Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ekonomika (13)

  Verslo samprata. Skiriamieji verslo bruožai, ekonominiai verslo principai. Pseudoverslas. Antiverslas. Pagrindinės verslo funkcionavimo sąlygos. Verslas kaip kūrybinė veikla. Verslo kūrybos sudėtinės dalys. Ekonominė verslo struktūra. Verslo formų klasifikavimas. Klasikinės verslo organizavimo formos. Teisinės įmonių formos, jų tarpusavio palyginimas. Užsienio kapitalo įmonės Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai įmonės steigimo dokumentai. Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonė kaip ekonominės sistemos tipas. Bendroji įmonės tikslų charakteristika. Įmonės tikslų formavimo schema. Principai ir etapai. Įmonės tikslų sistema. Ekonominiai ir socialiniai įmonės tikslai. Pelno paskirstymo schema. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos funkcija ir gamybos programa. Deficitas ir rezervas gamyboje. Gamybinės atsargos. Logistikos tarnyba įmonėje. Gamybos išlaidų struktūra. Gaminio savikaina. Įmonės pajamos ir pelnas. Nenuostolingumo (lūžio) taškas. Pelno zona.
  Makroekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Verslo ekonomika (15)

  Žymiausias visuotinės kokybės vadybos pradininkas ir jo suformuluoti principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir turinys ("ratas su šešiais stipinais"). Svarbiausi kokybės parametrai. Visuotinės kokybės vadybos ir ISO – 9000 standartų sąryšis. Lietuvos Nacionalinio kokybės prizo konkurso vertinimo kriterijai. Tradicinės ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas Inovacijų termino pradininkas ir inovacijų samprata. Išvardinkite penkis vystymosi pokyčius susijusius su inovacijomis. Inovacijų diegimo modeliai. Bostono konsultacinės grupės matricos turinys. Kapitalo apytakos ir apyvartos turinys. Pristatykite kapitalo apytakos tris stadijas. Pagrindinio kapitalo samprata ir turinys. Apyvartinio kapitalo samprata ir turinys. Apyvartinių lėšų turinys. Pagrindinių fondų naudojimo efektyvumo rodikliai. Įmonės turto grupavimas pagal įvairius kriterijus. Ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Lizingo samprata ir turinys. Franšizės samprata ir turinys. Faktoringo samprata ir turinys. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį šalyje. Darbo užmokesčio struktūra. Tarifų sistemos turinys. Vienetinės darbo užmokesčio formos turinys. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos ir jų turinys. Laikinės darbo užmokesčio formos ir jų turinys. Laikinės darbo užmokesčio sistemos ir jų turinys. Nominalaus ir realaus darbo užmokesčio turinys. MMA. Mokesčių samprata ir funkcijos. Apmokestinimo principai, aptarkite juos. Mokesčių naštos esmė, jos palyginimas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse bei vertinimo aplinkybės. Pristatykite ir iliustruokite grafiškai A. Lafero kreivę. Lietuvos mokesčių sistema, jų struktūra. Pristatykite pagrindinius mokesčius. Verslo rizikos lygiai (zonos). Aptarkite. Verslo rizikos mažinimo būdai. Aptarkite. Verslo rizikos mažinimo būdai. Aptarkite.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Verslo ekonomika (22)

  Įvadas. Verslo samprata, funkcijos ir vieta valstybių ūkininkavimo sistemoje. Verslo esmė. Verslo kūrimo motyvai. Verslo ekonominiai principai. Verslo Socialinės atsakomybės principai. Verslo koncepcijos. Verslo struktūra. Verslo pamatas. Verslo kliūtys ir verslo sėkmė. Pagrindiniai rizikos veiksniai pradedant verslą. Verslo pradžios kliūtys. Palankios verslo sąlygos. Verslo vieta valstybės ekonomikoje. Valstybinės ekonominės politikos įtaka ekonominiams procesams. Valstybės pajamų politikos reikšmė. Lietuvos pajamų struktūros palyginamoji analizė. Ekonominių ciklų reikšmė verslo vystymui. Biudžeto išlaidų ekonominių ciklų metu reguliavimo būtinybė. Biudžeto politikos stabilumo įtaka verslui ir valstybės pajamoms. Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių įtaka smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ir užimtumui. Kapitalo ir darbo santykių apmokestinimo įtaka biudžeto įplaukoms. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Lietuvos vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) atžvilgiu. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių veiklos įtaka valstybės biudžeto pajamoms. Europos sąjungos (ES) praktika. Biudžeto politikos įtaka konkurencinėms sąlygoms. Lietuvos Vyriausybės politika Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)atžvilgiu. Vyriausybės programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aspektu 1990-2005 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ir vystymosi perspektyvos. Verslo įmonė. Verslo įmonė. Įmonė-organizacija ar struktūra. Įmonės aplinka. Įmonių tipai ir rūšys. Įmonių valdymo organizacinė struktūra. Įmonių valdymo funkcijos. Įmonės strateginė veiklos vieta. Socialinė įmonės reikšmė ir įmonės įvaizdis. Verslo įmonės turtas. Verslo įmonės turtas. Turto rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Turto priklausomybė. Įmonės nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonės pelnas- įmonės turto efektyviausia dalis. Turto panaudojimo ekonominiai efektyvumo rodikliai. Nuosavo kapitalo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto analizės ekonominė svarba. Trumpalaikio turto analizės reikšmė. Efektyvaus turto panaudojimo įtaka verslo sėkmei. Verslo organizavimo ypatumai. Verslo organizavimo ypatumus lemiantys veiksniai. Verslo organizavimo ypatumai. Darbo organizavimas. Planavimo reikšmė darbo organizavimui. Darbo organizavimo tikslai ir tikslų kūrimo etapai. Darbo organizavimo uždaviniai. Darbo įvertinimas ir apmokėjimas. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaką darbo užmokesčiui. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo kriterijai. Darbo užmokesčio fondo sudedamosios dalys. Darbo laiko klasifikavimas. Darbuotojų poreikio įmonėje planavimas ir įvertinimas. Ekonominės skatinimo sistemos. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė ir laikinė darbo užmokesčio forma. Mišrios apmokėjimo formos. Materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimas ir planavimas. Materialinių išteklių sąvokos. Medžiagų sunaudojimo normos. Normų sudėtis. Medžiagų poreikio normavimas. Medžiagų panaudojimo rodikliai. Materialinių išteklių poreikio nustatymas. Gamybos atsargos. Atsargų reguliavimo metodas. Tiekėjų atrankos svarba. Išlaidos, jų planavimas. Įmonės išlaidų valdymo reikšmė. Įmonės išlaidų planavimas. Įmonės išlaidų klasifikacija. Gaminių kalkuliacija. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Gamybos savikainos mažinimo rezervai. Kintamųjų ir nuolatinių išlaidų reikšmė. Pajamos ir pelnas. Kaip tinkamai prognozuoti įmonės pajamas. Kaip efektyviai apskaičiuoti įmonės pelną. Pardavimo prognozių metodai.
  Ekonomika, konspektas(123 puslapiai)
  2007-09-26
 • Verslo etika (27)

  Etikos prigimtis ir esmė. Profesinės etikos samprata. Verslo organizacijos kultūra ir etika. Mikroetikos problemos versle. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje. Verslo makroetikos problemos. Etiketas verslo organizacijoje ir už jos ribų. Etikos kodeksas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Trumpas vartojamų terminų ir etikos sąvokų žodynėlis.
  Etika, konspektas(17 puslapių)
  2007-02-28
 • Verslo etika (29)

  Etikos samprata. Verslas ir etika. Verslo etikos raida. Ekonomikos plėtros srovių apžvalga. Ekonominių sistemų apžvalga. Visuomenės tarnautojų ir verslo sektoriaus profesiniai principai ir vertybės. Etikos problemos. Etinių problemų klasifikacija. Reakcijos į etikos problemas. Etikos problemos analizė. Etinio pagrindimo analizė. Etiniai sprendimai ir jų svarba.
  Etika, konspektas(20 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo etika (40)

  Pagrindiniai verslininko bruožai. Pagrindiniai verslininko principai. Pagrindinės verslininko nuostatos. Klausimų iškėlimo problema ir atsakymo į juos technika. Apibendrinimas.
  Etika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-25
 • Verslo etika (45)

  Verslo etikos esmė. Verslo etikos samprata. Verslo etikos genezė. Verslo etikos raidos etapai. Visuomenės poveikis verslo etikai. Verslo etikos svarba. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinių problemų lygiai ir priežastys. Etinių problemų klasifikacija. Etinių problemų sprendimo būdai. Etiško elgesio kodeksas. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės istorinė raida. Organizacijų ir vartotojų socialinė atsakomybė. R. Daft socialinės atsakomybės modelis. Etikos ir aplinkosaugos sąsajos. Ekologinės etikos konceptualūs pagrindai. Ekologinė problematika ir kitimo tendencijos. Etikos įtaka rinkodaros sprendimams.Rinkodaros etikos atsakomybė. Rinkodaros etiniai pažeidimai.
  Etika, konspektas(31 puslapis)
  2009-11-23
 • Verslo etikos samprata

  Valdymo kultūros prigimtis ir esmė. Bendrieji valdymo kultūros bruožai. Ypatingieji valdymo kultūros bruožai. Pavieniai valdymo kultūros bruožai. Valdymo vertybių sąveika. Valdymo kultūra sprendimų kokybės veidrodyje. Verslo etika. Keturi etinių verslo klausimų lygiai. Etikos priemonės. Verslo etikos samprata. Bendrosios etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Labdaros įvairovė – Tautos brandumo požymis. Gerovės programos – skurdo padarinius šalinančios priemonės. Gerovės programos. Sociologo išvados. Etiketas ir jo svarba verslo partnerių bendravimui. Dalykinio etiketo abėcėlė. Verslininko išvaizda. Kūno kalba. Elgsena derybų metu. Biuro ir kontoros įranga. Elgesys su klientais.
  Etika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-03-28
 • Verslo finansai (2)

  Kas yra finansų valdymas: Finansų paskirtis, Finansų funkcijos ribos, Finansų vadovo vaidmuo: firmos vertės didinimas iki aukščiausio laipsnio. Įgaliojimo problemos ir turto vertės didinimas iki aukščiausio laipsnio. Finansinių ataskaitų analizė. Finansinė ataskaitos, Nepaskirstytojo pelno ataskaita, Santykinių rodiklių analizė, Du Ponto analizė, Krypties analizė, Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Finansų sistema: rinkos, įstaigos ir palūkanų normos. Finansinis kapitalas, finansų rinkos, finansų įstaigos, depozitinės finansų įstaigos, neindėlinės finansų įstaigos, rinkos veiksmingumas, akcijų rinkos indeksai, palūkanų normos koncepcija, rinkos palūkanų normas lemiantieji veiksniai. Obligacijų įvertinimas ir skolų finansinės operacijos. Obligacijų ypatybės, obligacijų rūšys, obligacijų vertės nustatymas, obligacijų teikiamos pajamos, obligacijų rizika. Akcijų įvertinimas ir savininkų nuosavybės finansavimas. Privilegijuotos akcijos, paprastosios akcijos, paprastųjų akcijų savininkų balsavimo teisės, paprastųjų akcijų įvertinimas, investicijų trukmės modelis, nulinio didėjimo modelis, nuolatinio didėjimo modelis, didėjimo virš normalaus lygio modelis, kaip vertybiniai popieriai parduodami. Investavimas į išvestinius vertybinius popierius. Išankstinis sandoris, ateities sandoriai (būsimųjų pristatymų, fjučersai), opciono sutartis, varantas. Kapitalo kaina. Kas yra kapitalo kaina, Kapitalo kainos dėmenys, Nepertraukiamo didėjimo veiksnys įvertinant paprastąsias akcijas, kapitalo kainos svertinis vidurkis, kai kurios kapitalo kainos nustatymo problemos. Kapitalo struktūros sprendimai. Optimali kapitalo struktūra, verslo rizika, veiklos pastoviųjų išlaidų svertas, finansinio skolingumo svertas, kapitalo struktūros teorija. Dividendų politikos sprendimai. Ar turi reikšmės dividendų politika, kelios dividendų politikos nuostatos, akcijų skaldymas, dividendai akcijoms, piniginių dividendų mokėjimo procesas. Trumpalaikių piniginių lėšų šaltiniai. Trumpalaikių piniginių lėšų kaina, trumpalaikių kreditų rūšys.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-15
 • Verslo finansai: sistema, procesai ir elementai

  Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Klausimai testai temos medžiagai įsisavinti.
  Finansai, konspektas(50 puslapių)
  2007-01-31
 • Verslo finansavimo galimybės

  Bankų teikiamos finansavimo paslaugos. Paskolų teikimas įmonėms. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Importo/eksporto akredityvai. Paskolos grąžinimo užtikrinimas. Paskolos lėšų išmokėjimas. Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Faktoringas. Faktoringo operacijos. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Verslo įmonė

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės aplinka. Įmonės tikslai. Įmonių skirstymas. Įmonių tipai ir jų veiklos organizavimas. Įmonių sąjungos. Įmonių grupavimas. Įmonių pagrindiniai įstatymai. Verslo įmonės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonių steigimo organizavimas. Verslo kūrimo būdai.
  Mikroekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2006-12-30
 • Verslo įmonių rūšys pagal įvairius kriterijus

  Verslo įmonė (firma). Verslo įmonė. Įmonės grupuojamos. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkinę bendriją (KŪB). Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės. Valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperacinės bendrovės (kooperatyvai). Akcinės bendrovės (AB). Valstybės ir savivaldybės įmonės. Bendrosios įmonės. Koncernas. Konsorciumas. Asociacija. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Įmonės finansų atskaitomybė, formos. Pelno ataskaita. Duomenų kaupimo metodas. Nepaskirstytojo pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautas. Bendrieji apskaitos principai. Pusiausvyros (dvejybiškumo) principas. Įmonės (ekonominio objekto) arba ekonominio vieneto principas. Periodiškumo principas. Apskaitos pastovumo principas. Konservatyvumo (apdairumo) principas. Piniginio įkainojimo (mato) principas. Kaupimo principas. Pajamos. Patirtomis sąnaudomis laikoma. Palyginimo principas.
  Mikroekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-08-30
 • Verslo informacinės sistemos (2)

  Elektroninės bankininkystės apibūdinimas. Web-bankų fenomenas. Elektroninės bankininkystės plitimo tendencijos. Elektroninės bankininkystės paslaugų lygiai. Elektroninės bankininkystės rūšių esmė ir galimybės. Internetinės bankininkystės diegimo kitimo tendencijos Lietuvoje. Internetinės bankininkystės paslaugų įvairovė. Telefoninės bankininkystės taikymo sritys ir galimybės. Mobiliosios bankininkystės ypatumai. Elektroninės bankininkystės operacijų saugumas. Mobiliosios bankininkystės perspektyvos. Elektroninės bankininkystės privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai ir plėtros problemos. Elektroninė komercija. Kas tai? Elektroninės komercijos kategorijos. Elektroninės komercijos įtaka. Elektroninės komercijos veikla. Elektroninės komercijos sprendimai. Elektroninių parduotuvių apibūdinimo įvairovė. Tradicinių ir elektroninių parduotuvių bruožai. Elektroninės parduotuvės privalumai ir trūkumai. Elektroniniai kioskai. Jų privalumai. Elektroninių parduotuvių trūkumai ir suteikiami nepatogumai. Draudimo elektroniniu būdu ypatumai ir perspektyvos. Nekilnojamojo turto finansinės ir kitos operacijos elektroniniu būdu. Leidybos paslaugos elektroniniu būdu. Leidybos elektroniniai produktai ir plėtos galimybės. Elektroninio aukciono taikymo sritys ir ypatumai. Elektroninių aukcionų apibūdinimo įvairovė ir rūšys. Elektroninių aukcionų taisyklės ir teikiami privalumai. Informacinių technologijų organizavimo būdai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, konspektas(14 puslapių)
  2008-12-08
 • Verslo informatika

  Informatika. Informacija. Informacijos sąvoka. Informacijos savybės. Informaciniai procesai. Informacijos ir ekonomikos santykis. Informacija – ketvirtasis ekonominis išteklius, informacija – prekė. Informacijos kaip ištekliaus ypatybės. Informacijos produktai ir paslaugos. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacija ir valdymas. Ekonominė informacija. Ekonominės informacijos matavimo vienetai. Ekonominės informacijos klasifikavimas. Informacijos ir komunikacijos technologijos ir informacinės sistemos. Informacijos ir komunikacijos technologijos. IKT raida. Informacinės sistemos, jų tipai. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Informacijos apsauga. Asmeninio kompiuterio įrenginiai. Duomenų įvedimo įrenginiai. Duomenų saugojimo įrenginiai. Duomenų apdorojimo įrenginiai. Duomenų pateikimo įrenginiai. Duomenų perdavimas. Ryšio linijos ir signalai. Duomenų perdavimo būdai ir kryptys. Vietiniai ir globalūs tinklai. Tinklų topologija. Tinklo protokolai. Duomenų perdavimo techninė įranga. Ryšių programinė įranga. Prieiga prie nutolusių tinklų. Mobiliosios technologijos. Informacijos apsauga kompiuterių tinkluose.
  Informatika, konspektas(107 puslapiai)
  2006-02-01
 • Verslo ir finansinė rizika. Kapitalo kaštai

  Finansinių investicijų rizikos valdymo esmė. Investicijų rizikos rūšys. Kaip galima sumažinti valiutinės rizikos įtaką. Procentinė rizika. Kapitalo kaštų esmė ir jų sudėtis. Skolos kaštai. DCF metodas. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis (WACC).
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Verslo ir turizmo teisė

  Administracinė teisė – sąvoka; administracinės teisės normos bei jų struktūra; valstybinis valdymas; valstybės tarnyba. Administracinės teisės pažeidimai ir administracinė atsakomybė. Baudžiamoji teisė – sąvoka; esmė. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas – požymiai ir sudėtis. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė teisė – sąvoka, sudedamosios dalys. Objektai, subjektai. Sutartys – praktinis sutarčių sudarinėjimas. Atsiskaitymai. Banko sąskaitos. Čekiai, vekseliai, akredityvai. Vartotojų teisių gynimas. Konkurencija ir jos ypatumai. Bankrotas ir jo teisinis vertinimas.
  Komercinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-03-19
 • Verslo įvadas

  Įmonės valdymas. Lietuvos ūkio apžvalga. Įmonė. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas. Kontrolė. Darbas ir darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Komercinė įmonės veikla. Komercinės veiklos samprata. Rinkodaros tikslai ir tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Gamybinė įmonės veikla. Gamybos proceso samprata. Gamybos ciklas ir operacijų derinimas. Atsargos ir sandėlių ūkis. Kokybės kontrolė. Finansinė įmonės veikla. Lėšos ir jų panaudojimas. Įdėjimų (investicijų) pasirinkimas. Lėšų poreikis įdėjimams (investicijoms). Finansų šaltiniai. Sąnaudų apskaita įmonėje. Bendroji apskaita. Sąnaudų skirstymo būdai. Įmonės steigimas. Ūkinių organizacijų formos. Individualiosios įmonės steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Verslo planas. Verslo plano paskirtis. Verslo plano struktūra. Anotacija. Įmonės veiklos analizė ir verslo sumanymas. Rinkodaros skyrius. Gamybinis skyrius. Organizacinis skyrius. Finansinis skyrius.
  Vadyba, konspektas(125 puslapiai)
  2005-09-25
 • Verslo įvadas (5)

  Įmonė. Įmonės veiklos tikslai ir rodikliai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Planavimas. Organizavimas. Aktyvinimas. Kontrolė. Darbas ir darbo režimas. Darbo apmokėjimas. Komercinė įmonės veikla. Komercinės veiklos samprata. Rinkodaros tikslai ir tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika.
  Vadyba, konspektas(18 puslapių)
  2006-10-24
 • Verslo kūrimas

  Įvadas. Verslo kūrėjui rūpimi klausimai. Franšizė. Koncesija. Individualios verslo įmonės steigimo Lietuvoje tvarka. Verslo plano paskirtis. Išvados.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2008-10-01
Puslapyje rodyti po