veiksniai. Išvados. Viešojo sektoriaus "demarkacijos problema". Viešojo sektoriaus sąvokos turinys. Viešasis ir privatus sektoriai. Viešojo sektoriaus dydis. Apibrėžiantys kriterijai. Demarkacijos problema. Lane kompleksinis sprendimas. Nuosavybės ir išdėstymo (alokacijos) mechanizmas. Nuosavybės ir sąveikavimo tipai. Išdėstymo mechanizmas ir sąveikavimo tipai. Kontrolės formos ir išdėstymo mechanizmo tipai. Apibendrinimas. Gamyba, vartojimas ir nuosavybės tipai. Gėrybių tipai. Neatskiriamumas. Kolektyvinio veiksmo logika. Viešoji politika. Viešosios politikos modeliai ir jų pasirinkimo kriterijai. Demografinis požiūris (vieta). Kritika. Inkrementalistinis požiūris (laikas). Kritika. Racionalaus sprendimo modelis. Trūkumai. Šiukšliadėžės modelis. Socialiniai tikslai. SGF teorija. Išvestinė SGF versija. Norminis SGF modelis. Rawlso teisingumo teorija. Viešoji politika. Viešosios politikos rūšių tipologija. Politikos analizės metodologija. Politikos analizės procedūros. Viešojo sektoriaus reformos logika. VS reformų politika. VS reformų tikslai ir priemonės. Strategijos ir rezultatai. Decentralizacija/dekoncentracija. Privatizacija. Išvados. Ex ante (prieš reformas) ir ex post (po) valdymas. Skirtumai. Įgyvendinimo modeliai. Įgyvendinimo funkcijos. Sudėtingesnė įgyvendinimo formulė. Įgyvendinimo procesų modeliavimas. Įgyvendinimas kaip tobulas administravimas. Įgyvendinimas kaip politikos vadyba. Įgyvendinimas kaip evoliucija. Įgyvendinimas kaip mokymasis. Įgyvendinimas kaip struktūra. Įgyvendinimas kaip rezultatas. Įgyvendinimas kaip perspektyva. Įgyvendinimas kaip atgalinis planavimas. Įgyvendinimas kaip simbolizmas. Įgyvendinimas kaip dviprasmiškumas. Įgyvendinimas kaip koalicija.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-06-19
 • Viešojo administravimo tyrimų metodologija

  Apibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo tyrimų metodologiją ir jos funkcijas. Apibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo funkcijas. Apibrėžkite "paradigmos", "teorijos", "modelio", "metodo" sąvokas. Aptarkite paradigmų, teorijų, modelių, metodo viešajame administravime pavyzdžius. Apibūdinkite duomenų sampratą, skirtingas duomenų rūšis, pateikite duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Apibūdinkite racionalizmo sampratą, racionalistinį socialinės tikrovės pažinimo būdą, racionalistinio pažinimo pavyzdžius viešajame administravime. Apibūdinkite hipotezės samprata, skirtingas hipotezių rūšis, pateikite hipotezių pavyzdžių viešojo administravimo tyrimuose. Kokie yra dedukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai. Kokie yra indukcinio pažinimo privalumai ir trūkumai? Kas yra meta analizė? Pateikite meta analizės panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Apibūdinkite fenomenologijos ir hermeneutikos reikšmę viešojo administravimo tyrimuose? Kaip sudaromos tipologijos? Pateikite tipologijų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Kokie yra fenomenologinio pažinimo pranašumai ir trūkumai? Kaip sudaromas klausimynas? Pateikite pavyzdžių, kokie klausimai galėtų būti įtraukti į klausimyną, atliekant viešojo administravimo tyrimą. Apibūdinkite pozityvizmo ir empirizmo sampratą, pozityvizmo ir empirizmo viešajame administravime pavyzdžius. Kaip nustatoma imtis? Pateikite imties nustatymo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžių. Kokie yra pozityvistinės metodologijos panašumai ir trūkumai. Kaip atliekamas interviu, kokios yra interviu rūšys? Pateikite interviu metodo panaudojimo viešajame administravime pavyzdžius. Aptarkite verifikavimo ir falsifikavimo procedūras ir jų panaudojimą viešojo administravimo tyrimuose. Kokie yra kiekybiniai tyrimo metodai? Aptarkite kiekybinių metodų panaudojimo viešajame administravime pavyzdžius. Apibūdinkite holistinio socialinės tikrovės aiškinimo sampratą, holistinio požiūrio viešajame administravime pavyzdžius. Glaustai paaiškinkite sociologinius metodus viešojo administravimo tyrimuose. Pasirinktinai pateikite sociologinių charakteristikų, terminų ir dydžių pavyzdžius. Apibūdinkite individualizmo sampratą, individualistinėmis prielaidomis paremtus socialinės tikrovės modelius, individualistinio požiūrio viešajame administravime pavyzdžius. Kokie yra kokybiniai tyrimo metodai? Aptarkite kokybinių metodų panaudojimo viešajame administravime galimybes. Apibūdinkite aprašymą, paaiškinimą, vertinimą, numatymą, pritaikymą kaip skirtingus etapus viešojo administravimo tyrimuose ir aptarkite šių etapų pavyzdžius. Kaip atliekamas atvejo tyrimas? Aptarkite atvejo tyrimų panaudojimo viešajame administravime galimybes. Apibūdinkite egalitarinį požiūrį viešajame administravime. Atlikite pagrindinių Lietuvos viešojo administravimo įstatymų analizę (Valstybės tarnybos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas). Kaip atliekama dokumentų analizė? Aptarkite dokumentų analizės panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžius. Kokie yra nuosaikaus egalitarizmo pranašumai ir trūkumai šiuolaikiniame pasaulyje? Kokie yra palyginamieji metodai? Aptarkite palyginamųjų metodų panaudojimo viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžius. Apibrėžkite vėberinę metodologiją. Apibrėžkite socialinės politikos modelius. Paaiškinkite jų pranašumus ir trūkumus. Aptarkite vėberinės metodologijos pranašumus ir trūkumus šiuolaikiniame pasaulyje. Apibūdinkite 3E koncepciją. Išvardinkite ir aptarkite "Naujosios viešosios vadybos" (NVV) taikymo pranašumus, galimybes ir pavyzdžius viešajame administravime. Apibūdinkite individualizmą ir globalizaciją kaip naujosios viešosios vadybos (NVV) atsiradimo sąlygas. Modeliavimo socialiniame moksle ypatumai. Statiško ir dialektinio modeliavimo samprata. Aptarkite socialinio administravimo problemas Lietuvoje ir užsienyje. Pagrįskite vadybinį aspektą viešajame administravime. Pagrįskite ekonominį aspektą viešajame administravime. Pateikite socialinio administravimo (socialinės apsaugos) tyrimo metodus, rodiklius bei būdus. Paaiškinkite "tyrimo dalyvaujant" reikšmę socialinio administravimo tyrimuose. Apibūdinkite hierarchinį požiūrį viešajame administravime. Apibrėžkite mokslinius kriterijus viešojo administravimo tyrimuose. Apibrėžkite socialinės apsaugos struktūrą ir jos finansavimą (biudžetai). Apibūdinkite etiką viešajame administravime ir viešojo administravimo tyrimuose.
  Viešasis administravimas, konspektas(40 puslapių)
  2009-04-25
 • Viešojo sektoriaus ekonomika

  Ekonominė problema. Rinkos nesėkmės: Konkurencijos. Viešosios gėrybės. Išoriniai poveikiai. Neapibrėžtumas. Monopsonija. BVP. Viešųjų gėrybių identifikavimo savybės. Viešosios gėrybės. Visuminė prekių paklausa. Viešųjų gėrybių identifikavimo algoritmas. Pagrindinės valstybės įsikišimo priemonės. Viešųjų gėrybių teorinis taikymas. Išoriniai poveikiai. Nepilnos rinkos. Informacijos nesėkmės. Draudimo rinka. Standartinės draudimo rinkų veikimo sąlygos. Informacinės nesėkmės. Valstybė kišasi esant socialinėms rizikoms. Trumpalaikės socialinio draudimo išmokos. Motinystės draudimas. Nedarbo draudimas. Senatvės pensijos. Pensijų sistemų tikslai. Pagrindinė problema pensijų draudimo rinkoje-tai demografiniai veiksniai. Senatvės rizikos draudimas. Našlystės atveju. Senatvės apsauga ekonominiu aspektu. Demografinė krizė ir jos sprendimo veiksniai. Didesnės pensijos noras ir jo išsipildymo veiksniai. Valstybės įsikišimas į rinką dėl socialinio teisingumo. Kodėl nelygybė yra blogai? Kas lemia turtinę (pajamų) nelygybę? Perskirstymas. Ribinio naudingumo teorija. J. Rawls požiūris. Kaip įvertinama pajamų nelygybė? Viešojo sektoriaus institucinė struktūra. Rinkos. Viešojo sektoriaus institucijos. Kolektyviniai sprendimai. Vidutinio rinkėjo teorema. Sąnaudų naudos analizė. Kolektyvinių sprendimų efektyvumą apsprendžia du veiksniai. Yra veiksniai, kurie stabdo biurokratinių įstaigų plėtimąsi. NPO ypatybės. NPO sėkmingai konkuruoja su pelno siekiančiomis organizacijomis ir valstybė. Kodėl? Yra dvi teorijos.
  Ekonomika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-27
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (2)

  Skirtingas požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje (XVIII amžius). Skirtingas požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje (XIX amžius). Skirtingas požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje (XX amžius). Šiuolaikinis požiūris į valstybės vaidmenį ekonomikoje. Gimstantis sutarimas dėl valstybės vaidmens ekonomikoje. Balansas tarp rinkos ir valstybės. Vyriausybės ekonominis vaidmuo. Vyriausybės nesėkmės. Mišri ekonomika. Kas yra vyriausybė? Kaip masto ekonomistas, užsiimantis viešojo sektoriaus ekonomika? Ką gaminti? Kaip gaminti? Kam gaminti? (paskirstymo klausimas). Kaip daromi sprendimai? Nash’o pusiausvyra. Viešojo sektoriaus analizė. Žinojimas kuo užsiima viešasis sektorius ir kaip jis yra organizuotas. Vyriausybės veiksmų pasekmių supratimas iki 2006 09 26. Alternatyvių politikų įvertinimas. Politinio proceso interpretavimas. Normatyvinė ir pozityvinė ekonomika. Nesutarimai tarp ekonomistų. Požiūrių skirtumai į tai kaip veikia ekonomika. Nesutarimas dėl tikslo funkcijos. Rinkos nesėkmės. Viešosios gėrybės. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Privačių ir viešųjų gėrybių visuminė paklausa (rinkos nesėkmė teikiant VG). Pasiūlos ir paklausos. Viešosios gėrybės ir rinkos ydos. Teisinga mokesčių politika. Lindalio kainos. Rinkos nesėkmė. Zuikiavimo problema. VG teorijos taikymo pavyzdžiai. Klubų teorija. Mokėjimas už viešąsias prekes. Tiltai. Grynosios ir negrynosios viešosios prekės. Viešai teikiamos prekės. Grynosios ir negrynosios viešosios prekės: atskyrimo kaštai. Viešosios gėrybės: apibendrinimas. Kvasi-viešosios gėrybės. Iškraipymai dėl prekių teikimo nemokamai. Viešai teikiamų privačių prekių racionavimo mechanizmai. Viešai teikiamų privačių prekių racionavimo mechanizmai. Iškraipymai dėl vienodo teikimo. Trys viešai teikiamų prekių racionavimo būdai. Išoriniai poveikiai (eksternalijos). Nuosavybės teisės, atskiriamumas ir išoriniai efektai. Eksternalijų internalizavimas. Kouzo teorema. Nuosavybės teisės, atskiriamumas ir išoriniai efektai (oro pardavėjo pvz.). Valstybės įsikišimas ribojant neigiamus ir teigiamus poveikius. Konkurencijos nesėkmė. Netobula konkurencija. Monopolijos rūšys. Konkurencijos nesėkmės priežastys. Žemėjanti paklausos kreivė monopolinėje rinkoje. Monopolinė kaina. Monopolijos suvalstybinimas. Rinkos nesėkmė ir valstybinis reguliavimas. Nepilnos rinkos. Kokia rinka yra nepilna? Nepilnos rinkos pavyzdžiai (draudimas ir kapitalo rinkos). Nepilnų rinkų tarpusavyje susiję priežastys. Nepilnos rinkos (pasėlių draudimas). Nepilnos rinkos (paskolos). Nepilnos rinkos: papildančios rinkos. Informacijos ydos. Rinkos informacinės nesėkmės. Informacijos nesėkmė. Informacijos stoka. Draudimo rinkos. Socialinio draudimo ekonominis pagrindimas. Taupymo ir mokesčių vaidmuo pensijų sistemose. Demografinė krizė ir jos sprendimo veiksniai. Didesnės pensijos noras ir jo išsipildymo veiksniai. Rinkos nesėkmių apibendrinimas. Valstybės intervencija į ekonomiką dėl socialinio teisingumo. Pirminis ir antrinis pajamų pasiskirstymas. Rinkos ekonomikoje pajamų nelygybę lemia. Dvipusis valstybės ekonominis vaidmuo. Perskirstymo objektais gali būti. Pajamų nelygybės matavimas: Lorenz’o kreivė. Nelygybės matavimas. Gini koeficientas. Lygybė ir efektyvumas. Pajamų diferenciacijos poveikis augimui. Perskirstymas, nukreiptas į pajamų lygybę, susijęs su ekonominiais (efektyvumo) nuostoliais. Svarstomi du visuomeninio pasirinkimo klausimai. Socialinių pasirinkimų analizė. Socialinės abejingumo kreivės. Pakeičiamumo nustatymas. Ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis. Dviejų asmenų naudingumo galimybių kreivė. Pakeičiamumas: kai perskirstymas kainuoja. Pakeičiamumo nustatymas. Naudingumo galimybių kreivė su kainuojančiais transferais. Pakeičiamumų įvertinimas. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės. Utilitarizmas. Nash’o socialinė abejingumo kreivė. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės. Rawls’izmas. Alternatyvios socialinės abejingumo kreivės. Dvi išlygos. Dvi išlygos: tarpasmeniniai palyginimai. Dvi išlygos: iš kur socialinės gerovės funkcijos? Dalton’o – Atkinson’o matas. Lygesnio pajamų pasiskirstymo link. Dalton’o – Atkinson’o matas. Visuomenės gerovė. Kaip agreguoti individualias preferencijas? "Antrojo geriausiojo" principas. Išnaudojimas - ne tik marksistinė koncepcija. Istorija. Esminis skirtumas. Apmokestinimo formos. Lietuvos vyriausybės pajamos. Netiesioginiai mokesčiai sudaro didžiąją dalį valstybės pajamų. Penki pageidautini bet kurios mokesčių sistemos bruožai. Ekonominis efektyvumas. Ekonominis efektyvumas: apmokestinimo įtaka elgsenai. Ekonominis efektyvumas: finansiniai apmokestinimo efektai. Ekonominis efektyvumas: organizaciniai apmokestinimo efektai. Ekonominis efektyvumas: iškraipantis ir neiškraipantis apmokestinimas. Ekonominis efektyvumas: koreguojantis apmokestinimas. Administravimo kaštai. Lankstumas. Lankstumas: automatinė stabilizacija. Lankstumas: politiniai tarifų keitimo sunkumai. Politinė funkcija. Teisingumas. Teisingumas: horizontalus teisingumas. Teisingumas: vertikalus teisingumas. Teisingumas: pajamos kaip apmokestinimo pagrindas. Teisingumas: vartojimas kaip apmokestinimo pagrindas. Teisingumas: pajamų kaip apmokestinimo pagrindo kritika. Teisingumas: naudos metodas. Teisingumas: alternatyvios apmokestinimo bazės. Horizontalus teisingumas. Vertikalus teisingumas. Pajamos. Vartojimas. Viso gyvenimo vartojimas. Utilitarizmas. Rawls’o socialinės gerovės funkcija. Socialinės gerovės funkcijos metodo ribotumas. Bendroji sistema galvoti apie apmokestinimą. Pareto efektyvus apmokestinimas. Utilitarinė socialinės gerovės funkcija. Rawls’o socialinės gerovės funkcija. Kuo ekonomistai gali prisidėti prie diskusijos apie teisingumą? Mokesčių našta ir jos perkėlimas. Mokesčių našta konkurencinėse rinkose. Mokesčio efektas firmos lygyje. Įtaka rinkos pusiausvyrai. Ar svarbu ar mokestis uždedamas vartotojai ar gamintojui? Kaštų - naudos analizė. Privačių kaštų - naudos analizė. Dabartinė diskontuota vertė. Socialinių kaštų - naudos analizė. Nepiniginių kaštų ir naudos matavimas. Laiko vertinimas. Gyvenimo vertinimas. Natūralių išteklių vertinimas. Šešėlinės kainos ir rinkos kainos. Kaštų efektyvumas.
  Ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-01-02
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (3)

  Įžanga. Savanoriškumas ir prievarta. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Valstybės finansų įtaka privačiai nuosavybei. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: pradmenys. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: XX amžius. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Kouzo (Coase R. H.) teorema. Paklausos ir pasiūlos suderinamumo problema. Privati ir viešoji gamyba. Klubų teorija. Pajamų pasiskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Kompensavimo kriterijus (Kaldoro – Hikso). Visuomenės gerovė. "Antrojo geriausiojo" principas. Kolektyvinis pasirinkimas. Sprendimų priėmimas balsų dauguma. Paprastoji dauguma. Paprastoji dauguma ir kolektyvinio pasirinkimo tranzityvumas. Daugiamatės alternatyvos. Pasirinkimo procedūros. Kolektyvinių sprendimų priėmimo alternatyvios taisyklės. Errou (Arrow K. J.) negalimumo teorema. Sprendimų priėmimo dalyviai. Racionalus abejingumas (neišmanymas, nežinojimas). Atstovaujamoji demokratija. Balsų mainai. Specialių interesų grupės. Rentos vaikymasis. Politinis veiklos ciklas. Savanoriškumas ir prievarta. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Valstybės finansų įtaka privačiai nuosavybei. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: pradmenys. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija: XX amžius. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Kouzo (Coase R. H.). Teorema. Paklausos ir pasiūlos suderinamumo problema. Privati ir viešoji gamyba. Klubų teorija. Pajamų pasiskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Biurokratija ir neefektyvumas. Niskaneno modelis. Valstybės ydos. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių sąvokos ir klasifikacijos. Mokesčių sistemų vertinimo kriterijai. Mokesčių veikimo sfera. Mokesčio naštos perkėlimas konkurencinėje rinkoje. Mokesčio naštos perkėlimas monopolinėje rinkoje. Mokesčių naštos perkėlimas darbo rinkoje. Mokesčių naštos perkėlimas ir bendroji pusiausvyra. Valstybės išlaidų struktūra. Naudos perkėlimas ir iškreipiantis viešųjų išlaidų poveikis. Pašalpų poveikis darbo pasiūlai. Subsidijų natūra. Apribotų subsidijų poveikis. Dabartinės vertės metodas. Viešasis draudimas. Viešosios išlaidos ir gamyba valstybiniame sektoriuje. Finansavimo būdai. Gamybos viešajame sektoriuje tikslingumo pagrindimas. Administracinio gamybos reguliavimo turinys ir poveikis. Viešoji gamyba ir perskirstymas. Privatizavimas. Kontraktavimas, viešieji pirkimai. Kvazirinkos. Organizacijų tipai. Rezultatų ir sąnaudų įvertinimas privačiame ir viešajame sektoriuose. Įvertinimo kriterijai. Rezultatyvumo rodikliai. Sąnaudų (kaštų) ir rezultatyvumo analizė. Kaštų ir naudos analizė. Vidinės grąžos normos metodas. Piniginė ir natūrinė parama.
  Ekonomika, konspektas(72 puslapiai)
  2008-01-23
 • Viešojo sektoriaus ekonomika (4)

  Viešojo sektoriaus ekonomikos objektas. Rinka ir valstybė. Savanoriškumas ir prievarta. Rinko ydos ir valstybės įsikišimas. Valstybės finansai ir nuosavybė. Pajamos ir išlaidos. Valstybės nuosavybės poveikis privačiai. Viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje ir jo raidos tendencijos. Viešojo sektoriaus ekonominė teorija. Privačios ir viešosios gėrybės. Coase'o teorema. Privačiųjų ir viešųjų gėrybių savybės. Eksternalijų internalizavimas. Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Privati ir viešoji gamyba. Perskirstymas ir efektyvumas. Pajamų paskirstymas ir valstybė. Lygybė ir efektyvumas. Kompensavimo kriterijus (Kaldoro-Hikso). Visuomenės gerovė. "Antrojo" geriausiojo principas. Kolektyvinis pasirinkimas, vienbalsis sprendimų priėmimas, Pareto optimalumas. Sprendimų priėmimas balsų dauguma. Daugiamatės alternatyvos. Pasirinkimo procedūros. Errou negalimumo teorema. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių sąvokos ir klasifikacijos. Mokesčių sistemų vertinimo kriterijai. Valstybės išlaidų struktūra. Naudos persikėlimas ir iškreipiantis viešųjų išlaidų poveikis. Viešasis draudimas.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2008-03-31
 • Viešojo sektoriaus finansai ir biudžetas

  Viešojo sektoriaus finansai ir biudžetas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžetų sudarymo principai. Biudžetų sudarymo metodai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Valstybės finansų struktūra. Valstybės pajamų politika.
  Viešasis administravimas, konspektas(16 puslapių)
  2009-10-05
 • Viešojo valdymo problemos ir perspektyvos

  Darbe aptariamos ankstyvosios valdymo teorijos, jų įtaka viešajam administravimui, pagrindinės viešo administravimo teoretikų keltos problemos. Nagrinėjamos viešojo valdymo sąsajos su biznio administravimu, naujausių viešojo valdymo teorijų kontekste.
  Viešasis administravimas, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-24
 • Viešojo valdymo samprata

  Viešojo valdymo samprata. Viešojo valdymo formos. Viešojo valdymo turinys. Viešojo valdymo požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentas – valstybės vadovas. Valstybės vadovo samprata. Prezidento rinkimai. Prezidento įgaliojimų pasibaigimas. Pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai. Apkaltos procesas. Prezidento neliečiamybė. Prezidento simboliai. Prezidento aprūpinimas ir aptarnavimas. Kompetencija. Santykiai su Seimu. Prezidento įgaliojimai įstatymų leidyboje. Santykiai su Vyriausybe. Vaidmuo formuojant Vyriausybę. Kiti santykiai su Vyriausybe. Nereglamentuoti Respublikos Prezidento ir Vyriausybės santykiai. Respublikos Prezidento viešas nepasitikėjimas Ministru Pirmininku. Įgaliojimai skiriant ir atleidžiant valstybės pareigūnus. Įgaliojimai užsienio politikoje. Teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Respublikos Prezidentas kaip Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.
  Viešasis administravimas, konspektas(28 puslapiai)
  2005-10-17
 • Viešosios gėrybės

  Įvadas. Viešųjų gėrybių apibrėžimas. Viešųjų gėrybių ypatybės. Privačios ir viešosios gėrybės. Vyriausybės problema, teikiant viešąsias gėrybes. Kaip nustatyti visuomenės interesus, kokių viešųjų gėrybių jiems reikia? Lindalio kainos. Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Išorinė ir vidinė nauda, išorinių poveikių internalizavimas. Privatus sektorius viešųjų gėrybių gamyboje. Kodėl privatus sektorius negamina (arba gamina nepakankamai) viešųjų gėrybių? "Zuikiavimo" problema. Apibendrinimas.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-05
 • Viešosios kalbos parengimas

  Viešosios kalbos parengimo formos. Paties oratoriaus parašyta kalba. Logografo parašyta kalba (kito asmens parašyta kalba). Konspektas. Laisvas konspektas. Tezės. Planas. Kalbai sakyti galima pasirinkti vieną iš keturių būdų. Būdų pasirinkimą lemia kalbos tikslas. Teksto skaitymas. Sakymas atmintinai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Pakylos baimės konstruktyvus panaudojimas. kalbos rengimo etapus. Pristatymo planavimas ir parengimas. Rezultatyvaus pasisakymo parengimo planas. Pranešimo turinio numatymas. Plano sudarymas. Pristatymo pradžios ir pabaigos frazių įsiminimas. Pasisakymo repetavimas. Pristatymo pateikimas. Pranešimo įvertinimas. Patarimai. Apibendrinimas. Taikomieji pratimai. Tyrimo įgūdžių lavinimas.
  Lietuvių kalba, konspektas(13 puslapių)
  2008-08-11
 • Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas

  Viešosios nuosavybės esmė, raida ir formos. Viešosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai Viešosios nuosavybės įgijimas. Disponavimo viešąja nuosavybe samprata, disponavimo subjektai. Viešosios nuosavybės apskaita ir nurašymas. Viešosios nuosavybės valdymas patikėjimo teise. Valstybės ir savivaldybių turto nuoma, panauda, mainai.
  Civilinė teisė, konspektas(29 puslapiai)
  2007-08-14
 • Viešųjų institucijų administravimas (2)

  Viešųjų institucijų administravimas. Institucijų samprata ir veiklos profilis. Viešojo administravimo sistema. Valstybės įmonių klasifikacija. Pagrindinės viešojo administravimo sritys numatytos įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Interesų grupės ir jų įtaka valstybės. valdžios institucijoms. Asociacijos. Žemės ūkio interesų atstovavimas. Lobistinės veiklos formos. Lobistų rūšys. Parlamentas, jo struktūra. Veiklos reglamentavimas ir organizavimas. Įstatymų leidybos procedūra. Vyriausybė. Pagrindinės vyriausybei atskaitingos ir atsakingos institucijos ir įstaigos. Prezidentūra. Prezidento kanceliarija. Vietos savivalda. Vietos savivaldos įstatymas. Savivaldybių funkcijos. Administracinės procedūros.
  Viešasis administravimas, konspektas(14 puslapių)
  2011-03-04
Puslapyje rodyti po