Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vartotojo elgsena (3)

  Vartotojų elgsenos turinys. Modeliai. Įvadas. Vartotojų elgsenos modeliai. H.W. Berkmano vartotojų elgsenos modelis. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojo elgsenai. Grupės ir jų įtaka vartotojui. Socialinės klasės grupės. Grupės samprata. Marketingo strategijos, paremtos grupės įtaka. Asmeninė įtaka ir grupės bendravimas. Marketingo strategijos ir vadovavimas nuomonei. Socialinių klasių apibūdinimas ir skirstymas. Šeima ir jos įtaka vartotojų elgsenai. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams. Šeimos pirkimo vaidmenys. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos pirkimo procesas. Kultūra ir mikrokultūros. Kultūros samprata ir jos reikšmė vartotojų elgsenoje. Kultūros įtaka elgsenai. Subkultūros (mikrokultūros) ir jų įtaka vartotojų elgsenai. Subkultūros Lietuvoje. Tarpkultūrinė vartotojų elgsena. Demografiniai veiksniai. Vartotojų asmeniniai veiksniai ir jų įtaka elgsenai. Vartotojo asmenybės ir gyvenimo būdas. Asmenybės teorijos. Socialinė psichologinė teorija. Asmenybės bruožų teorijos. Asmenybės vaidmenys ir autokoncepcija. Vartotojo gyvenimo stilius. Vals segmentavimo sistema. Informacijos suvokimas ir pertvarkymas. Informacijos suvokimo svarba vartotojui. Informacijos priėmimo ir pertvarkymo procesas. Dėmesys. Signalų suvokimas ir supratimas. Signalo (dirgiklio) priimtinumas. Išlaikymas. Atmintis. Informacijos suvokimo ir pertvarkymo procesų panaudojimas marketingo praktikoje. Vartotojo mokymasis. Mokymosi samprata ir mokymosi proceso komponentai. Klasikinis mokymasis. Instrumentinis (operandinis) mokymasis. Instrumentinio mokymosi pritaikymas marketinge. Klasikinio ir instrumentinio mokymosi palyginimas. Pažintinis (kognityvinis) mokymas. Vartotojo įpročiai ir ištikimybė produktui. Vartotojų motyvacija. Motyvacijos apibūdinimas. Poreikių teorijos. Murray socialinių poreikių teorija. Motyvų konfliktai. Konfliktų tipai. Motyvacinių konfliktų sprendimo strategijos. Motyvacijos tyrimas. Vartotojų požiūriai ir jų keitimas. Požiūrio apibūdinimas. Vartotojų požiūrių formavimas. Vartotojų požiūrių keitimo strategijos. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Vartotojo sprendimai ir jiems turintys įtakos veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo etapai. Vartotojų sprendimų tipai ir kategorijos. Vartotojų sprendimo proceso sudedamosios dalys. Organizacijų pirkimo elgsena. Organizacijų pirkimo elgsenos specifika ir charakteristikos. Organizacijų pirkimo elgsenos modeliai. Sprendimo priėmimo procesas ir sprendimą priimanti komanda.
  Rinkodara, konspektas(61 puslapis)
  2006-10-19
 • Vartotojo elgsena. Produkto naudingumo teorija

  Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Bendrasis ir ribinis naudingumas, jų grafinis vaizdavimas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Vartotojo premija. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vertės paradoksas. Vartotojo biudžetinė tiesė. Biudžetinės tiesės grafinis vaizdavimas. Abejingumo (indiferencijos) samprata.
  Mikroekonomika, konspektas(27 puslapiai)
  2006-12-05
 • Vartotojų elgsena (2)

  Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Vartotojų rinkos segmentavimas. Segmentavimo tipai. Vartotojo motyvavimas. Stimulai ir stimulo teorija. Pagrindinės vartotojų motyvacijos charakteristikos. Motyvacijos konfliktai. Asmenybės ir vartotojų elgsena.
  Rinkodara, konspektas(8 puslapiai)
  2007-12-27
 • Vartotojų teisių apsauga

  Vartotojų teisių apsauga. Vartotojų teisės apsaugos sąvoka. Savireguliacija. Vartotojų teisės ir konkurencijos teisės santykis. Istoriniai vartotojų teisės apsaugos Lietuvos Respublikoje (LR) vystymosi aspektai. Vartotojų teisės apsaugos šaltiniai. Vartotojo sąvoka. Vartotojų teisės. Vartotojų ir žmogaus teisių santykis. Teisė į ekonominių interesų apsaugą. Įvairios direktyvos. Teisė į pažeistų teisių gynimą ir žalos bei nuostolių atlyginimą. Teisė į atstovavimą / teisė būti išklausytam. Vartojimo sutartis. Nesąžiningos sąlygos. Skaidrumo principas. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Sutarties esminės sąlygos.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2006-02-27
 • Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Darbo sutarties įstatymas

  Vartotojų teisių gynimo įstatymo konspektas. Vartotojų teisių gynimas. Vartotojų teisių gynimo valstybinės institucijos. Bendrosios nuostatos. Vartotojų teisės. Vartotojo informavimas. Darbo sutarties įstatymo konspektas. Įstatymo reguliuojami santykiai. Darbo santykių teisinio reguliavimo principai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarties sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbdavio pareiga pareikalauti, kad darbuotojas pateiktų valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Giminaičių darbo apribojimas. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą. Nušalinimas nuo darbo. Apribojimai nutraukiant darbo sutartį su nėščia moterimi ir motina, auginančia vaiką iki 3 metų. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbuotojo grąžinimas į darbą. Įstatymų funkcijos. Įstatymo sąvokos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-06
 • Veiklos dokumentų rengimas

  Veiklos dokumentų sistema. Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Dokumentų spausdinimas. Dokumentų rekvizitai. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento tvirtinimo žyma. Specialioji žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Gauto dokumento nuoroda. Rezoliucija. Dokumento suderinimo žyma. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Dokumentų pasirašymas.
  Raštvedyba, konspektas(39 puslapiai)
  2008-11-26
 • Veiksmažodžių vartojimas

  Netaisyklingas veiksmažodžio ir jo formų vartojimas. Barbarizmai. Hibridai. Vertalai. Semantizmai. Linksnių vartojimas. Bendraties ir padalyvio vartojimo klaidos.
  Kalbos kultūra, konspektas(8 puslapiai)
  2005-05-12
 • Vektoriai ir jų veiksmai

  Vektoriai. Vektorių sudėtis. Vektorių atimtis. Vektorių daugyba iš skaičių.
  Algebra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-20
 • Vektoriai ir skaliarai

  Vektoriai ir skaliarai. Mechanika. Tolyginis judėjimas. Kreivaeigis judėjimas.
  Klasikinė mechanika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-24
 • Vektorių daugyba

  Vektorių skaliarinė daugyba. Plokštumos dekartinių koordinačių keitimas. Vektorių vektorinė daugyba. Trijų vektorių mišrioji daugyba.
  Algebra, konspektas(16 puslapių)
  2005-09-14
 • Vėlyvasis geležies amžius

  Baltų gentys ir jų arealai. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkio ir amatų raida.
  Lietuvos istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2006-01-05
 • Vėlyvieji viduramžiai

  Skandinavija vėlyvaisiais viduramžiais (XIV - XV amžius). Vidurio rytų Europa: valstybių susikūrimas vidurio rytų Europoje. Čekijos valstybė IX -XII amžius. Lenkijos Karalystės susikūrimas ir susiskaldymas (X - XIII amžius). Vakarų Europa vėlyvaisiais viduramžiais (XII amžiaus II pusė - 15 amžius). Vokietija. Jos raida vėlyvaisiais viduramžiais (nuo XIII amžiaus II pusės iki XV amžiaus pabaigos). Prancūzija XIII amžiaus II pusė - XV amžius. Anglija vėlyvaisiais viduramžiais. Italija vėlyvaisiais viduramžiais. Ispanija ir Portugalija. Vidurio rytų Europa vėlyvaisiais viduramžiais.
  Visuotinė istorija, konspektas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Venerinės ligos ir jų profilaktika

  Sifilio sukėlėjas, užsikrėtimo keliai, klasifikacija ir profilaktika. Pirminis sifilis: klinika, diagnostika ir gydymo principai. Antrinis sifilis: klinika, diagnostika ir gydymo principai. Tretinis sifilis: klinika, diagnostika ir gydymo principai. Neurosifilis: klinika, diagnostika ir gydymo principai. Įgimtas sifilis: klasifikacija, klinika, diagnostika ir gydymo principai. Serologinė sifilio diagnostika su treponeminiais antigenais (TPHA, FTA, ELIZA) ir netreponeminiais antigenais 9RPR, VDRL). Serologinių pokyčių klinikinė interpretacija. Smailiagalės kondilomos: sukėlėjas, užsikrėtimo keliai, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Genitalijų srities paprastoji pūslelinė: sukėlėjas, užsikrėtimo keliai, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Vyrų uretritų klasifikacija pagal trukmę, lokalizaciją ir priežastis. Vyrų veneriniai uretritai: etiologija, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Bakterinė vaginozė: etiologija, klinika, diagnostika ir gydymo principai. Trichomonozė: sukėlėjas, užsikrėtimo keliai, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Gonorėja: sukėlėjas, užsikrėtimo keliai, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Lyties takų chlamidiozė: sukėlėjas, užsikrėtimo keliai, klinika, diagnostika, gydymo principai ir profilaktika. Reiterio liga: etiologija, klinika, diagnostika, gydymo principai. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) paplitimas, užsikrėtimo keliai, rizikos grupės ir profilaktika. ŽIV infekcijos stadijos pagal PSO. ŽIV infekcijos ir AIDS ligos diagnostikos kriterijai. Neinfekciniai odos ir gleivinių susirgimai, sergant AIDS. ŽIV infekcijos profilaktika medicinos personalo darbe.
  Ligos ir traumos, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • Verbalinės bendravimo formos

  Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Patarimai. Bendravimas raštu. Bendravimo Procesas. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Laiko pasirinkimas ir punktualumas. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Pripažinimas (problemos pastebėjimas). Identifikacija. Problemos išaiškinimas (išsprendimas). Įvykdymas. Kontrolė. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. "Ekonominis" sprendimo priėmimo modelis. "Administracinis" sprendimo priėmimo modelis.
  Socialinė psichologija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-11-16
 • Verslas (10)

  Ekonomikos esmė. Rinka ir jos reguliavimo mechanizmas. Ekonomikos esmė. Infliacija ir nedarbas. Nacionalinis produktas. Rinka ir jos reguliavimo mechanizmas. Verslo kūrimas. Verslo kūrimo formos. Verslo aplinka. Strateginis planavimas ir valdymas. Valdymo funkcijos. Personalo vadyba. Darbo apmokėjimo sistemos ir formos. Rinkodara. Rinkodaros tyrimai. Verslo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Kreditas ir pinigų cirkuliacija. Bankai ir jų funkcijos. Mokesčiai. Verslo planas ir jo struktūra. Specialiųjų terminų žodynas.
  Vadyba, konspektas(81 puslapis)
  2007-10-09
 • Verslas ir etika. Etinės teorijos, taikomos versle

  Verslas ir etika. Etinės teorijos taikomos versle. Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. E. Hendersono etikos ir teisės ryšio matrica. Didelės organizacijos suinteresuotųjų žemėlapis. Suinteresuotųjų skirstymas pagal Weissą. Verslo ir etikos ryšys. Deontologinė filosofijos teorija. Utilitarizmo etinė teorija. J. Millio pagrindiniai etikos teiginiai. Johno Rawlso teisingumo teorija. Teisingumas ir suinteresuotųjų analizė. Teisingumas ir ekonominės sistemos. Kapitalistinis modelis. Socialistinis modelis. Ekonominės sistemos ir teisingumas. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Problemų sprendimas. Sąžiningumas ir dora. Bendravimas, santykiai organizacijoje. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. M.G. Velasquezo septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modelis. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Gamybinės organizacijos struktūra Lietuvoje. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Socialinė organizacijos atsakomybė. Istorinė organizacijų vadovų požiūrio į atsakomybę kaita. Argumentai už ir prieš organizacijos socialinę atsakomybę. Aplinkos apsauga ir vartotojų saugumas. Etikos ir ekologijos ryšys. Ekologinės problemos. Ekologinės problemos Lietuvoje. Radioaktyvusis užteršimas. Vandens užterštumas. Žemės, dirvožemio užterštumas. Oro užteršimas. Ekologinės atsakomybės sistema. Marketingas ir etika. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams bei visuomenei. Trys suinteresuotųjų grupės ir problemos, sudarančios marketingo atsakomybės laipsnį. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Konkurencija. Kainų nustatymas. Pardavimas. Prekės ženklas. Reklama. Penki ypač svarbūs reklamos moralinio įvertinimo klausimai. Reklamos reguliavimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Auditas. Finansinės institucijos. Kompanijų perėmimas. Auditas. Audito tikslas. Etiniai reikalavimai auditoriams. Finansinės institucijos. Etinės problemos, susijusios su finansinių institucijų veikla. Kompanijų perėmimai. Įteisintas šantažas. Auksiniai parašiutai. Vadovų svertinis išpirkimas. Darbuotojų teisės ir pareigos. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Teisinis diskriminacijos reguliavimas Lietuvoje. Neteisėtų veiksmų atskleidimas organizacijoje. Demaskavimas / skundimas – kaip moralinė problema. Du požiūriai į skundimą. Skundimo / demaskavimo būdai. Tarptautinio verslo etika. Tarptautinės kompanijos Lietuvoje. Tarptautinių kompanijų kritika. Organizacijos moralinis kodeksas. Verslininko etinis kodeksas. Pagrindinės verslininko nuostatos.
  Etika, konspektas(60 puslapių)
  2005-11-06
 • Verslas ir išorinė aplinka

  Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Šalies ūkio struktūra, pramonės išsidėstymas. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Tarptautinis valdymas. Tarptautinė konkurencija vadybiniu požiūriu. Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Verslo administravimas

  Verslo esmė. Verslo sąvoka ir esmė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Verslininkystė – ekonominio vystymosi strateginis veiksnys. Verslininkystės egzistavimo sąlygos. Verslo įmonių formos. Fizinių asmenų vykdoma individuali veikla. Neribotos civilinės atsakomybės įmonės. Ribotos turtinės atsakomybės įmonės. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Kooperatinės bendrovės. Nepelno organizacijos. Institucijos, registruojančios įmones. Įvairių formų įmonių veikla Lietuvoje. Darbo santykiai ir apmokėjimas verslo įmonėse. Darbo rinkos elementai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių klasifikavimas. Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai. Verslo įmonių bankrotas. Bankrotų priežastys. Įmonių sanavimas ir restruktūrizavimas.
  Vadyba, konspektas(35 puslapiai)
  2006-05-13
 • Verslo ekonomika

  Pratarmė. Verslas ir jo aplinka. Verslo samprata, tikslai ir funkcijos. Verslo rūšys. Pagrindinės verslo plėtros sąlygos. Verslo aplinka. Ekonominės informacijos reikšmė verslo plėtrai. Lietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Verslo įmonės ir jų veiklos ypatumai. Įmonės apibrėžimas, pagrindiniai jos bruožai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Įmonės steigimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Gamybos įmonės veikla. Gamybos procesas, jo elementai, rūšys ir fazės. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Įmonės gamybos struktūra. Produkcijos nomenklatūros ir asortimento samprata ir formavimas. Produkcijos pardavimo ir gamybos apimčių suderinimas. Produkcijos gamybos apimties pagrindimas gamybos pajėgumu. Gamybos pajėgumo samprata. Gamybos pajėgumo apskaičiavimas. Prekybos įmonės veikla. Paslaugų verslo organizavimo ypatumai. Verslo įmonės turtas. Turtas ir jo rūšys. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas. Turto vertės pasikeitimo funkcija. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija). Turto naudojimo rodikliai. Trumpalaikis turtas, jo sudėtis. Atsargų įkainojimo samprata. Trumpalaikio turto apyvartumas, jo rodikliai. Įmonės kapitalas, jo sudėtis. Materialinių išteklių poreikio skaičiavimas. Materialinių išteklių sąvoka ir klasifikavimas. Medžiagų sunaudojimo normos. Medžiagų panaudojimo efektyvumo rodikliai. Medžiagų poreikio skaičiavimas. Elektros energijos poreikio skaičiavimas. Tiekimo organizavimas ir tiekėjų parinkimas. Materialinių išteklių atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Grafinis atsargų kitimo vaizdavimas. Optimalus užsakymo dydis. Darbo ištekliai. Įmonės darbuotojų klasifikavimas. Darbuotojų poreikio apskaičiavimas. Darbo našumas (produktyvumas).
  Ekonomika, konspektas(82 puslapiai)
  2005-09-11
 • Verslo ekonomika (11)

  Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūriniais fondais (SF) remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Struktūrinių fondų (SF) paramos struktūra. BPD. Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (SF). Projektų atrankos kriterijai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė. Diskontas. Atvirų sąskaitų diskontas. Verslo projektų įvertinimo metodai. Projektų atranka. Atrankos kriterijai. Pagal vidinių investicijų pelno normą. Pagal investicijų atsipirkimo laiko trukmę. Pagal grynųjų (diskontuotų) pinigų srautų dabartinę vertę (NPV). Pagal vidinę pajamų (pelno) normą (IRR). Pagal modifikuotą vidinę pajamų normą (MIRR). Neformalus projektų vertinimas.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-05-11
Puslapyje rodyti po