Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viduramžiai. Renesansas

  J. Le Goffo "Ilgųjų viduramžių" koncepcija. J. Le Goffo Viduramžių epochos samprata. Pavyzdžiai. Le Goffo motyvacija kuo ši koncepcija gali būti naudinga. Vidurinių amžių gamta ir demografinių procesų bruožai. Barbarų veiksnys viduramžių civilizacijos formavimosi procese V - VII amžiuje. Islamo atsiradimas ir ekspansija VI - VIII amžius. Kalifų "įpėdinių" 632-661 metų ir Omejadų 661-750 metų epochų, kariniai arabų žygiai. Islamo išplitimo priežastys. Islamo išplitimo reikšmė Europai. Materialinė kultūra viduramžiais XI - XIII amžius. Technika ir technologijos XI - XIII amžiuje. Žemės ūkio našumo ir produktyvumo problemos. Viduramžių žmonių požiūris į ekonomiką. Ūkio progreso požymiai. Viduramžių visuomenė XI - XIII amžiuje. Viduramžių visuomenės autoritetai – popiežius ir imperatorius. Viduramžių valstiečiai. Viduramžių žmogus. "Juodoji mirtis" Europoje 1347-1350 metai. Maro išplitimas Europoje 1347-1350 metais. Demografiniai nuostoliai. Ekonominės pasekmės. Religinės, psichologinės, kultūrinės maro pasekmės. Italų Renesansas. Renesanso problema. Renesanso sąvoka ir epocha, istoriografinės diskusijos. N. Davies "Europa. Istorija" apie Renesansą. Itališkojo Renesanso pasiekimai. P. Burke apie renesansą. Socialinė bazė. D. Charitonovičius apie Renesansą.
  Visuotinė istorija, konspektas(44 puslapiai)
  2006-01-30
 • Viduramžių dailė

  Viduramžių dailė. Romanika. Romaninio stiliaus kostiumas. Gotika. Gotikinis kostiumas.
  Dailė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-02
 • Viduramžių filosofija (2)

  Įvadas. Viduramžių epochos metmenys. Senovės šaltiniai ir autoritetai. Krikščioniškieji šaltiniai ir autoritetai. Pirminis viduramžių filosofijos pavidalas. Ankstyvųjų viduramžių filosofijos suklestėjimas. Filosofijos paplitimas. Mokyklos. Filosofijos padėtis. Ankstyvųjų viduramžių filosofijos kryptys. Patristinė filosofija. Viduramžių filosofijos bruožai. Scholastinė filosofija vakarų Europoje. Universitetai ir filosofai viduramžiais.
  Viduramžių filosofija, konspektas(26 puslapiai)
  2006-12-08
 • Viduramžių filosofijos bruožai (2)

  Istorikai Europoje. Pirmasis viduramžių kultūros pakilimas Vakarų Europoje. Karolingų laikotarpis. Ankstyvųjų viduramžių filosofija. Bernardas Klervietis. Žydų filosofija. Talmudo laikotarpius. Mozė Maimonidas. Sigeras Brabantietis. Kova su radikaliuoju aristotelizmu. Aristotelizmo įteisinimas. Tomas Akvinietis. Dantė Alighieris. Viduramžiai Lietuvoje.
  Viduramžių filosofija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-10
 • Viduramžių filosofijos istorija

  Viduramžių filosofijos tekstai ir jų tyrimas. Krikščioniškoji šventoji literatūra. Krikščioniškojo mokslo sudedamosios dalys. Patristika, jos skirstymas ir sklaida. Gnostikai. Maniheizmas. Aleksandrijos Tėvai. Klemensas. Origenas. Graikiškoji apologetika. Lotyniškoji apologetika. Tertulianus. Arnobijus ir Laktancijus. Kapadokijos Tėvai. Grigalius Nisietis. Bažnyčios Tėvų pirmykštis komunitarizmas. Metafiziniai Dievo buvimo įrodymai. Keturi Vakarų Bažnyčios Daktarai. Aurelijaus Augustino gyvenimas ir raštai. Filosofijos ir mokslo koncepcijos. Tikėjimo fenomenas Aurelijaus Augustino filosofijoje. Dievo buvimo įrodymai. Augustino pažiūros į pažinimą. Dievas ir pasaulis Augustino filosofijoje. Laikas. Augustino dorovės mokslas. Augustino istoriosofija. Bažnyčia ir valstybė. Egzistencinis dramatizmas ir antropocentrizmas. Rytų patristikos pabaiga. Vakarų patristikos filosofija. Filosofinės problematikos formavimasis ankstyvaisiais Viduramžiais. Joano Skoto Eriugenos būties ir pasaulio doktrinos. Filosofijos būtinumo pagrindimas. Dialektikų ir antidialektikų polemika. Scholastikos metodas. Anzelmas Kenterberietis- scholastikos tėvas. Universalijų problemos genezė. Universalijų teorinės problemos ir šiuolaikinis jų vertinimas. Realizmo ir nominalizmo krypčių susidarymas. Jų polemikos sklaida XII amžiuje. Abelaro metodas, požiūris į universalijas. Šv. Bernardo mistika. Scholastikos ir mistikos sintezė.
  Viduramžių filosofija, konspektas(17 puslapių)
  2006-04-02
 • Viduramžių ir renesanso filosofijos istorija

  Viduramžių ir renesanso filosofijos istorija. Ankstyvoji scholastika. Scholastika siaurąja ir plačiąja prasme. Laisvieji menai ir filosofijos vieta juose. Keturios Škoto Eriugeno tikrovės. Amalricho Beniečio erezija. Anzelmo Kenterberiečio "fides quaerens intellectum". Kenterberiečio reikšmė dialektikų - entidialektikų ginče. Ontologinis Dievo buvimo įrodymas. "Mistikų" scholastika. Bernardo Klerviečio požiūris į žmogaus pažinimą. Hugono Viktoriečio "dorybės medis" ir išminties dorybės išklotinė. 1093-1154 metai arabų aristoteliskai ir lotynų averijonistai. Nuosaikus Avicenos realizmas. Averojaus ir "Dvejopos tiesos". Averojaus ir Sigero Brabantiečio monopsichizmas. Brandžioji scholastika. "Kitamintis" Dovydas Dinantietis. Aristotelio "sugrįžimas" į Europą. Filosofinė tomizmo sistema. Sistemos kūrėjai: Albertas Didysis ir Tomas Akvinietis. Tomo Akviniečio alternatyva. Intelekto atskyrimui nuo žmogaus įgimtoms idėjoms ir apšviestajam protui. Proto ir tikėjimo supriešinimai. Monistinei būties sampratai. Apriorinei Dievo idėjai. Neapibrėžtam veržimuisi į Gėrį.
  Filosofija, konspektas(15 puslapių)
  2009-01-16
 • Viduramžių literatūra

  Lentelė. Epochos bruožai. Garsiausios asmenybės jų idėjos, darbai. Literatūros bruožai. Autoriai(tautybė), kūrybos žanrai, bruožai. Garsiausi posakiai ir sentencijos.
  Visuotinė literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Viduramžių pedagogikos ir minties raida

  Įvadas. Ankstyvieji viduramžiai. Nuo klasikinės prie krikščioniškosios paideia’os. Aleksandrijos tėvų filosofiniai ugdymo aspektai. Lotyniškoji ugdymo tradicija. Karolingų renesanso bruožai. Brandieji viduramžiai. Vėlyvieji viduramžiai. Išvados.
  Pedagogika, konspektas(12 puslapių)
  2011-05-06
 • Viduramžių rankraštinė knyga (6)

  Rankraštinės knygos gamybos centrai. Rankraštinės knygos gamybos technologija. Raštas ir rankraštinė knyga slavų šalyse. Rankraštinės knygos teminė struktūra. Rankraštinės knygos menas.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2007-12-18
 • Viduramžių žmogaus pasaulėžiūra

  Viduramžių žmogaus pasaulėžiūra. Socialinės, kultūrinės Europos literatūros vystymosi prielaidos viduramžiais. Paskutinis Rolando mūšis. Archajinis keltų epas. Iš visų vakarų Europos tautų keltai (= airiai, plotai ir velsiečiai), gyvenę. Senoji anglų literatūra. Feodalizmo laikotarpis (viduramžiai) XI – XIII amžiai. Prancūzų herojinis epas "Rolando giesmė". "Nibelungų giesmė" – austrų–vokiečių herojinis epas. Riterinė literatūra. Riterinė lyrika. Trubadūrų lyrika. Minezangas (meilės poezija). Viduramžių riterių romanai. Karalius Artūras. Tristanas ir Izolda (Auksaplaukė). Miestelėnų literatūra. Miesto lyrika. Lapino romanas. Rožės romanas. Viduramžių drama. Krikščioniškoji literatūra. Prielaidos estetinės minties vystymuisi XVII amžiuje. Mokslinės ir tekstinės minties pažanga. Italų literatūra. Ispanų literatūra. Prancūzų literatūra. Bendri XVIII amžiaus literatūros bruožai. Anglų literatūra. Renesanso epocha ir jos bruožai (po viduramžių). Renesansas Prancūzijoje. Renesansas Anglijoje.
  Istorija, konspektas(45 puslapiai)
  2011-02-28
 • Vidurkiai ir išsibarstymo charakteristikos

  Vidurkio esmė. Jų naudojimas statistikoje. Vidurkių rūšys ir jų skaičiavimo būdai. Aritmetinis vidurkis ir jo savybės. Harmoninis vidurkis. Antiharmoninis vidurkis. Kvadratinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Geometrinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartiliai ir deciliai. Vidurkių pranašumai ir trūkumai, jų tenkinami kriterijai. Išsibarstymo (sklaidos) charakteristikos. Dispersija. Alternatyviojo požymio dispersija. Standartinis nuokrypis. Variacijos (kitimo) koeficiento ir duomenų aibės pločio apskaičiavimas. Vidutinis tiesinis nuokrypis. Skirtumas. Percentiliai.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2009-10-23
 • Vienfaziai asinchroniniai kondensatoriniai varikliai

  Vienfazio asinchroninio variklio veikimo principas. Vienfazio asinchroninio variklio paleidimas. Asinchroniniai kondensatoriniai varikliai. Trifazio asinchroninio variklio jungimas į vienfazį tinklą. Vienfaziai asinchroniniai varikliai su ekranuotais poliais. sėkmė
  Mechanika, konspektas(10 puslapių)
  2008-10-29
 • Vientisinio sakinio skyryba

  Vientisinio sakinio skyrybos taisyklės 8 klasei. Išplėstinės pusdalyvinės, padalyvinės, dalyvinės aplinkybės. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Pažyminys. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Priedėlių skyryba. Vienarūšiai ir nevienarūšiai pažyminiai. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Įterpinys. Pertarai. Teigimo ir neigimo žodeliai. kreipiniai. Lyginamieji posakiai.
  Gramatika, konspektas(4 puslapiai)
  2005-07-11
 • Vientisinio sakinio skyryba (3)

  Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio. Tikslinamosios aplinkybės. Išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės. Derinamųjų ir nederinamųjų pažyminių skyryba. Derinamieji pažyminiai. Nederinamieji pažyminiai. Derinamųjų pažyminių skyryba. Išplėstinių dalyvinių ir būdvardinių pažyminių skyryba. Išplėstinių pažyminių skyryba. Priedėlio skyryba. Vienarūšės sakinio dalys. Vienarūšių sakinio dalių skyryba. Apibendrinamieji žodžiai. Po apibendrinamojo žodžio. Prieš apibendrinamąjį žodį. Kreipinio skyryba. Įterpinių skyryba. Lyginamųjų posakių skyryba.
  Gramatika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-18
 • Viešasis administravimas (13)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W.Wilsono, M.Weberio, F.Goodnowo, L.White'o, W.E.Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L.Gulicko, F.Tayloro, Ch.Bernardo, H.Simono, D.Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinis rinkos reguliavimas įvairiose srityse - konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą / didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentravimas, valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai. Funkcijų paskirstymas tarp centrinės valdžios, apskričių ir savivaldybių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai nuo 2003 m. Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Strateginio planavimo sistema Lietuvoje (pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai), strateginių planų rengimo metodikos nuostatos. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.)? Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kt. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos (korupcija ir kt.) ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys.
  Administracinė teisė, konspektas(69 puslapiai)
  2006-10-27
 • Viešasis administravimas (14)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą / didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į Klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Valstybėje organizuojamas centrinis ir vietos valdymas. Valstybės valdžia organizuojama teritoriniu principu. Lietuvos Respublikos (LR) administracinis vienetas – Lietuvos Respublikos (LR) teritorinė dalis kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė (apskritis) arba savivaldos institucijos(savivaldybės). Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai (taryba, valdyba, meras ir kt.). Nuo 1990 metų Lietuvoje veikė trys vietos savivaldos įstatymai. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Viešųjų institucijų kontrolės ir priežiūros institucijų veiklą ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčių komisijos ir kt.). Organizacijų apibrėžimai, organizacijų rūšys, organizacijų teorijų santykis su vadyba ir VA. Sisteminio požiūrio į viešąsias organizacijas ypatumai. Vadovo vaidmuo ir vadovavimo viešosiose organizacijose teorijos. Personalo planavimas. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Europos Sąjungos (ES) šalių valstybės tarnybos ypatumai. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų atsakomybės samprata. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Jūsų pasirinktos šalies viešojo administravimo reformos. Švedija. Naujoji Zelandija. Australija. Rusija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
  Vadyba, konspektas(60 puslapių)
  2006-11-07
 • Viešasis administravimas (15)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai nuo 2003 metų. Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai – veiksmingumas, efektyvumas, ekonomiškumas, teisėtumas, teisingumas. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.)? Valstybės kontrolė Lietuvoje. Valstybės kontrolė Lietuvoje. Audito rūšys. Veiklos audito kriterijai. Audito planas apima. Savivaldybės kontrolierius. Vidaus audito teisinis reglamentavimas. Vidaus auditas ir vidaus kontrolė. Vidaus audito uždaviniai. Administracinė priežiūra. Administracinė priežiūra. Administracinės procedūros. Administraciniai teismai. Seimo kontrolierius. Viešojo administravimo monitoringas. Viešųjų institucijų veiklos vertinimo metodai ir modeliai. Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kt. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos (korupcija ir kt.) ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos ir naujosios valstybės tarnybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai.
  Vadyba, konspektas(74 puslapiai)
  2007-01-05
 • Viešasis administravimas (16)

  Viešojo administravimo turinys. Viešojo valdymo principai. Tradicinis viešasis administravimas. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo ir verslo administravimo panašumai ir skirtumai. Viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos struktūra. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešojo intereso, viešojo sektoriaus apibrėžimai. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Viešojo administravimo sistema ir funkcijos. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas. Viešojo administravimo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2007-03-09
 • Viešasis administravimas (2)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros. – teikimas ir administravimas. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Valstybėje organizuojamas centrinis ir vietos valdymas. Valstybės valdžia organizuojama teritoriniu principu. Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Nuo 1990 metų Lietuvoje veikė trys Vietos savivaldos įstatymai. Biudžetas – viena svarbiausių administravimo ir valdymo apskaitos ir perspektyvinės kontrolės elementų. tai pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Valstybės biudžetas vykdo finansų funkcijas: perskirstymo, reguliavimo ir kontrolės. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Organizacijų apibrėžimai, organizacijų rūšys, organizacijų teorijų santykis su vadyba ir viešasis administravimas (VA). Sisteminio požiūrio į viešąsias organizacijas ypatumai. Vadovo vaidmuo ir vadovavimo viešosiose organizacijose teorijos. Personalo planavimas. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų atsakomybės samprata. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Jūsų pasirinktos šalies viešojo administravimo reformos. Viešojo administravimo tyrimų metodologijos samprata, metodologijos socialiniame moksle bei viešajame administravime funkcijos. "Paradigmos", "teorijos", "modelio", "metodo" sąvokų apibrėžimai. Paradigmų, teorijų, modelių, metodų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžiai. Fenomenologija viešojo administravimo tyrimuose. Verifikavimo ir falsifikavimo procedūros ir jų panaudojimas VA tyrimuose. Aprašymas, paaiškinimas, vertinimas, numatymas, pritaikymas kaip skirtingi etapai viešojo administravimo tyrimuose ir šiuos etapus iliustruojantys pavyzdžiai. Tyrimo klausimo, hipotezės ir tyrimo projekto sudarymas. Tyrimo projekto pagrįstumo kriterijai. Duomenų samprata, skirtingos duomenų rūšys. Duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavydžiai. Apklausa ir interviu viešojo administravimo tyrimuose- klausimyno sudarymas, imties nustatymas, gautų duomenų analizė. Kokybiniai viešojo administravimo tyrimo metodai. Kiekybiniai tyrimo metodai. Lyginamieji metodai.
  Vadyba, konspektas(96 puslapiai)
  2005-09-27
 • Viešasis administravimas (23)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų - reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis, politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Wėberio, F. Goodnowe, L. Wfito, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų – L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo- teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo JAV viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo, ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Valstybinis rinkos reguliavimas įvairiose srityse - konkurencijos politika, darbo sauga, kainų reguliavimas, prekybos politika, aplinkosauga, vartotojų apsauga, įmonių reglamentavimas ir kita. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/ didinimą. Viešųjų paslaugų - švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kitų - teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Centralizavimas, decentralizavimas, valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai. Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės valdžios, apskričių ir savivaldybių Lietuvoje. Savivaldybių modeliai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Vokietijoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai (taryba, administracijos direktorius, meras ir kiti). Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Strateginio planavimo sistema Lietuvoje (pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai), strateginių planų rengimo metodikos nuostatos. Savivaldybės strateginio plėtros plano struktūra, strateginio plėtros plano sudarymo metodai. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai – veiksmingumas, efektyvumas, ekonomiškumas, teisėtumas, teisingumas. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.). Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kita. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos ir naujosios valstybės tarnybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys.
  Viešasis administravimas, konspektas(90 puslapių)
  2008-01-10
Puslapyje rodyti po