Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybinė mokesčių inspekcija

  Valstybinės mokesčių inspekcijos istorija. VMI struktūra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos struktūra. Vadovai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos uždaviniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos funkcijos. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisės. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigos. Teritorinė (apskrities) Valstybinė mokesčių inspekcija. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos funkcijos. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės. Teritorinės (apskrities) Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigos. Valstybinės Lietuvos mokesčių inspekcijos aptarnavimo paslaugos. Bendradarbiavimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 – 2007 m. strateginis veiklos planas. Trumpa VMI aplinkos analizė. Strateginio veiklos plano priedai.
  Mokesčiai, konspektas(43 puslapiai)
  2005-09-17
 • Valstybinis ekonominis reguliavimas

  Istorinės ūkio formos, jų charakteristika. Skirtingas valstybės vaidmuo jose. Centralizuotai reguliuojamas ūkis (planinis). Valstybinio ekonomikos reguliavimo samprata. Valstybės vaidmuo ekonomikoje - teorinių požiūrių raida. Fiziokratizmas. Klasikinė politinė ekonomika. Adamas Smitas. Marksizmas. Neoliberalai. Valstybės vaidmuo ekonomikoje – ekonominių politikų raida. Margaret Tečer ekonominės politikos bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Reigano vykdyta politika nuo 1981 metų. Valstybės vaidmuo Lietuvos ekonomikoje (1918-1940). Valstybės vaidmuo ekonomikoje po Antrojo pasaulinio karo. Tarptautinės prekybinės organizacijos (PPO). Jos veiklos principai, funkcijos ir įtaka Lietuvos ekonominei politikai ir verslui. Tarptautinės finansinės organizacijos. Jų principai, funkcijos ir įtaka ekonominei politikai. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Rinkos ekonomikos funkcionavimo prielaidos. Rinkos ekonomikos ribotumas ir valstybės vaidmuo. Vyriausybės dalyvavimo ekonomikoje ir krašto savivaldos lygio įvertinimas. Valstybinio ekonominio reguliavimo priemonės. Valstybinio ekonominio reguliavimo objektai ir subjektai. Visuomeninės gėrybės.
  Mikroekonomika, konspektas(11 puslapių)
  2008-05-25
 • Valstybinis socialinis draudimas

  Valstybinis socialinis draudimas. Pensijos ir pašalpos. Socialinio draudimo mokesčio tarifai. VSD fondo biudžeto pajamos ir išlaidos. Pensijų sistema. Pensijų fondai. Sveikatos draudimas.
  Teisė, konspektas(11 puslapių)
  2005-05-17
 • Valstiečiai ir žemdirbystė senovės Graikijoje

  Mažai tinkamos žemdirbystei žemės. Žemdirbystė negalėjo išmaitinti Graikijos. Darbštūs valstiečiai. Taigi graikų gyvenimas ilgai išlaikė agrarinį pobūdį. Graikai garbino daugybė dievų. Demetra. Valstiečių gyvenimas. Valstiečių šeimos gyvenimas.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-04-10
 • Vamzdiniai mazgai

  Inžinerinės įrangos montavimas. Sujungimų rūšys. Srieginiai sujungimai. Kompresiniai sujungimai. Savaime užsiveržiantys sujungimai. Moviniai sujungimai. Flanšiniai sujungimai. Litavimas. Klijavimas. Polifuzinis suvirinimas. Presuojamieji sujungimai. Suvirinti sujungimai. Skirtingų medžiagų vamzdžių jungimas. Vamzdinių mazgų išbandymas.
  Medžiagotyra, konspektas(25 puslapiai)
  2009-05-13
 • Vanda Zaborskaitė

  Vanda Zaborskaitė lietuvių literatūros mokslo raidoje. Profesorės biografija, prisiminimai, veikla.
  Lietuvių literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2005-08-21
 • Vandenilio spektro tyrimas (3)

  Rydbergo konstantos ir elektrono masės apskaičiavimas. Planetinis atomo modelis. Balmerio serija. Pirmasis postulatas (stacionarių būsenų postulatas). Antrasis postulatas (dažnių taisyklė). Trečiasis postulatas (orbitų kvantavimo taisyklė). Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Darbas iliustruotas grafikais.
  Fizika, konspektas(6 puslapiai)
  2008-04-18
 • Vandenynai

  Pasaulinio vandenyno pažinimo istorija. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumas, jo pasiskirstymas vandenyno paviršiuje. Baltijos jūra, jos duburio raida, dugno reljefas ir nuosėdos. Okeanografijos mokslo ir jūrinių ūkio šakų raida. Baltijos jūros krantai. Lietuvos pakrantės raida ir krantų tipai. Pasaulinis vandenynas ir jo sudėtinės dalys. Cheminių elementų apytaka vandenyne. Biogeniniai elementai. Deguonis ir gyvybiniai procesai. Skeletus sudarantys elementai. Mikroelementai vandenyje. Baltijos jūros charakteristika. Pasaulinio vandenyno geopolitinė, ekonominė ir rekreacinė reikšmė. Jūrinis ledas. Jo susidarymo sąlygos ir paplitimas. Ledai ir navigacija, gamta, gyvasis pasaulis. Gyventojų pasiskirstymas Baltijos jūros pakrantėse. Miestai - uostai. Gyventojai Lietuvos priekrantėje. Pasaulinis vandenynas ir Lietuva - kaip jūrų valstybė. Pasaulinio vandenyno vandens dinamika ir jos priežastys. Šiuolaikinė gamybos plėtra Pasaulinio vandenyno pakrantėse. Traukos prie jūros gamybinė tendencija ir mokslinis - techninis progresas. Pasaulinio vandenyno vandens kilmė. Bangavimas ir bangų rūšys. Bangų dydis. Okeanosferos vandens sudėtis, jos raida. Srovės ir jų klasifikacija pagal genezę, pastovumą, gylį, judėjimo pobūdį, fizinės - cheminės savybės. Pasaulinis vandenynas - susisiekimo priemonė. Jūrų transportas ir pasaulinė prekyba. Potvyniai - atoslūgiai, jų priežastys, dydžiai, pasireiškimo ypatumai ir praktinė reikšmė. Valstybių poreikiai jūriniams krovinių ir keleivių pervežimams. Šiuolaikinis lygis ir perspektyvos. Žemės plutos raidos hipotezės. Vandenynų pluta. Jūrų sąsiauriai ir kanalai: reikšmė jūriniuose pervežimuose. Svarbiausių iš jų apibūdinimas. Vandenynų raida, vandenynų plutos amžius. Šilumos apytaka grandinėje atmosfera - vandenynas - sausuma - dugnas. Jūrų transporto vystymosi perspektyvos, laivų specializacija. Lietuvos jūrų transportas. Litosferos plokščių teorija. Pasaulinis vandenynas — globalinių procesų reguliatorius (klimatas, šiluma, deguonis – CO2). Jūrų uostai, jų išsidėstymas, specializacija, apimtys. Klaipėdos jūrų uostas. Litosferos plokštės. Jūrinių organizmų formų įvairovė. Jų klasifikacija. Pasaulinio vandenyno vientisumas. Gylių pasiskirstymas. Aukščių ir gylių santykiai sausumoje ir jūroje. Pasaulinio vandenyno vandens fizinių-cheminių savybių įtaka gyvajam pasauliui. Fotosintezė ir trofiniai lygiai. Netradicinis jūrų transportas, jo perspektyvos. Vamzdynų sistemos okeane. Vandenynai, jūros ir kiti Pasaulinio vandenyno elementai, jų išskyrimas ir problemiškumas. Atlanto vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Tarptautinis teisinis jūrų akvatorijų režimas. Vidaus ir teritoriniai vandenys, jų nustatymo kriterijai, valstybių sienos jūroje. Vandenynų krantai, jų klasifikacija, klasifikavimo principai. Ramiojo vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Tarptautinis teisinis jūrų akvatorijų režimas. Kontinentinis šelfas ir 200 mylių ekonominė zona. "Atviros jūros" režimas. Vandenynų dubens geologinė sąranga. Pagrindiniai dugno reljefo elementai. Arkties vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Teisinis salynų, sąsiaurių, kanalų režimas. Teisinis Arkties ir Antarkties režimas. Povandeninis žemyno kraštas. Indijos vandenyno duburio apibūdinimas (dugno reljefas, nuosėdinė danga). Pasaulinis vandenynas: gamtinis lygis ir bendras užterštumo įvertinimas. Geocheminės anomalijos vandenyje ir dugne. Pereinamoji zona. Atlanto vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Vandenyno teršalai ir jų patekimo keliai. Atskirų akvatorijų užterštumas (lygis) ir apsauga. Vandenyno guolis. Ramiojo vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Baltijos jūros gamtiniai - antropogeniniai komponentai, užterštumas ir apsauga. Lietuvos priekrantės problemos. Vidurokeaniniai kalnagūbriai. Indijos vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Tarptautinės - teisinės problemos jūrinės aplinkos apsaugos klausimais. Technikos ir mokslinių tyrimų vaidmuo šių klausimų sprendime. Vandenyno dugno nuosėdų pagrindinės klasifikacijos. Arkties vandenyno vandens storymės apibūdinimas (vandens temperatūros, druskingumo vertikalus ir horizontalus pasiskirstymas, hidrodinaminiai procesai). Istorinė vandenyno tyrimų apžvalga. Technikos progresas vandenyno pažinime. Tyrimų reikšmė ir ateitis. Jūriniai tyrimai Lietuvoje. Svarbiausi vandenyno nuosėdų tipai. Pasaulinio vandenyno resursai. Jų charakteristika ir atsinaujinimas. Nuosėdinės medžiagos akumuliacija Pasauliniame vandenyne, pagrindiniai šaltiniai. Nuosėdas sudarantys organizmai (foraminiferai, kokolitai, radioliarijos, diatomėjos). Dujinis Pasaulinio vandenyno režimas (O2, CO2, NH3, CH4, N, P ir kt.). Vandens -atmosferos sąveika. Terigeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Koralų paplitimas Pasauliniame vandenyne, jų sukurtos reljefo formos (rifai, atolai). Atmosferos, okeanosferos, litosferos ir žmogaus veiklos sąveika. Gamtiniai ir antropogeniniai aspektai. Biogeninės karbonatinės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Fizinė geografinė ir praktinė srovių reikšmė. Planetos šilumos apytaka, vandenynas ir Žemės klimatas. Garavimas ir šilumos pokyčiai įvairiose platumose. Biogeninės silicinės (titnaginės) nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Pasaulinio vandenyno bioproduktyvumas erdviniai ir giluminiai paplitimo dėsningumai. Sezoninė bioproduktyvumo kaita. Šiltėjimo ir šaltėjimo epochos bei garavimo ir kritulių santykis geologinėje istorijoje. Globalinė vandens apytaka fanerozojuje. Vulkanogeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Angliarūgštis, deguonis, azotas: vandenyne, ore, žmogaus veikloje. Jų įtaka klimato pokyčiams. Chemogeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Gamtinės okeanų zonos, jų išskyrimo problema ir charakteristika. Žmogaus ūkinė veikla ir galimi vandenyno pokyčiai. Avarijos ir jų pasekmės. Poligeninės nuosėdos, jų paplitimas Pasauliniame vandenyne. Ozono problema dabar ir praeityje. Karinių kompleksų vaidmuo jo mažėjime. Kosminis spinduliavimas ir gyvybės pokyčiai Sedimentacijos ir akumuliacijos greičiai Pasauliniame vandenyne. Šiuolaikinės Pasaulinio vandenyno problemos, jų tyrimai ir sprendimai. Kompleksinė Atlanto vandenyno charakteristika. Sunkiųjų metalų sąnašynų pasiskirstymo dėsningumai Pasaulinio vandenyno dugne. Vandenyno gyvūnų ir augalijos ištekliai, jų reikšmė, panaudojimas ir atnaujinimas. Kompleksinė Indijos vandenyno charakteristika. Fizinės - cheminės vandenyno vandens savybės. Temperatūrinis, druskingumo ir tankio pasiskirstymas vandens storymėje. Jūrinės žvejybos geografija, šiuolaikinis lygis ir vystymo tendencijos. Žuvies perdirbimo pramonė. Kompleksinė Arkties vandenyno charakteristika. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūra, jos pasiskirstymas vandenyno paviršiuje. Kompleksinė Ramiojo vandenyno charakteristika. Vertikalus vandens temperatūros pasiskirstymas vandenyno vandens storymėje. Žvejybos reguliavimas. Jūrinių fermų ir plantacijų kūrimas (akvakultūra, marikultūra). Okeaninio vandens sudėtis ir druskingumas, druskų balansas. Klaipėdos uostas. Jo reikšmė Lietuvai ir vieta kitų Baltijos uostų tarpe.
  Gamtinė geografija, konspektas(40 puslapių)
  2005-10-31
 • Vandenynų geografija

  Vandenynų geografijos mokslo raida, objektas ir tikslai. Kada gautos pirmosios žinios apie jūras ir vandenynus? Pasaulinis vandenynas ir jo dalys. Okeanologija. Vandens apytaka gamtoje. Evapotranspiracija. Terminis rėžimas. Paviršiniai vandenys. Vertikalus temperatūros pasiskirstymas. 3 pasaulinio vandenyno terminės stratifikacijos.
  Gamtinė geografija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-03-26
 • Vandenynų geografija (2)

  Ledas. Druskingumas. Deguonis. Vandens masės ypatumai. Bendros tendencijos apie vandens masių ypatumus. Paviršinė struktūrinė zona. Tarpinė struktūrinė zona. Giluminės vandens masės zona. Priedugninė struktūrinė zona. Vandens savybių reikšmė gyviesiems organizmams. Vandens dinamika vandenyje. Srovės. Gradientinės vėjo sukeltos potvynių ir atoslūgių srovės.
  Gamtinė geografija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Vandens apykaitos sutrikimai

  Vandens apykaitos sutrikimai. Teigiamas vandens balansas, jo priežastys ir pasekmės. Edemos. Plaučių edema. Apsinuodijimo vandeniu sindromas.
  Ligos ir traumos, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-14
 • Vandens augalai ir gyvūnai

  Pelkinė puriena. Lydeka. Ešerys. Švendras. Pelkinė puriena. Balinis ajeras. Ežerinis meldas. Nuodingoji nuokana. Paprastoji nendrė. Lynas. Paprastoji dusia. Vandens čiuožikas. Bedantė perluotė. Medicininės dėlės. Mažažiedė vandens lelija. Paprastoji lūgnė. Upinis bebras. Laumžirgis. Čiurlys. Urvinė kregždė. Rudagalvė kryklė. Karosas.
  Geografija, konspektas(9 puslapiai)
  2010-05-11
 • Vandens įtaka žmogaus sveikatai

  Įvadas. Magnetinis vanduo, aktyvuotas vanduo, rūgštins vanduo, šarminis vanduo, sidabringas vanduo, mineralinis vanduo.
  Medicina, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-27
 • Vandentiekis Senovės Romoje

  Akvedukai Romoje. Klasikinė akveduko konstrukcija. Išvados. Įžanga. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-24
 • Vandentvarkos sistemų eksploatacija

  Normatyvinių dokumentų, susijusių su vandentvarkos sistemų eksploatacija ir jos organizavimu, apžvalga. Eksploatacijos ir priežiūros vadyba. Lietuvos miestų vandentvarkos ūkio būklė ir plėtojimo perspektyvos. Požeminio vandens, tinkančio žmonių reikmėms paieška, žvalgyba. Objektų priėmimo naudojimui organizaciniai klausimai. Vamzdynų ir įrenginių bandymas (lauko vandentiekio ir nuotakyno; pastato sistemų). Vandentvarkos objektų paleidimas naudojimui. Pastato nuotekų šalintuvo išbandymas. Tūrinių įrenginių bandymas. Tūrinių talpų plovimas ir dezinfekavimas. Įrengimų bandymas. Vandentvarkos objektų paleidimas naudojimui. Personalo teisės ir pareigos. Techninė dokumentacija. Įrengimų valdymas. Techninis gręžtinių šulinių aptarnavimas, vandens kokybės atstatymas. Filtro atstatymas elektros iškrova. Avarijų gelminiuose šuliniuose likvidavimas. Požeminių vandens rinktuvų eksploatacinė dokumentacija. Paviršinio vandens imtuvai ir jų eksploatavimas. Paviršinių vandens rinktuvų priėmimas naudoti. Siurblių parinkimas imant vandenį iš atviro telkinio. Apsauga nuo grotų apledėjimo. Vandens ruošimo įrenginiai. Atskirų vandentiekio įrenginių eksploatavimas. Reagentų paruošimo įrenginiai. Dozatoriai. Vandens skaidrinimo įrenginiai. Koštuvai. Koštuvų plovimas. Apdorojimo įrenginius. Košiamo vandens aeravimo įrenginiai. Koštuvai. Dezinfekavimo įrenginiai. Chloratorinės. Na hipochloritas. Baktericidiniai įrenginiai. Reagentų sandėliavimas. Paruošto vandens talpų priežiūra. Vandens ruošimo darbo ir tiekiamo vartotojams vandens kokybės kontrolė. Siurblinės. Siurblinių darbo eksploatacijos organizavimas. Siurblių darbo rėžimo valdymas. Siurblinės įrengimų profilaktika ir kapitalinis remontas. Apskaita. Siurblių paleidimas ir stabdymas. Siurblių paleidimo ir stabdymo eiga. Siurblių agregatų darbo sutrikimai ir jų šalinimas. Nuotekų siurblinės vėdinimas. Vandentiekio tinklas ir jo eksploatavimas. Eksploatavimo organizavimas. Tarnybos uždaviniai. Tinklo priežiūra. Vandens nuostolių kontrolė ir mažinimas. Eksploatuojamo tinklo plovimas ir dezinfekavimas. Gedimų tinkle šalinimas. Mechaninis tinklo valymas ir vamzdžių sienelių apdorojimas. Nuotakyno eksploatavimas, plovimas ir valymas. Nuotakyno eksploatavimas. Nuotakyno apžiūra. Vamzdynų plovimas ir mechaninis valymas. Nuotekų plovimas hidrodiniamine mašina.
  Inžinerija, konspektas(34 puslapiai)
  2009-09-15
 • Vanduo chemijos pramonėje

  Vanduo chemijos pramonėje. Atmosferinis vanduo. Vandens kokybė. Vandens kietumas.
  Pramonė ir gamyba, konspektas(5 puslapiai)
  2007-01-09
 • Variklio apsaugos rėlė SPEM

  TA – "Temperatūros atmintis". Panaudojimas. Apsaugos. Apsauga nuo termoperkrovų. Apsauga nuo paleidimo srovės. Apsauga nuo minimalios srovės. Apsauga nuo nesimetrijos. Apsaugos nuo sujungimų su žeme. Savikontrolė. Nepertraukiamas darbas. Išankstinis suderinimas. Priekinės panelės indikatoriai. Elektrinė schema.
  Inžinerija, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-23
 • Varliagyvių rūšys ir savybės

  Paprastasis tritonas (Triturus vulgaris). Česnakė (Pelobatus fuscus). Raudonpilvė kūmutė (Bombina bombina). Ežerinė varlė (Rana ridibunda). Nendrinė rupūžė (Bufo calamita).
  Zoologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-23
 • Vartotojai, taupytojai ir investuotojai

  Pajamų šaliniai. Darbo pajamos. Pajamos iš turto. Turto gausinimas taupant ir investuojant. Vartotojai ir ekonomika gauna iš reklamos naudos keliais būdais. Reklama turi tiesioginius ir netiesioginius kaštus. Taupote ir investuojate. Kur žmonės laiko savo santaupas. Populiariausi taupymo būdai, paplitę JAV ir kitose šalyse. Atvirieji investicijų fondai yra trijų rūšių. Kaip pasirinkti investavimo formą. Vartotojų kreditas. Kredito privalumai. Kredito trūkumai. Kaip gauti kreditą. Rizika ir draudimas. Gyvybės draudimas. Sveikatos draudimas. Vartotojų apsauga. Valdžia ir vartotojai. Verslo savireguliavimas.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2007-09-10
 • Vartotojo elgsena (2)

  Vartotojo elgesys. Vartotojo veiksmai. Tarpasmeniniai faktoriai. Asmeniniai faktoriai. Suvokimas ir patyrimas formuoja vartotojo nuomonę. Vartotojų nuomonių tyrimas.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-23
Puslapyje rodyti po