Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo studijų įvadas

  Verslininkystės kilmė ir samprata bei jos aplinka įvadas. Verslininkas, verslumas, verslininkystė. Verslininko apibūdinimas ekonomine ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės plėtojimas Lietuvoje. Verslininkystės būsenos tarpukario Lietuvoje vertinimas. Verslininkystė prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas, jų kriterijai. Ekonominė verslininkystė (verslo) struktūra ir jos principai. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominė verslo struktūra šalies ūkyje. Veiksniai skatinantys verslininkystės ir šalies arba tautos ūkio skirtumus. Pagrindiniai ekonominiai verslininkystės (verslo) principai. Ekonominė verslo struktūra šalyje arba šalies ūkyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Pagrindinės verslo įmonių rūšys. Įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Lietuvoje steigiamų įmonių rūšys. Individualios įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinės bendrijos steigimo tvarka Lietuvoje. AB ir UAB steigimo tvarka Lietuvoje. Verslas kaip procesas ir jo stadijos. Verslo kaip proceso stadijos. Naujos verslo idėjos paieška ir jos vertinimas. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių apibūdinimas. Reikalingų verslo išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Verslas ir vadyba. Verslininkystė ir vadybos būtinumas. Vadybos samprata. Vadybos mokslo ir studijų sistema, bei jos elementai. Šiuolaikiniai vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodika. Verslo finansavimas. Verslininko ir vadybininko funkcijos bei specialus jų išsilavinimas. Verslininko ir vadybininko funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2004-12-07
 • Verslo studijų įvadas (2)

  Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslininkystės samprata viduramžiais. "Lo sistema" – poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII – XVIII šimtmečiuose. Šiuolaikinė verslininkystės (verslo) samprata. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Verslininkystės raidos bei jos plėtojimo finansinių šaltinių (investicijų) ypatumai Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus "verslo aprašymas" turinys. Verslo plano skyriaus "marketingas" turinys. Verslo plano skyriaus "gamyba (paslaugų tiekimas)" turinys. Verslo plano dalies "vadyba (valdymas)" turinys. Verslo plano skyriaus "rizikos įvertinimas" turinys. Verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų "vadyba", "valdymas" ir "administravimas" esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos turinys ir Lietuvos vadybinė situacija. Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Personalo vadybos turinys. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Verslininko ir vadybininko (vadovo) funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas. Vadyba kaip profesija. Vadovas ir valdžia. Pagrindinės vadovo funkcijos, jo darbo ypatybės. Kas kliudo vadovui darbus perduoti pavaldiniams? Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2005-10-23
 • Verslo teisė

  Verslo (komercinės) teisės samprata. Verslo (komercinės) teisės ištakos ir sąvoka. Komercinės teisės raidos tendencijos ir principai. Verslo (komercinės) teisės reglamentavimas. Verslo (komercinės)teisės subjektai. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimo tvarka. Verslo teisės subjektų organizacinės formos. Individualios (personalinės) įmonės samprata, jos steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Individualių įmonių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės samprata, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Bendrovių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos sampratos, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Bendrijų steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės samprata, jų steigimas bei teisinio reguliavimo problemos. Valstybės ir savivaldybės įmonių steigėjai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė. Smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje ir jo teisinis reguliavimas. Verslo subjektų nuosavybė. Konkurencinė veikla ir jos teisinis reguliavimas. Įmonių bankrotas ir jo teisinis reguliavimas. Įmonių restruktūrizavimas ir jo teisinis reguliavimas. Komercinių sutarčių bendrieji nuostatai. Vartotojų teisės ir jų gynimas. Atskiros komercinių sutarčių rūšys, jų samprata bei ypatumai.
  Komercinė teisė, konspektas(124 puslapiai)
  2006-01-31
 • Verslo teisė (2)

  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Juridiniai asmenys. Privatusis ir viešasis juridinis asmuo. Teisinių formų rūšys. Įmonės teisinės formos parinkimas. Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymas. Bendrovės sąvoka. Kitos sąvokos. UAB. AB. Lietuvos Respublikos Individualių Įmonių įstatymas. Individualios Įmonės sąvoka. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) steigimas. Steigimo dokumentai. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) registravimas. Juridinio asmens registravimas. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) valdymas. Uždarosios akcinės bendrovės pranašumai prieš individualią įmonę. Ribotos atsakomybės įmonės ir neribotos atsakomybės įmonės. Įmonės (bendrovės, individualios įmonės) pertvarkymas. Įmonių (bendrovės, individualios įmonės) pabaiga. Nuosavybės teisė. Sutarčių teisės pagrindiniai principai. Sandoriai. Sutartys. Atskiros sutarčių rūšys. Apskaita. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Intelektinės nuosavybės teisės sąvoka. Mokesčių teisė. Įmonės bankrotas. Juridinio asmens pabaiga. Bankrotas. Restruktūrizavimas. Sąvokos.
  Komercinė teisė, konspektas(23 puslapiai)
  2007-03-09
 • Verslo teisė (3)

  Individuali veikla. Verslo liudijimai. Juridinio asmens sąvoka, rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų registravimas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Įmonės pertvarkymas. Juridinių asmenų likvidavimas. Privatūs juridiniai asmenys. Individualios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Įmonių bankroto procedūra. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Administratoriaus paskyrimas bankroto byloje. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių restruktūrizavimas. Komercinė paslaptis. Sandorių samprata ir forma. Teisinė sandorių registracija. Įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo pasekmės. Atskiros sutarčių rūšys. Nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartis. Įmonės pirkimas – pardavimas. Mainų sutartis. Įmonės nuoma. Lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Paskolos sutartis.
  Komercinė teisė, konspektas(40 puslapių)
  2007-09-10
 • Verslo teisė (4)

  Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Sutartys. Sutarties Sudarymas: Oferta ir akceptas. Neterminuotos ofertos terminas. Realinės sutartys. Prievolės pasibaigimas. Sutarties nutraukimas. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Susitarimas dėl netesybų visais atvejais turi būti rašytinis. Laidavimas. Laidavimo sutartis privalo būti rašytinė. Garantija. Garantija turi būti rašytinė. Rankpinigiai. Susitarimas dėl rankpinigių turi būti rašytinis. Hipoteka. Įkeitimas. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimas–pardavimas. Pirkimo–pardavimo sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuoma. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Lizingas (finansinė nuoma). Ranga. Pavedimas. Komisas. Pervežimas. Ekspedicija. Pasauga. Paskola. Jungtinė veikla (partnerystė).
  Komercinė teisė, konspektas(35 puslapiai)
  2008-05-13
 • Verslo teisė (5)

  Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai. Verslo teisės subjektai, jų samprata, klasifikacija. Įmonių steigimas ir valdymas. Įmonių steigimas ir jų registravimas. Įmonių steigimo dokumentai. Europos Sąjungos (ES) norminiuose aktuose nustatyti reikalavimai jų turiniui. Įmonių valdymas. Įmonių valdymo reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka. Stebėtojų taryba. Valdybos sudarymo tvarka ir kompetencija. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija. Kooperatinės bendrovės valdymas. Žemės ūkio bendrovės valdymas. Ūkinės bendrijos reikalų tvarkymas. Individualios įmonės valdymas. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės valdymas. Įmonių valdymo reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Įmonių pasibaigimas ir pertvarkymas. Įmonių pasibaigimas reorganizavimo būdu, jų pertvarkymas. Įmonių likvidavimo pagrindai ir tvarka. Teisminė ir neteisminė bankroto procedūra. Įmonės dalyvių ir kreditorių teisių apsaugos reglamentavimas Europos Sąjungoje (ES). Užsienio valstybių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas tarptautiniuose verslo teisiniuose santykiuose. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Komercinis arbitražas. Užsienio valstybių įstatymų ir tarptautinių sutarčių taikymas tarptautiniuose verslo teisiniuose santykiuose. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Komercinis arbitražas. Tarptautinės komercinės sutartys (kontraktai). Tarptautinių komercinių sutarčių sąvoka, struktūra ir turinys. Tarptautinių sutarčių (kontraktų) rūšys. Tarptautinis prekių pirkimas-pardavimas. Jungtinių Tautų konvencija "Dėl tarptautinio prekių pirkimo –pardavimo sutarčių". Vežimo sutartys pagal tarptautines konvencijas. Bazinės sutarčių sąlygos (incoterms). Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, tvarka. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, tvarka. Didmeninio ir mažmeninio pirkimo-pardavimo sutartys. Krovinių vežimo sutartis. Keleivių vežimo sutartis. Statybos rangos sutartis. Lizingo sutartis. Franšizės sutartis. Faktoringo sutartis. Viešas konkursas. Komercinių sutarčių įvykdymo užtikrinimas hipoteka, kilnojamojo turto įkeitimu, kredito draudimu ir kitais būdais. Fizinių asmenų, kaip verslo teisės subjektų, veiklos pagrindiniai bruožai.
  Komercinė teisė, konspektas(75 puslapiai)
  2009-02-04
 • Verslo telekomunikacijos

  Abonentinė prieiga. Prieigos ir perdavimo sistemų sąsajos. V5.1 sąsaja. V5.2 sąsaja. Abonentinės prieigos optinio ryšio linijos. Plačiajuosčiai pasyvūs optiniai tinklai BPON. Plačiajuostės skaitmeninės abonentinės linijos. Duomenų perdavimas modemu. DSL moduliacijos technologijos. DSL linijų tipai. ISDN prieigos "vartotojas - tinklas". Bazinės spartos prieiga. Bazinės spartos prieiga. Mobiliojo ryšio tinklo naudojimas radijo abonentinėms linijoms sudaryti. MGW bevielio ryšio sutankinimo sistema. IP telefonija. Kas yra IP telefonija? IP telefonijos privalumai. IP telefonijos istorija. IP Telefonijos veikimo principas. IP telefonijos iranga (VoIP). Terminalai. VoIP sąsajos. IP telefonijos naudojimo variantai. Įvadas. Vaizdo konferencijų techniniai ir technologiniai aspektai. Vaizdo konferencijų tipologijos. Vaizdo konferencijų įranga ir priemonės. Reikalavimai vaizdo konferencijų patalpoms. Klausytojų darbo vietos auditorijoje. Žodinis pranešimas. Vaizdinė ir demonstracinė medžiaga. Komunikaciniai vaizdo konferencijų aspektai. Lektoriaus ir klausytojų sąveika. Bendravimas prieš kamerą. Gestai ir nežodinė kalba. GSM ryšys (antros kartos korinis tinklas Global System for Mobile Communications). WAR paslauga. MMS. HSCSD (High Speed Circuit-Switched Data) ir GPRS (General Packet Radio Service) technologijos. Korinio ryšio sauga. Autentifikavimas. Identifikavimas. Prarastos subsidijos. Kriptografija. Įvadas. Kas yra kriptografija. Simetrinės ir asimetrinės kriptosistemos. RSA – populiariausias asimetrinis algoritmas. Kriptosistemų palyginimas. Skaitmeniniai vokai. Dokumentų autentiškumas. Identifikavimas. Sertifikatai ir sertifikavimo tarnybos. Kriptoanalizė — brangus malonumas. Pagrindiniai kriptoanalizės metodai.
  Elektronika, konspektas(37 puslapiai)
  2006-09-18
 • Verslo vadyba

  Socialinė atsakomybė. Valdymo sistemos aplinka. Firmos valdymo kredo (moto). Valdymo atributai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizacijos modeliai. Organizacijos valdymo kryptys.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-03-24
 • Verslo vadyba (10)

  Gamybos organizacinis struktūrizavimas. Įmonės gamybinės struktūros samprata ir dedamieji elementai. Įmonės gamybinių struktūros tipai. Gamybinės struktūros analizės rodikliai ir tobulinimo kryptys. Gamybinė struktūrą tobulinama šiomis kryptimis. Gamybos strategijos ir planavimas. Gamybos planavimo uždaviniai ir principai. Gamybos strategijos ir strateginis planavimas. Operatyvusis gamybos valdymas ir planavimas. Gamybos operatyviojo valdymo esmė ir funkcijos. Gamybos operatyvusis kalendorinis planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pokyčių valdymas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir gamybos programos struktūros įvertinimas. Mokslinių tyrimo darbų organizavimas ir ryšys su įmonės techniniu gamybos rengimu. Konstruktorinis gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijos projektavimas. Naujos gamybos diegimo metodai. Gamybos įdiegimo materialinis techninis ir socialinis aprūpinimas. Darbo organizavimo esmė, uždaviniai, funkcijos. Darbo organizavimo kryptys (elementai). Darbo organizavimo principai. Darbo normos: funkcijos, nustatymo reikalavimai, klasifikacija. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo laiko naudojimo tyrimo (matavimo) metodai. Darbo laiko fotografija (nuotrauka). Chronometražas. Fotochronometražas ir stebėjimo atlikimo reikalavimai. Darbo normavimo metodai. Normų nustatymas pagal normatyvus. Normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimu. Darbo normatyvai: paskirtis, klasifikacija, nustatymas. Mikroelementų normatyvų sistemos. Darbo normų koregavimas (keitimas) ir kokybės vertinimas.
  Vadyba, konspektas(49 puslapiai)
  2008-02-06
 • Verslo vadyba (6)

  Organizacijų tipai. Ataskaitinis laikotarpis – metai. Formų organizacijų privalumai ir trūkumai. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Įmonės vadovavimo būdai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Verslo vadyba (8)

  Pagrindinės menedžmento kryptys. Menedžmentas. Teiloras. Anri Fajolis. Pagrindiniai Faiolio teorijos principai. Drausmės principas. Nurodymų vienybės principas. Asmeninių interesų pajungimas. Bendriems interesams. Kolektyvo apdovanojimo principas. Centralizacijos principas. Hierarchijos principas. Teisingumo principas Stabilumo principas. Iniciatyvumo principas. Vienybės principas. Eltonas Mayo socialinė atsakomybė. Kapitalistinė labdaros idėja. Valdymo sistemos aplinka. Organizacijos valdymo kryptys. Firmos valdymo kredo (moto). Organizacinė kultūra. Valdymo atributai. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Įgūdžiai. Planavimas. Planavimo nauda. Planavimo filosofijos. Planavimo procesas. Organizacijos modeliai. Organizacinės struktūros. Linijiniai ir štabiniai įgaliojimai. Organizacijos struktūros tipai. Funkcinio pasiskirstymo atmaina. Geografinė struktūra. Matricinė – projektinė struktūra. Tinklo struktūra. Restruktūrizacijos procesas. Komitetai. Akcinių bendrovių valdymo modelis. Valdžia. Motyvacija. motyvacijos funkcija. Palaikymo faktoriai. Motyvatoriai narkomanams, alkoholikams pagalba darbe. Kontrolė vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Lyderis ir vadovas – skirtumai. Vadovas administratorius. Vadovas lyderis. Komunikacijos valdymo sistemoje. Komunikacijos sistema. Formalios komunikacijos Komunikali informacija. Neformalios informacijos. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimo priėmimo etapai. Sprendimai, susiję su rizika ir tų situacijų valdymas. Rizikingo sprendimo priėmimo faktoriai. Kūrybiškumas valdymo sistemoje.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-29
 • Verslo valdymo sistemos (3)

  Sisteminis požiūris. Sistemos. Sisteminiai principai. Sistemų analizė ir sintezė. Verslo organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos - funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Organizacijų klasifikavimo aspektai. Verslo organizacija – atvira sistema. Organizacinės valdymo sistemos. Valdymo posistemių projektavimas. Divizinės organizacinės struktūros skirstomos. Regioninė divizinė organizacinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Centralizuotos ir decentralizuotos struktūros. Netinkamo organizacijos struktūrizavimo padariniai. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. Sisteminis sprendimų priėmimas. Įmonės gyvavimo ciklas. Sprendimo parengimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Planavimas. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2009-04-08
 • Verslo veiksnių ekonominiai-statistiniai matai

  Verslo veiksnių ekonominiai-statistiniai matai. Finansinio sverto rodiklių grupei priskiriami šie koeficientai. Pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo grupės rodikliams priskiriami šie koeficientai. Įmonių finansinės-ūkinės būklės įvertinimo pagrindiniai kriterijai.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-31
 • Verslo vertinimas

  Kodėl verslas yra vertinimo objektas? Kokie yra verslo kaip prekės ypatumai? Kodėl reikia vertinti verslą? Kaip apskaičiuojamas produkcijos energijos efektyvumas? Kokie yra verslo vertinimo procesai, kriterijai ir metodai? Verslo vertinimo principai. Finansiniai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai. Gamybos lygis ir perspektyvumas. Dabartinė grynoji vertė (NPV). Gamybos procesai, principai. Gamybos specializavimas. Vidinė grąžos norma. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. Gamybos sroviškumas. Verslo jautrumas ir jo skaičiavimas. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Kokie yra marketingo audito tipai? Gamybos lankstumo ir struktūros vertinimas. Marketingo vertinimo uždaviniai. Gamybos organizuotumo vertinimas. Metodas, leidžiantis įvertint prekių kokybinių savybių ir vartotojų lūkesčių atitikimą. Gamybos kokybės vertinimas. Kokie yra prekių asortimento vertinimo kriterijai ir metodai? Technologinės ir biologinės pažangos vertinimas. Kokie yra kainų vertinimo kriterijai ir metodai? Kaip vertinamos gamybos technologijos ekologiniu požiūriu? Kokie yra rėmimo vertinimo kriterijai ir metodai? Kokią įtaką verslas turi aplinkai? Kokie yra pateikimo vertinimo kriterijai ir metodai? Kokie bruožai būdingi personalo organizavimo sistemai (POS)? Kompleksinio vertinimo esmė ir tikslai. Kodėl reikia vertinti personalą? Verslo vertinimo dalinių rodiklių matavimo vienetų suvienodinimas. Kokie elementai personalo vertinimo sistemoje? Vertinimo kriterijų svarbos nustatymas. Kaip parenkami vertinimo metodai ir vertinimo atlikimo būdai? Reitingų sudarymo principai. Koks skirtumas tarp personalo tarnybos organizavimo vidutinėje ir didelėje įmonėje? Agreguotų verslo vertinimo rodiklių apskaičiavimo modeliai. Kodėl verslą reikia vertinti energijos požiūriu? Sprendimų dėl verslo tinkamumo ir efektyvumo priėmimas.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • Verslumas

  Kokiu būdu įmonė gali išsikovoti lyderio pozicijas rinkoje? Kas yra marketingas? Apibrėžimai. Pagrindiniai terminai. Marketingo sistema. Verslo orientacijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio – etinio marketingo orientacija. Marketingo kompleksas. Pagrindinės verslo sąvokos. Kodėl verslumas šiandien ypač svarbus? Aktyvai –pasyvai. Verslumas. Verslo esmės bruožai. Bendruomenės verslumo matavimo kriterijai. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo apskaita ir įmonės finansinė atskaitomybė. Apskaita turi padėti verslininkui. Skiriami šie apskaitos principai. Apskaitos procesas. Apskaitos procesas. Ūkinės-finansinės veiklos rodikliai. Verslininkystė Lietuvoje. Verslo vystymosi tendencijos, plėtra. Verslo raidos Lietuvoje etapai Kokios sąlygos būtinos, norint plėtoti Lietuvoje verslininkystę? Verslininkystės raida dabartinėmis sąlygomis. Verslininkystės plėtojimo galimybes (pagal Hizričą). Pagrindinės verslo plėtros kliūtys. Įmonės samprata. Įmonių klasifikavimas, rūšys, jų ypatumai. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Įmonių nuosavybės formų pranašumai ir trūkumai. Įmonių rūšių palyginimas. Marketingo vieta ir vaidmuo įmonės veikloje. Marketingo sistemos proceso etapai. Marketingo ryšys su kitais mokslais. Mokslinio darbo rengimo metodika. Kas tai yra mokslas? Kas tai yra tyrimas? Tyrimo procesas. Rinkos ekonomikos samprata. Rinka ir ekonominė sistema. Ekonominės sistemos. Rinkos struktūros. Verslas ir vadyba. Valdymo funkcijos. Verslo aplinka.
  Rinkodara, konspektas(17 puslapių)
  2006-08-13
 • Vertybės (3)

  Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaką žmogaus elgesiui. Vertybių funkcijos ir rūšys. Imlioji (receptive) vertybinė orientacija. Kaip koreguojamas ir palaikomas savasis įvaizdis. Savojo įvaizdžio pateikimas kitiems. Konstruktyvaus elgesio strategijos: "aš" teiginiai, empatija, alternatyvų aptarimas, savęs įvertinimas
  Asmenybės psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-17
 • Vertybės ir profesinė etika socialiniame darbe

  Socialinio darbuotojo veikla remiasi 3 dalykais: žinios, įgūdžiai, vertybės. Kodėl asmeninis žinojimas turi galios asmeniniam elgesiui? Koks yra teisingų moralės normų kriterijus? Autoritarinės etikos materialus ir formalus kriterijus. Humanistinės etikos tradicija. Spinoza. Sąžinės samprata humanistinėje ir autoritarinėje etikoje. Fromas. A. Reber. Ciceronas ir Seneka. Autoritarinė sąžinė. Autoritarinės sąžinės turinys. Humanistinė sąžinė. Golbergo moralinių spendimų lygmenų teorija. Lygmenys. Vertybių problema psichologijoje. Rokeach. G. Hofstede vertybės. A. Maslow. Rollo May ir V. Frankl. Finansinis išnaudojimas. Seksualinis išnaudojimas. Kas yra seksualinis aktyvumas? Emocinis išnaudojimas. Išskiriami keli socialinio darbuotojo vaidmens, pareigų ir teisių tipai. Konfliktuojančios pareigos. Santykis tarp asmeninių, profesinių ir įstaigos vertybių. Skiriami du požiūriai.
  Etika, konspektas(13 puslapių)
  2006-10-27
 • Vertybiniai popieriai (13)

  Įvadas. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas. Obligacijos. Opcionai. Vekseliai, čekiai ir ateities sutartys. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Vertybinių popierių išleidimas į apyvartą. Vertybinių popierių apyvartos charakteristika. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apskaita. Vertybinių popierių apskaitos lygiai, pagrindinės apskaitos taisyklės. Asmeninių vertybinių popierių sąskaitų atidarymas ir tvarkymas.
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2006-10-25
 • Vertybiniai popieriai (16)

  Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos funkcijos. Vertybinių popierių rinka gali būti suskaidyta. Vertybiniai popierių apyvarta gali būti. Lietuvoje vertybinių popierių rinkos infrastruktūrą sudaro. Pagrindiniai VP rinkos dalyviai. VP komisijos uždaviniai. Pirminė ir antrinė VP rinka. Pagrindines VP biržos funkcijos. Vertybinių popierių birža. Funkcijos. VP biržos organizavimas. Biržos organai yra šie. Pagrindinės problemos būdingos VP rinkai. Vertybiniai popieriai. Prekyba. Instrumentai. Vertybinio popieriaus samprata. Sąvokos. Nemateriali rinka. Reguliuojama rinka ir užbiržinė prekyba. Vertybinių popierių rūšys. Rinkos priežiūra. Teisinė bazė. Pagrindiniai teisės aktai, sukuriantys pagrindą siekti nurodytų tikslų, yra šie. Investuotojų apsauga.
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-29
Puslapyje rodyti po