Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės finansai

  Nacionalinis biudžetas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Biudžeto balansas. Asignavimai. Finansavimas. Valstybės biudžetas. Vyriausybės rezervas. Savivaldybių biudžetai. Fondai. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Valstybės finansai (12)

  Įvadas į valstybės finansų kursą. Finansų samprata. Finansų vaidmuo. Valstybės finansų kredito sistemos valdymo pagrindinės grandys. Vyriausybės, Finansų ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Finansų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas. Valstybinis finansų rinkų reguliavimas. Pinigų politika. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos makroekonominis poveikis. Fiskalinės politikos tvarumas/priimtinumas. Fiskalinės decentralizacijos teoriniai ir metodologiniai aspektai. Fiskalinės decentralizacijos sudedamosios dalys. Savivaldybių skolinimasis iš vidaus ir užsienio kreditorių. Trumpalaikės paskolos iš LR valstybės biudžeto. Fiskalinis išlyginimas (suvienodinimas). Fiskalinės decentralizacijos vertinimas. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos ir reikšmė. Svarbiausios mokesčių funkcijos yra trys. Mokesčių klasifikacija. Socialinio draudimo įmokas. Valstybiniai ir vietiniai mokesčiai. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija. Konsoliduotas šalies biudžetas. Valstybės biudžetas, jo sandara ir formavimo principai. Biudžetas sudaromas programiniu principu. Biudžeto vykdymas. Vyriausybės teisės vykdant biudžetą. Vyriausybės rezervas. Savivaldybių biudžetai. Pajamos. Lietuvos savivaldybių finansinio pajėgumo išlyginimas. Bendrosios dotacijos kompensacijos. Valstybės skola. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas (skolos finansavimas arba pinigų finansavimas). Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Pensijų sistema ir jos reforma. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Europos Sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai, pajamų šaltiniai ir išlaidų grupės.
  Finansai, konspektas(80 puslapių)
  2012-03-26
 • Valstybės finansai (2)

  Įvadas. Valstybės finansų struktūra. Valstybės finansų struktūra – institucinis aspektas. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Mokesčiai. Valstybiniai specialūs (nebiudžetiniai) fondai. Socialinio draudimo fondai. Pensijų fondai. Sveikatos draudimo fondai. Kiti specialūs nebiudžetiniai fondai. Valstybinis kreditas. Valstybės skola. Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavime. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Valstybės skolos instrumentai. Valstybės skolos vertinimo kriterijai ir rodikliai. Valstybės finansų kontrolė. Valstybės finansų politika.
  Finansai, konspektas(22 puslapiai)
  2006-02-17
 • Valstybės finansai (6)

  Įvadas. Valstybės finansų struktūra. Valstybės finansų struktūra – institucinis aspektas. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Mokesčiai. Valstybiniai specialūs (nebiudžetiniai) fondai. Socialinio draudimo fondai. Pensijų fondai. Sveikatos draudimo fondai. Kiti specialūs nebiudžetiniai fondai. Valstybinis kreditas. Valstybės skola. Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavime. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Valstybės skolos instrumentai. Valstybės skolos vertinimo kriterijai ir rodikliai. Valstybės finansų kontrolė. Valstybės finansų politika.
  Finansai, konspektas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Valstybės fiskalinė politika

  Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas-fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamos. Mokesčių struktūra. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės išlaidos. Valstybės išlaidų struktūra. Valstybės išlaidų didėjimo veiksniai šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje.
  Makroekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2005-09-11
 • Valstybės ir teisės teorija (2)

  Valstybės ir teisės teorija. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos ir formos. Politinis režimas. Valstybės mechanizmas. Teisės sąvoka ir jos požymiai. Teisės normos. Užduotys. Teisės normų realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisė ir moralė. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisiniai pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sąvoka ir jos požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Konstitucinė teisė. Valstybinės valdžios sistema. Administracinė teisė. Viešojo valdymo samprata. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji teisė. Aplinkybės šalinančios veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą. Pagrindinės bausmės. Bausmės skyrimas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės.
  Teisė, konspektas(24 puslapiai)
  2006-03-10
 • Valstybės ir teisės teorija (3)

  Teisės mokslų objektas. Metodologija ir metodai. Raida. Visuomenės politinė sistema. Demokratija. Politinė valdžia. Politika. Valstybės teorija. Valstybės kilmės teorijos. Valstybių klasifikacija ir kaita. Valstybės funkcijos. Valstybės mechanizmas. Valstybės mechanizmo sudarymo ir veikimo principai. Valstybės formos. Nevalstybiniai junginiai. Politinės partijos. Socialinės normos. Teisės samprata. Teisės principai. Neteisinės normos. Teisėkūra. Norminių aktų rūšys. Įstatymo parengimo procesas. Teisės sistema. Teisės normų realizacija. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių turinys. Valstybė. Teisinė valstybė. Teisinė atsakomybė. Teisės efektyvumas.
  Teisė, konspektas(77 puslapiai)
  2006-08-31
 • Valstybės ir teisės teorija (4)

  Bendrosios sąvokos: dalykas, metodas. Ką nagrinėja VTT ir kokiais metodais. VTT mokslo dalykas. Valstybės sąvoka. Valstybės funkcijos. Pagrindiniai valstybės požymiai (politinė tauta, etnografinė tauta, politinė teritorija, geografinė teritorija ir kt.). Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. (valdymo forma, politinio teritorinio suskirstymo forma, valstybinis režimas). Etatistinė teisės koncepcija ir teorijos į ją įeinančios. Teisės samprata pagal šią teoriją. Sociatarinė teisės koncepcija. Teisės samprata pagal šią teoriją. Šiuolaikinė teisės samprata. Socialinių normų samprata. Moralės ir teisės normų santykis. Teisės normos samprata: požymiai, struktūra, sąvoka, rūšys. Teisės funkcijų samprata: teisės funkcionavimas, teisės uždavinių ir funkcijų santykis, teisės poveikis. Teisės sistemos samprata. Sąvoka pagal etatistinę ir sociatarinę teorijas. Teisės sistemos ir įstatymų leidybos sistemų santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Subjektyvioji ir objektyvioji teisė. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisės ir įstatymo santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Kriterijai, pagal kuriuos vienas įstatymas priskiriamas teisei, o kitas - ne. Teisinės sistemos samprata: plačiąja ir siaurąja prasme. Kokios gali būti teisinių, sistemų klasifikacijos ir kriterijai. Bendroji teisės sistema. Kontinentinė teisės sistema. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas: administracinis ir teisminis. Teisinis paprotys. Teisėkūros samprata. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisėkūros rūšys, subjektai, etapai (2) ir stadijos. Teisinė sąmonė. Sąvoka, struktūra ir rūšys. Teisinių santykių samprata. Sąvoka. Visuomeniniai santykiai, atsiradę teisės normų ir teisinių faktų pagrindu. Subjektiškumas. Teisinių santykių struktūra. Turinys - struktūros elementas. Teisinė pareiga, subjektinė teisė – kaip jos pasireiškia. Teisinių santykių rūšys. Teisiniai faktai, rūšys ir sąvoka. Teisės aiškinimo samprata. Sąvoka, būdai, rūšys. Teisės realizavimo samprata. Realizavimo formos, sąvoka. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisės taikymo samprata. Taikymo stadijos. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Teisės spragų samprata. Pirminės ir antrinės teisės spragos. Priežastys. Įstatymo analogijos ir teisės analogijos samprata. Teisėto elgesio samprata. Sąvoka, rūšys. Marginalinės, konformistinis. Teisės pažeidimo samprata. Sudėtis, rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai, rūšys. Teisinės atsakomybės filosofinis ir teisinis pagrindas. Atsakomybės požymiai. Teisės akto samprata. Sąvoka. Rūšys. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Teisės norminių aktų galiojimo ribos erdvėje, asmenų atžvilgiu ir laike. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinės technikos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Sąvokos. Kokios yra I, II, III kartų laisvės ir teisės. Valstybinio ir politinio rėžimo sąvokos ir santykis. Tarptautinės sutartys teisinėje sistemoje. Teisinės valstybės principai.
  Viešasis administravimas, konspektas(60 puslapių)
  2007-01-22
 • Valstybės ir teisės teorija (5)

  Valstybės ir teisės teorijos mokslas kaip teisinė disciplina. Valstybės ir teisės teorijos dalykas ir nagrinėjimo metodai. Valstybės ir teisės teorijos kitų mokslų sistemoje. Valstybės sąvoka, funkcijos, požymiai.
  Teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-01-29
 • Valstybės ir teisės teorija (6)

  Teisės samprata ir esmė. Teisės požymiai. Ontologiniai teisės lygmenys. Teisės sampratų kryptis. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas ir teisinis paprotys kaip teisės šaltiniai. Lietuvos teisės šaltinių sistema.
  Teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-31
 • Valstybės ir teisės teorija (7)

  Valstybės ir teisės teorija. Valstybės susidarymas. Valstybės esmė, požymiai, funkcijos. Teisės atsiradimas ir raida. Teisę formuojantys veiksniai. Teisės požymiai. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Teisiniai faktai. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Teisiniai norminiai aktai. Konstitucinė teisė. Pilietybė. Pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos pilietybės suteikimo sąlygos. Aplinkybės, dėl kurių pilietybė nesuteikiama. Teisės į pilietybę išsaugojimas. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Lietuvos respublikos pilietybės grąžinimas. Vaikų pilietybė, pasikeitus tėvų pilietybei. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Konstitucinės piliečių teisės, laisvės, pareigos. Visuomenė ir valstybė. Tautos ūkis ir darbas. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečių atvykimas, išvykimas. Užsieniečių nuolatinis gyvenimas Lietuvos respublikoje. Užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos respublikos. Referendumas. Bendrieji nuostatai. Referendumo paskelbimas. Referendumo rezultatų nustatymas. Seimo rinkimų pagrindai. Bendros nuostatos. Rinkimų apygardos ir apylinkės. Rinkimų organizavimas. Rinkėjų sąrašai ir rinkėjo pažymėjimas. Kandidatų kėlimas. Kandidatų veiklos garantijos. Rinkimų agitacija. Parengtinė rinkimų organizavimo veikla. Balsavimas. Balsų skaičiavimas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo narys. Seimo nario įgaliojimai. Seimo struktūra. Seimo sesijos. Lietuvos Respublikos valstybiniai simboliai. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Rinkimai. Prezidentas. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai. Vietos savivalda. Rinkimai. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos institucijos. Savivaldos institucijų veikla ir kompetencija. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindai. Savivaldybių teisinės veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Bendros nuostatos. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės santykiai su Seimu ir Prezidentu. Vyriausybės kompetencija. Ministro Pirmininko ir ministrų kompetencija. Ministerijos. Vyriausybės veiklos organizavimas. Administracinė teisė. Viešojo valdymo (administravimo) samprata. Viešojo valdymo institucijų sistema. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Administracinės teisės pažeidimų klasifikacija. Darbo teisė. Darbo garantijos. Bedarbių teisinė padėtis. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo rūšys ir sistemos. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Valstybinis socialinis draudimas. Pensijų rūšys. Pensijos skyrimas ir mokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Civilinė teisė. Bendrosios nuostatos. Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Veiksnumas. Juridiniai asmenys. Šeimos teisė. Susitarimas tuoktis. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Paveldėjimo teisė. Bendrosios nuostatos. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Baudžiamoji teisė. Bendrosios nuostatos. Baudžiamojo įstatymo galiojimas. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Bausmė. Bausmės skyrimas. Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Baudžiamosios atsakomybės senatis. Teistumas.
  Teisė, konspektas(42 puslapiai)
  2007-10-02
 • Valstybės pajamų politika

  Įvadas. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių tipai. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių (sistemos) elastingumas ir "gyvybiškumas". Mokesčių sistemos potencialas ir mokesčių pastangos. Pajamų lygis Lietuvoje.
  Makroekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Valstybės rinkliava, konsulinis mokestis, žyminis mokestis, mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai

  Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis. Žyminis mokestis. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą.
  Mokesčiai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-26
 • Valstybės samprata. Visuomenė ir žmogus

  Istorijos sampratos. Kas yra utopija ir kaip, kuo ji pasireiškia socialinėse teorijose. Valstybės samprata ir visuomenės valdymo ribos. Ar valstybė gina ar riboja žmogaus laisvę? Kas yra visuomenės socialinė organizacija ir kas ją sudaro? Kultūros samprata ir reikšmė visuomenės gyvenime. Globalios žmonijos raidos tendencijos, priežastys ir pasekmės. Globalios pasaulio problemos ir jų priežastys. Žmogus, gamta, mokslas, technika, daiktai – draugai ar priešai? Visuomenė ir žmogus darbo bei nuosavybės santykiuose. Žmogus politinėje visuomenės gyvenimo sferoje. Visuomenės socialinė struktūra, jos elementai ir ryšiai. Visuomenės sisteminė samprata. Visuomenės dvasinio gyvenimo samprata.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-28
 • Valstybės sektorius ir rinkos ekonomika

  Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Ekonominės politikos tikslai. Valstybės vaidmuo mišrioje ekonomikoje. Ekonominės politikos tikslai. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ir kainų vaidmuo. Rinkos trūkumai.
  Makroekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų vykdoma veikla

  VSAT pareigūnų vykdoma veikla kelio PKP. VSAT pareigūnų vykdoma veikla geležinkelio PKP. Krovininio traukinio patikrinimas. Veikla vykdoma saugant VS žaliojoje juostoje. Veikla vykdoma užkardoje.
  Administracinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-13
 • Valstybės sienų apsaugos raida

  Sienų apsauga ir gynimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Politinė situacija LDK laikotarpiu. Teritorijos buvusios LDK sudėtyje. Valstybės sienų apsaugos vykdymas. Lietuvos Respublikos sienos apsauga atkūrus nepriklausomybę (1918-02-16). Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Valstybės sienos apsaugos organizavimas po nepriklausomybės atkūrimo. Klaipėdos krašto siena (Nemunu, Kuršių mariomis ir Baltijos jūra). Klaipėdos krašto sienos (Nemunu, Kuršių mariomis ir Baltijos jūra) apsaugos organizavimas. Pagrindinės problemos su kuriomis buvo susiduriama šiame pasienyje. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos organizavimas Latvijos pasienyje. Sienos su Latvija apsaugos organizavimas. Sienos tarp Lietuvos ir Latvijos nustatymas. Administracinės linijos su Lenkija apsaugos ypatumai. Administracinės linijos tarp Lietuvos ir Lenkijos apsauga. Problemos šiame pasienyje. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. VSAT rinktinių ir Visagino pasieniečių mokyklos vėliavos, emblemos. Žinybiniai apdovanojimai. Pasieniečių muziejus. Pasieniečių dienos minėjimas, varžybų organizavimas ir kitos tradicijos. VSAT rinktinių ir Visagino pasieniečių mokyklos vėliavos, emblemos. Žinybiniai apdovanojimai. Pasieniečių muziejus. Pasieniečių dienos minėjimas, varžybų organizavimas ir kitos tradicijos.
  Civilinė teisė, konspektas(40 puslapių)
  2006-03-24
 • Valstybės tarnautojai

  Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų ir jų veiklos vertinimas. Valstybės tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos vertinimas.
  Personalo vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-24
 • Valstybės tarnautojų priėmimas į tarnybą

  Patikimas ir efektyvus valdymas. Valstybės tarnautojas. Lietuvos respublikos Valstybės tarnyba grindžiamas įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais. Asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą, taikomi tokie bendrieji reikalavimai. Į valstybės tarnybą negali būti priimti asmenys. Apie numatomą priėmimą į valstybės tarnybą skelbia. Pretendentas į valstybės tarnybą privalo pateikti šiuos dokumentus. Priimant į valstybės tarnybą, taikomi šie pretendentų atrankos būdai. Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priima.
  Administracinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

  Valstybės tarnybos lyginamoji analizė. Valstybės tarnyba kontinentinės Europos ir anglosaksų šalyse. Atsižvelgiant į šiuos naujus pertvarkymus (ypač anglosaksų kraštuose), galima išskirti 4 savarankiško (laisvo) administracinio veikimo būdus. Didžiųjų Vakarų valstybių viešojo sektoriaus personalo atrankos bei rengimo konkursai ir reikalavimai. Trumpas palyginimas. Naujasis prezidentas Cardosso pasiūlė konstitucinę pataisą dėl administracinių reformų. Trumpas palyginimas. Valstybės tarnybos sistemos Vakarų šalyse (priedas). Kontinentinės Europos valstybių ir anglosaksų šalių bei Vidurio Europos valstybės tarnybų palyginimas. Lyginant Vidurio Europos šalių valstybės tarnybas.
  Viešasis administravimas, konspektas(19 puslapių)
  2008-12-29
Puslapyje rodyti po