Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo logistika

  Logistikos samprata, jos vystymosi raida, verslo logistika. Logistikos tikslai (strateginiai, taktiniai,operatyviniai), logistikos strategija. Logistikos funkcijos (planavimo, operatyvinė, aptarnavimo). Operatyviniai, taktiniai ir strateginiai logistikos planai. Logistinės veiklos rūšys – pagrindinės, pagalbinės. Logistikos veikla įmonėje. Gamybos, marketingo ir logistikos tarpusavio ryšiai. Logistinės veiklos tinklas. Logistinė produkto prigimtis. Produkcijos klasifikacija. Produkto charakteristikų įtaka logistinėms išlaidoms (svorio ir tūrio, vertės ir svorio santykis). Produkto gyvavimo ciklas. Produkto pakeičiamumas. Produkto rizikos veiksniai. Produkcijos įpakavimas ir jo funkcijos. Veiksniai lemiantys pakuotės pobūdžio pasirinkimą. Krovinių transportiniai paketai. Pakuočių standartizavimas (euro padėklai). Konteineriai, jų panaudojimas krovinių pervežimuose Produkto kainos nustatymas. Tarptautinės prekybos taisyklės - INCOTERMS 2000. Zoninė kaina, bazinio taško kainos nustatymas. Skatinamieji kainų nustatymo susitarimai. Kainų suvienodinimas. Kainų kompensacija. Paskirstymo (marketingo) logistika. Marketingo logistikos strategija. Paskirstymo kanalai. Tiesioginis ir netiesioginis produkcijos realizavimas. Centralizuotas ir decentralizuotas prekių paskirstymas. Prekybos atstovų ir agentų veikla prekių paskirstyme. Logistikos priemonės – materialios ir nematerialios. Transportas ir jo reikšmė visuomeninei gamybai. Transporto logistikos esmė ir uždaviniai. Transporto sistema ir jos sudėtinės dalys. Transporto sistemos paskirtis. Transporto priemonių pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Išorės transporto sistema, jos įvertinimo kriterijai (teisiniai, kaštų, našumo, infrastruktūros), efektyvumo palyginimas. Automobilių transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Geležinkelių transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Jūrų transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika Oro transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Vidaus vandenų transportas, privalumai, trūkumai. Infrastruktūra, gabenimo technika. Vamzdynų transportas, privalumai ir trūkumai. Vamzdynai. Transporto grandinės. Kombinuoti pervežimai. Tarptautinių vežimų ypatumai. Įmonės vidaus transporto sistema, jos uždaviniai ir tikslai. Krovinių paruošimas gabenimui. Krovinių klasifikavimas. Krovinių transportinis žymėjimas. Krovinių pakrovimo-iškrovimo ir perkrovimo darbai, krovos darbų priemonės. (čia nelabai atsakyta :D Krovinių ir konteinerių terminalai, logistikos centrai. Krovinių pervežimo tarptautiniai dokumentai (muitinės, transporto, prekybos bei kiti dokumentai naudojami tarptautiniuose pervežimuose). Sandėliai, jų funkcijos, uždaviniai, strategija. Sandėliavimas, sandėliavimo sistema. Sandėlių tipai, tarptautinių sandėlių tipai, sandėlių klasifikacija. Sandėlių įrengimo technika. Pagrindinės sandėliavimo operacijos. Logistikos kaštai, jų apibrėžimo problemos, logistikos kaštų struktūra. Logistikos kaštų palyginamoji analizė. Nematerialios logistikos priemonės. Analizės, planavimo ir prognozės, idėjų generavimo priemonės. Informacinė logistika. Medžiagų ir informacijos srautų sistemos, logistikos informacijos srautų rūšys. Logistikos informacinės sistemos, informaciniai poreikiai, lygmenys. Informacinių sistemų funkcijos.
  Transportas ir logistika, konspektas(29 puslapiai)
  2010-02-08
 • Verslo organizacinės formos

  Verslo organizavimas ir jos galimos formos. Verslo liudijimai juos reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Individualios įmonės ir juos reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Ūkinės bendrijos. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas ir šių įmonių ypatumai. Akcinė bendrovė (AB). Uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Bendrovių valdymas. Bendrovių valdyba. Revizorius, auditorius. Bendrovės administracija. Visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS). Vertybiniai popieriai (VP). Akcininkai. Akcijos nominali vertė (ANV). Akcijos rinkos kaina. Vertybinių popierių viešoji apyvarta. Ne pelno organizacijos. Viešosios įstaigos. Verslo inkubatoriai. Moksliniai – technologiniai parkai. Mokslo tiriamieji parkai. Ofšorinės kompanijos. Koncernai ir korporacijos. Holdingo kompanijos. Valdymas koncerne. Frančižė. Koncesija. Europos bendrovės (SE).
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2008-05-19
 • Verslo organizavimas

  Verslo samprata, sąlygos ir ekonominiai principai. Verslo rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) įmonių teisinės formos. Verslo įmonių steigimas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros. Išorinė aplinka. Pavaldumas (hierarchija ir subordinacija) ir padalinių darbuotojų padėtis vadovo atžvilgiu. Organizacijos projektavimo elementai - įgaliojimų delegavimas. Gamybos ir darbo organizavimas. Darbo procesų valdymas įmonėje. Gamyba. Verslo įmonių bankrotas.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-14
 • Verslo organizavimas (3)

  Verslas. Pagrindiniai verslo bruožai. Verslininkas. Verslininko sąvoka. Verslumo samprata. Sąlygos. Ekonominiai principai. Verslo idėjų šaltiniai. Verslo aplinka. Rūšys. Įmonės išorinė aplinka. Tolimosios išorinės aplinkos veiksniai. Artimosios išorines aplinkos veiksniai. Vartotojai. Vidinės aplinkos veiksniai. Veiksniai. Trūkumai. Privalumai. Investavimas. Finansinis investavimas. Verslo situacija Lietuvoje. Konkurencines situacijos rinkoje. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Gamybos ekonomija. Šalies rinka. Patekimo į rinką kliūtys. Įmonės konkurencingumas. Įmonės konkurencingumo veiksniai. Pagrindinės jėgos, nulemiančios konkurencingumą rinkoje. Įmonės konkurencingumo vertinimas. Rentabilumo rodikliai. Konkurencinės strategijos. Diferenciacija. Fokusavimas. Konkurencijos reguliavimas Lietuvoje. Draudžiami veiksmai. Konkurencijos tarnyba. Verslo rizikos pagrindai. Ūkinės rizikos valdymas. Rizikos veiksniai. Rizikos rūšys ir kvalifikacija. Rizika pagal atsiradimo šaltinį. Rizika pagal atsiradimo priežastį. Rizika pagal pasireiškimo sritį. Nuostolių rūšys. Gamybinio verslo nuostolių veiksniai. Komercinio verslo nuostolių veiksniai. Rinkos analizė ir vertinimas. Rizikos sritys. Rinkos valdymas. Su verslo rizika susiję sprendimai. Rizikos mažinimo būdai. Rizikos koeficientas. Rodikliai. Ekonominiai veiksniai. Kintamos išlaidos. Pastovios išlaidos.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-02
 • Verslo organizavimas (7)

  Apibrėžkite verslo ir verslininko sampratas, verslo organizavimo pagrindinius aspektus (nubraižyti ir paaiškinti schemą). Kuo verslininkas naudingas visuomenei ir kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Ar tos sąlygos yra Lietuvoje? Pateikti pavyzdžių. Kokias žinote verslininkus vienijančias organizacijas Lietuvoje? Apibūdinkite plačiau pasirinktinai vieną iš jų. Kokia yra smulkaus ir vidutinio verslo subjektų klasifikacija? Kodėl pasaulyje smulkaus ir vidutinio verslo įmones remia valstybė? Kokias politines priemones priėmė Europos komisija verslumo skatinimui? Apibūdinkite plačiau pasirinktinai vieną iš jų. Apibūdinkite pagrindines įmonės sėkmingos veiklos prielaidas. Kokios verslininko asmeninės savybės sąlygoja sėkmę? Kaip turi dirbti verslininkas, kad sudarytų prielaidas sėkmingai įmonės veiklai? Kokią reikšmę verslo įmonės sėkmei turi veiklos strategija ir planavimas? Kas tai yra konkurencija, konkurencinis pranašumas ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokius veiksmus, galinčius pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, draudžiama atlikti įmonei? Koks LR įstatymas reglamentuoja šiuos veiksmus? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas, pateikdami po 2 konkrečius pavyzdžius (tikslūs įmonių pavadinimai). Kokiais būdais Lietuvoje, remiantis galiojančiais teisės aktais, galima organizuoti verslą? Kokių teisinių formų įmones galima steigti Lietuvoje? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB, AB? Kokie apribojimai akcininkų skaičiui ir akcijų apyvartai? Apibūdinkite Europos bendrovės sampratą ir ypatumus. Kaip apskaičiuojamas rizikos laukiamas rezultatas? Paaiškinkite matematinės formulės prasmę. Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Pateikite pavyzdžių. Kokius žinote verslo finansavimo šaltinius? Plačiau apibūdinkite pasirinktinai vieną iš jų. Kokias valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams formas apibrėžia LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas? Apibūdinkite INVEGOS funkcijas. Apibūdinkite INVEGOS teikiamų garantijų ypatumus. Kam reikalingi verslo informacijos centrai ir kokias funkcijas jie atlieka? Plačiau apibūdinkite regiono, kuriame pastoviai gyvenate, verslo centrą. Koks pagrindinis verslo inkubatorių tikslas ir kokią veiklą jie vykdo? Kokia pagalba teikiama inkubuojamoms įmonėms ir kokie pagrindiniai kriterijai, lemiantys įmonės priėmimą į inkubatorių? Plačiau apibūdinkite regiono, kuriame pastoviai gyvenate, verslo inkubatorių.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Verslo organizavimo pagrindai

  Verslo samprata. Verslo raida. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Pagrindinės verslo organizavimo ir nuosavybės formos. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Individualios (personalinės) įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Verslo kūrimas nesteigiant įmonės. Nauji verslo organizavimo būdai. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Koncesinės įmonės. Saviskolos bendrijos (kredito unijos). Verslo organizavimo formų pliusai ir minusai. Pagrindinių įvairių tipų įmonių bruožai.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2007-05-02
 • Verslo pagrindai

  Ekonominiai verslo principai. Individualių įmonių kūrimas. Akcininkų teisės ir pareigos. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-17
 • Verslo pagrindai (2)

  Pagrindinės verslo organizavimo formos. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Reikalavimai įmonės kūrėjams. Verslo sėkmės faktoriai. Verslo rizikos esmė, veiksniai, formos ir metodai. Įmonės teisinės formos parinkimas. Verslo sumanymas - svarbiausia. Kokia jūsų verslo prasmė? Verslo plano struktūra. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Verslo inkubatoriai. Išteklių naudojimo svarbiausi elementai ir jų valdymas. Veikla. Finansų sritis. Firmos išteklių valdymo procesas. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Naujos verslo įmonės finansavimo tikslai ir instrumentai. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys: lizingas, faktoringas, forfeitingas. Verslo mokesčiai.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2005-10-06
 • Verslo pagrindai (4)

  Verslininkystės sąvoka. Verslo funkcijos ir verslininkystė. Išorinės verslo funkcijos. Vidinės verslo funkcijos. Verslo veiksniai. Ekonominiai verslo principai. Verslo aplinka ir konkurencinis įmonės pranašumas. Vertybiniai popieriai. Akcijos.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Verslo planas: kūno kultūros klubas "Mums gerai"

  Įvadas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Verslo planai, konspektas(10 puslapių)
  2006-09-19
 • Verslo planas. Bendrieji reikalavimai

  Verslo plano sąvoka, struktūra, dalys, marketingo planas, gamybos planas, organizacinis planas, finansinis planas, pinigų srautų prognozė.
  Verslo planai, konspektas(15 puslapių)
  2005-03-11
 • Verslo planavimas ir organizavimas (2)

  Verslo organizacijos vizija, misija, filosofija ir kultūra. Organizacijos tikslai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Misijos apibrėžimas turėtų. Formuluojant misiją, reikia atsižvelgti į tokius aspektus. Organizacijos filosofija.Filosofijos formavimas. Organizacijos kultūra. Organizacijos tikslai. Tolimosios (makro) aplinkos įvertinimas. Pagrindiniai išorinės organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Šakos perspektyvas ir jos patrauklumą apsprendžia. Pagrindiniai artimosios organizacijos aplinkos analizės ypatumai. Artimosios (mikro) aplinkos įvertinimas. Pirkėjų derėjimosi galios įvertinimas. Potencialių (būsimųjų) konkurentų įvertinimas. Tiesioginių (esamų) konkurentų įvertinimas. Konkurentų ir konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijų formavimas. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijų hierarchija. Korporacinė strategija. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos.
  Vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2011-06-29
 • Verslo plano metodika

  Kaip parengti verslo planą. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Prekės ar paslaugos tobulinimo tyrimai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Gamybos (paslaugų teikimo) aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos vertinimas. Finansai. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pradinės lėšos verslui. Finansavimo poreikiai ir šaltiniai. Balansas laikotarpio pradžiai. Banko kreditas ir jo grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas. Ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Darbuotojų atlyginimas. Savikainos kalkuliacija. N lentelė Gaminamų produktų (paslaugų) kainos nustatymas. 2004 m. produktų savikainos analizė. Savikainos prognozė 2005 – 2006 m. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Finansinių rodiklių grupės rodikliai. Nenuostolingo taško analizė. Lūžio taško grafinis pavaizdavimas.
  Verslo planai, konspektas(37 puslapiai)
  2006-10-17
 • Verslo plano rašymo metodiniai nurodymai

  Įvadas. Verslo plano reikalingumas. Rekomendacijos sėkmingam verslo planui parengti. Verslo plano struktūra. Pagrindinės verslo plano dalys. Santrauka. Siūlomo projekto aprašymas. Įmonės charakteristika. Rinka. Marketingo planas. Gamybos planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Priedai. Rekomenduojami informacijos šaltiniai.
  Verslo planai, konspektas(25 puslapiai)
  2007-10-31
 • Verslo plano rengimas

  Verslo plano paruošimas: Apibendrinantis įvadas, Esama situacija, Tikslai, Valdymas, Gaminio/paslaugos aprašymas, Rinkos analizė, Marketingo strategija, Gamyba, Finansiniai planai, 12-os mėnesių sąmata, 5-ių metų pajamos, Piniginių įplaukų planai, Pro Forma balansas, Kaštų-apimties ir pelno analizė, Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas, Pradinių investicijų poreikis, Investicijų panaudojimas.
  Verslo planai, konspektas(23 puslapiai)
  2005-03-18
 • Verslo plano rengimas (4)

  Verslo plano rengimas. Verslo plano esmė ir reikšmė. Verslo plano nauda verslininkui. Verslo plano nauda tiekėjams. Verslo plano tikslai. Verslo planui reikalinga informacija. Verslo planui keliami reikalavimai ir jo rengimo etapai. Verslo plano titulinis lapas. Turinys. Verslo plano santrauka. Verslo idėja ir jo aprašymas. Įmonės tikslų ir misijos apibrėžimas. Finansinio plano rengimas. Prognozuojamo pelno ataskaita. Pinigų srautų prognozė.
  Verslo planai, konspektas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Verslo projektai. Projekto rengimas

  Verslo projektai. Projekto samprata ir tipai. Projekto ciklas. Projektų valdymo samprata. Projekto problemų nustatymas. Projekto planavimas. Loginė projekto sandara. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto finansavimo paieškos strategija. Socialinių projektų ypatumai. Partnerystės sąvokos apibrėžimas, pagrindiniai bruožai, privalumai ir trūkumai. Partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių atsiradimo priežastys ir raida. Partnerystė kaip alternatyva viešiesiems pirkimams. PPP (Public-Private-Partnership) projektų praktika. Projektų finansavimo ir įgyvendinimo būdai. PPP projektų tipai. Konsesija. PPP projektai Lietuvos praktikoje. Europos Sąjungos (ES) parama ir PPP projektai Lietuvoje. Projekto vertinimo ypatumai. Projektų paraiškų parengimo tvarka.
  Vadyba, konspektas(58 puslapiai)
  2008-12-02
 • Verslo projektų valdymas

  Projekto sąvoka ir savybės. Projekto gyvavimo ciklas. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo turinys. Projektų valdymo funkcijos. Projekto valdymo procesų sistema. Projekto pabaiga ir uždarymas. Projektų kokybės valdymo principai. Suinteresuotų šalių valdymas. Projekto vadovas ir jam keliami reikalavimai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai ir jų administravimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2008-12-22
 • Verslo reguliavimas

  Teoriniai ekonomikos reguliavimo aspektai. Valstybinio reguliavimo raida. Valstybinio verslo reguliavimo funkcijos. Licencijos. Komercinės - ūkinės veiklos sričių licencijavimas. Fizinių asmenų vykdoma individuali veikla. Valstybė ir verslas. Verslo teisiniai aspektai Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(40 puslapių)
  2006-02-28
 • Verslo rizika (2)

  Verslo rizikos veiksniai ir struktūra žemės ūkyje. Verslo rizikos esmė. Verslo rizikos veiksniai. Verslo rizika: struktūrinis požiūris. Verslo rizikos kompleksinio vertinimo metodika. Pagrindiniai verslo rizikos vertinimo metodai. Dalinių verslo rizikos rodiklių apskaičiavimas. Dalinių rodiklių įvertinimas balais. Dalinių rodiklių reikšmingumo (svorių) nustatymas. Integruoto verslo rizikos rodiklio apskaičiavimas. Žemės ūkio subjektų verslo rizikos palyginamoji analizė. Žemės ūkio verslo bendrosios aplinkos analizė. Javų auginimas. Rapsų auginimas. Ūkių A, B ir C verslo rizikos kompleksinis vertinimas. Ūkio subjektų trumpas apibūdinimas. Dalinių rizikos rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Ūkio subjektų integruotų rizikos rodiklių nustatymas.
  Vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2009-02-17
Puslapyje rodyti po