Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Benzino centrinio įpurškimo sistemos

  Benzino centrinio įpurškimo sistemos.
  Kinematika, konspektas(3 puslapiai)
  2006-03-24
 • Berniukų ir mergaičių žaidimai

  Berniukas ir mergaitė. Žaidimo sąvoka. Žaislai. Žaislų ir žaidimo erdvės pasirinkimas. Vaidmenų pasirinkimo žaidimai. Žaislai. Suaugusiojo vaidmuo ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidime. Žaislo reikšmė. Sentencijos apie žaidimą. Berniukų ir mergaičių agresyvumas žaidimų aikštelėse. Priešmokyklinio ugdymo formos, būdai ir metodai. Bendravimas ir draugystė žaidimų aikštelėje. Laisvos nuo lytinių stereotipų asmenybės ugdymas. Kultūros įtaka lytinės savimonės formavimuisi.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-04
 • Bestuburiai (2)

  Zoologijos mokslo šakos istorija. Gyvūnijos sistematika ir binarinė nomenklatūra. Pirmuonių bendra charakteristika. Žiuželinių tipas: Mastigophora bendra charakteristika ir sistematika. Parazitiniai žiuželiniai. Augaliniai žiuželiniai (Phytomastigian). Euglenos sandara. Sporagyvių tipas: Sporozoa bendra charakteristika. Sporagyvių tipas. Kraujinio sporagyvio vystymosi ciklas. Blakstienuotojų tipo (Ciliophora) bendra charakteristika. Klumpelės sandara. Daugialąsčių gyvūnų bendri bruožai. Pinčių tipas. Spongia morfologija ir įvairovė. Bendra duobagyvių charakteristika. Hidros sandara. Koralinių polipų klasė. Scifoidinės medūzos. Plokščiųjų kirmėlių bendra charakteristika. Apvaliųjų kirmėlių bendra charakteristika. Kepeninės siurbikės vystymosi ciklas. Lancetinė siurbikė. Paradoksinė siurbikė. Kraujinė siurbikė. Paukščiuose parazituojančios siurbikės. Katinė siurbikė. Kaspinuočių vystymosi ciklai. Echinokokinis kaspinuotis. Nykštukinis kaspinuotis. Kvaitulinis kaspinuotis. Ligulė. Askaridės vystymosi ciklas. Spalinė. Thrichina (Trichinela). Velniaplaukis. Bankrofto nematodė. Rišta. Plaukagalvis. Dvylikapirštės žarnos kreivagalvis. Žieduotojų kirmėlių bendra charakteristika.
  Zoologija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-09
 • Bestuburiai (3)

  Zoologijos mokslo šakos istorija. Žiuželinių tipas: Mastigophora bendra charakteristika ir sistematika. Sporagyvių tipas: Sporozoa bendra charakteristika. Pirmuonių bendra charakteristika. Gyvūnijos sistematika ir binarinė nomenklatūra. Parazitiniai žiuželiniai. Kraujinio sporagyvio vystymosi ciklas. Gyvūnijos sistematika ir binarinė nomenklatūra. Blakstienuotojų tipo (Ciliophora) bendra charakteristika. Klumpelės sandara. Augaliniai žiuželiniai (Phytomastigian). Euglenos sandara.
  Zoologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-09
 • Bestuburiai (4)

  Moliuskų tipo bendroji charakteristika ir sistematika. Dvigeldžiai moliuskai ir jų įvairovė (bivalvia). Pilvakojai moliuskai ir jų įvairovė (gastropoda). Galvakojai moliuskai ir jų įvairovė (cephalopoda). Nariuotakojų progresyvios sandaros bruožai. Nariuotakojų sistematika ir reikšmė. Bendra vėžiagyvių klasės charakteristika. Žiaunakojų poklasio vėžiagyvių įvairovė. Dafnijos (Daphnia pulex) išorinė ir vidinė sandara. Žandakojų poklasio vėžiagyvių įvairovė. Ciklopo morfologija. Aukštesniųjų vėžiagyvių poklasio įvairovė. Upinio vėžio išorinė sandara. Bendra chelicerinių potipio charakteristika. Bendra voragyvių klasės charakteristika (Arachnida).
  Zoologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-10-27
 • Betonai

  Bendros žinios. Klasifikacija. Sunkusis betonas. Sunkiojo betono mišinio savybės. Sunkiojo betono savybės. Sunkiojo betono sudėties projektavimas. Betono mišinio gamyba ir transportavimas. Betonavimas ir betono priežiūra. Betono kokybės kontrolė. Specialios paskirties betonai. Lengvieji betonai. Akytieji betonai. Peršviečiamas betonas. Savaime sutankėjantis betonas.
  Statyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-11-09
 • Betoninių gaminių gamybos technologija

  Gaminių charakteristikos, žaliavų reikalavimai. Techniniai reikalavimai medžiagoms. Betono mišinio gamyba ir transportavimas. Betonavimas ir betono priežiūra. Betono kokybės kontrolė. Cementas. Vanduo. Užpildai. CE ženklinimas. Statybos produktų direktyvoje ir gaminių kokybė. Betono mišinio sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Konvejerinės technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir gaminių barų aprašymas. Cemento sandėlis. Užpildų sandėlis. Produkcijos sandėlis. Betono mišinių cechas. Gamybos organizavimas. Gaminio eskizas. Operacijų trukmių grafiko sudarymas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimai. Darbuotojų sauga. Darbo vietų ir bendro apšvietimo reikalavimai. Triukšmas gamyboje. Virpesiai gamyboje. Medžiagų sandėliavimas, pavojingų medžiagų transportavimas. Bendrieji nuostatai. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Darbuotojų asmeninės apsauginių priemonių apskaitos kortelės pildymas. Asmeninių apsauginių priemonių laikymas. Asmeninių apsauginių priemonių priežiūra (valymas, taisymas). Baigiamosios nuostatos. Atsakomybė. Pagrindiniai teisės aktai. Įmonės būtinieji dokumentai.
  Statyba, konspektas(31 puslapis)
  2011-04-08
 • Biblija (2)

  Svarbiausi biblijiniai mitai. Adomas ir Ieva išvejami iš rojaus. Kainas ir Abelis. Vaivorykštė ir dievo sandoros ženklas. Babelio bokštas. Sodomos ir Gomoros miestų žūtis. Mana iš dangaus. Dekalogas. Aukso veršis. Išmintingasis Saliamonas. Saliamono malda šventovėje. Saliamonas ir Sabos karalienė. Saliamonas nusigręžia nuo Dievo. Pranašas Jona. Patarlių knyga. Naujasis testamentas. Palyginimas apie neprotingąjį turtuolį. Sūnaus palaidūno sugrįžimas. Palyginimas apie fariziejų ir muitininką. Paskutinė vakarienė. Apaštalo Pauliaus laiškai. Himnas meilei.
  Krikščionybė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-06
 • Bibliografijos teorija

  Bibliografijos teorija. Dokumento sąvoka. Informacijos vartotojas. Bibliografija. Bibliografinis aptarnavimas. Bibliografuojamų dokumentų turinys. Bibliografijos bibliografija. Ideografinė prognostinė bibliografinė informacija. Bibliografinių žinių struktūra. Dokumentografinė bibliografijos koncepcija. Genetinė struktūra. Funkcinė- loginė struktūra. Tikslai ir uždaviniai. Bibliografavimo procesas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-06
 • Bibliografijos teorija (2)

  Kas yra bibliografijos teorija? Bibliografija - vienas iš tarpininkų dokumentinių komunikacijų sistemoje. Informacijos vartotojas. Dokumentinės komunikacijos sistema. Bibliografinės informacijos mikroteorija. Bendra bibliografinės informacijos samprata. Bibliografinės informacijos potencialios egzistavimo formos. Bibliografinės informacijos pagrindinės visuomeninės funkcijos. Bibliografijos samprata. Bibliografijos sandara.
  Bibliotekininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2008-03-03
 • Bibliografijos teorija (3)

  Bibliografija (B) - vienas iš tarpininkų bibliografinės informacijos sistemoje. Bibliografinės informacijos (BI) samprata. Bibliografinės informacijos (BI) empirinės formos. Bibliografinės informacijos (BI) pagrindinių visuomeninių funkcijų genezė, funkcijų atsiradimas. Genetinė Bibliografinės informacijos (BI) struktūra ir jos grafinė išraiška. Bibliografinės informacijos (BI) funkcinė-loginė struktūra. Jos grafinė išraiška. Bibliografinės informacijos (BI) samprata, kaip veiklos sričių visuma. Bibliografijos, kaip veiklos srities komponentai. Bibliografinės veiklos procesų charakteristika (apibūdinti bibliografinį aptarnavimą). Bibliografavimo analizės ir sintezės metodai. Bibliografinis aptarnavimas pagal vienkartines užklausas. Užklausų tipologija bibliografijos rūšys pagal visuomeninę paskirtį. Bibliografijos rūšies kriterijai. Klapijukas. Bibliografijos rūšys pagal kitus požymius. Bibliografinės informacijos (BI) pertinentumas, išsamumas, relevantumas, tikslumas. Kaip apskaičiuoti. Bibliografinių priemonių daugiaaspektės rūšinės klasifikacijos. Bibliografijos mokslo objektas ir struktūra. Apibūdinti 5 mokslo skyrius (metodologija, teorija, istorija, vadyba). Kuo skiriasi metodologija nuo teorijos?
  Bibliotekininkystė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-12-15
 • Bibliografinė heuristika

  Informacinės heuristikos samprata Informacija informacinės visuomenės kontekste. Informacinės ir žinių visuomenės samprata. EK programa "Baltoji knyga" ir Lisabonos strategija. Europos komisijos informacinė politika. Informacinės ir žinių visuomenės sampratos raida Lietuvoje. Informacinės visuomenės plėtros kryptys planavimas Lietuvoje. Žmogaus poreikių teorija. Informacijos vartotojai ir jų poreikiai. Informacijos poreikiai T. Wilsono informacijos ieškos ir vartojimo būdai. Informacijos vartotojo sprendimai. Vartotojo ir informacijos specialisto komunikacija. Bibliotekos vaidmuo informacinėje visuomenėje. Bibliotekų informacinės funkcijos. Informacijos išteklių savybės. Informacijos išteklių struktūra. Lietuviškų bibliografinių išteklių sandara. Elektroninės informacijos ištekliai. Biblioteka informacijos išteklių integracijos sąlygomis. Informacijos vadybinė funkcija bibliotekose ir informacijos įstaigose. Informacinės paslaugos žinių visuomenėje.
  Bibliotekininkystė, konspektas(8 puslapiai)
  2010-10-29
 • Bibliotekininkystės studijų įvadas

  Aukštasis mokslas: pagrindinės sąvokos, jų klasifikavimas ir ryšiai. Aukštąjį mokslą reglamentuojantys teisės aktai. Mokslo ir studijų sistema. Aukštosios mokyklos: samprata ir veiklos pagrindai. Mokslinių tyrimų įstaigos: samprata ir veiklos pagrindai. Lietuvos aukštųjų mokyklų tipai ir veiklos pagrindai. Universitetas - aukštojo mokslo institucija. Kolegija - aukštojo mokslo institucija. Aukštųjų mokyklų autonomija. Aukštųjų mokyklų steigimo tvarka. Aukštosios mokyklos savivaldos institucijos. Aukštosios mokyklos darbuotojai. Vilniaus universiteto (VU) pagrindiniai raidos bruožai. Vilniaus universitetas (VU) XX - XXI amžiaus sandūroje. Vilniaus universiteto struktūra. Vilniaus Universiteto struktūra: kamieniniai akademiniai padaliniai. Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultetas - bibliotekininkystės ir informacijos rengimo centras. Vilniaus universitetas (VU) Komunikacijos fakulteto struktūra. Komunikacijos fakulteto studijų programos. Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: pagrindinės veiklos kryptys. KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas: raidos bruožai ir veiklos kryptys.Studijų sistema: tipai, pakopos ir formos. Studijų kryptys, apimtis, trukmė. Studijų programos. Studijų būdai. Studijų procesas (dėstymo kalba, studijų kalendorius, rezultatų vertinimas). Bibliotekininkystės studijos Lietuvoje. Bibliotekos samprata. Biblioteka – socialinė institucija. Lietuvos bibliotekų sistema. Bibliotekų tipologija. Bibliotekos funkcijos.Viešosios bibliotekos samprata. Bibliotekų veiklos teisinis pagrindas. Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymas. Tradicinės bibliotekininkystės samprata. Modernios bibliotekininkystės samprata. Biblioteka internete. Virtualios bibliotekos samprata. Skaitmeninimas – kultūros paveldo valdymo būdas: privalumai ir trūkumai. Skaitmeniniu kultūros paveldu grindžiamos paslaugos. Biblioteka ir informacinė visuomenė. Profesinės organizacijos: Lietuvos bibliotekininkų draugija. Tarptautinių bibliotekų organizacijų veikla: IFLA, ALA, ALR. Projektinė veikla bibliotekininkystėje. Bibliotekų, muziejų ir archyvų simbiozė (projektai Calimera, Cultivate). Elektroninis katalogas: apibūdinimas ir paieškos principai. Elektroniniai katalogai Lietuvos bibliotekose. Tęstinis bibliotekininkų mokymas: turinys ir organizavimas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(32 puslapiai)
  2008-01-19
 • Bibliotekininkystės teorija

  Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Bibliotekininkystės mokslo raida. Bibliotekininkystė Lietuvoje. Bibliotekų tipologija. Mokslinė biblioteka. Akademinės bibliotekos. Viešoji biblioteka. Mokyklų bibliotekos. Specialiosios bibliotekos. Bibliotekos funkcijos. Išorinės funkcijos. Pastoviosios. Vidinės funkcijos (technologinės). Kintančios funkcijos. Metodologija. Bibliotekininkystės paradigmos. Informacijos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Bibliotekininkystės vieta kitų mokslų sistemoje. Šiuolaikinės bibliotekų tendencijos. Lietuvos Respublikos bibliotekų sistema. Lietuvos bibliotekų darbuotojai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(26 puslapiai)
  2010-01-26
 • Bibliotekininko profesinė etika (2)

  Terminai: etika, etiketas; jų kilmė. Konsekventinės ir deontologinės teorijų esmė. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai: raida, esmė. Darbo etikos ir profesinės doros problemos. Valdymo etika: bendravimo kultūra, profesinis taktas, profesinis autoritetas, profesinė sąžinė. Profesinė etika ir konfliktinių situacijų valdymas. Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etikos kodeksas, jo etinės pareigos turinys. Bibliotekininkų etikos raiškos sritys ir dilemos. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai ir jų kultūra. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Bibliotekos įvaizdis. Profesijos atstovo įtaka bibliotekos įvaizdžio formavimui.
  Etika, konspektas(8 puslapiai)
  2009-04-27
 • Bibliotekininko profesinė etika (3)

  Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. PE (profesinės etikos) kodeksai. Bibliotekininko PE (profesinės etikos) kodeksas. PE (profesinės etikos) dilemos. Kritikos ir savikritikos kultūra. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai. Skundas ir šmeižtas. Klientų aptarnavimo etika. Profesinės doros problemos. Profesinis taktas. Profesinės kalbos kultūra. Profesinis autoritetas. Cenzūra. Intelekto laisvė. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Klientų privatumo ir konfidencialumo principas. Klientų lygiateisiškumas. Mokama prieiga prie informacijos. Informacijos patikimumas ir tikslumas. PE (profesinės etikos) trukdžiai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(5 puslapiai)
  2009-09-18
 • Bibliotekos fondų apsauga

  Papirusas. Popierius. Popieriaus istorija. Skudurinis popierius. Medienos popierius. Popierius ir jo komponentai. Popieriaus ilgaamžiškumas. Rašalai. Tekstilė: popierius. Šilkas ir vilna. Seno dokumento įvertinimas. Šilkas. Šilkaverpių biologija. Kultūrinio šilko gamyba. Laukinio šilko gavimas. Šilko verpimas. Šilko senėjimas. Pergamentas. Pergamento gamybos istorija. Pergamento gamybos technologija. Pergamento savybės. Oda. Odos struktūra. Odos biocheminė sudėtis. Odos paruošimo rauginimui etapai. Odos rauginimo būdai. Odos irimas. Temperatūra ir santykinis oro drėgnis. Bibliotekų aplinkos pažeidimo faktoriai. Temperatūros, absoliutaus ir santykinio drėgnio tarpusavio priklausomybė. Optimalus režimas. Veiksniai, sukeliantys eksponatų irimą. Kaip kinta organinės ir neorganinės medžiagos? Temperatūros ir santykinio oro drėgnio kontrolė. Mažų erdvių kontrolė. Šviesa ir apšvietimas. Šviesos prigimtis. Ozono sluoksnis. Saulės padėtis danguje. Šviesos sklaida (difuzija) atmosferoje. Debesys ir migla. Atspindėta šviesa nuo Žemės. UV spindulių matavimas. Šviesos įtaka eksponatams. Kaip reguliuojame ir mažiname apšviestumą? Fotografavimas. Kaip apsaugoti eksponatus nuo UV spinduliuotės? Kaip apriboti IR spinduliuotės kiekį? Užterštumas. Kietosios dalelės ir aerozoliai. Dujos. Sieros junginiai. Azoto junginiai. Ozonas. Fotocheminis smogas. Smogo susidarymas. Dujinių teršalų pašalinimas. Apsaugos priemonės. Kiti lakūs teršalai.
  Bibliotekininkystė, konspektas(24 puslapiai)
  2007-07-02
 • Bibliotekų paslaugos, aptarnavimas, renginiai

  Skaitytojų aptarnavimo uždaviniai, principai ir metodai. Teoretikai išskiria kelis pagrindinius vartotojų aptarnavimo principus: Bibliotekos paslaugų ir skaitytojų aptarnavimo samprata. Bibliotekų paslaugos. Paslaugi biblioteka. Mokamų paslaugų problema. Abonementas, jo rūšys ir skaitytojų aptarnavimo ypatumai. Tarpbibliotekinis abonementas. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Atvirieji fondai bibliotekoje. Skaityklos, jų rūšys, skaitytojų aptarnavimo ypatumai. Masiniai renginiai. Parodos, jų rūšys ir organizavimas. Ekstensyvios bibliotekų paslaugos. Skaitytojų darbo apskaita.
  Bibliotekininkystė, konspektas(17 puslapių)
  2010-06-03
 • Bihevioristinė medicina ir hipnozė

  Bihevioristinės medicinos įvertinimas. Hipnozės pagrindai. Trumpa hipnozės istorija. Teoriniai hipnozės pagrindai. Miltono Eriksono hipnozės teorija. Nikolo Spano kognityvinės bihevioristinės pažiūros. Hipnozės įsikišimas. Paukščių baimės hipnozinis gydymas. Hipnozės vertinimas. Bihevioristinė medicina ir hipnozė tūkstantmečių sandūroje.
  Medicina, konspektas(13 puslapių)
  2005-09-25
 • Biochemija (10)

  Ląstelių sandara ir cheminė sudėtis. Organiniai polimerai ir monomerai. Išorinės ir vidinės medžiagų apykaitos dėsningumai. Katabolinės ir anabolinės reakcijos. Bioenergetikos (biocheminės termodinamikos) bendri dėsningumai. Maisto produktų energetinė vertė ir kaloringumas. Nukleorūgštys, jų sandara, klasifikacija ir funkcijos organizme. Baltymai, jų cheminė sudėtis, klasifikacija, struktūra ir funkcijos organizme. Baltymai maisto produktuose ir jų katabolizmas virškinimo trakte. Baltymų pasisavinimas ir apykaita audinių ląstelėse. Baltymų biosintezė ir jos reguliacija. Fermentų sandara, funkcijos organizme ir klasifikacija. Fermentinės katalizės mechanizmas ir fermentinių reakcijų kinetika. Angliavandeniai maisto produktuose ir jų apykaita virškinamajame trakte. Monosacharidų (gliukozės) anaerobinė apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Monosacharidų (gliukozės) aerobinė apykaita organizme ir jos energetinis efektas. Angliavandenių apykaitos reguliacija. Insulino ir gliukagono vaidmuo. Lipidų struktūra, ypatybės ir klasifikacija. Lipidai maisto produktuose ir jų hidrolizė — virškinimo trakte. Riebalų rūgščių apykaita ląstelėse ir jos energetinis efektas. Vitaminai, jų klasifikacija ir biologinės funkcijos organizme. Hormonai, jų sintezės vieta ir klasifikacija. Medžiagų apykaitos reguliacija ir hormonai (insulinas, gliukagonas, stresi hormonai). Glikogenolizės, glikolizės ir lipolizės reakcijų reguliacija. Adrenalino poveikis. Proteinogenezės ir glikogenezės reakcijos reguliuojantys hormonai ir fermentai. Medžiagų ir energijos apykaitos reakcijų tarpusavio ryšys. Katabolinių ir anabolinių reakcijų koordinacija. Grandininės reakcijos. Medžiagų pernešimas per membranas. Palengvinta ir aktyvi pernaša. ATP sintezė ir panaudojimas ląstelėje. Substracinis ir oksidacinis ADP fosforilinimas. Raumenų veiklos bioenergetiniai procesai, ATP suvartojimas ir resintezė įvairaus intensyvumo darbe. Anaerobiniai ATP resintezės būdai. Aerobiniai ATP resintezės būdai, naudojant glikogeną, riebalų ir amino rūgštis. Anaerobinių ir aerobinių ciklinių pratimų bendra charakteristika. Anaerobinį darbingumą užtikrinantys ir limituojantys faktoriai. Pieno rūgštis. Metabolinė acidozė, ph pokyčiai. Buferinės sistemos, reguliuojančios acidozę. Pieno rūgšties susidarymas. Aerobinį darbingumą užtikrinantys ir limituojantys faktoriai. Pagrindinių raumenų skaidulų kai kurios biocheminės charakteristikos ir jų vaidmuo ugdant greitumo, jėgos ir aerobinę ištvermę. Aerobinės ir anaerobinės ATP resintezės procesų santykis atliekant įvairaus galingumo ir trukmės pratimus. Deguonies pernaša į dirbančius raumenis ir suvartojimas raumenims dirbant. Deguonies deficitas ir skola. Tikroji ir tariamoji pastovioji deguonies suvartojimo būklė. Energetinių išteklių mobilizavimas dirbant įvairiu intensyvumu. Metabolinių – energetinių sistemų talpumas, galingumas, efektyvumas. Biocheminiai pokyčiai, atsirandantys dirbant, įvairiuose organuose ir audiniuose treniruočių metu. Greitoji ir ilgoji adaptacija. Raumenų ląstelių membranų laidumo pokyčiai. Biocheminiai pokyčiai širdyje, galvos smegenyse, griaučių raumenyse. Kepenų biocheminės būklės pokyčiai. Inkstų biocheminė būklė dirbant. Metabolinės acidozės kompensacija. Buferinės sistemos. Laktato neutralizavimas. Fizinių pratimų sisteminimas pagal biocheminių pokyčių pobūdį dirbant. Medžiagų ir energijos apykaitos reguliacija: ląstelinė, tarpląstelinė, viso organizmo lygmenyje. Biocheminiai pokyčiai organizme nuvargus ir atsigavimo periodu po varginančio darbo. Mitybos reikšmė greitam jėgų atidavimui. Atsigavimo procesų heterochronizmas. Superkompensacijos dėsnis. Sportininko darbingumo biocheminiai faktoriai. Sportininko darbingumo specifiškumas. Treniruočių poveikis sportiniam darbingumui. Greitasis, liekamasis ir kumuliatyvus treniruočių efektas. Amžius ir sportinis darbingumas. Biocheminiai pokyčiai įvairiame amžiuje. Sportininkų greitumo – jėgos savybių ugdymo biocheminis pagrindas. Aerobinės ištvermės biocheminiai pagrindai. Anaerobinės apykaitos slenkstis. Treniruoto organizmo biocheminė charakteristika. Aerobinių ir anaerobinių reakcijų seka griaučių raumenyse dirbant įvairiu intensyvumu skirtingą laiką (bendra schema) "mirties taškas" ir jo nugalėjimas. Raumenų skaidulų sandara, biocheminės savybės ir rekrutacijos ypatumai anaerobiniuose pratimuose. Raumens susitraukimo biocheminis mechanizmas. Medžiagų energijos apykaitos reakcijų vieta atskirose raumenų ląstelių struktūrose. Sportininkų racionalios mitybos pagrindai. Mitybos režimas metiniame treniruočių cikle. Sportininkų racionalios mitybos pagrindai. Mitybos režimas metiniame treniruočių cikle. Stresas. Biocheminiai pokyčiai streso metu. Angliavandenių apykaitos patologija. Baltymų patologija. Lipidų apytakos patologija. Kraujo patologija. Hipokinezija. Biocheminiai pokyčiai hipokinezijos metu. Hiperkinezija. Biocheminiai pokyčiai hiperkinezijos metu. Persitreniravimo sindromo biocheminiai ypatumai.
  Chemija, konspektas(24 puslapiai)
  2006-10-19
Puslapyje rodyti po